Pengantar Pengurusan

PMN 1013

1

PELAJARAN 1

PENGURUSAN DAN PERSEKITARAN

2

KANDUNGAN
1. Konsep organisasi dan pengurusan 2. Kepentingan pengurusan 3. Jenis dan kemahiran pengurus 4. Aktiviti dalam proses pengurusan

3

Organisasi  Organisasi  Penggabungan antara manusia yg berada dlm susunan yg sistematik bagi tujuan utk mencapai sesuatu tujuan – digunapakai utk semua jenis organisasi dari yg berteraskan untung hinggalah yg tidak berteraskan keuntungan 4 .

Organisasi  4 elemen organisasi  entiti sosial atau struktur  mempunyai sempadan  dijalankan oleh seorang individu atau kumpulan secara teratur dan berterusan  objektif dan matlamat 5 .

1 6 .Ciri-ciri asas organisasi EXHIBIT 1.

suatu disiplin. manusia. dan suatu kerjaya (Ivancevich et al.Pengurusan  Definasi  Proses. 1997)  Pengurus Individu yg melaksanakan kerja melalui org lain 7 .

Pengurusan     Pengurusan Sebagai Suatu Proses Pengurusan Sebagai Suatu Disiplin Pengurusan Sebagai Manusia Pengurusan Sebagai Suatu Kerjaya 8 .

Aktiviti Pengurus       merancang. mengorganisasi. mempengaruhi dan mengawal mempengaruhi dan meneliti penghubung penjana dan pemangkin mempunyai kuasa menyelaras 9 .

Jenis pekerjaan pengurus EXHIBIT 1.2 10 .

Dimensi menegak  Pengurus Lini/bawahan (First-line managers)  Individu yg bert/jawab mengarah aktiviti-aktiviti kerja harian kpd pekerja operatif yg berada di antara pengurus bawahan & pengurus atasan yg bert/jawab utk membuat keputusan berkaitan halatuju organisasi dan mewujudkan polisi-polisi yg dapat mengawal selia semua ahli-ahli dlm organisasi 11  Pengurus pertengahan (Middle managers)  Individu  Pengurus atasan (Top managers)  Individu .

Dimensi Mendatar……. Pengiklanan.   12 . Pengurus cawangan etc. Pengurus Projek : Kemahiran yang tinggi dalam menyelaras sesuatu projek. Pengurus Besar : Keseluruhan organisasi dan jabatan-jabatan dibawahnya yang berbagai-bagai. Pengurus bahagian. kewangan dan akaun. jualan.  Pengurus Fungsional : bidang pengkhususan dan aktiviti tertentu dalam organisasi.

Apa itu pengurusan?  Pengurusan  Proses utk menyelesaikan kerja-kerja dgn cekap (efisyen) dan berkesan (efektif) melalui dan dgn org lain  Proses berterusan  Tertumpu kepad pencapaian matlamat  Melalui kerjasama dgn sumber organisasi  Dgn cekap & berkesan 13 .

Bermaksud melaksanakan kerja yg betul yakni mencapai matlamat yg ditetapkan  Keberkesanan  14 . Kecekapan  Melaksanakan kerja dgn betul yakni menggunakan sedikit input bagi menghasilkan banyak output – cuba meminimakan kos.

Kecekapan & Keberkesanan EXHIBIT 1.3 15 .

4 16 .Aktiviti-aktiviti proses pengurusan EXHIBIT 1.

siapa yg melapor kpd siapa dan di mana keputusan patut dibuat. siapa yg patut laksanakannya. menerangkan strategi-strategi dan membangunkan plan-plan utk menyelaraskan aktiviti kerja  Penyelarasan (Organizing)  Melibatkan usaha menentukan apakah tugas yg patut dilaksanakan. 17 .Proses Pengurusan  Perancangan (planning)  Melibatkan perletakan matlamat. bagaimana ia perlu dikumpulkan.

mengarah aktiviti-aktiviti. membandingkan prestasi dgn matlamat dan membetulkan sebarang penyimpangan yg berlaku 18  Kawalan (controlling)  Proses .Proses Pengurusan  Kepimpinan (leading)  Melibatkan usaha memotivasikan pekerja. memilih saluran komunikasi yg paling berkesan dan menyelesaikan konflik memantau prestasi.

Sejarah membuktikan tiada organisasi yang berjaya kecuali wujudnya hierarki pengurusan yang cekap. Pengurusan merupakan jentera yang menggerakkan sesebuah organisasi ke arah kejayaan atau kegagalan.Kepentingan Pengurusan     Perlu mencapai matlamat & objektif. Pengurusan adalah terdiri dari pengurus dalam di semua peringkat hierarki. 19 .

Pengurusan open minded sedia terima teguran. Membentuk matlamat yang jelas dan sekata kepada kakitangan. 20 . Tonjolkan penampilan yang dihormati. Implikasi kewangan terhadap keputusan. Pemilihan pekerja yang betul sebagai staf organisasi. Integriti yang tinggi secara konsisten. Keputusan yang jelas kepada subordinat. Interaksi dua hala. Kawalan menjamin kerja mencapai objektif. Kawalan berterusan. Penghargaan dan ganjaran bukannya kritikan. Tunjuk ajar dan sokongan kepada pekerja. Pengiktirafan Objektif. Inovasi dan pembaharuan. Menggalakkan komunikasi terbuka. Maklumat sesuatu tugas yang jelas dan tepat.Jenis dan Kemahiran Pengurus KUALITI PENGURUS YANG BERJAYA           Hala tuju yang jelas.

Antara jabatan dan unit Kemahiran membuat keputusan. Kemahiran untuk menggunakan pendekatan atau teknik dalam menyelesaikan masalah Kemahiran Konseptual : Keupayaan melihat organasasi sebagai satu keseluruhan yang berkaitan antara satu sama lain.     Kemahiran manusia : Berinteraksi. memimpin 21 . bagaimana faktor ini berkait. alat.Kemahiran  Kemahiran Teknikal : Kemahiran guna pengetahuan. sumber yang khusus Kemahiran Analitikal : Kenal pasti faktor utama.

PERANAN PENGURUSAN   Peranan pengurus adalah berbeza berdasarkan saiz organisasi. bina hubungan  Peranan Pegawai Perhubungan : Antara individu dalaman dan luar organisasi Peranan Maklumat  Peranan Pemantau  Peranan Penyebar  Peranan Jurucakap Peranan Membuat Keputusan  Peranan Usahawan : Perbaiki unit dibawahnya  Peranan Pengaman Kekacauan  Peranan Pengagih Sumber  Peranan Perunding   22 .  Peranan Pemimpim : Mengarah. menyelaras. Peranan Antara Perorangan  Peranan Tunggak : Kedudukan formal / simbolik sebagai seorang pengurus.

BAB 2
PERKEMBANGAN SEJARAH PENGURUSAN

23

Pendekatan klasikal  Pendekatan tingkah laku  Pendekatan sains pengurusan  Pendekatan kontingensi  Pendekatan sistem

24

Konsep Pendekatan Klasikal

Berikutan perkembangan revolusi industri pd p’tghan k-19 Masalah utama pengurus – usaha utk meningkatkan kecekapan dan produktiviti Pendekatan yg memberi perhatian kpd KECEKAPAN ORGANISASI DGN TUJUAN MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN KEJAYAAN ORGANISAsi Mencari cara + kaedah sesuai utk mengurus kerja & orgz

25

Pendekatan Pengurusan Saintifik 1.Teori organisasi klasikal  Fokus pengurusan organisasi 26 .Pendekatan Pengurusan Saintifik : menekankan kajian saintifik ke atas kaedah pekerja untuk meningkatkan produktiviti individu pekerja  fokus pengurusan kerja 2.

TAYLOR : dikenali sebagai “Bapa Pengurusan Saintifik”. HENRY L. Kaji pergerakan pekerja lebur besi . Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar. Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan melakukan kerja FRANK & LILIAN GILBRETH : Kaji bagaimana pekerja susun bata menggunakan alat rekod pergerakan “therbligs”. Tugas perlu dijadualkan 2.     Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap bahagian tugas tersebut.GANTT 1.Pengurusan Saintifik dan Teori Organisasi Klasikal FEDERICK W. Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja dengan kaedah kerja yang tepat. Hasilnya daripada 8 dapat jadi 5 pergerakan. Ganjaran terhadap inovasi 27 .

TEORI ORGANISASI SOSIAL  Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori organisasi klasikal paling terkemuka. Beliau telah mengenal pasti fungsian utama pengurusan. pengarahan. penyelarasan dan pengawalan   14 Prinsip umum Pengurusan      Pembahagian kerja Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak sahaja Keselarasan arah tuju : objektif yang satu 28 . pengorganisasian. Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan. Orang pertama mensistematikkan pengurusan.

Barnard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama dan penting bagi semua pengurus. pengurus perlu menjalankan tugas memimpin sebagai menandakan penerimaan terhadap autoriti mereka.Sambungan…  Chester I. Max Weber : bagi Weber. birokrasi adalah rasional.  Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik :  Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi  Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur  Pembahagian buruh yang jelas  Impersonaliti (hubungan bukan peribadi)  Kerjaya berasaskan merit 29 . Organisasi secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsip-prinsip logik. Setelah penetapan matlamat dan pengumpulan sumber.

penyelarasan dan pengawalan. Kritikan terhadap pendekatan klasik : pendekatannya terlalu ringkas yang agak tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa berubah dan belum stabil. Pandangan klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik. jadual pengeluaran. sistem upah. Pendekatan klasikal juga telah memberi sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan seperti analisis pergerakan dan masa. menyebabkan ia 30 mengabaikan kepentingan kehendak manusia. Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan dan kemahiran seseorang pengurus.Sumbangan dan Had Pendekatan Klasikal  Teori klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen penting dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting dalam dunia yang global. pengarahan. pengujian personel dan belanjawan. Beranggapan manusia ibarat gerigi dalam mesin. kemudahan kerja.     . Pendekatan klasikal telah mengenal pasti fungsi utama pengurusan iaitu perancangan. pengorganisasian.

iaitu pekerja & berusaha menyesuaikan organisasi dengan manusia – kejayaan akan diperolehi Dibahagi 2:  Pendekatan  sains tingkah laku  Perdekatan pergerakan hubungan manusia 31 .Pendekatan Tingkah Laku  Pengurus perlu faham tentang manusia.

Kajian bermula dengan penyiasatan untuk melihat kesan cahaya dalam mempengaruhi produktiviti pekerja.Pendekatan sains tingkah laku  Elton Mayo dan kesan Hawthorne Kajian dilakukan di Hawthorne Works of The Western Electric Company oleh Elton Mayo dan rakannya dari Harvard University. 32   . Kajian ini membuktikan pentingnya sentuhan kemanusiaan ke atas pekerja.

terbukti sentuhan kemanusiaan /interaksi itu penting dalam mewujudkan produktiviti yang tinggi. Kajian Mayo ini telah membuktikan kepentingan pergerakan hubungan manusia dan sosiologi industri 33 . Di samping bijak menguruskan mesin. pengurus perlu bijak menguruskan manusia bagi memperkukuhkan kejayaan organisasi.Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia   Berdasarkan kajian yang dijalankan Mayo.

Hugo Munsterberg & Aplikasi Psikologi Industri Munsterberg merasakan sains dapat menyumbang kepada industri dalam 3 cara :    Kaji tugas dan tentukan pekerja yang mana paling sesuai dengan tugas berkenaan Kenalpasti suasana pysikologi bagaimana pekerja dapat melakukan kerja dengan baik Bangunkan strategi yang dapat mempengaruhi pekerja 34 .

Pendekatan kuantitatif (matematik / pengiraan) ini bermula dalam perang dunia kedua apabila British kekurangan pesawat perang dalam melawan Jerman yang lebih banyak pesawat ditempat yang berasingan dalam waktu yang sama. simulasi computer. Penyelesaian masalah secara teknikal dan bukan kepada tingkah laku manusia. British guna kaedah pengiraan untuk agih-agih pesawat perang Amerika turut guna kaedah yang sama apabila sertai perang dalam tahun 1941.PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN         Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penggunaan teknik kuantitatif (matematik/pengiraan) dalam pengurusan seperti statistik. Robert McNamara jadi presiden Ford.U kementerian pertahanan USA sebelum dilantik sebagai Pengerusi World Bank Charles Thornton : bangunkan syarikat Litton 35 . Bila tamat perang. kemudiannya S. pegawai tentera Amerika (WHIZ KIDS) gunakan teknik ini dalam menyelesaikan masalah Ford Motor.

PENDEKATAN PENGURUSAN KONTIGENSI Mencadangkan supaya pendekatan yang dibuat oleh pengurus disesuaikan dengan individu dalam situasi persekitaran… 36 .

PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN  Sistem Tertutup : Sedikit atau tiada interaksi dengan persekitaran Sistem Terbuka : Berterusan interaksi dengan persekitaran  37 .

kawalan tidak formal. lambat naik pangkat. 38 . tumpuan kepada kakitangan dan keluarga. Y (Positif) Pengurus perlu mahir dalam menyesuaikan diri dengan kedua-dua jenis pekerja William Ouchi : Teori Z   Gabungan pengurusan Amerika dan Jepun.Douglas McGregor : Teori X & Y   X (Negatif). Pekerjaan jangka panjang.

Last bab 2… Michael Porter : Kelebihan Persaingan Kepimpinan kos  Perbezaan  Kos Fokus  Perbezaan terfokus  39 .

BAB KETIGA TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN 40 .

Orgz wujud + berjaya dengan sokongan masyarakat 41 . Masyarakat sentiasa mengharapkan sesebuah organisasi melaksanakan aktiviti tanggungjawab sosial. Dalam organisasi moden penekanan tanggungjawab sosial dan etika perniagaan adalah perlu.Konsep Asas dan Bidang Tanggungjawab Sosial    Tanggungjawab sosial : tanggungjawab pengurus untuk mengambil tindakan yang dapat memberikan manafaat kepada kepentingan masyarakat dan juga organisasi.

Perbezaan Pandangan  Menyokong  Perniagaan adalah sebahagian dari masyarakat  Keuntungan yg diperolehi adalah drpd usaha memenuhi kehendak masyarakat – balas jasa  Boleh meningkatkan keuntungan 42 .

 Menentang  Boleh menimbulkan konflik kepentingan (keuntungan kpd pemegang saham) 43 .

Responsif sosial yang perlu dilaksanakan oleh sesebuah organisasi Pengurus Obstructionist : x tanggungjawab sosial  Pengurus Defensive : minima  Pengurus Accommodative : melebihi kehendak apabila diminta  Pengurus Proactive : melebihi kehendak & x perlu minta  44 .

 Alam sekitar .JAS  Pembayaran gaji/upah  Keadilan dalam peluang pekerjaan  Jaminan keselamatan jln raya  Pencemaran udara 45 .Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial  Berdasarkan peruntukan Undang2 (minima).

TS secara sukarela  Memerlukan penilaian ke atas hasil dlm tempoh jgka pnjg  Memaklumkan kpd semua ahli organisasi utk dptkan sokongan dan sentiasa konsisten 46 .

 Stakeholder – pihak yg secara langsung/ tidak langsung menerima kesan daripada keputusan orgz  47 .Menetukan kewujudan tindakbalas sosial Pd asasnya pihak Pengurusan mempunyai kewajipan TS kpd stakeholder.

stakeholders        Owner – meningkatkan nilai orgz Pembekal – deal fairly Bank – repay debt Kerajaan – mematuhi undang2 Pekerja – menyediakan persekitaran kerja yg selamat Pelanggan – menghasilkan produk yg selamat Masyarakat – mengelakkan amalan perniagaan yang memudaratkan 48 .

pekerjaan kepada masyarakat. bayar upah dan pastikan keselamatan pekerja.    Bidang penyelesai masalah : Kajian jangka panjang masalah sosial 49 .Bidang pengukuran tanggungjawab sosial  Bidang ekonomi : Barangan / perkhidmatan yang dikehendaki manusia. Bidang kualiti kehidupan : Usaha peningkatan taraf hidup. kekal alam sekitar Bidang pelaburan sosial : Melabur wang atau sumber manusia untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat (tajaan etc).

ETika   Etika : Standard betul atau salah yang mempengaruhi gelagat Dilema Etika : Sama ada teruskan atau tidak tindakan tidak beretika yang mendatangkan keuntungan kepada anda atau organisasi anda Gelagat Etika : Gelagat yang diterima sebagai betul atau salah berdasarkan standard Satu sistem peraturan yang menentukan peraturan nilai. Etika digunakan sebagai panduan utama dalam menilai dan melaksanakan keputusan peniagaan oleh hampir keseluruhan masyarakat dunia.    50 .

Kod etika : konflik kepentingan. sumbangan politik & perniagaan Panduan kepada semua pihak dalam menjalankan tugas   51 .Kod Etika  Kenyataan formal yang bertindak sebagai suatu panduan bagi membuat keputusan atau tindakan dalam sesebuah organisasi. pemberian hadiah & bonus. persaingan. pengasingan maklumat.

BAB KEEMPAT PENGURUSAN DALAM ARENA GLOBAL 52 .

Cabaran globalisasi     Firma perlu bersaing di peringkat global Perlu produk yg berkualiti. harga kompetitif Produk yg memberi kepuasan maksima kpd pelanggan Produk yg berdaya saing akan meningkatkan status bangsa + negara 53 .

perniagaan antarabangsa ialah firma yang menjalankan aktiviti sama ada eksport atau import Berkembang sejak perang dunia kedua   54 .Prinsip asas pengurusan antarabangsa  Aktiviti perniagaan yang melangkaui atau memintas sempadan nasional Ringkasnya.

 55 . Dunia sebagai pasaran tunggal. Tempatan In-put asing atau out-put asing Kecil Organisasi antarabangsa : Bertapak disebuah negara urusniaga beberapa negara In-put luar / dalam . out-put luar Organisasi Multinasional : Operasi lebih daripada satu negara dan berurusan dengan beberapa negara Organisasi Transnasional : Perbadanan global.Kategori organisasi yang terlibat dalam arena antarabangsa    Organisasi Domestik : Operasi dalam negara tertentu.

Konsep etika dalam pengurusan arena antarabangsa  Walaupun beroperasi dalam kerangka antarabangsa. namun firma ini perlu menjaga kepentingan sosial tempatan 56 .

ii. Jarak geografi yang luas vi.Aspek kompleksiti dalam pengurusan perbadanan multinasional       i. iv. Kedaulatan nasional yang berbeza Ekonomi yang berlainan Sistem nilai yang berbeza Revolusi perindustrian pada masa berbeza v. Pasaran nasional yang berbeza saiz penduduk dan kawasannya 57 . iii.

Risiko pengurusan perniagaan antarabangsa Keuntungan tinggi + risiko tinggi Cabaran utama firma antarabangsa Budaya yang berbeza Teknologi berbeza Politik dan undang-undang berbeza 58 .

Tenaga kerja perbadanan multinasional dan proses penyesuaian dalam pengurusan antarabangsa    Kakitangan bangsa. bahasa. teknologi berbeza Ahli-ahli syarikat antarabangsa (multinasional) Ekspatriat : ahli organisasi tinggal & kerja dalam negara & tidak mempunyai kerakyatan Warganegara : rakyat negara organisasi beroperasi Warganegara negara ketiga : ahli organisasi rakyat sebuah negara & bekerja untuk ibu pejabat multinasional di negara lain   59 . adat.

undangundang tempatan  60 .Pekerja… Kebiasaannya warganegara :  Kos rendah  Tidak perlu pindah  Tidak perlu orientasi budaya.

Cabaran (ekspatriat + warganegara ketiga) Penyesuaian budaya baru  Repatriasi : Kembali ke negara asal  61 .

Perancangan. pengorganasasian.pengaruh dan kawalan Bina dan kukuhkan kuasa jual di negara asing  Bina loji baru. sama ada pembelian atau pembinaan baru  Biayai perluasan operasi dan aktiviti antarabangsa  Tentukan negara penyertaan untuk perluasan pasaran  62 .

Komponen rancangan pengurusan antarabangsa Multinasional-berbeza  Import & eksport  Persetujuan perlesenan  Pelaburan langsung  Usahasama 63 .

pelanggan.Struktur organisasi antarabangsa dan asas pemilihan pengurus      Pemilihan pengurus Sikap Etnosentrik : negara asal lebih baik Sikap Polisentrik : negara asing lebih baik Sikap Geosentrik : penggabungan asal dan asing Struktur utama : fungsi perniagaan. pewilayahan. produk syarikat. proses pembuatan 64 .

Pengaruh / kepimpinan dalam syarikat multinasional    Pengetahuan bahasa Fahami sikap rakyat Motivasi Pengawalan / masalah pengawalan   Perbezaan watawang Unit organisasi yang terpisah dengan sempadan geografi 65 .

66 . tetapi perubahan generasi menuntut kepada perubahan sistem. perkahwinan Rumusan : amalan Jepun mungkin baik dalam menjaga pekerja.Konsep pengurusan perbandingan     Jepun Pekerja seumur hidup Tinggi status pekerja : kafe sama semua status Pekerja dihargai : rumah.

BAB 5 OBJEKTIF ORGANISASI 67 .

1. definisi objektif Target / sasaran organisasi dlm jangka masa pendek  Kepentingan:   Panduan buat keputusan  Panduan bagi kecekapan organisasi  Panduan bagi mencapai konsistensi dlm organisasi  Panduan menilai prestasi 68 .

perkembangn diri.  Gaji tinggi.2. merangkumi perbagai bidang & dibentuk utk membantu orgz mencapai objektifnya  Cth: meningkatkan kapasiti pengeluaran 10000 unit sebulan Objektif individu : sasaran setiap individu dlm orgz. jenis-jenis objektif    Objektif orgz: sasaran orgz secara keseluruhan. Objektif individu mesti menyumbang kpd pencapaian objektif orgz 69 . penghargaan dr teman.

Bidang penting dlm objektif         Kedudukan pasaran Inovasi – komitmen dlm membentuk kaedah operasi baru Produktiviti Sumber Keuntungan Sikap & prestasi pekerja Pembangunan dan prestasi pengurusan Tanggungjawab sosial 70 .

 Kaji corak pengurusan dlm persekitaran orgz cita rasa pelanggan – beri impak terhadap jualan syarikat  Perubahan undang2 buruh – kesan kpd struktur tenaga dlm sykt  Kejatuhan ekonomi – kesan kpd untung  Perubahan 71 . Langkah utk membentuk objektif yg berjaya.4.

 Membentuk himpunan objektif  Hasil analisis persekitaran digunakan utk membentuk objektif orgz Pesaing telah tingkatkan kualiti produk Pesaing dpt syer pasaran lebih besar Objektif: tingkatkan kualiti produk utk bersaing 72 .

 Membentuk hierarki objektif  Objektif perlu dipecahkan kpd sub-objektif 73 .

000 setahun 74 .Objektif operasional vs non-operational  Non-Operational:  Meningkatkan kualiti produk  Meningkatkan komunikasi  Meningkatkan tanggungjawab sosial  Operational  Mengurangkan jumlah barangan yang dipulangkan semula oleh pelanggan sebanyak 1%  Adakan mesyuarat mingguan dan buletin dalaman setiap bulan  Derma RM10.

 Penilaian prestasi secara berkala secara bersama  Ganjaran kpd individu berdasarkan pencapai matlamat. perkembangan pencapaian objektif disemak secara berkala dan ganjaran diberikan berdasarkan perkembangan tersebut  Ciri: Objektif dipersetujui bersama oleh individu dan pengurus  Menghubungkaitkan objektif prestasi individu dan unit di semua tahap dgn objektif keseluruhan organisasi.  75 .MBO yg mana pekerja dan  Satu sistem penyelianya bersama-sama menentukan objektif prestasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful