INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG BINTANGOR SARAWAK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH AMBILAN FEBRUARI 2012

SCE 3103

MENEROKA BAHAN ( LAPORAN AMALI)

DISEDIAKAN OLEH NAMA PELAJAR DONNY ANAK MACHAN NO KAD PENGENALAN 801025-13-5287

KUMPULAN: SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KUMPULAN 2)

DISEDIAKAN UNTUK PENSYARAH: En. MOHD FARIQ ARIFFIN ABDULLAH TARIKH SERAHAN: 13 SEPTEMBER 2012

PRAKATA

Salam sejatera dan salam satu Malayasia. Dengan kesempatan ini saya ingin merakamkan terima kasih dan penghargaan kepada sesiapa sahaja yang membantu kami menyiapkan laporan pada kali ini terutama sekali kepada pensyarah,rakan-rakan,guru-guru disekolah. Tanpa bantuan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada kami agak mustahil tugasan ini dapat disiapkan mengikut tarikh yang dikehendaki. Didalam menyiapkan laporan pada kali ini kami menghadapi pelabagai rintangan terutama sekali dari segi sumber rujukan yang terhad memandangkan di kawasan pedalaman kurangnnya buku rujukan tentang tamadun dan pada masa itu juga kemudahan internet disekolah adalah kurang memuaskan tetapi dengan azam yang kuat untuk membuat laporan ini saya dapat juga menyiapkan laporan ini dengan seberapa daya upaya saya. Akhir kata daripada saya agar tugasan ini mencapai matlamat yang dikehendaki dan sentiasa berharap sokongan daripada pensyarah akan berterusan.

Sekian, Terima Kasih.

__________________________ ( DONNY ANAK MACHAN)

Laporan Amali

Muka surat

1) Bahan Api ( Petroleum)

2) Membanding kadar Pengaratan besi keluli dan besi tahan karat.

3) Penyediaan Etanol.

4) Penyediaan Sampel Ester

5) Penyediaan Baja Amonia

6) Penyediaan Sabun melaluai proses safonikasi.

Refleksi amali 1.

REFLEKSI Syukur kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan laporan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian Dengan membuat amali penyulingan beperingkat saya mendapat tahu bagaimana Petroleum dihasilkan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian seperti minyak kereta, gas memasak dan sebagainya.Disini juga saya mendapat tahu bahawa gas petroleum akan habis suatu hari nanti kerana sumber ini tidak boleh diperbaharui dan saya sedar penjimatan petroleum dalam kehidupan seharian amat penting bagi menjamin agar sumber tersebut akan bertahan lebih lama. Disini juga saya mendapat tahu bahawa petroleum terhasil dari kerak bumi yang hanya boleh digunakan selepas mengalami poses pengasingan kepada komponen hidrokarbon. Dari segi penyediaan penyediaan bahan untuk membuat ujikaji ini, saya banyak mendapat bantuan daripada rakan-rakan serta buku rujukan. Walaupun agak sukar bagi saya menyiapkan ujikaji ini namum atas sebab minat dan ingin tahu akhirnya amali ini Berjaya. Selain itu juga dengan menjalankan ujikaji ini saya banyak mendapat pengetahuan dari segi penyediaan bahan untuk proses penyulingan beperingkat, kelikatan, warna , kebolehkebakaran dan kuantiti jelaga petroleum. Walaupun ujikaji ini tidak bersesuaian dengan murid sekolah rendah tetapi pengalaman yang berguna yang saya cari. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada En. Mohd Fariq yang telah banyak membantu saya dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan amali ada kali ini. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah amali ini dapat disiapkan. Disediakan oleh, ………………………………………. (DONNY ANAK MACHAN) 801025-13-5287

Rujukan Hanizah Ibrahim,Marni Baharom dan Muhd. Azwan bin Sepawi ( 2004). Revisi Lengkap Kimia SPM .Fajar Bakti Vol 3 ms 1-370.

Hamidin bin Ahmad ,( 2007).Petroleum Negara.Pelangi Vol 4 ms1-276

http://www.wikepedia.petrcleum.com.my Accessed on 08/10/2012

Refleksi amali 2.

REFLEKSI Syukur kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan laporan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian Dengan membuat amali membanding kadar pengaratan besi keluli dan keluli tahan karat saya mendapat tahu bagaimana besi yang boleh berkarat dan jenis besi tahan karat kerana dalam alam sekeliling kebanyakan besi banyak digunakan terutamanya dalam bidang erindustrian dan pembinaan. Disini juga saya data membandingkan kadar pengaratan esi, keluli dan keluli nikarat. Disini juga saya mendapat tahu besi tulen paling mudah terhakis, keluli kurang mudah terhakis manakala keluli nikrat tidak berkarat Oleh yang demikian pemilihan jenis besi atau keluli yang sesuai amatlah penting bagi sesuatu kerja bagi mengelakan daripada mudah bengkok dan patah. Disini juga saya mendapat tahu factor-faktor yang menyebabkan pengaratan dan kadar pengaratan sesuatu besi atau keluli Dari segi penyediaan penyediaan bahan untuk membuat ujikaji ini, saya banyak mendapat bantuan daripada rakan-rakan serta buku rujukan. Walaupun agak sukar bagi saya menyiapkan ujikaji ini namum atas sebab minat dan ingin tahu akhirnya amali ini Berjaya. Selain itu juga dengan menjalankan ujikaji ini saya banyak mendapat pengetahuan dari segi penyediaan bahan untuk proses penyulingan beperingkat, kelikatan, warna , kebolehkebakaran dan kuantiti jelaga petroleum. Walaupun ujikaji ini tidak bersesuaian dengan murid sekolah rendah tetapi pengalaman yang berguna yang saya cari. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada En. Mohd Fariq yang telah banyak membantu saya dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan amali ada kali ini. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah amali ini dapat disiapkan. Disediakan oleh, ………………………………………. (DONNY ANAK MACHAN) 801025-13-5287

Rujukan Fauzan H. Ahmad dan Hussin Hj.Fateh Din.Revisi Prioriti UPSR Tahun 4,5 dan 6. Sains( Cetakan 2003) Ms 1- 78. ms.wikipedia.org/wiki/Tindak_balas_redoks. ( acssess 10/10/2012) http://mindakimia.blogspot.com/2010/02/tindakbalas-pengaratan.html

Amali 3: Penyediaan etanol di dalam makmal. Tujuan Mengkaji penyediaan etanol di dalam makmal. Pernyataan Masalah Bagaimanakah etanol disediakan di dalam makmal? Hipotesis Etanol dihasilkan melalui penapaian karbohidrat oleh yis. Teori Etanol atau alkohol etil ialah sebatian kimia yang ditemui di dalam minuman berakohol atau arak. Selain digunakan di dalam arak, etanol juga digunakan sebagai bahan api bagi menggantikan gasolin. Struktur kimia etanol ialah: Etanol asli ialah cecair jernih yang mudah terbakar dengan titik didih pada 78.5 °C dan titik beku pada - 114.5 °C. Etanol digunakan sebagai bahan anti-beku dan mempunyai bau vodka. Ketumpatan etanol ialah 789g/l, iaitu kurang 20% daripada ketumpatan air. Etanol mudah larut dalam air, dan merupakan pelarut yang baik untuk pewangi, cat, dan tinktur. Ini membolehkan perisa ditambah ke dalam etanol semasa proses pembruan ( brewing ). Etanol boleh digunakan sebagai pembasmi kuman (70% hingga 85% etanol). Larutan tersebut boleh membunuh organisma dengan cara mengubah protein dan melarut lipid, dan menghalang kebanyakan bakteria, kulat, dan sesetengah virus. Namun, etanol tidak berkesan terhadap spora bakteria. Disebabkan sifat ini, etanol boleh disimpan untuk tempoh masa yang sangat lama (sebagai minuman alkohol). Etanol merupakan asid lemah, lebih lemah daripada air dan membentuk ion etanoat ( C2 H5 O). Pembolehubah Dimanipulasikan : Jenis karbohidrat Bergerak balas: Penghasilan etanol Dimalarkan: Kehadiran yis

Bahan Glukosa, air suling, yis, dan air kapur

Radas: Kelalang kon, penyumbat dengan salur penghantar, tabung didih, thermometer, turus penyulingan, kelalang penyulingan, condenser, kaki retort dan pemegangnya, kasa dawai, penunu Bunsen, tungku kaki tiga, dan salur getah.

Prosedur 1. 20 g glukosa dilarutkan dalam 200 cm3 air suling dalam sebuah kelalang kon yang bersih. 2. 10 g yis dimasukkan ke dalam kon dan campuran dikacau dengan sekata. 3.Kelalang ditutup dengan penyumbat yang dipasangkan dengan salur penghantar. Hujung salur penghantar yang satu lagi dimasukkan ke dalam sebuah tabung didih yang berisi air kapur seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 4. Susunan radas diletakkan di tempat hangat sekitar 35°C selama seminggu. 5. Dari semasa ke semasa sebarang perubahan yang berlaku dikenalpasti dan direkodkan. 6. Selepas tempoh masa yang ditetapkan (satu minggu) kandungan kelalang kon dituraskan. Hasil turasan dituangkan ke dalam sebuah kelalang penyulingan. 7. Susunan radas penyulingan adalah seperti dalam Rajah 2. 8. Hasil turasan disulingk an dan dikumpulkan pada suhu kira-kira 78 hingga 80℃. 9. Hasil sulingan tersebut diperiksa dari segi warna dan baunya.

Pemerhatian 1. Selepas beberapa hari, campuran penapaian yang jernih berubah menjadi keruh. 2. Air kapur menjadi keruh. 3. Sulingan merupakan cecair yang tidak berwarna yang berbau tajam.

Pemerhatian perubahan dalam tabung uji Perubahan dalam kelalang kon Perubahan dalam tabung uji Buih-buih terbentuk Air kapur menjadi keruh

Pemerhatian penyulingan berperingkat Warna hasil sulingan Bau hasil sulingan Perbincangan 1. Air kapur menjadi keruh. Ini menunjukkan bahawa gas karbon dioksida dihasilkan semasa penapaian. Tidak berwarna Berbau alkohol

2. Hasil sulingan merupakan etanol.

3. Oleh itu, penapaian glukosa atau jus nanas dan ubi rebus menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Penapaian glukosa dapat diwakili olehpersamaan kimia berikut :

Zimase dari yis C6H12O6(ak) 30°C 2C2H5OH (ak) + 2CO2(g)

4.

Etanol dipekatkan melalui proses penyulingan. Etanol dikumpulkan pada

suhu kira-kira 78°C.

Kesimpulan Etanol dapat dihasilkan melalui penapaian glukosa dengan kehadiran yis. SOALAN DAN JAWAPAN 1. Namakan enzim yang terdapat di dalam yis yang dapat menguraikan glukosa kepada etanol. Zimase

2.

Tuliskan persamaan yang mewakili penguraian glukosa kepada etanol. Zimase dari yis

C6H12O6(ak) 30°C 3.

2C2H5OH (ak) + 2CO2(g)

Terangkan kegunaan penyulingan berperingkat dalam eksperimen ini.

Penyulingan berperingkat digunakan untuk menyuling etanol. Setelah satuminggu proses penapaian, hasil turasan yang diperoleh dimasukkan ke dalamradas penyulingan. Kelalalng penyulingan dipanaskan sehinnga campuranmendidih. Etanol yang disulingkan keluar pada julat suhu 78-80°C 4. Tuliskan persamaan lengkap bagi pembakaran etanol. CH3CH2OH (ce) +3O2(g) 5. 2CO2(g) + 3H2O(ce)

Bolehkah etanol digunakan sebagai bahan bakar kenderaan.

Ya, boleh. Bahan bakar etanol luas digunakan di negara Brazil dan Amerika. 6. Apakah fungsi larutan kalium dikromat (VI) dalam eksperimen ini?

Kalium dikromat (VI) adalah agen pengoksidaan semasa mengkaji tindakbalas pengoksidaan etanol. 7.Tuliskan persamaan kimia lengkap bagi pengoksidaan etanol. CH3CH2OH(ce) + 2(O ) Sifat-sifat kimia etanol 1. Tindak balas pembakaran CH3COOH(ce) +H2O(ce)

(a) Seperti bahan organic yang lain, etanol juga mudah terbakar. Hasil pembakarannya ialah air dan karbon dioksida. C2H5OH(ce) + 3O2 (g) 2CO2 (g) + 3H2O(ce)

(b)

Apabila sedikit etanol dibakar dalam sebuah piring kaca, permerhatian-permerhatian berikut akan diperoleh. Ujian sifat (a) Keadaan nyala (b) Warna nyala (c) Kebolehbakaran Pemerhatian Tiada jelaga Biru Mudah dibakar

(C) Pembakaran lengkap etanol dalam oksigen yang berlebihan menunjukkan bahawa etanol ialah suatu bahan api yang baik. Perhatian Perhatian Gunakan etanol sedikit sahaja kerana etanol mudah terbakar.

2. (a)

Tindak balas pengoksidaan Etanol boleh dioksidakan kepada etanal.

(b) Jika pengoksidaan diteruskan, etanal akan dioksidakan kepada asid etanoik iaitu sejenis asid karboksilik.

(d) Proses pengoksidaan dijalankan menggunakan kalium dikromat berasid. Eksperimen boleh dijalankan menggunakan radas seperti di Rajah di atas. K2Cr2O7 C2H5OH etanol H2SO4 CH3CHO etanal

K2Cr2O7 CH3CHO etanal H2SO4 CH3COOH asid etanoik

(e) Jika hasil pengoksidaan (asid etanoik) ini diuji untuk melihat sifat-sifat fiziknya, maka keputusan di bawah akan diperoleh. Sifat diuji Rupa bentuk Bau Warna Kesan ke atas litmus Pemerhatian Cecair Berbau cuka Tidak berwarna Litmus biru bertukar kepada merah

(f) Selain sifat-sifat fizik di atas, asid etanoik menunjukkan sifat-sifat kimia berikut iaitu: I) II) III) IV) Suatu asid yang lemah; Membebaskan gas hydrogen apabila bertindak balas dengan logam yang reaktif seperti magnesium; Membebaskan gas karbon dioksida apabila bertindak balas dengan sebarang karbonat. Meneutralkan alkali untuk membentuk garam dan air.

(G) Etanol boleh juga dioksidakan kepada asid etanoik menggunakan manamana agen pengoksidaan di bawah: (i) (ii) Kalium manganat (VII) berasid (KMnO4 + H2SO4); Kalium dikromat (VI) berasid (K2Cr2O7 + H2SO4).

Jika larutan kalium manganat (VII) digunakan, maka warna ungu ion manganat (VII) akan dilunturkan. MnO-(ak) Ungu Mn2+(ak) luntur (merah pucat)

Warna jingga larutan kalium dikromat (VI) akan bertukar kepada warna hijau. Ini disebabkan oleh ion dikromat (VI) Cr2O2- yang berwarna jingga akan berubah kepada ion kromium (III) Cr3+ yang berwarna hijau

3.

Tindak balas etanol dengan natrium

(a) Sebutir natrium yang kecil dimasukkan ke dalam tabung uji kering yang berisi etanol. Sebuah tabung uji yang lain diletakkan di atas tabung uij tadi untuk mengumpul gas yang keluar. (b) Gas yang terbebas memberikan bunyi pop apabila diuji dengan kayu iji bernyala. (c) Ini menunjukkan bahawa gas hydrogen terbebas apabila etanol bertindak balas dengan logam aktif seperti natrium. (d) Pepejal putih natrium etoksida akan terbentuk. 2C2H5OH(ce) + 2Na(p) 2C2H5ONa(p) + H2(g) Natrium etoksida

(e)

Pembentukan gas hydrogen ini disebabkan oleh adanya kumpulan –OH.

(f) Tindak balas ini seakan-akan tindak balas antara natrium dengan air kerana kedua-dua etanol dan air mempunyai kumpulan –OH.

CH3CH2 – OH

H–O-H

Kedua-dua tindak balas ini akan membebaskan gas hydrogen. Tetapi air akan menghasilkan natrium hidroksida manakala etanol akan menghasilkan natrium etoksida. 4. (a) (b) (i) Tindak balas pendehidratan Etanol boleh dihidratkan untuk membentuk etena. Proses pendehidratan boleh dilakukan melalui dua cara: Pemanasan etanol bersama asid sulfuric pekat yang berlebihan. H2SO4 C2H5OH -H2O C2H4

(ii) pengaliran wap etanol ke atas aluminium oksida atau periuk telap yang panas. Gambarajah eksperimen ditunjukkan di bawah.

Pada mulanya, periuk telap dipanaskan dengan kuat. Kemudian Kapas asbestos yang dibasahi etanol dipanaskan. Ketika itu, Pendehidratan berlaku dan gas etena dikumpulkan. (c) (i) (ii) Gas etena yang terhasil mempunyai sifat-sifat berikut: Berbau wangi; Mudah terbakar. Warna nyala ialah kuning dan berjelaga; C2H4(g) + 3O2(g) 2CO2(g) + 2H2O(ce)

(iii) (iv)

Melunturkan warna merah perang larutan bromine; Melunturkan warna ungu larutan kalium permanganate;

(v) Tindak balas pelunturan dalam (iii) dan (iv) menunjukkan bahawa etena ialah sebatian organik tak tepu. (d) Tindak balas pendehidratan akan menukarkan sebarang alkohol alkena yang berkaitan. Misalnya, jika etanol digunakan maka etana akan dihasilkan. Jika propanol digunakan, propena akan dihasilkan. (e) Semasa tindak balas ini, 1 hidrogen (H) dan 1 hidroksida (-OH) akan disingkirkan daripada alkohol untuk menghasilkan air. (f) Tindak balas pendehidratan boleh juga berlaku dengan mengalirkan wap etanol melalui (i) (ii) (iii) Asid fosforik (v) panas Serpihan tembikar panas Aluminium oksida panas

5.

Tindak balas etanol dengan fosforus pentaklorida

(a) Etanol bertindak balas dengan fosforus pentaklorida untuk membebaskan wasap putih. (b) (c) Wasap putih ini ialah hydrogen klorida. Hasil lain ialah monokloroetana dan asid fosforik.

(d) Tindak balas ini membuktikan bahawa adanya kumpulan berfungsi –OH dalam siri homolog alkohol.

6.

Tindak balas pengesteran

(a) Apabila etanol bertindak balas dengan sebarang asid karboksilik, ester akan terbentuk. Proses ini disebut pengesteran. H2SO4 C2H5OH(ce) + CH3COOH(ce) Etanol asid etanoik pekat CH3COOC2H5(ce) + H2O (ce) asid etanoat

(b) (c)

Asid sulfuric atau hidrogen klorida digunakan sebagai mangkin. Ester etil etanoat yang terbentuk adalah berbau wangi.

Hasil dariada ujikaji menghasilkan etanol

Refleksi 3 Syukur kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan laporan amali ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian Dengan membuat amali membuat etanol saya serba sedikit mengetahaui cara dan bahan yang erlu disediakan untuk menyediakan etanol. Bagi menyediakan etanol ianya memerlukan mas yang agak lama. Proses penyediaaan etanol memerlukan yis sebagai tindak balas terhada etanol. Melaluai proses penyulingan etanol dahat dihasilkan Disini juga saya mendapat tahu kegunaan etanol dalam kehidupan seharian seperti boleh digantikan dengan gasoline untuk pembakaran. Selain itu juga Etanol atau alkohol etil ialah sebatian kimia yang ditemui di dalam minuman berakohol atau arak.

Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggitinggi penghargaan kepada En. Mohd Fariq yang telah banyak membantu saya dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan amali ada kali ini. Begitu juga dengan rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu sehinggalah amali ini dapat disiapkan. Disediakan oleh, ………………………………………. (DONNY ANAK MACHAN) 801025-13-5287