a. Semak ayat terakhir bagi menentukan kehendak soalan a. Kenal pasti maklumat :“ Berapa peratuskah ” - ( x 100 ) c.

Jadikan gambarajah kepada bentuk pecahan :Pengangka Penyebut Yang dikehendaki

- Jumlah Keseluruhan

d. Selesaikan dan semak jawapan

Berapa peratus peratuskah nanas daripada seluruh buahbuahan di bawah
1. Berapa peratus - ( x 100 ) 1. Gambarajah – tukar dalam bentuk pecahan Pengangka Penyebut
– –

nanas J.S.

– –

3 12

31 12

x 100 = 25 %

25

4 1

3 x 100 = 300 12 12 = 25 %

peratuskah kawasan Berapa peratus berlorek daripada seluruh rajah ?
1. Berapa peratus - ( x 100 ) 1. Gambarajah – tukar dalam bentuk pecahan Pengangka Penyebut
– –

berlorek J.S.

4 8

41 8

x 100 = 50 %

50

2 1

4 x 100 = 400 8 8 = 50 %

peratuskah kawasan Berapa peratus yang berlorek daripada seluruh rajah ?
1. Berapa peratus - ( x 100 ) 1. Gambarajah – tukar dalam bentuk pecahan Penyebut Pengangka
– –

berlorek J.S.

3 10

3 x 1 0 0 = 30 % 10

3 x 100 = 300 10 10 = 30 %

Berapa peratus peratuskah huruf A dan huruf H daripada seluruh bilangan huruf pada papan tanda di bawah ?

HIDUP S I HAT H A A TA NPA DA D A H

1. Berapa peratus

- ( x 100 )

1. Gambarajah – tukar dalam bentuk pecahan Pengangka Penyebut
– –

A dan H J.S.

8 20

8 x 100 = 40 % 20
1

5

8 x 100 = 800 20 20 = 40 %