Teologi islam Teologi= pemikiran mengenai ketuhanan Aliran-aliran teologi Aliran mutazillah Lahirnya: alliran teologi islam

yang terbesar dan tertua, memiliki peran penting dalam perkembangan dunia islam. Lahir pada permulaan abad pertama. Asal usul sebutan mutazillah.pusat aliran muta’zillah di kota basro dan baghdad Ciri muta’zillah: