Kelompok 6

Perkembangan Islam di Indonesia

Disusun Oleh :
• • • • • • • Sandra Agnu Ariska Vandyan Ilham Tangguh Nur Habib Samudra Wicaksana Esa Nuryanasma (32)

(36) (37)

(33) (34) (35)

(38)

Gujarat. Srilanka. Indonesia. Damaskus. Jalur Utara dengan rute: Arab (Mekkah dan Madinah). 2. Jalur Selatan dengan rute: Arab (Mekkah dan Madinah).Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatra bagianUtara MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA . Yaman.A. Gujarat (PantaiBarat India). Masuknya Islam ke Indonesia pertama kali pada abad pertama hijriah kira-kira abad ke-7 M.Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu: 1. Bagdad. Srilanka dan Indonesia.

 Hal 1. Persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah 4.Adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah 3. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam telah tersebar keseluruh pelosok kepulauanIndonesia.2. sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Banyak raja-raja Islam yang ada diberbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah . Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi mudahmenarik simpati rakyat 5. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim/muslimah. ini disebabkan antara lainsebagai berikut: khususnya para ulamanya untuk berdakwah menyiarkan Islam.

Para mubalig pada waktu itu juga berdakwa kepada para Raja-raja kecil. yaitu Kerajaan Samudera Pasai. seperti Pasai dan Perlak. Perkembangan Islam di Sumatera Daerah Pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian Utara. Perkembangan Islam di Indonesia A. Seiring dengan kemajuan Samudera Pasai yang sangat pesat. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan. perkembangan agama Islampun mendapat perhatian dan dukungan penuh dan para ulama serta mubalignya menyebar ke seluruh nusantara. tempat lalu lintas kapal-kapal dari India ke Cina. rakyatnya pun banyak yang ikut masuk Islam sehingga berdirilah kerajaan Islam pertama.1. yakni bangsa Arab. Persia dan Gujarat yang juga para mubalig Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. . ketika raja tersebut masuk Islam. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi selat Malaka. Para pedagang dari India. sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim.

akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Selanjutnya. Tuban dan Giri. perkembangan Islam di Pulau Jawa juga menjadi sangat luas. Raden Ampel. Sunan Drajat. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak. Sunan Giri. Sunan Kududs. Melalui hubungan perdagangan tersebut. dan daerah Jawa Barat lainnya. yaitu Maulana Malik Ibrahim. Jepara. .B. Jakarta. Sunan Bonang. Cirebon. Sunan Kalijaga. bahkan sampai ke Banten. perkembangan Islam di Pulau Jawa banyak dilakukan oleh para Adipati dan Para Wali yang dikenal dengan sebutan “Walisongo” . dan Sunan Gunung Jati. Perkembangan Islam di Jawa Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang muslim setelah berdirinya kerajaan Malaka yang mencapai punjak kejayaannya pada asa Sultan Mansursah. Sunan Muria.

Pada abad ke-16. beliau mengirimkan murid-muridnya ke Madura. Di samping itu. mereka juga bermaksud untuk mengembangkan agama katolik. Akan tetapi. kerajaan Gowa dan Tallo banyak dikunjungi oleh pedagang Portugis. Perkembangan Islam di Sulawesi Masuknya Islam di Sulawesi. Hal itu karena sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar pulau Jawa. Islam telah lebih dahulu berkembang di daerah itu. seperti Ternate. dan Situ. tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Selain untuk berdagang. Pada tahun 1538. Sulawesi. di Sulawesi Selatan telah berdiri kerajaan Hindu Gowa dan Tallo. Penduduknya banyak yang memeluk agama Islam karena hubungannya dengan kesultanan Ternate.C. . Pada masa Pemerintahan Somba Opu. Maluku dan Nusa Tenggara.

Beliau banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam karena bantuan seorang mubalig bernama syaikh Syamsuddin. Islam akhirnya dapat memasuki kerajaan Kutai dan tersebar di Kalimantan Timur pada permulaan abad XVI M.D. Sebagai Mubalig. mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk berdakwa. Islam memasuki daerah kerajaan Sukadana. kerajaan Sukadan resmi menjadi Giri Kusuma. . Perkembangan Islam di Kalimantan Pada abad XVI. Bahkan pada tahun 1590. Sunan Giri digantikan oleh putranya Sultam Muhammad Syarifuddin.

Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku. para pedagang. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Selain berdagang. Perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Drajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. hubungan dagang dengan Indonesia barat. khususnya dengan Jawa berjalan dengan lancar. Pada saat itu.E. dan para mubalignya. . para pedagang juga melakukan dakwah. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku.

c. antara lain : a. g. b. Mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Islam di Indonesia Mengetahui dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.2. Menjadi cermin untuk memacu kehidupan yang lebih baik Mempelajari sejarah agar dapat melakukan perubahan yang lebih baik Menghargai kerja keras para pahlawan bangsa f. Hasil karya para ulama yang berupa buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. d. . e. Kehadiran para pedagang Islam yang telah berdakwah dan memberikan pengajaran Islam di bumi Nusantara turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman atas suatu kepercayaan yang sudah ada di nusantara ini.

Mampu memanfaatkan peninggalan sejarah. 4. Para ulama dan umara bersatu padu mengusir penjajah meskipun dengan persenjataan yang tidak sebanding. maupun peninggalan sejarah lainnya. 2. Menjadikan masyarakat gemar membaca dan mempelajari Al Quran. . 3. baik berupa makam. termasuk situs-situs peninggalan para ulama. Mampu membangun masjid sebagai tempat ibadah dalam berbagai bentuk atau arsitektur hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Seorang ulama atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktikkan tingkah laku yang penuh keteladanan agar terus dilestarikan dan dijadikan panutan oleh generasi berikutnya. 5.Kita dapat meneladani Wali Songo telah berhasil dalam hal-hal seperti berikut : 1. masjid.

dengan rute :Arab (Mekah dan Madinah) meliputi . Dari tempat itu. Yaman – Gujarat – Srilangka – Indonesia Daerah yang mula-mula menerima Agama Islam adalah Pantai Barat pulau Sumatera. Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia . Z Jalur Utara. dengan rute : Arab (Mekah dan Madinah) meliputi . Damaskus – Bagdad – Gujarat – Srilangka – Indonesia Z Jalur Selatan.3. Rute yang dilewati adalah jalur Utara dan Selatan. Cara masuknya Islam di Indonesia Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 M yang bertepatan dengan abad ke-1 atau ke-2 H.

Bacan dan Jailolo di Maluku i. Makassar di Sulawesi Selatan h. Kerajaan Isla yang ada di Indonesia . Demak di Jawa Tengah d. Ternate. Palembang di Sumatera Selatan f.Beberapa tempat penyebarannya adalah : a. Banjar di Kalimantan Selatan g. Banten di Jawa Barat e. Pariaman di Sumatera Barat b. Sorong di Irian Jaya j. Tidore. Gresik dan Tuban di Jawa Timur c.

. yaitu : Perdagangan dan Perkawinan. Adapun penyebaran Islam yang berjalan damai tersebut menggunakan dua cara.Penyebaran Islam di Indonesia yang berjalan secara damai tanpa menimbulkan kekerasan merupakan cerminan hakikat ajaran Islam yang menjadi rahmatan lil-alamin.

.  Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan se mboyan“Hubbul Wathan Minal Iman”  Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai tetapilebih cinta kemerdekaan. Antara lain :  Masyarakat Indonesi dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan rajaraja sertadibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah YME.HIKMAH PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA 1. Dengan dianutnya agama Islam oleh masyarakat Indonesia ajaran Islam telah banayak mendatangkan perubahan.4.  Rasa persamaan dan keadilan yang diajarkan Islam mampu mengubah Masyarakat Indonesiayang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminasi. Peranan Umat Islam Pada Masa Penjajahan. Mula-mula dengan cara damai tetapi karena tidak bisa lalu denganmenempuh cara peperangan.Masa Penjajahan.

negara dan negara merupakan jihad pisabilillah yang hukumnya wajib. Umat Islam yang matidianggap mati syahid yang imbalannya Surga.Perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut sampai kaum penjajah betul-betul angkat kaki dari bumiIndonesia. berperang dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. .Menurut Islam.

b. Perlawanan Kerajaan Islam dalam Menentang Penjajahan  Perlawanan terhadap penjajah Portugis  Perlawanan terhadap penjajah Belanda .

Masa Perang Kemerdekaan. Peranan Ulama Islam Indonesia pada masa perang kemerdekaan ada dua macam yaitu:  Membina kader umat Islam. melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat  Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang b. Peranan Ulama Islam pada masa perang kemerdekaan.5.Peranan Organisasi dan Pondok Pesantren pada masa Kemerdekaan  Serikat dagang Islam / Serikat Islam  Muhammadiah  Nahdlatul Ulama .

NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernahmengeluarkan pernyataan politik yang isinya :  Menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat  Menolak rencana ordonansi tentang perkawinan tercatat  Menolak diadakannya milisi  Menyokong gapi dalam menuntut indonesia yang memiliki parlemen kepada pemertintahkolonial belanda .Pada masa penjajahan Belanda.

tampildibarisan terdepan dalam perjuangan. baik perjuangan politik maupun perjuangan diplomasi .Masa Pembangunan a. uamat Islam mayoritas penduduk.Peranan Umat Islam pada Masa Pembangunan Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI.6.

. Peranan Muhammadiah dalampembangunan antara lain: • Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi.b. yang pernah berkifrah dibidang politik dalam perkembangan selanjutnya NU bergerak dibidang agama.sosial dan kemasyaraktan.Peranan organisasi Islam dalam masa Pembangunan. NU. berbudi luhur dan bertaqwa kepada tuhan YME • Melakukan usaha-usaha dibidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

tapi dibawah pengawasan serta pembinaan Depag. MTsN. MTs. IAIN.c.Sealin itu.Peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain: • Melakukan usaha-usaha agar masyarakt Indonesia bertaqwa kepada tuhan YME • Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara • Memupuk persataun dan kesatuan umat • Mencerdaskan bangsa Indonesia • Mengadakan pembinaan mental spiritual .Peranan Lembaga Pendidikan dalam Pembangunan Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ada yang didirikan dan dikelolalangsung oleh pemerintah Depag seperti: MIN. adapaula lemabaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh swasta. seperti: Bustanul Athfal. MI. MA dan perguruan tinggilainnya. MAN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful