MOHAMAD FADZLI BIN KHAMIS MOHAMAD NAILI BIN NAWI MARSIAH BINTI SENIN SITI AISAH BINTI MOHD

SAWAL SITI ZUHAILA BINTI ZULKIFLI

(b) Emigrisi : penghijrahan keluar penduduk dari sesebuah kawasan.MIGRASI – penghijrahan @ perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain melibatkan perubatan ruang dan masa. (c) Migrasi bersih : perbezaan nilai yang wujud antara imigrasi dan emigrasi. Terdapat 3 istilah penting yang berkaitan dengan migrasi iaitu: (a) Imigrasi : penghijrahan masuk penduduk ke sesebuah kawasan.  .

Contoh: sempadan antara mukim. daerah. (a) (b) . Istilah migrasi hanya dirujuk kepada migran yang berpindah melebihi daripada enam bulan disesuatu tempat sebelum kembali ke tempat asalnya. bandar. benua. negeri. luar bandar dengan bandar. Berdasarkan kerangka ruang dan masa maka istilah migrasi mesti memenuhi dua ciri berikut: Pergerakan penduduk mestilah melintasi sempadan antara kawasan seperti sempadan pentadbiran. dan sebagainya. negara.

Lee (1966) – model tolakan dan tarikan. Terdapat beberapa model dan hukum dalam kajian migrasi: Ravenstein (1885 & 1889) – sama dengan hukum graviti iaitu semakin jauh antara tempat maka aliran migrasi semakin berkurangan dan apabila jarak menjadi lebih dekat maka tarikan dan aliran migrasi akan semakin bertambah. (a) (b) . Everett S. Daya tolakan di tempat asal dan daya tarikan di tempat baru. Semakin besar perbezaan antara daya tolakan dan tarikan maka isi padu aliran migrasi akan bertambah pesat.

sempadan anatara luar bandar dan bandar dan sebagainya. Contoh: sempadan antara negara dan sempadan antara benua. Contoh : sempadan antara daerah. Migrasi dalaman – melibatkan perpindahan penduduk yang melintasi sempadan anatara sebuah negara sahaja. Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 jenis: Migrasi antarabangsa (migrasi luaran) – melibatkan perpindahan penduduk yang melintasi sempadan politik antarabangsa. (a) (b) .

Migrasi antarabangsa ada 2 jenis : (a) Migrasi antara negara (b) Migrasi antara benua   (a) (b) (c) (d) (e) Migrasi dalaman ada 5 jenis : Transmigrasi Migrasi antara bandar ke luar bandar Migrasi antara luar bandar ke bandar Migrasi antara bandar dengan bandar Migrasi antara luar bandar dengan luar bandar .

 Malaysia menjadi tarikan pekerja asing dari luar negara kerana: Tarikan ekonomi Geofizikal dan geopolitik Sejarah masa lalu Penolak di tempat asal Peperangan dan ketidakstabilan politik Budaya dan talian persaudaraan (a) (b) (c) (d) (e) (f) .

 Faktor makro : demografi.  Faktor mikro : budaya dan adat.  . mengikut keluarga (perkahwinan dan ikatan kekeluargaan). pertukaran tempat kerja. persaraan. jarak antara tempat. Makro – sebab tolakan dan tarikan secara keseluruhan. institusi dan polisi governan. Mikro – melibatkan keputusan-keputusan individu sama ad untuk melakukan migrasi atau tidak.Secara makro dan mikri. melanjutkan pelajaran. perbezaan kadar pembangunan dan pembandaran.

(a) (b) (c) (d) (e) Faktor ekonomi Faktor sosial Faktor kemudahan pembandaran yang baik dan menarik Faktor polisi governan (dasar kerajaan) Faktor-faktor mikro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful