PENGGUNAAN BUKU 3D DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS HURUF KECIL BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAH

http://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/abstrak-kajian-tindakan-pismp-sem-8-c.html

Teknik bercerita dalam membantu menerapkan tingkah laku positif dalam kalangan kanak-kanak Prasekolah. Penggunaan kad imbasan bergambar membantu meningkatkan kemahiran membaca murid MEMBANTU MURID PRASEKOLAH MENULIS AYAT DENGAN BAIK MELALUI PENGGUNAAN KAEDAH PETAK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful