1.

Mangan sate sak gulaine lombok ijo jahe kemiri Kapan ae lebarane sugeng riyoyo idul fitri Tumbar merico kecap asin nyuwun ngapuro lahir batin 2. Cak jumadi asli wong trenggalek dodolan clono nang pinggiran wonokromo Sugeng riyadi sedulur sederek njaluk sepuro seng akeh yoo 3. Suminten wonten pinggir margi sadean kupat bumbune santen Puniko dinten Riyadi sadaya kalepatan nyuwun pangapunten Taqobalallahu minna wa minkum 4. Aq Nuwun Pangapura Kesalahan Pitutur Uga Tindakanku Marang Kowe. Muga2x Kabeh Dosaku Lan Dosamu Di Lebur Ing Dino Riyoyo. Minal Aidzin Wal Faidzin.. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H

5. Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura

6. Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura

7. Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe, nyuwun kawelasan sampean ampuni.

8. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar

9. Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya.

wegah sangu payung amarga ngrepoti Pangapura sampeyan kulo gadang-gadang kita raketke pasederekan ing dina riyadi. sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa 10.Sugeng riyadi. dianggo nyosor sikile cah nakal. nafsu amarahku sing gawe bubrah. gawe gila nek ngguyu mringis. donga-dinonga kita satya ning dalan bener 13. Bayi lahir mestine nangis. 14. Lebaran sungkem wongtuwo ojo lali kang ngrumat awakmu wiwit bayi 15. Gudheg Wijilan kondang ning Jakarta Gudheg areh rasane enak tenan Kula caos sugeng hari raya Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan 17. Ning gunung ketur tuku bolah. kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah. 12. Menek wit pelem ora kudu ahli. Salahku marang awakmu akeh banget dina riyadi nyuwun salahku diparingi halal 16. Gulu banyak dowi banget. Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep. Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat . jalaran duwure ranganti rong meter Sugeng riyadi Idul Fitri. silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati 11. Udan-udan ngeyup ngisor wit gedhang.

Pinggir ratan Imogiri dodol kupat lebaran. Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe 23.18. langkung sekeca menawi kersa maringi pangapunten 24. Kulak klambi ning Beringharjo kanggo di sade meneh ning ndesa Lebaran kula tambah pametu artha amarga warung akeh sing blanja 20. Gunung Imogiri papan rekreasi sade selendang mbok menawa payu Lebaran sedaya lepat nyuwun diampuni mugi-mugi kita sedaya tansah rahayu 21. Gundul-gundul pacul maculi kalen ngresiki sampah ben ora mbunteti ilen Gawe bludrek menawi luputku di simpen. Ing dina fitri punika sampun lepas mantol kula sampun mengkup payung kula sampun ndaplang tangan kula siap klebus diudani pangapura saking ati andika ingkang sajembar samudra sudi haparing hapunten sedaya kaluputan kula Tan kena udan pangapura andika reda sakdurunge nglunturake sakabehe dosa Tan kena srengenge ngetokke sinarira sakdurunge luput kula klentir ing banjir pangapura. Dudu sanak dudu kadang nek kepentung prayoga dicaosi pitulung Lebaran kula sowan eyang dosa kalangkung nyuwun diparingi ampun 22. . mbiyen Pakdhe sing ngajari gawe nam-naman Lebaran kesempatan golek tambahan ora kudu ngentekke duwit celengan 19.

pratanda hukum keseimbangan alam. sudi maringi kula pangapura tumrap sadaya kalepatan.25. sakwise pasa mugi-mugi amalan kita mboten surut. Naliko burung hantu pada dipulut. tikus-tikus merajalela marga ora ana sing nyaut. 26. Dina lebaran kawula nyuwun hapus sedaya luput. Macan tutul ngoyak menjangan. . Dina lebaran kula nyuwun kawelasan. cacah menjangan disuda ben ora rebutan pangan. panjenengan ingkang kagungan ati jembar kaya lapangan.