Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan

Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah

1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah

2. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m)

30 Markah

Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.a.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia

3. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah. 15 Markah

4. Nabi Muhammad (s.a.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah

Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia

5. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah

6. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah

Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

7. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8. Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah

Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4

Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan:

Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Soalan 1

Isi dan Huraian Pengenalan. Jelaskan secara ringkas tentang - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah. - Unik - Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain. - Padang pasir - Hijaz - Pemikiran dan ajaran agama - Anugerah Allah Maksud Jahiliyah - Berasal daripada perkataan Jahala - Jahil - Tidak mempunyai ilmu - Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap - Tidak menyembah Allah - Menyembah berhala - Mempercayai animisme - Kehidupan kucar-kacir - Tiada nabi dan rasul - Tiada kitab suci sebagai petunjuk - Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil

Markah

5 Markah

2 (a)

30 Markah

(b)

Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah - terbahagi dua golongan / badwi / hadari - masyarakat badwi di gurun dan pedalam - masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial - perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak - kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah - wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa - pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan

- tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi - aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan - kegiatan merompak / merampas barangan kabilah - golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama - agama wathani / menyembah berhala - animisme / memuja alam spt pokok - samawi / kristian / yahudi - khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung - agama hanif Nilai hidup - mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak - syeikh mengetuai kabilah - kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau - peperangan / persengketaan - tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan - tercetus peperangan - struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan - setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing - terikat kepada peraturan - menimbulkan perasaan kesukuan - perasaan kesukuan yang menebal - sanggup menuntut bela - mempertahankan maruah diri dan kabilah - keadaan hidup kucar-kacir - tidak aman - peperangan al-basus - peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar - peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib - peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: - pemaaf jika berlaku sengketa - berkata benar - amanah menjalankan tugas - adil dalam agihan ekonomi - menyampaikan perkara yang benar - bijaksana menyelesaikan masalah - tolenrasi antara kaum - sabar

15 Markah

4

15 Markah

- bantu membantu - teladan kepada yang lain - Bertimbang rasa - berbaik sangka - penyayang - tabah - rendah hati 5 Kejayaan - Negara aman - makmur - pembangunan ekonomi pesat - Malaysia terkenal di dunia - tumpuan pelabur asing - tarikan pelancong - kestabilan politik - tiada peperangan - tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran - pengaruh media elektronik / cetak - lambakan warganegara asing - pergaulan bebas - kurang didikan agama - institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah - mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh - penguatkuasaan undang-undang - menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni - rajin berusaha - bertoleransi - bekerjasama - berani menghadapi cabaran - memanfaatkan kurniaan tuhan - berdikari - Tidak berputus asa - rajin berusaha - semangat meneroka - berwawasan - bersatu-padu - Hormat menghormati

10 Markah

6

10 Markah

7

10 Markah

- taat - patuh - tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan - pengetahuan yang diperoleh - iktibar kepada diri, bangsa dan negara - harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

8

5 Markah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.