RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI INSTRUMEN

1) Al-Quran 2) Akidah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 1-29 2.1 2.1.1 Beriman kepada Malaikat Menyatakan pengertian Malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2.1.3 Menyebut 10 nama-nama Malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat yang wajib diketahui.

- Senarai Semak - Rekod Tasmik B1D9E1 Menyebut pengertian Malaikat B1D9E2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat B2D9E1 Menyenaraikan 10 nama malaikat B2D9E2 Menyatakan tugas – tugas 10 malaikat - Buku Aktiviti - Lembaran Kerja - Soal jawab - Senarai semak

1

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terbuka dan tertutup

dan tertutup dengan betul.

sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul

- Senarai semak

1) Al-Quran 3) Ibadah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 30-61 3.1 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

-Senarai semak -Rekod Tasmik 3.1.1 Menyatakan pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.2 Menyebut contoh-contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.3 Menerangkan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu kifayah. B1D13E1 Menyebut pengertian Fardhu Ain B1D13E2 Menyebut pengertian Fardhu kifayah B2D13E1 Menyebut contohcontoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. B1D13E2 Menyatakan perbezaan antara Fardhu ain dan fardhu kifayah -Gambar yang berkaitan - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai Semak

2

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai semak

B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 1) Al-Quran Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 62 – 88 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul - Senarai semak - Rekod Tasmik 4.1.1 Menyatakan pekerjaan nabi semasa kecil mengikut peringkat umur -Gambar - Lembaran Kerja - Bercerita - Senarai semak

4) Sirah

3

B1D18E1 Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad SAW semasa kecil Mengikut peringkat umur.

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

6.1.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

Perkataan dua suku kata B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B1D24E3 Menulis perkataan yang`terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .1.terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup terdiri daripada suku kata perkataan dua terbuka dan tertutup dengan sukukata terbuka dan betul tertutup dengan betul i. B1D21E1 Menyebut Adab Tidur .1 Memahami dan mengamalkan adab tidur .Senarai Semak .1 Menyatakan adab sebelum tidur.Senarai semak .2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur.Rekod Tasmik 5.Soal jawab .1. 5.Senarai semak 1) Al-Quran 5) Akhlak 4 Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 89-112 5.* B2D21E1 Menyatakan Adab Tidur * Menunjukkan pergerakan badan -Carta Adab Tidur .

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.1 2. B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. .1 Membaca.5 B2D9E3 . 6.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Kad Suku Kata Terbuka / Tertutup -Soal jawab -Senarai semak 1) Al-Quran 5 2) Akidah Surah al-Baqarah Ayat 113-141 2. B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. seperti mengangguk dan memberi isyarat adab – adab tersebut.1.1.Rekod Tasmik .membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.Senarai Semak .

Senarai semak .1. B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. ii. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris = pembaris B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6 Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dengan B3D9E1 sifat manusia.Buku Aktiviti . Menyatakan dalil naqli akan kewujudan Malaikat. Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat.Kad Suku Kata .Lembaran kerja .7 Malaikat.Senarai semak . B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan manusia. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. Menerangkan kesan beriman kepada 2.1.Lembaran Kerja .1 Membaca.1 Membaca.Beriman kepada Malaikat. .1. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6.Kad Ayat . 2.

1 Membaca. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.5 Menjelaskan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris =pembaris .Senarai semak 6 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. B2D24E1 Membaca perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E2 Membina perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E3 Menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .4 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1.1 Memahami dan menghayati konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Senarai semak . B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. 6. 3.1.Kad Suku Kata . 3.Rekod Tasmik 3) Ibadah . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Lembaran kerja .Senarai Semak .1.Buku Aktiviti .Buku Aktiviti .1) Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 142-169 3. ii.1 Membaca.Lembaran kerja .

W 4. B2D18E1 Menyatakan faktorfaktor yang mendorong Nabi Muhammad S. dengan betul. 4. pem+ba+ris B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.A.1 B2D24E1 Membaca.Rekod Tasmik 4.Soal jawab -Senarai semak 6) Jawi / Pemulihan Jawi . Contoh: se+ko+lah.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul (Pekerjaan Nabi Semasa Kecil Membaca. membina dan Membaca perkataan menulis perkataan terdiri yang terdiri daripada daripada tiga suku kata tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan terbuka dan tertutup betul.Buku Aktiviti . B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. .1.Lembaran kerja .1.3 menjalankan Menyatakan akhlak Nabi pekerjaan sebelum dalam melaksanakankan dilantik menjadi pekerjaan.Senarai Semak .Senarai semak 7 .1) Al-Quran 4)Sirah Al-Baqarah Ayat-170-190. Rasul. Membina dan Menulis Perkataan yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup (Perkataan Tiga Suku Kata) .Lakunan .1. 6.2 Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan.Gambar Yang bersesuaian .

1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.2 Membaca. B4D10E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Contoh: sekolah+saya+cantik - Buku aktiviti Kad Perkataan/huruf Lembaran kerja Senarai Semak . membina dan menulis ayat daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur.3 5.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 8 1.1) Al-Quran 1.2.1. B2D24E3 Menulis perkataan - Kad kalimah/ ayat Lembaran kerja Buku aktiviti Senarai Semak - Senarai semak Amali/ lisan 5) Adab 5. Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup ( Perkataan Tiga Suku Kata) 6.1 Membaca. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Menyatakan kebaikan Memahami dan beradab sebelum dan Mengamalkan Adab Tidur selepas bangun dari tidur.

3 Memahami Sifat Allah 2) Akidah -Allah Bersifat Wujud . B1D11E2 Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT. B2D11E1 Menyatakan buktibukti kewujudan Allah SWT.3.2 Menyatakan Hukum Mempercayai Allah Bersifat Wujud 2.3 Membaca dan Menerangkan Dalil Naqli Allah Bersifat Wujud (Surah al-Ikhlas) 2. B3D11E1 Menerangkan buktibukti kewujudan Allah SWT.1 Menyatakan Pengertian Allah Bersifat Wujud 2. B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT. -Rekod tasmik -Senarai Semak Senarai semak Soal jawab Gambar Lembaran kerja Buku aktiviti Benda-benda maujud Carta ayat alQuran 1) Al-Quran 9 2.4 Menerangkan Bukti Kewujudan Allah 2.3.yang terdiri daripada tiga sukukata Surah al-Baqarah Ayat 191 – 215 B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.3.5 Menerangkan Kesan Mempercayai Kewujudan Allah 2.3.3.

ii. B1D5E1 B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1. - Senarai Semak Kad perkataan/ huruf Buku aktiviti 6.1 Membaca. Perkataan Tiga Suku Kata B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup - Lembaran kerja 10 1.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid - Rekod Tasmik Carta ayat Senarai Semak Buku aktiviti .1 Membaca dan B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Surah Al-Baqarah Ayat 216-224 Surah Al-Kafirun Ayat 5 – 6 1. 6.1.

B4D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid. . B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlKafirun.menghafaz surah AlKafirun. B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B3D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan betul. B3D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan betul. 1) Al-Quran Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun.

4 Menerangkan faedah mendirikan solat. waktu dan bilangan rakaatnya. B1D14E2 Menyebut namanama solat fardhu.2.2.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli solat fardhu dan ertinya. 3.Gambar -Bersoal jawab 6.1 6. 3. 3) Ibadah 3.Amali solat -Pemerhatian . B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya. B3D17E1 Melakukan solat fardhu. bilangan rakaat dan waktunya. 3.1.1 Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya. 3.B4D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.2 Menyatakan nama solat fardhu.2.1 B3D27E1 .2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat. -Senarai semak .2.

Perkataan empat suku kata atau lebih Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi Membaca. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. - Senarai semak Kad perkataan/ huruf Lembaran kerja Buku aktiviti 1) Al-Quran 11 Surah Al-Baqarah Ayat 225 . B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.245 - Rekod Tasmik . iii. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

1 Membaca.Carta ayat 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1.1 Membaca.2 Membaca dan memahami dalil naqli tentang Nama Allah Al-Affu dan Al-Ghafur B1D12E2 Menyebut pengertian Al-Affu dan Al-Ghafur -Senarai Semak -Lembaran kerja . Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul - Senarai semak Kad huruf/perkataan Buku aktiviti B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih .6.2) Akidah 2.6 Memahami Nama-nama Allah : Al-Affu dan Al-Ghafur 2. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.1 Menyatakan pengertian AlAffu dan Al-Ghafur 2. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.6.

membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1 Membaca. B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Perkataan empat suku kata atau lebih 6.1. Perkataan empat suku kata atau lebih - Senarai semak Kad huruf/ perkataan Buku aktiviti Lembaran kerja . 12 1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246 – 259 Rekod Tasmik 5) Adab 5.1 Memahami dan mengamalkan adab Tidur 5.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1.1.4 Menjelaskan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.

1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260-281 Rekod Tasmik 3) Ibadah 3.3.3. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat - Amali solat Gambar Senarai semak Pemerhatian B3D18E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut .1 Menyatakan perlakuan dalam solat 3.3 Memahami dan mengamalkan perlakuan solat 3.2 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat.

iii. membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. 6. 6.urutan.1 Membaca. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup .1 Membaca .Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1. B3D27E3 6) Jawi / Pemulihan Jawi - Senarai semak Kad huruf/perkataan Lembaran kerja Buku aktiviti . B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. - Senarai semak Gambar Soal jawab 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Rekod Tasmik 1) AlQura n 4) Sirah Surah Al-Baqarah Ayat 282-286 14 4.2.4 Menjelaskan iktibar yamg boleh diambil daripada cara nabi bekerja.1 Membaca . i- B4D13E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan Ayat daripada tiga tertutup dengan perkataan betul.membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 4.1. :‫جونتوه‬ B4D13E2 Membina ayat yang . .1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 6.2 Membaca . B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam amalan seharian.membina.

‫سكوله – ساي. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan . B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.جنتيق‬ terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.betul. .

1 Membaca dan menghafaz surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN 1. 15 -Senarai semak tasmik. B2D6E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah alkauthar.2 Membaca dan menghafaz surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah alKauthar. Bacaan dan Hafazan 1. . B3D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan betul. B2D2E1 Membaca ayat-ayat daripada surah alKauthar. -Senarai semak tasmik. STANDARD PRESTASI B1D2E1 Membaca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar. B3D2E1 Membaca surah alkauthar dengan betul. INSTRUMEN 1) Al-Quran -Kad Kalimah dan potongan ayat.MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1.1.

3. B1D16E2 Membaca lafaz niat solat.2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul.4 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dan lafaz niat solat.4. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratulihram. -Senarai semak tasmik. B4D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3. -Amali -Tunjuk cara -Senarai semak Kem Bestari Solat . 3) Ibadah 3.B4D2E1 Membaca surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat.4. B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram.1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan betul.

-Kad Huruf -Buku Latihan B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga . B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. Ayat daripada 3 perkataan Contoh: Sekolah – saya – cantik. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. i- B4D13E1 Boleh membaca.1 Membaca.B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan lafaz yang betul.membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca.

perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. .

B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.1) Al-Quran 16 Surah Al-Imran Ayat 1 hingga 15 -Senarai semak Tasmik al-Quran 5) Adab 5.2. Masuk Dan Keluar Rumah B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah.1 Memahami dan Menyatakan adab .2 5. -Tunjuk cara -Soal jawab .adab mengamalkan adab masuk rumah.

B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi Contoh: ‫سكوله ساي بسر‬ .1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. iAyat daripada Tiga Perkataan B4D13E1 Boleh membaca.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

-Soal jawab . 17 B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah.4 Menyatakan kesan beriman dengan sifat AlA’fu dan Al-Ghafur.3 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.6. 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 16-45 -Senarai semak Tasmik al-Quran 2) Akidah 2.B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6 Memahami namanama Allah Al-A’fu dan Al-Ghafur. B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al-A’fu dan Al-Ghafur.6. 2.

2.5. 6. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca.6)Jawi / Pemulihan Jawi 6.5 Membaca dan 3.1 Membaca dan menghafaz B3D20E1 Membaca doa iftitah -Tunjuk cara . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 46-77 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.2 Membaca. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.menghafaz bacaan dalam solat. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi . -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS.2 Membaca. Ayat daripada empat perkataan. 6. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.fatihah dengan betul. dan surah al. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.2. B3D20E3 Menghafaz bacaan doa iftitah dan al fatihah dengan betul. 18 doa iftitah dan Surah AlFatihah dengan betul. ii.1 Membaca. B3D20E2 Membaca dan menghafaz doa iftitah dan al fatihah dengan betul.

iktidal dan sujud dengan betul.iktidal dan sujud. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk.2 Membaca dan menghafal bacaan rukuk.2 6. 6) Jawi / 6. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 19 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 78-108 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3.2. iktidal dan sujud.tertutup dengan betul.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk.1 B4D13E4 . B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk. -Tunjuk cara -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. iktidal dan sujud dengan betul.5. 3.

B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.Pemulihan Jawi Membaca. Ayat daripada empat perkataan. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Memahami dan Menyatakan adab-adab mengamalkan adab keluar rumah. masuk dan keluar B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah. 20 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 109-140 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 5) Adab 5. ii. Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. -Tunjuk cara -Soal jawab . Membaca.2 5.2.

B4D11E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi B5D6E3 .1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima perkataan atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Membaca. Ayat daripada lima atau lebih perkataan.2. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.rumah B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah. iii. 6. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.

B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.1 Menyatakan pengertian Rasul.2 Menyatakan pengertian Nabi. -Soal jawab -Lembaran kerja . B1D10E1 Menyebut pengertian Rasul dan Nabi.2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul . 21 1)Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 141 -165 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 2)Akidah 2. 2.2. 2.

Rasul dan Nabi.2. 2. B1D10E2 STANDARD KANDUNGAN Surah Al-Imran ayat 141 -165 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI -Kad Imbasan -Lembaran kerja INSTRUMEN . 2.2 Membaca. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.2. 3.1 Membaca.2.Bercerita. MIN GGU BIDANG 1)Al-Quran 21 2)Akidah 2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan.Soal jawab.Nasyid 25 Menyebut pengertian Rasul.2. membinadan menulis ayatdaripada suku kata terbuka dan tertutup 6.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.2. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.2 B1D10E1 1. 6)Jawi 6.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.1 Menyatakan Pengertian Rasul.

Contoh perkataan dan ayat. 4.Lembaran kerja.1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah.2.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.2. 6. 2.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.Soal jawab. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. . membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. 5.1 Membaca. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Bercerita/ cerita melalui CD. 3.Kad imbasan. 2.Menyatakan Pengertian Nabi. 3.2.2 Memahami dan Mengambil iktibar daripada perkahwinan - - - 4. 6)Jawi 6. 1)Al-Quran 22 4)Sirah Surah Al-Imran ayat 166-194 4. 2.Latih tubi menyebut suku kata. 6. 1. 1.Lembaran kerja.2Membaca.

2. 4.Nabi.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 4.Lembaran kerja.Kad imbasan.3 Meyenaraikan nama anak-anakNabi. 4. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina Dan menulisayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup 6.2 Membaca. 2.1 Membaca.Latih tubi menyebut suku kata. Khadijah. B2D19E1 Menyebut nama anakanak Nabi Muhammad S.A. membina Dan menulis ayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan 1.Contoh perkataan dan ayat.2 Menyatakan sifat Nabi sebagai Seorang suami. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. .2. B3D22E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad S. 5.A.W.W sebagai seorang suami. 6. 3. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi 6)Jawi 6.2.

1)Al-Quran Surah Al.1.Latih tubi membaca. 3.Imran 195-200 1. B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Al Ma’un. Ma’un. 23 B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. .Kad kalimah/ayat. 1.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D7E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlMa’un Al-Ma’un dengan betul.Surah Al-Ma’un ayat 1-4 ayat - 1. 2.3 B1D3E1 Membaca dan Membaca kalimah menghafaz surah Al.Borang senarai semak.dan potongan ayat Ma’un dengan betul dan dalam surah Allancar.

Nasyid 25 B2D10E1 Rasul. 1.Carta tugas B2D10E2 Rasul.2. B3D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan betul. 2)Akidah 2.4 Menyebut 25 orang Rasul yang wajib diketahui.5 Menyatakan tugasTugas Rasul.2.Soal jawab. Menyatakan tugastugas Rasul. 4. 2. B4D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3. 2. Menyatakan nama 25 2. orang Rasul. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.Carta namanama Rasul. .B3D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan betul.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.

6.Kad imbasan. 5.2.6 Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul.2.Kad kalimah/ayat. daripada rangkai kata 2.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 3.1 Membaca.Contoh perkataan dan ayat. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca. 4.Latih tubi B6D5E1 menyebut suku Membaca ayat kata. 6.menghafaz surah Al- B1D7E1 Membaca menghafaz 1. 1. dan 2. cara-cara kepada 6)Jawi 6.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.1. dengan betul.Lembaran kerja. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iv) Ayat daripada rangkai kata.2. B3D10E1 Menyebut beriman Rasul.Talaqi kalimah musyafahah .1 Membaca dan menghafaz surah 1.3 Membaca dan Al. 1)Al-Quran Surah An-nisa’ ayat 1-6 1.

B4D11E1 2.24 Ma’un ayat 5-6 Ma’un dengan betul dan bertajwid. 5)Adab 5. dan potongan dalam surah Ma’un.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 1.Soal jawab.Simulasi. 4. B3D3E1 Membaca surah AlMaun dengan betul.2.membaca.Borang senarai semak. ayat 3.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. 5. B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.Latih tubi Al. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul B5D41E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqomah .

Soal jawab.7 Menyebut sifat – sifat Rasul –: B 3 D10 E2 Menyebut sifat –sifat wajib bagi Rasul . B6D5E2 Membina ayat daripada rangkai kata dengan betul. 1.Sumbang saran.Contoh kesan beriman kepada 2. 3. 4.Kad imbasan. 5. adab keluar boleh 6)Jawi 6.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul . 2. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkai kata dengan betul.23 1.1 Membaca. 2.Lembaran kerja.2.Contoh perkataan dan ayat. 3. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.2 Membaca. 1-Al Quran 25 2-Akidah Surah Nisa’ Ayat 7 . 6. 2. iv) Ayat daripada rangkai kata.B6D3E1 Melakukan masuk dan rumah dan dicontohi. membina dan menulis ayat daripada suku kata Terbuka dan tertutup.2.

membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. contoh : Hamidah –anak emaskeluarga – Haji Hamid.3 Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan B 3 D20 E3 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam .ayat daripada rangkaikata . 3.8 Menerangkan kesan B3 D10 E4 beriman kepada Rasul Menyebut sifat –sifat harus bagi Rasul 1.Borang senarai semak. Sifat Mustahil 3. sifat Harus B 3 D10 E3 Menyebut sifat –sifat mustahil bagi Rasul Rasul.2 Membaca. iv.1.Contoh perkataan dan ayat. 2.1 Membaca . 3-Ibadah 3.CD solat. 4.Latih tubi. 4. Sifat Wajib 2. 6.Kad imbasan. 2. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 26 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 24-44 - 1.Lembaran kerja. 5.Permainan.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3.2.5.2.membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup . 3. 2.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Carta solat. 6-Jawi 6.

1 Membaca .Contoh perkataan dan ayat. nama isteri Nabi yang 4.2 Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi 4.2.Sumbangsaran. B 2 D19 E2 2. 3.2.ayat daripada rangkaikata .salam dengan betul 6-Jawi 2 6. 2.Permainan. dengan betul. 27 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 45-73 4.Soal jawab. Membaca.4 Menyatakan beberapa nama isteri Nabi yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah 4.Lembaran kerja. 4. lain selepas perkahwinan dengan Khadijah B 3 D22 E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad s.Kad imbasan.2. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 1.w sebagai 4-Sirah . membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 5.w 1. iv.Lembaran kerja. Contoh : Ayah –beli.a.beg sekolahuntuk – adik. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.a. Menyatakan beberapa 3.Bercerita.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.5 Menyatakan iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad s.

1 Mengenal .Borang senarai semak. 5-Akhlak 5.Lembaran kerja.Borang senarai semak. 3. 28 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 74 . membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan inggeris yang dikekalkan 6. 4.Kad imbasan.seorang suami. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .Lakonan.Penerangan.Soal jawab. 6-Jawi 6.adab di Menyebut adab di sekolah sekolah* Menunjukkan pergerakan badan seperti menggangguk dan member isyarat adab-adab tersebut. 4.Permainan.3.3 Mengenal.3.94 1.1 B 1 D23 E1 Menyatakan adab.3 Adab di Sekolah 5. 2. 5. 1. 5.Soal jawab. .Teka perkataan.Perkataan bahasa Arab asal yang dikekalkan ejaannya Contoh Am Khas B3 D28 E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E1 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1. 6. 2.

3. 3. 2.Teka perkataan.Borang senarai semak. 5. 2.4.Soal jawab.Lawatan. ii-perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan Contoh: Sabu n B3 D 28 E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 1.Sumbangsaran. 4. 6.Borang senrai semak. 6.T B1D11E4Menyatakan hukum 1.Penerangan.Kad imbasan.1 Mengenal .4Memahami sifatsifat 2.Lembaran kerja.Permainan.W.4. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .B 2 D23 E1 Menyatakan adab di sekolah 6-Jawi 6.2 Hukum mempercayai Allah B1D11E3-Menyebut pengertian sifat Qidam Allah S. 5.1 Mengetahui Allah bersifat Qidam pengertian Allah bersifat Qidam 2.1 Surah An-Nisa Ayat 95-121 2. B3 D28 E5 Membaca bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kertas B3 D 28 E6 Menulisl bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 29 1)Al-Quran 1.3 Mengenal . 2)Akidah . membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 4. 3.Soal jawab.

Permainan.3. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab 6.1Mengenal. 2.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah bersifat Qidam beriman dengan Qidam Allah S.4. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab iii-Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan .Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1. 5.Soal jawab.Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E3.T B2D11E2Menyatakan buktibukti Allah S.T bersifat Qidam B4D14E1-Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E2. 3.3 Mengenal.Kad imbasan.W. 6)Jawi 6.Borang senarai semak.W.Lembaran kerja. 4.bersifat Qidam 2.

MIN GGU 30

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlQuraisy ayat 1-3

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Membaca dan menghafaz surah Quraisy dengan betul dan bertajwid

STANDARD PRESTASI B1D4E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan

INSTRUMEN

1)Al-Quran

Kad kalimah Senarai semak Rakaman bacaan

bacaan yang betul dan bertajwid.

3)Ibadat

3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul

B1D17E4 Membaca tahiyyat awal B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal B3D20E4 Menghafaz tahiyyat awal dengan betul Senarai semak bacaan

6)Jawi

6.3 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

6.3.1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan

B3D28E4 Mengenal Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E5 Membaca perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan

Kad imbasan Lembaran kerja

betul. B3D28E6 Menulis perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Surah An-Nisa’ Ayat 122-127 Senarai semak

31

1)Al-Quran

1.1 Membaca dan menghafaz Surah AlQuraish Ayat 4-5

1.1.4 Membaca Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. Menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid.

B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah

Senarai semak Kad potongan ayat

1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad 4. Bani Abdi Al-Dar dan Bani Mahzum. Bani Auf.3 Memahami dan mengambil iktibar daripada Peristiwa Hajarul Aswad 4. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad .2 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad B1D20E1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajarul Aswad Senarai semak Lembaran kerja Gambar Soal jawab 4.3. 4)Sirah 4.3.Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad iaitu Bani Quraisy. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3.

Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan. membaca B4D14E4 Senarai semak 5)Adab Lembaran kerja Gambar/video Senarai semak 6)Jawi 6. . membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah 5.3 Mengenal.3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah 5.1 Mengenal. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6.3. B4D14E4 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kad imbasan Lembaran kerja Senarai semak 32 1)Al-Quran 1.1 Mengenal.3 Mengenal.3.3.3.1 Surah Al-Nisa’ ayat 128-147 5.6)Jawi 6.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah B3D26E1 Melakukan adab-adab di sekolah B4D12E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul B5D5E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi 6.

4.4 Menerangkan dalil `Akli Allah Bersifat Qidam. Tasmik 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja .4.5 B2D11E2 Menyatakan buktibukti Allah Bersifat Qidam. Senarai semak Kad imbasan Buku tulis 33 1)Al Quran Surah An Nisa Ayat 148-176 2.membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang iv Ayat yang mengandungi dimelayukan dengan perkataan serapan betul Bahasa Arab yang dimelayukan B4D145 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.4 Memahami Sifat-Sifat Allah: Allah Bersifat Qidam 2. 2. B4D14E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.

Membaca perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut esbutan dengan betul.1 Mengenal. B3D28E8. Contoh: ‫ضول ف. 6. B3D28E9 Menulis perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. تيك س‬ Senarai semak Lembaran kerja Buku latihan B3D28E7 Mengenal perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.Menerangkan Kesan – Kesan Allah Bersifat Qidam B3D12E1 Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B1D25E1 Mengenal dan membezakan perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6) Jawi .3. V: Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan. 6. .3 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.

تيكنولوضي. B3D20E5 Menghafaz Tahiyyat Akhir Dengan Betul.3.3 Mengenal. 3. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir Dengan Betul. Vi: Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Contoh: ‫بورضر.5. B1D17E5 Membaca Tahiyyat Akhir.1 Mengenal.‫ؤيتامين.34 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 1-13 3. B3D28E11 Membaca Perkataan Bahasa Inggeris Yang Senarai semak Lembaran kerja Buku tulis . ؤيروس.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat. Senarai semak Soal jawab 3)Ibadah 6)Jawi 6. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris Dengan Betul. كومونيكاسي‬ B1D25E1 Mengenal Dan Membezakan Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris B3D28E10 Mengena lPerkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. B2D17E5 Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir. اينترنيت‬ . 6.

B1D12E1 Menyebut Pengertian ArRahman Dan Ar Rahim. Senarai semak 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja Nasyid . B3D28E12 Menulis Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. 2.1 Menyatakan Pengertian Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim. 2.3 Menyatakan Tanda-Tanda Sifat ArRahman Dan Ar Rahim Terhadap Hambanya.2 Membaca Dan Menerangkan Dalil Naqli Tentang Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim.5 Memahami NamaNama Allah: ArRahman Dan Ar Rahim 2.5.Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. B2D12E1 Menyatakan TandaTanda Sifat Al Rahman Dan Ar Rahim Allah Swt terhadap Hambanya.5.5. 35 1)Al Quran Al Maidah Ayat 14-36 2.

5.2. Vii: Ayat Yang Mengandungi Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan.1 Mengenal. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris.4 Menyatakan Bagaimana Membentuk Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Pemurah.3 Mengenal. 6. Contoh: ‫علي ممباخ بوكو تيك س جاوي‬ B4D14E7 Mengenal Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja Lembaran kerja Buku kerja/latihan . B4D14E8 Membaca Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.3. 6)Jawi 6.

a. 4.5 Menerangkan Cara Rasul Allah Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.w Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.3 Memahami dan mengambil Iktibar daripada peristiwa berkaitan Hajarul Aswad. Viii: Ayat yang B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan etul. 4.1 Mengenal.6 Menyebut Sifat-Sifat Rasulullah Semasa Peristiwa Pertelingkahan Perletakan Hajarul Aswad: i) Adil ii) Bijaksana iii) Sabar 4.mengikut sebutan dengan betul. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.7 Menyebut Kelebihan Mengucup Hajarul Aswad.3 Mengenal.3. 6)Jawi 6. Tasmik/senarai semak 4)Sirah Soal jawab Gambar Lembaran kerja pemerhatian Lembaran kerja Buku tulis/kerja Kad imbasan . B3D23E1 Menyebut Cara Rasul Allah S. 6.3.3. 36 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 37-57 4.3.

4 Menyatakan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Karim B3D15E1 Menyatakancara-cara memuliakan Allah B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Karim Nasyid Soal jawab Lembaran kerja . Ayat 58-76 Tasmik 2) Akidah 2.7. Surah al-Maidah 1. 37 1 ) Al-Quran 1. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.3 Menyatakan bagaimana cara-cara memuliakan Allah 2.mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan Rumi Contoh: ‫اشرف سوك ماكن بوركر داكيغ‬ B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan b etul.7.7 Nama-nama Allah Al Karim 2.

3.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dengan betul dan bertajwid 1.3 Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. 38 1) Al-Quran 1.1 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dan Surah AlQuraisy 1. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. 6. Lembaran kerja Kad imbasan Contoh: Asyraf suka makan burger daging. .1.6) Jawi 6.Senarai semak Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.4 Membaca dan menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid B4D3E1 Membaca surah al ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Lembaran kerja B4D7E1 Tasmik Menghafaz Surah Al. B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.1.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.

5.B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. dengan betul B2D17E5 3. Senarai semak Soal jawab Pemerhatian B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan .5. solat dengan betul ketika solat B3D20E5 Menghafaz tahiyat akhir dengan betul. 3 ) Ibadah 3. B4D8E1 Menghafaz Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.6 Menghafaz Tahiyat Membaca bacaan dalam Akhir.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat ( Tahiyat Akhir ) 3.5 B1DI1E Membaca dan menghafaz Membaca Tahiyat bacaan tahiyat akhir Akhir.

1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Kad imbasan .betul ketika solat.3 Ayat yang mengandungi serapa perkataan Bahasa 6. 6 ) Jawi 6. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan mengikut yang betul dan Istiqamah. B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna.3. B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan.bacaan Tahiyyat akhir dan salam dengan betul. B5D2E1 Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal.

Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Lembaran kerja . ejaan rumi Contoh: Asyraf suka makan burger daging.Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful