RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI INSTRUMEN

1) Al-Quran 2) Akidah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 1-29 2.1 2.1.1 Beriman kepada Malaikat Menyatakan pengertian Malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2.1.3 Menyebut 10 nama-nama Malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat yang wajib diketahui.

- Senarai Semak - Rekod Tasmik B1D9E1 Menyebut pengertian Malaikat B1D9E2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat B2D9E1 Menyenaraikan 10 nama malaikat B2D9E2 Menyatakan tugas – tugas 10 malaikat - Buku Aktiviti - Lembaran Kerja - Soal jawab - Senarai semak

1

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terbuka dan tertutup

dan tertutup dengan betul.

sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul

- Senarai semak

1) Al-Quran 3) Ibadah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 30-61 3.1 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

-Senarai semak -Rekod Tasmik 3.1.1 Menyatakan pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.2 Menyebut contoh-contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.3 Menerangkan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu kifayah. B1D13E1 Menyebut pengertian Fardhu Ain B1D13E2 Menyebut pengertian Fardhu kifayah B2D13E1 Menyebut contohcontoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. B1D13E2 Menyatakan perbezaan antara Fardhu ain dan fardhu kifayah -Gambar yang berkaitan - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai Semak

2

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai semak

B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 1) Al-Quran Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 62 – 88 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul - Senarai semak - Rekod Tasmik 4.1.1 Menyatakan pekerjaan nabi semasa kecil mengikut peringkat umur -Gambar - Lembaran Kerja - Bercerita - Senarai semak

4) Sirah

3

B1D18E1 Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad SAW semasa kecil Mengikut peringkat umur.

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

6.1.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

* B2D21E1 Menyatakan Adab Tidur * Menunjukkan pergerakan badan -Carta Adab Tidur .Soal jawab .1 Menyatakan adab sebelum tidur. B1D21E1 Menyebut Adab Tidur .Senarai Semak .2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur.1.1 Memahami dan mengamalkan adab tidur .1. 5.Rekod Tasmik 5.terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup terdiri daripada suku kata perkataan dua terbuka dan tertutup dengan sukukata terbuka dan betul tertutup dengan betul i. Perkataan dua suku kata B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B1D24E3 Menulis perkataan yang`terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .Senarai semak .Senarai semak 1) Al-Quran 5) Akhlak 4 Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 89-112 5.

6.Rekod Tasmik .Senarai Semak .1.1 Membaca. .1 Membaca. B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. seperti mengangguk dan memberi isyarat adab – adab tersebut. B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.1 2.Kad Suku Kata Terbuka / Tertutup -Soal jawab -Senarai semak 1) Al-Quran 5 2) Akidah Surah al-Baqarah Ayat 113-141 2.5 B2D9E3 .

Kad Ayat . Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris = pembaris B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.7 Malaikat.Senarai semak .1. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Buku Aktiviti .6 Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dengan B3D9E1 sifat manusia. Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat. ii.Kad Suku Kata . B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan manusia.Lembaran kerja . membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. Menyatakan dalil naqli akan kewujudan Malaikat.Lembaran Kerja .1.1 Membaca.1.Senarai semak .1 Membaca.Beriman kepada Malaikat. . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 6. Menerangkan kesan beriman kepada 2.

Lembaran kerja .1.Senarai Semak . B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. B2D24E1 Membaca perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E2 Membina perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E3 Menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .1 Memahami dan menghayati konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1.Buku Aktiviti . 6. B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. 3.1 Membaca. 3.Lembaran kerja .5 Menjelaskan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1.Senarai semak .4 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Buku Aktiviti . Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris =pembaris .Senarai semak 6 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1) Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 142-169 3.Kad Suku Kata . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Rekod Tasmik 3) Ibadah . ii. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.1 Membaca.

Soal jawab -Senarai semak 6) Jawi / Pemulihan Jawi . Rasul.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul (Pekerjaan Nabi Semasa Kecil Membaca.A. membina dan Membaca perkataan menulis perkataan terdiri yang terdiri daripada daripada tiga suku kata tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan terbuka dan tertutup betul. pem+ba+ris B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1) Al-Quran 4)Sirah Al-Baqarah Ayat-170-190.Senarai Semak .Gambar Yang bersesuaian .1.1 B2D24E1 Membaca.Buku Aktiviti .Lembaran kerja . Contoh: se+ko+lah. .3 menjalankan Menyatakan akhlak Nabi pekerjaan sebelum dalam melaksanakankan dilantik menjadi pekerjaan.Rekod Tasmik 4. B2D18E1 Menyatakan faktorfaktor yang mendorong Nabi Muhammad S. dengan betul. Membina dan Menulis Perkataan yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup (Perkataan Tiga Suku Kata) .1. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Senarai semak 7 . 4. 6.W 4.1.2 Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan.Lakunan .

3 5.1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B2D24E3 Menulis perkataan - Kad kalimah/ ayat Lembaran kerja Buku aktiviti Senarai Semak - Senarai semak Amali/ lisan 5) Adab 5.2 Membaca. Contoh: sekolah+saya+cantik - Buku aktiviti Kad Perkataan/huruf Lembaran kerja Senarai Semak .1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 8 1.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.1 Menyatakan kebaikan Memahami dan beradab sebelum dan Mengamalkan Adab Tidur selepas bangun dari tidur.2. Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup ( Perkataan Tiga Suku Kata) 6.1.1) Al-Quran 1. B4D10E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur.

3 Memahami Sifat Allah 2) Akidah -Allah Bersifat Wujud . B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT. B1D11E2 Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT.3. B2D11E1 Menyatakan buktibukti kewujudan Allah SWT.3.3. -Rekod tasmik -Senarai Semak Senarai semak Soal jawab Gambar Lembaran kerja Buku aktiviti Benda-benda maujud Carta ayat alQuran 1) Al-Quran 9 2.3 Membaca dan Menerangkan Dalil Naqli Allah Bersifat Wujud (Surah al-Ikhlas) 2.1 Menyatakan Pengertian Allah Bersifat Wujud 2.5 Menerangkan Kesan Mempercayai Kewujudan Allah 2.3.2 Menyatakan Hukum Mempercayai Allah Bersifat Wujud 2.4 Menerangkan Bukti Kewujudan Allah 2. B3D11E1 Menerangkan buktibukti kewujudan Allah SWT.3.yang terdiri daripada tiga sukukata Surah al-Baqarah Ayat 191 – 215 B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup - Lembaran kerja 10 1. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. - Senarai Semak Kad perkataan/ huruf Buku aktiviti 6. Perkataan Tiga Suku Kata B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid - Rekod Tasmik Carta ayat Senarai Semak Buku aktiviti .1.6) Jawi / Pemulihan Jawi B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul. Surah Al-Baqarah Ayat 216-224 Surah Al-Kafirun Ayat 5 – 6 1.1 Membaca.1.1 Membaca. B1D5E1 B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1 Membaca dan B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. 6. ii.

B3D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan betul. B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B4D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. . B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlKafirun.menghafaz surah AlKafirun. 1) Al-Quran Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. B3D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan betul.

3.B4D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3) Ibadah 3.Amali solat -Pemerhatian . B3D17E1 Melakukan solat fardhu. B1D14E2 Menyebut namanama solat fardhu. -Senarai semak . 3.Gambar -Bersoal jawab 6. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat. bilangan rakaat dan waktunya.2.1 6.2 Menyatakan nama solat fardhu.1 Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya. 3. 3.1. waktu dan bilangan rakaatnya.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli solat fardhu dan ertinya.1 B3D27E1 . B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya.2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu.2.2.2.4 Menerangkan faedah mendirikan solat.

B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. iii. - Senarai semak Kad perkataan/ huruf Lembaran kerja Buku aktiviti 1) Al-Quran 11 Surah Al-Baqarah Ayat 225 . Perkataan empat suku kata atau lebih Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.245 - Rekod Tasmik . Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi Membaca.

2 Membaca dan memahami dalil naqli tentang Nama Allah Al-Affu dan Al-Ghafur B1D12E2 Menyebut pengertian Al-Affu dan Al-Ghafur -Senarai Semak -Lembaran kerja . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.6 Memahami Nama-nama Allah : Al-Affu dan Al-Ghafur 2.1 Membaca.6. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1. Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul - Senarai semak Kad huruf/perkataan Buku aktiviti B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih .Carta ayat 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca.2) Akidah 2.1 Menyatakan pengertian AlAffu dan Al-Ghafur 2.6.

Perkataan empat suku kata atau lebih 6. 12 1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246 – 259 Rekod Tasmik 5) Adab 5.4 Menjelaskan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur.1.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1.1. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1 Membaca. Perkataan empat suku kata atau lebih - Senarai semak Kad huruf/ perkataan Buku aktiviti Lembaran kerja .1 Memahami dan mengamalkan adab Tidur 5.1 Membaca. B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.

1 Menyatakan perlakuan dalam solat 3.1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260-281 Rekod Tasmik 3) Ibadah 3.2 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat.3 Memahami dan mengamalkan perlakuan solat 3. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat - Amali solat Gambar Senarai semak Pemerhatian B3D18E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut .3.3.

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup . 6.Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. iii. B3D27E3 6) Jawi / Pemulihan Jawi - Senarai semak Kad huruf/perkataan Lembaran kerja Buku aktiviti .1 Membaca . 6. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.1.urutan.

i- B4D13E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan Ayat daripada tiga tertutup dengan perkataan betul.Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.membina.Rekod Tasmik 1) AlQura n 4) Sirah Surah Al-Baqarah Ayat 282-286 14 4. . B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam amalan seharian.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 6. - Senarai semak Gambar Soal jawab 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.2. :‫جونتوه‬ B4D13E2 Membina ayat yang .1 Membaca .4 Menjelaskan iktibar yamg boleh diambil daripada cara nabi bekerja.1.2 Membaca .membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 4.

جنتيق‬ terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.‫سكوله – ساي. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan . B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

betul. . B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

-Senarai semak tasmik. B2D2E1 Membaca ayat-ayat daripada surah alKauthar. . 15 -Senarai semak tasmik.1 Membaca dan menghafaz surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN 1.MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1. B2D6E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah alkauthar. B3D2E1 Membaca surah alkauthar dengan betul.2 Membaca dan menghafaz surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. Bacaan dan Hafazan 1. B3D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan betul. STANDARD PRESTASI B1D2E1 Membaca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar. INSTRUMEN 1) Al-Quran -Kad Kalimah dan potongan ayat.1. B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah alKauthar.

3. 3) Ibadah 3.4. 3. B4D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan betul. B1D16E2 Membaca lafaz niat solat.4 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dan lafaz niat solat. -Amali -Tunjuk cara -Senarai semak Kem Bestari Solat .2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul.4. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat.B4D2E1 Membaca surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratulihram. -Senarai semak tasmik. B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram.

i- B4D13E1 Boleh membaca. 6.2.B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan lafaz yang betul.1 Membaca. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga .membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca. B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. Ayat daripada 3 perkataan Contoh: Sekolah – saya – cantik. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. . B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

2.1) Al-Quran 16 Surah Al-Imran Ayat 1 hingga 15 -Senarai semak Tasmik al-Quran 5) Adab 5.1 Memahami dan Menyatakan adab .2 5. B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.adab mengamalkan adab masuk rumah. -Tunjuk cara -Soal jawab . Masuk Dan Keluar Rumah B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah.

membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. iAyat daripada Tiga Perkataan B4D13E1 Boleh membaca.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi Contoh: ‫سكوله ساي بسر‬ .2 Membaca.1 Membaca. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al-A’fu dan Al-Ghafur. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.6.3 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah. 17 B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah. 2.6 Memahami namanama Allah Al-A’fu dan Al-Ghafur. -Soal jawab . 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 16-45 -Senarai semak Tasmik al-Quran 2) Akidah 2.B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.4 Menyatakan kesan beriman dengan sifat AlA’fu dan Al-Ghafur.6.

1 Membaca.2. 6. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca dan menghafaz B3D20E1 Membaca doa iftitah -Tunjuk cara . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.5 Membaca dan 3.6)Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 46-77 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.5. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. Ayat daripada empat perkataan. B3D20E3 Menghafaz bacaan doa iftitah dan al fatihah dengan betul. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi .fatihah dengan betul. 6.menghafaz bacaan dalam solat. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D20E2 Membaca dan menghafaz doa iftitah dan al fatihah dengan betul.2. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup.1 Membaca. 18 doa iftitah dan Surah AlFatihah dengan betul. dan surah al.2 Membaca. ii.

-Tunjuk cara -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. iktidal dan sujud.5.2 Membaca dan menghafal bacaan rukuk. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk. 6) Jawi / 6. B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.tertutup dengan betul.1 B4D13E4 . B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk. iktidal dan sujud dengan betul. 19 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 78-108 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3. iktidal dan sujud dengan betul.iktidal dan sujud. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2.2 6. 3.

2 5. 20 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 109-140 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 5) Adab 5. Membaca. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. masuk dan keluar B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah. Ayat daripada empat perkataan. Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Pemulihan Jawi Membaca. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. -Tunjuk cara -Soal jawab .2 Memahami dan Menyatakan adab-adab mengamalkan adab keluar rumah. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. ii.2.

-Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi B5D6E3 .2. B4D11E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul.rumah B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.1 Membaca. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima perkataan atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Ayat daripada lima atau lebih perkataan. iii. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.

Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul .2. 2. 2. 21 1)Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 141 -165 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 2)Akidah 2. B1D10E1 Menyebut pengertian Rasul dan Nabi.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.2 Menyatakan pengertian Nabi. -Soal jawab -Lembaran kerja . B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.2.1 Menyatakan pengertian Rasul.

B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2 B1D10E1 1.1 Menyatakan Pengertian Rasul. 6)Jawi 6.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan.Nasyid 25 Menyebut pengertian Rasul.2.1 Membaca.2. MIN GGU BIDANG 1)Al-Quran 21 2)Akidah 2.2.Soal jawab. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.2 Membaca. 2.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.2. B1D10E2 STANDARD KANDUNGAN Surah Al-Imran ayat 141 -165 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI -Kad Imbasan -Lembaran kerja INSTRUMEN . Rasul dan Nabi. 3. membinadan menulis ayatdaripada suku kata terbuka dan tertutup 6.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. 2.Bercerita.

1.2Membaca.Lembaran kerja. 6.2. 5. 3. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat.Soal jawab. 4.2 Memahami dan Mengambil iktibar daripada perkahwinan - - - 4.1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah. 2.Bercerita/ cerita melalui CD.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.1 Membaca.Lembaran kerja. .2.Latih tubi menyebut suku kata.Kad imbasan. 6. 2. 2. 6)Jawi 6.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul. 1.Menyatakan Pengertian Nabi. 3.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Contoh perkataan dan ayat. 1)Al-Quran 22 4)Sirah Surah Al-Imran ayat 166-194 4. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B3D22E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad S.2.Kad imbasan. 4.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. B2D19E1 Menyebut nama anakanak Nabi Muhammad S.3 Meyenaraikan nama anak-anakNabi.W.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat.Latih tubi menyebut suku kata. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi 6)Jawi 6.2 Menyatakan sifat Nabi sebagai Seorang suami. 2.Nabi.Lembaran kerja. 3.2. 4.2 Membaca. membina Dan menulisayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup 6.1 Membaca. 6. 5.A. Khadijah.2.A. 4.W sebagai seorang suami. . membina Dan menulis ayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan 1. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Contoh perkataan dan ayat.

3.Latih tubi membaca. Ma’un.Imran 195-200 1. B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Al Ma’un. 1)Al-Quran Surah Al. B2D7E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlMa’un Al-Ma’un dengan betul. 23 B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. . 2. 1.Kad kalimah/ayat.1.Borang senarai semak.Surah Al-Ma’un ayat 1-4 ayat - 1.dan potongan ayat Ma’un dengan betul dan dalam surah Allancar.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.3 B1D3E1 Membaca dan Membaca kalimah menghafaz surah Al.

2. Menyatakan nama 25 2.Carta namanama Rasul. B3D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan betul. B4D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.2.B3D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan betul.Carta tugas B2D10E2 Rasul. 3. 1.Soal jawab. 2.4 Menyebut 25 orang Rasul yang wajib diketahui. orang Rasul. . 2)Akidah 2.2. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Menyatakan tugastugas Rasul.Nasyid 25 B2D10E1 Rasul.5 Menyatakan tugasTugas Rasul. 4.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.

3 Membaca dan Al.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. cara-cara kepada 6)Jawi 6.Talaqi kalimah musyafahah .2 Membaca.Contoh perkataan dan ayat. dan 2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iv) Ayat daripada rangkai kata. daripada rangkai kata 2.Kad imbasan.1. 5. 3.2.1 Membaca dan menghafaz surah 1. 1. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.menghafaz surah Al- B1D7E1 Membaca menghafaz 1. dengan betul. 4.6 Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul. 1)Al-Quran Surah An-nisa’ ayat 1-6 1.Kad kalimah/ayat.Latih tubi B6D5E1 menyebut suku Membaca ayat kata. 6.2. B3D10E1 Menyebut beriman Rasul.2.Lembaran kerja.1 Membaca.

Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul B5D41E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqomah .2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. 5.24 Ma’un ayat 5-6 Ma’un dengan betul dan bertajwid. dan potongan dalam surah Ma’un. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 1. B3D3E1 Membaca surah AlMaun dengan betul. 4. ayat 3. 5)Adab 5. B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un.2. B4D11E1 2.Soal jawab.Simulasi.Borang senarai semak.membaca.Latih tubi Al.

4. 1-Al Quran 25 2-Akidah Surah Nisa’ Ayat 7 .7 Menyebut sifat – sifat Rasul –: B 3 D10 E2 Menyebut sifat –sifat wajib bagi Rasul .2.Kad imbasan.Soal jawab.Contoh kesan beriman kepada 2.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. B6D5E2 Membina ayat daripada rangkai kata dengan betul.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata Terbuka dan tertutup.Lembaran kerja.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. 1. 5. adab keluar boleh 6)Jawi 6.1 Membaca.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul . 2.Sumbang saran. iv) Ayat daripada rangkai kata.2 Membaca. 3. 3.Contoh perkataan dan ayat. 2.23 1. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.B6D3E1 Melakukan masuk dan rumah dan dicontohi. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkai kata dengan betul. 6. 2.

2.Borang senarai semak. 3.5.1 Membaca . Sifat Wajib 2.Kad imbasan.Permainan.Latih tubi. iv. 6-Jawi 6. 4. 3. Sifat Mustahil 3. 3-Ibadah 3.Carta solat.3 Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan B 3 D20 E3 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam .1. 5. sifat Harus B 3 D10 E3 Menyebut sifat –sifat mustahil bagi Rasul Rasul. 2.CD solat.Lembaran kerja. 4.2.ayat daripada rangkaikata .2.membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup .2 Membaca.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.8 Menerangkan kesan B3 D10 E4 beriman kepada Rasul Menyebut sifat –sifat harus bagi Rasul 1.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat. contoh : Hamidah –anak emaskeluarga – Haji Hamid. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 26 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 24-44 - 1. 2.Contoh perkataan dan ayat. 6.

5.5 Menyatakan iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad s. iv.Kad imbasan. lain selepas perkahwinan dengan Khadijah B 3 D22 E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad s. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. nama isteri Nabi yang 4.w 1.a.1 Membaca .2.a.2.Sumbangsaran.ayat daripada rangkaikata . 27 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 45-73 4.2.Lembaran kerja.Bercerita. Menyatakan beberapa 3. B 2 D19 E2 2. Contoh : Ayah –beli.Contoh perkataan dan ayat.2 Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi 4.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Lembaran kerja.w sebagai 4-Sirah . B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 1.Permainan. 2.Soal jawab.beg sekolahuntuk – adik.4 Menyatakan beberapa nama isteri Nabi yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah 4. dengan betul. Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.salam dengan betul 6-Jawi 2 6. 3. 4.

3 Adab di Sekolah 5.3 Mengenal.Penerangan. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .adab di Menyebut adab di sekolah sekolah* Menunjukkan pergerakan badan seperti menggangguk dan member isyarat adab-adab tersebut.Kad imbasan. 2. 4.3.Perkataan bahasa Arab asal yang dikekalkan ejaannya Contoh Am Khas B3 D28 E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E1 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1.Teka perkataan.1 B 1 D23 E1 Menyatakan adab. . 3. 6. 2.Soal jawab. 4. 6-Jawi 6.Lembaran kerja.Soal jawab. 5.Permainan. 28 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 74 .1 Mengenal .3. 5. 1. 5-Akhlak 5.94 1.seorang suami.Borang senarai semak. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan inggeris yang dikekalkan 6.Borang senarai semak.Lakonan.

4. 5.Sumbangsaran.4.4Memahami sifatsifat 2.1 Mengetahui Allah bersifat Qidam pengertian Allah bersifat Qidam 2.Lawatan. 6.3. 2. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 2)Akidah .Soal jawab. 3.1 Mengenal .Lembaran kerja.Teka perkataan. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul . 6. B3 D28 E5 Membaca bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kertas B3 D 28 E6 Menulisl bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 29 1)Al-Quran 1.Kad imbasan. 3. ii-perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan Contoh: Sabu n B3 D 28 E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 1. 4. 2.T B1D11E4Menyatakan hukum 1.Soal jawab.1 Surah An-Nisa Ayat 95-121 2. 5.Permainan.Borang senrai semak.3 Mengenal .Borang senarai semak.W.2 Hukum mempercayai Allah B1D11E3-Menyebut pengertian sifat Qidam Allah S.Penerangan.4.B 2 D23 E1 Menyatakan adab di sekolah 6-Jawi 6.

2.Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E3.Permainan. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab 6.4.bersifat Qidam 2.Soal jawab.Lembaran kerja. 4.Kad imbasan.Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1.1Mengenal. 6)Jawi 6.3.W. 5.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah bersifat Qidam beriman dengan Qidam Allah S.3 Mengenal.W.Borang senarai semak. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab iii-Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan .T B2D11E2Menyatakan buktibukti Allah S. 3.T bersifat Qidam B4D14E1-Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E2.

MIN GGU 30

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlQuraisy ayat 1-3

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Membaca dan menghafaz surah Quraisy dengan betul dan bertajwid

STANDARD PRESTASI B1D4E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan

INSTRUMEN

1)Al-Quran

Kad kalimah Senarai semak Rakaman bacaan

bacaan yang betul dan bertajwid.

3)Ibadat

3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul

B1D17E4 Membaca tahiyyat awal B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal B3D20E4 Menghafaz tahiyyat awal dengan betul Senarai semak bacaan

6)Jawi

6.3 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

6.3.1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan

B3D28E4 Mengenal Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E5 Membaca perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan

Kad imbasan Lembaran kerja

betul. B3D28E6 Menulis perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Surah An-Nisa’ Ayat 122-127 Senarai semak

31

1)Al-Quran

1.1 Membaca dan menghafaz Surah AlQuraish Ayat 4-5

1.1.4 Membaca Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. Menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid.

B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah

Senarai semak Kad potongan ayat

2 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad B1D20E1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajarul Aswad Senarai semak Lembaran kerja Gambar Soal jawab 4.Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad . 4)Sirah 4. Bani Auf.1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad 4.3 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad iaitu Bani Quraisy.3 Memahami dan mengambil iktibar daripada Peristiwa Hajarul Aswad 4. Bani Abdi Al-Dar dan Bani Mahzum.3.

1 Mengenal.Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan.3.3 Mengenal. membaca B4D14E4 Senarai semak 5)Adab Lembaran kerja Gambar/video Senarai semak 6)Jawi 6.3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6.6)Jawi 6.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah B3D26E1 Melakukan adab-adab di sekolah B4D12E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul B5D5E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi 6. .3 Mengenal. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul.1 Mengenal.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah 5.1 Surah Al-Nisa’ ayat 128-147 5.3. iv.3.3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah 5. B4D14E4 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kad imbasan Lembaran kerja Senarai semak 32 1)Al-Quran 1.

B4D14E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.4.4 Memahami Sifat-Sifat Allah: Allah Bersifat Qidam 2. 2. Senarai semak Kad imbasan Buku tulis 33 1)Al Quran Surah An Nisa Ayat 148-176 2.membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang iv Ayat yang mengandungi dimelayukan dengan perkataan serapan betul Bahasa Arab yang dimelayukan B4D145 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.4.5 B2D11E2 Menyatakan buktibukti Allah Bersifat Qidam.4 Menerangkan dalil `Akli Allah Bersifat Qidam. Tasmik 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja .

Contoh: ‫ضول ف.3 Mengenal.3.1 Mengenal. 6. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris. B3D28E8. B3D28E9 Menulis perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.Menerangkan Kesan – Kesan Allah Bersifat Qidam B3D12E1 Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B1D25E1 Mengenal dan membezakan perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6) Jawi . Membaca perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut esbutan dengan betul. V: Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan. . 6. تيك س‬ Senarai semak Lembaran kerja Buku latihan B3D28E7 Mengenal perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.

B3D28E11 Membaca Perkataan Bahasa Inggeris Yang Senarai semak Lembaran kerja Buku tulis . اينترنيت‬ . Vi: Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Contoh: ‫بورضر.‫ؤيتامين. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. تيكنولوضي. B2D17E5 Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir Dengan Betul. B3D20E5 Menghafaz Tahiyyat Akhir Dengan Betul.3 Mengenal. Senarai semak Soal jawab 3)Ibadah 6)Jawi 6.5. B1D17E5 Membaca Tahiyyat Akhir. ؤيروس.3.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat. 3. 6.34 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 1-13 3.1 Mengenal. كومونيكاسي‬ B1D25E1 Mengenal Dan Membezakan Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris B3D28E10 Mengena lPerkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris Dengan Betul.

35 1)Al Quran Al Maidah Ayat 14-36 2.3 Menyatakan Tanda-Tanda Sifat ArRahman Dan Ar Rahim Terhadap Hambanya. B2D12E1 Menyatakan TandaTanda Sifat Al Rahman Dan Ar Rahim Allah Swt terhadap Hambanya.2 Membaca Dan Menerangkan Dalil Naqli Tentang Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim.5.Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul.5.5. 2. Senarai semak 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja Nasyid .1 Menyatakan Pengertian Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim. B3D28E12 Menulis Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. B1D12E1 Menyebut Pengertian ArRahman Dan Ar Rahim. 2.5 Memahami NamaNama Allah: ArRahman Dan Ar Rahim 2.

2.1 Mengenal. Vii: Ayat Yang Mengandungi Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan.3 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris. 6)Jawi 6.5. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja Lembaran kerja Buku kerja/latihan .3.4 Menyatakan Bagaimana Membentuk Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Pemurah. 6. Contoh: ‫علي ممباخ بوكو تيك س جاوي‬ B4D14E7 Mengenal Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. B4D14E8 Membaca Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul.

Tasmik/senarai semak 4)Sirah Soal jawab Gambar Lembaran kerja pemerhatian Lembaran kerja Buku tulis/kerja Kad imbasan .1 Mengenal.3. B3D23E1 Menyebut Cara Rasul Allah S. Viii: Ayat yang B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan etul. 36 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 37-57 4. 6.3 Mengenal.a. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 6)Jawi 6. 4.mengikut sebutan dengan betul.w Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad. 4.5 Menerangkan Cara Rasul Allah Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.6 Menyebut Sifat-Sifat Rasulullah Semasa Peristiwa Pertelingkahan Perletakan Hajarul Aswad: i) Adil ii) Bijaksana iii) Sabar 4.3.3.7 Menyebut Kelebihan Mengucup Hajarul Aswad.3 Memahami dan mengambil Iktibar daripada peristiwa berkaitan Hajarul Aswad.3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.

37 1 ) Al-Quran 1.mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan Rumi Contoh: ‫اشرف سوك ماكن بوركر داكيغ‬ B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan b etul.7.4 Menyatakan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Karim B3D15E1 Menyatakancara-cara memuliakan Allah B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Karim Nasyid Soal jawab Lembaran kerja .7. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.3 Menyatakan bagaimana cara-cara memuliakan Allah 2. Surah al-Maidah 1. Ayat 58-76 Tasmik 2) Akidah 2.7 Nama-nama Allah Al Karim 2.

6) Jawi 6.1 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dan Surah AlQuraisy 1.3 Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. . 38 1) Al-Quran 1. B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.1.Senarai semak Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 6.3. Lembaran kerja B4D7E1 Tasmik Menghafaz Surah Al.1. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.4 Membaca dan menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid B4D3E1 Membaca surah al ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. Lembaran kerja Kad imbasan Contoh: Asyraf suka makan burger daging.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dengan betul dan bertajwid 1.

5.5 B1DI1E Membaca dan menghafaz Membaca Tahiyat bacaan tahiyat akhir Akhir.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat ( Tahiyat Akhir ) 3. B4D8E1 Menghafaz Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.6 Menghafaz Tahiyat Membaca bacaan dalam Akhir. Senarai semak Soal jawab Pemerhatian B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan .B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.5. 3 ) Ibadah 3. solat dengan betul ketika solat B3D20E5 Menghafaz tahiyat akhir dengan betul. dengan betul B2D17E5 3.

B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan mengikut yang betul dan Istiqamah.bacaan Tahiyyat akhir dan salam dengan betul. 6 ) Jawi 6.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Kad imbasan . B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.3. B5D2E1 Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal.betul ketika solat.3 Ayat yang mengandungi serapa perkataan Bahasa 6.

Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Lembaran kerja . B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. ejaan rumi Contoh: Asyraf suka makan burger daging.Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful