Trans_ Tarikh

.: K a l k u l a t o r T a r i k h L a h i r :.
Masukkan Tarikh Lahir (dalam Masihi/Miladi), Bulan Tahun Hari kemudian tekan [ OK ] 25 1 1974
[ OK ]

Hitungan Tarikh: Tarikh lahir: 25 January 1974 - Jumaat - 1 Muharram 1394 Tarikh hari ini: 20 January 2009 - Selasa Beza tarikh: 12779 hari Hitungan Umur:34 tahun 11 bulan 26 hari (12779 hari)

© 2006 ATR

Page 1

Trans_ Tarikh

a h i r :.

Page 2