P. 1
Assigment Bahasa Melayu Sem 5

Assigment Bahasa Melayu Sem 5

|Views: 129|Likes:
Published by Muniriza Is

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Muniriza Is on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

HBML 12O3 SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NAMA:MAHANI BINTI MOHAMAD NO MATRIK:720101116420001 0139299145 mohamadmahani@ymail.com
NAMA TUTOR:

EN.GHANI BIN ISMAIL PUSAT PEMBELAJARAN: UiTM KUBANG IKAN,CHENDERING, KUALA TERENGGANU

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH)

DENGAN KEPUJIAN SEMESTER MEI 2012

Asallamualaikum…….. Bersyukur ke hadrat Illahi,dengan limpah dan kurnianya ,dapat saya menyiapkan tugasan HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU untuk semester 5 ini. Justeru ,saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada EN GHANI SALLEH selaku tutor yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan dalam menyiapkan tugasan ini.Tanpa bimbingan beliau pastinya tugasan ini tidak dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan Disamping itu ucapan terimakasih ini ditujukan khas untuk suami dan anak-anak yang telah banyak berkorban,memberi masa dan ruang ,memahami serta pengertian yang tinggi dalam menyokong saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada rakan-rakan,terimakasih jua saya ucapkan kerana telah banyak berkongsi pengetahuan dan pengalaman,tidak lokek memberi tunjuk ajar dan teguran dalam menambahbaikan tugasan ini. Saya juga amat berharap dengan siapnya tugasan ini,akan dapat membei kefahaman yang lebih tentang subjek ini kepada saya sendiri dan menjadi bahan rujukan untuk kawan-kawan lain. Akhir sekali jutaan terima kasih jua untuk semua yang telah terlibat samada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini

WASSALAM

ISI KANDUNGAN 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 PENGENALAN FONOLOGI FONETIK KAJIAN PENGHASILAN BUNYI-B UNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU. PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAAYU. A) KONSONAN B) CARA MEMBUNYIKAN KONSONAN. A)KONSONAN LETUPAN. B)KONSONAN GESERAN C)KONSONAN SENGAUAN. D)KONSONAN SEPARUH VOKAL DUA BIBIR BERSUARA [W] E)KONSONAN PINJAMAN. 2.2. PENGHASILAN BUNYI VOKAL DALAM BAHASA MELAYU. A)VOKAL HADAPAN DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. B)VOKAL TENGAH DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. C)VOKAL BELAKANG DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. D)VOKAL SENGAUAN DAN CARA MEMBUNYIKANNYA. 3. 3.1. 4. 5. 6. FONEM ALOFON CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL KESIMPULAN. BIBLIOGRAFI.

Bidang fonologi ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu fonetik dan fonemik. FONETIK FONETIK FONOLOGI FONEMIK Ahli bahasa telah memulakan kajian tentang fonologi bermula awal tahun 1800 dengan mengkaji perubahan bunyi bahasa dan membandingkan bunyi bahasa yang wujud dengan pelbagai bahasa yang ada di dunia ini. PENGENALAN 1.1. terhadap aspek fizikal artikulasi sebutan yang .Jelasnya bidang fonologi moden memberi tumpuan terhadap aspek sebutan dan penekanan sebenarnya.FONOLOGI Bidang Fonologi adalah merupakan bidang yang mengkaji mengenai pola bunyi bahasa.ia juga dikatakatakan sebagai satu bidang yang dipelajari oleh ahli bahasa terhadap sistem bunyi yang terkeluar melalui mulut manusia dalam sesuatu bahasa yang terdapat di dunia ini.Ini bermakna kajian ini mendalami ilmu mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.1.

Selain daripada itu ramai lagi ahli linguistik yang mentafsirkan apadia fonologi mengikut hasil kajian mereka atau takrifan berasaskan kefahaman masing-masing. “Phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia. dan ini beerti bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. pertuturan. subjek perbincangan") mengatakan fonetik adalah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.khusus bagi sesuatu bahasa.bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan.Ilmu yang merumuskan. Selain itu terdapat beberapa lagi pendapat yang mentafsirkan tentang bidang fonologi oleh ahliahli linguistic dari pelbagai bangsa dan bahasa yang dipelajari mereka seperti.menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu.fonologi adalah suatu bidang yang mengkaji mengenai system bunyi sesuatu bahasa melalui rumus-rumus yang telah ditentukan dalam aspek bahasa.Manakala World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhat. .1981:1567)menyatakan ilmu fonologi sebagai “the system of sounds used in a language”.Ini jelas daripada Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”.Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. "suara.Bunyi yang dihasilkan mestilah melalui pertemuan dua titik artikulasi. lógos. phōnē. Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat ahli bahasa Rahimah Haji Sabran Sham (1985).1984:61)Menjelaskan ilmu fonologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapatlah dirumuskan bahawa ilmu fonologi ialah ilmu linguistic yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik.Menurut Frank Parker (1994). "perkataan.Abdullah Hassan (1993:40) menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. bunyi" dan λόγος. Pendapat lain pula seperti (daripada Greek: φωνή.adalah kenyataan dan pendapat yang dikeluarkan oleh Dal bor yang merupakan salah seorang ahli linguistic Barat.Antaranya ialah.Definisi tentang fonologi ini juga hampir sama dengan pendapat ahli linguistik daripada Barat.Clark dan Yallop (1995:5) pula menyatakan bahawa “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”.

penerimaan auditori. Bagi Arbak Othman (1983).Fonetik juga ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. ) (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê unyi" atau "suara") . bukan bunyi bahasa. Mengikut hasil kajian ahli linguistic.Fonetik adalah cabang dari bidang fonologi. Selain itu. mahupun bunyibunyi marginal. serta proses penghasilan fisiologi. manakala sebagai kemahiran. Di India purba. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia.Bidang fonetik ini pula dibahagikan kepada tiga bahagian yang perlu dikaji atau dipelajari iaitu: a)fonetik artikulasi b)fonetik akustik c)fonetik auditori.terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. dan persepsi neurofizikal.. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu.fonetik digambarkan sebagai mengkaji cara bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa dituturkan atau direalisasikan.Fonetik juga bermaksud bagaimana organ tubuh manusia bekerja. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. Fonetik adalah berkait rapat dengan sifat fizikal bunyi (fon). Sebagai ilmu. fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukumhukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. ilmu fonetik telah dikaji sejak 2500 tahun yang lalu. Lufti Abas (1985).FONETIK Sebagaimana telah diketahui bidang fonologi terbahagi kepada dua bahagian iaitu bidang fonetik dan fonemik. Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang . yakni menurut Dr.1. baik bunyi manusia.berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit.2.

Untuk membunyikan bunyi konsonan ini alat artikulasi merupakan organ utama yang telah berperanan dalam proses penghasilan atau pertuturan manusia.Bidang fonetik merupakan bidang yang rumit dan bersifat teknikal.Secara amnya fonetik merangkumi semua proses penghasilan atau pertuturaan bunyi dan pengelasan.bunyi batuk.Disamping itu juga terdapat konsonan asli dan konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu.sempitan.bersiul juga berdehem serta bunyi-bunyi yang tidak bermaksud. fonetik dikaji secara berasingan.Konsonan terbahagi kepada dua iaitu konsonan tidak bersuara dan konsonan bersuara.Koonsonan juga ialah bunyi selain daari bunyi vokal.Apabila udara dari paru-paru tidak menggetarkan pita suara maka terhasillah konsonan tidak bersuara dan apabila tekanan udara yang keluar dari paru-paru maka terhasillah bunyi konsonan bersuara.PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU.Pemahaman terhadap bahagian dan fungsi alat artikulasi ini amatlah penting untuk mengetahui bagaimana bunyi samada vokal atau konsonan dapat dihasilkan.1. 2. .walaupun ia merupakan satu cabang daripada bidang fonologi.Justeru. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli bahasa dapatlah disimpulkan fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa iaitu percakapan atau pertuturan yang diucapkan oleh manusia serta mengecualikan bunyi dengkuran.KAJIAN PENGHASILAN BUNYI-BUNYI KOSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU.bermaksud “pengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”.Konsonan juga terhasil apabila terdapat gangguan atau sekatan oleh alat artikulasi terhadap udara dari paru-paru. 2.tekak atau hidung.dan geseran sama ada di bahagian rongga mulut. A) KONSONAN Konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa yang apabila dikeluarkan bunyi-bunyi ini menerima sekatan.Bunyibunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara..

Rongga tekak 13. Epiglotis 11. Bibir bawah 3. Lelangit keras 7. Anak tekak 9. Lelangit lembut 8. Pita suara 12. Rongga mulut 15. Gigi bawah 5. Bibir atas 2. Tenggorok . Gigi atas 4. Lidah 10.Alat dan daerah artikulasi KedudukanArtikulator DaerahArtikulasi 1. Gusi 6. Rongga hidung 14.

dah] [naf.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.ga] [ja.ga] [ka.ri] [nya.da] [fa. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang terdapat dalam Bahasa Melayu.di] [khai.Fonem dan bunyi konsonan telah diringkaskan seperti dalam rajah dibawah.rat] [la.perlu juga diketahui .pat] .kah] [nge.zal] [har.ri] [ra.la] [pa.kir] [ga.Setelah mengenal dan memahami alat artikulasi.la] [ca. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] kh l m n ng ny p q r [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat Sebutan [bo.lai] [ma.bus] [gha.par] [qa.tat] [da.la] [ka.

lelangit lembut atau pita suara. lelangit keras..jam] [vi. sengauan.Dan ini dapat diringkaskan seperti jadual di bawah: .ran] [za. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif).rik] [ta. malaran dan getaran.pin] B).rus] [wa. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. letusan.ham] [syi.jah] [zi. geseran.lem] y z [y] [z] yuran zapin [yu. sisian. CARA MEMBUNYIKAN KONSONAN Terdapat lapan belas konsonan asli yang ada dalam Bahasa Melayu yang dapat dikatogorikan mengikut cara dan daerah sebutannya kita perlu juga mengetahui bahawa konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan.s sy t v w x [s] [sy] [t] [v] [w] [z] saham syirik tajam virus wajah xylem [sa. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir.

Konsonan yang dihasilkan dengan cara ini dipanggil letupan.Daerah Sebutan Cara Sebutan Gusi Bibir Gusi-L Keras 1 t b b t b b Sengauan b t b b Getaran Sisian Separuh Vokal b b b w m f v p b 2 t d 3 4 5 k g Letupan č j n  s z r l y Š  x h Letusan Geseran Carta konsonan Bahasa Melayu 1.Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan konsonan letupan dua bibir bersuara [b] dapat dihasilkan dengan Pita Suara 6  Lelangit Keras Lelangit Lembut . KONSONAN LETUPAN a) Konsonan letupan [p] dan [b]. Ada Sembilan konsonan yang dikeluarkan dengan udara ditahan dan dilepaskan dengan cepat.

Gambar rajah konsonan letupan [p] dan [b] Contoh perkataan: Huruf Konsonan [p] Konsonan [b] Awal Padu Balik Tengah Lapuk Ribut Akhir Pop Adib b)Konsonan letupan [t] dan [d].Ini dapat ditunjukkan seperti gambarajah di bawah. Gambarajah konsonan letupan [t] dan [d].kemudian dengan cepat mulut di buka .maka keluarlah bunyi [p]. Contoh perkataan: Huruf Konsonan [t] Konsonsn [d] Awal Tikus Dulang Tengah Betik Tindak Akhir Kasut Tekad .bunyi yang dihasilkan ialah letusan gusi bersuara [d].Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan kebelakan atau ke dinding rongga tekak untuk menutup arus udara kerongga hidung.Apabila arus udara dari parupaaru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan suara dan sekaatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta merta maka terhasillah bunyi letupan gusi tidak bersuara [t]. Konsonan letupan gusi tidak bersuara [t] dan konsonan letupan gusi bersuara [d] dapat dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan rapat kegusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara.Untuk penghasilan [b] pita suara mestilah bergetar.Jika lelangit lembut dinaikkan dan bibir dirapatkan.kemudian udara tersekat pada dua bibir dan udara dipaksa keluar.lalu pita suara direnggangkan.merapatkan dua bibir untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.tetapi apabila pita suara dirapatkan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara.

apabila pita suara dirapatkan.arus udara yang keluar melalui rongga mulut maka menggetarkan pita suara maka terhasil lah bunyi konsonan [g]. Gambarajah konsonan letupan [k] dan [g] d)Konsonan [c] dan [j] Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara [c] dan konsonan letusan lelangit keras bersuara [j] dapat dibunyikan dengan cara hadapan lidah rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada arus udara. Gambarajah konsonan [c] dan [j] .Arus udara melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.tetapi jika arus udara dari paruparu keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara maka bunyi yang terhasil ialah letusan lelagit keras gusi bersuara [j].Lelangit lembut dan anak tekak mestilah dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung lalu pita suara direnggangkan.dan seterusnya udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan perlahan-lahan maka terhasil lah bunyi letusan lelangit keras tidak bersuara [c].Namun begitu. Untuk menghasilkan bunyi letupan lelangit lembut tak bersuara [k] belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk menyekat arus udara serta lelangit lembut dan anak tekak dirapat kerongga tekak bagi menyekat arus udara ke rongga hidung.c)Konsonan [k] dan [g].

Gambarajah hentian glottis [?].Pita suara direnggangkan dan arus udara melalui melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.e)Hentian glottis Bagi menghasilkan hentian glottis [?] lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak bagi membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung dan pita suara di rapatkan sepenuhnya. KONSONAN GESERAN Konsonan geseran melibatkan dua konsonan sahaja iaitu konsonan [s] dan konsonan [h].Arus udara yang keluar dari paru-paru tersekat di bahagian rapatan pita suara menyebabkan pita suara tidak bergetar .Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran [s] hadapan lidah dinaikkan ke gusi untuk membuat sempitan pada arus udara. Bagi penghasilan bunyi geseran glottis tak bersuara [h].udara mestilah keluar melalui pita suara yang renggang dan rongga mulut berkeadaan seperti sewaktu mengeluarkan bunyi vocal. Gambarajah konsonan geseran [s] dan [h].sementara pada masa yang sama juga lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara ke rongga hidung. Contoh perkataan: Awal Anak Ikan Tengah Saat Rakyat Akhir Lemak Budak B). .

KONSONAN GUSI BERSUARA [l].Pita suara dirapatkan.Udara keluar melalui bahagian tepi lidah maka terhasil lah bunyi sisian gusi bersuara [i]. Gambarajah konsonan getaran gusi bersuara [r].Lelangit lembut dinaikkan dan pita nsuara bergetar. D). . Konsonan gusi bersuara [i] juga dikenali denagan konsonan sisian. Gambarajah konsonan gusi bersuara [l]. Konsonan getaran gusi bersuara [r] dapat dihasilkan apabila hujung lidah dikenakan pada gusi lalu lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan kebelakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.C). KONSONAN GETARAN GUSI BERSUARA [r].setelah itu arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara dan pada masa yang sama arus udara dari rongga mulut menggetarkan hujung lidah.Hujung lidah dinaikkan ke gusi dan laluan udara tersekat.

[n].Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran dan arus udara dilepaskan perlahan-lahan. Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan supaya arus udara dapat disekat.[n]. KONSONAN SEPARUH VOKAL DUA BIBIR BERSUAR [W].tetapi bergerak dan membuat luncuran.Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung. . KONSONAN SENGAUAN (NASAL) Konsonan sengauan terdiri daripada konsonan [m].Bunyi ini dinamakan separuh vocal dua bibir bersuara. a)Bagi fonem konsonean [w]. Ada dua bunyi separuh vocal.E).Untuk memberikan laluan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung lelangit lembut dan anak tekak di turunkan.Namun begitu ianya berbeza antara satu sama lain iaitu perbezaannya berlaku pada daerah udara disekat yang berlaku pada rongga mulut.manakala untuk menghasikan konsonan sengauan lelangit lembut bersuara [ng] belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. a) konsonan sengauan [m].[n] dan [ng] Perbezaan penghasilan konsonan sengauan [n] dengan yang lain ialah hujung lidah dinaikkan ke gusi. b)konsonan sengauan [n].dan [n]. Gambarajah konsonan separuhvokal [w].Untuk konsonan sengaun [n] pula tengah lidah dinaikkan ke lelangit keras.kedudukan lidah tidak tetap.Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara digetarkan.Untuk menghasilkan bunyi separuh vocal. Gambarajah F).keadaan diperingkat awal lidah seperti untuk membunyikan [u]kemudian bergerak pada vocal yang lain.

bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan merapatkan bibir bawah atas sehingga apabilaudara melalui terdapat geseran.Selain itu huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato‟.Konsonan sy yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab.b)konsonan separuh vocal [j]. J).digangti degan huruf k menjadi makna.sebagai darjah kebesaran atau bintang yang dikurniakan olehSultan atau Yang Di Pertuan Negeri. pita suara bergetar yang menghasilkan bunyi ngeseran bibir gusi bersuara.Lelangit lembut dinaikkan. Gambarajah konsonan separuh vocal [j]. KONSONAN PINJAMAN Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab kecuali huruf v.Pada tempat lain.ada konsonan yang dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu melalui kata-kata asing yang dipinjam.huruf „i („ilmu).Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris.Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung.Pita suara di getarkan sambil liodah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan [j].[gh] menjadi [g]. Selain itu.depan lidah diangkat tinggi kea rah gusi manakala bibir dihamparkan.Ia digantikan dengan konsonan Melayu seperti [th]bunyi daripada Bahasa Arab kepada [s].digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya.‟u („umur) digugurkan.Pita suara tidak bergetar untuk membunyikan [f] iaitu bunyigeseran bibir gusi tidak bersuara. Cara membunyikan konsonan separuh vocal lelangit keras bersuara [j].Contohnya [f] dan [v].skuasy.Namun begitu masih ada bunyi yang digunakan srhingga kini dan bunyi-bunyi itu ialah bunyi-bunyi geseran.‟a („alam). .Manakala untuk membunyikan [v].Huruf ain seperti dalam perkataan ma‟na.[dh] menjadi [d] dan [dz] menjadi [z].

iaitu kh. ch. Akan tetapi.Bagi [s] pula. dz menjadi z. Gambarajah Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan.2. ejaan lama Bahasa Melayu. dh menjadi d dan th menjadi s. secara nyata vokal-vokal Ini tidak betul-betul menyerupai vokal kardinal sepenuhnya. keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. PENGHASILAN BUNYI VOKAL DALAM BAHASA MELAYU Vokal dalam Bahasa Melayu terbahagi kepada tiga bahagian iaitu vokal hadapan . dz.Proses membunyikan [z] berbeza apabila pita suara bergetar. iaitu ch menjadi c. 2. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah.vokal tengah serta vokal belakang. [e]. gh. 2006:95-96). ny dan ng.Seterusnya bagi fonem[z].lelangit lembut dinaikkan dan depan lidah dinaikkan ke lelangit keras. iaitu kh. Walau bagaimanapun Vokal Melayu ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan vokal-vokal Kardinal. [o] dan [‫ ]כ‬dan satu vokal tengah. [ɛ] dan [a] manakala tiga Vokal belakang iaitu [u]. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. Seterusnya. Terdapat empat vokal depan dalam bahasa Melayu iaitu [i]. Penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. ng. keadaan lelangit lembut. Selain itu.Konsonan yang dihasilkan ini dinamakan geseran gusi bersuara. sh. gh.Bunyi ini dihasilkan seperti menghasilkan [s]. dinaikkan sedikit atau diturunkan. (Abdullah Hassan.Pita suara tidak bergetar. iaitu [ə]. sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung ( menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang . dh dan th. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. ny.

Abdul Hamid Mahmood (1998:31): “ Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan.sewaktu menyebutnya depan lidah dinaikkan tinggi dalam mulut.Danel Jones dalam bukunya „Outline of English Phonetics‟ mengatakan: “ Vokal adalah bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan udara dari paru-paru keluar berterusan tanpa mengalami sebarang gangguan.Antara depan lidah dan lelangit keras. sekatan atau himpitan yang boleh menimbulkan bunyibunyigeseran(ArbakOthman1983:54)Selaras dengan pengertian itu. i. é. diftong dan vokal rangkap. A).ubi. e.contoh dalam perkataan ialah ibu. u ) Daripada definisi-definisi ternyata di atas depatlah dirumuskan bahawa vokal merupakan bunyibunyi bersuara yang dihasilkan tatakala udara daripada paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan.umi dan geli. Hockett dalam buku„ACourseInMordenLinguistic‟memberi definisi vocal sebagai:“ Vokal sebagai bunyi-bunyi bahasa yang tidak dicirikan oleh sebarang gangguan pada arus udara (Arbak Othman 1983:54) Disamping definisi-definisi yang dikemukakan diatas Kamus Dewan (1998:1341) juga memberi definisi seperti berikut:“ Vokal tulin. hasil daripada pengaliran udara tanpa sekatan daripadaparu-paru. o.disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. Bunyi bersuara yang dihasilkanadalahlantangdanlebihjelasdaripadabunyikonsonan. Sejajar dengan sifat-sifat vocal yang mengeluarkan bunyi. Satuan fonologi yang diwujudkan dalam lafaz tanpa geseran adalah vocal. Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat didengar dengan lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. Bunyi vokal mempunyai cirri-ciri kelantangan dan kepanjangan.terdapat saluran sempit untuk udara keluar.” Terdapat juga beberapa definisi tentang vokal yang diberi oleh para pengkaji linguistik. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. Menurut Prof. Sementara Harimurthi Kirdalaksana (1983:177) mendefinisikan vokal seperti berikut: “ Bunyi suara yang dihasilkan dengan getaran pita suara.ketika membunyikannya saluran udaranya lebih luas . VOKAL HADAPAN Vokal hadapan sempit [i]. huruf hidup atau huruf saksi ( a. Charles F.biru. udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan.Contohnya perkataan geli.Untuk vocal hadapan separuh sempit pula [e]. dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Dr.

lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Gambarajah vocal hadapan sempit [i] Contoh perkataan Awal kata ipar itu Tengah kata bila kita Akhir kata Tali Guli b)vocal hadapan separuh sempit [e] Bagi menghasilkan bunyi vocal hadapan separuh sempit [e].Sewaktu menyebut vocal [a] tlang rahang turun dan saluran udara menjadi luas kerana depan lidah juga diturunkan.bibir dihamparkan separuh sempit dan depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke gusi.Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dapat menggetarkan selaput suara.Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.kerana depan lidah dinaikkan tidak setinggi kedudukannya seperti vocal[i]. CARA MENGHASILKAN VOKAL a)Vokal hadaapan sempit [i] Untuk menghasilkan vokaln ini hadapan lidah dinaikkan tinggi tetapi tidak menyentuh lelangit keras. Gambarajah kedudukan bunyi vocal dalam Bahasa Melayu. Gambarajah vocal hadapan separuh sempit [e] .

seoalah-olah terhampar dan mulut kita dalam keadaan terbuka luas.Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar. Gambarajah vocal hadapan separuh luas [ ] Contoh perkataan Awal kata Esa enak Tengah kata belok Belek Akhir kata Tempe Tauge d)Voakal depan luas atau lapang [a] Vokal ini paling banyak dalam Bahasa Melayu dan ia terletak jauh di bahagian bawah.Contoh perkataan Awal kata Ela elak Tengah kata leper Heret Akhir kata Sate c)vocal hadapan separuh luas [ ] Cara membunyikan vocal hadapan separuh luas [ ].sebaliknya udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut.Hadapan lidah .keadaan bibir hampar.depan lidah dinaikkan separuh rendah ke gusi.Pita suara digetarkan.

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. CARA MEMBUNYIKAN VOKAL TENGAH Bagi menghasilkan bunyi vocal tengah [ ]. Contoh perkataan. 1.perahu 2.supaya semasa udara keluar melaluinya.tempat 3.empat .pita suara dirapatkan .anak tekak dan lelangit lembut menutup rongga hidung dan pita suara bergetar.pita suara akan bergetar.dinaikkan sedikit sahaja kea rah lelangit keras. Gambarajah vocal depan luas atau lapang [a] Contoh perkataan Awal kata Ahli anjing Tengah kata beras Kadar Akhir kata Nama Siapa B) VOKAL TENGAH Vokal ini hanya tedapat diawal dan di tengah suku kata sahaja.bahagian tengah lidah dinaikkan kea rah pertemuan antara lelangit keras da lelangit lembut.

sementara lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan.alat artikulasi penting yang berperanan ialah bahagian belakang lidah. Gambarajah penghasilan vocal belakang [u] Contoh perkataan.a].Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak keluar melalui hidung.kecuali vocal [a] vocal yang lain membundarkan bibir. Awal kata Unta ubi Tengah kata buka Lupa Akhir kata Kuku Batu b)Vokal belakang separuh sempit [o] Belakang lidah dinaikkan separuh sempit kea rah lelangit lembut.e.belakang kidah dinaikkan tinggi kea rah lelangit lembut. VOKAL BELAKANG Terdapat empat vocal belakang dalam bahasa melayu iaitu [u.Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar menggetarkan pita suara ke rongga mulut.C). CARA MEMBUNYIKAN VOKAL BELAKANG.Maka terhasil lah bunyi vocal belakang separuh sempit [o]. a)Vokal belakang sempit /tinggi [u] Bagi menghasilkan bunyi vocal belakang proses yang berlaku ialah bibir dibundarka.o.Sewaktu penghasilan vocal belakang. .Bentuk bibir akan menjadi bundar apabila menghasilkan bunyi vocal-bunyi vocal belakang.

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar lalu pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.Gambarajah vocal belakang separuh sempit [o] Contoh perkataan. Gambarajah penghasilan vocal belakang separuh sempit [ ].sementara belakang lidah dinaikkan separuh sempit kea rah lelangit lembut.vokal belakang separuh luas[ ]. . Awal kata orang oleh Tengah kata borang kotak Akhir kata bolot pidato c). Bibir hendaklah dibundarkan.

Contoh: 1. b)Kedua-dua vocal dalam susunan perkataan KVKV atau KVKVK.nyawa 2mewah 3.Dalam struktur ini konsonan yang pertamanya adalah separuh vocal atau hentian glottis [h]. CARA MEMBUNYIKAN VOKAL SENGAUAN a)Vokal sengauan ini terhasil bila sebelumnya terdapat konsonan sengauan .Kehadirannya dipengaruhi oleh bunyi konsonan di hadapan atau di belakang vocal itu dan ia boleh terjadi kepada semua bunyi vocal.lambing yang digunakan ialah [~].mahu c).udara keluar dari kedua-dua rongga. 1.minum 2.mama.maal 2.iaitu rongga hidung dan mulut.Setelah rongga hidung tidak tertutup rapat.Kedua-dua vocal yang menuruti konsonan sengauan dalam susunan KVVK.rongga hidung juga terlibat dan lelangit lembut anak tekak tidak dinaikkan cukup tinggi untuk menutup rongga hidung. Contoh: 1.maut 3.saat .Contoh perkataan Awal kata Oren olok Tengah kata sudoh Pokok Akhir kata Kito Belako D). Contoh.VOKAL SENGAU Bagi mengeluarkan vocal sengauan.

Kesimpulannya bunyi vocal ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusiaSemua bunyi vocal adalah bunyi-bunyi bersuara.atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi.manafaat.b dan p dalah unit terkecil yang berfunsi kerana unit itu membezakan unit ujaran./t/-/a/-/b/-/a/-/h/ dan unit ini adalah berfungsi.Contohnya perkataan sayang dan bayang.Sekiranya keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya.Dengan kata lain fonem juga boleh dikataka sebagai unit bahasa terkecil yang berfungsi. FONEM Fonem ialah bunyi bahasa yang menunjukkan perbezaan erti. 3.Perkataan /tabah/ dan /tapah/ -Perkataan ini mempunyai lima unit bunyi terkecil iaitu.Bila diganti /b/ dengan /p/ maka tabah bertukar menjadi tapah. Bunyi-bunyi ini dipanggil fonem.Contohnya kata „palu‟ . Kita juga boleh melihat melalui beberapa contoh lain: 1.semua e)Vokal bagi perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang menurut geseran rongga tekak [?] dalam tulisan jawi yang dilambangkan sebagai [E]. Contoh: 1.Fonem dan teranskripsi fonem diletakkan dalam kurungan / /.nyawa 2.bunyinya hampir sama tetapi fonemnya berbeza[s] dan [l] dan ertinya juga berbeza.Oleh itu.d) Kedua-dua vocal yang mengikuti konsonan sengauan dalam susunan KVKVV. .jumaat 2.Bunyi bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara.maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Contoh: 1.ianya merupakan satu ujaran yang bermakna.

Keadaan ini disebut sebagai variasi atau kelainan bunyi yang bebas.Kita juga kadangkala berhenti sebentar sehingga terdapat kumpulan kata dan diucapkan sama rata atau mendatar sahaja.seharusnya perlu diketahui pula fonem terdiri daripada anggota fonem yang dipanggil alofon.maka bunyi yang berbeza itu bukanlah dua fonem yang berlainan tetapi merupakan alofon daripada satu fonem.Ia adalah berbeza dengan unsur-unsur segmental kerana setiap satu bunyi adalah satu segmen atau penggalan daripada arus tuturan.1.Ini dinamakan sebagai pasangan minimum atau pasangan terkecil.bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna iaitu tidak diletupkan.btdan k adalah unit terkecil yang berfunsi kerana unit itu membezakan unit ujaran.Banyak contoh yan boleh diberi antaranya: 1.mempunyai makna yang berlainan./o/. 3. Dalam Bahasa Melayu terdapat enam fonem vokal iaitu /a/.Bila diganti /t/ dengan /k / maka mata bertukar menjadi „maka‟.Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna.makal fonem konsonan pula terdiri daripada 25 fonem.Kita menuturkan segmen-segmen dengan pelbagai tingkat tekanan dan nada./m/-/a//t/-/a/ dan unit ini adalah berfungsi.Oleh itu.Inilah yang dinamakan alofon. 4./e/.Dalam suprasegmental terdapat empat cirri suprasegmental iatu: .tetapi dalam luap. 2.Contoh yan ketiga ialah bunyi p‟p‟ dalam palu.Oleh itu. Bunyi-bunyi ini dipanggil fonem.Sekiranya pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling minimum tadi tidak berbeza tidak berbeza maknanya. CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL Terdapat empat unsur suprasegmental dalam elemen Bahasa Melayu yang perlu dipelajari.lupa dan luap. ALOFON Setelah memahami apa itu fonem.Inilah yang dinamakan alofon.Untuk menjelaskan lagi apa dia alofon kita boleh melihat melalui pasangan kata yang menunjukkan perbezaan perkataan yang paling kecil tetapi keduadua perkataan itu.2.Perkataan /mata/ dan /maka/ -Perkataan ini mempunyai empat unit tercil iaitu .fonem/p/ mempunyai dua alofon. Perkataan /bilik/ dan /bili?/ -bagi perkataan ini ejaannya berbeza dan bunyi sedikit berbeza tetapi ianya memberi makna yang sama./e/./i/./u/.Perkataan /faham/ dan /paham/ -bagi perkataan ini ejaannya berbeza dan bunyi sedeikit berbeza tetapi ianya memberi makna yang sama. 3.

Nada ditandai oleh nombor-nombor 1(rendah).bunyi vocal juga turut disebut dengan lantang dan panjang.predikat lebih diutamakan daripada subjek.berlainan dengan ayat tanya yang menggunakan nada yang tinggi diakhir ayat.Dalam ayat asalnya.Tekanan menunjukkan kelantangan sesuatu suku kata yang menandakan keras atau lembutnya penyebutan suku kata tersebut.Tekanan pada vocal biasanya berlaku dalam Bahasa Melayu.Unsur tekanan dihasilkan bersama perkataan atau suku kata.3(tinggi).Lambang yang digunakan untuk tekanan ialah /‟/.Ayat Bahasa Melayu mempunyai pelbagai nada dan lagu. Ciri kedua suprasegmental ialah nada.2(biasa).Selain itu.Contohnya.perkataan pergi! Ditandakan dengan tingkat nada 2-3.dan 4(tinggi sekali).. B)NADA.a)Tekanan b)Nada c)Jeda d)Panjang-pendek A)TEKANAN Ciri suprasegmental yang pertama ialah tekanan.Dalam ayat (a).Manakala dalam ayat (b) pula partikel-lah . Contohnya:a)[ki/‟/ta] b)[ba/‟/pa] c)[sa/‟/tu].Antara contoh nada pada ayat-ayat dalam Bahasa Melayu ialah: 1.Nada pada ayat perintah a)pergi! b)Pergilah Bagi nada ayat perintah .ayat berita menggunakan nada yang menurun pada akhir ayat.subjek atau kata ganti nama diri yang kedua iaitu awak telah digugurkan dan akhirnya tinggal predikatnya sahaja.Contohnya dalam ayat “pergi”adalah ringkasan daripada ayat „awak pergi!”.Ini menjelaskan bahawa tingkat nada meningkat pada suku kata akhir.Dalam bahasa Melayu tekanan kuat berlaku pada suku kata kedua dalam sessuatu perkataan.Percakapan seharian terdiri daripada ayat-ayat yang bersambung dan mempunyai nada yang berbeza.Nada ialah unsure naik atau turunnya suara dalam pengucapan ayat atau frasa.

5.sama ada perkataan.Semua bunyi vocal merupakan bunyi-bunyi bersuara dan bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.maka getaran akan berlaku lalu terhasil lah bunyi bersuara.Lambang [: :] menunjukkan dua mora manakala lambang [.Begitulah sebaliknya. alofon dan ertinya serta suprasegmental berserta cirri-cirinya. [#saya makan nasi # emak?] adalah berbeza dengan [#Saya makan nasi emak?#].Lambang bagi fonem ini ialah [:] yang dinamakan mora.telah digunakan dalam ayat perintah tersebut kepada tingkat yang lebih rendah pada akhir suku kata. Selain dariapada bagaimana bunyi terhasil bidang kajian fonologi dan fonetik juga merangkumi kajian terhada sifat-sifat bunyi bahasa tersebut. KESIMPULAN Sebagai rumusannya kajian fonologi dan fonetik melibatkan organ pertuturan manusia secara lansung.Unsur ini boleh membezakan makna.ayat atau rangkaikata. Contohnya: 1.Lambang yang digunakan jeda ialah #.Organ pertuturan manusia ini juga dikenalai sebagai alat artikulasi.Udara merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi.Dalam Bahasa Melayu panjang pendek tidak membezaakan sesuatu makna perkataann.Lambang [:] beerti panjang sebutan bunyi itu ialah satu mora.iaitu unsure hentian yang memisahkan antara unsure-unsur linguistic. .Contohnya kajian juga meliputi bidang fonem serta sifatnya. D)PANJANG –PENDEK Fonem suprasegmental yang seterusnya ialah panjang pendek.] adalah lambang bagi setengah mora. C)JEDA Jeda juga disebut sebagai persendian.Keadaan ini bergantung kepada keadaan pita suara.iaitu sekiranya keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya.Bunyi vocal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia.Nada ditandakan dengan tingkat nada 2-3-1.Selain alat artikulasi manusia satu unsure penting yang terlibat dalam proses penuturan manusia ialah udara.

Kejayaan Komunikasi. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan.BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). . Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Linguistik Am. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Ahmad Kamal Muhammad (1992).

Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1988). (1985). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Awang Sariyan. Asas Fonetik. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzukhi Nyak Abdullah. (1975). Lutfi Abas. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.Asmah Hj Omar. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1977). (1997). Sebutan Baku Bahasa Melayu. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->