P. 1
Kajian Sewang - Zkd_afk

Kajian Sewang - Zkd_afk

|Views: 61|Likes:
Published by rapunzel777

More info:

Published by: rapunzel777 on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2012

pdf

text

original

AKTIVITI NYANYIAN LAGU-LAGU TARIAN SEWANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH ORANG ASLI

Zakaria bin Khalid Ariff Fadillah bin Khalil IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan (Telah dibentangkan di Seminar Penyelidikan 2011 Zon Timur di IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu pada 10-12 Mei 2011) Matlamat kajian ini adalah untuk meneliti aktiviti nyanyian dalam pengajararan dan pembelajaran berdasarkan kepada 18 buah lagu tarian sewang bahasa Semai. Tarian sewang ialah satu bentuk persembahan tarian tradisional masyarakat orang asli yang masih kekal diamalkan hingga sekarang. Tarian sewang dalam suku kaum orang Asli dipersembahkan untuk berbagai-bagai fungsi seperti hiburan, buka cinta, perkahwinan, memuja semangat padi dan juga perubatan. Tarian ini menjadi wadah hiburan utama dalam kalangan masyarakat orang asli kaum Semai. Kajian terhadap lagu-lagu tarian sewang ini merupakan sebuah kajian kualitatif. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat dan mengenal pasti penguasaan kosa kata,penglibatan dan minat murid-murid terhadap subjek Bahasa Melayu. Dalam kajian ini pengkaji menggunakan kajian rintis, kerja lapangan, keperpustakaan dan amali di dalam bilik darjah. Manakala instrumen kajian pula terdiri daripada CD Rom lagu tarian sewang, terjemahan lagu, pemerhatian, ujian lembaran kerja,temu bual, dan analisis data. Dalam kajian ini pengkaji menggunakan pendekatan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli. Kata Kunci:Lagu Sewang Wadah Pendidikan The aim of this study is to review the use of songs in teaching and learning process in the indigenous (orang asli) schools based on 18 sewang dance songs in Semai.The sewang dance is a type of traditional dance presented by The Orang Asli Community that is still being practice until today. The sewang dance in the ethnic Orang Asli group is presented for a variety of purpos; for example for entertainment, introducing love, marriages, worshipping the spirit of the rice, and also for medicial purposes. This dance has been a medium of entertainment among the tribes of the Orang Asli especially among the Semai tribe. The research on the songs of sewang dances is of a qualitative type. The objective of this research is to look into the intrinsic nature of these songs. Among the aspects that we have looked into were sounds, language from the physical side. The instruments used in this research consist of the sewang dance, the translation of songs and observation, test, interview and data analysis. In this research, the researchers used the document analysis approach. The researchers studied

Di Sarawak juga terdapat tarian yang memenuhi keperluan yang sama seperti tarian tolak bala yang ditarikan oleh suku kaum Bidayuh untuk menyemah rumah panjang. memuja semangat padi dan juga perubatan. Di Semenanjung Malaysia tarian bagi tujuan seperti ini kebiasaannya diamalkan oleh masyarakat orang Asli iaitu tarian sewang. keseronokan murid secara total dalam mempelajari Bahasa Malayu akan dapat direalisasikan secara terancang dan bersistematik. Tarian sewang dipersembahkan untuk berbagai-bagai fungsi seperti hiburan. Latar Belakang Kajian Tarian sewang ialah satu bentuk persembahan tarian tradisional masyarakat orang Asli yang masih kekal diamalkan dan dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini biasanya dilakukan dalam empat formasi yang berbeza bergantung kepada fungsi tarian tersebut. tarian sewang dibawa masuk ke dalam bilik darjah sebagai wahana pendidikan melalui Didik Hibur. Mengikut Mohamed Ghouse (1994) persembahan tarian yang memenuhi tujuan-tujuan ini terdapat di kalangan suku-suku kaum di Sabah. Bentuk seterusnya ialah bulatan iaitu penari berada 2 . Tarian sewang bagi masyarakat orang Asli dipersembahkan untuk tiga upacara tertentu. Suku kaum Melanau pula mengadakan tarian aluk-aluk semasa berkabung sepanjang empat hari bagi meredakan suasana muram yang mengiringi sesuatu kematian. Antaranya tarian secara berbaris iaitu penari-penari berada dalam satu barisan sambil menari. lakonan dan puisi. Oleh itu. bercerita. Pengenalan Seni persembahan tradisi yang merangkumi bentuk-bentuk tarian. Tarian ini biasanya diketuai oleh Tok Halak dan lima hingga sepuluh orang penari yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. The findings from this research show that there is an increase in the mastery of Bahasa Melayu among the indigenous students. Dalam kategori ritual untuk pengubatan ialah tarian magunatip dan mansayau dari suku kaum Kwijau. Kini. iaitu untuk kesyukuran selepas menuai atau membuka tanah baru. muzik dan teater tradisional boleh ditinjau dari segi hiburan. memuja semangat dan roh dipercayai mempengaruhi kehidupan sesuatu suku kaum bagi memenuhi pelbagai tujuan. teater. Kedua. Persembahan berbentuk ritual merangkumi tarian.only on the songs for the sewang dancers in the form of happiness and entertainment. Selain itu. tarian sumayau/mandasayau dari suku kaum Dusun. Pengkaji hanya menggunakan satu komponen dalam Didik Hibur iaitu aktiviti nyanyian. terdapat enam orang pemuzik iaitu lima orang pemukul centung (buluh yang berukuran berbeza) dan seorang pemukul gong. untuk menandakan tamat tempoh berkabung dan ketiga bagi tujuan mengiringi pengubatan tradisional. Sambil bersahut-sahutan beramai-ramai. Apakah yang dimaksudkan dengan Didik Hibur? Didik Hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya terhadap empat komponen sastera iaitu nyanyian. buka cinta. perkahwinan. ritual dan pengubatan. penari perempuan mengetuk buluh centung ke atas buluh panjang atau kayu keras yang padat bagi mengeluarkan bunyi nyaring.

intrinsik dan etnomuzikalogi sahaja. Semasa sewang perubatan dijalankan. tidak hairanlah jika lagu-lagu ini dibawa masuk ke bilik darjah sebagai bahan sumber pengajaran. Melihat dan mengenal pasti penglibatan murid di dalam bilik darjah. Melihat dan mengenal pasti penguasaan kosa kata murid-murid. orang luar tidak dibenarkan naik ke rumah tempat tarian diadakan sehingga tarian selesai. Manakala formasi keempat ialah tarian secara beramairamai. Walau bagaimanapun. Selain itu tarian ini juga dilakukan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan yang kadang kalanya berpegangan tangan. Apakah kemahiran bahasa yang dikuasai oleh murid-murid? ii. Keunikannya telah menarik minat para pengkaji seni. Lantaran itu. Antara objektif kajian adalah untuk: i. Justeru. sering kedengaran lagu-lagu ini dinyanyikan. Apakah impak bahasa yang dikuasai oleh murid-murid melalui lirik lagu tarian sewang? iii. Pernyataan Masalah Seni kata lagu dalam tarian sewang diadun daripada pelbagai variasi. Bagi murid-murid orang asli. Persoalan Kajian Kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan kajian berikut: i. lagu-lagu tarian sewang sudah bermain di bibir mereka. Kajian ini akan meneliti aktiviti nyanyian dalam Didik Hibur melalui lirik-lirik lagu dalam tarian sewang untuk kegembiraan yang dipersembahkan oleh masyarakat orang Asli kaum Semai. fokus kajian ini ialah untuk melihat aktiviti nyanyian lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malayu di sekolah orang asli kaum Semai. menyambut kedatangan tahun baru. Tarian sewang untuk tujuan kegembiraan kebiasaannya diadakan setelah upacara menuai padi. budaya dan bahasa untuk mengkajinya. Melihat dan mengenal pasti penguasaan bahasa lisan murid-murid. banyak kajian yang dijalankan hanya mengkaji dari aspek budaya. perkahwinan atau apa sahaja yang difikirkan dapat memberi kegembiraan di dalam kampung. ii. Apakah respons murid-murid terhadap aktiviti nyanyian lagu tarian sewang? 3 . Manakala sewang untuk perubatan dijalankan pada waktu malam selama enam hari berturut-turut.dalam bulatan sambil berjalan berpusing mengikut arah jam atau lawan jam. Saban hari jikalau kita berada di perkampungan mereka. iii. menyambut kepulangan anak yang bekerja di perantauan. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan meninjau aspek keberkesanan lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia.

Kajian ini hanya tertumpu kepada murid orang asli suku kaum Semai di Kuala Lipis. Perubahan tingkah laku dikatakan agak kekal dan stabil serta tingkah laku yang dihasilkan adalah daripada pengalaman atau latihan dan bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan semula jadi atau disebabkan oleh pengaruh lain. Manakala Kamarudin Husin (1999). Pahang. tegasnya boleh dijalankan pada bila-bila masa berbanding dengan tarian sewang untuk tujuan mengubati orang sakit atau kesyukuran. pula melihat aktiviti menyanyi sebagai satu aktiviti yang berlaku dalam kehidupan sebenar dan boleh dibawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik.kaedah pemerhatian. Tarian Sewang Tarian sewang atau dipanggil jenulang (dalam bahasa suku kaum Semai) adalah salah satu tarian tradisional orang Asli terutamanya bagi kaum Semai dan Temiar. lagu-lagu tarian sewang dapat diketengahkan sebagai satu seni tarian dalam kebudayaan nasional. Pengkaji menggunakan mikromedia dalam pengajaran. Definisi Istilah Nyanyian Kamus Dewan (2000). 4 .Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah orang asli. Pengajaran dan Pembelajaran Menurut Mok Soon Sang (1996). mentakrifkan nyanyian sebagai satu gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. Rasionalnya ialah tarian ini mudah dipersembahkan kerana tidak memerlukan masa yang khusus. dan sesi pengajaran di dalam bilik darjah. Terjemahan yang dilakukan tidak berdasarkan terjemahan secara harfiah sebaliknya berdasarkan kepada makna baris-baris lagu.lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yang sedia ada. Batasan Kajian Kajian ini melihat aktiviti nyanyian lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah orang asli. pemelajaran merupakan satu perubahan yang lebih maju. Di samping itu. ujian bertulis. Pengkaji juga menggunakan khidmat jurubahasa dari kaum Semai sebagai penterjemah. Meningkatkan minat murid untuk datang ke sekolah dan meneruskan pelajaran.

especially younger children. Ada tiga jenis nel atau pantun iaitu: (a) nel-masi’u (pantun untuk sindir-menyindir) (b) nel ta’tuna kanan (pantun untuk mengungkap asal-usul sesuatu kaum) (c) nel ta’tuna pah (pantun untuk mengagungkan kerajaan). Hasil kajian mendapati bahawa kumpulan yang mengikuti sistem muzik “Kodaly” lebih 5 . especially if accompanied by actions or mimes. (1993) dalam Taum (2004). Satu sistem telah digunakan iaitu “Kodaly Muzik System”. bonet adalah puisi lisan yang dilagukan terbahagi kepada 4 jenis iaitu boennitu (puji-pujian kepada arwah).Masyarakat Orang Asli Menurut Kamus Dewan (1996: 69). The total physical response (TPR) approach is particularly suited to younger learners. heta. Singing can also improve the pronunciation and intonation paterns of students. Nyanyian/lagu yang lebih panjang mengandungi lebih banyak perbendaharaan kata serta perlbagai tatabahasa. pula telah menjalankan kajian terhadap pelajar gred rendah mengenai kesan yang timbul di dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan muzik dan tanpa menggunakan muzik. Lenjang. trough increased awareness of stress paterns. Kajian ini merangkumi masyarakat orang asli di Betau. dan tinggal di sesebuah negeri (bukan orang asing atau orang mendatang). menimang anak ko’an. Kuala Lipis. Hurwitz (1975). Titom dan Lanai. Community singing in class brings the benefit of total participation from all students. Pahang. Children really enjoy singing along and it can really improve motivation.teachingenglish. Menurut kajian (BBC/British Council Teaching – Children. Dan ianya adalah sesuai untuk pembentukan kemahiran mendengar secara amnya. Kajian oleh Pengkaji Luar Mengikut kajian Tarno et. boen Ba’e (puji-pujian dalam suasana ceria seperti kelahiran olen. tonis dan nu’u. penyambutan tamu futmanusafemanu). seseorang kanak-kanak perlu menghafal perkataan tersebut beberapa kali dan nyanyian adalah antara cara yang palinng sesuai untuk mengulang dan mengukuh perkataan tersebut serta seuai dengan keupayaan kana-kanak. dan nyanyian kerja (boenmepu). bermaksud kelompok manusia yang mengamalkan satu cara hidup yang sama dan merupakan penduduk asal atau orang yang asal keturunannya. Selain itu kajian Parera (1994) dalam Taum (2004) mendapati sastera lisan lain dalam masyarakat Dawan yang berupa pantun ialah nel dan ta’nu’an iaitu cerita-cerita dongeng yang biasanya ditujukan untuk anak-anak.www. lahir. Some simple songs are very repetitive and good for singing along therefore easy to extend listening skills into other areas as a stimulus for reading and writing.org. weak form etc. sastera lisan masyarakat Dawan di Timor dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu bonet. Berdasarkan isi dan fungsinya. al.uk) untuk menguasai sesuatu bahasa.

Rizal Yaacob (1994) pula telah mengkaji tentang tarian sewang suku kaum Semai dan melihatnya dari pelbagai aspek seperti corak persembahan. Dan kajian mendapati elemen muzik dan nyanyian mampu menyelesaikan masalah ini. Perak dan Pahang serta masyarakat Semelai di Pahang. Pelajar sentiasa memberi respon kepada muzik dan akan merasa senang hati apabila dapat melahirkan ekspresi diri apabila mendengar muzik. Kajian yang hampir sama juga telah dilakukan oleh Hood Salleh (1986) yang tertumpu kepada mitos kejadian alam. Bazrul Bahaman (1999) dalam tesis sarjananya telah mengkaji aspek persembahan dan pencerita dalam Nyanyi Panjang Orang Sakai di Riau. Perbandingan yang dibuat di antara kumpulan kawalan menunjukkan bahawa pelajar yang menerima program latihan muzik “Kodaly” memperolehi keputusan yang lebih baik dan efektif terhadap ujian lisan daripada pelajar yang tidak menerima program muzik ‘kodaly’. Lazimnya kurang minat belajar akan membawa kesan langsung kepada pencapaian akademik seseorang pelajar yang dinyatakan sebelum ini. Asas muzik iaitu irama dan ton juga 6 . Mohd. yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran. keagamaan dan sistem sosial suku kaum orang Asli terbesar di negara ini iaitu Negrito. Kajian oleh Pengkaji Tempatan Kajian awal terhadap masyarakat orang Asli banyak tertumpu kepada soal ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. kaedah dan teknik. pelajar-pelajar ini akan kurang bersemangat dan akan melakukan sesuatu yang terlintas di fikiran mereka. Manakala Sal Farina Kamaluddin (2003) telah mengkaji tradisi lisan berbentuk cerita suku kaum Jahut di Kampung Penderas Temerloh. Abdullah Hassan (1980) menjelaskan . Mengikut Raven(1977) apabila seorang pelajar tidak minat dalam sesuatu mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka. Muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak boleh dipisahkan. guru sewajarnya menggunakan pendekatan. asal-usul manusia dan larangan kahwin sumbang di kalangan masyarakat Negrito di Kelantan. Menghuraikan masalah pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kajian dari aspek bahasa juga telah dibuat oleh Subandi Kasidan (1999) yang mengkaji tentang pembentukan kata dalam seni kata lagu-lagu bahasa Iban di Sarawak. Oleh itu dalam pengajaran. Pahang. muzik juga merupakan satu budaya kepada masyarakat. Iskandar Carey (1976) dalam bukunya ’The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia’ telah mengkaji tentang sistem ekonomi.menunjukkan persembahan yang memberangsangkan daripada kumpulan yang tidak menggunakannya.2007) Selain daripada itu. Tanpa muzik beerti dunia pelajar adalah kosong (Zulkifli bin Yaakob.mengajar bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti:dirancang dan dilaksanakan secara semula jadi dan tidak terlalu formal. fungsi dan alat muzik yang digunakan. Senoi dan Melayu Proto.

(ii) Penyampaian Guru boleh memilih untuk menggunakan kad imbasan perkataan dengan meminta muridmurid mencari maksud atau membina ayat mudah daripada perkataan berkenaan. guru perlu mengubah suai atau menulis semula seni kata lagu tersebut mengikut kesesuaian.2007). guru bolehlah mengajar pula aspek bahasa yang hendak dipelajari.terdapat dalam amalan dan interaksi harian. apakah tindakan susulan.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. guru harus bijak memilih dan menentukan jenis lagu yang sesuai dengan murid serta sepadan dengan objektif pengajaran. Prosedur Aktiviti Nyanyian (i) Prapersediaan Pada tahap ini. Terang dan latih mereka untuk menguasai ayat atau strukturnya. panjang pendek bahan. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. Seterusnya guru mengedarkan seni kata lagu yang hendak disampaikan dan meminta murid-murid membaca dan mengenal pasti beberapa perkataan yang susah. Gunakan gambar untuk memperjelaskan maksud atau gunakan bahasa badan untuk menggambarkan makna secara jelas. kekerapan mengulang perkataan aspek bahasa yang hendak ditekankan. Contoh: (1) Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Persediaan Standard Kandungan Kurikulum Guru perlu memilih standard kurikulum yang sesuai dengan tahap pencapaian murid. Guru perlu memberi perhatian kepada sebutan muridmurid. guru boleh memainkan CD lagu berkenaan dan memperdengarkannya kepada murid-murid. Sifat cenderung kepada muzik yang sedia ada pada pelajar mempunyai peranan tertentu dalam proses perkembangan diri dari segi kualiti diri dan sahsiahnya (Zulkifli Yaakob. sehingga seluruh perenggan itu diingat. Dalam masa yang sama. Setelah menyanyi beberapa kali. 1. Jika perlu. 7 .bahan bantu mengajar yang diperlukan dan sebagainya. Buat latihan nyanyian lagu tersebut mengikut baris ke baris. Pertama tentukan tahap kesusahannya. Pastikan setiap perkataan di dalam lagu tersebut disebut dengan betul.

(v) Guru juga boleh meminta murid untuk mencipta dialog pendek daripadanya isi atau kandungan lagu tadi dan melakonkannya menggunakan perkataan sendiri tetapi terkawal. 8 . Joget. Bagi tujuan pengukuhan. guru boleh menguji murid-murid secara bertulis tentang aspek bahasa yang hendak diajar sebelumnya. nada dan intonasi yang betul. Contoh Aktiviti Nyanyian (i) Murid diperlihatkan seni kata lagu Bula (bahasa Semai/Melayu) yang dipancarkan menerusi LCD di hadapan bilik darjah. dan Guruk Abe. Bek Yok. Bula. Guru membimbing murid-murid menyebut seni kata dengan gaya. Puteri Raja. Ruwang Ruwet. Umpamanya murid-murid diminta menghasilkan sebuah dialog ringkas atau cerita pendek menggunakan kreativiti sendiri berdasarkan beberapa perkataan yang telah dikenal pasti dalam seni kata lagu berkenaan. Bah Bai-Bai. Tok Kenah. (iii) Murid diminta menceritakan semula menggunakan perkataan sendiri tentang isi atau kandungan lagu yang dipelajari (iv) Seterusnya guru meminta murid menggambarkan idea dalam lagu itu dalam bentuk lukisan atau lakaran pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Cerik. Amek Tolong Jar. Bunga Alam Ye. Bula Babula babo babula be miro siok kentah bi dalag ha ibola siok kenreh bi dalag ha ibola ba bula babo ba bula tok raye Bola Bola teman saya teman dengan bola sebelah hulu riuh rendah sebelah hilir riuh rendah bola teman saya teman dengan bola (ii) Seterusnya murid-murid diperdengarkan CD lagu berkenaan dan mereka menyanyikannya bersama-sama dengan iringan lagu berkenaan. Pusing Tamuk Tawin. Guru juga boleh meminta murid untuk melukiskan gambar dalam lagu di atas sehelai kertas A4 menggunakan lakaran yang tidak berwarna. Sir. Ken Anuk. Amai Gabet. Panas Siang.(iii)Penutup Guru menyanyikan lagu bersama-sama murid. Seribu Ampun. Instrumen Kajian Sebanyak 18 buah lagu nyanyian dalam bentuk CD Rom iaitu judul-judul lagu antaranya ialah lagu Kok Gagek.

