Nama : _______________________________

Bab 2 Sel sebagai unit Asas hidupan Peta konsep

Kelas : ______________

SMK TAT BENG, 34800 TRONG, PERAK

nukleus Membran sel sitoplasma Sel haiwan Membrane sel sitoplasma nukleus Sel haiwan (sel pipi manusia) Dinding sel vakuol Membran sel sitoplasma nukleus

Sel tumbuhan

protoplasma

Sel saraf

Sel otot

Perut (organ)
Organisma unisel organisma multisel
Satu sel

klamidomonas paramesium

ameba spirogira Mukor (pada roti yang berkulat)& basi

euglena

pleurokokus

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 1

HIDRA

2.1 Sel hidupan Sel haiwan dan sel tumbuhan

1. Semua benda hidup terdiri daripada sel. Sel merupakan unit asas bagi semua benda hidup.
2. Sel ialah unit yang befungsi melakukan proses hidup untuk hidupan. 3. Pada amnya, setiap sel terdiri daripada protoplasma sel (sitoplasma dan nukleus) dan membrane sel. 4. Terdapat dua jenis sel iaitu sel tumbuhan dan sel haiwan. 5. Contoh sel pipi manusia (sel haiwan) dan sel daun sisik bawang (sel tumbuhan). 6. Struktur sel haiawan dan sel tumbuhan serta fungsi bahagian – bahagian sel ditunjukkan di bawah ini. 7. Catatan penting : - Dinding sel tumbuhan dibina daripada selulosa - Kloroplas membina klorofil - Vakuol boleh dijumpai pada sesetengah haiwan peringkat rendah seperti ameba dan paramecium. 8. Perbandingan sel haiwan dan sel tumbuhan Sel haiwan persamaan Sel tumbuhan

nukleus

Membrane sel sitoplasma

Ada protoplasma (iaitu sitoplasma dan nukleus)

Dinding sel vakuol Membrane sel sitoplasma nukleus

perbezaan Struktur Tidak tetap Tiada Tiada kecuali haiwan peringkat rendah seperti ameba Tiada Glikogen Bentuk Dinding sel Vakuol Kloroplas Simpanan makanan Tetap Ada Ada Ada kanji

Sel tumbuhan (daripada sel epidermis bawang)

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 2

Protoplasma sel adalah
sebahagian sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma.
* sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap kerana ia mempunyai dinding sel yang boleh mengekalkan bentuknya.

Struktur Dinding sel Membran sel Vakuol sitoplasma Kloroplas Nukleus

Fungsi sel Melindungi dan memberi bentuk kepada sel Mengekalkan bentuk sel Mengawal keluar dan masuk semua kandungan bahan/ melindungi sel Mengandungi sap sel yang berisi glukosa dan garam mineral yang terlarut Tempat berlakunya proses – proses kimia Mengandungi pigmen klorofil yang menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis Mengawal aktiviti sel
Membran sel sitoplasma nukleus

Protoplasma sel adalah
sebahagian sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma.

Sel haiwan (contohnya: sel pipi manusia) 1. Sel haiwan / sel pipi tidak mempunyai dinding sel seperti yang terdapat pada sel epidermis bawang 2. Nukleus pada sel haiwan mengawal aktiviti sel 3. Sitoplasma merupakan tempat berlakunya proses – proses kimia 4. Membran sel merupakan mengawal keluar dan masuk semua kandungan bahan sel serta melindungi sel daripada kecederaan. 5. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap kerana ia hanya ada membran sel sahaja dan tidak mempunyai dinding sel. Hanya sel tumbuhan sahaja mempunyai dinding sel (kerana dinding sel boleh mengekalkan bentuknya). Kesamaan di antara sel tumbuhan dan sel haiwan 1. Sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, dan membran sel 2. Sel haiwan dan sel tumbuhan juga mempunyai sitoplasma

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 3

Latihan 2.1 A 1. Apakah unit asas bagi semua benda hidup? _______________________________________

2. Apakah yang membentuk protoplasma sel? ____________________________ 3. Apakah yang terdapat di dalam sel tumbuhan tetapi tidak terdapat di dalam sel haiwan?
_______________________________________ 4. Nyatakan bahan yang membina dinding sel tumbuhan. _________________________________ 5. Sel yang mempunyai dinding sel sahaja merupakan sel ___________________. 6. Sel yang mempunyai kloroplas merupakan sel ____________________. 7. Sel yang mempunyai membran sel dan tidak mempunyai bentuk yang tetap ialah sel ___________________. 8. Nyatakan fungsi nukleus. ____________________________________ 9. Nyatakan fungsi membrane sel. ______________________________. 10. Apakah fungsi dinding sel? __________________________________________________ 11. Adakah sel haiwan mempunyai dinding sel? __________________________________________ 12. Apakah protoplasma sel? __________________________________________ 13. Apakah struktur pada sel yang mempunyai klorofil yang dapat memerangkap cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis? __________________________________________ 14. Terangkan mengapa sel tumbuhan dapat menjalankan proses fotosintesis? 15. Bolehkan sel haiwan menjalankan proses fotosintesis? _____________ Jelaskan jawapan anda? __________________________ 16. Labelkan struktur sel X di bawah?

Sel X (a) Apakah sel X? _________________________ (b) Bolehkan sel X menjalankan proses fotosintesis. Jelaskan jawapan anda. _____________________________________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 4

2.2 ORGANISMA UNISEL DAN MULTISEL ORGANISMA UNISEL 1. Organisma unisel adalah benda hidup yang terdiri daripada satu sel sahaja. 2. Organisma unisel mempunyai saiz badan yang sangat kecil. Ia merupakan mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. 3. Organisma unisel biasanya hidup di dalam air atau tempat yang lembap. 4. Organisma unisel menjalankan semua proses hidup seperti bergerak, memakan, membiak, bernafas dan berkumuh. 5. Contoh Organisma unisel ialah ameba, klamidomonas, yis, paramecium, pleurokokus, and euglena. Ia dikenali sebagai mikroorganisma unisel kerana saiznya yang terlalu seni dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop (tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar). 6. Contoh habitatnya tempat yang basah (wet places) ialah laut (), kolam (ponds), dan longkang (drain). ORGANISMA MULTISEL 1. Organisma multisel adalah benda hidup yang terdiri daripada banyak sel. 2. Seperti organism unisel, organism multisel juga melakukan semua proses hidup. Organisma multisel terdiri daripada pelbagai jenis sel. Setiap sel mempunyai struktur yang berbeza – beza dan menjalankan fungsi badan yang tertentu, 3. Contoh organisma multisel ialah spirogira, mukor dan hydra. 4. Spirogira, mempunyai banyak sel yang berbentuk filament yang panjang, dan mukor juga mempunyai sporangium yang menyimpan spora, manakala hydra terdiri daripada dua lapisan yang berbeza – beza. Latihan 2.2 A 1. Apakah itu (a) Organisma unisel? ________________________________________________________________ (b) Organisma multisel? ________________________________________________________________ 2. Berikan dua contoh bagi (a) Organisma unisel ________________________________________________________________ (b) Organism multisel ________________________________________________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 5

Contoh - contoh organisma unisel dan multisel

organisma

unisel

multisel

sporangium Satu sel

Hifa/ hypha

Euglena

spirogyra

mukor

hidra

Sel – sel Membiak secara pertunasan

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 6

Latihan 2.2 B Berdasarkan rajah di bawah, namakan organisma berikut

__________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

_________________________

_________________________

Latihan 2.2 C 1. Kelaskan organisma berikut kepada organisma unisel dan organisma multisel. (a) Euglena (b) Bakteria (c) Grass/ rumput (d) Man/ manusia (e) Ameba (f) Cacing tanah (g) Hidra (h) Mukor (i) Moss 2. . Euglena Ameba Yis Paramecium klamidomonas Bacteria (a) Yang manakah merupakan organisma unisel? _____________ (b) Organisma manakah hidup dalam air? ________________________ (c) Organisma berikut boleh bertukar bentuknnya? _______________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 7

(d) Organisma yang manakah bentuknya menyerupai ‘slipper’? ___________________ (e) Organisma yang manakah membiak melalui tunas ‘buds’? ____________________ 2.3 ORGANISMA SEL MANUSIA

1. Badan manusia mempunyai organisasi sel seperti berikut :

Sel → tisu → organ → sistem → manusia
2. Organisasi sel seperti ini membolehkan organism multisel seperti menjalankan pelbagai proses hidup seperti bergerak, bernafas dan membiak. 3. Badan manusia terdiri daripada pelbagai sel yang menjalankan fungsi tertentu dalam badan.

Pelbagai sel dan fungsinya dalam badan manusia. 4. Organisasi sel pada manusia ditunjukkan secara ringkas seperti di bawah. sel Setiap jenis sel menjalankan fungsi yang khusus Jenis sel yang berlainan mempunyai struktur yang berlainan Contoh sel tisu Sekumpulan sel yang sama jenis berkumpul untuk membentuk tisu Sel – sel dalam suatu tisu menjalankan fungsi yang sama Contoh : tisu otot terdiri daripada sel – sel otot, tisu saraf terdiri daripada sel – sel saraf Organ Dua atau lebih jenis tisu yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu membentuk organ Setiap jenis tisu dalam sesuatu orgam membantu organ itu menjalankan fungsinya Contoh organ Otak Peparu Telinga Jantung Contoh tisu

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 8

Contoh : setiap jenis tisu dalam organ membantu jantung mengepam darah ke seluruh badan Sistem Beberapa jenis organ yang bekerjasama untik menjalankan fungsi tertentu dalam sesuatu proses kehidupan membentuk sistem Sistem otot Fungsi : pengecutan dan pengenduran otot Menggerakkan badan Sistem rangka Fungsi : Menyokong dan melindungi organ dalaman badan Sistem pencernaan Fungsi : Menguraikan makanan kepada bentuk yang ringkas supaya mudah diserap oleh badan Sistem saraf Fungsi : Bergerak balas terhadap rangsangan di persekitaran dan menghantar utusan dari satu bahagian badan ke bahagian badan yang lain.

Sistem saraf Fungsi : Membawa masuk oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta wap air dari badan

Sistem peredaran darah Fungsi : Mengangkut bahan makanan, oksigen, karbon dioksida, dan hasil perkumuhan ke dalam badan

Sistem perkumuhan Fungsi : Menyingkirkan bahan buangan dari badan Organism Terdiri daripada banyak sistem Semua sistem bekerjasama dan berfungsi dengan baik untuk membentuk organisma

Sistem pembiakan Fungsi : Menghasilkan sel – sel pembiakan untuk meneruskan zuriat (keturunan)

5. Ringkasan perkaitan antara sel, tisu, organ dan sistem pada manusia ditunjukkan di bawah. Latihan tambahan 1. 2. 3. 4. Susunkan organisasi sel dalam urutan yang betul pada manusia. Berikan dua organ yang terdapat di dalam sistem perkumuhan manusia. Apakah yang dibentuk oleh sekumpulan tisu yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu? Nyatakan fungsi yang dijalankan oleh sel saraf dan sel darah merah.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 9

Jenis - jenis sel manusia [Various types of human cells]

Sperma (sel pembiakan lelaki)

ovum (sel pembiakan perempuan) Sel tulang (bone cells)

Sel pembiakan (reproductive cells)

Sel saraf (nerve cells) Sel darah putioh (melawan jangkitan penyakit/ bertindak sebagai pertahanan badan – fight infection)

Sel otot (muscle cells) Sel darah merah (berbentuk dwicembung – biconcave shaped) Sel darah merah bertujuan mengangkut oksigen ke badan

Sel kardiak (cardiac cells)

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 10

Organisasi dalam badan manusia (organisation in the human body)

Sel epitelium

Tisu epitelium

Hati/ liver (organ)

perut (organ)

Usus kecil (organ) Usus besar (organ) Tisu otot licin dan tisu epithelium yang membentuk dinding usus (organ) tisu otot licin

rektum (organ)

Sel otot licin

Sel (cell)

tisu (tissue)

organ

Sistem system

Nota penting !!! 1. Sel merupakan unit asas benda hidup. Contohnya, dalam kes di atas, terdapat dua jenis sel iaitu sel epithelium dan sel otot licin. 2. Tisu merupakan Sekumpulan sel yang sama jenis yang menjalankan fungsi yang sama. Untuk membentuk usus (intestine), terdapat dua jenis tisu yang membentuknya, iaitu tisu epithelium dan tisu otot licin. 3. Organ terdiri daripada dua atau lebih jenis tisu yang bekerjasama. Contoh organ yang ditunjukkan usus kecil & usus besar yang terbentuk daripada tisu epithelium dan tisu otot licin. 4. Sistem merupakan dua atau lebih organ yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu. Sistem yang ditunjukkan di atas ialah sistem pencernaan manusia (human digestion system). 5. Organisma pula terdiri daripada semua sistem yang bekerjasama dan berfungsi bersama – sama. Daripada rajah di atas, jawab soalan yang berikut : 1. Namakan dua sel yang membentuk tisu epithelium dan tisu otot licin. ________________________________________________________ 2. Sel yang sama jenis membentuk tisu. Namakan dua jenis tisu yang terbentuk. _____________________________________________ 3. Usus berfungsi bersama – sama dengan organ yang lain untuk membentuk sistem.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 11

Namakan organ lain yang terlibat. ______________________________________________

Exercise [organ] 1. Namakan organ – organ yang utama dalam badan manusia.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 2. Berikut menunjukkan sistem pencernaan manusia. Labelkan organ – organ utama yang terlibat.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 12

ORGANISASI SEL Rajah di bawah menunjukkan organisasi sel (cell organisation).

organism organisma sistem system Tisu tissue organ

sel Cell

Ringkas simple

Kompleks (rumit) Complex kompleks (rum)

Pelbagai sistem dalam badan manusia (various systems of the human body)

Sistem saraf manusia

Sistem limpa manusia

Sistem peredaran darah

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 13

Human nervous system -organ yang terlibat : Otak, saraf tunjang, gentian saraf

The lymphatic system

The blood circulation system - organ yang terlibat : Salur darah, jantung

Sistem rangka manusia The skeletal system -organ terlibat : tulang, rawan, sendi

Sistem otot manusia The muscular system

Sistem endokrin manuia The endocrine system

Sistem pernafasan manusia The respiratory system -, organ yang terlibat : Hidung, trakea, peparu

Sistem perkumuhan manusia The excretory system -, organ yang terlibat Kulit, peparu, pundi kencing, ginjal *** kulit merupakan organ yang paling besar dalam badan

Sistem pencernaan manuia The digstive system -, organ yang terlibat : Mulut, perut, usus besar, usus kecil

Sistem pembiakan lelaki Male reproductive system

Sistem pembiakan perempuan

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 14

Female reproductive system - organ yang terlibat : Buah zakar, testis Subtopik 2.4 Manusia merupakan organisma yang kompleks 1. Manusia dikatakan kompleks kerana manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti yang tidak boleh dilakukan oleh organisma lain. 2. Tambahan pula, manusia lebih bijak daripada organisma lain seperti haiwan kerana manusia mampu berfikir (think) dan menaakul (reasoning). 3. Setiap sel mempunyai fungsi yang khusus dan spesifik 4. Manusia ialah organisma multisel yang kompleks kerana ia mempunyai 200 jenis sel yang diorganisasikan kepada tisu, organ, dan sistem. 5. Pengkhususan sel dan organisasi sel ini membolehkan fungsi – fungsi tubuh dijalankan secara berasingan. Hal ini membolehkan badan secara keseluruhannya berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan (efisien). 6. Fungsi sistem di dalam badan manusia adalah saling berkaitan (inter-connected). Misalnua, oksigen dari atmosfera disedut masuk ke dalam peparu (paru - paru) melalui sistem respirasi. Kemudian, oksigen dari peparu diangkut ke tisu badan melalui sistem peredaran darah. 7. Badan manusia terdiri daripada 10 trillion sel. 8. Seorang bayi mempunyai 300 tulang sementara seorang dewasa hanya mempunyai 206 tulang. 9. Otak manusia mempunyai kira – kira 100 billion sel/ 10. Darah manusia mengalir sepanjang 96 540 km sehari di dalam badan anda. 11. Wanita mengerdipkan matanya dua kali ganda lebih daripada lelaki. 12. Berat otak manusia kira – kira 1300 g. Ringkasan Bab 2 - organ yang terlibat : Ovary, uterus

1. Semua benda hidup terdiri daripada sel yang merupakan unit asas hidupan. 2. Secara am, struktur ringkas sel haiwan dan sel tumbuhan terdiri daripada membran sel, sitoplasma,
dan nucleus. 3. Sel haiwan mempunyai membran sel, sitoplasma dan nukleus. 4. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, membran sel, sitoplasma, kloroplas, vakuol dan nukleus. 5. Protoplasma terdiri daripada sitoplasma dan nucleus. 6. Setiap struktur sel mempunyai fungsi tertentu. Contohnya, nucleus mengawal segala aktiviti dalams sel, iaitu nukleus merupakan pusat kawalan bagi semua aktiviti sel. 7. Membran sel mengawal kemasukan dan pengeluaran bahan dari sel. 8. Sel tmbuhan mempunyai dinding sel, kloroplas, dan vakuol, manakala sel haiwan tidak (kecuali haiwan peringkat rendah) seperti ameba dan paramecium yang mempunyai vakuol. 9. Dinding sel melindungi dan member bentuk tetap kepada sel tumbuhan 10. Kloroplas di dalam sel tumbuhan mengandungi klororofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya semasa proses pembuatan makanan (fotosintesis) 11. Organisma unisel merupakan benda hidup yang terdiri daripada satu sel sahaja. Contoh organism unisel ialah ameba, paramesium dan yis. 12. Organisma multisel merupakan benda hidu[ yang terdiri daripada banyak sel. Contoh organism multisel ialah haiwan (fauna), tumbuhan (flora), spirogyra, dan hidra . 13. Mikroorganisma ialah organisma seni yang hanya dapat diperhatikan di bawah mikroskop. 14. Setiap sel melaksanakan fungsi khusus. Contohnya, sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh badan. 15. Manusia juga dibina daripada pelbagai sel. Organisasi sel badan kita adalah seperti yang berikut:

Sel → tisu → organ → sistem → manusia
16. Sekumpulan sel yang sama jenis menjalankan fungsi yang sama membentuk tisu.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 15

17. 18. 19. 20.

(Tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur yang sama dan melaksanakan fungsi yang sama). Dua atau lebih jenis tisu yang bekerjasama untukk menjalankan fungsi tertentu membentuk organ. (Organ terdiri daripada beberapa jenis tisu yang menjalankan fungsi khusus yang sama) Beberapa jenis organ menjalankan fungsi yang sama membentuk sistem. (Sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerjasama untuk menjalankan suatu proses hidup). Semua sistem bekerjasama untuk membentuk organism. Manusia lebih bijak daripada haiwan kerana manusia mampu berfikir.

Nama : ___________________________ Latihan tambahan Bab 2

Tarikh : ______________\

1.

Diagram below shows the various organisms observed under the light microscope Rajah di bawah menunjukkan pelbahgai jenis organism yang diperhatikan di bawah cahaya mikroskop.

[chlamydomonas] Klamidomonas

Paramecium paramesium

Amoeba ameba

One cell

cells spirogyra Organism X Organisma X bud Hydra hidra

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 16

Euglena

Organism Y Organisma Y

(a) Name the organism X and organism Y. Namakan organisma X dan organisma Y. Organism X : ___________________________________ [mucor/ mukor] Organisma X : Organism Y : ___________________________________ [yeast/ yis] Organisma Y : [2] (b) Which organism is shaped like a slipper? Organisma manakah menyerupai “slipper”? [paramecium/ paramesium] _______________________________________________________ (c) Which organism can change its shape? Organisma manakah dapat mengubah bentuknya? [amoeba / ameba] _______________________________________________________ (d) Which organism is a green unicellular organism? Organisma manakah yang manakah merupakan organisma unisel? [spirogyra/ euglena] _______________________________________________________ (e) Which organism live in water? Organisma manakah yang dapat hidup dalam air? [euglena/ paramecium/ chlamydomonas/hydra/ chlamydomonas] _______________________________________________________ (f) Which organism reproduces from buds? Organisma yang manakah membiak secara pertunasan? [yeast/ yis] _______________________________________________________ (g) Which organism can be found in the bread which is filled with mould? Organisma yang manakah boleh dijumpai pada roti yang ditumbuhi dengan kulat? [mucor/ mukor] _______________________________________________________ 2. Diagram below shows the various types of human cells? Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis sel manusia? [1] [1] [1] [1]

[1]

[1]

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 17

Nerve cells/ sel saraf

Epithelial cells/ sel epithelial

Cell X/ sel X

Red blood cells Cell Y / sel Y White blood cells sel darah putih Sel darah putih (a) What is meant by cell? Apakah yan dimaksudkan dengan sel? [sel is the basic unit of living things// unit asas benda hidup] ______________________________________________________ [1] (b) Name the cell X and cell Y. Namakan sel X dan sel Y. cell X : sel X : cell Y : sel Y : ___________________________________ [reproductive cells] ___________________________________ [muscle cells] [2] (c) Which cells have the capabilities to send information to other cells? Sel yang manakah mempunyai keupayaan untuk menghantar maklumat kepada sel yang lain”? [nerve cells] ______________________________________________________ (d) Which cells that are biconcave in shaped and they can carry oxygen? Sel yang manakah mempunyai bentuk dwicembung dan berupaya membawa oksigen? [red blood cells] ______________________________________________________ (e) Which cells that mostly found in the human skin? [1] Sel yang manakah biasanya dijumpai di kulit manusia? [epithelial cells] ______________________________________________________ (f) Which cells that can be found in the human immune system involved in [1] [1]

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 18

defending the body against the infectious disease ? Sel yang manakah dijumpai dalam sistem pertahanan badan manusia yang terlibat dalam pertahanan badan untuk melawan penyakit berjangkit [white blood cells] ______________________________________________________

[1]

(g) Namakan satu radas sains yang boleh digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma yang halus? Name the science apparatus which used to observe the minute microorganism?

______________________________________________________

Struktur mikroskop

[Pendekatan kontekstual]

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 19

Kanta mata Eye lens/ piece Pelaras kasar Coarse focus control

Pelaras halus fine focus control

Kanta objek Objective lens

slaid slide klip clip

Pentas stage

diaphgragm diafragma

cermin mirror

tapak base
Latihan tambahan Bab 2

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 20

1. Labelkan rajah sel haiwan dan sel tumbuhan
Dinding sel Kloroplas Nucleus Sitoplasma Vakuol Membrane sel

(a)

(b)

(c)
Sel haiwan

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sel tumbuhan

(i)

2. Namakan organism unisel dan organism multisel yang diperhatikan di bawah mikroskop.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 21

__________________________

_______________________

___________________________

_________________________

(a) Dapatkan anda melihat sebarang benda yang bergerak dalam air kolam dengan mata kasar? _______________________

(b) Apakah nama yang diberikan kepada organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata
(c) kasar? _______________________________ Mengapakah mikroskop diperlukan untuk memerhatikan mikroorganisma? _________________________________ Apakah itu organisma unisel? _____________________________________ Apakah itu organsma multisel? _______________________________________ Mengapakah organisma multisel mempunyai struktur sel yang berbeza antara satu sama lain? _____________________________________________________

(d) (e)
(f)

(g) Namakan satu mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop
cahaya biasa? ___________________________ 3. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nyatakan sama ada mikroorganisma ia dikelaskan kepada sel tumbuhan atau sel tumbuhan. Mukor Paramecium Spirogyra Ameba Klamidomonas euglena

4. Nyatakan sama ada organisma berikut merupakan organisma unisel atau organisma multisel. (a) Amoeba (b) paramesium 5. Terangkan kenapa spirogyra dikelaskans sebagai tumbuhan multisel? [spirogyra terdiri daripada banyak sel dan mengandungi kloroplas] 6. Labelkan struktur –struktur sel haiwan dan sel tumbuhan di bawah dan nytakan fungsinya. 7. Organisma _____________________ hanya mempunyai satu sel. 8. Organisma _____________________ mempunyai banyak sel.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 22

9. Rajah di atas menunjukkan beberapa jenis organisma. Perhatikan organisma – organisma tersebut.

Ameba

mukor

paramesium

klamidomonas hidra (a) Nyatakan satu ciri bagi organisma – organisma tersebut. (i) ameba : ________________________________________ (ii) mukor : ________________________________________ (iii) paramecium : ________________________________________ (iv) klamidomonas : ________________________________________ (v) hydra : ________________________________________ (vi) spirogyra : ________________________________________

Spirogira

(b) Kelaskan organisma – organisma di atas kepada dua kumpulan berdasarkan cirri – ciri sepunya. Namakan organisma bagi setiap kumpulan itu.

Ameba, mukor, paramesium, klamidomonas, hidra, spirogira

Ciri sepunya Common characteristics

Kumpulan 1

Kumpulan 2

Nama organisma Name of the organisme

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 23

10. Namakan sel/tisu berikut. (a)

(b)

_____________________________ (c) (d)

________________________

_____________________________ (e) (f)

________________________

_____________________________ 11.

________________________

Tisu X Rajah di atas menunjukkan tisu X, namakan tisu X berkenaan. _______________________ 12. Nyatakan struktur yang berikut sebagai ‘sel’, ‘tisu’, ‘organ’, atau ‘sistem’ (a)sperma : _________________ (d) pencernaan : _________________ (g)mata : _________________ (b) kulit : _________________ (e) gegendang telinga : _________________ (h) ovum : __________________ (e) perkumuhan : ________________ (f) peparu : _______________ (i) otak : ___________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 24

13. Rajah menunjukkan organisma P, Q, R dan S. Namakan organisma berkenaan.

P: ________________________

Q : ___________________________

R : ________________________

S: ___________________________

Berdasarkan kepada pemerhatian pada rajah di atas, jawab soalan – soalan berikut : (a) Nyatakan satu ciri bagi setiap organisma P, Q, R dan S. P : ____________________________________________________________________ Q : ____________________________________________________________________ R: ____________________________________________________________________ S : ____________________________________________________________________ (b) Kelaskan organisma P, Q, R dan S kepada dua kumpulan berdasarkan ciri sepunya. Namakan organisma – organisma dalam setiap kumpulan.

Ameba, mukor, paramesium, klamidomonas, hidra, spirogira

Ciri sepunya Common characteristics

Kumpulan 1

Kumpulan 2

Nama organisma Name of the organisme

14. Namakan organ berikut yang dijumpai dalam sel manusia.
(a), (b)

___________________________

__________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 25

___________________________

__________________________

15. Nyatakan fungsi – fungsi sel berikut.
Sel Sel darah putih Sel epithelium Sel saraf Sel otot Fungsi Membawa maklumat dalam badan Carries information Membenarkan pergerakan Allow movement Melitupi permukaan badan Cover the body’s surface Membunuh kuman Destroys bacteria

16. Nyatakan organs yang membentuk sistem peredaran darah? Name the organs that form the blood circulatory system? ______________________________________ 17. Apakah fungsi sistem peredaran darah? What is the function of our blood circulatory system? ________________________________________________________________ 18.

Sel B

Sel A (a) Namakan sel A : _____________________ (b) Namakan sel B : ______________________ (c) Namakan tiga kesamaan antara sel A dan sel B? (i) (ii) (iii) (d) Namakan satu perbezaan utaman di antara sel A dan sel B? ________________________________________________ 19. Kumpulan manakah terdiri daripada organisma unisel? A Rumput, ameba, paramesium C Ameba, euglena, paramesium B Fern, ameba dan spirogira D Grasshopper, euglena dan ameba 20. Struktur yang manakah tidak boleh dijumpai di sel pipi manusia. A Dinding sel C Sitoplasma B Nukleus D Membran sel 21. Sel → X → organ → sistem → organisma Berdasarkan carta aliran di atas yang menunjukkan organisasi sel dalam manusia. Yang manakah antara berikut adalah X?

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 26

Pankreas/ pancreas Membran sel Cell membrane 22. Struktur yang manakah membezakan antara sel tumbuhan dan sel haiwan? A Nukleus yang besar C Dinding sel A large nucleus A cell wall B Membran sel yang nipis D Sitoplasma yang berbentuk ‘jelly’ A thin cell membrane Jelly – like cytoplasma 23. Organisma Nama organisma

A B

Otot/ muscle Jantung/ heart

C D

24. Nyatakan organ penting yang boleh dijumpai dalam sistem pernafasan?

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 27

(a) (b) 25.

Sistem A (a) Namakan sistem di atas. (i) sistem A: (ii) sistem B: (iii) sistem C:

Sistem B

sistem C

(b) Nyatakan fungsi bagi sistem di atas? (i) sistem A: (ii) sistem B: (iii) sistem C: Latihan objektif Bab 2[LONGMAN ms 31] 1.

nukleus
Rajah menunjukkan struktur umum bagi suatu sel. Antara organism – organism berikut, yang manakah mempunyai struktur sel itu? A Virus C Ameba B Yis D Klamidomonas Soalan 2 dan 3 berdasarkan rajah di bawah 2.

P S T Q R

Rajah 2 menunjukkan struktur sel akar bagi pokok keembung. Antara bahagian – bahagian berlabel P, Q, R, S dan T, yang manakah dijumpai dalam sel pipi manusia? A Q and R C P, Q and R B R and T D Q, R and S

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 28

3. Antara bahagian – bahagian berlabel P, Q, R, S dan T, yang manakah mengekalkan bentuk sel akar itu? A P C P, Q, S and T B P and Q D P, Q, R, S and T 4.

Rajah 3 menunjukkan suatu bahagian organism yang diperhatikan di bawah mikroskop cahaya. Antara berikut, yang manakah mungkin orngaisma itu? A Yis C Ameba B Euglena D Hydra 5. Peparu Hati kulit Antara sistem berikut, yang manakah dibentuk oleh organ – organ di atas? A Sistem pencernaan C Sistem saraf B Sistem perkumuhan D Sistem peredaran darah 6.

Rajah 4 menunjukkan suatu jasad dalam organisasi sel manusia. Antara berikut, yang manakah digolongkan ke dalam kumpulan yang sama seperti jasad itu? A Hati C Testis B Tisu otot D Sperma 7. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi organisasi sel dalam badan manusia? A Tisu → sistem → sel → organ C Organ → sel → tisu → sistem B Sel → tisu → organ → sistem D Sel → organ → tisu → sistem 8. Sistem W X Y Z Organ Hati, pankreas Kulit, peparu Vena, jantung Uterus, ovary

Jadual 1 menunjukkan organ – organ bagi sistem W, X, Y dan Z. Antara berikut, yang manakah sistem W, X, Y dan Z?

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 29

A B C D

W Pencernaan Perkumuhan Pencernaan Peredaran darah

X Peredaran darah Pencernaan Perkumuhan Saraf

Y Pembiakan saraf Peredaran darah Pencernaan

Z perkumuhan pembiakan pembiakan perkumuhan

Sel → X → Y → sistem
9. Rajah 5 menunjukkan suatu organisasi sel pada manusia. Antara berikut, yang manakah tergolong ke dalam kumpulan X dan Y? X Y A Ginjal Sperma B Perut Sel darah putih C Tisu epithelium Peparu D Platlet Sel saraf 10. . Berbentuk tetap Berdinding tetap Bervakuol besar Antara berikut, yang makanah merupakah ciri lain bagi jenis sel yang mempunyai sifat – sifat di atas? A Tidak mempunyai membrane sel B Membuat makanan sendiri C Mempunyai lebih daripada satu nucleus D Tidak bergerak balas terhadap cahaya 11. Organisma X Y Ciri-ciri Berkloroplas dan berbentuk tetap Tiada dinding sel dan bervakuol

Jadual 2 menunjukkan organism X dan Y dengan sebahagian daripada cirri-cirinya. Antara berikut, yang manakah mewakili organism X dan Y? X Y A Euglena Yis B Ameba Klamidomonas C Spirogira Ameba D Spirogira Euglena 12.

P Q S R

Rajah 6 menunjukkan struktur suatu sel tumbuhan. Antara bahagian – bahagian yang berlabel P, Q, R, dan S, yang manakah merupakan protoplasma sel? A P and S C Q, R dan S B Q dan R D P, Q, R dan S

13. Sejenis sel boleh membuat makanan sendiri. Antara berikut, yang manakah ciri lain sel itu?
A Tidak mempunyai vakuol

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 30

B C D

Membentuk bentuk yang berubah – ubah Berbentuk tetap Tidak mempunyai membrane sel

14. . Ameba paramesium Organisma – organsima di atas berbeza daripada fitoplankton kerana A B C D 15. K : membran sel L : vakuol M : sitoplasma N : dinding sel Antara bahagian – bahagian sel K, L, M dan N di atas, yang manakah boleh dijumpai dalam sel kulit manusia? A K dan M B K dan N C K, L dan M D K, M dan N 16. Dalam organisasi sel, bahagian – bahagian berlabel P, Q, R dan S, pada rajah di atas, saling berkerjasama membentuk P mempunyai vakuol Tidak berkloroplas Berbentuk tetap Tidak mempunyai membran sel

Q R S

A B 17. X Y

Sel Organ

C D

Tisu Sistem

Penerangan Sekumpulan sel yang menjalankan fungsi yang sama Dua atau lebih jenis tisu yang bersama – sama menjalankan fungsi tertentu

Jadual 3 menunjukkan organisasi sel X dan Y serta penerangannya. Antara berikut, yang manakah mewakili X dan Y berdasarkan penerangan yang dinyatakan? X A B C D Tisu Organ Sistem Tisu Sistem Sistem Organ Organ Y

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 31

18. Antara kumpulan organisma berikut, yang manakah kesemuanya terdiri daripada unisel? A Hydra, pleurokokus, yis B Ameba, euglena, paramecium C Yis, kulapuk, klamidomonas D Lalat, nyamuk, paramecium 19. Suatu bahagian sel terbina daripada selulosa. Antara berikut, yang manakah fungsi bahagian sel itu? A Mengawal aktiviti sel B Menetapkan bentuk sel C Membuat makanan D Mengawal kemasukan bahan ke dalam sel 20. Ameba berbeza daripada euglena kerana ameba A Boleh bergerak B Mempunyai kloroplas C Mempunyai bentuk tetap D Tidak mempunyai dinding sel

A → B → C → D → organism
21. Antara bahagian organisasi sel A, B, C dan D pada rajah di atas, yang manakah dibentuk oleh sekumpulan tisu menjalankan fungsi yang sama? 22. Berikut menunjukkan organ yang dipadankan dengan sistemnya. Pasangan yang manakah dipadankan dengan betul? A B C D 23. Organ Saraf Ginjal Otot Jantung Sistem Otak Pencernaan Rangka Pernafasan

X

Y

Rajah menunjukkan dua jenis sel dalam badan manusia. Antara berikut, yang manakah mewakili sel X dan Y? X Y A Sel saraf Sel darah putih B Sel darah putih Sel pembiakan C Sel darah merah Sel pembiakan D Sel saraf Sel darah putih

24. Antara berikut, yang manakah kesemuannya tergolong dalam sistem pencernaan.
A B C D Jantung, hati, ginjal Hati, pankreas, esofagus Pankreas, hati, salur darah Ginjal, hati, perut

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 32

25.

Antara organ berikut, yang manakah tergolong dalam sistem yang sama seperti organ pada rajah di atas? A Saraf tunjang C Hati B Telinga D jantung 26. Sejenis organism hanya dapat dilihat menerusi mikroskop. Antara berikut, yang manakah organism itu? A Yis C Paramesium B Lumut D Kulapuk 27. Sel hati manusia mempunyai pelbagai bentuk. Antara berikut, yang manakah TIDAK terdapat pada sel hati manusia yang menyebabkan ia mempunyai cirri seperti itu? A Kloroplas C Vakuol B Kanji D Dinding sel 28. Sejenis sel didapati tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mempunyai vakuol. Antara berikut, yang manakah mungkin sel itu? A Spirogyra C Sel bawang B Sel pipi D Ameba 29.

X

Y

Rajah menunjukkan dua jenis hidup. Sel X berbeza daripada sel Y kerana sel X A Mempunyai bentuk yang berubah – ubah B Membuat makanannya sendiri C Tidak mempunyai vakuol D Tidak mempunyai dinding sel

30. Rajah menunjukkan struktur suautu sel. Antara berikut, yang manakah BENAR tentang struktur X?
A B C D Mengeluarkan tenaga cahaya kepada tenaga Mengawal semua aktiviti sel Menyerap oksigen untuk respirasi sel Menyingkirkan bahan kumuh dari sel Ringkasan arahan

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 33

A I, II dan III

B I dan II

C II dan III

D I sahaja

31. Tumbuhan mempunyai bentuk sel yang tetap. Ini kerana sel tumbuhan mempunyai I Dinding sel II Membran sel III Vakuol 32. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang organism unisel? I Hanya dapat dilihat menerusi mikroskop II Menjalankan semua proses hidup III Tidak boleh membuat makanan sendiri 33.

vakuol

Rajah menunjukkan satu sel hidup. Antara berikut, yang manakah berlaku dalam sel itu? I Membuat makanan II Bahan buangan meresap keluar dari sel III Oksigen meresap masuk ke dalam sel 34. Paramesium dan ameba dikelaskan sebagai sel haiwan kerana ia I Mempunyai vakuol II Tidak mempunyai kloroplas III Tidak mempunyai dinding sel 35. Antara berikut, yang manakah merupakan organism multisel? I Hidra II Spirogira III Klamidomonas 36. Antara berikut yang manakah merupakan asas yang membina benda hidup? I Sel II Tisu III Organ 37.

Rajah menunujukkan dua jenis mikroorganisma yang hidup di dalam kolam. Mikroorganisma ini mempunyai I Bentuk yang tetap II Kloroplas III Vakuol 38. Antara organ berikut, yang manakah tergolong ke dalam kedua – dua sistem pemcernaan dan sistem perkumuhan? I Hati II Pankreas III Ginjal

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 34

39.

X → tisu → organ → sistem
Rajah menunjukkan organisasi sel pada suatu organisasi. Antara berikut, yang manakah tergolong dalam X? I Sperma II Platlet III Sel darah merah 40. Kumpulan X Y Contoh organism Spirogira, kulapuk, hidra Paramesium, ameba, plasmodium

Jadual menunjukkan dua kumpulan organisasi, X dan Y serta contoh – contohnya. Antara pernyataan berikut, yang manakah BENAR? I II III Organism X merupakan kumpulan organisma multisel Kumpulan organism Y tidak mempunyai dinding sel Kumpulan organism Y tidak mempunyai membran sel

41. Antara yang berikutm yang manakah membina organ? A C

B

D

42. Rajah menunjukkan sejenis organisma yang hidup di dalam air kolam.

Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam kumpulan yang sama seperti organisma itu? A Spirogira C Hidra B Kulapuk D Paramesium 43. P Kikis sebelah dalam pipi dengan pencungkil gigi

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 35

Q R

Titiskan setitis larutan metilena biru di atas sel pipi Tutup dengan penutup kaca

Yang manakah antara turutan berikut BETUL bagi langkah – langkah yang perlu dilakukan semasa penyediaan slaid sel pipi? A P, Q, R C Q, R, P B P, R, Q D Q,R, P 44. Antara yang berikut, yang manakah merupakan organisma unisel? A C

B

D

45. Rajah menunjukkan pengelasan organisma. Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q?

organisma

P

Q

mukor

spirogira
Q Tidak bervakuol Multisel Berdinding sel unisel

Yis

ameba

A B C D

P Bervakuol Unisel Tidak berdinding sel Multisel

Soalan 46 dan 4 adalah berdasarkan rajah di atas. Rajah menunjukkan struktur suatu sel tumbuhan. 46. .

X A B C D

Antara bahagian yang berlabel A, B, C atau D, yang manakah mengekalkan bentuk sel?

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 36

47. Berdasarkan rajah di atas, Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam struktur X. A Tenaga kimia → tenaga haba C Tenaga kimia → tenaga cahaya B Tenaga cahaya → tenaga haba D Tenaga cahaya → tenaga kimia

48. Rajah di bawah menunjukkan struktur sel hati manusia.

P R Q

Antara yang berikut, yang manakah boleh dijumpai pada paramesium. I P II Q III R A B I dan II I dan III C D II dan III I, II dan III

49. Rajah menunjukkan dua jenis mikroorganisma X dan Y.
Apakah persamaan yang ditunjukkan oleh kedua – dua mikroorganisma X dan Y?

X I II III A B Mempunyai dinding sel Merupakan organisma unisel Melakukan proses fotosintesis C D II dan III I, II dan III

Y

I dan II I dan III

50. Apakah sistem yang dibentuk bersama oleh kedua – dua organ di bawah.
Peparu Hidung A B Saraf Respirasi C D Perkumuhan Peredaran darah

51. Rajah menunjukkan organisasi sel dalam suatu organisma.
Sel → X → Y → Z → organisma Apakah yang diwakili oleh X, Y dan Z?

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 37

A B C D

X Tisu Organ Tisu sistem

Y Sistem Tisu Organ Organ

Z Organ Sistem Sistem tisu

52. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kedua – dua ameba dan sel kulit
manusia? A Mempunyai dinding sel B Mempunyai nukleus C D Tidak mempunyai vakuol Tidak boleh bergerak

53. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai vakuol yang besar dan bentuk yang tidak tetap? I Sel pipi II Ameba III Paramesium A B I II C D I dan II II dan III

54. Dinding selulosa terdapat sel.
A B Hidra Virus C D Ameba Alga

55. Sel tumbuhan berbeza daripada sel haiwan kerana ia mempunyai.
A B Klorofil Protoplasma C D Bentuk yang tidak tetap Nukleus

56. Rajah menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia.
Sel → X → organ → sistem → manusia Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam X? A C

B

D

57. Bagi organisma seperti ameba dan paramesium, semua aktiviti badan dijalankan oleh A Banyak sel C Organ B Tisu D Sel 58. Rajah di bawah menunjukkan struktur suatu sel akar bagi pokok keembung.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 38

Q R S

P X

Apakah fungsi X? A Mengawal aktiviti sel B Mengawal masuk dan keluar bahan terlarut melarutnya C Menjalankan fungsi fotosintesis D Mengandungi sap sel yang teridiri daripada bahan terlarut yang menyimpan garam mineral dan air

59. Rajah di bawah menunjukkan struktur suatu sel akar bagi pokok keembung.

Q R S

P X

Bahagian manakah yang berlabel P, Q dan R yang dijumpai dalam ameba? I II III A B C D P Q R I dan II I dan III II dan III I, II dan III

60. Ameba berbeza daripada chlamydomonas disebabkan ameba
A B C D Ia mempunyai dinding sel Ia mempunyai sel haiwan Ia adalah organisma unisel Tidak mempunyai membran sel

61. Jadual di bawah menunjukkan organisma X dan Y, and ciri-ciri strukturnya. Organisma Struktur X Mempunyai kloroplas Y Tidak mempunyai dinding sel Antara berikut, yang manakah mewakili organisma X dan Y? A B C D X Ameba Euglena Klamidomonas Yis Y Euglena Ameba Yis Paramesium

62. Kumpulan manakah terdiri daripada organisma unisel? A Mukor, ameba, euglena B Ameba, euglena, paramesium C Klamidomonas, fern, yis D Yis, fern, ameba 63. Rajah menunjukkan sel saraf.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 39

Antara yang berikut diletakkan dalam kumpulan yang sama seperti sel di atas A Hati B Tisu epitelium C Sel darah putih D Sistem penghadaman

64. Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi organisasi sel? A Sel → organ → sistem → tisu → organisma B Sel → sistem → tisu → organ → organisma C Sel → tisu → organ → sistem → organisma D Sel → tisu → sistem → organ → organisma 65. Rajah di bawah menunjukkan organisma sel.

P Q R S
Antara yang berikut dibentuk oleh P, Q, R dan S? A Organisma B Organ C Tisu D Sistem 66. Jadual menunjukkan maklumat dalam organisasi sel. Maklumat X Dua atau lebih tisu yang dikumpulkan untuk menjalankan fungsi yang tertentu [organ] Y Sekumpulan sel yang sama berkumpul untuk menjalankan fungsi yang sama [tisu] Z Beberapa jenis organ yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam proses hidup Antara berikut, yang manakah diwakili oleh X, Y dan Z? X Y Z A organ Tisu Sistem B Tisu Organ Sistem C Organ Sistem Tisu D Tisu Organ Sistem

67. Rajah di bawah menunjukkan hidra.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 40

Antara pernyataan berikut, yang manakah TIDAK BENAR tentang organisma di atas? A Ia adalah organima multisel B Ia adalah organisma yang kompleks C Ia merupakan organisma unisel disebabkan oleh saiznya D Ia merupakan haiwan

68. Rajah di bawah menunjukkan organisma yang diperiksa dibawah mikroksop?

Apakah organisma di atas? A Paramesium B Spirogira

C D

Ameba Yis

69. Ada sejenis sel yang tidak mempunyai vakuol atau dinding sel. Antara yang berikut, apakah jenis
sel itu? A Sel daripada spirogira B Sel daripada pipi manusia C D Sel daripada akar tumbuhan Sel daripada pucuk tumbuhan

70. Sebahagian sel terdiri daripada selulosa. Apakah fungsi selulosa dalam sel tumbuhan? A Ia menghasilkan makanan sendiri C Ia menentukan bentuk sel B Ia mengawal aktiviti sel D Ia mengawal masuk dan keluar bahan terlarut melaluinya 71. Rajah di bawah menunjukkan struktur suatu sel.

X

Apakah fungsi struktur yang berlabel “X”? A Ia menyerap cahaya semasa fotosintesis B Ia mengawal aktiviti semua

C D

Ia menyerap oksigen semasa respirasi sel Ia menyingkirkan bahan buangan daripada sel

72. Rajah di bawah menunjukkan sel yang biasa dijumpai dalam manusia

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 41

Apakah nama sel berkenaan? A Sel darah putih B Sel saraf

C D

Sel darah merah Sel pembiakan

73. Rajah di bawah menunjukkans sel yang biasa dijumpai dalam manusia.

Apakah nama sel berkenaan? A Sel darah putih B Sel saraf 74. Rajah di bawah menunjukkan otak manusia

C D

Sel darah merah Sel pembiakan

Antara berikut, yang manakah organ yang tergolong dalam sistem yang sama? A Mata C Jantung B Saraf tunjang D Ginjal 75. Antara berikut, yang manakah merupakan organ yang boleh dijumpai dalam sistem peredaran darah manusia? A Jantung, arteri, vena C Jantung, hati dan paru – paru B Arteri, vena dan hati D Pankreas, hati dan arteri

76. Rajah di bawah menunjukkan organisasi sel.
A → B → C → D → organima Antara A, B, C dan D, yang manakah terbentuk oleh sekumpulan tisu yang menjalankan fungsi yang sama?

77. Perut (stomach) merupakan organ yang dibentuk daripada _______________________ yang
bekerjasama. A Pelbagai tisu yang berbeza B Pelbagai sistem yang berbeza C D Tisu yang sama jenis Sel yang sama jenis

78. Rajah menunjukkan dua struktur yang berbeza, X dan Y, yang dijumpai dalam badan manusia.

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 42

X Apakah organisasi sel yang diwakili X dan Y? A B C D X Sel Tisu Tisu Organ Y Organ Sistem Organ Tisu

Y

79. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri bagi satu sel.
Bentuk tetap Vakuol besar Berdinding sel

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri lain bagi satu sel yang mempunyai sifat – sifat di atas? A Tidak mempunyai membran sel C Tidak bergerak balas terhadap cahaya B Membuat makanan sendiri D Mempunyai lebih daripada satu nukleus 80. Organisma ini hidup di dalam kolam.

Antara berikut, yang manakan ciri organisma itu? A Tidak mempunyai kloroplas B Mempunyai bentuk yang tidak tetap C Mempunyai dinding sel D Tidak mempunyai vakuol 81. Rajah di bawah menunjukkan suatu organisasi sel. Sel → X → Y → sistem → organisasi Antara berikut, yang manakah tergolong dalam kumpulan X dan Y? X A Platlet Y Sel darah putih

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 43

B C D

Ginjal Perut Tisu epitelium

Ovum Sperma peparu

82. Rajah menunjukkan pengelasan organisma. Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q?

organisma

P

Q

mukor

spirogira
Q Unisel Multisel Berdinding sel Tidak bervakuol

Yis

ameba

A B C D

P Multisel Unisel Tidak berdinding sel Bervakuol

83. Rajah menunjukkan struktur sel tumbuhan. [PMR 2000]

C

A

D

B

Antara struktur berlabel A, B, C dan D, yang manakah tidak terdapat pada sel haiwan?

84. Rajah menunjukkan struktur satu sel. [PMR 2004]/ [PMR 2005]
C A

D B

Antara struktur A, B, C dan D, yang manakah berfungsi menyerap cahaya untuk fotosintesis?

85. Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 44

Mukor

ameba

spirogira

paramesium

Antara yang berikut, yang manakah mikroorganisma multisel? A B C D Mukor dan spirogira Paramesium dan ameba Mukor dan paramesium Ameba dan spirogira

86. Antara struktur berikut, yang manakah terdapat pada Euglena tetapi tidak terdapat pada sel kulit manusia?
I II III A B C D Dinding sel kloroplas vakuol I dan II I dan III II dan III I, II dan III

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan
Kertas 2 Bahagian A 1. (a) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan manusia.

(i) Antara yang berikut, yang manakah sel? Tandakan ( ) dalam petak yang disediakan.

(ii) Bulatkan perkataan dalam petak di bawah untuk menunjukkan dua contoh lain bagi sel. Sperma Perut Otak ovum

(b) Lukiskan garisan untuk memadankan setiap jenis sistem dengan fungsinya.
jantung SISTEM arteri vena hidung trakea peparu

peparu ginjal kulit

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 45 .

Pundi kencing

FUNGSI

Menyingkirkan bahan perkumuhan dari badan

Menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida dari badan

Mengangkut bahan – bahan seperti makanan, oksigen, dan hasil perkumuhan di dalam badan

2. Rajah menunjukkan dua jenis sel hidupan.
T R Q : _______________________
Sel X : _________________ (a) (b) (c) (d) Sel Y : _________________

Namakan sel X dan Y dalam ruangan yang disediakan dalam rajah di atas. P melindungi sel Y. Label P dalam rajah di atas. Tandakan “S” bagi struktur X yang menjalankan fungsi yang sama seperti Q dalam sel Y. Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi. Struktur Q R T Fungsi Mengawal aktiviti sel Mengandungi klorofil Mengekalkan bentuk sel

3. Rajah menunjukkan empat organisma yang hidup dalam kotak. (a) Perhatikan organisma pada rajah di atas. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan satu cirri bagi setiap organisma. (b) Kelaskan organisma pada rajah di atas kepada dua kumpulan dan berdasarkan ciri-ciri sepunya.

Kumpulan 1

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 46

Ameba, klamidomonas, spirogyra, paramesium

Ciri-ciri sepunya

Kumpulan 1

Kumpulan 2

Nama organisma

4. Gambar di bawah menunjukkan mikroorganisma P, Q, R dan S.

P

Q

R

S

(a) Kelaskan mikroorganisma P, Q, R dan S kepada dua kumpula. Namakan mikroorganisma yang
tergolong dalam setiap kumpulan berkenaan. Kumpulan 1 : ______________________________________________________________ Mikroorganisma : ____________________________________________________________ Kumpulan 2 : ______________________________________________________________ Mikroorganisma : ____________________________________________________________ (b) Namakan satu contoh organisma unisel dan organisma multisel yang lain selain daripada P, Q, R dan S. Kumpulan 1 : ______________________________________________________________ Kumpulan 2 : ______________________________________________________________ (c) Kenapa P, Q, R dan S dikenali sebagai mikroorganisma? ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 47

5. Namakan sistem yang dibentuk oleh organ di bawah (a) (b)

(c)

___________________

____________________

___________________________

6. Rajah di bawah menunjukkan beberapa organisma. Labelkan dengan huruf “U” jika organisma unisel dan “M” jika ia adalah organisma multisel dalam ruangan yang dibekalkan. (a) (b) (c) (d)

7. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis sistem dalam badan manusia. Labelkan setiap sistem berikut: (a) ______________________ (e) ________________________ (i) ________________________

[sistem rangka manusia] [sistem pernafasan/ respiratory] (b)_______________________ (f)_________________________

[sistem limfa] (k)________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 48

[sistem pencernaan] (c)________________________

[sistem peredaran] (g)_________________________

[sistem endokrin]

[sistem saraf] (d) ________________________

[sistem pembiakan] (h)_________________________

[sistem perkumuhan]

[sistem otot]

8. Isikan tempat kosong berdasarkan cirri-ciri organisma berikut: Ameba Hydra Spirogira Euglena Paramesium yis Organisma hidup

Ciri-ciri (a)organima multisel dalam bentuk filament panjang (b) organisma berbentuk slipper (c) organisma yang mudah berubah bentuk (d)organisma unisel yang hijau (e)organisma yang membiak melalui kaedah pertunasan(budding) (f)organisma multisel yang mempunyai dua lapisan dinding sel

9. Rajah menunjukkan pengkhususan sel (specialised cells) dalam badan manusia

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 49

J

K

L M

(a) Namakan sel J, K, L dan M. (i) J : ________________________________ (ii) K : ________________________________ (iii) L : ________________________________ (iv) M : ________________________________ (b) Apakah fungsi sel L? ____________________________________________________________________ (c) Namakan organ yang dibentuk oleh sel M. ____________________________________________________________________ (d) Namakan sel saraf yang menghantar impuls. ____________________________________________________________________

(a) Namakan sel dalam (i) Rajah 1 (ii) Rajah 2 (b) Label bahagian dalam Rajah 1 dan 2 untuk bahagian A ke F: A: ___________________________ B: ___________________________ C:____________________________ D: _____________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 50

E:_____________________________ F:_____________________________ (c) F adalah organel yang sangat unik. Apakah fungsi F? _________________________________________________________________________ (d) X adalah komponen penyimpanan makanan untuk sel tumbuhan. Apakah nama komponen ini? _______________________________________________________________

Peta Konsep Bab 2

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 51

Laman web penting : [Pendekatan ICT]

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 52

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.