PENDIDIKAN KESIHATAN PENGENALAN Kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi

membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kesihatan Diri dan Keluarga, Gaya Hidup Sihat, Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan. Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Kesihatan agar dapat mengamalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat Malaysia. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan cabaran perubahan persekitaran dan sosial. Kurikulum Pendidikan Kesihatan yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi individu ke tahap optimum. MATLAMAT Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat. OBJEKTIF Murid boleh : 1. mempertingkatkan pengetahuan kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran; 2. menguasai kemahiran bagi menghadapi dan menangani masalah dan isu berkaitan dengan kesihatan; 3. membentuk sikap yang positif terhadap kesihatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman; 4. menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian; dan 5. berperanan aktif dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Gaya Hidup Sihat. 3. menyusun mengikut urutan.ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan mata pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat sesuai dengan ciri dan keperluan murid. menjana dan menghasilkan idea. Pengalaman Pendidikan Kesihatan merangkumi tiga aspek penting. Interaksi yang membina dan kreatif. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui aktiviti. Kesihatan Diri dan Keluarga (a) Kesihatan Diri (b) Perasaan (c) Kekeluargaan . dan mencipta analogi. Murid perlu diberi peluang untuk meluahkan emosi. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. kemahiran dan nilai berkaitan dengan mata pelajaran dengan melakukan aktiviti. Penyertaan aktif setiap murid dalam kelas Pendidikan Kesihatan adalah diwajibkan. Mata pelajaran ini juga mendidik murid membuat keputusan yang bijak dan menyelesaikan masalah. Murid perlu diberi peluang mempelajari pengetahuan. iaitu: 1. Kemahiran berfikir yang terdapat dalam mata pelajaran ini termasuk membanding dan membeza. Kesihatan Diri dan Keluarga. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. membuat inferens. iii. Tajuktajuk setiap tunjang pembelajaran adalah seperti berikut: 1. KEMAHIRAN BERFIKIR Murid perlu menguasai kemahiran berfikir secara kritis. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan. ii. memperkembangkan proses mental dan membentuk perhubungan yang sihat dalam suasana yang membina. iaitu: i. Penglibatan murid secara aktif. Tunjang pembelajaran tidak perlu diajar mengikut urutan. kreatif dan inovatif. eksperimen dan amalan rutin. 2.

EMOSI yg dipamerkan secara nyata -kanak dan konflik -kanak dan agresif 3. SOSIAL P. 2. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran (a) Keselamatan (b) Penyakit berjangkit (c) Pertolongan Cemas KEPENTINGAN PENDIDIKAN KESIHATAN DI SEKOLAH 1. memupuk sikap b/jawab pada kesihatan & mengembangkan ilmu. PKMBNGN FIZIKAL P. Masalah kesihatan murid-murid. Gaya Hidup Sihat dan Selamat (a) Pemakanan (b) Pengurusan Konflik dan Stres (c) Penyalahgunaan Bahan 3. Peranan Pendidikan Kesihatan dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. MENTAL P.( ada 3 peringkat) . Perubahan & keperluan individu.PK > 1 proses berterusan yg membantu memudahkan pelajar mempelajari amalan positif. .2.

KONSEP PK DALAM PRA SEKOLAH KESEPADUAN GABUNG JALIN INTERGRASI Gabungan bberapa kemahiran @ pkmbngn fizikal kanak2 Tumpuan seimbang ant.objek & situasi bahaya Jaga kebersihan alam Mempelajari kebersihan melalui tunjuk cara oleh pihak yg berkenaan PENILAIAN PENDIDIKAN KESIHATAN 1. menarik.dll. KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL (PRA SEKOLAH) Motor halus Motor Kasar Kesihatan Keselamatan ASPEK KESIHATAN ASPEK KESELAMATAN KEBERSIHAN ALAM SEKITAR Jaga tubuh badan Pakaian yg sesuai Pemakan yg sihat Gaya hidup sihat Kenal punca kemalangan Keselamatan diri & org lain Tmpt2 bahaya. Penilaian Formatif. kesihatan. sesuai & berkesan.KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN (KBSR) 1. Mencantum strategi yg terbaik. Semasa P&P Nilai program utk perbaiki P&P Membentuk maklumat & objektif program Pengumpulan bukti secara sistematik . Akademik. social. 2.

1.Menghargai kepelbagaian . 2.Penampilan diri System tubuh badan yg mempengaruji kesihatan dan kecergasan .gaya hidup sihat adalah keperluan asas kepada tumbesaran manusia Peranan PK dlm masyarakat. PENGENALAN. ASAS SAINS – bantu kenalpasti punca dan menangani masalah kesihatan.Rasa senang thdp dirinya . . Penilaian Sumatif.System pembiakan . Selepas P&P Ujian standard Menentukan tahap pencapaian murid ASAS SAINS DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN.system kardiovaskular . Sosialisi melalui PK Perkembangan melalui PK Jiwa yg sihat .2. 4 ASPEK SAINS Biologi Sosiologi Psikkologi Fisiologi BIOLOGI SOSIOLOGI PSIKOLOGI FISIOLOGI Organisma hidup.Kawal marah .

Rangka 2. Social 4.cutaneous. Psikologikal 5. visual. Biological 2. gustatory. olfactory. auditori & keseimbangan SISTEM PEMBIAKAN 3 kelompok organ pembiakan GONADS SALUR (DUCTS) AKSESSORI KELENJAR JANTINA Menghasilkan gamet Mengangkut & simpan gamet Hasilkan bahan2 yg menyokong gamet UMUR KEMATANGAN 1. Otot 3.STRUKTUR & FUNGSI ANGGOTA BADAN System Pergerakan Dan Perlindungan :1. Functional . Kronologikal 3. Intergumentari SYSTEM TENAGA DAN PENGHADAMAN Tenaga Penghadaman Asid laktik Aerobic Saluran Gastrointestinal Mulut Faring Esofogus Perut Jenis deria :.

pendekatan Humanistik dan pendekatan Gabungan.Perihalkan 3 pendekatan yang biasa digunakan iaitu pendekatan Tradisonal. c) Terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan ciri-ciri pendekatan. c) Terdapat 3 kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan . b) · · · · · · · c) · · · Ciri-ciri pendekatan tradisional: Kurikulum ditetapkan Mengutamakan pengajaran Guru menentukan tugasan Tugasan yang sama untuk semua pelajar Guru menentukan ujian piawai Mengukur p&p mengikut gred Berfokuskan guru Tiga kemahiran yang perlu dikuasai guru berhubung kait dengan kaedah perbincangan: Kemahiran menyoal Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan Reaksi terhadap soalan pelajar Soalan 2 a) b) Definisikan kaedah.Soalan 1 a) b) Definisi apakah pendekatan pembelajaran? Cirikan pendekatan tradisional. Jawapan 2 . Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran. Nyatakan kemahiran tersebut. Jawapan 1 a) Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran.

Erti kata lain kaedah merupakan cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. b) · · · · · Ciri-ciri pendekatan: Objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka masa panjang Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran Merangkumi gaya. iaitu diterima tanpa keraguan Mencerminkan satu falsafah c) i)       Tiga pendekatan yang biasa digunakan ialah: Pendekatan Tradisional Menggunakankan prinsip pengajaran tradisional Guru memberi arahan dan pelajar mengikut arahan Pembelajaran sehala Guru sebagai pengajar Kebaikan ialah mudah dirancang dan diurus Sesuai diaplikasikan dalam kegiatan berisiko tinggi atau kemahiran khas Ciri-ciri:        Kurikulum yang ditetapkan oleh kemementerian pelajaran Mementingkan pengajaran Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar Guru menentukan ujian piawai Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred Berfokuskan guru . kemas dan sistematik. kaedah dan teknik yang akan digunakan Bersifat aksiomatik.a) Kaedah merupakan suatu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur.

ciri pelajar dan jenis risiko sebelum memilih gaya. keadaan persekitaran serta ciri-ciri pelajar Guru perlu membuat analisis keadaan fizikal. Diaplikasikan berdasarkan kandungan dan risiko mata pelajaran.ii)         Pendekatan Humanistik Menumpukan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang iaitu perasaan atau emosinya Menekankan cara berfikir. Guru sebagai fasilitator yang memberi motivasi tentang kepentingan belajar serta merangsang proses pembelajaran di kalangan pelajar Ciri-ciri       Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak Mementingkan pembelajaran Murid menentukan tugasan sendiri Tidak mementingkan ujian piawai Gred bukan pengukur pengajaran Guru berperanan mencungkil potensi murid. iaitu pelajar bebas belajar apa yang dikehendaki dan ingin diketahui. memberi galakan dan maklum balas perlakuan aktiviti iii)     Pendekatan Gabungan Menggabungkan pendekatan Tradisional dan Humanistik. kaedah dan teknik p&p Digunakan secara meluas di Negara kita Ciri-ciri      Kurikulum ditentukan oleh kementerian tetapi guru masih boleh mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri Guru memilih kaedah p&p berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan mengikut keupayaan pelajar Ujian berasaskan ciri-ciri pelajar Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri . pengamatan dan interpretasi individu terhadap sesuatu atau peristiwa Kuasa motivasi seseorang ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai hasrat diri Menitikberatkan perkembangan secara bebas.

  Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagaikan kayu pengukur. penilai dan bentuk ujian Guru berperanan sebagai fasilitator atau pengajar mengikut keperluan objektif. .