P. 1
Nota Bmm 3116

Nota Bmm 3116

|Views: 2,753|Likes:
Published by Pak Cik Shaiful

More info:

Published by: Pak Cik Shaiful on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2015

pdf

text

original

Rajah 1: Kaedah Struktural
Kaedah ini berdasarkan pendapat analisis teori struktural kritikan sastera yang
merupakan kaedah paling awal. Pengajaran dan Pembelajaran yang bertujuan
memahami aspek-aspek kesusasteraan, struktur dan binaannya. Kaedah ini tidak
mementingkan penghayatan atau penikmatan sastera. Karya sastera dianalisis dari
sudut pembinaan atau strukturnya. Aspek-aspek struktur dikaji, iaitu:

4

BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

•tema

•persoalan

•latar

•plot

•sudut pandangan

•watak perwatakan

•gaya bahasa

•simbol / lambang

•bentuk

Perhubungan antara elemen-elemen ini yang membendung struktur sesebuah karya itu,
di samping mempunyai fungsinya yang tersendiri. Kaedah induktif sesuai digunakan
bagi mengkaji elemen di atas. Bagi pelajar karya sastera adalah sebagai buah fikiran
pengarang, renungan ke dalam diri, imaginasi, emosi, penerapan pengetahuan,
manipulasi dan pengalaman kerohanian. Kaedah ini membuat penyorotan terperinci
terhadap komponen-komponen di atas.
Kaedah ini dianggap memudahkan pelajar mengkaji unsur estetika, artistic dan keunikan
sastera dengan mengambil lira aspek intinsiknya. Contoh-contoh konkrit digunakan
untuk memudahkan lagi pemahaman pelajar terhadap sastera. Perhubungan antara
elemen dipertontonkan secara langsung dalam karya yang menunjukkan bagaimana
unsur-unsur ini bekerjasama dan akhirnya terhasil karya yang padu.
Ada dua konsep penganalisisan sastera secara struktural iaitu:

•Memahami perhubungan elemen dalam sesebuah karya. Perhubungan

elemen ini akan dapat dikesan apabila analisis struktur dilakukan
terhadap karya-karya kesusasteraan.

•Sastera ada kedudukan tersendiri. Ia bebas tanpa ada perhubungan

dengan pembaca.
Falsafah disebalik pendapat ini ialah sesuatu itu wujud bebas bersendirian. Sifatnya
boleh ditemui melalui analisis secara rasional. Manusia itu pula adalah makhluk yang
aktif.

5

BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

Ciri-Ciri Kaedah Struktural:

Ia merupakan perhubungan antara struktur-struktur kesusasteraan seperti tema, plot,
watak perwatakan, latar teknik, gaya bahasa, sudut pandangan dan sebagainya yang
membentuk keseluruhan karya. Dalam P&P sastera, pemahaman terhadap setiap
elemen struktur dan perhubungannya hendaklah diberikan perhatian.
Kaedah ini menggunakan pendekatan induktif. Para pelajar dibimbing mencari dan
menemui objektif tertentu elemen struktur. Kaedah ini memerlukan guru yang mahir dan
tahu secara mendalam perhubungan elemen struktur tersebut.
Objektif tertentu elemem struktur sahaja yang diutamakan tanpa mengambil kira aspek-
aspek lain.
Unsur-unsur struktur diperkenalkan terlebih dahulu sebelum pengajaran dimulakan dan
kemudian setiap unsur itu dijelaskan secara terperinci.
Pembelajaran lebih banyak dipandu oleh guru. Walaupun pelajar dibenarkan
membincangkan sesuatu isu tentang elemen struktur, tetapi perbincangan itu tidak boleh
keluar daripada acuan yang telah ditetapkan oleh guru.
Bahan bantu mengajar (BBM) tidak dipentingkan, tetapi kefahaman elemen struktur
sahaja dan ini memadai dengan penerangan dan perbincangan ringkas sahaja.
Kaedah ini sesuai di peringkat tinggi sahaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->