EDU 3105: Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahagian B 1.

Media 2D (Bab 3) - Konsep - Fungsi - Jenis- jenis dan klasifikasi

2. Asas Fotografi (Bab4) - Komponen ( label & nyatakan fungsi) : Aperture/ Shutter/ Lens

3. Penerbitan video (Bab 10) - Jenis- jenis syot - Jenis- jenis pergerakan kamera - Menyediakan “storyboard” - Merancang penerbitan video untuk pengajaran

4. Isu- isu dan trend terkini dalam TMK - Hak cipta terpelihara - Keselamatan (data peribadi & software) - Kerahsiaan - Kawalan sendiri

Satu scenario diberi.Bahagian C 1.Bagaimana gunakan video/ audio/ media interaktif dalam P&P 3. Reka bentuk pengajaran (Bab 2) . Membina formula untuk mengira kedudukan – formula “rank” 7.langkah: 1. Membina formula untuk mengira jumlah markah – formula “Autosum” 5.Langkah. Membina formula untuk analisa subjek dang red – formula “ Countif” .Faham & bezakan model “ADDIE” & “ASSURE” 2. sediakan analisis markah peperiksaan.Reka bentuk sebagai satu proses/ disiplin/ sains (Nyatakan perbezaan antara tiga aspek tersebut) . Membina formula untuk mengira purata – formula “Average/Percentage” 6. . Bina data markah pelajar dalam Microsoft Excel. Membina formula untuk catatan – formula “Vlookup” 8. Integrasi TMK dalam P&P . Membina formula untuk menentukan gred – formula “Vlookup” 4. Guna perisian “Microsoft Excel” 2. Amali (Analisa Markah) . NO NAMA SIJIL BERANAK MARKAH M/P GRED MARKAH M/P GRED JUMLAH MARKAH PURATA/ PERATUS KEDUDUKAN 3.

Buka Microsoft Word & pilih Mailmerge.4. Langkah.Langkah.apa nama untuk mudah kenal pasti. Bina template dalam Microsoft Word (nama/ tahun/ sijil beranak/ jenis anugerah) 3. Masukkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word.langkah Mailmerge:          Highlight kawasan data yang dibuat dalam Microsoft Excel. Klik “open data” – pilih data dari Microsoft Excel. Amali (Sijil Penghargaan) . Edit Mailmerge. Klik “Merge data”. Bina data dalam Microsoft Excel. . Preview Mailmerge. Finish Mailmerge. Define name – apa.langkah: 1. NAMA TAHUN SIJIL BERANAK JENIS ANUGERAH 2.