RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

MATAPELAJARAN/KELAS TEMA/TAJUK MASA BIL. MURID STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 LEKUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

SAINS BAHAN - PENYERAPAN 12.30 – 1.30 tengahari 28/32 6.1.1 – Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.2 – Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. Pada akhir pembelajaran murid dapat :i- menamakan objek yang boleh menyerap air dan kalis air. ii- menamakan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air. 1.1.2 Mengelas Aktiviti 1:1. Guru menunjukkan sebiji bola plastik dan bersoal jawab tentang sifat bola tersebut. a) Apakah yang akan berlaku sekiranya bola ini diletakkan di dalam air? c) Mengapakah bola ini terapung? d) Apakah bahan untuk membuat bola ini? * Guru menerima apa sahaja jawapan yang diberikan oleh murid 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bola yang dipamerkan dihadapan dan membetulkan jawapan yang diberi oleh murid. Aktiviti 2:1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebakul objek yang berlainan. 3. Setiap kumpulan dikehendaki mengelaskan objek tersebut berdasarkan sifatnya sama ada meyerap atau kalis air. 4. Setiap kumpulan menyenaraikan objek mengikut kumpulan dan membuat pembentangan di

KEMAHIRAN PROSES SAINS AKTIVITI P & P

hadapan kumpulan lain. Aktiviti 3 1. 3. Murid menyelesaikan latihan dalam bentuk powerpoint untuk memadankan objek serta bahan yang bersifat menyerap dan kalis air yang disediakan oleh guru 2. Murid menjawab lembaran kerja dalam waktu yang ditetapkan EMK PENILAIAN P & P REFLEKSI TMK ( powerpoint ) Lembaran kerja . Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid yang mengandungi pelbagai objek serta bahan yang boleh menyerap dan kalis air.