BAB 3

3.2

Rangkaian komputer dan komunikasi KEPERLUAN PERKAKASAN 3.2.1 Peranti Terdapat enam peranti asas yang diperlukan dalam komunukasi rangkaian komputer. Peranti yang diperlukan adalah seperti berikut: 1) Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) 2) Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) 3) Modem (dalaman dan luaran) 4) Hab / peranti Suis 5) Penghala (router) 6) Titik Capaian Tanpa Wayar

a)

Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) Network Interface Card (NIC) / Kad Antara Muka Rangkaian juga dikenali sebagai pengawal rangkaian antara muka, adapter rangkaian, rangkaian kad atau kad bersih, yang merupakan salah satu komponen yang paling asas dalam rangkaian kawasan tempatan (LAN). Ia direkabentuk untuk berkomunikasi diantara komputer dengan rangkaian. Tidak kira jenis sambungan, pasangan terpiuh, kabel sepaksi atau gentian optik, komunikasi data hanya boleh dicapai dengan bantuan kad bersih. Begitu juga dengan kad bunyi dan peranti lain, kad NIC perlu mempunyai pemandu sendiri untuk dipadankan. Fungsi utama penyesuaian rangkaian untuk mengambil data, menghantar kepada kabel rangkaian dari komputer, membahagikan data kepada paket yang sesuai dan menghantarnya kepada rangkaian untuk membolehkan komputer mengakses rangkaian itu. Setiap kad NIC mempunyai cip ROM yang

1

dan kawalan akses media (MAC) alamat yang kekal. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). LAN tastic) 2 . Peer to peer dan bergerak (roaming). Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi (3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar).0 Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) b) Kad Antara muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di antara satu sama lain. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. perisian rangkaian (Novell Netware. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Rajah 1. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi mengandungi nombor unik.

3 .BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 2. walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps. namun faktor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Sebagai contoh. maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain.0 Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) c) Modem (dalaman dan luaran) Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. modem juga boleh berfungsi sebagai "pendail" sekiranya telefon di pasangkan pada komputer. Selain itu. Pada situasi yang kritikal. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet. Ia menukar (modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan (demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti "server down" sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna.

Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200).0 Peranti Modem d) Hab / Peranti Suis Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). perbezaan fungsi 4 . Switch merupakan penghubungbeberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN).BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 3. Sebagai illustrasi. Router adalah berbeza dengan switch. Ethernet Hub16ports (RM400).0 Hub e) Penghala (Router) Router atau penghala berfungsi sebagai penghubung di antara dua atau lebih rangkaian untuk meneruskan data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. 10Base16ports (RM1200) Rajah 4.10Base8 ports (RM550).

yang mempunyai alamat di dalam suatu susunan tertentu. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmensegmen rangkaian kawasan setempat (LAN). switch menyambung pelbagai alat.0 Router (Penghala) f) Repeater (Pengulang) Repeater merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. dimana masing-masing mempunyai alamat IP sendiri pada sesebuah LAN. Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya. ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal. dan router merupakan penghubung antara jalan. Dengan kata yang lain. terdapat AppleTalk Router. dan masih ada beberapa jenis router yang lain.Internet merupakan contoh utama dari sebuah rangkaian yang mempunyai banyak router IP. switch merupakan suatu jalanan. Selain IP Router. Router sangat banyak digunakan di dalam rangkaian berasaskan teknologi protokol TCP / IP. memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya.Dengan cara yang sama. menyegarkannya semula kemudian menghantarnya kepada LAN.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi router dan switch. dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan 5 . Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. Masing-masing berperanan sebagai perumah yang berada pada jalan. Rajah 5.

Dalam sistem komunikasi tanpa wayar.0 Repeater (Pengulang) 6 .BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode. Rajah 6. repeater terdiri daripada photocell. repeater terdiri daripada penerima radio. repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. amplifier. transmitter. amplifier. Dalam rangkaian gentian optik. isolator dan dua antenna. Dalam sistem kabel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful