P. 1
PENGANTAR LINGUISTIK

PENGANTAR LINGUISTIK

|Views: 3,929|Likes:
Published by Rauf ABdul Majid

More info:

Published by: Rauf ABdul Majid on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

sistem-sistem morfologi. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. kadang .Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri.kadang selama berabad-abad lamanya.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 . bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. sintaksis. dan leksikon.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

iaitu peringkat awa. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. dan peringkat permodenan. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. peringkat perkembangan. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.

iaitu onoma (kata nama). iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. iaitu ciptaan Tuhan. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. regular dan logik. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). tidak seragam dengan pelbagai kelainan. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. bersifat semula jadi. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. di samping memperkenalkan konsep neutral. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. iaitu benda dengan nama benda.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Bagi Plato. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Logos terbahagi dua. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. wujud secara konvensyen. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak.

verbum (kata kerja). prothesis (kata depan). iaitu onoma (kata nama). dan syndesmoi (kata hubung). dan arthron (kata sandang). arthron (kata sandang). metosche (partikel). epirrhema (kata keterangan). rhema (kata kerja). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. Semua kajian berasaskan teks kuno. iaitu nomen (kata nama). antonymia (kata ganti). syndesmoi (kata hubung).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey.

daripada lapan menjadi sembilan. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. verbum. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. interjectio dan conjunctio. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. pronomen. adverbiu. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. Melalui bukunya yang terkenal. Ini bermakna. situasi. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. kelas kata telah ditambah. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. praepositio. pengkodifikasian pemikiran. participium. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. iaitu nomen. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Terrentius Varro.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Pada zaman Romawi. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. M. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. Penggunaan kategori morfologi. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Priscia dan Donatus. Selain fonologi. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. sintaksis dan etimologi. iaitu De Lingua Latina. M.

Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Waktu pagi pengajaran. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. waktu petang perdebatan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Petanda zaman ini ialah sekolastik.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. iaitu Yunani. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. falsafah dan kesusasteraan. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Eropah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 .

iaitu Yunani. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Romawi dan Slavia. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Empat yang terbesar ialah Yunani. bahasa Cina. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . Jerman. falsafah dan kesusasteraan. Latin dan Ibrani.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. kata hubung dan artikel (kata nama khas. Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. letupan dan sebagainya (fonetik). Pembahagian kata : kata nama. 1959) b) Tokoh . -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. present tense). “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . kata kerja. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. kata ganti nama).Jespersen. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna.

dan syndesmoi (kata hubung). epirrhema (kata keterangan). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap.Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . f) Karya . e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). antonymia (kata ganti). tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. metosche (partikel). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. prothesis (kata depan). arthron (kata sandang). rhema (kata kerja).

Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M.M. b) Tokoh . Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. kasus. Dalam bidang morfologi.T.T. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli.Varro yang mengkaji bahasa Latin. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax.

dan syndesmoi (kata hubung).Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . numeralia (kata bilangan). metosche (partikel). rhema (kata kerja). -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. arthron (kata sandang). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. antonymia (kata ganti).De Lingua Latina . Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. f) Karya . c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. prothesis (kata depan). e) Kelas kata . Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. epirrhema (kata keterangan).sembilan kelas kata Onoma (kata nama).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 . terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Menurut Sapir.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit).  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Aliran kedua ialah rasionalisme. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.

Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . berjalan dan bekerja. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Oleh itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. seperti makan. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. Di samping itu. Namun.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus.

Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. Ada juga yang menyebut psychology of languange.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. Dalam gambaran luas. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. Namun. iaitu linguistik mikro dan makro. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. Secara umumnya. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. morfologi sintaksis dan leksikon. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. Alasannya.Walau bagaimanapun. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. Justeru. Secara etimologi. roh atau sukma. manakala kata logos bermaksud ilmu. Oleh sebab itu. Katapsyche bererti jiwa. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. iaitu: Pertama. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati.

Kedua. 1994). terjemahandan penyusunan kamus.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. menurut tujuan kajiannya. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. antropologi dan neurologi. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik.sama ada tentang tokoh-tokoh. psikologi. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. seperti pengajaran bahasa. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. Ketiga.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik.

semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. v.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang.Dalam bidang psikolinguistik. iii. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. ii. iv. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. iaitu : i. sains kognitif dan linguistik. seperti psikologi.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.W. Baru beberapa abad kemudian. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. J. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden.M. budaya. dan kognisi. misalnya langage. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. Dr. bahasa Jerman. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Hasseling. bahasa Belanda. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Schuchardt. Tidak lama selepas itu.1983:1).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. seperti Franz Boas. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . Verhaar. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. langue dan parole ( Prof. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Edward Sapir. tepatnya pada abad 19. Oleh sebab itu. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. misalnya bahasa Perancis. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian.

bahasa dalam kebudayaan. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Setahun berikutnya. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. bahasa dalam masyarakat. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa.

ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. dan rumus-rumus bahasa. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. intim dansebagainya).). adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. ragam stailistik (rasmi. Singapura. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Inggeris. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Kedah dll. santai. kosa kata. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Maksud istilah masyarakat. Kelantan. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Brunei. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. rasional. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. pertembungan antara kelompok. rational dan empirikal serta bersifat umum. kelas tinggi dan rendah). Indonesia. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Arab dll. dalam ilmu sosiolinguistik. peggolongan. empirikal. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. Dengan itu. sektor-sektor sosial. fungsi kelompok. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Thai Selatan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur.).

sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. Daripada apa yang dicakapkan. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Selanjutnya. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. walaupun tanpa disedari. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Secara umum. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. 2007). bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. perilaku bahasa dan perilaku sosial. cara ia menyebut perkataan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. Kamus Dewan edisi keempat (2007). lebih-lebih lagi di Malaysia. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. Sebagai contoh. pekerjaannya. (Abdullah Hassan. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Bagaimana seseorang itu bercakap. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Sesungguhnya kita maklum. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. Di samping itu. bunyi-bunyi perkataan. pendidikannya.

“anda”. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Di samping itu. “beta”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. Jadi. “puan”. “adik”. “engkau”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. Cakupan kedua. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. iaitu penekanan dan sifat kajian. “puan sri” dan seumpamanya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. retorika dan sosiolinguistik. “tan sri”. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. “encik”. “dato”. “abang”. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “pak cik”. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. “tuan”. kedua-dua ungkapan. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut.“mak cik”. “patik”. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. Pada pihak lain. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Walaupun membawa pengertian yang sama. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Di pihak lain.

sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. pendidikan. jenis kelamin. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro.

Dalam kata lain. kedua-dua aspek. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. peserta (participant). Kedua. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. tajuk perbincangan. Menurut Dell Hymes (1966 ). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Keempat. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Pertama. fungsi sesuatu interaksi. Dalam hal ini. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). Ketiga. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ).1981: 4 ).

sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. jenis kelamin. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Menurut Wolfram dan Fasold. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . tingkat pendidikan. tingkat ekonomi dan faktor situasi. dan sebaliknya. Selanjutnya.A. menurut J. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. bahasa dalam konteks sosialnya. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. dengan bahasa apa. to whom. seperti status sosial. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. karakteristik fungsi bahasa. Sejajar dengan pendapat di atas. Contohnya. di mana. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. Dengan perkataan lain. umur. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. kepada siapa. bila. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. and when.iaitu siapa berbicara. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. penggunaan sebenar bahasa. what language.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa.

Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. dan perancangan bahasa. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. faktor sosial dan budaya. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Rene Appel (dalam Suwito. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. dan kajian-kajian yang sekategori. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian.

kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. kehormatan dan sebagainya. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. analisis perbualan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. geografi. dapatlah dikatakan bahawa. Pertama. Menurut Downes lagi. kajian variasi. analisis wacana. dalam konteks perubahan sejarah. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. etnografi komunikasi. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). Kedua. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . Oleh itu. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. semiotik sosial atau linguistik kritis. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. termasuk faktor konteks. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. jantina. Secara kesimpulannya.

Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. Laras bahasa. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. pidgin. bahasa rasmi. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. Kesantunan bahasa. Bilingualisme dan multilingualisme. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . dan kreol. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu.  Sikap terhadap bahasa. cara menyebut perkataan. Perancangan bahasa. variasi bahasa dan ragam bahasa. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. bunyi-bunyi perkataan. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. Bahasa kebangsaan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. Dalam lain-lain perkataan.” Jelas dibayangkan kepada kita bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. pekerjaan atau kekerabatan. agama.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya.. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. 7:60). “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. Di samping itu. Sapir (1949: 209) mengatakan. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. Crystal 1974).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. variasi bahasa. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. peraturan paradigmatik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. sifat bahasa. sejarah perkembangan ilmu linguistik. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. sosiolinguistik. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). faktor luaran. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . dan linguistik antropologikal. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. struktur linguistik. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Pada peringkat seterusnya. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan.

Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Setelah semua maklumat siap sedia. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Saya tetap berusaha. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Walaupun keadaan ini berlaku. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Pertamanya dari segi masa.

Sekian sahaja daripada saya. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. Melalui kerja kursus ini. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. Selain itu. Akhirnya. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan.

org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 . (2005).karyanet.com.Rencana Linguistik.wikipedia. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.  Abdullah Hassan. http://www.pdf.  LAMAN WEB http://www.com/ http://ms.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.tulisanmakyun. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.blogspot. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->