Laporan Pertandingan Melukis Poster Sempena Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah 2009.

PENDAHULUAN: Aktiviti ini diadakan supaya muridmurid dapat menggunakan kreativiti dan kemahiran mereka menghasilkan poster yang menarik bagi menterjemahkan semangat patriotisme sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan kali ke-52 Peringkat Sekolah. RASIONAL: Berfikiran kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya seni disamping menyemai semangat patriotisme di kalangan murid.

4. Hadiah akan diberi kepada Pemenang Pertama hingga Ketiga dari setiap kelas. 5. Hakim terdiri daripada semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. PENUTUP: Pertandingan mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan semua murid. Semua hasil pertandingan dipamerkan di dalam kelas masing-masing.

KEPUTUSAN PERTANDINGAN: (Lampiran 1)

Disediakan oleh: 18 SEPT. 2006 OBJEKTIF: ............................................................. a. Menguji kemampuan diri dari segi semangat berdikari, kemahiran dan rasa tanggungjawab terhadap diri dan negara. J/K Pertandingan Melukis Poster b. Menyemai semangat cintakan negara melalui tema pertandingan melukis. c. Meraikan Hari Kemerdekaan dengan cara yang positif. SASARAN: Kelas Tahun 1 – Tahun 6. STRATEGI PELAKSANAAN: 1. Pertandingan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Dijalankan dalam kelas masing-masing dengan diawasi oleh guru mata pelajaran. 2. Masa bagi Tahap 1 ditetapkan selama satu jam manakala bagi Tahap 2 ialah satu jam tiga puluh minit. Sek. Keb. Padang Gajah, 3. Murid mewarna lukisan yang disediakan oleh pihak sekolah menggunakan media campuran. 34800 Trong. PEMENANG PERTANDINGAN MELUKIS POSTER HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH 2009. (Senaraikan nama pemenang) Disahkan oleh: (NAMA) Ketua Hakim Pertandingan Melukis Poster Hari Kemerdekaan, Sambutan Bulan Kemerdekaan, (Nama Sekolah) LAMPIRAN 1 (NAMA) Setiausaha,