Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR (1995

)

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

1.

Dalam rajah di bawah, PQRS ialah segi empat tepat.

Hitungkan luas kawasan berlorek.

4. 2. Lukiskan sebuah segitiga sama kaki pada petak persegi di ruang jawapan.

Hitungkan perimeter bagi rajah di bawah.

(1997)

5

Lukiskan sebuah segitiga sama kaki PQR pada rajah di bawah. Q

(1996)

3.

PQR ialah segi tiga sama sisi. Lukiskan sisi PR dan sisi QR pada rajah di bawah.

6.

Hitungkan luas kawasan berlorek, dalam cm persegi, bagi rajah di bawah.

34

Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

9.

Rajah di atas menunjukkan sebuah piramid bertapak segiempat tepat. Nyatakan

(1998)

3 cm 7cm

10.
7 cm

Rajah di kawasan menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS. Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

7.

Rajah di atas menunjukkan sebuah kuboid. Nyatakan bilangan (a) bucu (b) permukaan rata yang berbentuk segi empat sama. Bagi kuboid itu.

(2000)

11.

Lengkapkan jadual di bawah bagi ciri sebuah sfera. Bilangan Permukaan rata Permukaan melengkung

4 cm 2 cm

8.

Rajah di atas terdiri daripada petakpetak segiempat tepat yang sama besar. Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

(1999) 35

Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

12.

Rajah di atas menunjukkan segiempat tepat PQRS dan segiempat sama QRST. Berapakah perimeter, dlam cm, kawasan berlorek ?

(2001)

13

Namakan pepejal yang mempunyai satu bucu dan satu permukaan rata berbentuk bulatan. 16. Dalam rajah di bawah, PQRS dan JKLM ialah segi empat sama PJKQ ialah garis lurus.

14.

Rajah di atas terdiri daripada tiga segi tiga sama sisi yang sama besar. Berapakah perimeter kawasan yang berlorek ?

Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

(2003)

17.
(2002)

15.

Namakan setiap bentuk berikut :

Rajah 2 terdiri petak-petak segi empat sama yang berisi 1 cm. Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi empat tepat panjang dan 3 cm lebar.

36

Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

18.

Dalam rajah 4, PQRS dan STUV iaah segi empat sama.

20.

Dalam rajah 2 PQRU ialah segiempat sama . UTR dan QRS ialah garis lurus. Hitungkan perimeter rajah itu.
(2005)

Hitungkan perimeter seluruh rajah itu. 21.

(2004)

Rajah 2 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar. Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi tiga sama kaki.

19.

Namakan setiap bentuk berikut :

37

Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

22.

Rajah 4 terdiri daripada tiga buah segi tiga , PQR, RSU dan STU yang sama besar. Hitungkan perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

Hitungkan luas, dalam cm², kawasan berlorek.

(2006)

24.

Jadual 1 menujukkan ciri-ciri suatu bentuk tiga matra. Bilangan bucu Bilangan tepi sama panjang 8 12

25

Rajah 5 menunjukkan taman Encik Samad. Berapakah perimeter, dalam m, taman itu ?

23.

Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah segiempat sama PKLM.
38

Koleksi Kertas 2 Matematik UPSR

Bentuk 2 Matra dan 3 Matra

26.

Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Carikan luas, dalam cm², kawasan yang berlorek.

39