TULISAN CINA

Dalam sukatan KSSR, murid akan berpeluang untuk mempelajari sejarah perkembangan tulisan Cina. Ini adalah untuk membantu murid dalam mengingatkan sesuatu kosa kata dengan cepat dan mudah. Bagi murid di Tahap I, mereka akan belajar perkembangan tulisan Cina yang berubah daripada gambar kepada tulisan yang digunakan kini.

 Skrip

Tulang Ramalan dan Gangsa  Skrip Mohor ( tulisan Cina tertua )  Skrip Kerani  Wei Bei  Skrip Biasa ( untuk pencetakan )  Skrip Separa Kursif ( untuk penulisan )

Pembentukan Aksaramaksud )  Piktograf ( gambaran yang membawa
 Gugusan piktofonetik ( terdiri daripada makna
   

perkataan yang ingin disampaikan dan sebutan perkataan ) Ideograf Agregat logik Pengubahan hubungan Pinjaman