Persamaan dan perbezaan antara pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik

Persamaan: 1. Bahan boleh digunakan secara berulang kali, boleh disimpan, serta boleh berkongsi dengan orang yang lain. 2. Bahan boleh diubahsuai dari semasa ke semasa. 3. Bahan pengajaran yang disediakan lebih menarik dengan memberikan pelbagai warna dan corak, menyisip gambar dan carta yang menyokong persembahan. 4. Maklumat boleh dicetak dan menjadi sebagai rujukan. 5. Malumat dapat dipersembahkan dengan teratur dan bahan pengajaran menjadi lebih kemas dan berstruktur.

Perbezaan: Pemprosesan perkataan hanya teks ,grafik dan gambar yang tidak beranimasi. sesuai untuk menghasilkan pelbagai jenis dokumen seperti nota edaran, surat, laporan, jadual dan sebagainya. Microsoft Word, Word Perfect, Wordstar, Multimate Perisian Microsoft Powerpoin, Adobe Persuasion, Asymetrix Compel, Harvard Graphics, Astound Star Office dalam bentuk nota edaran, lembaran kerja dan lain-lain dalam bentuk muka surat. interaktif terhad. Interaktif Pencetakan dalam bentuk handouts atau transparensi melalui persembahan elektronik bersifat secara interaktif dengan memberi kesan suara, bunyi, dan menggunakan hyperlink. Kegunaan Perbezaan Persembahan elektronik

Persembahan boleh memasukkan teks , grafik, animasi, video dan audio. sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan tayang slaid.