PENDIDIKAN KESIHATAN PENGENALAN Kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi

membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kesihatan Diri dan Keluarga, Gaya Hidup Sihat, Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan. Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Kesihatan agar dapat mengamalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat Malaysia. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan cabaran perubahan persekitaran dan sosial. Kurikulum Pendidikan Kesihatan yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi individu ke tahap optimum. MATLAMAT Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat. OBJEKTIF Murid boleh : 1. mempertingkatkan pengetahuan kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran; 2. menguasai kemahiran bagi menghadapi dan menangani masalah dan isu berkaitan dengan kesihatan; 3. membentuk sikap yang positif terhadap kesihatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman; 4. menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian; dan 5. berperanan aktif dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Murid perlu diberi peluang untuk meluahkan emosi. Kemahiran berfikir yang terdapat dalam mata pelajaran ini termasuk membanding dan membeza. kemahiran dan nilai berkaitan dengan mata pelajaran dengan melakukan aktiviti. Kesihatan Diri dan Keluarga. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. Tajuktajuk setiap tunjang pembelajaran adalah seperti berikut: 1. Tunjang pembelajaran tidak perlu diajar mengikut urutan. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui aktiviti. Penglibatan murid secara aktif. Kesihatan Diri dan Keluarga (a) Kesihatan Diri (b) Perasaan (c) Kekeluargaan . dan mencipta analogi. Interaksi yang membina dan kreatif. eksperimen dan amalan rutin. Penyertaan aktif setiap murid dalam kelas Pendidikan Kesihatan adalah diwajibkan. Pengalaman Pendidikan Kesihatan merangkumi tiga aspek penting.ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan mata pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat sesuai dengan ciri dan keperluan murid. iaitu: 1. menjana dan menghasilkan idea. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. KEMAHIRAN BERFIKIR Murid perlu menguasai kemahiran berfikir secara kritis. 2. kreatif dan inovatif. memperkembangkan proses mental dan membentuk perhubungan yang sihat dalam suasana yang membina. ii. meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. 3. Murid perlu diberi peluang mempelajari pengetahuan. membuat inferens. menyusun mengikut urutan. Gaya Hidup Sihat. iii. Mata pelajaran ini juga mendidik murid membuat keputusan yang bijak dan menyelesaikan masalah. iaitu: i.

( ada 3 peringkat) . MENTAL P. Perubahan & keperluan individu. PKMBNGN FIZIKAL P. EMOSI yg dipamerkan secara nyata -kanak dan konflik -kanak dan agresif 3. memupuk sikap b/jawab pada kesihatan & mengembangkan ilmu. Masalah kesihatan murid-murid.PK > 1 proses berterusan yg membantu memudahkan pelajar mempelajari amalan positif. Gaya Hidup Sihat dan Selamat (a) Pemakanan (b) Pengurusan Konflik dan Stres (c) Penyalahgunaan Bahan 3. SOSIAL P.2. Peranan Pendidikan Kesihatan dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran (a) Keselamatan (b) Penyakit berjangkit (c) Pertolongan Cemas KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DI SEKOLAH 1. . 2.

Akademik. sesuai & berkesan.KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN (KBSR) 1. KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL (PRA SEKOLAH) Motor halus Motor Kasar Kesihatan Keselamatan ASPEK KESIHATAN ASPEK KESELAMATAN KEBERSIHAN ALAM SEKITAR Jaga tubuh badan Pakaian yg sesuai Pemakan yg sihat Gaya hidup sihat Kenal punca kemalangan Keselamatan diri & org lain Tmpt2 bahaya. menarik. kesihatan. social. KONSEP PK DALAM PRA SEKOLAH KESEPADUAN GABUNG JALIN INTERGRASI Gabungan bberapa kemahiran @ pkmbngn fizikal kanak2 Tumpuan seimbang ant. 2.objek & situasi bahaya Jaga kebersihan alam Mempelajari kebersihan melalui tunjuk cara oleh pihak yg berkenaan PENILAIAN PENDIDIKAN KESIHATAN 1. Penilaian Formatif. Mencantum strategi yg terbaik. Semasa P&P Nilai program utk perbaiki P&P Membentuk maklumat & objektif program Pengumpulan bukti secara sistematik .dll.

Rasa senang thdp dirinya .Menghargai kepelbagaian . 4 ASPEK SAINS Biologi Sosiologi Psikkologi Fisiologi BIOLOGI SOSIOLOGI PSIKOLOGI FISIOLOGI Organisma hidup.Kawal marah .2.system kardiovaskular . ASAS SAINS – bantu kenalpasti punca dan menangani masalah kesihatan.gaya hidup sihat adalah keperluan asas kepada tumbesaran manusia Peranan PK dlm masyarakat. 2. Penilaian Sumatif. . PENGENALAN. Selepas P&P Ujian standard Menentukan tahap pencapaian murid ASAS SAINS DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN.Penampilan diri System tubuh badan yg mempengaruji kesihatan dan kecergasan . Sosialisi melalui PK Perkembangan melalui PK Jiwa yg sihat . 1.System pembiakan .

