EDU 3105: Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahagian B 1.

Media 2D (Bab 3) - Konsep - Fungsi - Jenis- jenis dan klasifikasi

2. Asas Fotografi (Bab4) - Komponen ( label & nyatakan fungsi) : Aperture/ Shutter/ Lens

3. Penerbitan video (Bab 10) - Jenis- jenis syot - Jenis- jenis pergerakan kamera - Menyediakan “storyboard” - Merancang penerbitan video untuk pengajaran

4. Isu- isu dan trend terkini dalam TMK - Hak cipta terpelihara - Keselamatan (data peribadi & software) - Kerahsiaan - Kawalan sendiri

Membina formula untuk analisa subjek dang red – formula “ Countif” . Membina formula untuk menentukan gred – formula “Vlookup” 4.langkah: 1. Reka bentuk pengajaran (Bab 2) . NO NAMA SIJIL BERANAK MARKAH M/P GRED MARKAH M/P GRED JUMLAH MARKAH PURATA/ PERATUS KEDUDUKAN 3. Bina data markah pelajar dalam Microsoft Excel.Reka bentuk sebagai satu proses/ disiplin/ sains (Nyatakan perbezaan antara tiga aspek tersebut) . Integrasi TMK dalam P&P . Membina formula untuk mengira purata – formula “Average/Percentage” 6.Bahagian C 1.Bagaimana gunakan video/ audio/ media interaktif dalam P&P 3.Langkah.Satu scenario diberi. Amali (Analisa Markah) . Guna perisian “Microsoft Excel” 2. Membina formula untuk mengira jumlah markah – formula “Autosum” 5. Membina formula untuk catatan – formula “Vlookup” 8.Faham & bezakan model “ADDIE” & “ASSURE” 2. Membina formula untuk mengira kedudukan – formula “rank” 7. sediakan analisis markah peperiksaan. .

Langkah. Bina data dalam Microsoft Excel. Edit Mailmerge. Amali (Sijil Penghargaan) . Buka Microsoft Word & pilih Mailmerge. Bina template dalam Microsoft Word (nama/ tahun/ sijil beranak/ jenis anugerah) 3.4. . Klik “Merge data”. Define name – apa. Finish Mailmerge.langkah Mailmerge:          Highlight kawasan data yang dibuat dalam Microsoft Excel. NAMA TAHUN SIJIL BERANAK JENIS ANUGERAH 2.langkah: 1. Preview Mailmerge.Langkah. Masukkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Klik “open data” – pilih data dari Microsoft Excel.apa nama untuk mudah kenal pasti.