Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 5

Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tajuk Objektif Aras 1  

: Pendidikan Islam : 5 Selamat : 4 Oktober 2012 : 7.45- 8.15 pagi ( 30 minit) : 32 orang : Asuhan Tilawah Al-Quran : Membaca dan menghafaz surah As-syarah (ayat 1 - 4) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Menyebut potongan ayat daripada surah As-syarah Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah dengan bacaan yang betul.

Aras 2   Aras 3   Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah secara bacaan tadwir dengan fasih dan bertajwid. Mengamalkan pembacaan Al-Quran dengan fasih dan bertajwid :    Aktiviti Pengajaran telefon bimbit carta potongan ayat kad potongan ayat : Bahan bantu mengajar Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Sentiasa membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang betul

Langkah / masa Permulaan ( 2 minit )

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru dan murid membaca doa bersama-sama

Catatan Bacaan doa penerang hati

Set induksi ( 5 minit )

Guru  Guru bersoaljawab tentang rancangan teka nama lagu yang disiarkan oleh radio Sinar.  Guru menerangkan pada hari ini murid akan meneka nama surah yang diperdengarkan.  Guru memperdengarkan bacaan surah alfatihah sebagai contoh dan meminta murid menekanya.  Guru memperdengarkan beberapa contoh bacaan surah dan meminta murid meneka nama surah.  Guru memperdengarkan bacaan surah as syarah dan meminta murid meneka nama surah  Guru mengaitkan nama surah dengan isi pelajaran pada hari ini. Murid  Murid memberi tindak balas terhadap soalan guru.  Murid mendengar bacaan surah yang diperdengarkan  Murid meneka nama surah yang diperdengarkan.

Bahan bantu mengajar (BBM) Telefon bimbit

Langkah 1 (perkembangan) 10 minit

Guru  Guru mempamerkan potongan ayat yang pertama  Guru membaca dan murid mendengar bacaan guru.  Guru meminta murid membaca berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu  Guru mengulang kaedah yang sama sehingga ayat yang keempat dengan membuat pengulangan ayat-ayat yang telah Kaedah Talaqi musyafahah BBM Potongan ayat surah AsSyarah

dibaca.  Guru meminta murid mengulang bacaan yang lengkap ayat 1 -4 secara berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu  Murid  Murid mendengan bacaan guru  Murid mengikut bacaan guru secara kelas  Murid membaca mengikut kumpulan  Beberapa orang murid dipilih membaca potongan ayat .  Murid akan mengulang bacaan ayat pertama dan kedua  Murid akan mengulang bacaan ayat pertama, kedua dan ketiga  Murid akan mengulang bacaan ayat pertama,kedua,ketiga dan keempat.  murid mengulang bacaan yang lengkap ayat 1 -4 secara berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu Langkah 2 (pengukuhan) ( 10 minit ) Guru  guru mengedarkan kad kalimah kepada setiap kumpulan  guru meminta murid menyusun kalimah menjadi ayat.  Guru meminta beberapa orang murid membaca berdasarkan potongan kalimah yang telah disusun. Murid  Murid bekerja menyusun kad kalimah menjadi ayat  Beberapa orang murid dari setiap kumpulan membaca kad kalimah yang telah disusun.

Latih tubi

BBM Kad kalimah

Kaedah

Nilai kerjasama

Langkah 3 (pengukuhan ) ( 10 minit )

Guru  Guru melantik seorang ketua dalam setiap kumpulan untuk mendengar dan membimbing rakan sebaya untuk membaca  Guru meminta ketua kumpulan mencatatkan nama ahli kumpulan yang berjaya membaca dan menghafal dengan betul.  Guru memberi pemulihan bacaan kepada murid-murid tidak boleh menguasai bacaan yang telah dipelajari. Murid.  Murid membaca dengan bimbingan murid turus (ketua kumpulan)  Murid yang boleh membaca diminta membimbang rakan yang masih belum boleh membaca. Nilai Bersungguhsungguh Kaedah Bimbingan rakan sebaya BBM Kertas catatan nama murid yang boleh menguasai bacaan

Penutup (3 minit)

-

Guru menerangkan kelebihan membaca surah As-Syarah

-

Guru mengingatkan agar murid-menyalin semula potongan ayat yang telah dipelajari didalam buku tulis dan mengulangkaji bacaan dirumah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.