9 . istilah dan ayat yang dapat dibaca. Manakala aspek penglibatan murid pula merangkumi aktiviti menyanyi dengan sebutan. ANALISIS ASPEK AKTIVITI NYANYIAN LAGU-LAGU TARIAN SEWANG Pengenalan Kajian ini akan melihat dan mengenal pasti aspek lisan. Jawapan yang diberi oleh responden di dalam lembaran kerja tersebut kemudiannya disemak oleh penggkaji untuk menilai pencapaian murid. Tujuannya untuk membolehkan murid dapat menyatakan pendapat secara bebas isi hati mereka.Dalam kajian ini 3 bahagian digunakan bagi tujuan mengumpul data seperti berikut. kosa kata dan penglibatan muridmurid di dalam bilik darjah. Bahagian B: Lembaran Kerja 3. tanpa berasa dikongkong oleh soalan. Tujuannya untuk mengenal pasti sikap belajar mereka dan bagaimana mereka memberi respon terhadap pengajaran guru (pengkaji) Sementara itu dalam bahagian B pula. nada dan intonasi yang betul di samping melakukan gerak kreatif. pengkaji telah menganalisis aspek aktiviti nyanyian berdasarkan aspek lisan. Pemerhatian dilakukan terhadap tingkah-laku murid-murid di dalam kelas semasa pengajaran dilakukan oleh pengkaji. soal selidik ke atas semua responden dilakukan bagi mendapatkan reaksi mereka berkaitan kaedah pengajaran yang dijalankan. Bahagian C: Soal selidik Bahagian A digunakan untuk 28 orang responden yang menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui elemen nyanyian. Bahagian A: Pemerhatian (menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran) 2. Aspek lisan merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. responden diberi kertas lembaran kerja (rujuk lampiran) yang meminta mereka membina ayat tunggal. difahami dan ditulis. Analisis Data Berdasarkan 3 buah lagu yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Lanai. Kebanyakan soalan yang ditanya berbentuk soalan terbuka. Akhir sekali dalam bahagian C pula. 1. kosa kata dan penglibatan murid-murid. Bagi aspek kosa kata pula merangkumi perkataan.

Maksud Lagu Bula (Bola) Lagu tersebut menceritakan seorang yang berat tulang tidak suka bekerja dan hanya menghabiskan masanya dengan bermain bola sepak sahaja.24% daripada muridmurid tersebut menunjukkan markah yang baik dan 54. Analisis Dapatan Kajian Pencapaian dalam Ujian Pemerhatian Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid berminat dan tertarik dengan proses pengajaran yang dikendalikan oleh kerana elemen muzik telah diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Panas Siang Lagu ini mengisahkan kesempitan hidup sebuah rumah tangga. bercerita ringkas dan menulis ayat tunggal dengan betul. Bunga Alam Ye (Puteri Gunung) Lagu ini mengisahkan kecantikan Puteri Gunung. Murid-murid begitu aktif dan responsif terhadap aktiviti yang dilaksanakan. 10 .76% yang menunjukkan kelemahan dalam aspek menyebut perkataan. Sesiapa sahaja setiap lelaki yang terpandang wajah puteri tersebut pasti terpikat. Pencapaian dalam Ujian Lembaran Kerja Berdasarkan pada jadual di bawah. Si isteri sering berleteran siang dan malam terhadap suaminya. Suaminya asyik berfikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut yang akhirnya telah berpakat dengan orang tuanya bagi mengatasi masalah itu. didapati lebih kurang 45.

Jadual 1 Penguasaan Kemahiran Bahasa Murid-murid Bil 1 2 3 Item yang diuji Menyebut perkataan Bercerita ringkas Membina ayat tunggal Baik 16 10 12 % 57.86 Lemah 12 18 16 % 42.perkatan yang diajar? Aktiviti nyanyian mengurangkan daya mengantuk di dalam kelas? Patutkah aktiviti nyanyian diteruskan pada kelas yang akan datang? Rasa takut saya semakin berkurangan Adakah kafahaman saya kepada meningkat melalui aktiviti nyanyian? Adakah pergerakan anda bebas menyanyi? 22 25 28 24 subjek 20 ketika 23 11 .14 35.71 42. didapati murid-murid berasa sangat tertarik dengan proses pengajaran dan pembelajaran kerana aktiviti yang dijalankan oleh guru cukup menarik. Jadual 2 Hasil Temubual Responden Bil Soalan Temubual Jawapan YA 28 % 100 71 79 79 89 100 86 71 82 Jawapan TIDAK 0 8 6 6 3 0 4 8 5 % 0 29 21 21 11 0 14 29 18 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Adakah anda suka menyanyi? Adakah kamu berasa gembira selepas 20 mengikuti pelajaran hari ini? Adakah kamu terhibur sepanjang aktiviti ini? 22 Melalui aktiviti nyanyian memudahkan kamu mengingati perkataan.86 64. Dalam jadual tersebut juga menunjukkan bahawa murid-murid sangat tertarik untuk belajar subjek tersebut.29 57. Selain itu.jadual di bawah menunjukkan bahawa murid-murid mudah untuk mengingat dan menghafal perkataan.14 Jumlah 28 28 100 28 100 % 100 Hasil Dapatan Temubual Berdasarkan pada data jadual yang diperolehi.

Hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh mencipta lagu-lagu yang antara lainnya ialah tok halak. kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana aspek aktiviti nyayian lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Tetapi setelah pengkaji sendiri melibatkan diri dalam tarian ini baharulah dapat dirasakan bahawa melalui lirik. unik dan harus dikekalkan. Murid-murid dapat menyebut dan mengingati perkataan melalui aktiviti nyanyian. 12 . Pelajar sentiasa memberi respon kepada muzik dan akan merasa senang hati apabila dapat melakukan ekspresi diri apabila mendengar muzik. Jikalau dilihat dari aspek luarannya. muziknya dan hentakkan kaki ketika menari mempunyai nilai seni yang amat berharga. Hal ini ada persamaan dengan kajian BBC British Council Teaching yang menyatakan penguasaan bahasa kanak-kanak perlu menghafal perkataan tersebut beberapa kali melalui aktiviti nyanyian. Lirik lagu yang dicipta bukanlah dengan sewenang-wenangnya boleh dicipta oleh sebarang orang. pengkaji melihat bahawa lagu-lagu tarian sewang ini sangat istimewa dan unik. Justeru. Implikasi Responden cukup berminat dengan aktiviti nyanyian. Nyanyian diulang beberapa kali mengikut prosedur perancangan yang ditetapkan. yang menyatakan bahawa elemen muzik dapat mengatasi masalah pelajar yang tidak berminat dengan subjek dan dapat menarik mereka berminat untuk belajar. Elemen muzik yang diterapkan dalam nyanyian menjajadikan mereka begitu aktif dan telah memberikan penglibatan sepenuhnya. lagu ini tidak menampakkan apa-apa makna kecuali pada mereka yang terlibat secara langsung dalam tarian tersebut. Diperteguhkan lagi oleh pendapat Raven (1977).9 10 11 12 Bolehkah gerak kreatif meningkatkan ingatan 20 kosa kata? Perasaan malu saya semakin berkurangan 23 Saya sayang pada guru saya Saya sayang akan sekolah saya 20 21 71 82 71 75 8 5 8 7 29 18 29 25 KESIMPULAN Pengenalan Melalui kajian ini. Mereka menyanyi dengan penuh minat dan situasi ini menjadikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan menarik. Ini terbukti dengan pendapat Zulkifli Yaakob (2007) yang menyatakan muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak dapat dipisahkan.

3. Kekangan dan halangan 5.3 5. Tesis Sarjana.dirancang dan dilaksanakan secara semula jadi dan tidak terlalu formal.3. Cadangan-cadangan 5. Tarian Sewang boleh diangkat sebagai satu komponen seni tarian dalam kebudayaan nasional.2 5. Nyanyi Panjang Orang Sakai di Riau. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepelbagaian kaedah dan teknik guru harus dipertingkatkan dan ini berssesuaian dengan pendapat Abdullah Hassan (1980) menjelaskan bahawa mengajar bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti. Aktiviti sebegini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi pendedahan kepada para guru menguasai komponen didik hibur terutamanya aktiviti nyanyian. Bidang perkamusan iaitu Kamus Lengkap Bahasa Melayu-Semai boleh dijadikan kajian lanjutan. Azizah Muhammad 1981. Oleh itu.3. aktiviti nyanyian dalam didik hibur banyak membantu dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah orang asli. Mereka dapat bekerjasama dan berkeyakinan dalam aktiviti berkumpulan. bekerjasama. dan mendirikan keyakinan diri. Universiti kebangsaan Malaysia Bazrul Bahaman (1999). Kesan Pengiklanan di televisyen terhadap kanak-kanak Latihan ilmiah.4 Satu kajian fonetik bahasa Semai boleh dijalankan sebagai kajian lanjutan. Pada kesimpulannya.3.1 Tidak terdapat kamus yang lengkap tentang Bahasa Melayu – Semai. kaedah dan teknik yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran. Satu Kajian Fonologi-Morfologi Bahasa Orang-orang Melayu Asli Dialek Temuan. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan (1969).Hasil kajian juga mendapati murid-murid yang lambat atau lemah dalam pelajaran berubah menjadi aktif melalui kerjasama dalam aktiviti nyanyian. Padanan Bahasa Melayu-Semai Temiar amat terhad dan tidak lengkap sepenuhnya. Ini ada persamaan dengan pendapat Ward (1976) yang menyatakan bahawa muzik boleh memberikan sumbangan yang baik di mana muzik yang sesuai boleh dijadikan bahan didikan kepada murid lambat melalui semangat berpasukan. pengajaran guru sewajarnya menggunakan pendekatan. 13 .

Hurwitz.Bhd Rozaimah bt Mohamad. .html. IPTHO Pendidikan Muzik Prasekolah. (Atas talian) http://id.htm 14 . Mohd. Universiti Kebangsaan Malaysia.Journal of Learning Disabilities. Mok Soon Sang.1997. Universiti Malaya. (Atas talian) http://www.britishcouncil.D.lib. Kaedah Muzik dalam Pengajaran dan Pembeljaran Mataemati bagi kanak-kanak bermasslah pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.org/wiki/Morfologi. Tarian Sewang Masyarakat Asli Semai. (15 Januari 2005) Teuku Iskandar (1994). Rizal bin Yaakub (1994). Temerloh.Universiti Kebangsaan Malaysia Sal Farina Kamaluddin (2003).usm. Pahang.Bortnick.Klara Kokas. Ward. Johor.my/press/SSU/ghouse. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Mohamed Ghouse Nasaruddin (1994).wikipedia. Zulkifly bin Yaakob(2002).8(3):167-173. Kertas Kerja Seminar Islam di Kalangan Masyarakat Malaysia.Music for Slow Learner: Special Education Forward Trends.org/kid-songs-alphabet.Barrie D.(1975). Journal of The Education National Council For Special Education. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Hood Salleh (1986). 6. Latihan Ilmiah. Dakwah Islamiah dan Pembangunan Masyarakat Orang Asli di Semenanjung. Pembentukan Kata Dalam Seni Kata Lagu-lagu Bahasa Iban.3(3):78-80. Kuala Lipis. Seni Persembahan Tradisi Menjelang Abad ke-21. (23 Mei 2004) Mok Soon Sang.Bhd http//www. Nonmusical effects of the Kodaly Music Curiculum in Primary Grade Children. Subandi Kasidan (1999). 24 September 1994. Tradisi Lisan Berbentuk Cerita Suku Kaum Jahut di Kampung Penderas. Pengajaran Matematik untuk Diploma Perguruan. Kamus Dewan. 1996. Kertas Projek.1976. Batu Pahat. Pahang. 1996. Siri Syarahan Perlantikan Profesor 1994/Bil. Pengajaran Matematik untuk Diploma Perguruan. Universiti Sains Malaysia.Latihan Ilmiah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->