BAB 3

3.2

Rangkaian komputer dan komunikasi KEPERLUAN PERKAKASAN 3.2.1 Peranti Terdapat enam peranti asas yang diperlukan dalam komunukasi rangkaian komputer. Peranti yang diperlukan adalah seperti berikut: 1) Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) 2) Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) 3) Modem (dalaman dan luaran) 4) Hab / peranti Suis 5) Penghala (router) 6) Titik Capaian Tanpa Wayar

a)

Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) Network Interface Card (NIC) / Kad Antara Muka Rangkaian juga dikenali sebagai pengawal rangkaian antara muka, adapter rangkaian, rangkaian kad atau kad bersih, yang merupakan salah satu komponen yang paling asas dalam rangkaian kawasan tempatan (LAN). Ia direkabentuk untuk berkomunikasi diantara komputer dengan rangkaian. Tidak kira jenis sambungan, pasangan terpiuh, kabel sepaksi atau gentian optik, komunikasi data hanya boleh dicapai dengan bantuan kad bersih. Begitu juga dengan kad bunyi dan peranti lain, kad NIC perlu mempunyai pemandu sendiri untuk dipadankan. Fungsi utama penyesuaian rangkaian untuk mengambil data, menghantar kepada kabel rangkaian dari komputer, membahagikan data kepada paket yang sesuai dan menghantarnya kepada rangkaian untuk membolehkan komputer mengakses rangkaian itu. Setiap kad NIC mempunyai cip ROM yang

1

perisian rangkaian (Novell Netware. Rajah 1.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi mengandungi nombor unik. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi (3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). Peer to peer dan bergerak (roaming). LAN tastic) 2 . mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro.0 Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) b) Kad Antara muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di antara satu sama lain. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. dan kawalan akses media (MAC) alamat yang kekal. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary).

0 Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) c) Modem (dalaman dan luaran) Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti "server down" sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu. Ia menukar (modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan (demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet. modem juga boleh berfungsi sebagai "pendail" sekiranya telefon di pasangkan pada komputer.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 2. 3 . Selain itu. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Pada situasi yang kritikal. namun faktor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Sebagai contoh.

0 Hub e) Penghala (Router) Router atau penghala berfungsi sebagai penghubung di antara dua atau lebih rangkaian untuk meneruskan data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Router adalah berbeza dengan switch. 10Base16ports (RM1200) Rajah 4.0 Peranti Modem d) Hab / Peranti Suis Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star).BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 3. Sebagai illustrasi. perbezaan fungsi 4 . Switch merupakan penghubungbeberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Ethernet Hub16ports (RM400). Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200).10Base8 ports (RM550).

Selain IP Router.Internet merupakan contoh utama dari sebuah rangkaian yang mempunyai banyak router IP. menyegarkannya semula kemudian menghantarnya kepada LAN. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh.Dengan cara yang sama. dan router merupakan penghubung antara jalan. Dengan kata yang lain. dan masih ada beberapa jenis router yang lain. switch merupakan suatu jalanan. memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya.0 Router (Penghala) f) Repeater (Pengulang) Repeater merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmensegmen rangkaian kawasan setempat (LAN). Router sangat banyak digunakan di dalam rangkaian berasaskan teknologi protokol TCP / IP. yang mempunyai alamat di dalam suatu susunan tertentu. switch menyambung pelbagai alat. dimana masing-masing mempunyai alamat IP sendiri pada sesebuah LAN. Rajah 5. ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal. Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan 5 . Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya. terdapat AppleTalk Router.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi router dan switch. dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Masing-masing berperanan sebagai perumah yang berada pada jalan.

BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). amplifier. repeater terdiri daripada penerima radio. amplifier.0 Repeater (Pengulang) 6 . transmitter. Rajah 6. Dalam sistem kabel. light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode. repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. Dalam sistem komunikasi tanpa wayar. Dalam rangkaian gentian optik. repeater terdiri daripada photocell. isolator dan dua antenna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful