P. 1
Ulasan Jurnal Kepimpinan 3

Ulasan Jurnal Kepimpinan 3

|Views: 439|Likes:
Published by Tengku Suehighme

More info:

Published by: Tengku Suehighme on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

SEMINAR ISU-ISU PENDIDIKAN PPP 6083 PROF. DR. OMAR B.

ABDULL KAREEM Tugasan Kumpulan 2 Pelajar CHE HASSAN CHE YAHYA SUHAIMI BIN ZULKIPLI M20092000897 M20092000858

......................................................................................................................................... ULASAN JURNAL

The impact of principal leadership behaviors on instructional practice and student engagement
David M. Quinn
The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

Pendahuluan
Selama beberapa dekad para pendidik menyokong pentingnya guru besar dan pengetua sekolah sebagai pemimpin instruksional sekolah. Objektif daripada kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan antara perilaku kepemimpinan sekolah dan guru yang menjalankan pengajaran. Kajian dibuat di lapan buah sekolah rendah, lapan buah sekolah menengah dan lapan buah sekolah tinggi yang mengambil bahagian di dalam proses penambahbaikan sistematik sekolah di Amarika. Permerhatian dan pengumpulan data dibuat dan menemui bahawa kepimpinan instruksional sangat berkorelasi dengan amalan guru. Kajian ini menegaskan pentingnya kepimpinan instuksional dan menyediakan wawasan khusus dalam dunia kepimpinan pendidikan.

Mendefinisikan Kepemimpinan Instruksional
Sebelum memahami kepimpinan instruksional kita harus terlebih dahulu memahami pengertian istilah instruksional. Menurut buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal tulisan James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009), istilah instruksional adalah kata kerja yang bererti ‘pengajaran’ atau ‘proses mengajar sesuatu’. Ia adalah proses, 1

mengekalkan disiplin yang baik dan menciptakan standard sekolah yang tinggi. Ketika konsep kepimpinan instruksional pertama muncul. Quinn ini menjelaskan. 9-20) menggambarkan pemimpin instruksional yang berkesan sebagai seorang pemimpin sekolah ialah sebagai pembekal sumber daya. 2 . hal. Dalam konteks sekolah kepimpinan instruksional bererti kepimpinan pengajaran. iii. Dalam jurnal David M. menyediakan model yang sesuai dan ekspektasi mutu kerja yang tinggi Andrews dan Soder (1987. Leithwood (1994. rangsangan intelek.bentuk. komunikator. sumber instruksional. hal 3) menjelaskan kepimpinan instruksional sebagai serangkaian perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi peraturan di bilik darjah dengan menyampaikan kepada guru tentang strategi baru pendidikan. Penyelidikan mereka mendapati bahawa data prestasi pelajar memperoleh skor yang tinggi signifikan dengan pemimpin sekolah yang baik dan berkesan. mengenal pasti dan mengartikulasikan sebuah visi. dan sentiasa keterlihatan di sekolah. atau cara penyampaian maklumat oleh seseorang kepada orang lain. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa penunjuk instruksional yang berkesan kepimpinan melibatkan sejumlah pembolehubah. meskipun mereka tidak selalu sepakat mengenai definisi atau ciri yang mewujudkan kepimpinan instruksional. hal. vi. iv. Menurutnya. 514-15) menakrifkan enam dimensi penting dalam amalan kepimpinan termasuk: i. Jantzi dan Leithwood (1996. Pemimpin instruksional harus mampu mempengaruhi orang lain untuk amalan instruksional yang sesuai dan terbaik juga dapat menyediakan sumber guru yang bersedia memberi tumpuan kepada pelajar. ii. v. memupuk penerimaan tujuan kelompok. para pengamal dianggap berkesan jika mereka mengetuai sebuah sekolah dengan menetapkan ekspektasi yang jelas. pentingnya peranan pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional dan hubungan langsung tentang perubahan instruksional amalan pelajar untuk meningkatkan prestasi telah diteliti secara menyeluruh. menyediakan sokongan individual. Para penyelidik bersetuju bahawa pemimpin sekolah harus menjadi pemimpin instruksional yang kuat. teknologi dan peralatan yang berkesan. Foriska (1994) menggambarkan kepimpinan instruksional sebagai penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan sekolah yang berkesan.

Meneliti amalan instruksional Menurut penulis. Menurut pengkaji lagi. Pengajaran yang berkesan bergantung kepada pelbagai aspek termasuk karektor pelajar. anjakan daripada pendekatan pedagogi yang didasarkan pada teknologi pemindahan (contohnya kuliah. Wilen (1990) berpendapat bahawa perbincangan kelas yang edukatif. subjek dan matlamat pengajaran. Secara mudahnya. reflektif. drill dan amalan. kurikulum merujuk kepada ‘apa’ yang hendak diajar manakala instruksional merujuk kepada ‘bagaimana’ hendak mengajarnya. tidak berkesan atau bahkan tidak produktif jika terlalu banyak atau dalam situasi yang salah. Penyelidikan ini menyarankan perlunya pemimpin sekolah dan guru untuk bekerja bersama memastikan pengajaran mencapai matlamatnya. Salah satu faktor yang paling konsisten berkaitan tahap yang lebih tinggi pelajar belajar adalah waktu belajar akademik yang ditakrifkan sebagai jumlah waktu pelajar belajar secara aktif terlibat dalam kegiatan akademik di mana mereka mengalami tahap kejayaan yang tinggi. 1992. pelajar tidak secara spontan terlibat dalam pembelajaran aktif. Dan Duignan (1986. dan berstruktur mewujudkan pemikiran kritis. mereka harus diminta untuk melakukannya. hal 31). Namun. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa amalan pengajaran paling berkesan bahawa guru boleh menggunakan pembelajaran aktif. melibatkan para pelajar dalam interaksi sosial. dan memberi peluang mereka mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. (Murphy. 1993. hal 66) percaya guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif terlibat dalam kelas. berkait langsung dengan pencapaian pelajar. Darling-Hammond dan McLaughlin (1995) mengutip sejumlah kajian yang mendapati bahawa mengajar yang dianggap berkesan dalam beberapa situasi. Oleh kerana itu kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil bahagian secara aktif. pembelajaran berasaskan masalah. dan pendekatan pertanyaan) mempunyai implikasi yang besar sebagai amalan pembelajaran. Dalam hal ini kita harus memahami bahawa kepimpinan instruksional di sekolah merangkumi juga kepimpinan kurikulum. (King. 19-20). hlm. 3 . Keputusan daripada proses belajar yang aktif biasanya penciptaan sesuatu yang baru mengarah kepada pemahaman yang lebih mendalam. lembar kerja) kepada pendekatan yang lebih konstruktivis dalam pendekatan (contohnya pendekatan hand-on.

atau sekolah lemah dengan pentadbir yang baik. daripada pengalaman sebagai wartawan. Hechinger seorang wartawan menyatakan. Memupuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran Menjalankan kajian tindakan pada masalah pengajaran Membuat keputusan. saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dengan pentadbir yang lemah. Menggalakkan sebarang inisiatif yang diambil oleh guru dan konteks pengajaran dan pembelajaran yang mampu meningkatkan pembelajaran murid. Menurut buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal tulisan James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Fred M. Dalam setiap kes. dan taktik demi mendapatkan hasil pengajaran dan pembelajaran. Memimpin pembelajaran dan merebut peluang yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran.Kepimpinan instruksional dan amalan instruksional Unggulan pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional adalah kemampuan untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepada guru dengan matlamat meningkatkan amalan instruksional dan akhirnya pencapaian pelajar. Bersifat adil dan terbuka pada idea bagi memaksimumkan kejayaan murid. Mereka juga mempunyai bidang tugas yang mikro yang tertumpu pada usaha mempertingkatkan kawalan dan pemahaman murid dalam konteks bilik darjah. 4 . Menurut penulis. pemimpin instruksional harus memiliki pengetahuan asas tentang faktor-faktor di sebalik pengajaran dan pembekajaran bersandarkan teori atau falsafah pendidikan yang kukuh. Saya telah melihat sekolah yang tidak berjaya diubah menjadi sekolah yang berjaya dan kesalnya sekolah yang unggul merosot dengan cepat. jatuh bangunya sesebuah sekolah dengan mudah dapat dikaitkan dengan kualiti pentadbirnya. memilih strategi. Antara tugasnya ialah. dalam Andrews dan Soder's (1987) kajian mereka mendapati bahawa terdapat signifikan hubungan antara kepimpinan sekolah dan keputusan-keputusan pelajar di semua sekolah untuk membaca dan matematik.

Data yang dikumpul daripada 24 projek sekolah menyediakan sekilas tentang kuat hubungan yang signifikan kepimpinan instruksional yang kuat pada instruksional amalan. 1989. Implikasi amalan Menurut pengkaji. Penyelidikan ini telah menyediakan sebuah jambatan antara penyelidikan tentang instruksional kepimpinan dan prestasi pelajar yang kurang dalam literatur. mengejar kejayaan pelajar adalah tujuan penting sekolah. mendefinisi kepimpinan instruksional adalah suatu entiti yang berbeza daripada urusan rutin pentadbiran di sekolah. Semua kemahiran ini sangat penting dalam memberikan suasana yang menyokong pengajaran yang berkesan dan menarik yang berkaitan kejayaan pelajar dan pencapaian akademik. Keputusan kajian ini memberikan wawasan baru tentang dunia kepimpinan instruksional. Leithwood. 1990. Barth. Glickman. dan sentiasa keterlihatan di sekolah (Smith dan Andrews. 1998). Aspek kepimpinan melibatkan banyak aspek termasuk menyediakan sumber. Pemimpin instruksional yang hebat tidak diperlukan dalam memberikan pengajaran yang luar biasa. perlunya kebolehan kepimpinan instruksional daripada pemimpin sekolah sekolah (Smith dan Andrews. Antaranya kemahiran menyampaikan pengajaran yang berkesan dan membuat penyeliaan tentang pengajaran guru dan mengambil tindakan susulan yang wajar bagi memperbaiki kualiti pengajaran. instruksional menyediakan sokongan. 1994. namun kepimpinan seperti itu sangat penting dalam mencipta sebuah sekolah dengan nilai-nilai dan berusaha untuk mencapai pendidikan yang luar biasa untuk semua. Sheppard (1996) dalam James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Brubaker dan Simon. tetapi berkait rapat dengan perlakuan pentdbir dalam penyeliaan tugas guru di bilik darjah dan pemantauan kemajuan murid. 1995. 5 . 1989). berkomunikasi. 1986. Kajian juga menunjukkan bahawa tahap yang lebih tinggi pengajaran dan pembelajaran aktif berlaku di sekolah-sekolah di mana pemimpin sekolah berfungsi sebagai pemimpin instruksional. Lashway. Blase dan Blase. melalui buku Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal.Perbincangan Menurut pengkaji. Pemimpin instruksional harus memiliki kemahiran bercorak hand-on yang unggul dalam mengendalikan bilik darjah yang dapat diteladani oleh guru-guru lain. James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Bagi mencapai tujuan ini kita perlu menyediakan kaedah yang mungkin terbaik di bilik darjah.

Dalam konteks di negara kita. Kepimpinan Instruksional dan amalan di Malaysia Kesedaran keperluan kepimpinan instruksional dalam kalangan pemimpin sekolah berlaku sejak dari dahulu hinggalah sekarang.Implikasi bagi penyelidikan masa depan Kajian ini menyediakan rangka untuk mempelajari asas instruksional pembolehubah kepimpinan dan kesannya terhadap amalan-amalan pengajaran. bukan saja yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional. keperluan mata pelajaran serta keperluan teknologi maklumat dan perkembangan semasa. tetapi juga semua aspek pengurusan sekolah. bagi memastikan hak guru-guru dapat dipertahankan salah satu cara dan pra syarat bagi mentadbir sekolah adalah kebolehan dan mempunyai ilmu dalam kepimpinan instruksional. Kajian merangkumi data kuantitatif yang menunjukkan korelasi kualiti dan daya kepimpinan instruksional yang kuat telah mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah. Dalam hal ini Kementerian Pelajaran dilihat begitu bersungguh-sungguh untuk memastikan semua guru besar dan pengetua mampu bukan saja memimpin sekolah dengan baik. Jika dahulu. Keputusan menunjukkan bahawa para pemimpin instruksional sebagai komponen asas di sekolah-sekolah sebagai media paling efektif untuk mempengaruhi pencapaian murid. Isu ini dilihat begitu serius apabila Kementerian Pelajaran serta kalangan guru cuba mempertahankan hak mereka daripada diambil alih oleh pegawai-pegawai tadbir diplomatik (PTD) yang cuba untuk menyusup masuk sebagai pentadbir sekolah dengan alasan guru-guru tidak mempunyai ilmu dalam mengurus dan mentadbir satu jabatan perkhidmatan awam (sekolah). dapat memastikan guru-guru menjalankan tugas mengajar di bilik darjah dengan cara yang betul mengikut pedagogi. boleh dikatakan hampir semua guru besar dan pengetua telahpun menghadiri kursus. tetapi yang lebih penting. Namun perbezaannya lebih nyata setelah wujudnya Institut Aminuddin Baki. Dalam hal ini. Penyelidikan ini menyarankan perlunya pemimpin sekolah dan guru untuk bekerja bersama memastikan pengajaran mencapai matlamatnya. Hari ini. hubungan baik serta saling bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar dan sekolah seluruhnya 6 . peranan instruksional ini lebih banyak dimainkan oleh Jemaah Nazir Sekolah yang hadir berkampung di sekolah-sekolah dengan matlamat menyelia dan memberikan bimbingan kepada guru-guru termasuk kepada pentadbir sekolah. yang menjadi pusat latihan pegawai-pegawai tadbir dalam Kementerian Pelajaran termasuk guru besar dan pengetua di sekolah.

7 . Di negara kita hari ini. Ia merupakan satu tugas profesional yang harus dilakukan oleh orang profesional. kesan pembelajaran terhadap murid sangat rendah. sebagaimana hasil kajian yang dijalankan di Amerika ini menunjukkan korelasi kualiti dan daya kepimpinan instruksional yang kuat telah mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah. sudah banyak pemimpin sekolah membuktikan bahawa kepimpinan instruksional yang mereka laksanakan di sekolah telah membuahkan hasil menjadikan sekolah mereka cemerlang. Menurut kajian tersebut serta kajian-kajian lain di negara kita juga menunjukkan bahawa pemimpin instruksional (guru besar / pengetua) sebagai komponen asas di sekolah-sekolah sebagai media paling efektif untuk mempengaruhi pencapaian murid. Masyarakat melihat pencapaian sesebuah sekolah adalah bukti kepada usaha-usaha guru serta pentdbir sesebuah sekolah. banyak perkara yang menjadi amalan guru perlu diberi bimbingan dan diperbetulkan secara bersungguh-sungguh. pemimpin sekolah wajib mempunyai kebolehan kepimpinan instruksional dengan menyeluruh mencakupi semua bidang ilmu pendidikan. Melalui pengalaman saya sendiri sebagai pentadbir sekolah (guru besar). Mengajar di bilik darjah pada hakikatnya bukanlah satu tugas mudah yang boleh diambil alih oleh orang lain yang tidak terlatih kerana ianya melibatkan bukan saja kemahiran mengajar tetapi juga perkembangan secara psikologi seorang kanak-kanak. Justeru. jika kita membicarakan proses penyeliaan klinikal sepenuhnya. jika guru besar tidak memberi perhatian atau tidak membuat penyeliaan klinikal secara bersungguhsungguh terhadap tugas dan amalan guru di bilik darjah.adalah menjadi perkara paling penting dalam matlamat pendidikan negara. Dalam hal ini. Pengajaran dan pembelajaran mungkin hanya tertumpu kepada sebahagian murid yang lebih pandai dan sebahagian besar murid hanya melalui masa belajar mereka tanpa mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat.

Kuala Lumpur. Bhd.Bibliografi David M. The University of Arizona. PTS Profesional Publishing Sdn. 8 . Arizona. Quinn. USA James Ang Jit Eng dan Balasandran Ramaiah (2009). Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. Tucson. (2002) Jurnal: The impact of principal leadership behaviors on instructional practice and student engagement.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->