P. 1
Ulasan Jurnal Kepimpinan 3

Ulasan Jurnal Kepimpinan 3

|Views: 432|Likes:
Published by Tengku Suehighme

More info:

Published by: Tengku Suehighme on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN PPP 6083 PROF. DR. OMAR B.

ABDULL KAREEM Tugasan Kumpulan 2 Pelajar CHE HASSAN CHE YAHYA SUHAIMI BIN ZULKIPLI M20092000897 M20092000858

......................................................................................................................................... ULASAN JURNAL

The impact of principal leadership behaviors on instructional practice and student engagement
David M. Quinn
The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

Pendahuluan
Selama beberapa dekad para pendidik menyokong pentingnya guru besar dan pengetua sekolah sebagai pemimpin instruksional sekolah. Objektif daripada kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan antara perilaku kepemimpinan sekolah dan guru yang menjalankan pengajaran. Kajian dibuat di lapan buah sekolah rendah, lapan buah sekolah menengah dan lapan buah sekolah tinggi yang mengambil bahagian di dalam proses penambahbaikan sistematik sekolah di Amarika. Permerhatian dan pengumpulan data dibuat dan menemui bahawa kepimpinan instruksional sangat berkorelasi dengan amalan guru. Kajian ini menegaskan pentingnya kepimpinan instuksional dan menyediakan wawasan khusus dalam dunia kepimpinan pendidikan.

Mendefinisikan Kepemimpinan Instruksional
Sebelum memahami kepimpinan instruksional kita harus terlebih dahulu memahami pengertian istilah instruksional. Menurut buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal tulisan James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009), istilah instruksional adalah kata kerja yang bererti ‘pengajaran’ atau ‘proses mengajar sesuatu’. Ia adalah proses, 1

menyediakan sokongan individual. teknologi dan peralatan yang berkesan. rangsangan intelek. Menurutnya. pentingnya peranan pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional dan hubungan langsung tentang perubahan instruksional amalan pelajar untuk meningkatkan prestasi telah diteliti secara menyeluruh. atau cara penyampaian maklumat oleh seseorang kepada orang lain. Dalam jurnal David M. iv. mengekalkan disiplin yang baik dan menciptakan standard sekolah yang tinggi. menyediakan model yang sesuai dan ekspektasi mutu kerja yang tinggi Andrews dan Soder (1987. 2 . sumber instruksional. dan sentiasa keterlihatan di sekolah. Leithwood (1994. Ketika konsep kepimpinan instruksional pertama muncul. 9-20) menggambarkan pemimpin instruksional yang berkesan sebagai seorang pemimpin sekolah ialah sebagai pembekal sumber daya. hal 3) menjelaskan kepimpinan instruksional sebagai serangkaian perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi peraturan di bilik darjah dengan menyampaikan kepada guru tentang strategi baru pendidikan. hal.bentuk. memupuk penerimaan tujuan kelompok. iii. Pemimpin instruksional harus mampu mempengaruhi orang lain untuk amalan instruksional yang sesuai dan terbaik juga dapat menyediakan sumber guru yang bersedia memberi tumpuan kepada pelajar. mengenal pasti dan mengartikulasikan sebuah visi. v. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa penunjuk instruksional yang berkesan kepimpinan melibatkan sejumlah pembolehubah. Quinn ini menjelaskan. Dalam konteks sekolah kepimpinan instruksional bererti kepimpinan pengajaran. meskipun mereka tidak selalu sepakat mengenai definisi atau ciri yang mewujudkan kepimpinan instruksional. vi. para pengamal dianggap berkesan jika mereka mengetuai sebuah sekolah dengan menetapkan ekspektasi yang jelas. Para penyelidik bersetuju bahawa pemimpin sekolah harus menjadi pemimpin instruksional yang kuat. Foriska (1994) menggambarkan kepimpinan instruksional sebagai penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan sekolah yang berkesan. ii. hal. komunikator. 514-15) menakrifkan enam dimensi penting dalam amalan kepimpinan termasuk: i. Penyelidikan mereka mendapati bahawa data prestasi pelajar memperoleh skor yang tinggi signifikan dengan pemimpin sekolah yang baik dan berkesan. Jantzi dan Leithwood (1996.

hal 31). pelajar tidak secara spontan terlibat dalam pembelajaran aktif. Pengajaran yang berkesan bergantung kepada pelbagai aspek termasuk karektor pelajar. dan pendekatan pertanyaan) mempunyai implikasi yang besar sebagai amalan pembelajaran. Dan Duignan (1986. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa amalan pengajaran paling berkesan bahawa guru boleh menggunakan pembelajaran aktif. 19-20). Dalam hal ini kita harus memahami bahawa kepimpinan instruksional di sekolah merangkumi juga kepimpinan kurikulum. mereka harus diminta untuk melakukannya. dan memberi peluang mereka mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Secara mudahnya. berkait langsung dengan pencapaian pelajar. reflektif. Oleh kerana itu kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil bahagian secara aktif. tidak berkesan atau bahkan tidak produktif jika terlalu banyak atau dalam situasi yang salah. (Murphy. Keputusan daripada proses belajar yang aktif biasanya penciptaan sesuatu yang baru mengarah kepada pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu faktor yang paling konsisten berkaitan tahap yang lebih tinggi pelajar belajar adalah waktu belajar akademik yang ditakrifkan sebagai jumlah waktu pelajar belajar secara aktif terlibat dalam kegiatan akademik di mana mereka mengalami tahap kejayaan yang tinggi. kurikulum merujuk kepada ‘apa’ yang hendak diajar manakala instruksional merujuk kepada ‘bagaimana’ hendak mengajarnya. pembelajaran berasaskan masalah. Namun. Penyelidikan ini menyarankan perlunya pemimpin sekolah dan guru untuk bekerja bersama memastikan pengajaran mencapai matlamatnya. 3 . drill dan amalan. anjakan daripada pendekatan pedagogi yang didasarkan pada teknologi pemindahan (contohnya kuliah. dan berstruktur mewujudkan pemikiran kritis. 1992. hlm. melibatkan para pelajar dalam interaksi sosial. subjek dan matlamat pengajaran. Wilen (1990) berpendapat bahawa perbincangan kelas yang edukatif.Meneliti amalan instruksional Menurut penulis. lembar kerja) kepada pendekatan yang lebih konstruktivis dalam pendekatan (contohnya pendekatan hand-on. Menurut pengkaji lagi. (King. 1993. Darling-Hammond dan McLaughlin (1995) mengutip sejumlah kajian yang mendapati bahawa mengajar yang dianggap berkesan dalam beberapa situasi. hal 66) percaya guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif terlibat dalam kelas.

Memimpin pembelajaran dan merebut peluang yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran.Kepimpinan instruksional dan amalan instruksional Unggulan pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional adalah kemampuan untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepada guru dengan matlamat meningkatkan amalan instruksional dan akhirnya pencapaian pelajar. Menurut buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal tulisan James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Bersifat adil dan terbuka pada idea bagi memaksimumkan kejayaan murid. memilih strategi. Dalam setiap kes. Hechinger seorang wartawan menyatakan. Antara tugasnya ialah. pemimpin instruksional harus memiliki pengetahuan asas tentang faktor-faktor di sebalik pengajaran dan pembekajaran bersandarkan teori atau falsafah pendidikan yang kukuh. Menurut penulis. Fred M. Memupuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran Menjalankan kajian tindakan pada masalah pengajaran Membuat keputusan. jatuh bangunya sesebuah sekolah dengan mudah dapat dikaitkan dengan kualiti pentadbirnya. Menggalakkan sebarang inisiatif yang diambil oleh guru dan konteks pengajaran dan pembelajaran yang mampu meningkatkan pembelajaran murid. Saya telah melihat sekolah yang tidak berjaya diubah menjadi sekolah yang berjaya dan kesalnya sekolah yang unggul merosot dengan cepat. atau sekolah lemah dengan pentadbir yang baik. Mereka juga mempunyai bidang tugas yang mikro yang tertumpu pada usaha mempertingkatkan kawalan dan pemahaman murid dalam konteks bilik darjah. dalam Andrews dan Soder's (1987) kajian mereka mendapati bahawa terdapat signifikan hubungan antara kepimpinan sekolah dan keputusan-keputusan pelajar di semua sekolah untuk membaca dan matematik. daripada pengalaman sebagai wartawan. 4 . saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dengan pentadbir yang lemah. dan taktik demi mendapatkan hasil pengajaran dan pembelajaran.

1989). 5 . 1986. mengejar kejayaan pelajar adalah tujuan penting sekolah. Aspek kepimpinan melibatkan banyak aspek termasuk menyediakan sumber. melalui buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. Kajian juga menunjukkan bahawa tahap yang lebih tinggi pengajaran dan pembelajaran aktif berlaku di sekolah-sekolah di mana pemimpin sekolah berfungsi sebagai pemimpin instruksional. Implikasi amalan Menurut pengkaji. 1990. Pemimpin instruksional yang hebat tidak diperlukan dalam memberikan pengajaran yang luar biasa. tetapi berkait rapat dengan perlakuan pentdbir dalam penyeliaan tugas guru di bilik darjah dan pemantauan kemajuan murid. instruksional menyediakan sokongan. 1995. Glickman. Pemimpin instruksional harus memiliki kemahiran bercorak hand-on yang unggul dalam mengendalikan bilik darjah yang dapat diteladani oleh guru-guru lain. berkomunikasi. 1989. namun kepimpinan seperti itu sangat penting dalam mencipta sebuah sekolah dengan nilai-nilai dan berusaha untuk mencapai pendidikan yang luar biasa untuk semua. dan sentiasa keterlihatan di sekolah (Smith dan Andrews. mendefinisi kepimpinan instruksional adalah suatu entiti yang berbeza daripada urusan rutin pentadbiran di sekolah. Lashway. Barth. Data yang dikumpul daripada 24 projek sekolah menyediakan sekilas tentang kuat hubungan yang signifikan kepimpinan instruksional yang kuat pada instruksional amalan. James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Antaranya kemahiran menyampaikan pengajaran yang berkesan dan membuat penyeliaan tentang pengajaran guru dan mengambil tindakan susulan yang wajar bagi memperbaiki kualiti pengajaran. Penyelidikan ini telah menyediakan sebuah jambatan antara penyelidikan tentang instruksional kepimpinan dan prestasi pelajar yang kurang dalam literatur. Keputusan kajian ini memberikan wawasan baru tentang dunia kepimpinan instruksional.Perbincangan Menurut pengkaji. Brubaker dan Simon. Bagi mencapai tujuan ini kita perlu menyediakan kaedah yang mungkin terbaik di bilik darjah. 1998). Blase dan Blase. 1994. Leithwood. Sheppard (1996) dalam James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). perlunya kebolehan kepimpinan instruksional daripada pemimpin sekolah sekolah (Smith dan Andrews. Semua kemahiran ini sangat penting dalam memberikan suasana yang menyokong pengajaran yang berkesan dan menarik yang berkaitan kejayaan pelajar dan pencapaian akademik.

boleh dikatakan hampir semua guru besar dan pengetua telahpun menghadiri kursus. hubungan baik serta saling bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar dan sekolah seluruhnya 6 . Kajian merangkumi data kuantitatif yang menunjukkan korelasi kualiti dan daya kepimpinan instruksional yang kuat telah mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah.Implikasi bagi penyelidikan masa depan Kajian ini menyediakan rangka untuk mempelajari asas instruksional pembolehubah kepimpinan dan kesannya terhadap amalan-amalan pengajaran. Dalam konteks di negara kita. Namun perbezaannya lebih nyata setelah wujudnya Institut Aminuddin Baki. bukan saja yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Dalam hal ini Kementerian Pelajaran dilihat begitu bersungguh-sungguh untuk memastikan semua guru besar dan pengetua mampu bukan saja memimpin sekolah dengan baik. bagi memastikan hak guru-guru dapat dipertahankan salah satu cara dan pra syarat bagi mentadbir sekolah adalah kebolehan dan mempunyai ilmu dalam kepimpinan instruksional. Isu ini dilihat begitu serius apabila Kementerian Pelajaran serta kalangan guru cuba mempertahankan hak mereka daripada diambil alih oleh pegawai-pegawai tadbir diplomatik (PTD) yang cuba untuk menyusup masuk sebagai pentadbir sekolah dengan alasan guru-guru tidak mempunyai ilmu dalam mengurus dan mentadbir satu jabatan perkhidmatan awam (sekolah). tetapi juga semua aspek pengurusan sekolah. yang menjadi pusat latihan pegawai-pegawai tadbir dalam Kementerian Pelajaran termasuk guru besar dan pengetua di sekolah. Dalam hal ini. Kepimpinan Instruksional dan amalan di Malaysia Kesedaran keperluan kepimpinan instruksional dalam kalangan pemimpin sekolah berlaku sejak dari dahulu hinggalah sekarang. Hari ini. dapat memastikan guru-guru menjalankan tugas mengajar di bilik darjah dengan cara yang betul mengikut pedagogi. peranan instruksional ini lebih banyak dimainkan oleh Jemaah Nazir Sekolah yang hadir berkampung di sekolah-sekolah dengan matlamat menyelia dan memberikan bimbingan kepada guru-guru termasuk kepada pentadbir sekolah. Jika dahulu. Penyelidikan ini menyarankan perlunya pemimpin sekolah dan guru untuk bekerja bersama memastikan pengajaran mencapai matlamatnya. Keputusan menunjukkan bahawa para pemimpin instruksional sebagai komponen asas di sekolah-sekolah sebagai media paling efektif untuk mempengaruhi pencapaian murid. keperluan mata pelajaran serta keperluan teknologi maklumat dan perkembangan semasa. tetapi yang lebih penting.

Dalam hal ini. Menurut kajian tersebut serta kajian-kajian lain di negara kita juga menunjukkan bahawa pemimpin instruksional (guru besar / pengetua) sebagai komponen asas di sekolah-sekolah sebagai media paling efektif untuk mempengaruhi pencapaian murid. jika guru besar tidak memberi perhatian atau tidak membuat penyeliaan klinikal secara bersungguhsungguh terhadap tugas dan amalan guru di bilik darjah. Mengajar di bilik darjah pada hakikatnya bukanlah satu tugas mudah yang boleh diambil alih oleh orang lain yang tidak terlatih kerana ianya melibatkan bukan saja kemahiran mengajar tetapi juga perkembangan secara psikologi seorang kanak-kanak. Di negara kita hari ini. sebagaimana hasil kajian yang dijalankan di Amerika ini menunjukkan korelasi kualiti dan daya kepimpinan instruksional yang kuat telah mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah. 7 . jika kita membicarakan proses penyeliaan klinikal sepenuhnya. banyak perkara yang menjadi amalan guru perlu diberi bimbingan dan diperbetulkan secara bersungguh-sungguh. Justeru. kesan pembelajaran terhadap murid sangat rendah. pemimpin sekolah wajib mempunyai kebolehan kepimpinan instruksional dengan menyeluruh mencakupi semua bidang ilmu pendidikan. Melalui pengalaman saya sendiri sebagai pentadbir sekolah (guru besar).adalah menjadi perkara paling penting dalam matlamat pendidikan negara. sudah banyak pemimpin sekolah membuktikan bahawa kepimpinan instruksional yang mereka laksanakan di sekolah telah membuahkan hasil menjadikan sekolah mereka cemerlang. Masyarakat melihat pencapaian sesebuah sekolah adalah bukti kepada usaha-usaha guru serta pentdbir sesebuah sekolah. Pengajaran dan pembelajaran mungkin hanya tertumpu kepada sebahagian murid yang lebih pandai dan sebahagian besar murid hanya melalui masa belajar mereka tanpa mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Ia merupakan satu tugas profesional yang harus dilakukan oleh orang profesional.

(2002) Jurnal: The impact of principal leadership behaviors on instructional practice and student engagement.Bibliografi David M. Arizona. Tucson. Bhd. The University of Arizona. 8 . Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn. USA James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. Quinn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->