P. 1
09 Bahan Bacaan

09 Bahan Bacaan

|Views: 6|Likes:
Published by Norliah Mohd Rafiai

More info:

Published by: Norliah Mohd Rafiai on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2012

pdf

text

original

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

/t/. menggunakan nada. menaakul. /b/. sebutan. /a/. 4 . /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. rima dan nada yang sesuai. Semasa bertutur. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. intonasi. memadan. sajak mengikut nada. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. Walau bagaimanapun. intonasi. dan suara secara berkesan. gaya. Misalkan bunyi-bunyi. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. nada dan intonasi. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). syair. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. sebutan. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon.

kecerdasan otak. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Fa. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. ‘jangan tembak. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. persekitaran. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. perkataan. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). ‘jangan/tembak. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. frasa kata dan ayat. So. sebaliknya jika jeda digunakan. rangkai kata atau ayat. Dalam hal ini. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Mi. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Re. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. Aspek ini penting.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Misalnya ungkapan. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. sebutan dan maknanya. suku kata. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. kesihatan. Misalnya. Ti 5 . tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. struktur. Aspek fizikal. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. Dalam ayat. La.

formula. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. membina soalan untuk mencari maklumat. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. betul dan betul. bertukar-tukar pendapat dan maklumat.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. kewujudannya lebih jelas. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. bertutur secara bertatasusila. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. memberi penerangan dan alasan. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. bertemu ramah. menunjuk arah. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Pun demikian dalam bahasa Melayu. lancar dan berkesan. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. 6 . antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. sintaksis dan semantik.

mengajuk. Berbual melalui telefon. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Mengadakan perbahasan. Sebenarnya. Menerangkan gambar dan bahan grafik. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. mengusai bahasa – memperoleh.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Memberi arahan kepada rakan. Perbincangan forum. Mereka meniru. Ini bermakna. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mempelajari. Main peranan. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Simulasi. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Permainan komunikatif. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Teater bercerita. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Justeru. Membina soalan berdasarkan bahan. Memberi taklimat dan ceramah. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap.

Di sekolah. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. dialog dan kesusasteraan). komunikasi lisan melibatkan dua proses. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. 8 . menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Manakala dalam kehidupan harian pula. Proses Mendengar Umumnya. lakonan. untuk mendapat hiburan (radio. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Akhirnya. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. perbincangan dan mesyuarat). bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. memperoleh maklumat (pengajaran guru. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. dialog. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. filem). Dalam erti kata lain ketika mendengar. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. televisyen. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. perbincangan. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.

difahami dan diingat. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. mentafsir makna-makna yang tersirat. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. memahami. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. melakukan arahan/ tindak balas. Sehubungan dengannya. Justeru.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. dan keadaan/ konteks. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. dan neurologi. dan 9 . psikologi. mencari isi-isi penting. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. suasana. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. mengenal pasti ‘mood’ penutur. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima.

Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dan keduanya. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. hujah dan bukti tertentu. tanpa tindak balas. didengar dan dingati. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. bukti dan estetika. aspek fizikal.(d) berpusatkan idea utama. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. hujah. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. . dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. dan secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. secara berhati-hati dengan pengamatan. dengan beremosi. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. secara menebuk-nebuk. secara bertelau-telau. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

Sebagaimana kebiasaan. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. kaedah. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. antara kemahiran berkenaan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Telah ditegaskan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . pendekatan. Hasil Pembelajaran 1. Membaca dan Menulis. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis.

rakan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. kefasihan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Membuat ayat tentang diri. gaya dan isi penyampaian. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. tatabahasa. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. ibu dan bapa. Dengan demikian. aspek sebutan. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Memberi arahan. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. kelancaran. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. seperti intonasi frasa dan ayat. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . pertengahan dan maju. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. dan 13 . latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan.

kejadian. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan.peringkat. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Memberi ucapan pendek dan mudah. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. laporan atau ulasan. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. prosedur dan peraturan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . peraturan-peraturan. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. dan Mengkritik cerpen. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. proses dan sebagainya. objek. Memberi ceramah. perbincangan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Menyampaikan komen. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. pendapat. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. kejadian. Menerangkan proses. persekitaran dan di rumah. puisi. diskusi. Mendeklamsi puisi.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . masa bersekolah. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. seminar dan lain-lain. syarahan (yang disediakan). Mengambil bahagian dalam perbahasan. pengalaman. novel dan sebagainya. forum. berhubung dengan peribadi seseorang. Membaca iklan. permainan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. dan Membuat ulasan. Memberi komen secara mudah. perbualan atau dialog.

bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. dalam proses pertuturan. Ini kerana. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. Antara lain. jiran tetangga. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. tahap pendidikan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. gigi. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 . terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. menyampai dan memproses maklumat . tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. (c) Fizikal: Hal ini. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Umumnya. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. faktor.

yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. membaca dan menulis. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . (b) Kemahiran mendengar. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (g) Paling penting. Justeru.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. berurutan dan menyaling. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. kaedah. 17 . Walau bagaimanapun. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Demikian juga. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kaedah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Sehubungan dengannya. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. perlu dilakukan serentak.

(c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965).Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Dengan 18 . Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Antara lain. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Tegasnya. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. nada dan intonasi tertentu. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. mengingat. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. menguasai kemahiran membuat tanggapan. (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. demikian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu.

Melalui pendekatan ini. Oleh itu. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Tujuannya. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Apabila murid-murid Sebaliknya. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Ini bermakna. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. guru perlu mempelajari bahasa kedua. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Maka. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. misalnya oleh guru. mengingati. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa.

Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur... Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Justeru. yakin dan berkesan. Dengan demikian. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. keratan akhbar. Dengan demikian. Dengan ini.umur saya ni baru 35 tahun. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. 20 . (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Contohnya. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dengan itu. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Dia pak cik saya. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. lawatan.

lakaran. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Saya berkahwin pun belum. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. 21 . lukisan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). iaitu dengan cara mendengar. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Sebenarnya. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. gerak laku dan lain-lain. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. lakonan.

Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Sehubungan dengannya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. ketika memilih perkataan. Kaedah ini dianggap berjaya. Kelebihan kaedah terus. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Justeru.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. guru terlebih dahulu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan.

khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. to school.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. milk. susu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. 23 .

Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Setelah menguasai sebutan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. iaitu melalui kemahiran bertutur. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. perbincangan. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. dialog. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Dengan demikian. Dalam pengajaran bertutur. Walau bagaimanapun. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Pun demikian. sumbang 24 . Oleh itu. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Di samping itu. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa.

Sebenarnya. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. lancar dan tepat. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Main peranan dan simulasi. Perbincangan.saran. Bercerita. Dengan kata lain. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Bersoal jawab. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Ini bermakna. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa).

dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Ali menendang bola. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Murid-murid. Ali menendang bola. Walau bagaimanapun. Sebagaimana teknik. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Ali menendang bola di padang. 26 Bola.Drama atau lakonan. ikut cikgu sebut. cara pengendalian. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. . modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Permainan bahasa. Ali …. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Penyelesaian masalah. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Bola. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan.

kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Mari kita duduk. Sila masuk ke dalam. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Selamat datang. 27 . daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Misalnya. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas.

i. Janganlah segan-segan. Sudilah minum. Minum air kopi. Makan kuih di pinggan. carta bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. kad imbasan bergambar. ii. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Dia bekerja di sawah. Pak Abu seorang petani. Di samping itu. iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. 28 .Apa khabar sekarang.

Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Dalam latihan ini. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Dalam latihan penghasilan pula. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. mempunyai jurang maklumat. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. . Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Kemudian. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Umumnya. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.

Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Sebaik-baiknya.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. anda tiba di sebuah hotel. perbincangan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. ada bilik kosong atau tidak. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan harga bilik itu. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah.00 dan RM 15. sarapan pagi bagi pelanggannya. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. simulasi dan lakonan.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Hotel mempunyai dua bilik kosong. 30 .

Langkah-langkah Sebelum.Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. selaras dan menyaling. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Oleh itu. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif.

semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. langkah pengajaran sebelum. dan 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Hasil Pembelajaran 1.

Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. tepat dan berkesan. mencukupi.Tulis iv. bahan stensilan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. Maknanya. gambar. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). menyatakan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. kad imbasan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. Cuma. menghuraikan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Justeru. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. menggunakan dan menyelesaikan). iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti.

kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Paling penting sebagai tindakan susulan. kumpulan atau berpasangan. pendekatan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran.bimbingan secara kelas. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (b) (c) 34 . dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). Sesuai dengan kebudayaan. bahkan secara individu sekiranya perlu. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . kaedah dan teknik pengajaran. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. adat resam.

Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Selain itu. ialah (i) 35 . seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. mendorong. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Dalam hal ini. menggerak. merangsang. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. pemikiran dan tingkah laku. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. guru. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. (v) bahan umum kepada bahan teori. Sehubungan dengannya. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Sehubungan dengannya. iaitu aspek rangsangan. isi pelajaran dan bahan. Antara lain. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Antara lain. perkara yang boleh diberi perhatian. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu.Pendekatan.

semasa. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. kandungan bab kepada bab yang lain. gambar-gambar bersiri. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. latar belakang. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. dan petikan karangan. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. filem dan slaid. saiz.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. kelas dan antara sekolah dan wilayah. Hal ini demikian kerana reka letak. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. pengalaman murid-murid. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . ilustrasi dan grafik. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. kebolehan. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. carta. (g) Bahan yang bersifat luwes . ekonomik – digunakan secara berulang kali. seni kata lagu. Sebenarnya. minat. Contohnya adalah seperti dialog. tahap pencapaian. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah).bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran.

alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. kawasankawasan perindustrian. di stesen keretapi. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. jadual. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. 37 . Antara lain. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif.00 petang. Sabah. dan dalam upacara-upacara tertentu. Selain itu. kepala.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. nada. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Di samping itu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. rajah. peta. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman.

bacaan sajak. satu kumpulan membaca dialog Tutu. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. 38 .Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. berita pengumuman. laporan cuaca. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. forum. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Contohnya. wawancara.

39 . Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. gembira. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. marah dan sebagainya. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. takut. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih.

media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Dengan demikian. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Anda telah membaca beberapa jenis teknik.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. 40 . Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sesungguhnya. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.

Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Selain itu. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . Hasil Pembelajaran 1. betul dan berkesan. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Justeru.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. membuat taakulan. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Nada. 2. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. gerak mata. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Tegasnya. ini. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Contohnya.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. 42 . khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Dengan itu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Misalnya. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Demikian juga. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. mempersilakan makan. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu.

s dan f. suku kata. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. kemudian. kehendak dan sebagainya. Pertamanya. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. z. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Selain itu. pendapat. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. sy. v. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Keduanya. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. hentian dan intonasi. frasa dan ayat-ayat. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. gh. Baiklah. iaitu untuk melahirkan perasaan. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . Dengan itu.

Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Membaca kuat. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Dengan membaca kuat. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Pemarkatan. 44 . Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Misalnya.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Murid mendengar sebutan perkataan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut.

Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. cikgu akan ke rumah kamu esok. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. peta. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini.Murid : Ali. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. gambar. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Membaca Kuat 45 .

Oleh itu. Kecekapan menggunakan kata. (b) Murid membaca senyap. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 .(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). bagaimanpun. intonasi.sebutan. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. (c) Guru membaca kuat petikan. batasan masih ada. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. dan tekanan yang betul. . berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai.sederhana panjang. ialah 2-3 minit. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. pertuturan dan intonasi. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru.

masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Dengan demikian.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tidak jauh dari balai polis itu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Misalnya: Pilih dua orang murid. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah.

Untuk menentukan markat yang sesuai. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. iii.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. i. Wah. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. iii. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Apakah cita-cita kamu? ii. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Soalan: i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. ii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 .

........ berinteraksi – melalui telefon. sama dan sebagainya...... lakonan. sebutan...... peristiwa. intonasi atau tatabahasa......... forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan.. umur... kumpulan etnik dan sebagainya..... Senarai Semak untuk Pemarkatan........ intonasi.... Nama Murid: . kepentingan dan seumpamanya.....(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan... aspek yang berlawanan. Jawapan salah...... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. warna. isi karangan dll... Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. betul sebutan. dialog..... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. buah-buahan..... intonasi.... (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.... pelaporan dll... memadankan pasangan..... bahan projek: kos....... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. pemilihan perkataan dan tatabahasa. prosedur... pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 ....... forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi. tempat kediaman.... menyusun perkataan menjadi ayat........ menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.

14 dan 40. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . Di sini. menjadi 12. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. dan kelancaran pertuturan. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. penghasilan bahan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu.menunjukkan kesalahan yang ketara. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Untuk mengubah markat kepada peratus. Guru mesti faham. jika pencapaian murid ialah 6. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. darabkan semuanya dengan 2. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Misalnya. 7 dan 20. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Jumlah markatnya = 66. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru.

Ekstensif. Skimming dan Scanning 51 .memberi markah. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Pada pendapat anda. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik.

kaedah. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Hasil Pembelajaran 1. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. ekstensif. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Walau bagaimanapun. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning . kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. matlamat. skimming dan scanning.2 Menghuraikan teknik bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. peringkat bacaan dan teknik bacaan.

Daripada kemahiran ini. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. bertulis. kepada pelajar-pelajar ! Kini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . Ekstensif.

Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. nada dan tekanan yang betul . memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.

Dari segi mental pula. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi emosi. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Kesimpulannya. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.di luar kelas. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. keupayaan matanya mengecam bentuk. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.al (1994). pengalaman dan persekitaran. Dari segi fizikal. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. keseronokan dan terhibur. peringkat Prabacaan 55 . Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid.

Teknik Bacaan 56 . latihan menajamkan daya ingatan. konsonan. aktiviti pendengaran. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. frasa dan ayatayat mudah. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. koordinasi psikomotor.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. perkataan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. dan latihan bahasa pertuturan. Pada tahap ini. suku kata. kaedah terus. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja.

membaca teliti. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. latihan kosa kata. Sementara membaca telaah bahasa. ditegaskan. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. membaca pemahaman. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Dalam membaca telaah isi. . Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. diskusi umum dan sebagainya.

Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. atau melihat judul. bab. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. betul dari segi sebutan. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. meneliti indeks. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. daftar kata yang terdapat dalam buku. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. kandungan dan sebagainya. Mengesan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 .(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. rangka kasar. intonasi.

(e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. jantina. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. sikap dan cita-cita pelajar. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.maklumat dan penerangan. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. 59 . Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. dan Bahan-bahan yang berbeza. Ketiga. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Pertama. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. ungkapan. menambah kemahiran memahami. umur. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. pengalaman. Melalui bacaan ini.perbendaharaan kata. Kedua. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. struktur ayat dan sebagainya. sesuai dengan minat. dan menaakul isi bacaan. meningkatkan kepantasan membaca. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Memperkaya bahasa . (f) (g) Menambah minat membaca.

(b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (d) Semasa membaca perenggan pertama. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. teknikal dan sebagainya. Carilah maklumat tentang pengarang. 60 . (c) Bacalah perenggan pertama. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Membentuk tabiat gemar membaca.

Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Cerakinan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Kecepatan membuat skiming ini. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat).

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. cerakinan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah. Walau bagaimanapun. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. pendekatan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. komunikatif sebut.

Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Cerakinan. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Jadi. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata.

susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. interpretasi & inferens. iaitu lateral. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. terdapat tiga peringkat pemahaman. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. Bagi setiap peringkat. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. laporan/ulasan buku dan choral speaking. teater pembaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. laras bahasa.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. dan penilaian makna. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Pada peringkat 64 . guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. pada peringkat lateral. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. ragam. Dalam sesuatu proses membaca. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Sebagai contoh. tatabahasa. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. mempelbagaikan aktiviti komunikasi.

pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Kesimpulannya. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. grafik. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Sebagai contoh. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah.interpretasi & inferens.

Mengikut kaedah ini. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z.al. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Semasa kad diimbaskan.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . Menurut Juriah Long et.

Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. 1994). Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. i. e. Setelah murid menghafal semua nama huruf. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Dalam kaedah ini. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu.al. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. biasanya. o. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.

Review. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . pembentukan suku kata. Question. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.(KWLH).Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya.What.How. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Review. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.Recite (3R).Learn. Recite(SQ3R). dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Read. Know. Read.

Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. dan lain-lain Lingkaran Soalan. Read. Review.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.Recite (3R).How. Read.Learn. tatacerita dan teater pembaca. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Question. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. KWLH. Review. Know. Teater Pembaca . justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Hasil Pembelajaran 1. RADAR. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey.What. (KWLH). Recite(SQ3R). Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.

Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. tajuk-tajuk kecil. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. gambar-gambar atau ilustrasi.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. lakaran grafik. Recite (SQ3R) 1. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . Question. SQ3R adalah singkatan bagi.Tatacerita . dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. membaca perenggan pengenalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Read. KWLH . Lingkaran Soalan. Review.

mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. What. Dalam konteks pengajaran. Learn. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Apply.disenaraikannya sebelum ini. Setelah selesai membaca. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Discuss. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Read. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Ketika membaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Analogize. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Knowledge.

Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. sebutan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. barang. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Penggunaan suara. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. idea atau tempat. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. barang. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. 72 . idea. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. idea atau tempat. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep .

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

Ed (Pengajian Kurikulum. USM) Cert. ISMAIL BIN ABD.Ed (Pengajian Melayu.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. (norliza_ab@yahoo.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.D (Kesusasteraan Melayu. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . UKM) Bac. UPSI) M.com.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. Pend.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->