MOHAMAD FADZLI BIN KHAMIS MOHAMAD NAILI BIN NAWI MARSIAH BINTI SENIN SITI AISAH BINTI MOHD

SAWAL SITI ZUHAILA BINTI ZULKIFLI

(c) Migrasi bersih : perbezaan nilai yang wujud antara imigrasi dan emigrasi.MIGRASI – penghijrahan @ perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain melibatkan perubatan ruang dan masa.  . (b) Emigrisi : penghijrahan keluar penduduk dari sesebuah kawasan. Terdapat 3 istilah penting yang berkaitan dengan migrasi iaitu: (a) Imigrasi : penghijrahan masuk penduduk ke sesebuah kawasan.

daerah. luar bandar dengan bandar. negeri. bandar. negara. Istilah migrasi hanya dirujuk kepada migran yang berpindah melebihi daripada enam bulan disesuatu tempat sebelum kembali ke tempat asalnya. Contoh: sempadan antara mukim. dan sebagainya. benua. Berdasarkan kerangka ruang dan masa maka istilah migrasi mesti memenuhi dua ciri berikut: Pergerakan penduduk mestilah melintasi sempadan antara kawasan seperti sempadan pentadbiran. (a) (b) .

Everett S. Lee (1966) – model tolakan dan tarikan. Semakin besar perbezaan antara daya tolakan dan tarikan maka isi padu aliran migrasi akan bertambah pesat. Terdapat beberapa model dan hukum dalam kajian migrasi: Ravenstein (1885 & 1889) – sama dengan hukum graviti iaitu semakin jauh antara tempat maka aliran migrasi semakin berkurangan dan apabila jarak menjadi lebih dekat maka tarikan dan aliran migrasi akan semakin bertambah. Daya tolakan di tempat asal dan daya tarikan di tempat baru. (a) (b) .

sempadan anatara luar bandar dan bandar dan sebagainya. (a) (b) . Contoh : sempadan antara daerah. Contoh: sempadan antara negara dan sempadan antara benua. Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 jenis: Migrasi antarabangsa (migrasi luaran) – melibatkan perpindahan penduduk yang melintasi sempadan politik antarabangsa. Migrasi dalaman – melibatkan perpindahan penduduk yang melintasi sempadan anatara sebuah negara sahaja.

Migrasi antarabangsa ada 2 jenis : (a) Migrasi antara negara (b) Migrasi antara benua   (a) (b) (c) (d) (e) Migrasi dalaman ada 5 jenis : Transmigrasi Migrasi antara bandar ke luar bandar Migrasi antara luar bandar ke bandar Migrasi antara bandar dengan bandar Migrasi antara luar bandar dengan luar bandar .

 Malaysia menjadi tarikan pekerja asing dari luar negara kerana: Tarikan ekonomi Geofizikal dan geopolitik Sejarah masa lalu Penolak di tempat asal Peperangan dan ketidakstabilan politik Budaya dan talian persaudaraan (a) (b) (c) (d) (e) (f) .

Secara makro dan mikri.  Faktor makro : demografi. institusi dan polisi governan. mengikut keluarga (perkahwinan dan ikatan kekeluargaan). Makro – sebab tolakan dan tarikan secara keseluruhan.  . Mikro – melibatkan keputusan-keputusan individu sama ad untuk melakukan migrasi atau tidak.  Faktor mikro : budaya dan adat. jarak antara tempat. melanjutkan pelajaran. perbezaan kadar pembangunan dan pembandaran. persaraan. pertukaran tempat kerja.

(a) (b) (c) (d) (e) Faktor ekonomi Faktor sosial Faktor kemudahan pembandaran yang baik dan menarik Faktor polisi governan (dasar kerajaan) Faktor-faktor mikro .