RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TAHUN 5/2012

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD SHARUL NIZAM BIN MOHD YUSOP KETUA PANITIA PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5/2012
MINGGU TEMA/TAJUK TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Hidup Berdisiplin TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: 1A -Berbudi Pekerti Disiplin diri terbina TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: 1B-Beradab amalan tepuji 1E-Beradab di tempat Ibadat TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: 1C-Hidup berdisiplin diri dihargai 1D-Patuhi Peraturan TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Masa amat berharga 4 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: 2A -Urus Masa Kerja SILA RUJUK BUKU TEKS PANDUAN GURU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menjelaskan kepentingan cara mendisplikan diri. (P) - menguruskan diri secara bertanggungjawab. ( K) - berdisiplin dan mempunyai integriti diri. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan ciri budi pekerti yang terpuji. (P) - mengamalkan budi pekerti yang terpuji. (K) - berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan orang lain. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan adab yang sesuai dalam pelbagai situasi. (P) - menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan. (K) - beradab semasa berinteraksi. (N) - menyenaraikan peraturan di tempat ibadat. (P) - berinteraksi secara sopan semasa berada di tempat ibadat. (K) - menghormati tempat ibadat. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan cara mendisiplin diri. (P) - mengamalkan hidup yang berdisiplin. (K) - berbangga dengan disiplin diri. (N) - menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. (P) - mengumpulkan peraturan di bilik khas. (K) - menghormati peraturan di bilik khas. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menghuraikan kepentingan dan cara menguruskan masa. (P) - menguruskan diri secara bertanggungjawab. (K) - menghargai masa. (N) - menyatakan kepentingan menyediakan jadual waktu belajar. (P) - menyediakan jadual waktu belajar sendiri. (K) - menghargai cara menguruskan masa secara sistematik. (N) - menjelaskan kepentingan menghargai masa. (P) 2 AKTIVITI Rujuk aktiviti m/s 8

1

Aktiviti 1A

2

Aktiviti 1B Aktiviti 1E

3

Aktiviti 1C Aktiviti 1D

Rujuk aktiviti m/s 20

Aktiviti 2A Aktiviti 2B Aktiviti 2C

Sempurna 2B-Hargai Masa 2C-Bijak menggunakan masa

-

menguruskan masa dengan cara yang bijaksana. (K) menghargai masa. (N) menyenaraikan perkara yang boleh dilakukan pada waktu senggang. (P) menggunakan masa senggang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. (K) menghargai masa senggang.(N)

5 6 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: 2D-Manfaat masa 2E-Gunakan masa secara berhemat

CUTI TAHUN BARU CINA
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - mengenal pasti aktiviti yang boleh dijalankan berdasarkan kesesuaian waktu. (P) - menguruskan masa secara bertanggungjawab. (K) - mensyukuri masa yang ada. (N) - menyatakan cara menggunakan masa dengan betul. (P) - menguruskan masa secara berhemat. (K) - menghargai masa. (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 1. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas (P) 2. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga asas (K) 3. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menerangakan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas. - Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas. - Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas. - Menjelaskan tanggungjawab setiap anggota keluarga asas - Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga asas, - Mengahargai peranan yang dimainkan oleh anggota keluarga asas. Aktiviti 2D Aktiviti 2E

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: Tanggungjawabku Terhadap Keluarga

Sila Rujuk Aktiviti m/s 32

7

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: 3A -Tanggungjawab Keluarga Dikongsi Bersama 3E-Bersama-sama Menjalankan Tanggungjawab

Aktiviti 3A Aktiviti 3E

3

8

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: 3B -Tanggungjawabku terhadap Ibu bapa

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya (P) - Menjalankan tangungjawab sebagai seorang anak (K) - Menghargai ibu bapa (N)

Aktiviti 3B

9 10 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : 3C-Hormat dan hargai Anggota keluarga 3D-Kesopanan asas kesejahteraan keluarga Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menyatakan kepentingan menghormati dan menghargai anggota keluarga (P) - Menunjukkan cara menghormati dan menghargai anggota keluarga (K) - Menghormati dan menghargai anggota keluarga (N) - Menyenaraikan kepentingan menggunakan bahasa yang sopan dengan keluarga asas (P) - Menggunakan kata-kata yang bertatasusila dengan anggota keluarga asas. (K) - Bersopan terhadap anggota keluarga asas (N) Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 1. Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan. 2. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan 3. Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga kembangan. Aktiviti 3C Aktiviti 3D

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : Hubungan Keluarga Kembangan

11

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : 4A -Keluarga Kembanganku

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menjelaskan cara menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga kembangan. - Menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga kembangan. - Menghargai hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembanga 4

Aktiviti 4A Aktiviti 4E

4E-Keluarga Kembangan Kebangaanku 12 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : 4B-Pesanan Untuk Ayah TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : 4C-Mesra Bersamasama Keluarga Kembangan

-

Menyatakan hubungan dengan anggota keluarga kembangan. Mengamalkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan. Berbangga dengan keluarga kembangan Aktiviti 4B

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menjelaskan kepentingan meninggalkan pesanan - Menulis pesanan kepada anggota keluarga. - Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga

13

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menceritakan keseronokan meluangkan masa bersama-sama anggota keluarga. - Merancang satu aktiviti yang menyeronokkan bersama-sama anggota keluarga kembangan. - Menghargai masa yang diluangkan bersama-sama anggota keluarga kembangan.

Aktiviti 4C

14

TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk : 4D-Masalah Selesai Hati Gembira. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 5: Kenali jiran tetangga.

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - Menjelaskan cara menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga kembangan. - Membina hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan. - Menghargai anggota keluarga kembangan.

Aktiviti 4D

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan. - Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat. - Menghormati jiran tetangga.

Rujuk aktiviti: m/s 54

5

15

TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 5: Kenali jiran tetangga. 5A- Beramah mesra bersama-sama jiran 5E- Jiran tetanggaku.

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menyenaraikan nama jiran tetangga. - Menemu ramah jiran tetangga. - Menghormati jiran tetangga - Menyatakan faedah mengenali jiran tetangga. - Melakarkan pelan kawasan tempat tinggal. - Menghormati jiran tetangga

Aktiviti 5A: Aktiviti 5E

16

TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: HIDUP BERSAMA DI - Menyatakan cara hidup jiran. SEKOLAH DAN - Berintegrasi dengan jiran tetangga secara sopan. MASYARAKAT. - Menghormati cara hidup jiran. Tajuk: UNIT 5: Kenali jiran tetangga. 5B- Jiran dikenali hidup harmoni. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 5: Kenali jiran tetangga. 5C- Sepakat menjayakan aktiviti masyarakat. 5D- Jiran sepakat membawa berkat . Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menyenaraikan aktiviti kemasyarakatan yang boleh dijalankan di kawasan kediaman. - Melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan di kawasan kediaman. - Berbangga dengan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. - Menyatakan masalah keselamatan yang terdapat di tempat kediaman. - Membantu jiran tetangga. - Menghargai semangat kejiranan.

Aktiviti 5B

17

Aktiviti 5C Aktiviti 5D

6

TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 6: Hidup bermuafakat 18 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 6: Hidup bermuafakat 6A- Bergotong royong amalan terpuji 6E: Bersama-sama Menjayakan Aktiviti Kemasyarakatan TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 6: Hidup bermuafakat 6B- Kunjung mengunjung amalan kita.

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat dan Negara. - Menyertai aktiviti masyarakat setempat. - Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.

Rujuk aktiviti: m/s 65

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong royong. - Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. - Bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. - Menjelaskan kepentingan aktiviti kemasyarakatan. - Melibatkan diri dalam persediaan aktiviti kemasyarakatan. - Berbangga terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan

Aktiviti 6A Aktiviti 6E

19

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menyatakan kepentingan kunjung-mengunjung. - Melayan tetamu dengan cara yang sopan. Menghormati tetamu

Rujuk aktiviti 6B:

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
7

UPPM 2
21 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: UNIT 6: Hidup bermuafakat 6C- Aktiviti kesukanan memupuk perpaduan. 6D- Beriadah bersamasama jiran. TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Hargai warisan budaya Malaysia Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - Menyenaraikan aktiviti yang sesuai untuk program sukaneka. - Melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan. - Menghargai semangat kekitaan. - Menerangkan kepentingan beriadah bersama-sama jiran. - Melakukan aktiviti riadah bersama-sama jiran. - Berbangga dengan jalinan hubungan baik sesama jiran. Aktiviti 6C Aktiviti 6D

Pada akhir pelajaran, murid dapat: - Mengenalpasti pelbagai warisan budaya masyarakat kita - Hidup bersama-sama dalam masyarakat pelbagai kaum. - Mengapresiasi dan berbangga dengan kejayaan warisan budaya Malaysia

Rujuk Aktiviti m/s 74

22

TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 7A:Keunikan Tarian Di Negaraku TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 7B:Alat Muzik Kebanggaan Kita

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menyenaraikan jenis tarian yang terdapat di negara kita - Mencari maklumat jenis tarian di negara kita - Menghargai keunikan tarian pelbagai kaum di Malaysia

Aktiviti 7A

23

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menyenaraikan alat muzik yang terdapat dalam masyarakat kita - Menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita - Berbangga dengan keunikkan pelbagai alat muzik yang terdapat di negara kita. 8

Aktiviti 7B

24

TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 7C:Seni Tari Dan Alat Muzik TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 7D:Bahasa dan Dialek TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 7E:Warisan Budaya Malaysia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Adab Sosial Budaya Malaysia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 8A -Cara Berpakaian Masyarakat Kita TEMA 4

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan tarian dan alat muzik yang terdapat di Negara kita. - Melibatkan diri dalam aktiviti kesenian di Negara kita. - Mengapresiasi kesenian dalam tarian dan alat muzik di Negara kita.

Aktiviti 7C

25

Aktiviti 7D Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan dialek yang terdapat dalam sesuatu bahasa. - Menggunakan bahasa dan dialek mengikut keadaan dan keutamaan. - Berbangga dengan keunikan pelbagai bahasa dan dialek yang terdapat di Negara kita. Aktiviti 7E Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan maklumat mengenai seni tari, alat muzik, bahasa dan dialek yang terdapat di Negara kita. - Menghasilkan brosur tentang seni tari, alat muzik bahasa dan dialek. - Menghargai warisan budaya Malaysia. Pada akhir pelajaran, murid dapat: - Menjelaskan adab sosial warisan budaya dan kepentingannya. - Mengamalkan adab sosial warisan budaya. - Menghormati amalan budaya kaum lain. Rujuk m/s 85

26

27

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan majlis yang berbeza. - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai. - Menghormati cara berpakaian yang diamalkan dalam masyarakat kita

Rujuk Aktiviti 8A

28

9

29

KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 8B-Berpakaian Mengikut Situasi TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk 8C-Berziarah Amalan Mulia 8D-Adab Berziarah Pelbagai Kaum 8E-Cara Berpakaian dan Adab Berziarah

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan cara berpakaian masyarakat kita. - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai dengan situasi. - Berbangga dengan cara berpakaian di Negara kita.

Rujuk Aktiviti 8B

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan adab berziarah dalam masyarakat Malaysia. - Mengamalkan adab berziarah dalam kehidupan harian. - Menghormati adab menziarahi pelbagai masyarakat di Negara kita. - menceritakan adab menziarahi pelbagai kaum di Negara kita. - Mengamalkan adab berziarah dalam situasi budaya kaum lain. - Menghormati adab menziarahi pelbagai kaum. - Menyenaraikan cara berpakaian dan adab berziarah di negara kita. - Menghasilkan buku skrap tentang cara berpakaian dan adab berziarah. - Menghargai keunikan cara berpakaian dan adab berziarah

Rujuk Aktiviti 8C, 8D dan 8E

30

PKSR 2
TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Sistem Pemerintahan Negara Kita 31 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk 9A- Kerajaan Adil Negara Stabil TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Sistem Pemerintahan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia - Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia - Mennghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara Rujuk M/S 95

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menyatakan struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan - Menjalankan tanggungjawab sebagai waganegara - Menghargai sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Aktiviti 9A

32

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menerangkan peranan rakyat sebagai warganegara - Memberikan sumbangan terhadap pembangunan Negara 10

Aktiviti 9B Aktiviti 9C

Negara Kita 9B-Pentadbiran Cekap Negara Maju 9C-Ekonomi Maju Negara Makmur

-

Berbangga dengan pembangunan negara Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan ekonomi rakyat Memberikan sumbangan dalam bidang ekonomi Menghargai peranan kerajaan dalam bidang ekonomi

33

TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Sistem Pemerintahan Negara Kita -Bijak Memilih Pemimpin

Aktiviti 9D Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menjelaskan proses pilihanraya - Menjalankan tanggungjawab sebagai warga Negara - Menghargai dan menghormati pemimpin negara

34

TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Sistem Pemerintahan Negara Kita - Kerajaan Perihatin Rakyat Terjamin TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Kenali Dan Hormati Pemimpin Negara Kita

Aktiviti 9E Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : -Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan masyarakat -Menghasilkan model bangunan yang menjadi mercu kejayaan kerajaan. -Menghargai peranan kerajaan dalam memajukan masyarakat.

Rujuk M/S 105 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia - Memberikan sumbangan kepada pembangunan Negara - Berbangga dan taat setia kepada raja dan negara

35

TEMA 5 11

MALAYSIA NEGARAKU Kenali Dan Hormati Pemimpin Negara Kita 10 A-Raja Berperlembagaan Kebanggaan Kita10B-Raja Dijunjung Pemimpin Disanjung 36 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Kenali Dan Hormati Pemimpin Negara Kita 10C-Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang 10D-Pemimpin Mesra Rakyat Ceria TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Kenali Dan Hormati Pemimpin Negara Kita 10E-Wakil Rakyat Berjasa Masyarakat Sejahtera 10F-Pemimpin Dihargai Jasa Diingati

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Meyenaraikan peranan Yang di-Pertuan Agung - Mengumpulkan maklumat mengenai Yang di-Pertuan Agung - Menghormati dan berbangga dengan system Raja perlembagaan - Menyatakan acara sambutan hari keputeraan sultan - Mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan hari keputeraan sultan - Menghormati sultan

Aktiviti 10A Aktiviti 10B

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menyatakan sumbangan Perdana Menteri - Menyokong usaha Perdana Menteri dalam membangunkan Negara - Menghargai sumbangan Perdana Menteri - Meyenaraikan gelaran pemimpin negeri - Menyokong usaha yang dilakukan oleh pemimpin negeri - Menghormati pemimpin negeri

Aktiviti 10C Aktiviti 10D

37

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - Menjelaskan tugas wakil rakyat dan penghulu - Memberikan kerjasama dalam aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh wakil rakyat dan penghulu - Menghargai jasa pemimpin - Menyatakan penghargaan kepada pemimpin - Membuat kad ucapan kepada pemimpin - Menghargai jasa pemimpin

Aktiviti10E Aktiviti 10F

12

TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Peribadi Terpuji Disanjung Tinggi 38 TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: 11A-Agama Membentuk Peribadi 11B-Mulia Berhemah Tinggi Amalan Kita TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN 11C-Bersikap Rasional Diri Terbina 11D-Usaha Berterusan ke Arah Kecemerlangan 11E-Pesan Bestari Sumber Inspirasi

Pada akhir Pelajaran murid dapat: - Mengenalpasti ciri-ciri peribadi terpuji - Mengamalkan ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri - Menghargai ciri peribadi terpuji

Rujuk M/S 13

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - Menyatakan kepentingan beragama - Mengamalkan sifat mulia seperti yang dituntut oleh agama - Bersyukur dengan anugerah Tuhan - Menjelaskan cara berhemah ketika berkomunikasi - Mengamalkan perlakuan berhemah - Berbangga mempunyai ciri-ciri peribadi terpuji

Rujuk Aktiviti 11A dan 11B

39

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - Menerangkan kepentingan sikap rasional dalam kehidupan - Mengambil tindakan wajar dalam membuat keputusan - Bersikap rasional ketika menghadapi konflik. - Menyenaraikan langkah untuk mencapai kecemerlangan - Mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan - Berbangga dengan kejayaan yang diperoleh - Menyenaraikan pesanan bestari berkaitan dengan peribadi terpuji - Mengamalkan pengajaran yang terkandung dalam pesan bestari - Berbangga memiliki peribadi terpuji

Rujuk Aktiviti 11C,11D dan 11E

40 41 42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Pemulangan Buku Teks 2011 Pinjaman Buku Teks 2012 Hari Anugerah Cemerlang

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.