EDU 3105: Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahagian B 1.

Media 2D (Bab 3) - Konsep - Fungsi - Jenis- jenis dan klasifikasi

2. Asas Fotografi (Bab4) - Komponen ( label & nyatakan fungsi) : Aperture/ Shutter/ Lens

3. Penerbitan video (Bab 10) - Jenis- jenis syot - Jenis- jenis pergerakan kamera - Menyediakan “storyboard” - Merancang penerbitan video untuk pengajaran

4. Isu- isu dan trend terkini dalam TMK - Hak cipta terpelihara - Keselamatan (data peribadi & software) - Kerahsiaan - Kawalan sendiri

Bagaimana gunakan video/ audio/ media interaktif dalam P&P 3. Integrasi TMK dalam P&P . Bina data markah pelajar dalam Microsoft Excel. Reka bentuk pengajaran (Bab 2) .langkah: 1. Membina formula untuk analisa subjek dang red – formula “ Countif” .Faham & bezakan model “ADDIE” & “ASSURE” 2. Guna perisian “Microsoft Excel” 2. NO NAMA SIJIL BERANAK MARKAH M/P GRED MARKAH M/P GRED JUMLAH MARKAH PURATA/ PERATUS KEDUDUKAN 3. Membina formula untuk menentukan gred – formula “Vlookup” 4. Membina formula untuk catatan – formula “Vlookup” 8.Reka bentuk sebagai satu proses/ disiplin/ sains (Nyatakan perbezaan antara tiga aspek tersebut) .Bahagian C 1. sediakan analisis markah peperiksaan.Satu scenario diberi. Membina formula untuk mengira kedudukan – formula “rank” 7. .Langkah. Membina formula untuk mengira jumlah markah – formula “Autosum” 5. Membina formula untuk mengira purata – formula “Average/Percentage” 6. Amali (Analisa Markah) .

Langkah. Bina data dalam Microsoft Excel. Edit Mailmerge.langkah Mailmerge:          Highlight kawasan data yang dibuat dalam Microsoft Excel.langkah: 1. Klik “Merge data”. Amali (Sijil Penghargaan) .4. Klik “open data” – pilih data dari Microsoft Excel. Finish Mailmerge. Preview Mailmerge. Langkah. NAMA TAHUN SIJIL BERANAK JENIS ANUGERAH 2. Define name – apa. Buka Microsoft Word & pilih Mailmerge. Masukkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Bina template dalam Microsoft Word (nama/ tahun/ sijil beranak/ jenis anugerah) 3.apa nama untuk mudah kenal pasti. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful