DEFINISI

PINTAR CERDAS-gifted and talented

Adakah mereka ini golongan ini? .

• Bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya. • Pintar cerdas IQ tinggi mudah memahami pengajaran dan pembelajaran serta menguasai sesuatu kemahiran dengan mudah dan berkesan.bakat dan kreativiti yang tinggi. .Pintar cerdas • Keupayaan umum yang istimewa dalam kebolehan aptitud.

Pintar cerdas • Pintar cerdas sering dikaitkan dengan kebolehan intelek atau kecerdasan yang tinggi.1993 mendefinisikan kanakkanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang dikenalpasti semasa pra sekolah. .sekolah rendah atau menengah yang menunjukkan bakat yang cemerlang atau potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sebaya umurnya. • Bagaimanapun Ross.sama pengalaman atau persekitaran.

Pintar cerdas .

kreativiti.atau cemerlang dalam bidang akademik yang khusus .Pintar cerdas • Kanak-kanak ini menunjukkan keupayaan prestasi yang tinggi dari segi intelek.seni atau memiliki keupayaan kepimpinan yang luar biasa.

• Menurut Susan K.kanak-kanak pintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi bagi belajar.Golant didalam bukunya The Joys and Challenges of raising a Gifted Childs. .Pintar cerdas • Menurut Kamus Dewan-pintar cerdas sebagai cekap dan pandai manakala cerdas didefinisikan sebagai sempurna akal.curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran serta berupaya menggabungkan beberapa maklumat dalam menghasilkannya.

Pintar cerdas • Stanford Binet.membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik.1916 orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai The Stanford Binet Test merujuk kepada keupayaan individu memahami.1916 mendefinasikan sebagai seorang yang berkebolehan untuk berfikir secara abstrak. . • Lewis Terman.

kesimpulan • Kanak-kanak. .artistik.kreativiti.kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang menggagumkan memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain atau istimewa yang tidak dapat di perolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.pelajar atau belia yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang intelektual.

kesimpulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful