P. 1
PENDEKATAN KOLABORATIF

PENDEKATAN KOLABORATIF

|Views: 57|Likes:
Published by Divakaran Murugesan

More info:

Published by: Divakaran Murugesan on Nov 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. guru berperanan sebagai fasilitator. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. Cooper. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri . Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan. James L.blogspot.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi.Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran. Roberta S. Pengurusan masa yang baik. Neil.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews. Davidson.. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Hawkes. Peter. Dalam kedua-dua situasi. http://panitiasejarahsmkseafield.

Jika timbul persoalan. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. 31. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik.sendiri. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. Sabah.. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. Guru memantau. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. 90009 Sandakan.

Tech. ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin.Ng Kim Choy (M.).A. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira. MPSS. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif. Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. Dip. Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya. (Hons.. Ketua Jabatan.Mgt. Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr. pembelajaran konteksual. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial. Justeru itu. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya. tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak. 13 Mei 2000 http://www.teachersrock.). skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja. Lantaran itu. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran .B. konstruktivisme.Ed. Jabatan Ilmu Pendidikan.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian. Selain itu. dalam rencana ini. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi.

Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain. Sekiranya perlu. Sun. Selain itu. Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Dalam kuliah Dr. Dr. Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Dr. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Bagaimanapun. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . Pada akhir kuliah. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Berasaskan huraian kuliah Dr. Sun dan Dr. Sun untuk komen dan penilaian. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. Dr. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. Dr. sifat pelajar. Dalam kuliah Dr. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. Kuliah Dr. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. Sun. prosedur Dr. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. dalam kuliah Dr. Pada permulaan semester. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. Sun dan Dr. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. Star. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. Star.koperatif. al. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. dan autoriti pengetahuan. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Star. Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. Mengikut Matthews et.

dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya. Dalam pada itu. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. orang berinteraksi dalam kumpulan dan . Dalam semua situasi kolaboratif. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’. Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar. dan penilaian yang tepat. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. Matthews et. akauntabiliti individu dan kumpulan. fungsi.Gaya. pembinaan tugasan. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan. Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan. Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. dan darjah penglibatan pengajar. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar.

Selain itu. Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain. Justeru itu. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik.” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. for example when forming heterogeneous groups. menurut Meyers lagi. Mengikut John Myers (1991). Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. Di samping itu. kepada ‘a nonfoundational . Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. analysis and systematic application of structures. kumpulan komuniti. Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. Bagi Rockwood. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah. pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. and teaching co-operative skills. mesyuarat jawatankuasa. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. sturcturing positive inter-dependence. pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar. Bagi pembelajaran kolaboratif pula. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. Student talk is stressed as a means for working things out. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”. asal usulnya adalah dari United Kingdom.

dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. Mengikut Rockwood. maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. 1993). menerbitkan jurnal-jurnal. dari perspektif empowerment. Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. Matthews et al. selepas pengajar menentukan tugasan.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil. Lantaran itu. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. dari segi pembelajaran kolaboratif. (2) kumpulan plenari. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. masalah. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. Bagaimanapun dalam dekad ini. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. Sehubugan dengan itu. Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar. Secara unggulnya.

11 Ogos 1999 http://www. eksperimen.Ed. http://whatta.A. Ketua Jabatan. Sabah. Ahli kumpulan berbincang.).telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru. MPSS. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.net 5.). saling percaya. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.Tech. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif. 90009 Sandakan.teachersrock.ipgmksm. Jabatan Ilmu Pendidikan. 31. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. (Hons. berinteraksi dan kepimpinan.. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan . seperti berikut. Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama. Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. antaranya.B. Dip.Mgt.edu. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.

Hasil secara kumpulan Hasil secara individu. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru.seperti menggunakan pengurusan grafik dll. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. ataupun antara guru denganpentadbir. • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Peranan guru sebagai fasilitator. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. antara guru dengan pelajar. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal.

saling percaya. Ahli kumpulan berbincang. PENDEKATAN.dikongsibersama. Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. KAEDAH.my/?p=83 .edu. berinteraksi dan kepimpinan. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan.ipgmksm. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. eksperimen. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru.scribd. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. 2011 by admin http://whatta. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->