RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI INSTRUMEN

1) Al-Quran 2) Akidah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 1-29 2.1 2.1.1 Beriman kepada Malaikat Menyatakan pengertian Malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2.1.3 Menyebut 10 nama-nama Malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat yang wajib diketahui.

- Senarai Semak - Rekod Tasmik B1D9E1 Menyebut pengertian Malaikat B1D9E2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat B2D9E1 Menyenaraikan 10 nama malaikat B2D9E2 Menyatakan tugas – tugas 10 malaikat - Buku Aktiviti - Lembaran Kerja - Soal jawab - Senarai semak

1

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terbuka dan tertutup

dan tertutup dengan betul.

sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul

- Senarai semak

1) Al-Quran 3) Ibadah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 30-61 3.1 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

-Senarai semak -Rekod Tasmik 3.1.1 Menyatakan pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.2 Menyebut contoh-contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.3 Menerangkan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu kifayah. B1D13E1 Menyebut pengertian Fardhu Ain B1D13E2 Menyebut pengertian Fardhu kifayah B2D13E1 Menyebut contohcontoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. B1D13E2 Menyatakan perbezaan antara Fardhu ain dan fardhu kifayah -Gambar yang berkaitan - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai Semak

2

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai semak

B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 1) Al-Quran Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 62 – 88 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul - Senarai semak - Rekod Tasmik 4.1.1 Menyatakan pekerjaan nabi semasa kecil mengikut peringkat umur -Gambar - Lembaran Kerja - Bercerita - Senarai semak

4) Sirah

3

B1D18E1 Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad SAW semasa kecil Mengikut peringkat umur.

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

6.1.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

Soal jawab . Perkataan dua suku kata B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B1D24E3 Menulis perkataan yang`terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur.1 Memahami dan mengamalkan adab tidur . 5.Rekod Tasmik 5.Senarai semak .1 Menyatakan adab sebelum tidur.Senarai semak 1) Al-Quran 5) Akhlak 4 Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 89-112 5.terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup terdiri daripada suku kata perkataan dua terbuka dan tertutup dengan sukukata terbuka dan betul tertutup dengan betul i.1.1.* B2D21E1 Menyatakan Adab Tidur * Menunjukkan pergerakan badan -Carta Adab Tidur .Senarai Semak . B1D21E1 Menyebut Adab Tidur .

1 Membaca.1.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Rekod Tasmik . B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 2.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. seperti mengangguk dan memberi isyarat adab – adab tersebut. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Kad Suku Kata Terbuka / Tertutup -Soal jawab -Senarai semak 1) Al-Quran 5 2) Akidah Surah al-Baqarah Ayat 113-141 2. B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.5 B2D9E3 .membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. .1 Membaca. 6.Senarai Semak .1.

Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat.Kad Ayat .1. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan manusia.1 Membaca. 6.7 Malaikat.Senarai semak . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Kad Suku Kata .Buku Aktiviti . . ii. 2.Lembaran Kerja . Menyatakan dalil naqli akan kewujudan Malaikat. Menerangkan kesan beriman kepada 2.1. B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris = pembaris B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Senarai semak .6 Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dengan B3D9E1 sifat manusia.1 Membaca. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.Beriman kepada Malaikat.1.Lembaran kerja .

1.1 Memahami dan menghayati konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Senarai Semak .Lembaran kerja .Buku Aktiviti . membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.Senarai semak 6 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. ii.1) Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 142-169 3. 3. B2D24E1 Membaca perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E2 Membina perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E3 Menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .Kad Suku Kata .1. B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1 Membaca. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris =pembaris . 6.4 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Lembaran kerja .5 Menjelaskan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. 3. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Rekod Tasmik 3) Ibadah .1.Senarai semak .Buku Aktiviti .1 Membaca.

1. 4.A. pem+ba+ris B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1) Al-Quran 4)Sirah Al-Baqarah Ayat-170-190. 6.Lembaran kerja .Soal jawab -Senarai semak 6) Jawi / Pemulihan Jawi .Senarai semak 7 . B2D18E1 Menyatakan faktorfaktor yang mendorong Nabi Muhammad S. dengan betul.Gambar Yang bersesuaian .1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul (Pekerjaan Nabi Semasa Kecil Membaca. Contoh: se+ko+lah.3 menjalankan Menyatakan akhlak Nabi pekerjaan sebelum dalam melaksanakankan dilantik menjadi pekerjaan.1.1. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan Membaca perkataan menulis perkataan terdiri yang terdiri daripada daripada tiga suku kata tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan terbuka dan tertutup betul.Rekod Tasmik 4.Buku Aktiviti .W 4.2 Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan. . Membina dan Menulis Perkataan yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup (Perkataan Tiga Suku Kata) .Senarai Semak .Lakunan .1 B2D24E1 Membaca. Rasul.

1.2. B4D10E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Menyatakan kebaikan Memahami dan beradab sebelum dan Mengamalkan Adab Tidur selepas bangun dari tidur. membina dan menulis ayat daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur. B2D24E3 Menulis perkataan - Kad kalimah/ ayat Lembaran kerja Buku aktiviti Senarai Semak - Senarai semak Amali/ lisan 5) Adab 5. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca.3 5.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. Contoh: sekolah+saya+cantik - Buku aktiviti Kad Perkataan/huruf Lembaran kerja Senarai Semak .1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 8 1.1) Al-Quran 1. Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup ( Perkataan Tiga Suku Kata) 6.2 Membaca.

2 Menyatakan Hukum Mempercayai Allah Bersifat Wujud 2. B2D11E1 Menyatakan buktibukti kewujudan Allah SWT.3.3. B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT.5 Menerangkan Kesan Mempercayai Kewujudan Allah 2.1 Menyatakan Pengertian Allah Bersifat Wujud 2.3 Memahami Sifat Allah 2) Akidah -Allah Bersifat Wujud .4 Menerangkan Bukti Kewujudan Allah 2. B3D11E1 Menerangkan buktibukti kewujudan Allah SWT. B1D11E2 Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT. -Rekod tasmik -Senarai Semak Senarai semak Soal jawab Gambar Lembaran kerja Buku aktiviti Benda-benda maujud Carta ayat alQuran 1) Al-Quran 9 2.yang terdiri daripada tiga sukukata Surah al-Baqarah Ayat 191 – 215 B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.3.3.3 Membaca dan Menerangkan Dalil Naqli Allah Bersifat Wujud (Surah al-Ikhlas) 2.3.

6) Jawi / Pemulihan Jawi B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1 Membaca.1. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Surah Al-Baqarah Ayat 216-224 Surah Al-Kafirun Ayat 5 – 6 1. - Senarai Semak Kad perkataan/ huruf Buku aktiviti 6. Perkataan Tiga Suku Kata B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. ii.1 Membaca.1 Membaca dan B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. B1D5E1 B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup - Lembaran kerja 10 1.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid - Rekod Tasmik Carta ayat Senarai Semak Buku aktiviti . 6.

menghafaz surah AlKafirun. 1) Al-Quran Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. B3D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan betul. B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B3D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan betul. . B4D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

Gambar -Bersoal jawab 6.2. B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya. 3.2. 3) Ibadah 3.1 6. B1D14E2 Menyebut namanama solat fardhu.1 Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya.B4D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat. B3D17E1 Melakukan solat fardhu.2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu.2.1.1 B3D27E1 .2 Menyatakan nama solat fardhu.Amali solat -Pemerhatian . 3.2. waktu dan bilangan rakaatnya. bilangan rakaat dan waktunya. 3.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli solat fardhu dan ertinya.4 Menerangkan faedah mendirikan solat. -Senarai semak .

245 - Rekod Tasmik .6) Jawi / Pemulihan Jawi Membaca. iii. Perkataan empat suku kata atau lebih Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca. - Senarai semak Kad perkataan/ huruf Lembaran kerja Buku aktiviti 1) Al-Quran 11 Surah Al-Baqarah Ayat 225 . B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

6.1.6.2) Akidah 2. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.6 Memahami Nama-nama Allah : Al-Affu dan Al-Ghafur 2.1 Membaca. Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul - Senarai semak Kad huruf/perkataan Buku aktiviti B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih .Carta ayat 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca.1 Menyatakan pengertian AlAffu dan Al-Ghafur 2.2 Membaca dan memahami dalil naqli tentang Nama Allah Al-Affu dan Al-Ghafur B1D12E2 Menyebut pengertian Al-Affu dan Al-Ghafur -Senarai Semak -Lembaran kerja .

1 Memahami dan mengamalkan adab Tidur 5.1.1 Membaca. Perkataan empat suku kata atau lebih - Senarai semak Kad huruf/ perkataan Buku aktiviti Lembaran kerja . B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1.4 Menjelaskan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.1.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii. Perkataan empat suku kata atau lebih 6. 12 1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246 – 259 Rekod Tasmik 5) Adab 5.1 Membaca.

3.3.1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260-281 Rekod Tasmik 3) Ibadah 3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat 3.2 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat - Amali solat Gambar Senarai semak Pemerhatian B3D18E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut .3 Memahami dan mengamalkan perlakuan solat 3.

1.1 Membaca.1 Membaca . B3D27E3 6) Jawi / Pemulihan Jawi - Senarai semak Kad huruf/perkataan Lembaran kerja Buku aktiviti . iii.urutan. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. 6. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 6. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup .

B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam amalan seharian. :‫جونتوه‬ B4D13E2 Membina ayat yang .2.Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Rekod Tasmik 1) AlQura n 4) Sirah Surah Al-Baqarah Ayat 282-286 14 4.4 Menjelaskan iktibar yamg boleh diambil daripada cara nabi bekerja.1 Membaca .1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 6. i- B4D13E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan Ayat daripada tiga tertutup dengan perkataan betul.1.2 Membaca .membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 4. - Senarai semak Gambar Soal jawab 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. .membina.dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan .جنتيق‬ terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.‫سكوله – ساي. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

betul. . B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B2D6E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah alkauthar. Bacaan dan Hafazan 1. B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah alKauthar. B3D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan betul. -Senarai semak tasmik.2 Membaca dan menghafaz surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. INSTRUMEN 1) Al-Quran -Kad Kalimah dan potongan ayat.1.MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN 1. 15 -Senarai semak tasmik. STANDARD PRESTASI B1D2E1 Membaca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar. B3D2E1 Membaca surah alkauthar dengan betul. . B2D2E1 Membaca ayat-ayat daripada surah alKauthar.

4.1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan betul. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratulihram. B1D16E2 Membaca lafaz niat solat. 3. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat.B4D2E1 Membaca surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3) Ibadah 3.2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul.4 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dan lafaz niat solat. -Amali -Tunjuk cara -Senarai semak Kem Bestari Solat . 3.4. B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram. -Senarai semak tasmik. B4D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga .membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca. B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul.B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan lafaz yang betul. i- B4D13E1 Boleh membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. Ayat daripada 3 perkataan Contoh: Sekolah – saya – cantik. 6.

. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

2 5. -Tunjuk cara -Soal jawab . Masuk Dan Keluar Rumah B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah. B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.adab mengamalkan adab masuk rumah.1 Memahami dan Menyatakan adab .2.1) Al-Quran 16 Surah Al-Imran Ayat 1 hingga 15 -Senarai semak Tasmik al-Quran 5) Adab 5.

B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. iAyat daripada Tiga Perkataan B4D13E1 Boleh membaca.2 Membaca. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi Contoh: ‫سكوله ساي بسر‬ .2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.

1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 16-45 -Senarai semak Tasmik al-Quran 2) Akidah 2.6.B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Soal jawab . B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al-A’fu dan Al-Ghafur. 17 B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah. 2.6. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6 Memahami namanama Allah Al-A’fu dan Al-Ghafur. 2.4 Menyatakan kesan beriman dengan sifat AlA’fu dan Al-Ghafur.3 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah.

B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 46-77 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.1 Membaca dan menghafaz B3D20E1 Membaca doa iftitah -Tunjuk cara .5. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2.2 Membaca.6)Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca.5 Membaca dan 3. 6. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

menghafaz bacaan dalam solat. 18 doa iftitah dan Surah AlFatihah dengan betul.fatihah dengan betul. 6. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca.2. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca. Ayat daripada empat perkataan. B3D20E3 Menghafaz bacaan doa iftitah dan al fatihah dengan betul. -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. dan surah al. B3D20E2 Membaca dan menghafaz doa iftitah dan al fatihah dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi . ii.

-Tunjuk cara -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca dan menghafal bacaan rukuk. B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk.tertutup dengan betul.1 B4D13E4 . B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. iktidal dan sujud. 3. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk.2 6.5. 6) Jawi / 6. iktidal dan sujud dengan betul.iktidal dan sujud.2. 19 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 78-108 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3. iktidal dan sujud dengan betul.

-Tunjuk cara -Soal jawab . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Ayat daripada empat perkataan. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. masuk dan keluar B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah. ii. 20 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 109-140 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 5) Adab 5.2 5.2 Memahami dan Menyatakan adab-adab mengamalkan adab keluar rumah. Membaca.Pemulihan Jawi Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2.

6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 6. iii.rumah B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah. Ayat daripada lima atau lebih perkataan.2 Membaca. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi B5D6E3 . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima perkataan atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2.1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D11E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul.

2. -Soal jawab -Lembaran kerja .2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.2. 21 1)Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 141 -165 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 2)Akidah 2.2.1 Menyatakan pengertian Rasul.2 Menyatakan pengertian Nabi. B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi. B1D10E1 Menyebut pengertian Rasul dan Nabi. 2.Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul .

2 B1D10E1 1. Rasul dan Nabi.Soal jawab.1 Membaca.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul. B1D10E2 STANDARD KANDUNGAN Surah Al-Imran ayat 141 -165 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI -Kad Imbasan -Lembaran kerja INSTRUMEN . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan. 2. MIN GGU BIDANG 1)Al-Quran 21 2)Akidah 2.1 Menyatakan Pengertian Rasul. 2.Nasyid 25 Menyebut pengertian Rasul.2.2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. 2.2.Bercerita. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membinadan menulis ayatdaripada suku kata terbuka dan tertutup 6.2. 6)Jawi 6. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca.2. 3.

Soal jawab. 1)Al-Quran 22 4)Sirah Surah Al-Imran ayat 166-194 4. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2Membaca.Menyatakan Pengertian Nabi. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.1 Membaca.2 Memahami dan Mengambil iktibar daripada perkahwinan - - - 4. 2.Contoh perkataan dan ayat.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 6. 4.2. 2.2. 3. 1. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 5.2.Lembaran kerja.Latih tubi menyebut suku kata. 2. .Lembaran kerja. 1.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. 3.Kad imbasan.1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah. 6)Jawi 6.Bercerita/ cerita melalui CD.

Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. 4. membina Dan menulis ayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan 1. 6. 4.Latih tubi menyebut suku kata.W sebagai seorang suami. 3.2.2. 4. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.A. 5. B3D22E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad S.2. 2.3 Meyenaraikan nama anak-anakNabi.A. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi 6)Jawi 6.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.Nabi. membina Dan menulisayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup 6. B2D19E1 Menyebut nama anakanak Nabi Muhammad S.1 Membaca.Kad imbasan.Lembaran kerja.2 Membaca. Khadijah.W. .2 Menyatakan sifat Nabi sebagai Seorang suami. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Contoh perkataan dan ayat.

2. 1.Imran 195-200 1.Kad kalimah/ayat.Surah Al-Ma’un ayat 1-4 ayat - 1.dan potongan ayat Ma’un dengan betul dan dalam surah Allancar.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Latih tubi membaca. 3. B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Al Ma’un.Borang senarai semak.3 B1D3E1 Membaca dan Membaca kalimah menghafaz surah Al. .1. B2D7E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlMa’un Al-Ma’un dengan betul. 1)Al-Quran Surah Al. 23 B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. Ma’un.

.B3D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan betul. 1.Carta tugas B2D10E2 Rasul.2. 4.2.Nasyid 25 B2D10E1 Rasul.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. orang Rasul.5 Menyatakan tugasTugas Rasul. 3. 2)Akidah 2. 2.Soal jawab.4 Menyebut 25 orang Rasul yang wajib diketahui. Menyatakan tugastugas Rasul. B3D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan betul. B4D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.Carta namanama Rasul. 2. Menyatakan nama 25 2.

Kad imbasan. cara-cara kepada 6)Jawi 6.6 Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul.3 Membaca dan Al. 1.Kad kalimah/ayat.menghafaz surah Al- B1D7E1 Membaca menghafaz 1.Lembaran kerja. dan 2.1. 5.2. 4. 3. 6. daripada rangkai kata 2.Contoh perkataan dan ayat.Talaqi kalimah musyafahah . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iv) Ayat daripada rangkai kata.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.1 Membaca dan menghafaz surah 1. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.1 Membaca.2 Membaca. B3D10E1 Menyebut beriman Rasul.Latih tubi B6D5E1 menyebut suku Membaca ayat kata. 1)Al-Quran Surah An-nisa’ ayat 1-6 1.2.2.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. dengan betul.

ayat 3. 5)Adab 5.Borang senarai semak.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah.24 Ma’un ayat 5-6 Ma’un dengan betul dan bertajwid. B4D11E1 2.2.Latih tubi Al. 4. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.Simulasi.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 1.membaca. B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul B5D41E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqomah .Soal jawab. B3D3E1 Membaca surah AlMaun dengan betul. 5. dan potongan dalam surah Ma’un.

Contoh perkataan dan ayat. membina dan menulis ayat daripada suku kata Terbuka dan tertutup. 1-Al Quran 25 2-Akidah Surah Nisa’ Ayat 7 .Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul .Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. iv) Ayat daripada rangkai kata. 2.Contoh kesan beriman kepada 2. adab keluar boleh 6)Jawi 6. 4.Kad imbasan. 5. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca.23 1.B6D3E1 Melakukan masuk dan rumah dan dicontohi. 6. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkai kata dengan betul. 3.1 Membaca.Lembaran kerja. 2.Soal jawab. 3. B6D5E2 Membina ayat daripada rangkai kata dengan betul.2. 1. 2.Sumbang saran.2.7 Menyebut sifat – sifat Rasul –: B 3 D10 E2 Menyebut sifat –sifat wajib bagi Rasul .

8 Menerangkan kesan B3 D10 E4 beriman kepada Rasul Menyebut sifat –sifat harus bagi Rasul 1. 2.2 Membaca.1. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 26 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 24-44 - 1. 6. 4.Carta solat.ayat daripada rangkaikata . 5. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Sifat Wajib 2. 3.5.Kad imbasan.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup .1 Membaca .5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3. 4. iv.Contoh perkataan dan ayat. 2. 6-Jawi 6. 2. 3-Ibadah 3.3 Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan B 3 D20 E3 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam .Latih tubi. 3.Borang senarai semak. Sifat Mustahil 3. sifat Harus B 3 D10 E3 Menyebut sifat –sifat mustahil bagi Rasul Rasul. contoh : Hamidah –anak emaskeluarga – Haji Hamid.2.Lembaran kerja.2.Permainan.CD solat.

2. 4.2 Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi 4.1 Membaca .w sebagai 4-Sirah . lain selepas perkahwinan dengan Khadijah B 3 D22 E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad s. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.5 Menyatakan iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad s.a. Menyatakan beberapa 3. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 27 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 45-73 4.a. 2. Membaca. 5.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. iv.ayat daripada rangkaikata .Soal jawab.Lembaran kerja.2. B 2 D19 E2 2. 3.salam dengan betul 6-Jawi 2 6.w 1. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 1.beg sekolahuntuk – adik. Contoh : Ayah –beli.Sumbangsaran.2.4 Menyatakan beberapa nama isteri Nabi yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah 4.Bercerita.Lembaran kerja. dengan betul.Permainan. nama isteri Nabi yang 4.Kad imbasan.Contoh perkataan dan ayat.

membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan inggeris yang dikekalkan 6.Borang senarai semak. 5. 28 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 74 . 4. 3. 6-Jawi 6.3 Adab di Sekolah 5.Lembaran kerja. 4.Perkataan bahasa Arab asal yang dikekalkan ejaannya Contoh Am Khas B3 D28 E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E1 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1.Permainan.Penerangan.Soal jawab.adab di Menyebut adab di sekolah sekolah* Menunjukkan pergerakan badan seperti menggangguk dan member isyarat adab-adab tersebut.3 Mengenal. 5-Akhlak 5. .seorang suami.1 B 1 D23 E1 Menyatakan adab.Teka perkataan. 5. 2.94 1.Soal jawab.Borang senarai semak.3. 1.3. 2.Kad imbasan. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .1 Mengenal .Lakonan. 6.

4.Teka perkataan.W.Lembaran kerja. 5.Permainan.1 Surah An-Nisa Ayat 95-121 2.4Memahami sifatsifat 2.Soal jawab. 3. 5.Penerangan.Borang senarai semak.Borang senrai semak.3.3 Mengenal .Soal jawab. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 4. B3 D28 E5 Membaca bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kertas B3 D 28 E6 Menulisl bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 29 1)Al-Quran 1.Sumbangsaran.Lawatan. 2. 6.Kad imbasan. 2)Akidah .1 Mengenal . 2. ii-perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan Contoh: Sabu n B3 D 28 E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 1. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .2 Hukum mempercayai Allah B1D11E3-Menyebut pengertian sifat Qidam Allah S. 6. 4.T B1D11E4Menyatakan hukum 1.4. 3.B 2 D23 E1 Menyatakan adab di sekolah 6-Jawi 6.1 Mengetahui Allah bersifat Qidam pengertian Allah bersifat Qidam 2.

3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab 6.Permainan.Borang senarai semak.bersifat Qidam 2. 5.Lembaran kerja.Soal jawab.1Mengenal.Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E3.Kad imbasan.Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1. 2.W.3. 4.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah bersifat Qidam beriman dengan Qidam Allah S.3 Mengenal.W. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab iii-Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan .T bersifat Qidam B4D14E1-Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E2.T B2D11E2Menyatakan buktibukti Allah S.4. 6)Jawi 6.

MIN GGU 30

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlQuraisy ayat 1-3

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Membaca dan menghafaz surah Quraisy dengan betul dan bertajwid

STANDARD PRESTASI B1D4E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan

INSTRUMEN

1)Al-Quran

Kad kalimah Senarai semak Rakaman bacaan

bacaan yang betul dan bertajwid.

3)Ibadat

3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul

B1D17E4 Membaca tahiyyat awal B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal B3D20E4 Menghafaz tahiyyat awal dengan betul Senarai semak bacaan

6)Jawi

6.3 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

6.3.1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan

B3D28E4 Mengenal Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E5 Membaca perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan

Kad imbasan Lembaran kerja

betul. B3D28E6 Menulis perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Surah An-Nisa’ Ayat 122-127 Senarai semak

31

1)Al-Quran

1.1 Membaca dan menghafaz Surah AlQuraish Ayat 4-5

1.1.4 Membaca Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. Menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid.

B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah

Senarai semak Kad potongan ayat

2 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad B1D20E1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajarul Aswad Senarai semak Lembaran kerja Gambar Soal jawab 4. 4)Sirah 4.Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Bani Auf. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad .3. Bani Abdi Al-Dar dan Bani Mahzum.3. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad 4.3.3 Memahami dan mengambil iktibar daripada Peristiwa Hajarul Aswad 4.3 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad iaitu Bani Quraisy.

1 Surah Al-Nisa’ ayat 128-147 5.1 Mengenal.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah B3D26E1 Melakukan adab-adab di sekolah B4D12E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul B5D5E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi 6.3.3.1 Mengenal. .2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah 5.3.3 Mengenal.6)Jawi 6. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6.3. membaca B4D14E4 Senarai semak 5)Adab Lembaran kerja Gambar/video Senarai semak 6)Jawi 6.3 Mengenal. B4D14E4 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kad imbasan Lembaran kerja Senarai semak 32 1)Al-Quran 1.Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan.3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah 5. iv.

4 Memahami Sifat-Sifat Allah: Allah Bersifat Qidam 2.4.4. Senarai semak Kad imbasan Buku tulis 33 1)Al Quran Surah An Nisa Ayat 148-176 2. Tasmik 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja .membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang iv Ayat yang mengandungi dimelayukan dengan perkataan serapan betul Bahasa Arab yang dimelayukan B4D145 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B4D14E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.4 Menerangkan dalil `Akli Allah Bersifat Qidam.5 B2D11E2 Menyatakan buktibukti Allah Bersifat Qidam. 2.

Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. V: Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan.3. . B3D28E8. Contoh: ‫ضول ف.3 Mengenal.Menerangkan Kesan – Kesan Allah Bersifat Qidam B3D12E1 Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B1D25E1 Mengenal dan membezakan perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6) Jawi . 6.1 Mengenal. 6. B3D28E9 Menulis perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. تيك س‬ Senarai semak Lembaran kerja Buku latihan B3D28E7 Mengenal perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris. Membaca perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut esbutan dengan betul.

6. B1D17E5 Membaca Tahiyyat Akhir.5.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat. B3D28E11 Membaca Perkataan Bahasa Inggeris Yang Senarai semak Lembaran kerja Buku tulis .3 Mengenal.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir Dengan Betul.1 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. كومونيكاسي‬ B1D25E1 Mengenal Dan Membezakan Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris B3D28E10 Mengena lPerkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris Dengan Betul. Vi: Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Contoh: ‫بورضر. ؤيروس.3. Senarai semak Soal jawab 3)Ibadah 6)Jawi 6. 3. B2D17E5 Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir. اينترنيت‬ .‫ؤيتامين. تيكنولوضي.34 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 1-13 3. B3D20E5 Menghafaz Tahiyyat Akhir Dengan Betul.

B1D12E1 Menyebut Pengertian ArRahman Dan Ar Rahim.5. 35 1)Al Quran Al Maidah Ayat 14-36 2. 2.Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul.5. B3D28E12 Menulis Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul.5.5 Memahami NamaNama Allah: ArRahman Dan Ar Rahim 2.3 Menyatakan Tanda-Tanda Sifat ArRahman Dan Ar Rahim Terhadap Hambanya. 2.2 Membaca Dan Menerangkan Dalil Naqli Tentang Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim. B2D12E1 Menyatakan TandaTanda Sifat Al Rahman Dan Ar Rahim Allah Swt terhadap Hambanya.1 Menyatakan Pengertian Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim. Senarai semak 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja Nasyid .

B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja Lembaran kerja Buku kerja/latihan . B4D14E8 Membaca Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. 6. Contoh: ‫علي ممباخ بوكو تيك س جاوي‬ B4D14E7 Mengenal Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. Vii: Ayat Yang Mengandungi Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan.2. 6)Jawi 6.3.5.3 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris.4 Menyatakan Bagaimana Membentuk Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Pemurah.1 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.

6. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 4.3. B3D23E1 Menyebut Cara Rasul Allah S.w Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad. 36 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 37-57 4. Viii: Ayat yang B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan etul.3 Mengenal. 6)Jawi 6.6 Menyebut Sifat-Sifat Rasulullah Semasa Peristiwa Pertelingkahan Perletakan Hajarul Aswad: i) Adil ii) Bijaksana iii) Sabar 4. 4. Tasmik/senarai semak 4)Sirah Soal jawab Gambar Lembaran kerja pemerhatian Lembaran kerja Buku tulis/kerja Kad imbasan .a.3.3.3 Memahami dan mengambil Iktibar daripada peristiwa berkaitan Hajarul Aswad.mengikut sebutan dengan betul.7 Menyebut Kelebihan Mengucup Hajarul Aswad.5 Menerangkan Cara Rasul Allah Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.1 Mengenal.3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.

mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan Rumi Contoh: ‫اشرف سوك ماكن بوركر داكيغ‬ B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan b etul. Ayat 58-76 Tasmik 2) Akidah 2.7.7 Nama-nama Allah Al Karim 2.3 Menyatakan bagaimana cara-cara memuliakan Allah 2.4 Menyatakan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Karim B3D15E1 Menyatakancara-cara memuliakan Allah B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Karim Nasyid Soal jawab Lembaran kerja . Surah al-Maidah 1. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. 37 1 ) Al-Quran 1.7.

Lembaran kerja Kad imbasan Contoh: Asyraf suka makan burger daging. . Lembaran kerja B4D7E1 Tasmik Menghafaz Surah Al. 6.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.4 Membaca dan menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid B4D3E1 Membaca surah al ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1.6) Jawi 6. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.1 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dan Surah AlQuraisy 1.1.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dengan betul dan bertajwid 1.3 Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.Senarai semak Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 38 1) Al-Quran 1.3.

5. dengan betul B2D17E5 3. solat dengan betul ketika solat B3D20E5 Menghafaz tahiyat akhir dengan betul.5 B1DI1E Membaca dan menghafaz Membaca Tahiyat bacaan tahiyat akhir Akhir.5.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat ( Tahiyat Akhir ) 3.B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3 ) Ibadah 3. Senarai semak Soal jawab Pemerhatian B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan .6 Menghafaz Tahiyat Membaca bacaan dalam Akhir. B4D8E1 Menghafaz Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

3. B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan. 6 ) Jawi 6.bacaan Tahiyyat akhir dan salam dengan betul.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Kad imbasan .3 Ayat yang mengandungi serapa perkataan Bahasa 6.betul ketika solat. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan mengikut yang betul dan Istiqamah. B5D2E1 Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal. B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.

Lembaran kerja .Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. ejaan rumi Contoh: Asyraf suka makan burger daging.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful