P. 1
PENGANTAR LINGUISTIK

PENGANTAR LINGUISTIK

|Views: 3,948|Likes:
Published by Rauf ABdul Majid

More info:

Published by: Rauf ABdul Majid on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. kadang . sistem-sistem morfologi. sintaksis. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 .Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. dan leksikon.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.kadang selama berabad-abad lamanya.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

 Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. peringkat perkembangan. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. dan peringkat permodenan. iaitu peringkat awa.

Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. iaitu benda dengan nama benda.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. wujud secara konvensyen. regular dan logik. bersifat semula jadi. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. iaitu ciptaan Tuhan. di samping memperkenalkan konsep neutral. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). iaitu onoma (kata nama). Logos terbahagi dua. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. tidak seragam dengan pelbagai kelainan.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Bagi Plato. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan.

metosche (partikel). dan arthron (kata sandang). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. arthron (kata sandang). Semua kajian berasaskan teks kuno. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . dan syndesmoi (kata hubung). iaitu onoma (kata nama). epirrhema (kata keterangan). iaitu nomen (kata nama). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. syndesmoi (kata hubung). prothesis (kata depan). rhema (kata kerja). verbum (kata kerja). antonymia (kata ganti).

Melalui bukunya yang terkenal. situasi. adverbiu. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. Priscia dan Donatus. praepositio. sintaksis dan etimologi. participium. M. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. M. verbum. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Pada zaman Romawi. Ini bermakna. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. iaitu De Lingua Latina. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . pronomen. daripada lapan menjadi sembilan. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. interjectio dan conjunctio. Terrentius Varro. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. Selain fonologi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. Penggunaan kategori morfologi. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. iaitu nomen. pengkodifikasian pemikiran. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. kelas kata telah ditambah. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi.

Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. falsafah dan kesusasteraan. Waktu pagi pengajaran. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. waktu petang perdebatan. iaitu Yunani. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Eropah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Petanda zaman ini ialah sekolastik.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. diskusi orang alim dan golongan aristokrat.

Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Empat yang terbesar ialah Yunani. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. bahasa Cina. Jerman. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . falsafah dan kesusasteraan. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Latin dan Ibrani. Romawi dan Slavia. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. iaitu Yunani. bahasa di India dan bahasa di Nusantara.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. kata kerja. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). Pembahagian kata : kata nama. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. kata ganti nama). -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. present tense). Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. letupan dan sebagainya (fonetik). Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. 1959) b) Tokoh . “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . kata hubung dan artikel (kata nama khas.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif.Jespersen.

antonymia (kata ganti). tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. epirrhema (kata keterangan). dan syndesmoi (kata hubung). arthron (kata sandang). f) Karya .Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. metosche (partikel). e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). prothesis (kata depan). rhema (kata kerja).

Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam. b) Tokoh .Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. kasus. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle.T. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. Dalam bidang morfologi.T. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik.Varro yang mengkaji bahasa Latin. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax.M. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli.

prothesis (kata depan). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. metosche (partikel).sembilan kelas kata Onoma (kata nama). Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. antonymia (kata ganti). f) Karya . e) Kelas kata . d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. dan syndesmoi (kata hubung). numeralia (kata bilangan). arthron (kata sandang). epirrhema (kata keterangan). Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. rhema (kata kerja).De Lingua Latina . c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini.Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Menurut Sapir. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Aliran kedua ialah rasionalisme. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.

Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. berjalan dan bekerja.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Namun. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 .  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Oleh itu. Di samping itu. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.

manakala kata logos bermaksud ilmu. Katapsyche bererti jiwa. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. iaitu: Pertama. Secara etimologi. roh atau sukma.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. Alasannya. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Justeru. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Secara umumnya. Ada juga yang menyebut psychology of languange. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. iaitu linguistik mikro dan makro. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Dalam gambaran luas. Oleh sebab itu. morfologi sintaksis dan leksikon. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. Namun.Walau bagaimanapun.

menurut tujuan kajiannya.sama ada tentang tokoh-tokoh. terjemahandan penyusunan kamus.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. Kedua. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. antropologi dan neurologi. seperti pengajaran bahasa. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. Ketiga. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. psikologi. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. 1994). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 .

Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. iv. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. seperti psikologi. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. iii. ii. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat.Dalam bidang psikolinguistik. sains kognitif dan linguistik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. iaitu : i. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . v.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Schuchardt. Dr. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden.1983:1). seperti Franz Boas. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . misalnya langage.W. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa.M. dan kognisi. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Hasseling. tepatnya pada abad 19. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. Verhaar. Baru beberapa abad kemudian. Oleh sebab itu. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. langue dan parole ( Prof. budaya. Tidak lama selepas itu. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. bahasa Belanda. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. J. bahasa Jerman. misalnya bahasa Perancis. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Edward Sapir. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik.

yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. bahasa dalam masyarakat. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. bahasa dalam kebudayaan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Setahun berikutnya. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi.

yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. kelas tinggi dan rendah). empirikal. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. Indonesia. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. kosa kata. Arab dll. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. sektor-sektor sosial.). Singapura. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. peggolongan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . rational dan empirikal serta bersifat umum. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. intim dansebagainya). Thai Selatan. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. termasuklah pernyataan kekecualiannya. dalam ilmu sosiolinguistik. Brunei. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. ragam stailistik (rasmi. Kelantan. Maksud istilah masyarakat. dan rumus-rumus bahasa. rasional. Kedah dll. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. fungsi kelompok. Dengan itu. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Inggeris.). pertembungan antara kelompok.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. santai.

walaupun tanpa disedari. Di samping itu. Sebagai contoh. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. perilaku bahasa dan perilaku sosial. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. lebih-lebih lagi di Malaysia. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. 2007). Bagaimana seseorang itu bercakap. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. bunyi-bunyi perkataan. Secara umum.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. pekerjaannya. Kamus Dewan edisi keempat (2007). kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. pendidikannya. cara ia menyebut perkataan. Sesungguhnya kita maklum. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. (Abdullah Hassan. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Selanjutnya. Daripada apa yang dicakapkan.

Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “abang”. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. “anda”. kedua-dua ungkapan. Di pihak lain. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). Walaupun membawa pengertian yang sama. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. “tan sri”. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. Cakupan kedua. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “puan”.“mak cik”. “dato”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. “encik”. “adik”. “pak cik”. “beta”. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. retorika dan sosiolinguistik. “puan sri” dan seumpamanya. “patik”. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. iaitu penekanan dan sifat kajian. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. “tuan”. Jadi. Pada pihak lain. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. “engkau”. Di samping itu. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya.

Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. pendidikan. jenis kelamin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 .

peserta (participant).1981: 4 ). Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Ketiga. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . Dalam kata lain. tajuk perbincangan. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Dalam hal ini. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. Kedua. Pertama. fungsi sesuatu interaksi. Keempat. kedua-dua aspek. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Menurut Dell Hymes (1966 ).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik.

berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. tingkat pendidikan. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. jenis kelamin. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. dengan bahasa apa. umur. kepada siapa. seperti status sosial. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. dan sebaliknya. Contohnya. tingkat ekonomi dan faktor situasi. karakteristik fungsi bahasa. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya.A. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. di mana. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna.iaitu siapa berbicara. menurut J. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. to whom. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. Dengan perkataan lain. and when. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. what language. penggunaan sebenar bahasa. Sejajar dengan pendapat di atas. bila. Menurut Wolfram dan Fasold. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. Selanjutnya. bahasa dalam konteks sosialnya.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. dan perancangan bahasa. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. Rene Appel (dalam Suwito. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. faktor sosial dan budaya. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. dan kajian-kajian yang sekategori. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa.

analisis perbualan. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. termasuk faktor konteks. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Kedua. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. semiotik sosial atau linguistik kritis. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. jantina. dapatlah dikatakan bahawa. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). Secara kesimpulannya. Oleh itu. Pertama. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . kehormatan dan sebagainya. etnografi komunikasi. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. dalam konteks perubahan sejarah.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. analisis wacana. kajian variasi. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. Menurut Downes lagi. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. geografi.

Bahasa kebangsaan. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya.  Sikap terhadap bahasa. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . cara menyebut perkataan. Kesantunan bahasa. Laras bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa. Perancangan bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. bahasa rasmi. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. pidgin. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. bunyi-bunyi perkataan. Bilingualisme dan multilingualisme. dan kreol.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya.” Jelas dibayangkan kepada kita bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 . ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. pekerjaan atau kekerabatan. Dalam lain-lain perkataan. agama. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. 7:60). Di samping itu.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial..” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Sapir (1949: 209) mengatakan.

Crystal 1974).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

dan linguistik antropologikal.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. variasi bahasa. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. struktur linguistik. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. sosiolinguistik. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . Pada peringkat seterusnya. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. faktor luaran. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. peraturan paradigmatik. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). saya tidak mempunyai sebarang masalah. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. sifat bahasa. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. sejarah perkembangan ilmu linguistik.

Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Walaupun keadaan ini berlaku. Setelah semua maklumat siap sedia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Saya tetap berusaha. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Pertamanya dari segi masa. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima.

soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. Sekian sahaja daripada saya. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. Melalui kerja kursus ini.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . Akhirnya. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Selain itu. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat.

http://www.com.Rencana Linguistik.karyanet. (2005).  LAMAN WEB http://www.wikipedia. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.com/ http://ms.blogspot.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.  Abdullah Hassan. (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.tulisanmakyun.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .pdf.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->