P. 1
Assigment Bahasa Melayu Sem 5

Assigment Bahasa Melayu Sem 5

|Views: 129|Likes:
Published by Muniriza Is

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Muniriza Is on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

HBML 12O3 SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NAMA:MAHANI BINTI MOHAMAD NO MATRIK:720101116420001 0139299145 mohamadmahani@ymail.com
NAMA TUTOR:

EN.GHANI BIN ISMAIL PUSAT PEMBELAJARAN: UiTM KUBANG IKAN,CHENDERING, KUALA TERENGGANU

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH)

DENGAN KEPUJIAN SEMESTER MEI 2012

Asallamualaikum…….. Bersyukur ke hadrat Illahi,dengan limpah dan kurnianya ,dapat saya menyiapkan tugasan HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU untuk semester 5 ini. Justeru ,saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada EN GHANI SALLEH selaku tutor yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan dalam menyiapkan tugasan ini.Tanpa bimbingan beliau pastinya tugasan ini tidak dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan Disamping itu ucapan terimakasih ini ditujukan khas untuk suami dan anak-anak yang telah banyak berkorban,memberi masa dan ruang ,memahami serta pengertian yang tinggi dalam menyokong saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada rakan-rakan,terimakasih jua saya ucapkan kerana telah banyak berkongsi pengetahuan dan pengalaman,tidak lokek memberi tunjuk ajar dan teguran dalam menambahbaikan tugasan ini. Saya juga amat berharap dengan siapnya tugasan ini,akan dapat membei kefahaman yang lebih tentang subjek ini kepada saya sendiri dan menjadi bahan rujukan untuk kawan-kawan lain. Akhir sekali jutaan terima kasih jua untuk semua yang telah terlibat samada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini

WASSALAM

ISI KANDUNGAN 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 PENGENALAN FONOLOGI FONETIK KAJIAN PENGHASILAN BUNYI-B UNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU. PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAAYU. A) KONSONAN B) CARA MEMBUNYIKAN KONSONAN. A)KONSONAN LETUPAN. B)KONSONAN GESERAN C)KONSONAN SENGAUAN. D)KONSONAN SEPARUH VOKAL DUA BIBIR BERSUARA [W] E)KONSONAN PINJAMAN. 2.2. PENGHASILAN BUNYI VOKAL DALAM BAHASA MELAYU. A)VOKAL HADAPAN DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. B)VOKAL TENGAH DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. C)VOKAL BELAKANG DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. D)VOKAL SENGAUAN DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. 3. 3.1. 4. 5. 6. FONEM ALOFON CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL KESIMPULAN. BIBLIOGRAFI.

FONETIK FONETIK FONOLOGI FONEMIK Ahli bahasa telah memulakan kajian tentang fonologi bermula awal tahun 1800 dengan mengkaji perubahan bunyi bahasa dan membandingkan bunyi bahasa yang wujud dengan pelbagai bahasa yang ada di dunia ini.1. terhadap aspek fizikal artikulasi sebutan yang .Jelasnya bidang fonologi moden memberi tumpuan terhadap aspek sebutan dan penekanan sebenarnya.Ini bermakna kajian ini mendalami ilmu mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.ia juga dikatakatakan sebagai satu bidang yang dipelajari oleh ahli bahasa terhadap sistem bunyi yang terkeluar melalui mulut manusia dalam sesuatu bahasa yang terdapat di dunia ini.Bidang fonologi ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu fonetik dan fonemik.FONOLOGI Bidang Fonologi adalah merupakan bidang yang mengkaji mengenai pola bunyi bahasa. PENGENALAN 1.1.

Abdullah Hassan (1993:40) menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. “Phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia.1984:61)Menjelaskan ilmu fonologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Selain daripada itu ramai lagi ahli linguistik yang mentafsirkan apadia fonologi mengikut hasil kajian mereka atau takrifan berasaskan kefahaman masing-masing. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapatlah dirumuskan bahawa ilmu fonologi ialah ilmu linguistic yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik.Ini jelas daripada Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. bunyi" dan λόγος.1981:1567)menyatakan ilmu fonologi sebagai “the system of sounds used in a language”.Clark dan Yallop (1995:5) pula menyatakan bahawa “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”.Bunyi yang dihasilkan mestilah melalui pertemuan dua titik artikulasi.menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. lógos. Pendapat lain pula seperti (daripada Greek: φωνή.Definisi tentang fonologi ini juga hampir sama dengan pendapat ahli linguistik daripada Barat. subjek perbincangan") mengatakan fonetik adalah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana.Manakala World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhat. Selain itu terdapat beberapa lagi pendapat yang mentafsirkan tentang bidang fonologi oleh ahliahli linguistic dari pelbagai bangsa dan bahasa yang dipelajari mereka seperti.bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan.Menurut Frank Parker (1994). .adalah kenyataan dan pendapat yang dikeluarkan oleh Dal bor yang merupakan salah seorang ahli linguistic Barat. "perkataan. phōnē.khusus bagi sesuatu bahasa. dan ini beerti bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. pertuturan.Antaranya ialah. "suara.fonologi adalah suatu bidang yang mengkaji mengenai system bunyi sesuatu bahasa melalui rumus-rumus yang telah ditentukan dalam aspek bahasa.Ilmu yang merumuskan. Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat ahli bahasa Rahimah Haji Sabran Sham (1985).

Di India purba. ) (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê unyi" atau "suara") . fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukumhukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. manakala sebagai kemahiran. Fonetik adalah berkait rapat dengan sifat fizikal bunyi (fon).terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. baik bunyi manusia. mahupun bunyibunyi marginal. Selain itu.berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar.2. Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang .fonetik digambarkan sebagai mengkaji cara bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa dituturkan atau direalisasikan.Fonetik juga ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. penerimaan auditori. dan persepsi neurofizikal.FONETIK Sebagaimana telah diketahui bidang fonologi terbahagi kepada dua bahagian iaitu bidang fonetik dan fonemik. yakni menurut Dr. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Bagi Arbak Othman (1983).Fonetik adalah cabang dari bidang fonologi.Bidang fonetik ini pula dibahagikan kepada tiga bahagian yang perlu dikaji atau dipelajari iaitu: a)fonetik artikulasi b)fonetik akustik c)fonetik auditori. Lufti Abas (1985).Fonetik juga bermaksud bagaimana organ tubuh manusia bekerja. Mengikut hasil kajian ahli linguistic.. Sebagai ilmu. serta proses penghasilan fisiologi. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. ilmu fonetik telah dikaji sejak 2500 tahun yang lalu. bukan bunyi bahasa.1. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu.

bunyi batuk.KAJIAN PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KOSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU.Apabila udara dari paru-paru tidak menggetarkan pita suara maka terhasillah konsonan tidak bersuara dan apabila tekanan udara yang keluar dari paru-paru maka terhasillah bunyi konsonan bersuara.Konsonan terbahagi kepada dua iaitu konsonan tidak bersuara dan konsonan bersuara. 2.Disamping itu juga terdapat konsonan asli dan konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu.dan geseran sama ada di bahagian rongga mulut. 2.tekak atau hidung.sempitan.1.bersiul juga berdehem serta bunyi-bunyi yang tidak bermaksud.bermaksud “pengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”.PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU.Koonsonan juga ialah bunyi selain daari bunyi vokal.Bunyibunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.Konsonan juga terhasil apabila terdapat gangguan atau sekatan oleh alat artikulasi terhadap udara dari paru-paru.Justeru.walaupun ia merupakan satu cabang daripada bidang fonologi.. A) KONSONAN Konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang apabila dikeluarkan bunyi-bunyi ini menerima sekatan. Untuk membunyikan bunyi konsonan ini alat artikulasi merupakan organ utama yang telah berperanan dalam proses penghasilan atau pertuturan manusia.Pemahaman terhadap bahagian dan fungsi alat artikulasi ini amatlah penting untuk mengetahui bagaimana bunyi samada vokal atau konsonan dapat dihasilkan. . Berdasarkan beberapa pendapat para ahli bahasa dapatlah disimpulkan fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa iaitu percakapan atau pertuturan yang diucapkan oleh manusia serta mengecualikan bunyi dengkuran.Bidang fonetik merupakan bidang yang rumit dan bersifat teknikal. fonetik dikaji secara berasingan.Secara amnya fonetik merangkumi semua proses penghasilan atau pertuturaan bunyi dan pengelasan.

Gusi 6. Bibir bawah 3. Rongga hidung 14. Gigi bawah 5. Rongga mulut 15. Lelangit keras 7. Bibir atas 2. Anak tekak 9. Rongga tekak 13.Alat dan daerah artikulasi KedudukanArtikulator DaerahArtikulasi 1. Gigi atas 4. Lelangit lembut 8. Epiglotis 11. Pita suara 12. Lidah 10. Tenggorok .

kah] [nge.la] [pa.ri] [ra. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang terdapat dalam Bahasa Melayu.tat] [da. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] kh l m n ng ny p q r [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat Sebutan [bo.rat] [la.zal] [har.bus] [gha.da] [fa.lai] [ma.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.pat] .la] [ka.perlu juga diketahui .Setelah mengenal dan memahami alat artikulasi.ga] [ja.kir] [ga.di] [khai.dah] [naf.ri] [nya.la] [ca.par] [qa.Fonem dan bunyi konsonan telah diringkaskan seperti dalam rajah dibawah.ga] [ka.

Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan.jah] [zi.lem] y z [y] [z] yuran zapin [yu. geseran.ran] [za. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir.. sisian. sengauan.rik] [ta.s sy t v w x [s] [sy] [t] [v] [w] [z] saham syirik tajam virus wajah xylem [sa.ham] [syi. CARA MEMBUNYIKAN KONSONAN Terdapat lapan belas konsonan asli yang ada dalam Bahasa Melayu yang dapat dikatogorikan mengikut cara dan daerah sebutannya kita perlu juga mengetahui bahawa konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. letusan. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). malaran dan getaran. lelangit lembut atau pita suara.jam] [vi.rus] [wa. lelangit keras.Dan ini dapat diringkaskan seperti jadual di bawah: .pin] B).

Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b] dapat dihasilkan dengan Pita Suara 6  Lelangit Keras Lelangit Lembut .Daerah Sebutan Cara Sebutan Gusi Bibir Gusi-L Keras 1 t b b t b b Sengauan b t b b Getaran Sisian Separuh Vokal b b b w m f v p b 2 t d 3 4 5 k g Letupan č j n  s z r l y Š  x h Letusan Geseran Carta konsonan Bahasa Melayu 1. KONSONAN LETUPAN a) Konsonan letupan [p] dan [b].Konsonan yang dihasilkan dengan cara ini dipanggil letupan. Ada Sembilan konsonan yang dikeluarkan dengan udara ditahan dan dilepaskan dengan cepat.

Contoh perkataan: Huruf Konsonan [t] Konsonsn [d] Awal Tikus Dulang Tengah Betik Tindak Akhir Kasut Tekad .Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan kebelakan atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara kerongga hidung.merapatkan dua bibir untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.Apabila arus udara dari parupaaru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan suara dan sekaatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta merta maka terhasillah bunyi letupan gusi tidak bersuara [t].maka keluarlah bunyi [p]. Gambar rajah konsonan letupan [p] dan [b] Contoh perkataan: Huruf Konsonan [p] Konsonan [b] Awal Padu Balik Tengah Lapuk Ribut Akhir Pop Adib b)Konsonan letupan [t] dan [d].kemudian dengan cepat mulut di buka .bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d].lalu pita suara direnggangkan. Gambarajah konsonan letupan [t] dan [d].Untuk penghasilan [b] pita suara mestilah bergetar.kemudian udara tersekat pada dua bibir dan udara dipaksa keluar.Jika lelangit lembut dinaikkan dan bibir dirapatkan.tetapi apabila pita suara dirapatkan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] dapat dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan rapat kegusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara.Ini dapat ditunjukkan seperti gambarajah di bawah.

c)Konsonan [k] dan [g].dan seterusnya udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan perlahan-lahan maka terhasil lah bunyi letusan lelangit keras tidak bersuara [c].tetapi jika arus udara dari paruparu keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara maka bunyi yang terhasil ialah letusan lelagit keras gusi bersuara [j].arus udara yang keluar melalui rongga mulut maka menggetarkan pita suara maka terhasil lah bunyi konsonan [g]. Gambarajah konsonan [c] dan [j] .Arus udara melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.apabila pita suara dirapatkan.Lelangit lembut dan anak tekak mestilah dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung lalu pita suara direnggangkan. Untuk menghasilkan bunyi letupan lelangit lembut tak bersuara [k] belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat arus udara serta lelangit lembut dan anak tekak dirapat kerongga tekak bagi menyekat arus udara ke rongga hidung.Namun begitu. Gambarajah konsonan letupan [k] dan [g] d)Konsonan [c] dan [j] Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [c] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [j] dapat dibunyikan dengan cara hadapan lidah rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada arus udara.

.Arus udara yang keluar dari paru-paru tersekat di bahagian rapatan pita suara menyebabkan pita suara tidak bergetar . Bagi penghasilan bunyi geseran glottis tak bersuara [h].Pita suara direnggangkan dan arus udara melalui melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.sementara pada masa yang sama juga lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara ke rongga hidung.udara mestilah keluar melalui pita suara yang renggang dan rongga mulut berkeadaan seperti sewaktu mengeluarkan bunyi vocal. Gambarajah konsonan geseran [s] dan [h].Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran [s] hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Gambarajah hentian glottis [?]. KONSONAN GESERAN Konsonan geseran melibatkan dua konsonan sahaja iaitu konsonan [s] dan konsonan [h]. Contoh perkataan: Awal Anak Ikan Tengah Saat Rakyat Akhir Lemak Budak B).e)Hentian glottis Bagi menghasilkan hentian glottis [?] lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak bagi membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung dan pita suara di rapatkan sepenuhnya.

Konsonan getaran gusi bersuara [r] dapat dihasilkan apabila hujung lidah dikenakan pada gusi lalu lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan kebelakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. KONSONAN GUSI BERSUARA [l]. D). Gambarajah konsonan gusi bersuara [l]. . KONSONAN GETARAN GUSI BERSUARA [r].Pita suara dirapatkan.Lelangit lembut dinaikkan dan pita nsuara bergetar.Hujung lidah dinaikkan ke gusi dan laluan udara tersekat.Udara keluar melalui bahagian tepi lidah maka terhasil lah bunyi sisian gusi bersuara [i].C). Konsonan gusi bersuara [i] juga dikenali denagan konsonan sisian. Gambarajah konsonan getaran gusi bersuara [r].setelah itu arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara dan pada masa yang sama arus udara dari rongga mulut menggetarkan hujung lidah.

[n].kedudukan lidah tidak tetap.Untuk memberikan laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung lelangit lembut dan anak tekak di turunkan.[n].Bunyi ini dinamakan separuh vocal dua bibir bersuara.Untuk menghasilkan bunyi separuh vocal.dan [n].Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara digetarkan. a) konsonan sengauan [m].[n] dan [ng] Perbezaan penghasilan konsonan sengauan [n] dengan yang lain ialah hujung lidah dinaikkan ke gusi.Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung. a)Bagi fonem konsonean [w].tetapi bergerak dan membuat luncuran. . KONSONAN SENGAUAN (NASAL) Konsonan sengauan terdiri daripada konsonan [m]. Gambarajah F).Untuk konsonan sengaun [n] pula tengah lidah dinaikkan ke lelangit keras.manakala untuk menghasikan konsonan sengauan lelangit lembut bersuara [ng] belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. KONSONAN SEPARUH VOKAL DUA BIBIR BERSUAR [W]. Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan supaya arus udara dapat disekat.Namun begitu ianya berbeza antara satu sama lain iaitu perbezaannya berlaku pada daerah udara disekat yang berlaku pada rongga mulut.E). b)konsonan sengauan [n]. Ada dua bunyi separuh vocal. Gambarajah konsonan separuhvokal [w].Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran dan arus udara dilepaskan perlahan-lahan.keadaan diperingkat awal lidah seperti untuk membunyikan [u]kemudian bergerak pada vocal yang lain.

sebagai darjah kebesaran atau bintang yang dikurniakan olehSultan atau Yang Di Pertuan Negeri.Manakala untuk membunyikan [v].huruf „i („ilmu).Huruf ain seperti dalam perkataan ma‟na. .skuasy.‟u („umur) digugurkan. J). Cara membunyikan konsonan separuh vocal lelangit keras bersuara [j]. pita suara bergetar yang menghasilkan bunyi ngeseran bibir gusi bersuara.ada konsonan yang dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu melalui kata-kata asing yang dipinjam.[gh] menjadi [g].Selain itu huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato‟. Selain itu.Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung.Pita suara di getarkan sambil liodah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan [j].Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris.Lelangit lembut dinaikkan.Ia digantikan dengan konsonan Melayu seperti [th]bunyi daripada Bahasa Arab kepada [s].Namun begitu masih ada bunyi yang digunakan srhingga kini dan bunyi-bunyi itu ialah bunyi-bunyi geseran.Konsonan sy yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Gambarajah konsonan separuh vocal [j].Pada tempat lain.digangti degan huruf k menjadi makna.digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya. KONSONAN PINJAMAN Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab kecuali huruf v.Pita suara tidak bergetar untuk membunyikan [f] iaitu bunyigeseran bibir gusi tidak bersuara.bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan merapatkan bibir bawah atas sehingga apabilaudara melalui terdapat geseran.[dh] menjadi [d] dan [dz] menjadi [z].depan lidah diangkat tinggi kea rah gusi manakala bibir dihamparkan.Contohnya [f] dan [v].b)konsonan separuh vocal [j].‟a („alam).

(Abdullah Hassan. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan.vokal tengah serta vokal belakang. secara nyata vokal-vokal Ini tidak betul-betul menyerupai vokal kardinal sepenuhnya.Bunyi ini dihasilkan seperti menghasilkan [s].Seterusnya bagi fonem[z].lelangit lembut dinaikkan dan depan lidah dinaikkan ke lelangit keras. keadaan lelangit lembut. dz menjadi z. PENGHASILAN BUNYI VOKAL DALAM BAHASA MELAYU Vokal dalam Bahasa Melayu terbahagi kepada tiga bahagian iaitu vokal hadapan .Konsonan yang dihasilkan ini dinamakan geseran gusi bersuara. iaitu kh. ny.Bagi [s] pula. dz. Walau bagaimanapun Vokal Melayu ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-vokal Kardinal. [ɛ] dan [a] manakala tiga Vokal belakang iaitu [u]. 2006:95-96). konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. Akan tetapi. iaitu kh. sh. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. iaitu ch menjadi c. keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang . dh dan th. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. ny dan ng. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal.Proses membunyikan [z] berbeza apabila pita suara bergetar. dh menjadi d dan th menjadi s. Selain itu. [e]. iaitu [ə]. Terdapat empat vokal depan dalam bahasa Melayu iaitu [i]. [o] dan [‫ ]כ‬dan satu vokal tengah. ng. 2. ch. ejaan lama Bahasa Melayu. dinaikkan sedikit atau diturunkan. gh. Seterusnya.2.Pita suara tidak bergetar. gh. Gambarajah Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. Penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu.

Sementara Harimurthi Kirdalaksana (1983:177) mendefinisikan vokal seperti berikut: “ Bunyi suara yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Hockett dalam buku„ACourseInMordenLinguistic‟memberi definisi vocal sebagai:“ Vokal sebagai bunyi-bunyi bahasa yang tidak dicirikan oleh sebarang gangguan pada arus udara (Arbak Othman 1983:54) Disamping definisi-definisi yang dikemukakan diatas Kamus Dewan (1998:1341) juga memberi definisi seperti berikut:“ Vokal tulin. VOKAL HADAPAN Vokal hadapan sempit [i].Untuk vocal hadapan separuh sempit pula [e]. hasil daripada pengaliran udara tanpa sekatan daripadaparu-paru. Charles F. é.biru. Dr. e.sewaktu menyebutnya depan lidah dinaikkan tinggi dalam mulut. Satuan fonologi yang diwujudkan dalam lafaz tanpa geseran adalah vocal.Danel Jones dalam bukunya „Outline of English Phonetics‟ mengatakan: “ Vokal adalah bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan udara dari paru-paru keluar berterusan tanpa mengalami sebarang gangguan. Sejajar dengan sifat-sifat vocal yang mengeluarkan bunyi.disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. Menurut Prof. o.ubi. diftong dan vokal rangkap.” Terdapat juga beberapa definisi tentang vokal yang diberi oleh para pengkaji linguistik. Abdul Hamid Mahmood (1998:31): “ Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan. Selain vokal terdapat juga separuh vokal.contoh dalam perkataan ialah ibu. huruf hidup atau huruf saksi ( a. udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan.terdapat saluran sempit untuk udara keluar. Bunyi vokal mempunyai cirri-ciri kelantangan dan kepanjangan. sekatan atau himpitan yang boleh menimbulkan bunyibunyigeseran(ArbakOthman1983:54)Selaras dengan pengertian itu. Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat didengar dengan lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan.ketika membunyikannya saluran udaranya lebih luas . Bunyi bersuara yang dihasilkanadalahlantangdanlebihjelasdaripadabunyikonsonan.Antara depan lidah dan lelangit keras. A). dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis.Contohnya perkataan geli. i.umi dan geli. u ) Daripada definisi-definisi ternyata di atas depatlah dirumuskan bahawa vokal merupakan bunyibunyi bersuara yang dihasilkan tatakala udara daripada paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan.

Gambarajah kedudukan bunyi vocal dalam Bahasa Melayu.kerana depan lidah dinaikkan tidak setinggi kedudukannya seperti vocal[i]. Gambarajah vocal hadapan separuh sempit [e] .bibir dihamparkan separuh sempit dan depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke gusi.Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Gambarajah vocal hadapan sempit [i] Contoh perkataan Awal kata ipar itu Tengah kata bila kita Akhir kata Tali Guli b)vocal hadapan separuh sempit [e] Bagi menghasilkan bunyi vocal hadapan separuh sempit [e].Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dapat menggetarkan selaput suara.Sewaktu menyebut vocal [a] tlang rahang turun dan saluran udara menjadi luas kerana depan lidah juga diturunkan. CARA MENGHASILKAN VOKAL a)Vokal hadaapan sempit [i] Untuk menghasilkan vokaln ini hadapan lidah dinaikkan tinggi tetapi tidak menyentuh lelangit keras.lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.

Contoh perkataan Awal kata Ela elak Tengah kata leper Heret Akhir kata Sate c)vocal hadapan separuh luas [ ] Cara membunyikan vocal hadapan separuh luas [ ].sebaliknya udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut.Pita suara digetarkan.depan lidah dinaikkan separuh rendah ke gusi.seoalah-olah terhampar dan mulut kita dalam keadaan terbuka luas.Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar.keadaan bibir hampar. Gambarajah vocal hadapan separuh luas [ ] Contoh perkataan Awal kata Esa enak Tengah kata belok Belek Akhir kata Tempe Tauge d)Voakal depan luas atau lapang [a] Vokal ini paling banyak dalam Bahasa Melayu dan ia terletak jauh di bahagian bawah.Hadapan lidah .

supaya semasa udara keluar melaluinya.bahagian tengah lidah dinaikkan kea rah pertemuan antara lelangit keras da lelangit lembut.tempat 3.anak tekak dan lelangit lembut menutup rongga hidung dan pita suara bergetar.pita suara dirapatkan .Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.pita suara akan bergetar.empat . CARA MEMBUNYIKAN VOKAL TENGAH Bagi menghasilkan bunyi vocal tengah [ ]. Gambarajah vocal depan luas atau lapang [a] Contoh perkataan Awal kata Ahli anjing Tengah kata beras Kadar Akhir kata Nama Siapa B) VOKAL TENGAH Vokal ini hanya tedapat diawal dan di tengah suku kata sahaja. Contoh perkataan.perahu 2. 1.dinaikkan sedikit sahaja kea rah lelangit keras.

Bentuk bibir akan menjadi bundar apabila menghasilkan bunyi vocal-bunyi vocal belakang.C). .alat artikulasi penting yang berperanan ialah bahagian belakang lidah.e.o.Sewaktu penghasilan vocal belakang. a)Vokal belakang sempit /tinggi [u] Bagi menghasilkan bunyi vocal belakang proses yang berlaku ialah bibir dibundarka.belakang kidah dinaikkan tinggi kea rah lelangit lembut.Maka terhasil lah bunyi vocal belakang separuh sempit [o].sementara lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan. VOKAL BELAKANG Terdapat empat vocal belakang dalam bahasa melayu iaitu [u.a].kecuali vocal [a] vocal yang lain membundarkan bibir.Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar menggetarkan pita suara ke rongga mulut.Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak keluar melalui hidung. Awal kata Unta ubi Tengah kata buka Lupa Akhir kata Kuku Batu b)Vokal belakang separuh sempit [o] Belakang lidah dinaikkan separuh sempit kea rah lelangit lembut. CARA MEMBUNYIKAN VOKAL BELAKANG. Gambarajah penghasilan vocal belakang [u] Contoh perkataan.

Awal kata orang oleh Tengah kata borang kotak Akhir kata bolot pidato c). Bibir hendaklah dibundarkan.vokal belakang separuh luas[ ]. Gambarajah penghasilan vocal belakang separuh sempit [ ]. .sementara belakang lidah dinaikkan separuh sempit kea rah lelangit lembut.Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar lalu pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.Gambarajah vocal belakang separuh sempit [o] Contoh perkataan.

b)Kedua-dua vocal dalam susunan perkataan KVKV atau KVKVK.iaitu rongga hidung dan mulut.Dalam struktur ini konsonan yang pertamanya adalah separuh vocal atau hentian glottis [h].saat .maut 3.udara keluar dari kedua-dua rongga.Kedua-dua vocal yang menuruti konsonan sengauan dalam susunan KVVK. 1.lambing yang digunakan ialah [~].Kehadirannya dipengaruhi oleh bunyi konsonan di hadapan atau di belakang vocal itu dan ia boleh terjadi kepada semua bunyi vocal. Contoh: 1. Contoh: 1.mahu c).Setelah rongga hidung tidak tertutup rapat.minum 2.rongga hidung juga terlibat dan lelangit lembut anak tekak tidak dinaikkan cukup tinggi untuk menutup rongga hidung.VOKAL SENGAU Bagi mengeluarkan vocal sengauan. Contoh.mama.maal 2. CARA MEMBUNYIKAN VOKAL SENGAUAN a)Vokal sengauan ini terhasil bila sebelumnya terdapat konsonan sengauan .Contoh perkataan Awal kata Oren olok Tengah kata sudoh Pokok Akhir kata Kito Belako D).nyawa 2mewah 3.

.manafaat.Dengan kata lain fonem juga boleh dikataka sebagai unit bahasa terkecil yang berfungsi.Contohnya kata „palu‟ .ianya merupakan satu ujaran yang bermakna.Bunyi bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara.Contohnya perkataan sayang dan bayang.jumaat 2. 3. FONEM Fonem ialah bunyi bahasa yang menunjukkan perbezaan erti.nyawa 2.d) Kedua-dua vocal yang mengikuti konsonan sengauan dalam susunan KVKVV.Fonem dan teranskripsi fonem diletakkan dalam kurungan / /.bunyinya hampir sama tetapi fonemnya berbeza[s] dan [l] dan ertinya juga berbeza.Bila diganti /b/ dengan /p/ maka tabah bertukar menjadi tapah.maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara.b dan p dalah unit terkecil yang berfunsi kerana unit itu membezakan unit ujaran.Sekiranya keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. Contoh: 1.atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. Bunyi-bunyi ini dipanggil fonem./t/-/a/-/b/-/a/-/h/ dan unit ini adalah berfungsi.Perkataan /tabah/ dan /tapah/ -Perkataan ini mempunyai lima unit bunyi terkecil iaitu. Contoh: 1. Kesimpulannya bunyi vocal ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusiaSemua bunyi vocal adalah bunyi-bunyi bersuara.semua e)Vokal bagi perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang menurut geseran rongga tekak [?] dalam tulisan jawi yang dilambangkan sebagai [E]. Kita juga boleh melihat melalui beberapa contoh lain: 1.Oleh itu.

mempunyai makna yang berlainan.Keadaan ini disebut sebagai variasi atau kelainan bunyi yang bebas./e/.Bila diganti /t/ dengan /k / maka mata bertukar menjadi „maka‟.Ia adalah berbeza dengan unsur-unsur segmental kerana setiap satu bunyi adalah satu segmen atau penggalan daripada arus tuturan.Inilah yang dinamakan alofon.bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna iaitu tidak diletupkan. Dalam Bahasa Melayu terdapat enam fonem vokal iaitu /a/.lupa dan luap.Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna.Dalam suprasegmental terdapat empat cirri suprasegmental iatu: .Ini dinamakan sebagai pasangan minimum atau pasangan terkecil.Sekiranya pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling minimum tadi tidak berbeza tidak berbeza maknanya.fonem/p/ mempunyai dua alofon.makal fonem konsonan pula terdiri daripada 25 fonem. 3.seharusnya perlu diketahui pula fonem terdiri daripada anggota fonem yang dipanggil alofon.tetapi dalam luap./m/-/a//t/-/a/ dan unit ini adalah berfungsi.2./e/.Perkataan /faham/ dan /paham/ -bagi perkataan ini ejaannya berbeza dan bunyi sedeikit berbeza tetapi ianya memberi makna yang sama./u/.Banyak contoh yan boleh diberi antaranya: 1. CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL Terdapat empat unsur suprasegmental dalam elemen Bahasa Melayu yang perlu dipelajari. 3.Inilah yang dinamakan alofon.Perkataan /mata/ dan /maka/ -Perkataan ini mempunyai empat unit tercil iaitu .1.Untuk menjelaskan lagi apa dia alofon kita boleh melihat melalui pasangan kata yang menunjukkan perbezaan perkataan yang paling kecil tetapi keduadua perkataan itu.Contoh yan ketiga ialah bunyi p‟p‟ dalam palu. ALOFON Setelah memahami apa itu fonem./o/.Oleh itu.maka bunyi yang berbeza itu bukanlah dua fonem yang berlainan tetapi merupakan alofon daripada satu fonem.Oleh itu. Perkataan /bilik/ dan /bili?/ -bagi perkataan ini ejaannya berbeza dan bunyi sedikit berbeza tetapi ianya memberi makna yang sama. 2. Bunyi-bunyi ini dipanggil fonem.Kita juga kadangkala berhenti sebentar sehingga terdapat kumpulan kata dan diucapkan sama rata atau mendatar sahaja. 4.btdan k adalah unit terkecil yang berfunsi kerana unit itu membezakan unit ujaran.Kita menuturkan segmen-segmen dengan pelbagai tingkat tekanan dan nada./i/.

B)NADA.predikat lebih diutamakan daripada subjek.Manakala dalam ayat (b) pula partikel-lah .Nada pada ayat perintah a)pergi! b)Pergilah Bagi nada ayat perintah .Percakapan seharian terdiri daripada ayat-ayat yang bersambung dan mempunyai nada yang berbeza.a)Tekanan b)Nada c)Jeda d)Panjang-pendek A)TEKANAN Ciri suprasegmental yang pertama ialah tekanan.Dalam bahasa Melayu tekanan kuat berlaku pada suku kata kedua dalam sessuatu perkataan.Lambang yang digunakan untuk tekanan ialah /‟/.subjek atau kata ganti nama diri yang kedua iaitu awak telah digugurkan dan akhirnya tinggal predikatnya sahaja.bunyi vocal juga turut disebut dengan lantang dan panjang.perkataan pergi! Ditandakan dengan tingkat nada 2-3.ayat berita menggunakan nada yang menurun pada akhir ayat.berlainan dengan ayat tanya yang menggunakan nada yang tinggi diakhir ayat.Dalam ayat asalnya.dan 4(tinggi sekali).Dalam ayat (a). Contohnya:a)[ki/‟/ta] b)[ba/‟/pa] c)[sa/‟/tu]. Ciri kedua suprasegmental ialah nada.2(biasa).Nada ialah unsure naik atau turunnya suara dalam pengucapan ayat atau frasa.3(tinggi).Selain itu.Tekanan menunjukkan kelantangan sesuatu suku kata yang menandakan keras atau lembutnya penyebutan suku kata tersebut.Tekanan pada vocal biasanya berlaku dalam Bahasa Melayu.Unsur tekanan dihasilkan bersama perkataan atau suku kata..Contohnya.Ayat Bahasa Melayu mempunyai pelbagai nada dan lagu.Contohnya dalam ayat “pergi”adalah ringkasan daripada ayat „awak pergi!”.Nada ditandai oleh nombor-nombor 1(rendah).Ini menjelaskan bahawa tingkat nada meningkat pada suku kata akhir.Antara contoh nada pada ayat-ayat dalam Bahasa Melayu ialah: 1.

.Lambang [:] beerti panjang sebutan bunyi itu ialah satu mora.Begitulah sebaliknya.Nada ditandakan dengan tingkat nada 2-3-1.Lambang [: :] menunjukkan dua mora manakala lambang [.iaitu sekiranya keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya.Semua bunyi vocal merupakan bunyi-bunyi bersuara dan bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.sama ada perkataan.telah digunakan dalam ayat perintah tersebut kepada tingkat yang lebih rendah pada akhir suku kata. C)JEDA Jeda juga disebut sebagai persendian.Keadaan ini bergantung kepada keadaan pita suara.Organ pertuturan manusia ini juga dikenalai sebagai alat artikulasi.] adalah lambang bagi setengah mora. Contohnya: 1.Lambang yang digunakan jeda ialah #. D)PANJANG –PENDEK Fonem suprasegmental yang seterusnya ialah panjang pendek. [#saya makan nasi # emak?] adalah berbeza dengan [#Saya makan nasi emak?#].iaitu unsure hentian yang memisahkan antara unsure-unsur linguistic. alofon dan ertinya serta suprasegmental berserta cirri-cirinya. KESIMPULAN Sebagai rumusannya kajian fonologi dan fonetik melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung.Lambang bagi fonem ini ialah [:] yang dinamakan mora. 5.Contohnya kajian juga meliputi bidang fonem serta sifatnya.Udara merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi.Selain alat artikulasi manusia satu unsure penting yang terlibat dalam proses penuturan manusia ialah udara.Dalam Bahasa Melayu panjang pendek tidak membezaakan sesuatu makna perkataann.maka getaran akan berlaku lalu terhasil lah bunyi bersuara.Unsur ini boleh membezakan makna.Bunyi vocal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Selain dariapada bagaimana bunyi terhasil bidang kajian fonologi dan fonetik juga merangkumi kajian terhada sifat-sifat bunyi bahasa tersebut.ayat atau rangkaikata.

Kejayaan Komunikasi.BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992). . Linguistik Am. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000).

Asas Fonetik. (1977). (1997). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Marzukhi Nyak Abdullah. Raminah Sabran dan Rahim Syam. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Lutfi Abas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebutan Baku Bahasa Melayu. (1975).Asmah Hj Omar. Awang Sariyan. (1988). (1985). Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->