RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI INSTRUMEN

1) Al-Quran 2) Akidah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 1-29 2.1 2.1.1 Beriman kepada Malaikat Menyatakan pengertian Malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2.1.3 Menyebut 10 nama-nama Malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat yang wajib diketahui.

- Senarai Semak - Rekod Tasmik B1D9E1 Menyebut pengertian Malaikat B1D9E2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat B2D9E1 Menyenaraikan 10 nama malaikat B2D9E2 Menyatakan tugas – tugas 10 malaikat - Buku Aktiviti - Lembaran Kerja - Soal jawab - Senarai semak

1

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terbuka dan tertutup

dan tertutup dengan betul.

sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul

- Senarai semak

1) Al-Quran 3) Ibadah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 30-61 3.1 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

-Senarai semak -Rekod Tasmik 3.1.1 Menyatakan pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.2 Menyebut contoh-contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.3 Menerangkan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu kifayah. B1D13E1 Menyebut pengertian Fardhu Ain B1D13E2 Menyebut pengertian Fardhu kifayah B2D13E1 Menyebut contohcontoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. B1D13E2 Menyatakan perbezaan antara Fardhu ain dan fardhu kifayah -Gambar yang berkaitan - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai Semak

2

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai semak

B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 1) Al-Quran Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 62 – 88 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul - Senarai semak - Rekod Tasmik 4.1.1 Menyatakan pekerjaan nabi semasa kecil mengikut peringkat umur -Gambar - Lembaran Kerja - Bercerita - Senarai semak

4) Sirah

3

B1D18E1 Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad SAW semasa kecil Mengikut peringkat umur.

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

6.1.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup terdiri daripada suku kata perkataan dua terbuka dan tertutup dengan sukukata terbuka dan betul tertutup dengan betul i.Senarai semak 1) Al-Quran 5) Akhlak 4 Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 89-112 5.1. B1D21E1 Menyebut Adab Tidur .* B2D21E1 Menyatakan Adab Tidur * Menunjukkan pergerakan badan -Carta Adab Tidur .Senarai semak .Soal jawab .2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur.1 Memahami dan mengamalkan adab tidur . 5.1 Menyatakan adab sebelum tidur.Senarai Semak .1. Perkataan dua suku kata B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B1D24E3 Menulis perkataan yang`terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .Rekod Tasmik 5.

Kad Suku Kata Terbuka / Tertutup -Soal jawab -Senarai semak 1) Al-Quran 5 2) Akidah Surah al-Baqarah Ayat 113-141 2.1 Membaca.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.5 B2D9E3 . 6.1. .Senarai Semak . B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 2.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. seperti mengangguk dan memberi isyarat adab – adab tersebut.1.Rekod Tasmik .

Kad Ayat . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1. Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat. Menerangkan kesan beriman kepada 2.6 Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dengan B3D9E1 sifat manusia. ii. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris = pembaris B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.7 Malaikat. B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Kad Suku Kata . 6.1 Membaca.Lembaran Kerja .1. 2.Lembaran kerja .1 Membaca. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan manusia. Menyatakan dalil naqli akan kewujudan Malaikat.Beriman kepada Malaikat.1. .Buku Aktiviti .Senarai semak .Senarai semak .

6. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris =pembaris .1) Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 142-169 3.Lembaran kerja .1.Rekod Tasmik 3) Ibadah .Lembaran kerja .Senarai Semak .4 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. 3. B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.5 Menjelaskan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. ii. 3. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1.1.1 Memahami dan menghayati konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Senarai semak 6 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1 Membaca. B2D24E1 Membaca perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E2 Membina perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E3 Menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .Kad Suku Kata .Senarai semak .Buku Aktiviti .Buku Aktiviti .1 Membaca.

Senarai Semak . B2D18E1 Menyatakan faktorfaktor yang mendorong Nabi Muhammad S.Senarai semak 7 . membina dan Membaca perkataan menulis perkataan terdiri yang terdiri daripada daripada tiga suku kata tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan terbuka dan tertutup betul.2 Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul (Pekerjaan Nabi Semasa Kecil Membaca.A.Gambar Yang bersesuaian . .1 B2D24E1 Membaca.Soal jawab -Senarai semak 6) Jawi / Pemulihan Jawi . Rasul. Membina dan Menulis Perkataan yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup (Perkataan Tiga Suku Kata) .Lembaran kerja . B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1.1. 4.1) Al-Quran 4)Sirah Al-Baqarah Ayat-170-190. pem+ba+ris B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Buku Aktiviti .3 menjalankan Menyatakan akhlak Nabi pekerjaan sebelum dalam melaksanakankan dilantik menjadi pekerjaan.Lakunan .W 4. 6.Rekod Tasmik 4. dengan betul. Contoh: se+ko+lah.1.

B2D24E3 Menulis perkataan - Kad kalimah/ ayat Lembaran kerja Buku aktiviti Senarai Semak - Senarai semak Amali/ lisan 5) Adab 5. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B4D10E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2.2 Membaca.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 8 1.1. Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup ( Perkataan Tiga Suku Kata) 6.1 Membaca. Contoh: sekolah+saya+cantik - Buku aktiviti Kad Perkataan/huruf Lembaran kerja Senarai Semak . B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur.1) Al-Quran 1.3 5.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.1 Menyatakan kebaikan Memahami dan beradab sebelum dan Mengamalkan Adab Tidur selepas bangun dari tidur. membina dan menulis ayat daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

4 Menerangkan Bukti Kewujudan Allah 2.1 Menyatakan Pengertian Allah Bersifat Wujud 2.3 Membaca dan Menerangkan Dalil Naqli Allah Bersifat Wujud (Surah al-Ikhlas) 2.3 Memahami Sifat Allah 2) Akidah -Allah Bersifat Wujud .3. B1D11E2 Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT.5 Menerangkan Kesan Mempercayai Kewujudan Allah 2. B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT. -Rekod tasmik -Senarai Semak Senarai semak Soal jawab Gambar Lembaran kerja Buku aktiviti Benda-benda maujud Carta ayat alQuran 1) Al-Quran 9 2.3.3.3. B2D11E1 Menyatakan buktibukti kewujudan Allah SWT. B3D11E1 Menerangkan buktibukti kewujudan Allah SWT.2 Menyatakan Hukum Mempercayai Allah Bersifat Wujud 2.3.yang terdiri daripada tiga sukukata Surah al-Baqarah Ayat 191 – 215 B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.

1. Perkataan Tiga Suku Kata B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1. - Senarai Semak Kad perkataan/ huruf Buku aktiviti 6.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid - Rekod Tasmik Carta ayat Senarai Semak Buku aktiviti . B1D5E1 B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. ii. 6. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup - Lembaran kerja 10 1. Surah Al-Baqarah Ayat 216-224 Surah Al-Kafirun Ayat 5 – 6 1.1 Membaca.6) Jawi / Pemulihan Jawi B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1 Membaca dan B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.1 Membaca.

B3D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan betul.menghafaz surah AlKafirun. 1) Al-Quran Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. B3D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan betul. B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B4D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. . B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlKafirun.

Gambar -Bersoal jawab 6.2. 3. 3.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli solat fardhu dan ertinya.1 Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya. bilangan rakaat dan waktunya.2 Menyatakan nama solat fardhu. B3D17E1 Melakukan solat fardhu.2.2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu.2. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat. 3) Ibadah 3.4 Menerangkan faedah mendirikan solat. waktu dan bilangan rakaatnya.Amali solat -Pemerhatian . 3. 3.2. -Senarai semak .1 B3D27E1 .1 6. B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya.B4D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B1D14E2 Menyebut namanama solat fardhu.1.

Perkataan empat suku kata atau lebih Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca. - Senarai semak Kad perkataan/ huruf Lembaran kerja Buku aktiviti 1) Al-Quran 11 Surah Al-Baqarah Ayat 225 . B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. iii.245 - Rekod Tasmik .membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi Membaca.

1 Menyatakan pengertian AlAffu dan Al-Ghafur 2. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.6.6.2) Akidah 2.1 Membaca.6 Memahami Nama-nama Allah : Al-Affu dan Al-Ghafur 2.1.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.Carta ayat 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.2 Membaca dan memahami dalil naqli tentang Nama Allah Al-Affu dan Al-Ghafur B1D12E2 Menyebut pengertian Al-Affu dan Al-Ghafur -Senarai Semak -Lembaran kerja . Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul - Senarai semak Kad huruf/perkataan Buku aktiviti B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih .

Perkataan empat suku kata atau lebih 6.1 Membaca.4 Menjelaskan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur.1. B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1.1 Memahami dan mengamalkan adab Tidur 5. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6. 12 1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246 – 259 Rekod Tasmik 5) Adab 5.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1. Perkataan empat suku kata atau lebih - Senarai semak Kad huruf/ perkataan Buku aktiviti Lembaran kerja .

2 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat.3.3 Memahami dan mengamalkan perlakuan solat 3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat 3.3. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat - Amali solat Gambar Senarai semak Pemerhatian B3D18E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut .1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260-281 Rekod Tasmik 3) Ibadah 3.

1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 6.1. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. B3D27E3 6) Jawi / Pemulihan Jawi - Senarai semak Kad huruf/perkataan Lembaran kerja Buku aktiviti .urutan.1 Membaca . B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup . 6. iii.

2.membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 4.1.1 Membaca .Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.membina. i- B4D13E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan Ayat daripada tiga tertutup dengan perkataan betul. - Senarai semak Gambar Soal jawab 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. .Rekod Tasmik 1) AlQura n 4) Sirah Surah Al-Baqarah Ayat 282-286 14 4.4 Menjelaskan iktibar yamg boleh diambil daripada cara nabi bekerja.dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. :‫جونتوه‬ B4D13E2 Membina ayat yang .2 Membaca .1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 6. B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam amalan seharian.

B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.‫سكوله – ساي. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan . B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.جنتيق‬ terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.betul. .

Bacaan dan Hafazan 1. B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah alKauthar.1 Membaca dan menghafaz surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN 1. INSTRUMEN 1) Al-Quran -Kad Kalimah dan potongan ayat. -Senarai semak tasmik. B3D2E1 Membaca surah alkauthar dengan betul. B2D2E1 Membaca ayat-ayat daripada surah alKauthar. STANDARD PRESTASI B1D2E1 Membaca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar. .1. B2D6E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah alkauthar.2 Membaca dan menghafaz surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. 15 -Senarai semak tasmik. B3D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan betul.MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1.

B1D16E2 Membaca lafaz niat solat.2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. 3. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat. -Amali -Tunjuk cara -Senarai semak Kem Bestari Solat . B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratulihram.4.4 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dan lafaz niat solat. B4D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.B4D2E1 Membaca surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.4. -Senarai semak tasmik. 3. 3) Ibadah 3.1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan betul.

6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca. B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. Ayat daripada 3 perkataan Contoh: Sekolah – saya – cantik. -Kad Huruf -Buku Latihan B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan lafaz yang betul. 6.2 Membaca. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2. i- B4D13E1 Boleh membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. . B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

2 5. B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.1 Memahami dan Menyatakan adab .2. Masuk Dan Keluar Rumah B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah.1) Al-Quran 16 Surah Al-Imran Ayat 1 hingga 15 -Senarai semak Tasmik al-Quran 5) Adab 5.adab mengamalkan adab masuk rumah. -Tunjuk cara -Soal jawab .

-Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi Contoh: ‫سكوله ساي بسر‬ .2 Membaca.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. iAyat daripada Tiga Perkataan B4D13E1 Boleh membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2.

1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 16-45 -Senarai semak Tasmik al-Quran 2) Akidah 2. B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al-A’fu dan Al-Ghafur.B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2. 17 B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah.4 Menyatakan kesan beriman dengan sifat AlA’fu dan Al-Ghafur.3 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah.6. -Soal jawab . 2.6 Memahami namanama Allah Al-A’fu dan Al-Ghafur.6.

5 Membaca dan 3.1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 46-77 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.1 Membaca dan menghafaz B3D20E1 Membaca doa iftitah -Tunjuk cara .2 Membaca.6)Jawi / Pemulihan Jawi 6. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.5. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

Ayat daripada empat perkataan. ii. B3D20E2 Membaca dan menghafaz doa iftitah dan al fatihah dengan betul. -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS.1 Membaca. dan surah al. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. B3D20E3 Menghafaz bacaan doa iftitah dan al fatihah dengan betul.menghafaz bacaan dalam solat. 6.2. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi .fatihah dengan betul.2 Membaca. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 18 doa iftitah dan Surah AlFatihah dengan betul. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

iktidal dan sujud dengan betul. 6) Jawi / 6. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 3.5. 19 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 78-108 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.2 6. -Tunjuk cara -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk.iktidal dan sujud.tertutup dengan betul. iktidal dan sujud.2. B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk.1 B4D13E4 .2 Membaca dan menghafal bacaan rukuk. iktidal dan sujud dengan betul.

20 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 109-140 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 5) Adab 5. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Ayat daripada empat perkataan. Membaca. -Tunjuk cara -Soal jawab . B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Memahami dan Menyatakan adab-adab mengamalkan adab keluar rumah.Pemulihan Jawi Membaca. ii.2 5. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. masuk dan keluar B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.2.

2 Membaca. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi B5D6E3 . 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. iii. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. Ayat daripada lima atau lebih perkataan. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima perkataan atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2.1 Membaca. B4D11E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul.rumah B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah.

2.Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul .2.1 Menyatakan pengertian Rasul.2 Menyatakan pengertian Nabi. B1D10E1 Menyebut pengertian Rasul dan Nabi. 21 1)Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 141 -165 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 2)Akidah 2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. 2. B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi. -Soal jawab -Lembaran kerja .2.

2.2.Nasyid 25 Menyebut pengertian Rasul.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul. 6)Jawi 6.Soal jawab.2 Membaca. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2. 2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.2. 2.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan. Rasul dan Nabi. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Bercerita.1 Membaca. B1D10E2 STANDARD KANDUNGAN Surah Al-Imran ayat 141 -165 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI -Kad Imbasan -Lembaran kerja INSTRUMEN .2.2 B1D10E1 1. membinadan menulis ayatdaripada suku kata terbuka dan tertutup 6.1 Menyatakan Pengertian Rasul. 3. MIN GGU BIDANG 1)Al-Quran 21 2)Akidah 2.

Kad imbasan.Latih tubi menyebut suku kata.2 Memahami dan Mengambil iktibar daripada perkahwinan - - - 4. 3. .Lembaran kerja. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat.Bercerita/ cerita melalui CD. 4.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.Lembaran kerja. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi. 6. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 2. 6.1 Membaca.2. 6)Jawi 6. 2. 3. 1.2. 1.2.2Membaca.Menyatakan Pengertian Nabi. 1)Al-Quran 22 4)Sirah Surah Al-Imran ayat 166-194 4.Contoh perkataan dan ayat.Soal jawab. 5.

W sebagai seorang suami. 2. 4. 4.2.1 Membaca.Nabi. Khadijah. B3D22E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad S.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. membina Dan menulisayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup 6.2. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 5. 6.Kad imbasan. membina Dan menulis ayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan 1.3 Meyenaraikan nama anak-anakNabi. 4.2 Membaca.2 Menyatakan sifat Nabi sebagai Seorang suami. 3.A.A.Contoh perkataan dan ayat. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D19E1 Menyebut nama anakanak Nabi Muhammad S.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.2.Lembaran kerja. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi 6)Jawi 6.W.Latih tubi menyebut suku kata. .

Surah Al-Ma’un ayat 1-4 ayat - 1.1. . 1. Ma’un. 1)Al-Quran Surah Al.dan potongan ayat Ma’un dengan betul dan dalam surah Allancar. B2D7E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlMa’un Al-Ma’un dengan betul. 3.Borang senarai semak.Imran 195-200 1.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 23 B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un.Kad kalimah/ayat.Latih tubi membaca. 2.3 B1D3E1 Membaca dan Membaca kalimah menghafaz surah Al. B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Al Ma’un.

B4D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.2. 2)Akidah 2. 2.2.Carta namanama Rasul. 1. Menyatakan nama 25 2.Carta tugas B2D10E2 Rasul. B3D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan betul.Soal jawab. 4.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. . 3. 2. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.4 Menyebut 25 orang Rasul yang wajib diketahui.5 Menyatakan tugasTugas Rasul. orang Rasul.B3D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan betul. Menyatakan tugastugas Rasul.Nasyid 25 B2D10E1 Rasul.

membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iv) Ayat daripada rangkai kata.2. 6. 1)Al-Quran Surah An-nisa’ ayat 1-6 1. 6. B3D10E1 Menyebut beriman Rasul.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Kad kalimah/ayat.6 Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul.menghafaz surah Al- B1D7E1 Membaca menghafaz 1. dengan betul.Talaqi kalimah musyafahah . cara-cara kepada 6)Jawi 6.1 Membaca dan menghafaz surah 1.Latih tubi B6D5E1 menyebut suku Membaca ayat kata.Contoh perkataan dan ayat.3 Membaca dan Al. 4.2 Membaca.1. daripada rangkai kata 2.Kad imbasan. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2. 3.2.1 Membaca. dan 2.Lembaran kerja. 1.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 5.

B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.24 Ma’un ayat 5-6 Ma’un dengan betul dan bertajwid. ayat 3. dan potongan dalam surah Ma’un.Soal jawab. 5)Adab 5.Borang senarai semak. B3D3E1 Membaca surah AlMaun dengan betul. 5.membaca. B4D11E1 2.2.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 1.Simulasi.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul B5D41E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqomah . 4.Latih tubi Al. B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un.

Kad imbasan. 3. membina dan menulis ayat daripada suku kata Terbuka dan tertutup.Contoh kesan beriman kepada 2. 4.Contoh perkataan dan ayat.1 Membaca. B6D5E2 Membina ayat daripada rangkai kata dengan betul.7 Menyebut sifat – sifat Rasul –: B 3 D10 E2 Menyebut sifat –sifat wajib bagi Rasul .B6D3E1 Melakukan masuk dan rumah dan dicontohi. 5.2. 1. 6.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul .2. adab keluar boleh 6)Jawi 6. 2. 2.2 Membaca. 1-Al Quran 25 2-Akidah Surah Nisa’ Ayat 7 . 2.23 1.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Soal jawab.Lembaran kerja. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkai kata dengan betul.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 3. iv) Ayat daripada rangkai kata.Sumbang saran. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

8 Menerangkan kesan B3 D10 E4 beriman kepada Rasul Menyebut sifat –sifat harus bagi Rasul 1.Borang senarai semak. 6. 6-Jawi 6. 3-Ibadah 3.Permainan.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3.1 Membaca .Contoh perkataan dan ayat. 4.3 Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan B 3 D20 E3 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam . contoh : Hamidah –anak emaskeluarga – Haji Hamid.Latih tubi. 2.2.ayat daripada rangkaikata .5.2. 4. sifat Harus B 3 D10 E3 Menyebut sifat –sifat mustahil bagi Rasul Rasul. Sifat Mustahil 3. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 26 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 24-44 - 1.CD solat.1.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Carta solat. 3.membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup .Lembaran kerja.2 Membaca.Kad imbasan. Sifat Wajib 2. 2. 2. iv. 5. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 3.

Soal jawab.w 1.w sebagai 4-Sirah .Lembaran kerja.1 Membaca . Menyatakan beberapa 3. Contoh : Ayah –beli.Sumbangsaran. 4.5 Menyatakan iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad s.a.2.a.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. 3.2. lain selepas perkahwinan dengan Khadijah B 3 D22 E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad s.2 Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi 4.Permainan. dengan betul. B 2 D19 E2 2.Kad imbasan.salam dengan betul 6-Jawi 2 6.Bercerita. nama isteri Nabi yang 4.Contoh perkataan dan ayat. Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 6. iv.beg sekolahuntuk – adik.ayat daripada rangkaikata . membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.4 Menyatakan beberapa nama isteri Nabi yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah 4. 2. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 1. 5.Lembaran kerja. 27 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 45-73 4.2.

1.94 1.Perkataan bahasa Arab asal yang dikekalkan ejaannya Contoh Am Khas B3 D28 E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E1 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .Penerangan. 5. 4. 3. 4. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan inggeris yang dikekalkan 6.1 Mengenal .Borang senarai semak.3. 6. .3 Mengenal. 5-Akhlak 5.Teka perkataan.3 Adab di Sekolah 5.Permainan.Lakonan.Soal jawab. 2.Borang senarai semak.seorang suami.Lembaran kerja.adab di Menyebut adab di sekolah sekolah* Menunjukkan pergerakan badan seperti menggangguk dan member isyarat adab-adab tersebut. 5.1 B 1 D23 E1 Menyatakan adab.Soal jawab. 6-Jawi 6. 28 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 74 . 2.3.Kad imbasan.

1 Mengetahui Allah bersifat Qidam pengertian Allah bersifat Qidam 2.Soal jawab. 2.Soal jawab. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.Sumbangsaran. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul . ii-perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan Contoh: Sabu n B3 D 28 E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 1.Teka perkataan.W.Borang senarai semak. 4. B3 D28 E5 Membaca bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kertas B3 D 28 E6 Menulisl bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 29 1)Al-Quran 1.Permainan.2 Hukum mempercayai Allah B1D11E3-Menyebut pengertian sifat Qidam Allah S. 2)Akidah . 2.4.1 Surah An-Nisa Ayat 95-121 2.Lembaran kerja. 4. 5.3 Mengenal .Penerangan.T B1D11E4Menyatakan hukum 1. 6.Lawatan.3. 3. 6. 3.Borang senrai semak.B 2 D23 E1 Menyatakan adab di sekolah 6-Jawi 6.4Memahami sifatsifat 2.Kad imbasan. 5.1 Mengenal .4.

2.W.T bersifat Qidam B4D14E1-Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E2.Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1.bersifat Qidam 2.Lembaran kerja. 6)Jawi 6. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab iii-Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan .Permainan. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab 6.Kad imbasan.W. 4.4. 5.Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E3.3 Mengenal.T B2D11E2Menyatakan buktibukti Allah S.1Mengenal. 3.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah bersifat Qidam beriman dengan Qidam Allah S.3.Soal jawab.Borang senarai semak.

MIN GGU 30

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlQuraisy ayat 1-3

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Membaca dan menghafaz surah Quraisy dengan betul dan bertajwid

STANDARD PRESTASI B1D4E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan

INSTRUMEN

1)Al-Quran

Kad kalimah Senarai semak Rakaman bacaan

bacaan yang betul dan bertajwid.

3)Ibadat

3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul

B1D17E4 Membaca tahiyyat awal B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal B3D20E4 Menghafaz tahiyyat awal dengan betul Senarai semak bacaan

6)Jawi

6.3 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

6.3.1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan

B3D28E4 Mengenal Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E5 Membaca perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan

Kad imbasan Lembaran kerja

betul. B3D28E6 Menulis perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Surah An-Nisa’ Ayat 122-127 Senarai semak

31

1)Al-Quran

1.1 Membaca dan menghafaz Surah AlQuraish Ayat 4-5

1.1.4 Membaca Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. Menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid.

B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah

Senarai semak Kad potongan ayat

Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Bani Abdi Al-Dar dan Bani Mahzum.3 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad iaitu Bani Quraisy. 4)Sirah 4.3.3 Memahami dan mengambil iktibar daripada Peristiwa Hajarul Aswad 4.3. Bani Auf. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad .1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad 4.3.2 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad B1D20E1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajarul Aswad Senarai semak Lembaran kerja Gambar Soal jawab 4.

3 Mengenal.6)Jawi 6.1 Mengenal. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6. iv.1 Mengenal.3.3.3. membaca B4D14E4 Senarai semak 5)Adab Lembaran kerja Gambar/video Senarai semak 6)Jawi 6.3.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah 5.Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan.3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah 5.1 Surah Al-Nisa’ ayat 128-147 5. B4D14E4 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kad imbasan Lembaran kerja Senarai semak 32 1)Al-Quran 1.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah B3D26E1 Melakukan adab-adab di sekolah B4D12E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul B5D5E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi 6.3 Mengenal. .

Senarai semak Kad imbasan Buku tulis 33 1)Al Quran Surah An Nisa Ayat 148-176 2.4 Memahami Sifat-Sifat Allah: Allah Bersifat Qidam 2.4.4 Menerangkan dalil `Akli Allah Bersifat Qidam. Tasmik 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja . B4D14E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang iv Ayat yang mengandungi dimelayukan dengan perkataan serapan betul Bahasa Arab yang dimelayukan B4D145 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.5 B2D11E2 Menyatakan buktibukti Allah Bersifat Qidam.4. 2.

B3D28E9 Menulis perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. 6. تيك س‬ Senarai semak Lembaran kerja Buku latihan B3D28E7 Mengenal perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B3D28E8. Contoh: ‫ضول ف. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris.3.3 Mengenal. Membaca perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut esbutan dengan betul. 6.Menerangkan Kesan – Kesan Allah Bersifat Qidam B3D12E1 Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B1D25E1 Mengenal dan membezakan perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6) Jawi . .1 Mengenal. V: Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan.

Senarai semak Soal jawab 3)Ibadah 6)Jawi 6.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir Dengan Betul. اينترنيت‬ . ؤيروس. 6.3. B2D17E5 Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir.1 Mengenal.5.3 Mengenal. B3D28E11 Membaca Perkataan Bahasa Inggeris Yang Senarai semak Lembaran kerja Buku tulis .5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat.34 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 1-13 3. كومونيكاسي‬ B1D25E1 Mengenal Dan Membezakan Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris B3D28E10 Mengena lPerkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. Vi: Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Contoh: ‫بورضر. 3. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris Dengan Betul. B3D20E5 Menghafaz Tahiyyat Akhir Dengan Betul.‫ؤيتامين. تيكنولوضي. B1D17E5 Membaca Tahiyyat Akhir.

B3D28E12 Menulis Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. B1D12E1 Menyebut Pengertian ArRahman Dan Ar Rahim.3 Menyatakan Tanda-Tanda Sifat ArRahman Dan Ar Rahim Terhadap Hambanya.5. Senarai semak 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja Nasyid .5 Memahami NamaNama Allah: ArRahman Dan Ar Rahim 2. B2D12E1 Menyatakan TandaTanda Sifat Al Rahman Dan Ar Rahim Allah Swt terhadap Hambanya.5.Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. 35 1)Al Quran Al Maidah Ayat 14-36 2.2 Membaca Dan Menerangkan Dalil Naqli Tentang Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim. 2. 2.5.1 Menyatakan Pengertian Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim.

Vii: Ayat Yang Mengandungi Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja Lembaran kerja Buku kerja/latihan . Contoh: ‫علي ممباخ بوكو تيك س جاوي‬ B4D14E7 Mengenal Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. B4D14E8 Membaca Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris.5. 6)Jawi 6. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.1 Mengenal.3.3 Mengenal. 6.4 Menyatakan Bagaimana Membentuk Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Pemurah.2.

w Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad. 4. Tasmik/senarai semak 4)Sirah Soal jawab Gambar Lembaran kerja pemerhatian Lembaran kerja Buku tulis/kerja Kad imbasan .mengikut sebutan dengan betul.7 Menyebut Kelebihan Mengucup Hajarul Aswad. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.a. 4.3.3 Memahami dan mengambil Iktibar daripada peristiwa berkaitan Hajarul Aswad.5 Menerangkan Cara Rasul Allah Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.3 Mengenal. B3D23E1 Menyebut Cara Rasul Allah S.3.3.1 Mengenal. 6.6 Menyebut Sifat-Sifat Rasulullah Semasa Peristiwa Pertelingkahan Perletakan Hajarul Aswad: i) Adil ii) Bijaksana iii) Sabar 4. 36 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 37-57 4. 6)Jawi 6. Viii: Ayat yang B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan etul.

7 Nama-nama Allah Al Karim 2. Surah al-Maidah 1. Ayat 58-76 Tasmik 2) Akidah 2. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.7.3 Menyatakan bagaimana cara-cara memuliakan Allah 2.4 Menyatakan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Karim B3D15E1 Menyatakancara-cara memuliakan Allah B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Karim Nasyid Soal jawab Lembaran kerja . 37 1 ) Al-Quran 1.7.mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan Rumi Contoh: ‫اشرف سوك ماكن بوركر داكيغ‬ B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan b etul.

1.6) Jawi 6. 38 1) Al-Quran 1.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dengan betul dan bertajwid 1.3 Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.Senarai semak Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 6. B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.1 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dan Surah AlQuraisy 1. .3. Lembaran kerja Kad imbasan Contoh: Asyraf suka makan burger daging.1.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.4 Membaca dan menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid B4D3E1 Membaca surah al ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Lembaran kerja B4D7E1 Tasmik Menghafaz Surah Al.

6 Menghafaz Tahiyat Membaca bacaan dalam Akhir.5 B1DI1E Membaca dan menghafaz Membaca Tahiyat bacaan tahiyat akhir Akhir. solat dengan betul ketika solat B3D20E5 Menghafaz tahiyat akhir dengan betul. 3 ) Ibadah 3. dengan betul B2D17E5 3.B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.5.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat ( Tahiyat Akhir ) 3. B4D8E1 Menghafaz Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.5. Senarai semak Soal jawab Pemerhatian B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan .

6 ) Jawi 6.3.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Kad imbasan . B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan mengikut yang betul dan Istiqamah.bacaan Tahiyyat akhir dan salam dengan betul.3 Ayat yang mengandungi serapa perkataan Bahasa 6. B5D2E1 Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal. B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.betul ketika solat.

Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. ejaan rumi Contoh: Asyraf suka makan burger daging. Lembaran kerja .