KESAN PENEROKAAN SUMBER HUTAN

SEBELUM

SELEPAS
Azahari - DPLI

PENEBANGAN HUTAN
• Penerokaan sumber hutan disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan secara haram. • Ini akan meninggalkan kesan terhadap hasil hutan yang berkurangan seperti sumber tumbuhan dan buah-buahan. • Secara tidak langsung keluasan kawasan hutan berkurang. • Menyebabkan kepupusan tumbuhan semula jadi

PEMBAKARAN HUTAN
• Pembakaran hutan menyebabkan hutan musnah. • Kesan lain seperti peningkatan Karbon dioksida di udara dan pengurangan oksigen. • Peningkatan suhu udara (cuaca panas)

Udara semakin kering kerana sejat peluhan tumbuh-tumbuhan berkurangan.

• Ini mengurangkan lapisan awam dan hujan.

AKTIVITI PEMBINAAN
• Cerun bukit yang terdedah akan mengalami pergerakan jisim seperti kesotan tanih, tanah runtuh dan gelongsoran tanah, hakisan tanah

• Kawasan tadahan air di kawasan hutan akan terjejas kerana larian air di permukaan meningkat dan air hujan yang meresap masuk ke dalam bumi berkurangan.
• Pemendapan di sungai akan menyebabkan sungai semakin cetek dan banjir akan berlaku jika hujan turun dengan lebat.

CAMPUR TANGAN MANUSIA
• Membawa kemusnahan kepada sumber hutan. • Kemusnahan habitat flora dan fauna

• Siratan dan Rantaian makanan terjejas.
• Banyak haiwan akan mati terutama yang tidak berupaya bertanding dengan binatang lain. • Hidupan liar akan terancam dan akan mengalami kepupusan.