Psikologikal 5. Kronologikal 3.STRUKTUR & FUNGSI ANGGOTA BADAN System Pergerakan Dan Perlindungan :1. Biological 2. Intergumentari SYSTEM TENAGA DAN PENGHADAMAN Tenaga Penghadaman Asid laktik Aerobic Saluran Gastrointestinal Mulut Faring Esofogus Perut Jenis deria :. gustatory. Functional . auditori & keseimbangan SISTEM PEMBIAKAN 3 kelompok organ pembiakan GONADS SALUR (DUCTS) AKSESSORI KELENJAR JANTINA Menghasilkan gamet Mengangkut & simpan gamet Hasilkan bahan2 yg menyokong gamet UMUR KEMATANGAN 1. visual. Otot 3. olfactory. Rangka 2.cutaneous. Social 4.

Jawapan 1 a) Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran. c) Terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. c) Terdapat 3 kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan . Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran.Soalan 1 a) b) Definisi apakah pendekatan pembelajaran? Cirikan pendekatan tradisional. Nyatakan kemahiran tersebut. b) · · · · · · · c) · · · Ciri-ciri pendekatan tradisional: Kurikulum ditetapkan Mengutamakan pengajaran Guru menentukan tugasan Tugasan yang sama untuk semua pelajar Guru menentukan ujian piawai Mengukur p&p mengikut gred Berfokuskan guru Tiga kemahiran yang perlu dikuasai guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan: Kemahiran menyoal Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan Reaksi terhadap soalan pelajar Soalan 2 a) b) Definisikan kaedah. Nyatakan ciri-ciri pendekatan.Perihalkan 3 pendekatan yang biasa digunakan iaitu pendekatan Tradisonal. Jawapan 2 . pendekatan Humanistik dan pendekatan Gabungan.

iaitu diterima tanpa keraguan Mencerminkan satu falsafah c) i)       Tiga pendekatan yang biasa digunakan ialah: Pendekatan Tradisional Menggunakankan prinsip pengajaran tradisional Guru memberi arahan dan pelajar mengikut arahan Pembelajaran sehala Guru sebagai pengajar Kebaikan ialah mudah dirancang dan diurus Sesuai diaplikasikan dalam kegiatan berisiko tinggi atau kemahiran khas Ciri-ciri:        Kurikulum yang ditetapkan oleh kemementerian pelajaran Mementingkan pengajaran Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar Guru menentukan ujian piawai Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred Berfokuskan guru .a) Kaedah merupakan suatu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur. kemas dan sistematik. b) · · · · · Ciri-ciri pendekatan: Objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka masa panjang Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran Merangkumi gaya. kaedah dan teknik yang akan digunakan Bersifat aksiomatik. Erti kata lain kaedah merupakan cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur.

ii)         Pendekatan Humanistik Menumpukan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang iaitu perasaan atau emosinya Menekankan cara berfikir. pengamatan dan interpretasi individu terhadap sesuatu atau peristiwa Kuasa motivasi seseorang ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai hasrat diri Menitikberatkan perkembangan secara bebas. ciri pelajar dan jenis risiko sebelum memilih gaya. kaedah dan teknik p&p Digunakan secara meluas di Negara kita Ciri-ciri      Kurikulum ditentukan oleh kementerian tetapi guru masih boleh mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri Guru memilih kaedah p&p berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan mengikut keupayaan pelajar Ujian berasaskan ciri-ciri pelajar Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri . Guru sebagai fasilitator yang memberi motivasi tentang kepentingan belajar serta merangsang proses pembelajaran di kalangan pelajar Ciri-ciri       Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak Mementingkan pembelajaran Murid menentukan tugasan sendiri Tidak mementingkan ujian piawai Gred bukan pengukur pengajaran Guru berperanan mencungkil potensi murid. keadaan persekitaran serta ciri-ciri pelajar Guru perlu membuat analisis keadaan fizikal. memberi galakan dan maklum balas perlakuan aktiviti iii)     Pendekatan Gabungan Menggabungkan pendekatan Tradisional dan Humanistik. Diaplikasikan berdasarkan kandungan dan risiko mata pelajaran. iaitu pelajar bebas belajar apa yang dikehendaki dan ingin diketahui.

penilai dan bentuk ujian Guru berperanan sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif.  Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagaikan kayu pengukur. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful