BAB 3

3.2

Rangkaian komputer dan komunikasi KEPERLUAN PERKAKASAN 3.2.1 Peranti Terdapat enam peranti asas yang diperlukan dalam komunukasi rangkaian komputer. Peranti yang diperlukan adalah seperti berikut: 1) Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) 2) Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) 3) Modem (dalaman dan luaran) 4) Hab / peranti Suis 5) Penghala (router) 6) Titik Capaian Tanpa Wayar

a)

Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) Network Interface Card (NIC) / Kad Antara Muka Rangkaian juga dikenali sebagai pengawal rangkaian antara muka, adapter rangkaian, rangkaian kad atau kad bersih, yang merupakan salah satu komponen yang paling asas dalam rangkaian kawasan tempatan (LAN). Ia direkabentuk untuk berkomunikasi diantara komputer dengan rangkaian. Tidak kira jenis sambungan, pasangan terpiuh, kabel sepaksi atau gentian optik, komunikasi data hanya boleh dicapai dengan bantuan kad bersih. Begitu juga dengan kad bunyi dan peranti lain, kad NIC perlu mempunyai pemandu sendiri untuk dipadankan. Fungsi utama penyesuaian rangkaian untuk mengambil data, menghantar kepada kabel rangkaian dari komputer, membahagikan data kepada paket yang sesuai dan menghantarnya kepada rangkaian untuk membolehkan komputer mengakses rangkaian itu. Setiap kad NIC mempunyai cip ROM yang

1

Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi (3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. Rajah 1.0 Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) b) Kad Antara muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di antara satu sama lain. LAN tastic) 2 . Peer to peer dan bergerak (roaming). lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi mengandungi nombor unik. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). dan kawalan akses media (MAC) alamat yang kekal. perisian rangkaian (Novell Netware. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point).

Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu. modem juga boleh berfungsi sebagai "pendail" sekiranya telefon di pasangkan pada komputer. Pada situasi yang kritikal. Ia menukar (modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan (demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet. namun faktor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian.0 Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) c) Modem (dalaman dan luaran) Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Sebagai contoh. pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti "server down" sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna. Selain itu.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 2. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. 3 .

0 Peranti Modem d) Hab / Peranti Suis Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Ethernet Hub16ports (RM400). Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. 10Base16ports (RM1200) Rajah 4.0 Hub e) Penghala (Router) Router atau penghala berfungsi sebagai penghubung di antara dua atau lebih rangkaian untuk meneruskan data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Sebagai illustrasi.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 3. Switch merupakan penghubungbeberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Router adalah berbeza dengan switch. perbezaan fungsi 4 . Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200).10Base8 ports (RM550).

BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi router dan switch. switch menyambung pelbagai alat. dan router merupakan penghubung antara jalan. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmensegmen rangkaian kawasan setempat (LAN). dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. terdapat AppleTalk Router. dimana masing-masing mempunyai alamat IP sendiri pada sesebuah LAN.0 Router (Penghala) f) Repeater (Pengulang) Repeater merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. Selain IP Router. Dengan kata yang lain. ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal. Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya. Rajah 5. dan masih ada beberapa jenis router yang lain. Router sangat banyak digunakan di dalam rangkaian berasaskan teknologi protokol TCP / IP.Dengan cara yang sama. switch merupakan suatu jalanan. menyegarkannya semula kemudian menghantarnya kepada LAN. Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan 5 . memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya.Internet merupakan contoh utama dari sebuah rangkaian yang mempunyai banyak router IP. Masing-masing berperanan sebagai perumah yang berada pada jalan. yang mempunyai alamat di dalam suatu susunan tertentu.

Dalam rangkaian gentian optik. amplifier. Rajah 6. Dalam sistem kabel. light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode.0 Repeater (Pengulang) 6 . Dalam sistem komunikasi tanpa wayar. amplifier. repeater terdiri daripada penerima radio. isolator dan dua antenna. repeater terdiri daripada photocell. repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat. transmitter.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful