P. 1
Pengantar Pengurusan UUM Bab 1-5

Pengantar Pengurusan UUM Bab 1-5

|Views: 3,766|Likes:
Published by Encik Ejam

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Encik Ejam on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

1

Pengantar
Pengurusan

PMN 1013

2

PELAJARAN 1

PENGURUSAN DAN
PERSEKITARAN

3

KANDUNGAN

1. Konsep organisasi dan pengurusan
2. Kepentingan pengurusan
3. Jenis dan kemahiran pengurus
4. Aktiviti dalam proses pengurusan

4

Organisasi

Organisasi

Penggabungan antara manusia yg berada dlm
susunan yg sistematik bagi tujuan utk mencapai
sesuatu tujuan – digunapakai utk semua jenis
organisasi dari yg berteraskan untung hinggalah
yg tidak berteraskan keuntungan

5

Organisasi

4 elemen organisasi

entiti sosial atau struktur
mempunyai sempadan
dijalankan oleh seorang individu atau kumpulan
secara teratur dan berterusan

objektif dan matlamat

6

Ciri-ciri asas organisasi

EXHIBIT 1.1

7

Pengurusan

Definasi

Proses, suatu disiplin, manusia, dan suatu
kerjaya (Ivancevich et al. 1997)

Pengurus Individu yg melaksanakan kerja
melalui org lain

8

Pengurusan

Pengurusan Sebagai Suatu Proses

Pengurusan Sebagai Suatu Disiplin

Pengurusan Sebagai Manusia

Pengurusan Sebagai Suatu Kerjaya

9

Aktiviti Pengurus

merancang, mengorganisasi, mempengaruhi
dan mengawal

mempengaruhi dan meneliti

penghubung

penjana dan pemangkin

mempunyai kuasa

menyelaras

10

Jenis pekerjaan pengurus

EXHIBIT 1.2

11

Dimensi menegak

Pengurus Lini/bawahan (First-line managers)

Individu yg bert/jawab mengarah aktiviti-aktiviti kerja
harian kpd pekerja operatif

Pengurus pertengahan (Middle managers)

Individu yg berada di antara pengurus bawahan &
pengurus atasan

Pengurus atasan (Top managers)

Individu yg bert/jawab utk membuat keputusan berkaitan
halatuju organisasi dan mewujudkan polisi-polisi yg
dapat mengawal selia semua ahli-ahli dlm organisasi

12

Dimensi Mendatar…….

Pengurus Fungsional : bidang pengkhususan dan
aktiviti tertentu dalam organisasi.
Pengiklanan, jualan, kewangan dan akaun.

Pengurus Besar : Keseluruhan organisasi dan
jabatan-jabatan dibawahnya yang berbagai-bagai.
Pengurus bahagian, Pengurus cawangan etc.

Pengurus Projek : Kemahiran yang tinggi dalam
menyelaras sesuatu projek.

13

Apa itu pengurusan?

Pengurusan

Proses utk menyelesaikan kerja-kerja dgn
cekap (efisyen) dan berkesan (efektif) melalui
dan dgn org lain

Proses berterusan
Tertumpu kepad pencapaian matlamat
Melalui kerjasama dgn sumber organisasi
Dgn cekap & berkesan

14

Kecekapan

Melaksanakan kerja dgn betul yakni menggunakan
sedikit input bagi menghasilkan banyak output –
cuba meminimakan kos.

Keberkesanan

Bermaksud melaksanakan kerja yg betul yakni
mencapai matlamat yg ditetapkan

15

Kecekapan & Keberkesanan

EXHIBIT 1.3

16

Aktiviti-aktiviti proses pengurusan

EXHIBIT 1.4

17

Proses Pengurusan

Perancangan (planning)

Melibatkan perletakan matlamat,
menerangkan strategi-strategi dan
membangunkan plan-plan utk menyelaraskan
aktiviti kerja

Penyelarasan (Organizing)

Melibatkan usaha menentukan apakah tugas
yg patut dilaksanakan, siapa yg patut
laksanakannya, bagaimana ia perlu
dikumpulkan, siapa yg melapor kpd siapa dan
di mana keputusan patut dibuat.

18

Proses Pengurusan

Kepimpinan (leading)

Melibatkan usaha memotivasikan pekerja,
mengarah aktiviti-aktiviti, memilih saluran
komunikasi yg paling berkesan dan
menyelesaikan konflik

Kawalan (controlling)

Proses memantau prestasi, membandingkan
prestasi dgn matlamat dan membetulkan
sebarang penyimpangan yg berlaku

19

Kepentingan Pengurusan

Perlu mencapai matlamat & objektif.
Pengurusan adalah terdiri dari pengurus
dalam di semua peringkat hierarki.
Pengurusan merupakan jentera yang
menggerakkan sesebuah organisasi ke arah
kejayaan atau kegagalan.
Sejarah membuktikan tiada organisasi yang
berjaya kecuali wujudnya hierarki pengurusan
yang cekap.

20

Jenis dan Kemahiran Pengurus

KUALITI PENGURUS YANG BERJAYA

Hala tuju yang jelas. Membentuk matlamat yang jelas dan sekata
kepada kakitangan;
Menggalakkan komunikasi terbuka. Interaksi dua hala;
Pengurusan open minded sedia terima teguran.
Tunjuk ajar dan sokongan kepada pekerja;
Pengiktirafan Objektif. Penghargaan dan ganjaran bukannya
kritikan;
Kawalan berterusan. Kawalan menjamin kerja mencapai objektif;
Pemilihan pekerja yang betul sebagai staf organisasi;
Implikasi kewangan terhadap keputusan;
Inovasi dan pembaharuan;
Keputusan yang jelas kepada subordinat. Maklumat sesuatu
tugas yang jelas dan tepat;
Integriti yang tinggi secara konsisten. Tonjolkan penampilan
yang dihormati.

21

Kemahiran

Kemahiran Teknikal : Kemahiran guna pengetahuan,
alat, sumber yang khusus

Kemahiran Analitikal : Kenal pasti faktor utama,
bagaimana faktor ini berkait. Kemahiran untuk
menggunakan pendekatan atau teknik dalam
menyelesaikan masalah

Kemahiran Konseptual : Keupayaan melihat
organasasi sebagai satu keseluruhan yang berkaitan
antara satu sama lain. Antara jabatan dan unit

Kemahiran membuat keputusan.

Kemahiran manusia : Berinteraksi, memimpin

22

PERANAN PENGURUSAN

Peranan pengurus adalah berbeza berdasarkan saiz organisasi.

Peranan Antara Perorangan
Peranan Tunggak : Kedudukan formal / simbolik sebagai seorang
pengurus;
Peranan Pemimpim : Mengarah, menyelaras, bina hubungan
Peranan Pegawai Perhubungan : Antara individu dalaman dan luar
organisasi

Peranan Maklumat
Peranan Pemantau
Peranan Penyebar
Peranan Jurucakap

Peranan Membuat Keputusan
Peranan Usahawan : Perbaiki unit dibawahnya
Peranan Pengaman Kekacauan
Peranan Pengagih Sumber
Peranan Perunding

23

BAB 2

PERKEMBANGAN SEJARAH
PENGURUSAN

24

Pendekatan klasikal

Pendekatan tingkah laku

Pendekatan sains pengurusan

Pendekatan kontingensi

Pendekatan sistem

25

Konsep Pendekatan Klasikal

Berikutan perkembangan revolusi industri pd
p’tghan k-19

Masalah utama pengurus – usaha utk
meningkatkan kecekapan dan produktiviti

Pendekatan yg memberi perhatian kpd
KECEKAPAN ORGANISASI DGN TUJUAN
MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN
KEJAYAAN ORGANISAsi

Mencari cara + kaedah sesuai utk mengurus kerja
& orgz

26

Pendekatan Pengurusan Saintifik

1.Pendekatan Pengurusan Saintifik :
menekankan kajian saintifik ke atas
kaedah pekerja untuk meningkatkan
produktiviti individu pekerja
fokus pengurusan kerja

2.Teori organisasi klasikal
Fokus pengurusan organisasi

27

Pengurusan Saintifik dan Teori Organisasi Klasikal

FEDERICK W.TAYLOR : dikenali sebagai “Bapa Pengurusan
Saintifik”. Kaji pergerakan pekerja lebur besi .

Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap
bahagian tugas tersebut;
Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar;
Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja
dengan kaedah kerja yang tepat;
Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan
melakukan kerja

FRANK & LILIAN GILBRETH : Kaji bagaimana pekerja susun

bata menggunakan alat rekod pergerakan “therbligs”. Hasilnya

daripada 8 dapat jadi 5 pergerakan.

HENRY L.GANTT
1. Tugas perlu dijadualkan
2. Ganjaran terhadap inovasi

28

TEORI ORGANISASI SOSIAL

Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori
organisasi klasikal paling terkemuka.
Orang pertama mensistematikkan pengurusan. Beliau telah
mengenal pasti fungsian utama pengurusan.

Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan,
pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan

14 Prinsip umum Pengurusan
Pembahagian kerja
Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan
Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi
Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak sahaja
Keselarasan arah tuju : objektif yang satu

29

Sambungan…

Chester I.Barnard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama
dan penting bagi semua pengurus. Setelah penetapan
matlamat dan pengumpulan sumber, pengurus perlu
menjalankan tugas memimpin sebagai menandakan
penerimaan terhadap autoriti mereka.

Max Weber : bagi Weber, birokrasi adalah rasional. Organisasi
secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsip-prinsip
logik.

Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik :
Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi
Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur
Pembahagian buruh yang jelas
Impersonaliti (hubungan bukan peribadi)
Kerjaya berasaskan merit

30

Sumbangan dan Had Pendekatan Klasikal

Teori klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen
penting dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting
dalam dunia yang global.

Pendekatan klasikal telah mengenal pasti fungsi utama
pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan,
penyelarasan dan pengawalan.

Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan
dan kemahiran seseorang pengurus. Pendekatan klasikal juga
telah memberi sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan
seperti analisis pergerakan dan masa, kemudahan kerja, sistem
upah, jadual pengeluaran, pengujian personel dan belanjawan.

Kritikan terhadap pendekatan klasik : pendekatannya terlalu
ringkas yang agak tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa
berubah dan belum stabil.

Pandangan klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik.
Beranggapan manusia ibarat gerigi dalam mesin, menyebabkan ia
mengabaikan kepentingan kehendak manusia.

31

Pendekatan Tingkah Laku

Pengurus perlu faham tentang manusia,
iaitu pekerja & berusaha menyesuaikan
organisasi dengan manusia – kejayaan
akan diperolehi

Dibahagi 2:

Pendekatan sains tingkah laku
Perdekatan pergerakan hubungan
manusia

32

Pendekatan sains tingkah laku

Elton Mayo dan kesan Hawthorne Kajian
dilakukan di Hawthorne Works of The Western
Electric Company oleh Elton Mayo dan rakannya
dari Harvard University.

Kajian bermula dengan penyiasatan untuk
melihat kesan cahaya dalam mempengaruhi
produktiviti pekerja.

Kajian ini membuktikan pentingnya sentuhan
kemanusiaan ke atas pekerja.

33

Pendekatan Pergerakan Hubungan
Manusia

Berdasarkan kajian yang dijalankan Mayo, terbukti
sentuhan kemanusiaan /interaksi itu penting dalam
mewujudkan produktiviti yang tinggi.
Di samping bijak menguruskan mesin, pengurus
perlu bijak menguruskan manusia bagi
memperkukuhkan kejayaan organisasi.
Kajian Mayo ini telah membuktikan kepentingan
pergerakan hubungan manusia dan sosiologi industri

34

Hugo Munsterberg & Aplikasi Psikologi
Industri

Munsterberg merasakan sains dapat menyumbang
kepada industri dalam 3 cara :

Kaji tugas dan tentukan pekerja yang mana paling
sesuai dengan tugas berkenaan

Kenalpasti suasana pysikologi bagaimana pekerja
dapat melakukan kerja dengan baik

Bangunkan strategi yang dapat mempengaruhi
pekerja

35

PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN

Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penggunaan
teknik kuantitatif (matematik/pengiraan) dalam pengurusan
seperti statistik, simulasi computer.
Penyelesaian masalah secara teknikal dan bukan kepada
tingkah laku manusia.
Pendekatan kuantitatif (matematik / pengiraan) ini bermula
dalam perang dunia kedua apabila British kekurangan pesawat
perang dalam melawan Jerman yang lebih banyak pesawat
ditempat yang berasingan dalam waktu yang sama.
British guna kaedah pengiraan untuk agih-agih pesawat perang
Amerika turut guna kaedah yang sama apabila sertai perang
dalam tahun 1941.
Bila tamat perang, pegawai tentera Amerika (WHIZ KIDS)
gunakan teknik ini dalam menyelesaikan masalah Ford Motor.
Robert McNamara jadi presiden Ford, kemudiannya S.U
kementerian pertahanan USA sebelum dilantik sebagai
Pengerusi World Bank
Charles Thornton : bangunkan syarikat Litton

36

PENDEKATAN PENGURUSAN KONTIGENSI

Mencadangkan supaya pendekatan yang
dibuat oleh pengurus disesuaikan dengan

individu dalam situasi persekitaran…

37

PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN

Sistem Tertutup : Sedikit atau tiada
interaksi dengan persekitaran

Sistem Terbuka : Berterusan interaksi
dengan persekitaran

38

Douglas McGregor : Teori X & Y

X (Negatif), Y (Positif)
Pengurus perlu mahir dalam menyesuaikan diri dengan
kedua-dua jenis pekerja

William Ouchi : Teori Z

Gabungan pengurusan Amerika dan Jepun.
Pekerjaan jangka panjang, lambat naik pangkat,
kawalan tidak formal, tumpuan kepada kakitangan dan
keluarga.

39

Last bab 2…

Michael Porter : Kelebihan Persaingan

Kepimpinan kos

Perbezaan

Kos Fokus

Perbezaan terfokus

40

BAB KETIGA

TANGGUNGJAWAB SOSIAL
KORPORAT DAN ETIKA
PERNIAGAAN

41

Konsep Asas dan Bidang Tanggungjawab Sosial

Tanggungjawab sosial : tanggungjawab pengurus
untuk mengambil tindakan yang dapat memberikan
manafaat kepada kepentingan masyarakat dan juga
organisasi.
Dalam organisasi moden penekanan tanggungjawab
sosial dan etika perniagaan adalah perlu.
Masyarakat sentiasa mengharapkan sesebuah
organisasi melaksanakan aktiviti tanggungjawab
sosial.
Orgz wujud + berjaya dengan sokongan masyarakat

42

Perbezaan Pandangan

Menyokong

Perniagaan adalah sebahagian dari
masyarakat

Keuntungan yg diperolehi adalah drpd usaha
memenuhi kehendak masyarakat – balas jasa

Boleh meningkatkan keuntungan

43

Menentang

Boleh menimbulkan konflik kepentingan
(keuntungan kpd pemegang saham)

44

Responsif sosial yang perlu dilaksanakan oleh
sesebuah organisasi

Pengurus Obstructionist : x
tanggungjawab sosial
Pengurus Defensive : minima
Pengurus Accommodative : melebihi
kehendak apabila diminta
Pengurus Proactive : melebihi kehendak &
x perlu minta

45

Pelaksanaan Tanggungjawab
Sosial

Berdasarkan peruntukan Undang2
(minima).

Alam sekitar - JAS
Pembayaran gaji/upah
Keadilan dalam peluang pekerjaan
Jaminan keselamatan jln raya
Pencemaran udara

46

TS secara sukarela

Memerlukan penilaian ke atas hasil dlm
tempoh jgka pnjg

Memaklumkan kpd semua ahli organisasi
utk dptkan sokongan dan sentiasa
konsisten

47

Menetukan kewujudan
tindakbalas sosial

Pd asasnya pihak Pengurusan
mempunyai kewajipan TS kpd
stakeholder.

Stakeholder – pihak yg secara langsung/
tidak langsung menerima kesan daripada
keputusan orgz

48

stakeholders

Owner – meningkatkan nilai orgz
Pembekal – deal fairly
Bank – repay debt
Kerajaan – mematuhi undang2
Pekerja – menyediakan persekitaran kerja yg
selamat
Pelanggan – menghasilkan produk yg selamat
Masyarakat – mengelakkan amalan perniagaan
yang memudaratkan

49

Bidang pengukuran tanggungjawab sosial

Bidang ekonomi : Barangan / perkhidmatan yang
dikehendaki manusia, pekerjaan kepada masyarakat,
bayar upah dan pastikan keselamatan pekerja.

Bidang kualiti kehidupan : Usaha peningkatan taraf
hidup, kekal alam sekitar

Bidang pelaburan sosial : Melabur wang atau sumber
manusia untuk menyelesaikan masalah sosial
masyarakat (tajaan etc).

Bidang penyelesai masalah : Kajian jangka panjang
masalah sosial

50

ETika

Etika : Standard betul atau salah yang mempengaruhi gelagat

Dilema Etika : Sama ada teruskan atau tidak tindakan tidak beretika yang
mendatangkan keuntungan kepada anda atau organisasi anda

Gelagat Etika : Gelagat yang diterima sebagai betul atau salah berdasarkan
standard

Satu sistem peraturan yang menentukan peraturan nilai.

Etika digunakan sebagai panduan utama dalam menilai dan melaksanakan
keputusan peniagaan oleh hampir keseluruhan masyarakat dunia.

51

Kod Etika

Kenyataan formal yang bertindak sebagai
suatu panduan bagi membuat keputusan
atau tindakan dalam sesebuah organisasi.

Kod etika : konflik kepentingan, persaingan,
pengasingan maklumat, pemberian hadiah &
bonus, sumbangan politik & perniagaan

Panduan kepada semua pihak dalam
menjalankan tugas

52

BAB KEEMPAT

PENGURUSAN DALAM ARENA GLOBAL

53

Cabaran globalisasi

Firma perlu bersaing di peringkat global
Perlu produk yg berkualiti, harga kompetitif
Produk yg memberi kepuasan maksima kpd
pelanggan
Produk yg berdaya saing akan meningkatkan
status bangsa + negara

54

Prinsip asas pengurusan antarabangsa

Aktiviti perniagaan yang melangkaui atau
memintas sempadan nasional

Ringkasnya, perniagaan antarabangsa ialah
firma yang menjalankan aktiviti sama ada
eksport atau import

Berkembang sejak perang dunia kedua

55

Kategori organisasi yang terlibat dalam arena
antarabangsa

Organisasi Domestik : Operasi dalam negara tertentu.

Tempatan
In-put asing atau out-put asing
Kecil

Organisasi antarabangsa : Bertapak disebuah negara urusniaga
beberapa negara
In-put luar / dalam ; out-put luar

Organisasi Multinasional : Operasi lebih daripada satu negara
dan berurusan dengan beberapa negara

Organisasi Transnasional : Perbadanan global. Dunia sebagai
pasaran tunggal.

56

Konsep etika dalam pengurusan arena antarabangsa

Walaupun beroperasi dalam kerangka
antarabangsa, namun firma ini perlu
menjaga kepentingan sosial tempatan

57

Aspek kompleksiti dalam pengurusan perbadanan multinasional

i. Kedaulatan nasional yang berbeza

ii. Ekonomi yang berlainan

iii. Sistem nilai yang berbeza

iv. Revolusi perindustrian pada masa
berbeza

v. Jarak geografi yang luas

vi. Pasaran nasional yang berbeza saiz
penduduk dan kawasannya

58

Risiko pengurusan perniagaan antarabangsa

Keuntungan tinggi + risiko tinggi

Cabaran utama firma antarabangsa

Budaya yang berbeza

Teknologi berbeza

Politik dan undang-undang berbeza

59

Tenaga kerja perbadanan multinasional dan proses penyesuaian
dalam pengurusan antarabangsa

Kakitangan bangsa, bahasa, adat, teknologi berbeza

Ahli-ahli syarikat antarabangsa (multinasional)
Ekspatriat : ahli organisasi tinggal & kerja dalam negara & tidak
mempunyai kerakyatan

Warganegara : rakyat negara organisasi beroperasi

Warganegara negara ketiga : ahli organisasi rakyat sebuah
negara & bekerja untuk ibu pejabat multinasional di negara lain

60

Pekerja…

Kebiasaannya warganegara :

Kos rendah

Tidak perlu pindah

Tidak perlu orientasi budaya, undang-
undang tempatan

61

Cabaran (ekspatriat + warganegara ketiga)

Penyesuaian budaya baru

Repatriasi : Kembali ke negara asal

62

Perancangan, pengorganasasian,pengaruh dan
kawalan

Bina dan kukuhkan kuasa jual di negara
asing
Bina loji baru, sama ada pembelian atau
pembinaan baru
Biayai perluasan operasi dan aktiviti
antarabangsa
Tentukan negara penyertaan untuk
perluasan pasaran

63

Komponen rancangan pengurusan antarabangsa

Multinasional-berbeza

Import & eksport

Persetujuan perlesenan

Pelaburan langsung

Usahasama

64

Struktur organisasi antarabangsa dan asas pemilihan pengurus

Pemilihan pengurus
Sikap Etnosentrik : negara asal lebih baik
Sikap Polisentrik : negara asing lebih baik
Sikap Geosentrik : penggabungan asal dan asing

Struktur utama : fungsi perniagaan, produk
syarikat, pewilayahan, pelanggan, proses
pembuatan

65

Pengaruh / kepimpinan dalam syarikat multinasional

Pengetahuan bahasa
Fahami sikap rakyat
Motivasi

Pengawalan / masalah pengawalan

Perbezaan watawang
Unit organisasi yang terpisah dengan
sempadan geografi

66

Konsep pengurusan perbandingan

Jepun
Pekerja seumur hidup
Tinggi status pekerja : kafe sama semua status
Pekerja dihargai : rumah, perkahwinan
Rumusan : amalan Jepun mungkin baik dalam
menjaga pekerja, tetapi perubahan generasi
menuntut kepada perubahan sistem.

67

BAB 5

OBJEKTIF
ORGANISASI

68

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->