BAB 3

3.2

Rangkaian komputer dan komunikasi KEPERLUAN PERKAKASAN 3.2.1 Peranti Terdapat enam peranti asas yang diperlukan dalam komunukasi rangkaian komputer. Peranti yang diperlukan adalah seperti berikut: 1) Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) 2) Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) 3) Modem (dalaman dan luaran) 4) Hab / peranti Suis 5) Penghala (router) 6) Titik Capaian Tanpa Wayar

a)

Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) Network Interface Card (NIC) / Kad Antara Muka Rangkaian juga dikenali sebagai pengawal rangkaian antara muka, adapter rangkaian, rangkaian kad atau kad bersih, yang merupakan salah satu komponen yang paling asas dalam rangkaian kawasan tempatan (LAN). Ia direkabentuk untuk berkomunikasi diantara komputer dengan rangkaian. Tidak kira jenis sambungan, pasangan terpiuh, kabel sepaksi atau gentian optik, komunikasi data hanya boleh dicapai dengan bantuan kad bersih. Begitu juga dengan kad bunyi dan peranti lain, kad NIC perlu mempunyai pemandu sendiri untuk dipadankan. Fungsi utama penyesuaian rangkaian untuk mengambil data, menghantar kepada kabel rangkaian dari komputer, membahagikan data kepada paket yang sesuai dan menghantarnya kepada rangkaian untuk membolehkan komputer mengakses rangkaian itu. Setiap kad NIC mempunyai cip ROM yang

1

Peer to peer dan bergerak (roaming). Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). dan kawalan akses media (MAC) alamat yang kekal. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). perisian rangkaian (Novell Netware. LAN tastic) 2 . lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi mengandungi nombor unik. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Rajah 1. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro.0 Kad Antara Muka Rangkaian (NIC) b) Kad Antara muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di antara satu sama lain. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi (3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar).

3 . maka kadar capaian akan menurun kerana ianya akan dibahagi sama rata diantara para pengguna yang lain. Sebagai contoh. modem 56Kbps mampu membawa data pada kadar maksima iaitu 56 kilo bait per saat. Kemampuan modem membawa data pada kadar sesaat di tentukan berdasarkan kebolehan modem. Selain itu.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 2. Namun masalah sebegini tidak disebabkan oleh modem. namun faktor kesibukan rangkaian akan mempengaruhi kadar capaian. Ia menukar (modulasi) isyarat digital (perwakilan bit: 0 & 1 sahaja) dari komputer kepada isyarat analog (perwakilan yang tidak tetap) apabila isyarat itu melalui medium seperti talian telefon kemudiannya modem pada komputer destinasi akan menukarkan (demodulasi) isyarat analog tersebut kepada digital semula agar difahami oleh komputer. Namun keadaan ini berbeza bagi modem yang dihubungkan ke rangkaian Internet. Pada situasi yang kritikal. Sekiranya lebih ramai pengguna yang menggunakan rangkaian pada satu masa tertentu. walaupun mempunyai kadar maksima pada kadar 56 Kbps.0 Kad Antara Muka Rangkaian Tanpa Wayar (WNIC) c) Modem (dalaman dan luaran) Modem yang merupakan singkatan kepada Modulator-Demodulator akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lain melalui rangkaian tertentu. modem juga boleh berfungsi sebagai "pendail" sekiranya telefon di pasangkan pada komputer. pelayan mungkin akan mengalami masalah seperti "server down" sekiranya pelayan tidak dapat menampung bilangan pengguna.

0 Peranti Modem d) Hab / Peranti Suis Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star).0 Hub e) Penghala (Router) Router atau penghala berfungsi sebagai penghubung di antara dua atau lebih rangkaian untuk meneruskan data dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Ethernet Hub16ports (RM400). Switch merupakan penghubungbeberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai illustrasi.10Base8 ports (RM550). 10Base16ports (RM1200) Rajah 4.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi Rajah 3. Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Router adalah berbeza dengan switch. perbezaan fungsi 4 .

memperkuatkan isyarat tersebut dan kemudian menghantarkannya semula melalui laluan seterusnya. Dengan kata yang lain.0 Router (Penghala) f) Repeater (Pengulang) Repeater merupakan perkakasan yang mampu memanjangkan jarak maksima bagi sesebuah rangkaian seperti LAN. menyegarkannya semula kemudian menghantarnya kepada LAN. Masing-masing berperanan sebagai perumah yang berada pada jalan. Repeater digunakan untuk menghubungkan segmensegmen rangkaian kawasan setempat (LAN). Repeater akan mengambil dan mengumpul semua isyarat yang sampai kepadanya. Satu siri repeater boleh memanjangkan isyarat pada jarak yang lebih jauh. switch merupakan suatu jalanan. dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. dimana masing-masing mempunyai alamat IP sendiri pada sesebuah LAN. yang mempunyai alamat di dalam suatu susunan tertentu.Dengan cara yang sama.Internet merupakan contoh utama dari sebuah rangkaian yang mempunyai banyak router IP. ia adalah satu peranti yang menerima sesuatu isyarat atau signal melalui media penghantaran elektronik atau optikal. Selain IP Router. switch menyambung pelbagai alat.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi router dan switch. terdapat AppleTalk Router. Ia turut digunakan untuk memperkuat dan memperluaskan penghantaran rangkaian kawasan 5 . dan router merupakan penghubung antara jalan. Router sangat banyak digunakan di dalam rangkaian berasaskan teknologi protokol TCP / IP. dan masih ada beberapa jenis router yang lain. Rajah 5.

amplifier. amplifier. light-emitting diode (LED) atau infrered-emitting diode. Dalam sistem kabel. repeater terdiri daripada photocell. repeater boleh terdiri dari litar amplifier dan beberapa transformer isyarat.0 Repeater (Pengulang) 6 . repeater terdiri daripada penerima radio. isolator dan dua antenna.BAB 3 Rangkaian komputer dan komunikasi wilayah (WAN) melalui media wayar dan tanpa wayar (wireless). transmitter. Rajah 6. Dalam rangkaian gentian optik. Dalam sistem komunikasi tanpa wayar.