P. 1
PENDEKATAN KOLABORATIF

PENDEKATAN KOLABORATIF

|Views: 57|Likes:
Published by Divakaran Murugesan

More info:

Published by: Divakaran Murugesan on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. Pengurusan masa yang baik. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. James L. Cooper. Dalam kedua-dua situasi.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews. Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan.. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Roberta S. Peter. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. guru berperanan sebagai fasilitator. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. Hawkes..Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif. Davidson. Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri . mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif. http://panitiasejarahsmkseafield.blogspot.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. Neil.

Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. Jika timbul persoalan. Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Sabah. 31. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Guru memantau. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No.. 90009 Sandakan. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu.. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil.sendiri.

Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas. Jabatan Ilmu Pendidikan. Selain itu. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin. dalam rencana ini.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran .teachersrock..A. tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak. 13 Mei 2000 http://www. Dip.Ng Kim Choy (M. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan.Tech. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut.). Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik. pembelajaran konteksual. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira. konstruktivisme. Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian. Lantaran itu. MPSS. (Hons. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif.Ed. Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr.Mgt. Ketua Jabatan. skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja. Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya.B. Justeru itu.).

amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. Dr. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. Sun dan Dr. al. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. Berasaskan huraian kuliah Dr. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Kuliah Dr. Mengikut Matthews et. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. Dr. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . dalam kuliah Dr. Bagaimanapun. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. Sun.koperatif. Dalam kuliah Dr. Pada akhir kuliah. Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. Star. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. Dr. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. Dalam kuliah Dr. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Sekiranya perlu. Dr. Sun untuk komen dan penilaian. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. Star. sifat pelajar. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Pada permulaan semester. Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. Selain itu. Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Sun. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. Star. dan autoriti pengetahuan. Sun dan Dr. prosedur Dr.

Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Dalam pada itu. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. Dalam semua situasi kolaboratif. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. fungsi. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan. dan penilaian yang tepat. Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan. Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar. Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah. Matthews et. dan darjah penglibatan pengajar. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. orang berinteraksi dalam kumpulan dan . Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar.Gaya. akauntabiliti individu dan kumpulan. dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya. pembinaan tugasan. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’.

” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”. Bagi pembelajaran kolaboratif pula. Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain. kumpulan komuniti. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik. Di samping itu. sturcturing positive inter-dependence. pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. asal usulnya adalah dari United Kingdom. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. Selain itu. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. kepada ‘a nonfoundational . Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain. and teaching co-operative skills. Student talk is stressed as a means for working things out. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. Justeru itu. for example when forming heterogeneous groups. Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. analysis and systematic application of structures.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah. mesyuarat jawatankuasa. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. Mengikut John Myers (1991). Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. menurut Meyers lagi. Bagi Rockwood. pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar.

Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. masalah. maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar. (2) kumpulan plenari. dari perspektif empowerment. Matthews et al. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial. Bagaimanapun dalam dekad ini. Sehubugan dengan itu. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. Mengikut Rockwood. Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. Lantaran itu. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. selepas pengajar menentukan tugasan. dari segi pembelajaran kolaboratif. 1993). Secara unggulnya. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. menerbitkan jurnal-jurnal.

Ed. eksperimen.net 5.). Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. seperti berikut. Sabah. http://whatta.. saling percaya. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru.telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan . 90009 Sandakan. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. MPSS.Tech.Mgt.). merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Jabatan Ilmu Pendidikan. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.A. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. antaranya.edu. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif. berinteraksi dan kepimpinan. Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan.ipgmksm. (Hons. Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama. Dip. Ahli kumpulan berbincang. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. 31. Ketua Jabatan. 11 Ogos 1999 http://www.B.teachersrock.

Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah. Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. Peranan guru sebagai fasilitator. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur.seperti menggunakan pengurusan grafik dll. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. ataupun antara guru denganpentadbir. antara guru dengan pelajar. Hasil secara kumpulan Hasil secara individu. • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama.

my/?p=83 . PENDEKATAN. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Ahli kumpulan berbincang. KAEDAH. saling percaya.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. 2011 by admin http://whatta. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan.edu.dikongsibersama. Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www. berinteraksi dan kepimpinan. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan.ipgmksm. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21.scribd. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. eksperimen. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->