BAB 2 CIRI-CIRI PEMBINAAN TAMADUN

1

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
Wujudnya petempatan, ruang lingkup geografi Terdapatnya sistem kepercayaan dan amalan beragama Jangka hayat yang panjang Dan peningkatan kualiti hidup Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, daya cipta dalam teknologi

Wujudnya sistem pemerintahan dan organisasi sosial yang teratur

Perkembangan perbandaran dan sistem ekonomi

Bahasa, seni dan kesusasteraan
2

a) Wujudnya petempatan & ruang lingkup geografi
 Ciri paling asas tentukan tamadun sesebuah masyarakat  Konteks moden “negara”  Tamadun mula – petempatan kecil ( kaw strategik ) – bandar / pekan maju – negeri – wilayah - negara  Cth : Tamadun Rom ( meliputi Rom Timur & Rom Barat )  Cth: Tamadun Islam ( Mekah – Madinah )  Cth : Tamadun Melayu ( Melaka
3

b) Jangka hayat yang panjang & peningkatan kualiti hidup

 Bina tamadun- masa panjang  Kenapa panjang ?????  Ibn Khaldun – 100-120 tahun – ada lebih lama

4

Penting perubahan dalam tamadun – perubahan bagaimana ????????? Perubahan kebendaan Perubahan bukan kebendaan

• •

Kenapa perubahan berlaku ???? Faktor dalaman – pertambahan penduduk, penemuan baru, perselisihan dalam masyarakat, pemberontakan / revolusi dalam masyarakat Faktor luaran – lingkungan alam sekitar, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agama
5

 Cth : China (terdapat beberapa dinasti yang berjaya kekalkan pemerintahan beberapa abad – Dinasti Tang (300 thn)  Cth : Jepun – Regim Tokogawa (268 thn)  Cth : Tamadun Melayu  setiap dinasti ada sumbangan sendiri terhadap pembinaan tamadun berkenaan
6

c) Sistem kepercayaan & amalan beragama  Agama juga penting dalam pembinaan tamadun – apakah peranan agama ??????  Sebelum beragama – manusia hidup tanpa beragama – kepercayaan – animisme  Kemudian lahir agama – lebih jelas tentang pentingnya tamadun dalam beragama
7

 Tamadun India Dewa Langit ( Dyaus ) Dewa Matahari ( Surya ) Dewa Sungai Saraswathi (Saraswathi ) Dewa Bumi ( Prithvi ) Dewa Brahma ( Pencipta ) Dewa Visnu ( Memelihara ) Dewa Siva ( Pemusnah )
8

Tamadun China dan Jepun  Konfucianisme  Buddha  Taois Tamadun Islam  Ajaran Islam
9

d) Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
 Dua pencapian penting tentukan perubahan kehidupan manusia – kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi – tahap kemajuan juga berdasarkan dua perkara ini  Banyak tamadun besar & awal berkembang kerana kemajuan ilmu pengetahuan & sains  Cth : Mesir – piramid China – dakwat & kertas Islam – ilmu pengetahuan pelbagai bidang
10

e) Sistem pemerintahan & organisasi sosial  Penting terutama yang tersusun – berperanan melengkapkan proses mengurus negara & masyarakat supaya lebih sempurna  Terdapat pelbagai sistem pemerintahan & organisasi sosial dalam sesebuah tamadun
11

 Cth ; demokrasi – Tamadun awal Greek & Yunani – dicetuskan oleh Socrates, Plato & Aristotle  Cth : sistem pentadbiran pusat & wilayah – Tamadun China – yang menyokong pemerintahan beraja  Cth : sistem pengagihan kuasa – Tamadun Islam – juga ada sistem pemerintahan tersendiri
12

f) Sistem ekonomi & perbandaran
 Saling bersangkutan dalam mempengaruhi perkembangan tamadun  Ibn Khaldun sangat pentingkan bandar dalam perkembangan tamadun  Konsep”umran” – bandar – gambara tiada tamadun tanpa bandar sebab ?????  Bandar berkembang – dari hasil perubahan ekonomi sesuatu masyrakat – ekonomi berasaskan perindustran, pertanian, perdagangan –kaitkan dengan petempatan & ruang geografi
13

 bukan bandar – masyarakat berpindah randah – ekonomi sara diri – tiada petempatan kekal & sukar bangunkan bandar – kemajuan sukar dicapai

14

g) bahasa, seni dan kesusasteraan

 Penting dalam tamadun – sebagai identiti sesuatu bangsa & masyarakat kepada dunia luar  Sistem tulisan penting untuk rekod & gambarkan tahap intelektualisme masyarakat berkenaan  Cth : masyarakat Sumeria “cuneiform” – bukti Tamadun Sumeria pernah wujud dahulu
15

 Bahasa – alat mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastera  Tanpa bahasa & tluisan – ilmu pengetahuan tidak dapat disebarkan  Luas penggunaan sesuatu bahasa – lingkungan pengaruhnya semakin kuat – bahasa Inggeris  Seni dan sastera – gambarkan tahap inteletualisme sesebuah masyarakat
16

 Cth ; karya falsafah – Socrates & Plato ( Tamadun Greek )  Karya falsafah – Konfucius ( China )  Karya sastera – Hikayat Seribu Malam ( zaman Abbasiyyah – Islam )

17