1.

Mangan sate sak gulaine lombok ijo jahe kemiri Kapan ae lebarane sugeng riyoyo idul fitri Tumbar merico kecap asin nyuwun ngapuro lahir batin 2. Cak jumadi asli wong trenggalek dodolan clono nang pinggiran wonokromo Sugeng riyadi sedulur sederek njaluk sepuro seng akeh yoo 3. Suminten wonten pinggir margi sadean kupat bumbune santen Puniko dinten Riyadi sadaya kalepatan nyuwun pangapunten Taqobalallahu minna wa minkum 4. Aq Nuwun Pangapura Kesalahan Pitutur Uga Tindakanku Marang Kowe. Muga2x Kabeh Dosaku Lan Dosamu Di Lebur Ing Dino Riyoyo. Minal Aidzin Wal Faidzin.. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H

5. Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura

6. Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura

7. Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe, nyuwun kawelasan sampean ampuni.

8. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar

9. Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya.

Menek wit pelem ora kudu ahli. jalaran duwure ranganti rong meter Sugeng riyadi Idul Fitri. Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat .Sugeng riyadi. 12. donga-dinonga kita satya ning dalan bener 13. dianggo nyosor sikile cah nakal. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati 11. Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep. Udan-udan ngeyup ngisor wit gedhang. Gudheg Wijilan kondang ning Jakarta Gudheg areh rasane enak tenan Kula caos sugeng hari raya Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan 17. Salahku marang awakmu akeh banget dina riyadi nyuwun salahku diparingi halal 16. nafsu amarahku sing gawe bubrah. sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa 10. gawe gila nek ngguyu mringis. kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah. 14. Gulu banyak dowi banget. Ning gunung ketur tuku bolah. wegah sangu payung amarga ngrepoti Pangapura sampeyan kulo gadang-gadang kita raketke pasederekan ing dina riyadi. Lebaran sungkem wongtuwo ojo lali kang ngrumat awakmu wiwit bayi 15. silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Bayi lahir mestine nangis.

Gundul-gundul pacul maculi kalen ngresiki sampah ben ora mbunteti ilen Gawe bludrek menawi luputku di simpen. langkung sekeca menawi kersa maringi pangapunten 24. Dudu sanak dudu kadang nek kepentung prayoga dicaosi pitulung Lebaran kula sowan eyang dosa kalangkung nyuwun diparingi ampun 22. mbiyen Pakdhe sing ngajari gawe nam-naman Lebaran kesempatan golek tambahan ora kudu ngentekke duwit celengan 19. Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe 23. Kulak klambi ning Beringharjo kanggo di sade meneh ning ndesa Lebaran kula tambah pametu artha amarga warung akeh sing blanja 20. Ing dina fitri punika sampun lepas mantol kula sampun mengkup payung kula sampun ndaplang tangan kula siap klebus diudani pangapura saking ati andika ingkang sajembar samudra sudi haparing hapunten sedaya kaluputan kula Tan kena udan pangapura andika reda sakdurunge nglunturake sakabehe dosa Tan kena srengenge ngetokke sinarira sakdurunge luput kula klentir ing banjir pangapura.18. Pinggir ratan Imogiri dodol kupat lebaran. . Gunung Imogiri papan rekreasi sade selendang mbok menawa payu Lebaran sedaya lepat nyuwun diampuni mugi-mugi kita sedaya tansah rahayu 21.

cacah menjangan disuda ben ora rebutan pangan. sudi maringi kula pangapura tumrap sadaya kalepatan. Naliko burung hantu pada dipulut. tikus-tikus merajalela marga ora ana sing nyaut. Macan tutul ngoyak menjangan. Dina lebaran kawula nyuwun hapus sedaya luput. panjenengan ingkang kagungan ati jembar kaya lapangan. pratanda hukum keseimbangan alam. sakwise pasa mugi-mugi amalan kita mboten surut.25. Dina lebaran kula nyuwun kawelasan. 26. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful