P. 1
tata cara memandikan jenazah

tata cara memandikan jenazah

|Views: 69|Likes:

More info:

Published by: Destya Aris Yulianti on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penyusunan makalah ini dapat kami selesaikan dengan tema “tata cara pengurusan jenazah”. Makalah ini disusun dalam upaya memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Chaeruman. Makalah ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan pengetahuan para mahasiswa dalam mempelajari dan mengkaji mata kuliah tersebut. Makalah ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan baik segi isi dan kemampuan yang penyusun miliki. Untuk itu kritik dan saran dari bapak dosen mata kuliah ini sangat kami harapkan. Untuk itu penyusun haturkan terima kasih kepada bapak dosen mata kuliah ini, atas segala bimbingan dan arahanya kepada peyusun selama dalam mengikuti mata kuliah ini

Bandung, 16 November 2011

Penyusun

Latar Belakang Salah satu hak dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Maka dalam kesempatan ini. yakni: Menjawab salam.Bab I Pendahuluan I. memenuhi undangannya dan menepati janjinya.    Tujuan Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Agama Islam Untuk memahami tata cara pengurusan jenazah Untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya . mengantarkan jenazah. Namun. mendo‟akan orang yang bersin. Mungkin karena kurangnya pengetahuan kita terhadap pemahaman agama. kami akan sedikit membahas tentang tata cara pengurusan jenazah. II. dewasa ini hak dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya itu jarang di amalkan. agar sebagian dari kami(mahasiswa) dapat memenuhi dan memahami hak dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya. menengok orang yang sakit.

Dengan kalimat perintah serta panggil dengan panggilan kesukaannya kemudian lakukan tiga kali berturut-turut. Dengan membimbing atau mencontohkannya. Apabila orang tersebut mengulang-ulang syahadat. Tidak disukai mentalkinkan yg sedang sakaratul maut dengan merengek-rengek lebih dari tiga kali. Bersiwak bila memungkinkan. 2. Mentalkinkannya dengan Kalimat syahadatain.‫لال سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: هْخ الوؤهي تؼشق العث٘ي‬ 3. HAL-HAL YANG DILAKUKAN KERABAT MAYIT 1. Ujung jemari kaki menjadi dingin.Bab II Pembahasan TANDA-TANDA SAKARATUL MAUT 1. Kerongkongan dan dadanya berbunyi karena napas dan ruh yang akan keluar. 3. Usap wajah & keningnya dengan kain basah. . 4. agar mudah mengucapkan syahadat. 2. . Menghadapkannya ke arah kiblat. Dahi mengeluarkan keringat. Gelisah dan takut. 5. maka jangan ditalkinkan lagi kecuali bila ia mengucapkan kalimat lain atau pingsan. Bisa menggunakan siwak. 2. kain. Duduk di samping kepalanya seraya mentalkinkannya. HAL-HAL YANG HARUS DIJAGA DAN DIPERHATIKAN 1. maka tidak perlu ditalkinkan. 2.‫إلَ إال هللا دخل العٌح‬ TATA CARA TALKIN 1. Hal itu dilakukan bila orang tsb tidak merespon cara yg pertama. 6. Apabila telah mengucapkan syahadat. atau kapas. 3.‫سّٓ هغلن أى سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لال: لمٌْا هْذاكن ال إلَ إال هللا‬ ‫ّسّٓ أتْ داّد ّالحاكن ػي هؼار تي ظثل سظٖ هللا ػٌَ لال: لال سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: هي كاى آخش كالهَ ال‬ . . 4. Tuangkan beberapa tetes air ke bibir & kerongkongannya.

‫لال سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: إرا تعشذن الوشٗط أّ الوْخ لمْلْا خ٘شاإ لئى الوال يح ٗؤهٌْى ػلٔ ها ذمْلْى‬ )‫(سّاٍ هغلن‬ 6. TANDA-TANDA KEMATIAN 1. 11. Kulit menjadi tegang terutama di bawah ketiak. Apabila menggerakkan jari telunjuknya dan memberikan isyarat syahadat. Boleh seorang muslim mengunjungi orang kafir saat sakaratul maut untuk menawarkan keislaman kepadanya. Mendo‟akannya serta tdk berkata kecuali yang baik-baik saja. Tidak mengkhususkan membaca surat yasin. Tubuh menjadi keras & kaku terutama jika mayit telah meninggal cukup lama. akan tetapi boleh dibacakan surat-surat lain dari al-qur‟an untuk mengingatkannya dan melembutkan hatinya. Jantung atau nadi berhenti berdetak. karena mata mengikuti arah ruh ketika keluar dari jasad. 5. maka tdk ditalkinkan. Terlepasnya persendian tulang. 10. 9. Bila dia orang yang memiliki iman yg kuat atau orang kafir. Terbelalak & terbaliknya mata. . 4. maka tunggulah sesaat hingga muncul tandatanda tersebut. 8. Suhu tubuh menjadi dingin seluruhnya. 5.4. Memejamkan kedua matanya. 7. • Apabila seseorang mati mendadak. 2.‫ػلَ٘ ّعلن ّلاج ػوَ أتٖ غالة‬ 8. 2. Turunnya rahang. serta tidak mampu mengucapkannya. Berpautnya betis antara satu dengan yang lainnya. 3. maka ditalkinkan dengan cara pertama (perintah). 6. 7. terutama pada mayit dewasa. Perubahan dalam bau. menggunakan cara yg kedua (bimbing). HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH MENINGGAL 1. Jika ia muslim yang lemah imannya. Mengikat kedua bibirnya. ‫كوا لٖ تذٗس أًظ سظٖ هللا ػٌَ الغاتك ػٌذ ها ػاد الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن الغالم الِْ٘دٕإ تعْسٍ صلٔ هللا‬ . Hilangnya tanda hitam pada mata. (minta bantuan dokter/ahli) • Benar-benar memastikan tanda-tanda yang sudah ada. Berubahnya batang hidung ke kanan atau ke kiri.

. Melepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga auratnya. 17. mensholati & menguburkannya. Menguraikan rambut atau membiarkan rambut lebat (gondrong).. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tdk kembung. Dikuburkan di tempat dia meninggal. 16. Tidak menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Mencukur rambut kepala (Haliqah). Keluarga yg ditinggalkan harus bersabar dan ridho. mengkafani. Bahkan terkadang menjadi wajib bila tidak ada orang yang bisa mengurus jenazahnya. 4. Melunasi hutang-hutangnya. Memberitahukan kerabatnya untuk menghadiri shalat & mengurus jenazahnya. Mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran. Meletakkannya di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yg dingin/basah. Menggerak-gerakkan & melemaskan persendiannya. 9. Bersegera mempersiapkan pengurusannya berupa memandikan. Mengucapkan kalimat Istirja‟. 14. Menyebarkan berita kematian melalui pengeras suara atau di jalan-jalan & pasar.3. Menyegerakan wasiatnya. 5. 5. kecuali meninggal dlm keadaan ihram. 11. Yang mendengar kematian. Rasulullah bersabda: )‫ل٘ظ هٌا هي لطن الخذّدإ ّشك العْ٘بإ ّدػا تذػْٓ العاُل٘ح. Memukul-mukul pipi & merobek-robek baju (Syaaqah). 10. 8. Namun apabila memberitahukan kerabatnya/jama‟ah untuk membantu mengurusi jenazahnya. dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampun. Meratapi Mayit. 7. Menutupinya dengan kain. 4. 6. 18. (سّاٍ الثخاسٓ ّهغلن‬ 3. 2. maka yang demikian itu tidak termasuk AnNa‟yu yg dilarang. 13. 12. HAL-HAL YANG DIHARAMKAN ATAS KERABAT MAYIT 1. Berdo‟a untuk mayit. 15. karena yg demikian termasuk An-Na‟yu.

Mendapatkan pakaian dari sutra di Jannah. Islam 2. „Alim 5. seperti luka atau cacat pada tubuhnya yang pada masa hidupnya disembunyikan. Tidak Terdapat Patung dan Gambar Makhluk Bernyawa TATA CARA MEMANDIKAN 1. 5. 2. Tidak terlalu banyak orang. maka setelah wafatnya pun harus dirahasiakan sebagai penghormatan. Merahasiakan HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. namun disunnahkan untuk mandi & wudhu. SYARAT TEMPAT MEMANDIKAN 1. Yang paling utama memandikan adalah yang diberi wasiat. Menurut pendapat yang kuat tidak wajib baginya untuk mandi. Letakkan mayit di atas tempat pemandian.‫لال سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: هي غغل ه٘را لغرشٍإ عرشٍ هللا هي الزًْبإ ّهي كفٌَ كغاٍ هللا هي الغٌذط‬ )‫(تغٌَ األلثاًٖ لٖ صح٘ح العاهغ‬ Makna dari merahasiakan adalah menutupinya dan tidak menceritakan aib mayit. Memandikan tidak membatalkan wudhu kecuali jika menyentuh. Lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga & menutup auratnya. juga aib-aib maknawiyah lainnya dari tandatanda meninggal su‟ul khatimah. . SYARAT – SYARAT YANG MEMANDIKAN 1. Disesuaikan dengan suhu cuaca. kemudian kerabat yang lebih dekat dan seterusnya. 4.KEUTAMAAN MEMANDIKAN JENAZAH 1. 3. Berakal 3. Dudukkan & tekanlah perut mayit dengan tangan kanan sambil diuruturut 3 atau 5 kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Diampuni dosa-dosanya. Wanita haid boleh memandikan. Dua orang „alim & seorang dari kerabatnya yang lalai & suka berbuat maksiat. Amanah 4. Tertutup Atap Dingdingnya 3. Menggunakan air yang suci. Tidak disyaratkan bersuci. 6. . itu hanya keutamaan. ahli ilmu berpendapat bukan termasuk sunnah merahasiahkannya akan tetapi justru perlu diberitakan keburukannya sebagai pelajaran bagi yang hidup & peringatan akan kebid‟ahannya. Jika mayit terkenal kefasikan & kebid‟ahannya. 2. Suci dan Besih ( Tidak di WC atau Kamar Mandi ) 2.

pinggang. Kemudian mayit dibalikkan dengan posisi bertumpu pada sisi kiri hingga punggung. 1 ember air + 2. . dada & ketiak mayit 3x. Gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayit di bawah kain penutupnya. Mayit anak berusia dibawah 7 (tujuh) tahun. kecuali dalam beberapa keadaan berikut ini: 1. tambutnya digerai dan disisir kemudian dikepang menjadi tiga bagian kemudian dikebelakangkan. Lakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. wajah. Tuangkan air dari atas & bawah kain penutup tanpa membuka aurat. Mulai dengan membasuh kepala. Lebih utama dimandikan oleh wanita.2. Yang ketiga menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. pinggang hingga betis kanannya. Pemandian pertama dengan menggunakan air yg dicampur daun bidara hingga berbusa. 6. Jika badannya besar sehingga nampak padanya beberapa hal yang dapat menimbulkan fitnah.5 sloki daun bidara/1 cangkir. hanya saja setelah selesai dimandikan. 12. Pindahkan mayit dengan hati-hati ke tempat pengkafanan. Mayit dalam keadaan terlentang. 8. 3. Mayit tidak boleh ditelungkupkan. 9. Setelah selesai keringkan seluruh tubuhnya dengan kain/handuk. Diharamkan lelaki memandikan mayit wanita demikian juga Sebaliknya. Pakai masker. Anak kecil ½ dari takaran dewasa. Bila kurang bersih. Takaran dewasa lk. Mulai dengan bagian sisi kanan mayit. Tuangkan air ke seluruh badan mulai dari kepala hingga kaki. 4. Ganti kain penutupnya dengan yang baru dan kering dengan tetap menjaga auratnya. 10. ulangi lima atau tujuh kali sesuai kebutuhan. Membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan. 11. Hal yang serupa dilakukan pada sisi yang kiri. pundak. Wanita yang sedang ditalak raj‟i. paha & betis kanannya bisa dibersihkan. 7. 3. Posisi mayit masih dalam keadaan terlentang. Mulailah dengan mewudukan mayit seperti wudhunya shalat. Suami Istri. celemek & sepatu bot. Karena dianggap tidak memiliki aurat. Hal serupa dilakukan pada sisi kiri mayit. Memandikan jenazah wanita sebagaimana jenazah pria. Semuanya kembali kepada ijtihad yang memandikan. MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DALAM HAL INI Pertama. 2. 5.

dishalatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. serta tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Jika dokter memastikan bahwa bayi yang ada dalam kandungan masih hidup. karena mereka adalah pelaku dosa besar dan tidak keluar dari agama Islam. Tidak diberi minyak wangi. Orang kafir. Mayitnya dikubur dengan pasir di tempat yang jauh sekedar untuk menutupinya supaya tidak menyebarkan bau. maka boleh mengeluarkannya dengan berupaya terlebih dahulu melalui jalan keluarnya. Orang yang berihram dan haji apabila wafat cukup dimandikan dengan air & daun bidara. Apabila keluar sesuatu dari perut mayit pada pertengahan atau sesudah dimandikan. dikafani. kemudian dia mengalami keguguran. Apabila wanita hamil wafat. Keenam. Jika usia janin 4 (empat) bulan atau lebih. Kedua. Apa yang harus dilakukan? 1. 2. dan tidak ditutupi kepalanya. Kelima.tidak dishalatkan. Memandikan anggota bagian tubuh mayit yang wajib hanyalah satu kali Kedelapan. Jika tidak bisa. dan meninggalkan shalat selamanya (tidak pernah mengerjakan shalat sama sekali). Keempat. tidak perlu dimandikan dan dikafani tapi cukup dibungkus dengan kain putih dan dikuburkan di pekuburan karena janin tersebut belum ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga diperlakukan seperti anggota bagian tubuh yang lainnya. atau orang yang bunuh diri. bahkan diberi nama & diaqiqahi.4. Karena biasanya bayi akan segera meninggal setelah ibunya meninggal satu atau dua jam setelahnya. Semuanya dimandikan.mumkan. serta dikafani dengan pakaiannya. Seandainya ada wanita yang meninggal di tengah-tengah kaum pria dan tidak ada wanita lain bersamanya. tidak dikafani. maka diharamkan membedah perutnya & mengeluarkan bayinya. maka hal ini tidak terlepas dari 4 keadaan berikut ini: . dikafani dan dishalatkan. Jika ada seorang wanita hamil. Ketujuh. Orang yang terbunuh dengan sebab qishash atau had seperti muhshan yang berzina atau terbunuh karena dzalim. mayitnya tidak dimandikan. Mayit dimandikan sebagaimana mestinya. maka boleh dengan alternatif lain dengan azas lemah lembut dan tidak menyakiti sang ibu serta atas dasar pertimbangan dokter ahli. Bila usianya kurang dari 4 bulan. Begitu pula sebaliknya. Ketiga. maka dia dimandikan. murtad. maka mayit tersebut ditaya.

MENGKAFANI MAYIT LANDASAN HUKUM . Apabila masih keluar najis setelah itu. maka dapat diganti dengan yg Semisal seperti sabun mandi/sampo. seperti muntah. maka mayitnya diperlakukan sebagaimana lainnya. Keduabelas. Jika ada sebagian anggota badan yang terpotong. Dimakruhkan berdebat & meninggikan suara ketika memandikan. Kesepuluh. Ketigabelas. 2. maka wudukan. Hendaknya kain kafan yang digunakan bagi mayit laki-laki sebanyak tiga 3 (lapis). Jika yang keluarnya sedikit. ghamis. Dimakruhkan memberikan bayaran kepada yg memandikan. 2. Jika ada anggota tubuh mayit yg terputus. maka cukup dibungkus dengan kain putih kemudian dikuburkan tanpa harus dicuci & dishalatkan. . Keempatbelas. maka anggota tersebut diletakkan di tempat asalnya & dicuci sebagaimana yg lainnya. Namun jika terkena luka pada waktu perang kemudian sempat dirawat sehari atau beberapa hari lantas meninggal. dan dua helai kain. kemudian diwudukan & mandikan hingga 5 kali. Sedangkan bagi wanita sebanyak 5 (lima) lapis terdiri dari sarung. seperti kaki/tangan. Jenazah yang syahid dalam peperangan. Cukup tempat keluarnya kotoran tadi dicuci kafannya. maka mandi dan wudunya perlu diulang. tapi apabila dibutuhkan.1. maka tidak perlu diulang wudhu & mandinya. 4. maka mandinya harus diulang. tidak dimandikan & tidak dikafani. Apabila tidak terdapat daun bidara. darah. Jika keluar sesuatu dari perutnya setelah dikafani. Kesembilan. Kesebelas. Bila keluar sesuatu dari perutnya setelah dimandikan. Jika keluar sesuatu dari selain dua jalan. 3. maka cukup mengambil dari Baitul Mal. khimar. Namun jika yang keluar itu banyak dan menyebabkan kotor. (أخشظَ الثخاسٕ ّهغلن‬ HAL-HAL YANG DIANJURKAN 1.‫ػي ػا شح لالد: كفي الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لٖ شالشح أشْاب ت٘ط عحْل٘ح ظذدإ ل٘ظ لِ٘ا لو٘ص ّال ػواهح‬ )‫ّالغحْل٘ح: ًغثح إلٔ عحْل – لشٗح لٖ ال٘وي -. maka cukup mandikan atau bersihkan tempat keluarnya. atau yang lainnya. namun apabila yg keluar banyak dan kotor. Jika keluar sesuatu dari dua lubang disela-sela memandikan. maka cukup wudukan saja. terus mandikan hingga 7 kali setelah itu sumbat dengan kapas atau kain. maka tidak perlu diulang tapi cukup dicuci tempatnya yang kotor. Menggunakan kain yg bersih & baik serta menutupi seluruh tubuh.

(سّاٍ أتوذ ّ أت‬ )‫داّد ّ الرشهزٕ ّلال تغي صح٘ح‬ 4. kemudian hasil pegukuran dikalikan tiga. maka ditambah 60 cm sehingga keseluruhan panjang 230 cm. maka lebar kain yang dibutuhkan 40 x 3 = 120 cm. Membuat popok yang gunanya untuk menjaga kotoran yang dikhawatirkan keluar dari mayit.. perut. 7.‫ّصححَ األلثاًٖ لٖ أتيام العٌا ض). dada. ّأّصٔ اتي ػوش ّاتي ػثاط سظٖ هللا ػٌِن أى ذعوش أكفاًِن تالؼْد‬ 5. TATA CARA MENGKAFANI 1. Menggunakan kain yang berwarna putih. Simpan di daerah kepala. Cara Mengukur Kain Kafan: Panjang: Ukur panjang mayit dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkannya kira kira 60 cm. Dengan lebar kira-kira 30 cm dan panjang kira-kira 100 cm. Siapkan keranda dekat dengan tempat pemandian... Lebar: Ukur lebar mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri.‫ػي أتٖ لرادج أى الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لال: إرا ّلٖ أتذكن أخاٍ لل٘حغي كفٌَ (سّاٍ أتْ داّد ّالٌغا ٖ) ّػٌذ‬ . 2. ْ‫ل ال الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: الثغْا هي ش٘اتين الث٘اضإ لئًِا هي خ٘ش ش٘اتينإ ّكفٌْا لِ٘ا هْذاكن . Membuat kira-kira 7 ikatan dari kain kafan yang panjangnya sesuai dengan lebar kain yang telah diukur sesuai kebutuhan mayit. Contoh: jika lebar mayit 40 cm.. Hendaknya kain kafan yang terbaik diletakkan di bagian atas. kemudian letakkan ikatan yang sudah dipersiapkan di atas keranda dengan jumlah ganjil. Menaburi kain kafan dengan kafur. Memberikan wewangian ‫ػي ظاتش سظٖ هللا ػٌَ أى الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لال: إرا أظوشذن الو٘د لأظوشٍّ شالشا (سّاٍ أتوذ ّإتي تثاى‬ . 6. Perhatian:    Kain kafan yang ideal berukuran panjang 280 cm dan lebar 180 cm untuk memudahkan pemotongan sesuai dengan kebutuhan. contoh: seandainya panjang mayit 170 cm. lutut & kaki . Lebar ikatan kira-kira 10 cm. paha. Tidak berlebih-lebihan dalam kain kafan. penambahan panjang kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala dan ujung kaki. ٍ‫هغلن تلفظ إرا كفي أتذكن أخا‬ 3.

9. lutut. 6. dan dianjurkan kain yang terbaik dan yang paling bersih untuk memperlihatkan kepada manusia dengan gambaran yang baik dan indah. 8. Dimakruhkan melebihi batasan kain kafan dari yang ditentukan. 5. lalu ambil kain yang kedua dan lakukan seperti yang pertama. Pada bagian kepala dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Lakukan hal itu dibawah kain penutup agar aurat mayit tetap terjaga. Lalu tambahkan kapas di atasnya. Kain kafan yang telah siap kemudian ditaburi wewangian & kapur barus. Kemudian letakkan mayit di atasnya dengan hati-hati & tetap menjaga auratnya. HAL-HAL YANG BERKAITAN DALAM MASALAH INI 1.3. Dimakruhkan memberi kain kafan dari wol/rambut atau kain yang dicelup warna kuning. Selimuti mayit yang telah dikafani agar benar-benar tertutup dan terjaga sebelum dikuburkan. Letakkan popok di atas kafan dekat dengan daerah dubur & selangkangan. Setelah itu pegang ujungnya dengan kuat dan lipat atau putar. Lalu ambil ujung kain yang pertama (paling bawah/dalam) arah kanan kemudian lipat ke sebelah kiri secara bersamaan mulai dari kaki hingga kepala. Disunnahkan bilangan ikatan berjumlah ganjil. telapak tangan. Diharamkan mengkafani mayit dengan kulit. Dilarang memasukkan wewangian/kafur ke dalam mata mayit. Setelah selesai rapatkan kembali kedua kakinya. dan bila tidak ada juga diambil dari harta kaum Muslimin (Baitul Mal). begitu juga dengan kain yang ketiga. Letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama dengan cara yang serupa. Buka kedua kakinya untuk mengikat popok yang telah siap diantara dua kaki & perutnya. Letakkan lipatan kain pertama. 10. Membeli kain kafan dengan harta si mayit. dan di sela-sela persendian. Letakkan kepala pada bagian yang telah dilebihkan serta duburnya di atas popok. telapak kaki. 4. 7. 3. 4. . 2. 5. 6. 7. kalau tidak ada maka keluarga yang menanggungnya. Yang paling utama mengkafani adalah yang diberi wasiat kemudian kerabat terdekat dan selanjutnya. hidung). Oleskan minyak wangi pada tubuh mayit & yang dianjurkan pada tujuh anggota sujud (kening. Para Ulama membenci membakar kain kafan. Lalu pegang lipatan ujung kain dengan tangan kiri. Ikat dengan kuat dan jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayit. Untuk wanita lakukan hal serupa bila tdk terdapat 5 helai kain yg dibutuhkan.

Kepala menunduk & pandangan tertuju kepada tempat sujud. لئى ذثؼِا للَ ل٘شاغاى. ‫ّالذل٘ل ػلٔ رلك: ها سّاٍ الرشهزٕ ػي أًظ سظٖ هللا ػٌَ أًَ صلٔ ػلٔ سظل لمام ػٌذ سأعَإ شن صلٔ ػلٔ اهشأج‬ ‫لمام ت٘ال ّعػ الغشٗش لمال لَ الؼالء: أُيزا سأٗد الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لام ػلٔ العٌاصج هماهك هٌِاإ ّهي‬ ًٖ‫الشظل هماهك هٌَ؟ لال: ًؼن. 9. sedangkan untuk anak perempuan dua helai kain & satu ghamis. Jika mayitnya perempuan. agar dapat berdo‟a sesuai dengan kata gantinya. 2. Berta‟awudz. maka tutup bagian kepalanya sedang sisanya ditutup dengan ilalang atau rumput. Untuk mayit anak laki-laki menggunakan tiga helai kain. Semuanya dibaca secara sir (pelan). (أخشظَ الثخاسٕ ّ هغلن‬ SIFAT SHALAT JENAZAH 1. maka imam berdiri di tengah-tengah mayit. Imam takbir yang kedua seraya mengangkat tangan kemudian membaca shalawat. 5. kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kemudian bertakbir yang ketiga sambil mengangkat tangan terus berdo‟a bagi sang mayit. SHALAT JENAZAH LANDASAN HUKUM ‫لال سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن : هي صلٔ ػلٔ ظٌاصج ّلن ٗرثؼِاإ للَ ل٘شاغ. 3. membaca basmallah. tidak membaca do‟a iftitah. Disukai yang menshalatinya jama‟ah yang banyak Jika mayitnya anak laki-laki & perempuan. ل٘ل: ّها‬ )‫الم٘شاغاى؟ لال: أصغشُوا هصل أتذ. Bila kain kafan tidak mencukupi. . Imam bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangannya. maka posisi imam berdiri seperti pada posisi mayit wanita dewasa. Tidak mengapa bagi Imam meberitahukan jenis kelamin mayit kepada makmum. 4. membaca surat alfatihah. Imam berdiri di hadapan kepala mayit jika laki-laki. Letakkan jenazah di hadapan imam.8. (أخشظَ الثخاسٕ ّهغلن‬ • • • • Disunnahkan membuat tiga shaf (barisan). Kemudian makmum berdiri di belakang imam. للوا لشؽ لال: اتفظْا (أخشظَ أتْ داّد ّالرشهزٕ ّإتي هاظَ ّأتوذ ّصححَ األلثا‬ )‫لٖ أتيام العٌا ض‬ ٖ‫ّأخشض العواػح هي تذٗس عوشج سظٖ هللا ػٌَ أًَ صلٔ ّساء الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن ػلٔ اهشأج هاذد ل‬ )‫ًفاعِاإ لمام ّعطِا.

Diantara do‟a yang disyari‟atkan adalah sebagai berikut: ‫ػي أتٖ ُشٗشج سظٖ هللا ػٌَ أى الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن كاى إرا صلٔ ػلٔ ظٌاصج ٗمْل: اللِن اغفش لحٌ٘ا‬ ‫ّه٘رٌاإ ّشاُذًا ّغا ثٌاإ ّصغ٘شًا ّكث٘شًاإ ّركشًا ّأًصاًاإ اللِن هي أت٘٘رَ هٌا لأتَ٘ ػلٔ اإلعالم إ ّهي ذْل٘رَ هٌا‬ ‫لرْلَ غلٔ اإلٗواى. Orang yang memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya. Walaupun hukum asalnya tidak disholatkan akan tetapi bila dilakukan itu lebih utama. imam masjid dan kerabat keluarga mayit. 4. Kedua. munafik dan yang meninggalkan sholat wajib. Keempat. diam sejenak lantas salam seraya memalingkan muka ke kanan satu kali. Orang yang mati syahid. Hukum Shalat jenazah adalah Fardhu Kifayah. . اللِن ال ذحشهٌا أظشٍإ ّال ذعلٌا تؼذٍ. Tidak boleh merasa kasihan dan tidak boleh memohonkan ampun bagi mereka. 5. Ketiga. Diharamkan mensholati orang kafir. Orang fajir yang banyak melakukan kemaksiatan. (أخشظَ هغلن‬ Jika mayitnya anak-anak. Disyari‟atkan shalat jenazah pada setiap: 1.‫علف الوؤهٌ٘يإ ّاظؼلَ لٖ كفالح إتشاُ٘نإ ّلَ – تشتورك – ػزاب العح٘ن‬ Imam bertakbir terakhir.لال: ترٔ ذوٌ٘د أى أكْى أًا رلك الو٘د. Kelima. Jika hanya terdiri dari seorang makmum. MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DALAM HAL INI Pertama. maka berdo’a sebagai berikut: ‫اللِن اظؼلَ رخشا لْالذَٗإ ّلشغا ّأظشا ّشف٘ؼا هعاتاإ اللِن شمل تَ هْاصٌِٗواإ ّأػظن تَ أظْسُواإ ّألحمَ تصالح‬ . maka dia berdiri di belakang imam. 2. (أخشظَ أتْداّد ّالرشهزٕ ّإتي هاظَ ّالثِ٘مٖ هي غشٗك‬ )‫هحوذ تي إتشاُ٘ن الر٘وٖ ػي أتٖ علوح ّصححَ األلثاًٖ لٖ أتيام العٌا ض‬ Diantara do’a yang disyari’atkan adalah sebagai berikut: :‫ػي ػْف تي هالك سظٖ هللا ػٌَ لال: صلٔ الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن ػلٔ ظٌاصج لحفظد هي دػا َ ُّْ ٗمْل‬ ‫اللِن اغفشلَ ّاستوَإ ّػالَ ّاػف ػٌَإ ّأكشم ًضلَإ ّّعغ هذخلَإ ّاغغلَ تالواء ّالصلط ّالثشد إ ًّمَ هي الخطاٗاإ‬ َ‫كوا ًم٘د الصْب األت٘ط هي الذًظإ ّأتذلَ داسا خ٘شا هي داسٍإ ّأُال خ٘شا هي أُلَإ ّصّظا خ٘شا هي صّظَإ ّأدظل‬ )‫العٌح إ ّأػزٍ هي ػزاب المثش – أّ هي ػزاب الٌاس. 3. Yang paling utama untuk mensholati mayit adalah yang diberi wasiat.‫لال الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن : إرا صل٘رن ػلٔ الو٘د لاخلصْا لَ الذػاء (أخشظَ أتْداّد ّإتي تثاى ّالثِ٘مٖ هي‬ )ًٖ‫تذٗس أتٖ ُشٗشج ّتغٌَ األلثا‬ 6. Janin yang gugur berusia empat bulan atau lebih. Orang yang terbunuh karena hukuman had.

samping kanan atau kirinya. Tidak boleh mensholatinya di antara kuburan.‫ٗغألِا ػي لْل أتٖ ُشٗشجإ شن ٗشظغ إلَ٘ ل٘خثشٍ ها لالد. ّهي صلٔ ػلِ٘ا شن سظغإ كاى لَ هي األظش هصل أتذإ لأسعل إتي ػوش سظٖ هللا ػٌَ خثاتا إلٔ ػا شح‬ . Dibolehkan bagi yang mengiringi jenazah untuk berjalan di depan. 2. Letakkan mayit di atas keranda dengan terlentang. berfikir akan perjalanannya.لمال إتي ػوش‬ . Disunnahkan yang membawa keranda sebanyak empat orang.. Tidak boleh duduk hingga jenazah diletakkan di atas tanah ٕ‫لحذٗس أتٖ عؼ٘ذ سظٖ هللا ػٌَ هشلْػا: إرا سأٗرن العٌاصج لمْهْاإ لوي ذثؼِا لال ٗمؼذ ترٔ ذْظغ (أخشظَ الثخاس‬ )‫ّهغلن‬ 7. ‫لْلَ صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: أعشػْا تالعٌاصجإ لئى ذك صالخح لخ٘ش. tapi bila sudah dikuburkan maka hal itu diperbolehkan. 3. Lebih disukai jika mayit wanita kerandanya ditutup denga kubah/kayu.: لمذ لشغٌا لٖ لشاسٗػ كص٘شج‬ TATACARA MEMBAWA JENAZAH 1. Disunnahkan untuk bersegera dalam berjalan. Wanita dibolehkan menghadiri sholat jenazah baik sendiri maupun berjama‟ah dengan syarat tidak sholat di kuburan. juga dengan apa yang akan ..لمال لالد ػا شح: صذق أتُْشٗشج. Ketujuh. karena wanita dilarang memasukinya. dan mengambil pelajaran dari kematian. ‫لحذٗس ػمثح تي ػاهش سظٖ هللا ػٌَ: شالز عاػاخ كاى سعْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن ٌِٗاًا أى ًصلٖ لِ٘ي أّ ًمثش‬ ‫لِ٘ي هْذاًا: ت٘ي ذطلغ الشوظ تاصغح ترٔ ذشذفغإ ّت٘ي ٗمْم لا ن الظِ٘شج ترٔ ذو٘ل الشوظإ ّت٘ي ذع٘ف الشوظ‬ )‫للغشّب ترٔ ذغشب. 6.. MENGUBURKAN MAYIT LANDASAN HUKUM ‫سّٓ هغلن ػي خثاب سظٖ هللا ػٌَ لال: ٗاػثذ هللا تي ػوشأال ذغوغ هاٗمْل أتُْشٗشج ؟ أًَ عوغ الشعْل صلٔ هللا‬ ‫ػلَ٘ ّعلن ٗمْل: هي خشض هغ ظٌاصج هي ت٘رِاإ ّصلٔ ػلِ٘ا شن ذثؼِا ترٔ ذذلي كاى لَ ل٘شاغاى هي أظشإ كل ل٘شاغ‬ ‫هصل أتذ. belakang. Tutup dengan selimut/kain. Tidak boleh mensholati mayit pada tiga waktu yang terlarang kecuali darurat. Lebih diutamakan agar mensholati mayit di luar masjid dan hal ini adalah petunjuk yang sering dicontohkan oleh Rasulullah. Disunnahkan bagi yang mengantarkan jenazah untuk khusyu‟.لؼلَ لال: ذمذهًِْا ػلَ٘-إ ّإى ذك غ٘شرلك‬ )‫لششذعؼًَْ ػي سلاتين (أخشظَ الثخاسٕ ّهغلن‬ 5. (أخشظَ هغلن‬ Kedelapan.. 4.‫سظٖ هللا ػٌِوا .Keenam.

juga lebih menjaga mayit. ًٖ‫ّػثذ هللا تي ٗضٗذ أدخل الحاسز لثشٍ هي لثل سظلٖ المثشّلال: ُزٍ الغٌح (أخشظَ أتْداّد ّالثِ٘مٖ ّصححَ األلثا‬ )‫لٖ صح٘ح أتْداّد‬ 2. Lebih disukai membuat lahat dari pada syaq. Yang diberi wasiat lebih berhak untuk itu. Sedangkan bagi mayit pria tidak diharuskan.‫للحذٗس الزٕ سّاٍ الثِ٘مٖ أى الٌثٖ ػلَ٘ الصالج ّالغالم لال لحفاس: أّعغ هي لثل الشأطإ ّأّعغ هي لثل الشظل٘ي‬ . ٕ‫لمْل الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن لٖ لرلٔ أتذ: اتفشّا ّأّعؼْا ّأتغٌْا. Disunnahkan memperluas kuburan pada bagian kepala dan kaki. Kemudian buka dan lepaskan ikatan yang mengikat kafannya dengan tanpa membuka wajahnya. 5.. maka kerabat terdekatnya. Namun bila hal tersebut tidak memungkinkan. Masukkan mayit ke dalam kubur melalui bagian kaki kubur dengan memasukkan kepala terlebih dahulu karena ia adalah bagian tubuh yang paling mulia. 3. kecuali bila ada udzur seperti hujan. . Bila memasukkan mayit wanita. maka kuburnya ditutup agar terhindar dari pandangan disaat penguburan. selamat dari gangguan hewan liar.‫لال الٌّْٕ لٖ الوعوْع ّإعٌادٍ صح٘ح‬ 3. . karena dia menyerupai orang yang tidur dan menghadap kiblat. atau berbicara tentang urusan dunia. karena yang demikian tidak ada dalilnya dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. َ‫ّ لال الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن: اللحذ لٌا ّالشك لغ٘شًا (أخشظَ أتْداّد ّالٌغا ٖ ّالرشهزٕ ّاتي هاظح ّصحح‬ )‫األلثاًٖ لٖ أتيام العٌا ض‬ TATA CARA MENGUBURKAN 1. (أخشظَ أتْداّد ّالٌغا ٖ ّالرشهز‬ )‫ّاتي هاظح ّالثِ٘مٖ ّأتوذ ّصححَ األلثاًٖ لٖ الوشياج‬ 2. . senyum. maka dari jalan mana saja yang mudah. karena memperdalam kuburan dapat menahan bau yang tidak enak. 4. Tidak disukai tertawa.‫لال عؼذ تي هؼار سظٖ هللا ػٌَ: ها ذثؼد ظٌاصج لحذشد ًفغٖ تغ٘شهاُْهفؼْل تِا‬ LUBANG KUBUR 1. Yang memasukkan mayit ke dalam kubur adalah laki-laki.dialami oleh sang mayit. Letakkan mayit dengan lembut di dalam kubur dengan berbaring di sisi lambung kanannya. Disunnahkan memperdalam dan memperluas kuburan. Bila mayit tidak berwasiat..

Dianjurkan untuk melemparkan tiga kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahat ke arah bagian atas kepala. 11. kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan di pertengahan punggungnya agar mayit tidak berbalik dan jatuh. ّلال الٌّْٕ لٖ الوعوْع‬ )‫سّاٍ. Masukkan tanah ke dalam kubur dan tinggikan dari atas permukaan tanah sekedar sejengkal kemudian dibentuk seperti punuk.. 10. Kemudian tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Perciki kubur dengan air kemudian taburi dengan kerikil agar kubur menjadi kuat tidak terbawa angin dan aliran air. Dianjurkan setelah itu berdo‟a untuk mayit.‫لمْل ػثذهللا تي هغؼْد سظٖ هللا ػٌَ : إرا أدخلرن الو٘د المثش لحلْا الؼمذ‬ 6.. ‫لحذٗس أتٖ ُشٗشج سظٖ هللا ػٌَ أى الشعْل صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن صلٔ ػلٔ ظٌاصج شن أذٔ لثش الو٘د لحصٔ ػلَ٘ هي‬ )ًٖ‫لثل سأعَ شالشا (أخشظَ اتي هاظَ ّظْدٍ إعٌادٍ الٌّْٕ لٖ الوعوْع ّصححَ الش٘خ األلثا‬ 9. :‫ّلحذٗس ػصواى تي ػفاى سظٖ هللا ػٌَ لال: كاى الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ّعلن إرا لشؽ هي دلي الو٘د ّلف ػلَ٘ ّلال‬ : ‫إعرغفشّا ألخ٘ين ّعلْا لَ الرصث٘د لئًَ اٙى ٗغأل (أخشظَ أتْ داّد ّالحاكن ّالثِ٘مٖ. Tutup celah yang kosong antara kayu dengan tanah liat agar mayit tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Dekatkan dan masukkan mayit ke dalam lahat.. Tutup lahat dengan kayu. 8.تئعٌاد ظ٘ذ‬ . 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->