3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

TAJUK 4

MOTOR ARUS TERUS (AT)

Sinopsis Dalam tajuk ini pelajar akan mempelajari beberapa isi pelajaran yang berkaitan dengan mesin elektrik iaitu motor arus terus. Antara perkara yang berkaitan itu ialah berkenaan dengan jenis-jenis dan simbol motor arus terus, bahagian-bahagian utama motor arus terus, kendalian dan kegunaannya. Hasil Pembelajaran:

Di akhir bab ini anda seharusnya dapat
1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan motor AT 2. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis motor 3. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam prinsip asas motor AT 4. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam litar asas motor AT

Kerangka Konsep

 Jenis-jenis motor Motor AT

Asas Teknologi Komputer dan Rangkaian

 Bahagian utama motor AT dan fungsinya  Prinsip kendalian motor AT

 Litar Asas dan pengunaan motor AT

1

Antara kegunaan yang biasa dilihat seperti pengisar. penyaman udara dan sebagainya.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 1. Cuba lihat saiz motor tersebut dibandingkan dengan mata pensil. Motor AU Motor Elektrik 2 . Binaan motor AT hampir menyamai penjana AT. Motor AU pula berkendali menggunakan bekalan kuasa AU.1 Pengenalan Motor elektrik ialah mesin yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanik. Malah pada hari ini motor elektrik telah digunakan sebagai kenderaan pengangkutan manusia. Jenis mesin elektrik memperolehi namanya berdasarkan kepada jenis bekalan kuasa yang digunakan. Unit kuasa motor elektrik ialah Watt (W) dan juga kuasa kuda (HP) Keretapi Laju MAKLUMAT Motor DC yang bersaiz kecil. Motor AT berkendali menggunakan bekalan kuasa AT sebagai punca bekalan. Motor elektrik telah digunakan secara meluas dalam kehidupan manusia moden pada hari ini. kipas angin . Motor ini mengunakan bekalan elektrik sebagai sumber dan menghasilkan tenaga mekanik dalam bentuk daya kilas dan putaran.2 Jenis dan simbol motor Mesin Elektrik terbahagi kepada dua jenis iaitu motor arus terus (AT) dan motor arus ulang-alik(AU). Oleh itu tugasnya boleh ditukar ganti Pencuci Vaccum dengan mudah. 1 Kuasa Kuda (HP) = 746 Watt 1.

biasanya motor AU fasa tunggal digunakan di rumah-rumah kediaman dan motor AU fasa tiga digunakan di indusri.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK pula terbahagi kepada iaitu motor AU fasa tunggal (240V) dan motor AU fasa tiga (415V).3 Motor AT Binaan asas motor AT terbahagi kepada dua bahagian iaitu pemegun dan pemutar. Pemutar Pemegun 3 . I. Biasanya pemegun dipasang pada rangka atau kuk motor dan merupakan bahagian motor yang tidak bergerak. II. Pemutar Pemutar ialah bahagian motor yang berputar dalam motor elektrik. M Motor AT SIMBOL MOTOR ELEKTRIK M Motor AU 1. Pemegun Pemegun ialah bahagian yang mengandungi belitan medan yang menghasilkan fluks medan magnet. Pemutar berada di tengah-tengah motor iaitu ditempat pemasangan aci.

i) Angker Angker ialah bahagian motor yang berputar dan merupakan bahagian yang menerima tenaga elektrik.kutub medan dan berus karbon.4 Bahagian Utama Motor AT Bahagian utama motor AT terdiri daripada angker.dan lubang alur. ii) Teras angker: Teras angker berfungsi sebagai elektromagnet untuk menghasilkan medan magnet yang akan bersaling tindak dengan magnet pemegun untuk menghasilkan daya putaran aci. iv) Lubang alur 4 . Angker terdiri daripada beberapa bahagian iaitu teras angker.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Gambar Keratan Motor DC Namakan bahagian bahagian motor DC yang bergerak dan tidak bergerak apabila bekalan elektrik dibekalkan kepada motor tersebut? 1. iii) Belitan angker Belitan angker berfungsi untuk mengalirkan arus supaya teras angker menjadi elektromagnet.belitan angker. penukartertib .

Pengaliran arus ke Penukartertib belitan angker adalah melalui penukartertib dengan menggunakan berus karbon. Penghujung setiap belitan angker akan dipaterikan pada palang logam tersebut. 5 .3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Lubang alur berfungsi sebagai laluan untuk belitan angker dan memisahkan angker kepada beberapa ruas. Penukartertib dipasang pada aci berhampiran dengan angker dan turut berputar bersama-sama angker. v) Penukartertib Penukartertib ialah komponen berbentuk silinder yang terdapat di dalam pemutar. Bilangan ruas bergantung kepada bilangan belitan angker. Komponen ini merupakan susunan ruas palang logam yang bertebat antara satu sama lain. Penukartertib berfungsi untuk Gelung Angker & penukartertib menghubungkan pengaliran arus dari bekalan kepada belitan angker melalui berus karbon.

Motor AT bersaiz besar menggunakan elektromagnet sebagai kutub medan. Berus Karbon 6 .Berus karbon seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 5. Belitan untuk menghasilkan Gelung Medan Medan Magnet Kekal kekuatan medan magnet pada kutub medan dinamai belitan medan.8.digunakan untuk membawa arus masuk ke belitan angker atau keluar dari belitan angker. vii) Berus karbon Berus karbon berbentuk bongkah karbon kecil yang bertindak sebagai media penyambung litar elektrik yang berputar dengan bahagian yang pegun.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK vi) Kutub medan Kutub medan ialah untuk menghasilkan medan magnet kekal dalam motor AT. Motor AT bersaiz kecil menggunakan magnet kekal sebagai kutub medan.

5 Prinsip Kendalian Motor AT Lazimnya. Penghasilan daya kilas dalam motor AT ditunjukkan seperti dalam rajah 1. 7 .putaran yang berlaku pada motor AT diperoleh melalui saling tindak medan magnet iaitu antara medan magnet kekal dari kutub medan di pemegun dengan medan magnet angker. Rajah 1(a) menunjukkan fluks magnet yang wujud antara dua kutub medan. Saling tindak kedua-dua medan ini menghasilkan daya kilas yang akan menyebabkan pemutar berputar. i) Penghasilan Daya Kilas Kekuatan daya kilas yang terhasil bergantung kepada kekuatan medan magnet di angker dan kutub medan.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 1. Rajah 1(b) pula menunjukkan arah arus pada pengalir di angker melalui penukartertib. Rajah 1(c)menunjukkan fluks magnet yang wujud pada pengaliran di angker dan fluks dari kutub medan yang bersaling tindak.

Arah daya dapat ditentukan dengan Petua Tangan Kiri Fleming.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Rajah 1(a): Medan Magnet pada stator Rajah 1(b): Arus dibekalkan pada rotor Rajah 1(c) : Daya Kilas terhasil pada Rotor Apabila dua medan magnet saling tindak. Petua Tangan Kiri Fleming Daya kilas untuk memutarkan gelung akan wujud mengikut arah lawan jam 8 . daya kilas akan wujud pada pengalir. arus dalam gelung mengalir dalam arah ‘pqrs’. Kendalian motor AT adalah seperti yang dalam digambarkan dalam Rajah 2. Merujuk kepada rajah 2(a) semasa gelung mendatar (pada 0 darjah).

Arah arus ini menyebabkan wujud semula daya kilas dalam arah yang sama seperti dalam rajah 2(a) .Proses ini akan berterusan sehingga sumber tenaga elektrik diputuskan. maka tiada lagi daya kilas yang wujud pada gelung di angker. angker juga mempunyai lebih daripada satu gelung. Biasanya.belitan angker akan memotong fluks kutub medan dan menghasilkan daya gerak elektrik atau voltan teraruh dalam angker. Selain itu. Tambahan belitan meningkatkan daya kilas pada pusingan motor.gelung terus berputar melepasi kedudukan 90 darjah. angker mempunyai lebih daripada satu belitan.arus dalam gelung akan mengalir semula pada arah ‘srpq’seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2(c). disebabkan oleh momentum dalam angker semasa berputar.Voltan teraruh ini dinamai daya gerak elektrik balikan. Voltan ini 9 . Pada kedudukan 90 darjah (Rajah 2(b)) arus tidak lagi mengalir dalam gelung.kedudukan 90 darjah ke 180 darjah. Rajah 2 : Proses Putaran angker Walau bagaimanapun. Apabila angker berputar dalam medan magnet voltan teraruh akan wujud dalam arah yang bertentangan dengan arah voltan bekalan seperti yang dinyatakan dalam Hukum Faraday dan Hukum Lenz. ii) Daya Gerak Elektrik (dge) Balikan Apabila angker berputar. Tambahan gelung akan menghasilkan putaran yang lebih lancar. Apabila gelung mula berputar dari.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK sehingga mencapai kedudukan 90 darjah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2(b).

i. tali sawat dan mesin CNC. tidak terdapat dge balikan di angker. 2. Pengelasan ini dibuat mengikut cara penyambungan antara belitan angker dengan punca bekalan. 10 . Keadaan ini menghasilkan daya kilas permulaan yang tinggi . Dge balikan berkadar terus dengan kelajuan angker dan kekuatan fluks kutub medan. Dge balikan menentukan kekuatan arus sebenar yang mengalir ke belitan angker.motor pirau dan motor majmuk. Terangkan maksud Daya Gerak Elektrik Balikan 1. Soalan 1. Ketika voltan bekalan mula dibekalkan.6 Litar Asas Motor AT Motor AT dikelaskan kepada tiga jenis iaitu motor siri. Terangkan kendalian motor AT. Oleh berbeban pada permulaan kerja seperti kren.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK mempunyai ciri menentang arah voltan bekalan dan dinamai daya gerak elektrik (dge)balikan. Arus dalam belitan medan akan mengalir dalam belitan angker. Ini membolehkan arus permulaan yang tinggi mengalir pada belitan medan dan belitan angker. Motor AT Siri Bagi motor AT siri belitan medan dan belitan angker disambung bersiri dengan punca bekalan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.

3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Rajah 3 : Litar Motor AT Siri ii. motor ini sesuai untuk mengendalikan sistem yang memerlukan kelajuan malar seperti pekakas mesin. Motor AT Pirau Motor AT pirau menggunakan sambungan selari bagi menyambung antara belitan angker dengan punca bekalan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4. Oleh itu.penggilap dan penyambur. Sambungan selari menyebabkan arus pada belitan medan sentiasa malar. Arus pada belitan angker pula bergantung kepada dge balikan. Motor AT pirau lebih sesuai digunakan apabila kelajuan malar diperlukan dan tidak memerlukan daya kilas permulaan yang tinggi. Rajah 4 : Litar Motor AT Pirau 11 .

Nyatakan kelebihan antara motor siri. Motor AT Majmuk Motor AT majmuk mempunyai dua belitan medan.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK iii. Nyatakan faktor-faktor yang boleh meningkatkan kelajuan motor DC. Motor jenis ini biasanya digunakan untuk beban lampau berat seperti mesin pemotong dan pengisar. 12 . 2. Satu daripadanya di sambung secara siri dengan belitan angker dan punca bekalan manakala belitan yang satu lagi disambung secara selari dengan punca bekalan. pirau dan motor majmuk. Rajah 5 : Litar Motor AT Majmuk Soalan 1. Bilangan belitan medan sambungan siri adalah kurang daripada bilangan belitan medan sambungan pirau. Motor AT majmuk mempunyai daya kilas permulaan yang baik dan member kelajuan malar. Motor AT majmuk menggabungkan ciri motor AT siri dengan motor AT pirau. Cara penyambung keseluruhan litar ditunjukkan dalam rajah 5.

Dengan merujuk kepada motor AT pirau. Kesan daya pada pemutar boleh diperhatikan pada gambar rajah fluks dalam jadual 1. Dengan menyongsangkan sambungan satu daripada belitan medan atau belitan angker. Bagi menyongsangkan belitan medan. 13 .7 Menukar Arah Putaran Angker Motor AT Arah putaran motor AT dapat ditukar dengan dua cara sama ada dengan menyongsangkan sambungan belitan angker atau menyongsangkan sambungan belitan medan. Jadual 1 menunjukkan kaedah menukarkan arah putaran angker motor AT. saling tindak antara medan magnet pemegun dan pemutar akan mengubah arah daya kilas pada pengalir di angker.sambungkan F1 ke punca negatif dan F2 ke punca positif bekalan dengan merujuk kepada litar asal. bagi menyongsangkan belitan angker sambungan A1 dan A2 hendaklah disongsangkan cara penyambungannya ke punca bekalan.A1 disambung ke punca negatif dan A2 ke punca positif bekalan dengan merujuk kepada litar asal.Ini akan mengubah arah putaran motor seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah fluks dalam Jadual 1.3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 1.

8 Penggunaan Motor AT Motor AT banyak digunakan dalam peralatan elektrik mudah alih. Abd Samad . 2. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Asas Litar Elektrik. Tingkatan 4 &5 (2003) 14 . Nyatakan fungsi penukartertib. Contoh peralatan yang menggunakan motor AT ialah pemutar pita. kipas radiator kereta. Abd Samad (1988). 2.(edisi keempat) . alat permainan bermotor. David A. Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik) 3. Nyatakan dua cara bagaimanakan arah putaran pada motor DC dapat disongsangkan Rujukan : 1. motosikal elektrik dan penyejuk unit CPU komputer. Tingkatan 4 & 5) 4. Bell (1996). Nazi ) (1995).3107 ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Jadual 1 1.(edisi Kedua). Kereta mainan Kipas Penyejuk Komputer Basikal elektrik Soalan 1. penghidup kenderaan.(Teknologi Elektrik Untuk Sekolah Menengah Vokasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful