P. 1
Terma & Syarat (Kumpul & Tebus)_BM Version

Terma & Syarat (Kumpul & Tebus)_BM Version

|Views: 3|Likes:
Published by Joanna Chee

More info:

Published by: Joanna Chee on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

Promosi Kumpul & Tebus (Terma & Syarat

)
A. PENGANJUR DAN KELAYAKAN 1. Promosi „Kumpul & Tebus‟ [“Promosi”] dianjurkan oleh F&N Beverages Marketing Sdn Bhd. [“Penganjur”] dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang bermastautin di Semenanjung Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun dan ke atas (pada 1 Ogos 2012), kecuali:- Kakitangan Pihak Penganjur (termasuk syarikat gabungan dan anak syarikat), Promoter, agensi pengiklanan dan ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibu bapa, adik-beradik dan suami/isteri). 2. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun hanya boleh mengambil bahagian dalam Promosi ini dengan menunjukkan surat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah dan dengan mengambil bahagian dalam Promosi ini kebenaran tersebut akan dianggap telah diperolehi. Jika gagal, Pihak Penganjur berhak tidak memberikan hadiah yang dinyatakan dalam Promosi ini. B. TEMPOH PROMOSI 1. Promosi ini dibuka dari 1 Ogos 2012 sehingga 31 Oktober 2012 (“Tempoh Promosi”). 2. Tempoh penebusan berlangsung dari 1hb Ogos 2012 hingga 15hb November 2012, sementara stok masih ada. Pihak Penganjur berhak untuk memendekkan atau melanjutkan tempoh Promosi ini jika perlu. C. CARA MENGAMBIL BAHAGIAN 1. Beli mana-mana minuman botol 500ml jenama 100PLUS, F&N atau Seasons dan kumpulkan label botol minuman. Setiap penyertaan perlu dihantar dengan maklumat peribadi lengkap peserta dan dilampirkan bersama kuantiti label yang diperlukan untuk setiap kategori penebusan.  Nama Penuh (seperti yang tercatit pada kad pengenalan)  Nombor kad pengenalan  Alamat surat-menyurat  Nombor telefon 2. Semua penebusan hadiah perlu dihantar melalui pos biasa kepada “Peti Surat 3279, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan”. Setiap penyertaan yang di terima melalui khidmat penghantaran, perkhidmatan kurier, POS Laju atau lain-lain bentuk penghantaran akan dibatalkan secara automatik. Bukti penghantaran pos bukan bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersalah alamat. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.fnbm.com.my atau hubungi 03-8023 8311 dari 1hb Ogos 2012 hingga 15hb November 2012 (Isnin – Jumaat dari 10 pagi hingga 5 petang) kecuali hari Sabtu, Ahad dan cuti am.

1 Ogos 2012 – 31 Oktober 2012

000 unit sahaja. Hadiah-hadiah akan diberikan di dalam Semenanjung Malaysia sahaja. SATU (1) unit Pen Drive 4GB Edisi Terhad 100PLUS Terhad kepada 3. Semua hadiah akan diberi berdasarkan keadaan “sedia ada” dan tidak boleh dipindah milik. c. anak syarikat dan syarikat berkaitan mereka tidak akan bertanggungjawab untuk jaminan. *Setiap peserta hanya layak untuk SATU (1) penebusan sahaja. Pihak Penganjur. F&N atau Seasons. Pihak Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya. bukti penghantaran adalah bukti penerimaan dan penyerahan hadiah. syarikat gabungan. *SATU (1) unit Jam Tangan Casio G-Shock (Siri DW-6900) Terhad kepada 500 unit sahaja. a. d. F&N atau Seasons kepada Pihak Penganjur untuk penebusan hadiah-hadiah. Kategori 2 Kumpul 50 keping label minuman 500ml jenama 100PLUS.000 unit sahaja. Promoter.Promosi Kumpul & Tebus (Terma & Syarat) D. dirunding. menggantikan mana-mana hadiah atau elemen hadiah dengan hadiah lain yang sama atau lebih tinggi nilainya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu kepada para peserta. Kategori 3 Kumpul 80 keping label minuman 500ml jenama 100PLUS. Pihak Penganjur berhak menolak penebusan sesuatu hadiah atau sebahagiannya di atas sebarang sebab atau jika peserta gagal memenuhi keperluan yang dinyatakan bagi tuntutan hadiah. Hadiah Penebusan SATU (1) unit Bekas Air Edisi Terhad 100PLUS Catatan Terhad kepada 20. b. penyelenggaraan. HADIAH-HADIAH 1. cukai atau sebarang kos tambahan bagi hadiah tersebut. Bagi hadiah-hadiah yang dihantar terus kepada peserta. Terhad kepada satu penebusan bagi setiap kad pengenalan dan alamat. Hadiah-hadiah dibahagikan kepada tiga (3) kategori :Kategori Kategori 1 Kelayakan Kumpul 10 keping label minuman 500ml jenama 100PLUS. F&N atau Seasons. F&N atau Seasons. Para peserta mesti menghantar label botol 500ml jenama 100PLUS. dibayar balik atau ditukar dengan wang tunai dan tertakluk kepada sementara stok masih ada. 1 Ogos 2012 – 31 Oktober 2012 .

Semua penebusan mesti diterima oleh Pihak Penganjur selewat-lewatnya pada 15 November 2012. peserta membenarkan Penganjur. penyertaan mereka dalam Promosi. khusus atau sebarang bebanan akibat daripada penerimaan hadiah oleh peserta. Hadiah yang ditebus akan dihantar ke alamat penghantaran yang diberikan oleh peserta dalam masa 810 minggu selepas tempoh Promosi. dan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pihak Penganjur. wakil dan ejen mereka (secara keseluruhan dipanggil “Afiliasi”). pengarah. anak syarikat dan syarikat mereka. Penebusan yang diterima selepas 15 November 2012 akan dibatalkan secara automatik. dan b) Untuk tujuan pemasaran. Melalui penyertaan dalam Promosi ini. F. promosi atau bahan publisiti lain yang berkaitan atau berkenaan Promosi ini. sekutu. termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat (atau kelayakan untuk tujuan terhadap mana-mana hadiah). Promoter. TERMA DAN SYARAT 1. dan/atau ejen dan agensi masing-masing untuk tujuan melaksanakan Promosi ini. kakitangan. tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang jenis kerosakan atau kehilangan. Terma dan Syarat ini akan diguna pakai. kesan tindakan. Melalui penyertaan dalam Promosi ini. atau penyertaan mereka dalam sebarang aktiviti berkaitan hadiah.Promosi Kumpul & Tebus (Terma & Syarat) e. Promoter dan Afiliasi mereka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan dalaman atau kerosakan fungsi hadiah. subsidiari. 4. tuntutan. g. Pihak Penganjur. Promoter dan Afiliasi mereka tidak akan membuat sebarang jenis jaminan. sukar dibaca. wakil dan/atau ejen (termasuk ejen pengiklan. E. Bukti pembelian yang diserahkan adalah tertakluk kepada pengesahan. Promoter dan Afiliasi mereka daripada dan terhadap sebarang tanggungjawab dan semua hak. dan pembekal tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan cetakan pada produk-produk F&N yang diedarkan di pasaran. Para peserta bersetuju untuk membenarkan Pihak Penganjur menggunakan nama dan gambar mereka untuk tujuan publisiti dan pengiklanan tanpa memberi sebarang pampasan atau notis kepada para peserta terlebih dahulu. kos dan belanja apa sahaja yang mungkin mereka hadapi. Promoter dan syarikat induk mereka. Pihak Penganjur. sama ada dinyatakan atau tersirat. tiada peruntukan dalam Terma dan Syarat ini boleh dianggap sebagai membataskan liabiliti mana-mana pihak bagi kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian pihak terbabit atau sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang Malaysia). Semua bahan promosi termasuk butiran cara mengambil bahagian dan hadiah adalah sebahagian daripada Terma dan Syarat ini. sampingan. syarikat gabungan. peserta dengan ini bersetuju untuk melepaskan Pihak Penganjur. tidak langsung. Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma dan Syarat ini dengan mana-mana pengiklanan. peguam. 2. penggunaan hadiah. 2. Pihak Penganjur. kerugian. kerosakan. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan secara automatik penyertaan yang tidak lengkap. 3. agensi pengiklanan atau promosi masing-masing atau pegawai. sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. Data tersebut mungkin juga akan digunakan: a) Bagi pemeriksaan latar belakang pengenalan peserta dan pengesahan kelayakan mereka untuk mengambil bahagian dalam promosi ini dan menerima hadiah. dakwaan. Semua kos berkenaan penebusan hadiah akan dibiayai sepenuhnya oleh peserta. dan/atau ejen dan agensi masing-masing untuk menggunakan maklumat tersebut dan 1 Ogos 2012 – 31 Oktober 2012 . f. (Bagi mengelakkan keraguan. Maklumat peribadi yang dikumpulkan atau diterima daripada peserta mungkin akan digunakan oleh Pihak Penganjur. dan peserta bersetuju untuk menanggung semua risiko dan liabiliti berhubung dengan dan berkaitan dengan penggunaan hadiah. ahli. termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan langsung. pemegang saham. PENGESAHAN 1. rosak. Tanpa membataskan keluasan makna di atas atau apa sahaja terkandung dalam Terma dan Syarat ini. Promoter. lewat atau tidak mempunyai bukti pembelian yang sah. promosi dan acara). atau yang mungkin timbul.

1. Terma & Syarat disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. versi Bahasa Malaysia akan digunapakai. 8. Promosi dan Terma & Syarat ini adalah tertakluk di bawah undang-undang Malaysia. Seksyen 26. peserta bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terkandung di sini. membatal. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi ini. Pihak Penganjur berhak untuk menukar. 1 Ogos 2012 – 31 Oktober 2012 . 5. Selangor Dahrul Ehsan. Persiaran Kuala Selangor. yang beralamat seperti berikut:No. tanpa notis pemberitahuan dan peserta akan terikat dengan perubahan tersebut. surat pos dan cara lain. faks. Pihak Penganjur dan Promoter tidak akan mendedahkan atau memberi maklumat peribadi peserta kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan (melainkan ejen dan agensi masing-masing untuk tujuan promosi atau di mana diperlukan oleh undang-undang).Promosi Kumpul & Tebus (Terma & Syarat) untuk menghubungi peserta melalui e-mel. telefon. 7. Jalan Bukit Belimbing 26/38. Bhd. Jika terdapat percanggahan di antara kedua-dua versi Terma dan Syarat ini. dan semua keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Malaysia. menukar. menambah atau menggugurkan mana-mana Terma & Syarat. 6. Pihak Penganjur dan Promoter ialah F&N Beverages Marketing Sdn. memberhenti dan/atau menangguhkan Promosi ini tanpa sebarang notis terlebih dahulu. 40400 Shah Alam. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah. khidmat pesanan ringkas. 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->