KPD 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1

TAJUK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KUMPULAN PERLIS03(A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA MOHAMMAD AMIRUDDIN BIN RAMLI NO. ID D20112052648 NO. TELEFON 019-5444086

TUTOR E-LEARNING: DR. ANI BINTI HJ. OMAR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 Model Pengajaran Konstruktivisme Rancangan Pengajaran Harian 1 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Pendidikan Islam 1 Waja 23.04.2012 8.15 – 8.45 Pagi (30 Minit ) 23 Orang Solat Fardu Lima Waktu Mengenali Solat Lima Waktu dan Waktu Solat Fardu Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran diharapkan agar murid dapat : A) Menguasai isi pelajaran Menyatakan secara lisan, perubahan waktu solat mengikut peredaran matahari dengan betul Membina kemahiran berfikir : Menyusun kad ( nama solat dan waktu solat dengan mengikut urutan yang betul ) Konsep / Prinsip : Solat fardu lima waktu sehari semalam - Menyebut nama dan waktu solat fardu A) Solat Subuh B) Solat Zuhur C) Solat Asar – terbit fajar ( Pagi ) – Condong matahari (tengahari) - Bayang-bayang menjadi Panjang ( petang )

D) Solat Maghrib E) Solat Isyak

– matahari terbenam ( senja ) – malam ( hilang cahaya merah sebelah barat )

Bahan Bantu Mengajar: Langkah Berjaga-Jaga : Pengetahuan Sedia Ada: Nilai Murni Kaedah Pentaksiran Fasa

1. Carta seni kata lagu, 2. gambar 3. kad perkataan Solat tidak sah jika dilakukan sebelum masuk waktu solat Murid biasa mendengar azan sebagai tanda masuk waktu solat

: Taat Perintah Allah : Soalan Kuiz Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid *Murid menyanyikan lagu “Waktu solat” Strategi/Teknik: Pendekatan kontstruktivisme menggunakan Nota

Isi Kandungan

1.

Memperkenalkan

*Menayangkan carta lagu dan menyanyikan bersama-sama

Permulaan / nama dan waktu Mencungkil idea ( 2 Min ) solat fardu melalui nyanyian.
Solat Subuh di awal pagi Solat Zohor di tengahari Waktu petang Solat Asar Tunai Solat dengan sabar Solat Maghrib matahari terbenam Solat Isyak di waktu malam Lima waktu sehari semlam Tanda abdi kepada tuhan Irama :lagu trek tek tek

Secara beramai- nyanyian ramai ( Kelas )

2. Menstruktur Semula (15 Min )

Nama solat dan waktu solat a)Solat Subuh- pagi b)Solat Zuhurtengahari c)Solat Asar- petang

*Menyoal murid berdasarkan kefahaman murid terhadap nyanyian: Contoh:

*Murid menjawab soalan berdasarkan pengetahuan sedia ada

Strategi/Teknik: -Penyusunan awal -Aktiviti Inkuiri

d)Solat Maghrib-

a)Apakah nama

mengenai solat

matahari terbenam e)Solat Isyak-malam

solat yang terdapat dalam nyanyian?

*Murid melihat gambar-gambar yang ditunjukkan untuk lebih kefahaman dan memberikan respon mengenai gambar yang dilihat.

* Perubahan waktu solat melalui peredaran matahari

b) Bilakah waktu solat subuh ? -Memberikan penerangan sambil menunjukkan gambar waktu solat.

3. Aplikasi Idea (10 Min )

Menyusun nama solat dan waktu solat dengan betul secara tersusun

*Pembahagian murid kepada dua kumpulan * Menunjukkan gambar waktu solat dan murid menyebut nama solat dan waktu solat berdasarkan gambar. sambil menunjukan kad nama solat dan waktu solat.

*Murid menjalankan aktiviti kumpulan dengan bimbingan guru. Kumpulan 1Sebut dan tunjukkan nama solat Kumpulan 2 – Sebut dan tunjukkan kad perktaan nama dan waktu solat .

Strategi: *Aktivi berkumpulan *Murid menyelesaikan masalah dalam kumpulan *Sumber pengajaran: kad nama solat dan waktu Solat.

waktu solat dengan Kad betul dan tersusun perkataan dan

4. Refleksi / Penutup ( 3 Min )

Namakan nama Solat fardhu dan waktunya mengikut urutan yang betul.

-Takfsir kefahaman Murid menjawab dengan memberikan kuiz pendek. Berkaitan nama dan waktu solat -Tingkatkan minat murid untuk menjawab soalan dengan hadiah kecil. soalan lisan secara individu dan membuat kesimpulan dengan menyatakan konsep utama ; Nama dan waktu solat fardhu.

Strategi: Soalan lisan secara kelas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : : : : : : Pendidikan Islam 1 Waja 24.04.2012 10.45 – 11.15 Pagi (30 Minit ) 23 Orang Solat Fardu Lima Waktu : Bilangan Rakaat Dalam Solat Fardu : Pada akhir sesi pembelajaran diharapkan agar murid dapat : A) Menguasai isi pelajaran ; Mengetahui bilangan rakaat dalam solat fardu dengan betul B) Membina kemahiran berfikir dan strategi berfikir Memadankan waktu solat dengan bilangan rakaat dengan betul . Konsep / Prinsip : Bilangan rakaat solat lima waktu adalah tetap Menyebut bilangan rakaat solat lima waktu A) Solat Subuh : B) Solat Zuhur : C) Solat Asar : D) Solat Maghrib : E) Solat Isyak : Bahan Bantu Mengajar : 2 rakaat 4 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat

1. Carta seni kata lagu, 2. Kad nama solat, 3. Kad nombor bilangan rakaat

Langkah Berjaga-Jaga

:

Bilangan rakaat mesti cukup bagi setiap solat yang dikerjakan , jika tidak boleh menyebabkan solat tidak sah.

Pengetahuan Sedia Ada

:

Murid telah mengetahui nama solat fardu lima waktu melalui pelajaran yang lalu.

Nilai Murni Kaedah Pentaksiran Fasa

: Patuh pada arahan : Lembaran kerja Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid *Murid bernasyid lagu tersebut beramai-ramai *Murid memberi respon *Sumber Pengajaran: Carta lirik lagu Strategi/ Teknik: *Penyoalan seuruh kelas selepas bernasyid Nota

Isi Kandungan

1. Permulaan / Mencungkil idea ( 2 Min )

Memperkenalkan bilangan rakaat dalam solat fardu melalui nasyid . Lagu Nasyid
Dua, empat ,empat , tiga, dan empat…. wahai kawan-kawan mari kita solat … solat Subuh , 2 rakaat… solat Maghrib 3 rakaat.. Zohor,Asar, Isyak 4 rakaat

*Memperdengarkan nasyid “ Bilangan rakat solat fardhu ” setelah menayangkan carta senikata lagu. * Kaitkan lagu

dengan pengetahuan ( menjawab sedia ada murid dengan menyoal bilangan rakaat soalan lisan bilangan rakaat solat fardhu)

Irama : Lagu Air Pasang Pagi Surut pukul lima.

solat fardhu.

2. Menstruktur Semula (15 Min )

Bilangan rakaat solat fardu a)Solat Subuh Rakaat b)Solat Zuhur Rakaat

*menyoal murid berdasarkan – 2 kefahaman murid terhadap – 4 nasyid:

*Murid menjawab soalan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan

Strategi/ Teknik: Bersoal jawab

c)Solat Asar Rakaat

–4

Contoh: a)Sebutkan nama-

carta lirik lagu nasyid -Murid mendengar penerangan dan melihat kad yang ditunjukkan untuk lebih kefahaman dan memberikan

Sumber Pengajaran: Kad nama solat dan kad nombor rakaat Subuh : 2 Zohor : 4 Asar :4

d)Solat Maghrib – 3 nama solat yang Rakaat e)Solat Isyak Rakaat –4 kamu dengar dari lagu tadi? b)Nombor apa yang kamu dengar tadi? *Memberikan penerangan dengan menunjukkan kad nama solat dan kad

Mabghrib : 3 Isyak : 4

nombor rakaat solat respon dangan ( 2 , 4, 4, 3 , 4 ) apa yang dilihat

Memadankan kad 3. Aplikasi Idea (10 Min ) waktu solat dengan bilangan rakaatnya dengan betul .

*Menjalankan aktiviti memadankan kad waktu solat dengan bilangan rakaat dalam solat (Aktiviti Stesen)

*Murid mengikut arahan yang diberikan dan bergerak secara berkumpulan dengan melakukan aktiviti stesen

Sikap dan nilai murni: Penglibatan aktif ( Bekerja sama )

Solat Fardu dan 4. Refleksi / Penutup ( 3 Min ) bilangan rakaatnya a)Solat- (2 Rakaat) b) Zuhur–(4Rakaat)

*Pengedaran lembaran kerja untuk menguji tahap kefahaman

*Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.

*Strategi/ Teknik: Perbincangan melalui penyoalan

c)Asar – (4 Rakaat) murid d)Maghrib(3 Rakaat *Berbincang e) Isyak –( 4 rakaat) jawapan yang betul setelah murid selesai menjawabnya.

*Sumber pengajaran: Lembaran kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 3 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran : : : : : Pendidikan Islam 1 Waja 26.04.2012 9.15 – 9.45 Pagi (30 Minit ) 23 Orang : : Solat Fardu Lima Waktu Melakukan perbuatan solat dengan betul dan tertib ( Berdiri Betul dan Takbiratul Ihram) Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran diharapkan agar murid dapat : A) Menguasai isi pelajaran Mengetahui cara melakukan berdiri dengan betul dan takbiratul ihram dengan betul. B) Membina kemahiran berfikir dan strategi berfikir Melakukan cara berdiri dan takbiratul ihram dengan betul ( kaedah simulasi ) Konsep / Prinsip : Rukun Solat Fardu Mengetahui perbuatan berdiri dan takbiratul ihram Cara berdiri dan takbiratul ihram dengan betul

A) Berdiri mengadap kiblat B) Mata melihat tempat sujud C) Kedua tangan angkat paras telinga

D) Sebut “‫“ هللا أكبر‬ Bahan Bantu Mengajar : CD,VCD, Gambar Solat dan Benda Maujud (murid)

Langkah Berjaga-Jaga

:

Berdiri dan Takbiratul Ihram mesti dibuat dengan betul kerana perbuatan itu adalah rukun solat

Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Kaedah Pentaksiran Fasa

: : :

Murid suadah biasa solat secara bejamaaah di masjid. Berdisiplin dalam amalan Bersoal jawab secara lisan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Murid melihat tayangan video melalui VCD -Memberi respon terhadap soalan guru mengenai solat lima waktu . Sumber Pengajaran: CD, VCD Strategi/Teknik: -Penyoalan seluruh kelas Nota

Isi Kandungan

Latihan amali 1. Permulaan / Mencungkil idea ( 2 Min ) mendirikan solat seawal usia 7 tahun . Ibu bapa wajib menyuruh anakanak menunaikan solat fardu lima waktu.

- Menayangkan video solat berjamaah bersama keluarga -Mengaitkan tayangan dengan pengetahuan sedia ada dan tayangan . Soalan “adakah kamu biasa solat di masjid “.

Rukun Solat: 2. Menstruktur Semula (15 Min) a)Berdiri betul - Berdiri mengadap kiblat -Berdiri lurus dengan menundukkan sedikit kepala ke hadapan -Mata melihat tempat sujud b)Takbiratul Ihram -Mengangkat kedua belah tangan ke paras telinga -Menyebut ‫هللا أكبر‬ Simulasi murid 3. Aplikasi Idea (10 Min ) mengenai berdiri betul dan takbiratul ihram

-Memberikan penerangan dengan menunjukkan gambar. (Berdiri betul) -Menyebut ‫هللا أكبر‬

-Murid melihat gambar yang ditunjukkan dan memberi respon -Murid mengulangi bacaan ‫هللا أكبر‬ dengan menjaga

Strategi/ Teknik: Masteri

Nilai murni: Berdisplin dan tertib dalam perbuatan solat

secara berulang ulang ( Kalimah‫) هللا أكبر‬

sebutan setiap hurufnya.

- Membimbing murid mengenai perbuatan berdiri betul dan takbiratul ihram dengan penggunaan bahan maujud (murid-murid)

-Melakukan pergerakan

Strategi/Teknik: Tunjuk cara dan

berdiri betul dan simulasi takbiratul ihram secara beramairamai dengan bimbingan guru. .

Rukun Solat: 4. Refleksi / Penutup ( 3 Min ) a)Berdiri betul b)Takbiratul ihram

-Taksir kefahaman murid melalui soalan pendek.

-Murid memberi Strategi/Teknik: respon dengan menyatakan idea utama Penyoalan secara keseluruhan kelas