RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI INSTRUMEN

1) Al-Quran 2) Akidah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 1-29 2.1 2.1.1 Beriman kepada Malaikat Menyatakan pengertian Malaikat 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2.1.3 Menyebut 10 nama-nama Malaikat yang wajib diketahui 2.1.4 Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat yang wajib diketahui.

- Senarai Semak - Rekod Tasmik B1D9E1 Menyebut pengertian Malaikat B1D9E2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat B2D9E1 Menyenaraikan 10 nama malaikat B2D9E2 Menyatakan tugas – tugas 10 malaikat - Buku Aktiviti - Lembaran Kerja - Soal jawab - Senarai semak

1

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

terbuka dan tertutup

dan tertutup dengan betul.

sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul

- Senarai semak

1) Al-Quran 3) Ibadah

Bacaan Surah al-Baqarah Ayat 30-61 3.1 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

-Senarai semak -Rekod Tasmik 3.1.1 Menyatakan pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.2 Menyebut contoh-contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.1.3 Menerangkan perbezaan Fardhu Ain dan Fardhu kifayah. B1D13E1 Menyebut pengertian Fardhu Ain B1D13E2 Menyebut pengertian Fardhu kifayah B2D13E1 Menyebut contohcontoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. B1D13E2 Menyatakan perbezaan antara Fardhu ain dan fardhu kifayah -Gambar yang berkaitan - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai Semak

2

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca , membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti - Soal jawab - Senarai semak

B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 1) Al-Quran Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 62 – 88 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul - Senarai semak - Rekod Tasmik 4.1.1 Menyatakan pekerjaan nabi semasa kecil mengikut peringkat umur -Gambar - Lembaran Kerja - Bercerita - Senarai semak

4) Sirah

3

B1D18E1 Menyebut pekerjaan Nabi Muhammad SAW semasa kecil Mengikut peringkat umur.

6) Jawi / Pemulihan Jawi

6.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

6.1.1 Membaca membina dan menulis perkataan yang

B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada

- Kad Huruf - Kad Suku Kata - Buku Aktiviti

Perkataan dua suku kata B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul B1D24E3 Menulis perkataan yang`terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .1 Memahami dan mengamalkan adab tidur .1.Senarai semak .Senarai Semak .Rekod Tasmik 5.1 Menyatakan adab sebelum tidur.Senarai semak 1) Al-Quran 5) Akhlak 4 Bacaan Surah AlBaqarah Ayat 89-112 5. 5. B1D21E1 Menyebut Adab Tidur .1.* B2D21E1 Menyatakan Adab Tidur * Menunjukkan pergerakan badan -Carta Adab Tidur .2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur.terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup terdiri daripada suku kata perkataan dua terbuka dan tertutup dengan sukukata terbuka dan betul tertutup dengan betul i.Soal jawab .

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Kad Suku Kata Terbuka / Tertutup -Soal jawab -Senarai semak 1) Al-Quran 5 2) Akidah Surah al-Baqarah Ayat 113-141 2. B1D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Rekod Tasmik .membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.1 2. 6.5 B2D9E3 .1 Membaca. .1 Membaca. B1D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. seperti mengangguk dan memberi isyarat adab – adab tersebut.1.Senarai Semak . B1D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1.

1.Senarai semak .Kad Ayat .Buku Aktiviti . Menyatakan dalil naqli akan kewujudan Malaikat. 6. B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Menerangkan kesan beriman kepada 2. B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul Menyatakan dua perbezaan antara sifat malaikat dan manusia.7 Malaikat.1 Membaca. 2.6 Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dengan B3D9E1 sifat manusia. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Beriman kepada Malaikat.Senarai semak . membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. .Kad Suku Kata .1 Membaca. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris = pembaris B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri dari tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Menerangkan kesan beriman kepada Malaikat. ii.Lembaran Kerja .Lembaran kerja .1.1.

6.Buku Aktiviti .Lembaran kerja .Senarai semak .Rekod Tasmik 3) Ibadah .1 Memahami dan menghayati konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D16E2 Menyatakan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah. 3.5 Menjelaskan akibat tidak melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1.1) Al-Quran Surah al-Baqarah Ayat 142-169 3. ii.1.Senarai Semak . B2D24E1 Membaca perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E2 Membina perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B2D24E3 Menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul .1 Membaca.Lembaran kerja .4 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Senarai semak 6 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.Kad Suku Kata .1. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 3. Perkataan tiga suku kata Contoh: se + ko + lah = sekolah pem + ba + ris =pembaris . B3D16E1 Menyatakan faedah melakukan perkara Fardu Ain dan Fardu Kifayah.1 Membaca.Buku Aktiviti .

B2D18E1 Menyatakan faktorfaktor yang mendorong Nabi Muhammad S. Contoh: se+ko+lah. membina dan Membaca perkataan menulis perkataan terdiri yang terdiri daripada daripada tiga suku kata tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan terbuka dan tertutup betul. dengan betul. 6.W 4.Lembaran kerja .Buku Aktiviti .Gambar Yang bersesuaian .Senarai Semak .1) Al-Quran 4)Sirah Al-Baqarah Ayat-170-190.1 B2D24E1 Membaca. Membina dan Menulis Perkataan yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup (Perkataan Tiga Suku Kata) . .1.2 Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul (Pekerjaan Nabi Semasa Kecil Membaca. 4.Senarai semak 7 . pem+ba+ris B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.A.Lakunan .3 menjalankan Menyatakan akhlak Nabi pekerjaan sebelum dalam melaksanakankan dilantik menjadi pekerjaan.Rekod Tasmik 4. Rasul.1.1.Soal jawab -Senarai semak 6) Jawi / Pemulihan Jawi . B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Contoh: sekolah+saya+cantik - Buku aktiviti Kad Perkataan/huruf Lembaran kerja Senarai Semak .2.2 Membaca.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 8 1. B2D24E3 Menulis perkataan - Kad kalimah/ ayat Lembaran kerja Buku aktiviti Senarai Semak - Senarai semak Amali/ lisan 5) Adab 5.1 Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun Ayat 1-4 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup ( Perkataan Tiga Suku Kata) 6. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.3 5.1.1 Membaca.1) Al-Quran 1. B1D5E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun B3D24E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur. membina dan menulis ayat daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Menyatakan kebaikan Memahami dan beradab sebelum dan Mengamalkan Adab Tidur selepas bangun dari tidur. B4D10E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

yang terdiri daripada tiga sukukata Surah al-Baqarah Ayat 191 – 215 B1D11E1 Menyebut pengertian sifat Wujud Allah SWT.3. B3D11E2 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan Allah SWT.3.3.2 Menyatakan Hukum Mempercayai Allah Bersifat Wujud 2.1 Menyatakan Pengertian Allah Bersifat Wujud 2.5 Menerangkan Kesan Mempercayai Kewujudan Allah 2. -Rekod tasmik -Senarai Semak Senarai semak Soal jawab Gambar Lembaran kerja Buku aktiviti Benda-benda maujud Carta ayat alQuran 1) Al-Quran 9 2.4 Menerangkan Bukti Kewujudan Allah 2.3. B3D11E1 Menerangkan buktibukti kewujudan Allah SWT. B2D11E1 Menyatakan buktibukti kewujudan Allah SWT.3 Membaca dan Menerangkan Dalil Naqli Allah Bersifat Wujud (Surah al-Ikhlas) 2. B1D11E2 Menyatakan hukum beriman kepada sifat Wujud Allah SWT.3.3 Memahami Sifat Allah 2) Akidah -Allah Bersifat Wujud .

Perkataan Tiga Suku Kata B2D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup - Lembaran kerja 10 1.1 Membaca.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid - Rekod Tasmik Carta ayat Senarai Semak Buku aktiviti . - Senarai Semak Kad perkataan/ huruf Buku aktiviti 6.1 Membaca dan B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D5E1 B2D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul. 6.1.1.6) Jawi / Pemulihan Jawi B2D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka & tertutup dengan betul.1 Membaca. Surah Al-Baqarah Ayat 216-224 Surah Al-Kafirun Ayat 5 – 6 1. ii.

B2D5E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlKafirun. 1) Al-Quran Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah AlKafirun. . B3D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan betul. B3D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan betul.menghafaz surah AlKafirun. B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlKafirun. B4D1E1 Membaca surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

2. -Senarai semak . waktu dan bilangan rakaatnya.2.2 Menyatakan nama solat fardhu.1 B3D27E1 .2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu.4 Menerangkan faedah mendirikan solat.1 6.2. B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya.1 Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya.2. bilangan rakaat dan waktunya. 3. 3. B1D14E2 Menyebut namanama solat fardhu. 3.1.Amali solat -Pemerhatian . 3.Gambar -Bersoal jawab 6. B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat.B4D5E1 Menghafaz surah AlKafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli solat fardhu dan ertinya. B3D17E1 Melakukan solat fardhu. 3) Ibadah 3.

membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. iii. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca. - Senarai semak Kad perkataan/ huruf Lembaran kerja Buku aktiviti 1) Al-Quran 11 Surah Al-Baqarah Ayat 225 .245 - Rekod Tasmik . Perkataan empat suku kata atau lebih Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi Membaca.

2) Akidah 2.1 Menyatakan pengertian AlAffu dan Al-Ghafur 2.6.1 Membaca. Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul - Senarai semak Kad huruf/perkataan Buku aktiviti B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul B3D27E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih .6 Memahami Nama-nama Allah : Al-Affu dan Al-Ghafur 2.6.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.2 Membaca dan memahami dalil naqli tentang Nama Allah Al-Affu dan Al-Ghafur B1D12E2 Menyebut pengertian Al-Affu dan Al-Ghafur -Senarai Semak -Lembaran kerja .1.Carta ayat 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.

suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1.1.1 Membaca. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii.1.4 Menjelaskan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur. B5D3E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dengan betul dan istiqamah B6D2E1 Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur dan boleh dicontohi 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.1 Memahami dan mengamalkan adab Tidur 5. membina dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iii. Perkataan empat suku kata atau lebih - Senarai semak Kad huruf/ perkataan Buku aktiviti Lembaran kerja .1 Membaca.1 Membaca. 12 1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246 – 259 Rekod Tasmik 5) Adab 5. Perkataan empat suku kata atau lebih 6.

3. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat - Amali solat Gambar Senarai semak Pemerhatian B3D18E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut .3 Memahami dan mengamalkan perlakuan solat 3.2 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat.1 Menyatakan perlakuan dalam solat 3.1) Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260-281 Rekod Tasmik 3) Ibadah 3.3.

urutan. B3D27E3 6) Jawi / Pemulihan Jawi - Senarai semak Kad huruf/perkataan Lembaran kerja Buku aktiviti . 6. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup . 6.1.Perkataan empat suku kata atau lebih B3D27E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. iii. B3D27E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis perkataan terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca .

membina. i- B4D13E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan Ayat daripada tiga tertutup dengan perkataan betul.2.1.4 Menjelaskan iktibar yamg boleh diambil daripada cara nabi bekerja.1 Membaca . . :‫جونتوه‬ B4D13E2 Membina ayat yang .membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 4.Rekod Tasmik 1) AlQura n 4) Sirah Surah Al-Baqarah Ayat 282-286 14 4.1 Memahami dan mengambil iktibar daripada pekerjaan nabi sebelum dilantik menjadi rasul 6.2 Membaca . B3D21E1 Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi sebagai contoh dalam amalan seharian. - Senarai semak Gambar Soal jawab 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

‫سكوله – ساي. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.جنتيق‬ terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan .

.betul. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B2D2E1 Membaca ayat-ayat daripada surah alKauthar. Bacaan dan Hafazan 1. STANDARD PRESTASI B1D2E1 Membaca kalimah dan potongan ayat surah Al-Kauthar.1. 15 -Senarai semak tasmik. INSTRUMEN 1) Al-Quran -Kad Kalimah dan potongan ayat. B3D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan betul. -Senarai semak tasmik. B1D6E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah alKauthar.1 Membaca dan menghafaz surah AlKauthar STANDARD PEMBELAJARAN 1. B2D6E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah alkauthar.2 Membaca dan menghafaz surah Al-Kauthar dengan betul dan bertajwid. B3D2E1 Membaca surah alkauthar dengan betul. .MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1.

1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan betul. B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat. 3. B1D16E1 Membaca lafaz takbiratulihram.B4D2E1 Membaca surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. -Senarai semak tasmik. -Amali -Tunjuk cara -Senarai semak Kem Bestari Solat . B4D6E1 Menghafaz surah alkauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 3) Ibadah 3.4.2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul.4 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dan lafaz niat solat. 3.4. B1D16E2 Membaca lafaz niat solat.

-Kad Huruf -Buku Latihan B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga .2 Membaca. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. i- B4D13E1 Boleh membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.1 Membaca.B3D19E1 Membaca dan menghafaz takbiratulihram dengan lafaz yang betul.2. B3D19E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Ayat daripada 3 perkataan Contoh: Sekolah – saya – cantik. 6.membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.

. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

1) Al-Quran 16 Surah Al-Imran Ayat 1 hingga 15 -Senarai semak Tasmik al-Quran 5) Adab 5. Masuk Dan Keluar Rumah B1D22E1 Menyebut adab masuk dan keluar rumah. -Tunjuk cara -Soal jawab .adab mengamalkan adab masuk rumah.1 Memahami dan Menyatakan adab .2 5. B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah.2.

membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.2 Membaca. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi Contoh: ‫سكوله ساي بسر‬ .1 Membaca. 6.2. B4D13E2 Membina ayat yang terdiri daripada 3 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. B4D13E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. iAyat daripada Tiga Perkataan B4D13E1 Boleh membaca.

2.6. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2.3 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah.6. 17 B3D14E1 Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah. 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 16-45 -Senarai semak Tasmik al-Quran 2) Akidah 2.B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D14E2 Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al-A’fu dan Al-Ghafur.4 Menyatakan kesan beriman dengan sifat AlA’fu dan Al-Ghafur. -Soal jawab .6 Memahami namanama Allah Al-A’fu dan Al-Ghafur.

1 Membaca dan menghafaz B3D20E1 Membaca doa iftitah -Tunjuk cara .5 Membaca dan 3. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.6)Jawi / Pemulihan Jawi 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 46-77 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 6.5.2 Membaca. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca.2.

6) Jawi / Pemulihan Jawi 6. -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi . membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Ayat daripada empat perkataan. dan surah al. 18 doa iftitah dan Surah AlFatihah dengan betul.2. B3D20E2 Membaca dan menghafaz doa iftitah dan al fatihah dengan betul.2 Membaca. 6. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup. B3D20E3 Menghafaz bacaan doa iftitah dan al fatihah dengan betul.fatihah dengan betul. ii.menghafaz bacaan dalam solat.1 Membaca.

3.tertutup dengan betul. B2D17E2 Menghafaz bacaan rukuk. iktidal dan sujud.2. B3D20E2 Menghafaz bacaan rukuk.5.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat. iktidal dan sujud dengan betul. iktidal dan sujud dengan betul.2 6.2 Membaca dan menghafal bacaan rukuk. 19 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 78-108 -Senarai semak Tasmik al-Quran 3) Ibadah 3. B1D17E2 Membaca bacaan rukuk.iktidal dan sujud. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 B4D13E4 . -Tunjuk cara -Carta gambar -Kad Imbasan -Amali Solat -Senarai semak bacaan dalam solat -Buku pencapaian KBS. 6) Jawi / 6.

membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. Ayat daripada empat perkataan.2 5. B4D13E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. -Tunjuk cara -Soal jawab . masuk dan keluar B2D22E1 Menyatakan adab masuk dan keluar rumah. B4D13E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 20 1) Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 109-140 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 5) Adab 5.Pemulihan Jawi Membaca.2. Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.2 Memahami dan Menyatakan adab-adab mengamalkan adab keluar rumah. ii. Membaca.

membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 6) Jawi / Pemulihan Jawi 6.1 Membaca. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. iii. -Kad Huruf -Buku Latihan -Senarai semak pencapaian jawi B5D6E3 . B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. 6.2.2 Membaca. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima perkataan atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.rumah B3D25E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah. Ayat daripada lima atau lebih perkataan. B4D11E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul.

B1D10E1 Menyebut pengertian Rasul dan Nabi. 2.2 Menyatakan pengertian Nabi.2. 2. 21 1)Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 141 -165 -Senarai semak Tasmik Al-Quran 2)Akidah 2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.2. -Soal jawab -Lembaran kerja .1 Menyatakan pengertian Rasul. B1D10E2 Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul .

membinadan menulis ayatdaripada suku kata terbuka dan tertutup 6.3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 2. B1D10E2 STANDARD KANDUNGAN Surah Al-Imran ayat 141 -165 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI -Kad Imbasan -Lembaran kerja INSTRUMEN . 3.2 Membaca. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Bercerita.Soal jawab.1 Membaca.2.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul.Nasyid 25 Menyebut pengertian Rasul.2.1 Menyatakan Pengertian Rasul. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan. 2. 2. MIN GGU BIDANG 1)Al-Quran 21 2)Akidah 2.2. Rasul dan Nabi.2. 6)Jawi 6.2.2 B1D10E1 1.

1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti B1D19E1 Menyatakan sejarah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah. 1. 4. 3. 2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan Menyatakan hukum beriman kepada Rasul dan Nabi.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan.2Membaca.2 Memahami dan Mengambil iktibar daripada perkahwinan - - - 4.Latih tubi menyebut suku kata.Kad imbasan.Bercerita/ cerita melalui CD. 6)Jawi 6. 2.2.2. 2. 5. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat.2. 3.Lembaran kerja. 6.Contoh perkataan dan ayat. 1)Al-Quran 22 4)Sirah Surah Al-Imran ayat 166-194 4. .3 Menyatakan hukum mempercayai perutusan Rasul.Soal jawab. 6.Lembaran kerja.Menyatakan Pengertian Nabi. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca. 1.

2 Menyatakan sifat Nabi sebagai Seorang suami. membina Dan menulis ayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup iii) Ayat daripada lima atau lebih perkataan 1.W sebagai seorang suami. 6. 4.2 Membaca.3 Meyenaraikan nama anak-anakNabi. B2D19E1 Menyebut nama anakanak Nabi Muhammad S.2. 4.Nabi. 2.A.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 3. B3D22E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad S.Suaikan perkataan sehingga menjadi ayat. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Khadijah.Contoh perkataan dan ayat.2. .Lembaran kerja.Kad imbasan. 5.2.W. membina Dan menulisayat Daripada suku kata Terbuka dan tertutup 6.A.Latih tubi menyebut suku kata. 4. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi 6)Jawi 6.1 Membaca.

Borang senarai semak. 23 B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un.dan potongan ayat Ma’un dengan betul dan dalam surah Allancar.1. 3.Latih tubi membaca.Surah Al-Ma’un ayat 1-4 ayat - 1. 2. 1.Imran 195-200 1. 1)Al-Quran Surah Al.3 B1D3E1 Membaca dan Membaca kalimah menghafaz surah Al. .Kad kalimah/ayat.suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D7E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Al Ma’un. B2D7E1 Menghafaz ayat-ayat daripada surah AlMa’un Al-Ma’un dengan betul. Ma’un.

Menyatakan nama 25 2. 1.2. B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. orang Rasul.Soal jawab.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul. 2.Nasyid 25 B2D10E1 Rasul.B3D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan betul. .5 Menyatakan tugasTugas Rasul.Carta tugas B2D10E2 Rasul. 2)Akidah 2.2.4 Menyebut 25 orang Rasul yang wajib diketahui.Carta namanama Rasul. B4D3E1 Membaca surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B3D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan betul. Menyatakan tugastugas Rasul. 2. 4. 3.

Latih tubi B6D5E1 menyebut suku Membaca ayat kata.Contoh perkataan dan ayat.Talaqi kalimah musyafahah . 3.1. cara-cara kepada 6)Jawi 6.1 Membaca.6 Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul.3 Membaca dan Al.Lembaran kerja.2. 6. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup iv) Ayat daripada rangkai kata.1 Membaca dan menghafaz surah 1. dengan betul. 5. 4. dan 2. B3D10E1 Menyebut beriman Rasul. 1.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup.menghafaz surah Al- B1D7E1 Membaca menghafaz 1.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Kad imbasan.2. 6. daripada rangkai kata 2. 1)Al-Quran Surah An-nisa’ ayat 1-6 1.2 Membaca.2.Kad kalimah/ayat.

B4D7E1 Menghafaz surah AlMa’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid. 4.Borang senarai semak.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah.membaca. ayat 3. B4D11E1 2. dan potongan dalam surah Ma’un.Soal jawab. 5.24 Ma’un ayat 5-6 Ma’un dengan betul dan bertajwid.Simulasi. B3D3E1 Membaca surah AlMaun dengan betul. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul B5D41E1 Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan istiqomah .2.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah 1. B2D3E1 Membaca ayat-ayat daripada surah AlMa’un. 5)Adab 5.Latih tubi Al.

Lembaran kerja.Kad imbasan.23 1. 4. adab keluar boleh 6)Jawi 6.2.1 Membaca.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.2.Contoh perkataan dan ayat.Contoh kesan beriman kepada 2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup. 3. 2.Soal jawab.Permainan mencantum kad suku kata dan perkataan. 1.7 Menyebut sifat – sifat Rasul –: B 3 D10 E2 Menyebut sifat –sifat wajib bagi Rasul . B6D5E2 Membina ayat daripada rangkai kata dengan betul. 2.Sumbang saran. B6D5E1 Membaca ayat daripada rangkai kata dengan betul. 6. 2. 3.2 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Rasul . 1-Al Quran 25 2-Akidah Surah Nisa’ Ayat 7 . membina dan menulis ayat daripada suku kata Terbuka dan tertutup.B6D3E1 Melakukan masuk dan rumah dan dicontohi.2 Membaca. 5. iv) Ayat daripada rangkai kata.

Borang senarai semak. 6. 2. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca . 3.Carta solat.Lembaran kerja. sifat Harus B 3 D10 E3 Menyebut sifat –sifat mustahil bagi Rasul Rasul. 4. 3-Ibadah 3.3 Membaca dan menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan B 3 D20 E3 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud dan salam .Kad imbasan. 4.1. Sifat Mustahil 3. 5. 3. iv.ayat daripada rangkaikata . 2. 2. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 26 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 24-44 - 1.Latih tubi.2. Sifat Wajib 2. 6-Jawi 6.5.8 Menerangkan kesan B3 D10 E4 beriman kepada Rasul Menyebut sifat –sifat harus bagi Rasul 1.CD solat.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Contoh perkataan dan ayat. contoh : Hamidah –anak emaskeluarga – Haji Hamid.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat 3.2.membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup .Permainan.2 Membaca.

3. Contoh : Ayah –beli.beg sekolahuntuk – adik.Lembaran kerja.2 Memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan Nabi 4.Kad imbasan.2. membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup 6.salam dengan betul 6-Jawi 2 6.4 Menyatakan beberapa nama isteri Nabi yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah 4.Sumbangsaran. lain selepas perkahwinan dengan Khadijah B 3 D22 E1 Menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad s. Membaca.Suaikan suku kata/perkataan sehingga menjadi ayat.Permainan.Soal jawab.w 1. 27 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 45-73 4. 2.2.a. iv. dengan betul. B 2 D19 E2 2. B6 D5 E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul B6 D5 E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul 1.5 Menyatakan iktibar daripada perkahwinan Nabi Muhammad s. nama isteri Nabi yang 4. 4.2. Menyatakan beberapa 3. membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.1 Membaca .w sebagai 4-Sirah .a.Lembaran kerja.Bercerita. 5.ayat daripada rangkaikata .Contoh perkataan dan ayat.

1 Mengenal . 5.Kad imbasan.Lakonan.1 B 1 D23 E1 Menyatakan adab.Borang senarai semak.3. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan inggeris yang dikekalkan 6. 5-Akhlak 5. 3.3 Mengenal. membaca dan menulis perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .3. 4.Penerangan.Soal jawab. . 6.adab di Menyebut adab di sekolah sekolah* Menunjukkan pergerakan badan seperti menggangguk dan member isyarat adab-adab tersebut. 4. 2.Permainan.Lembaran kerja. 2.Soal jawab.94 1.3 Adab di Sekolah 5. 5. 1.Borang senarai semak.Perkataan bahasa Arab asal yang dikekalkan ejaannya Contoh Am Khas B3 D28 E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E1 Mengenal perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3 D28 E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1. 28 1-Al Quran Surah Nisa’ Ayat 74 .seorang suami. 6-Jawi 6.Teka perkataan.

Permainan. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 3.Lembaran kerja.2 Hukum mempercayai Allah B1D11E3-Menyebut pengertian sifat Qidam Allah S.W.Soal jawab.B 2 D23 E1 Menyatakan adab di sekolah 6-Jawi 6.4. ii-perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan Contoh: Sabu n B3 D 28 E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 1.Lawatan.Borang senarai semak.4Memahami sifatsifat 2. B3 D28 E5 Membaca bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kertas B3 D 28 E6 Menulisl bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul 29 1)Al-Quran 1. 6. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul .Penerangan.Teka perkataan.Borang senrai semak.Kad imbasan.3. 5. 2)Akidah . 4.1 Mengetahui Allah bersifat Qidam pengertian Allah bersifat Qidam 2.1 Surah An-Nisa Ayat 95-121 2. 6. 2.Sumbangsaran. 2. 4.1 Mengenal .4.T B1D11E4Menyatakan hukum 1.Soal jawab. 5.3 Mengenal . 3.

Soal jawab. 2.Borang senarai semak.Permainan.Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E3.bersifat Qidam 2. 6)Jawi 6.W.3. 4. 3.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah bersifat Qidam beriman dengan Qidam Allah S.T bersifat Qidam B4D14E1-Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D14E2. 5.Kad imbasan. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab 6.W.3 Mengenal.T B2D11E2Menyatakan buktibukti Allah S. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab iii-Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan .1Mengenal.Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan bahasa arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul 1.4.Lembaran kerja.

MIN GGU 30

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan menghafaz surah AlQuraisy ayat 1-3

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Membaca dan menghafaz surah Quraisy dengan betul dan bertajwid

STANDARD PRESTASI B1D4E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid. B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan

INSTRUMEN

1)Al-Quran

Kad kalimah Senarai semak Rakaman bacaan

bacaan yang betul dan bertajwid.

3)Ibadat

3.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat awal dengan betul

B1D17E4 Membaca tahiyyat awal B2D17E4 Menghafaz bacaan tahiyyat awal B3D20E4 Menghafaz tahiyyat awal dengan betul Senarai semak bacaan

6)Jawi

6.3 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

6.3.1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. iv. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan

B3D28E4 Mengenal Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D28E5 Membaca perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan

Kad imbasan Lembaran kerja

betul. B3D28E6 Menulis perkataan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Surah An-Nisa’ Ayat 122-127 Senarai semak

31

1)Al-Quran

1.1 Membaca dan menghafaz Surah AlQuraish Ayat 4-5

1.1.4 Membaca Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid. Menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid.

B1D8E1 Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam Surah Quraisy. B2D4E1 Membaca ayat-ayat daripada Surah Quraisy. B3D4E1 Membaca Surah Quraisy dengan betul. B4D4E1 Membaca Surah

Senarai semak Kad potongan ayat

Bani Auf.3 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad iaitu Bani Quraisy.2 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya perebutan meletakkan Hajarul Aswad B1D20E1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad B2D20E1 Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajarul Aswad Senarai semak Lembaran kerja Gambar Soal jawab 4.3.3. 4)Sirah 4.3 Memahami dan mengambil iktibar daripada Peristiwa Hajarul Aswad 4. B2D20E2 Menyebut nama puak Arab yang berselisih faham tentang meletakkan Hajarul Aswad . B4D8E1 Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.3.1 Menyebut pengenalan Hajarul Aswad 4. Bani Abdi Al-Dar dan Bani Mahzum.Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah 5. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul.6)Jawi 6. B4D14E4 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul Kad imbasan Lembaran kerja Senarai semak 32 1)Al-Quran 1. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6.3 Mengenal.3 Mengenal.3.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah 5.3.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah B3D26E1 Melakukan adab-adab di sekolah B4D12E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul B5D5E1 Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi 6. iv.Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan.3.1 Mengenal.1 Surah Al-Nisa’ ayat 128-147 5. .1 Mengenal.3. membaca B4D14E4 Senarai semak 5)Adab Lembaran kerja Gambar/video Senarai semak 6)Jawi 6.

2.4.4. Tasmik 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja . B4D14E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Senarai semak Kad imbasan Buku tulis 33 1)Al Quran Surah An Nisa Ayat 148-176 2.4 Menerangkan dalil `Akli Allah Bersifat Qidam.5 B2D11E2 Menyatakan buktibukti Allah Bersifat Qidam.membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul Mengenal ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang iv Ayat yang mengandungi dimelayukan dengan perkataan serapan betul Bahasa Arab yang dimelayukan B4D145 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul.4 Memahami Sifat-Sifat Allah: Allah Bersifat Qidam 2.

B3D28E8. Membaca perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut esbutan dengan betul. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris.3.3 Mengenal. Contoh: ‫ضول ف. . 6. 6. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. B3D28E9 Menulis perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.Menerangkan Kesan – Kesan Allah Bersifat Qidam B3D12E1 Menerangkan kesan beriman Allah Bersifat Qidam B1D25E1 Mengenal dan membezakan perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris 6) Jawi .1 Mengenal. تيك س‬ Senarai semak Lembaran kerja Buku latihan B3D28E7 Mengenal perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. V: Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan.

Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris Dengan Betul. B2D17E5 Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir. B1D17E5 Membaca Tahiyyat Akhir. كومونيكاسي‬ B1D25E1 Mengenal Dan Membezakan Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris B3D28E10 Mengena lPerkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Tahiyyat Akhir Dengan Betul.34 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 1-13 3. ؤيروس.5 Membaca Dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat. B3D28E11 Membaca Perkataan Bahasa Inggeris Yang Senarai semak Lembaran kerja Buku tulis .3.1 Mengenal. 3.‫ؤيتامين.5. Senarai semak Soal jawab 3)Ibadah 6)Jawi 6. تيكنولوضي. 6. Vi: Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Contoh: ‫بورضر. اينترنيت‬ . B3D20E5 Menghafaz Tahiyyat Akhir Dengan Betul.3 Mengenal.

2 Membaca Dan Menerangkan Dalil Naqli Tentang Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim.5. B3D28E12 Menulis Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. B2D12E1 Menyatakan TandaTanda Sifat Al Rahman Dan Ar Rahim Allah Swt terhadap Hambanya. 2. Senarai semak 2)Akidah Soal jawab Lembaran kerja Nasyid .5 Memahami NamaNama Allah: ArRahman Dan Ar Rahim 2.3 Menyatakan Tanda-Tanda Sifat ArRahman Dan Ar Rahim Terhadap Hambanya.5. B1D12E1 Menyebut Pengertian ArRahman Dan Ar Rahim.Dieja Mengikut Sebutan Ejaan Rumi Dengan Betul. 35 1)Al Quran Al Maidah Ayat 14-36 2. 2.1 Menyatakan Pengertian Nama Allah ArRahman Dan Ar Rahim.5.

1 Mengenal.2. Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Inggeris. B4D14E8 Membaca Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. 6. Vii: Ayat Yang Mengandungi Perkataan Yang Dieja Mengikut Sebutan.5.3 Mengenal. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja Lembaran kerja Buku kerja/latihan . Membaca Dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris.4 Menyatakan Bagaimana Membentuk Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Pemurah. Contoh: ‫علي ممباخ بوكو تيك س جاوي‬ B4D14E7 Mengenal Ayat Yang Mengandungi Perkataan Bahasa Inggeris Yang Dieja Mengikut Sebutan Dengan Betul. 6)Jawi 6.3.

membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggeris. B3D23E1 Menyebut Cara Rasul Allah S.5 Menerangkan Cara Rasul Allah Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.a.6 Menyebut Sifat-Sifat Rasulullah Semasa Peristiwa Pertelingkahan Perletakan Hajarul Aswad: i) Adil ii) Bijaksana iii) Sabar 4. 4. 4.3 Mengenal. 6. 6)Jawi 6. membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. 36 1)Al Quran Surah Al Maidah Ayat 37-57 4.3.1 Mengenal.3 Memahami dan mengambil Iktibar daripada peristiwa berkaitan Hajarul Aswad.3.7 Menyebut Kelebihan Mengucup Hajarul Aswad.w Menghakimi Perletakan Hajarul Aswad.3.mengikut sebutan dengan betul.3. Tasmik/senarai semak 4)Sirah Soal jawab Gambar Lembaran kerja pemerhatian Lembaran kerja Buku tulis/kerja Kad imbasan . Viii: Ayat yang B4D14E7 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan etul.

7 Nama-nama Allah Al Karim 2. B4D14E9 Menulis ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. Ayat 58-76 Tasmik 2) Akidah 2. 37 1 ) Al-Quran 1.3 Menyatakan bagaimana cara-cara memuliakan Allah 2.mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan Rumi Contoh: ‫اشرف سوك ماكن بوركر داكيغ‬ B4D14E8 Membaca ayat yang mengandungi perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan b etul.7.4 Menyatakan kesan beriman kepada Allah bersifat Al-Karim B3D15E1 Menyatakancara-cara memuliakan Allah B3D15E2 Menyatakan kesan beriman kepada Allah yang bersifat Al-Karim Nasyid Soal jawab Lembaran kerja . Surah al-Maidah 1.7.

B4D14E10 Mengenal ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.Senarai semak Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.4 Membaca dan menghafaz Surah Quraisy dengan betul dan bertajwid B4D3E1 Membaca surah al ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.1.1. Lembaran kerja B4D7E1 Tasmik Menghafaz Surah Al.6) Jawi 6.3 Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.3. Lembaran kerja Kad imbasan Contoh: Asyraf suka makan burger daging. . 6. 38 1) Al-Quran 1.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dengan betul dan bertajwid 1.1 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ma’un dan Surah AlQuraisy 1. B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.

solat dengan betul ketika solat B3D20E5 Menghafaz tahiyat akhir dengan betul. Senarai semak Soal jawab Pemerhatian B3D20E6 Membaca bacaan dalam solat dengan .5.6 Menghafaz Tahiyat Membaca bacaan dalam Akhir. 3 ) Ibadah 3. B4D8E1 Menghafaz Surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.B4D4E1 Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.5.5 Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat ( Tahiyat Akhir ) 3. dengan betul B2D17E5 3.5 B1DI1E Membaca dan menghafaz Membaca Tahiyat bacaan tahiyat akhir Akhir.

1 Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan B4D14E11 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Kad imbasan . B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan.bacaan Tahiyyat akhir dan salam dengan betul. B6D1E1 Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. B5D2E1 Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal.3 Ayat yang mengandungi serapa perkataan Bahasa 6.betul ketika solat. B5D1E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan mengikut yang betul dan Istiqamah. 6 ) Jawi 6.3.

ejaan rumi Contoh: Asyraf suka makan burger daging. B4D14E12 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Lembaran kerja . Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful