PENGGUNAAN BUKU 3D DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS HURUF KECIL BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAH

http://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/abstrak-kajian-tindakan-pismp-sem-8-c.html

Teknik bercerita dalam membantu menerapkan tingkah laku positif dalam kalangan kanak-kanak Prasekolah. Penggunaan kad imbasan bergambar membantu meningkatkan kemahiran membaca murid MEMBANTU MURID PRASEKOLAH MENULIS AYAT DENGAN BAIK MELALUI PENGGUNAAN KAEDAH PETAK.