NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN OUMClub Topik1 - Membentuk dan Membina Binaan R Meningkatkan Kreativiti

Kanak-kanak? – Rangsangkan pemikiran kanak-kanak denganmerujuk buku-buku bergambar, bercerita,menonton filem, menayang slaid dan gambar – Objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai foto. pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. Di dalam menghasil – Lawatan ke zoo, muzium, perpustakaa n dan kraf objek yang bersifat tiga dimensi ini, penstrukturan reka bentuknya tangan. perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati – Beri perhatian ketika berkarya. Bimbing dan berikan perhatian cara spesifikasi yang dikehendaki. Hasilan yang wujud daripada berkarya yang baik danberketerampilan membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud, – Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak iaitu objek nyata dan boleh dipegang. media dan alat untuk memperkaya maklumat dan – mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk, jalinan, besar, kecil, pengetahuan. licin, kesat, keras, lembut dan lain-lain. – Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran R BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG untuk peningkatan. – bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangan sisi, kiri, kanan, – Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di atas dan bawah. ruang lobi atau tempat tempat strategik. – berupa objek semula jadi, objek buatan manusia atau bentuk ilusi – Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan – Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang pelajar. lain. – ditunjukkan dengan objek di nhadapan lebih besar dan semakin R Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan kecil apabila ia terletak semakin jauh. – dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian – digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek dengan jenis binaan dan ketahanannya. yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak – tema atau hal subjek yang penting. semakin jauh. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak – Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran – flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. seperti arca, seni bina, barangan domestik, objek buatan manusia dan – dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, objek alam. Ruang tampak ialah ruang ilusi yang wujud dalam seni keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira tampak seperti lukisan, catan, cetakan, montaj, kolaj dan sebagainya. garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk. R BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA (b) Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis – Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber – Benda-benda alam- manusia, inspirasi karya si pelajar atau pelukis. tumbuh-tumbuhan, binatang, buah-buahan, hidupan laut, bunga– Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan organik. cabaran status-quo pelukis. – benda-benda buatan manusia seperti meja, kerusi, televisyen, rumah, kereta, almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai (c) Aliran dan Tema Sejagat – jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi bentuk geometri suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman – manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah – Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya untuk imbangan, kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. – kubus, silinder, piramid, kon, kuboid dan sfera. (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian – Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping R TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu – Tingkatkan Daya Kreativiti diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia – membayangkan suatu penemuan ke arah si pencipta itu sendiri mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang – Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek memberi makna kepada anda, anda adalah seorang yang kreatif.( tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai Herbert Read (1958) estetikanya. – June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada R Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang – Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti Membentuk danMembuat Binaan Berlaku itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri (a) Pemerhatian dan Kajian Visual – Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi keunikan seseorang, bahan dan alat yang digunakan, kejadian dan untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. berbanding bukan artis. – Viktor Lowenfeld, kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi – Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat menyelesaikan pelbagai kemahirankemahiran pernyataan tentang masalah kehidupan. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. seni. – J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. -Viktor Lowenfeld (b) Perubahan Cara Bekerja – Membuat percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan.

http://oumclub.blogspot.com/

1 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (c) Penerokaan Simbol dan Makna – Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian. – Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan 1. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. 2. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. 3. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotakkotak, tisu, gam dan sebagainya 4. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. – memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? 1. Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. 2. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. 3. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. 4. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. 5. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. – Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil R Rekaan Tiga Dimensi 1. Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. 2. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. 3. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 4. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. 5. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. 6. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. 7. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. 8. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 9. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. 10. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. 11. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. 12. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi R rKEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN – Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi – memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. – mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 2. Jika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. 3. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. 4. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. 5. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. http://oumclub.blogspot.com/

OUMClub 6. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dan kukuh. 7. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan. Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik – criteria penghasilan 1. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. 2. Membuat „tumbnail-print‰ sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. 3. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 4. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bagi teknik topeng misalnya, kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. 5. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang, pilihan saiz pahat, arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. 6. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca, kertas pasir sering kalidiaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. 7. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 8. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat. R rMengenali Pelbagai Bentuk Asas – Bentuk-bentuk asas geometri

– Bentuk-bentuk organik

Topik 2 Arca R Pengenalan – Arca berasal daripada perkataan Yunani tua „sculpere yang bermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). – bermula dari penemuan patung kecil „Cycladic di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4,500 tahun yang lalu.
2 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN – Arca „Laocoon (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. –Renaison, arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana factor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. – 1501 - 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik „David menggunakan marmar. – Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. – seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. – Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau, Latiff Mohidin, Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. R Jenis-jenis Arca

OUMClub LOGAM • Mula diguna kurun ke -20. • Proses oksiasetilena digunakan KAYU • Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu • Banyak dipraktikkan oleh Masyarakat pribumi Malaysia ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA R Arca timbul –Kepingan kayu, plaster of Paris, batu, kayu, plastik, kertas lumat, papier mashe, tanah liat, Pahat, penukul, alat pengukir, pengikis, kikir pari, kertas pasir dan lain-lain. –Still Life With Musical Instruments oleh Jaques Lipchitz (891-1973) R Asemblaj –Kayu, logam, batu, simen, bongkahbongkah, „spare-part kenderaan, bahan kutipan, besi, roda dan sebagainya. –„Bicycle Wheel oleh Marcel Duchamp (1887 1968), Perancis. R Mobail –Besi, dawai, kertas, tali temali, kepingan logam, kad bod –„Horizontal Spines oleh Alexander Calder, 1942. R Stabail –Simen, kepingan logam, plastik, „spare-parts kenderaan, besi, logam, papan dan sebagainya. –„Homage New York: A Self Construction and Self Destroying Work of Art oleh Jean Tinguely (1925-1991). R TEKNIK PENGHASILAN Arca timbul –Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia boleh di buat secara: • Acuan • Tampalan • Asemblaj • Binaan R Asemblaj Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. R Teknik hasilan; • Kimpalan • Binaan • Cantuman skru/paku • Gam R Mobail Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; • Kimpalan • Gam • Skru• Ikatan Stabail –Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; • Kimpalan • Skru • Ikatan • Acuan • Binaan R Penyediaan Lakaran Idea asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; • Menentukan subjek dan tema • Menentukan alat dan media • Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) • Memilih salah satu lakaran yang terbaik • Memperinci lakaran R Proses Membentuk Arca proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; • Membuat model kecil/prototaip • Membuat kerangka atau struktur • Membuat arca yang sebenar • Kemasan dan persembahan PERSEMBAHAN HASIL KERJA R Ekspresi Diri Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: – Bentuk arca menepati tema dan topik. – Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. – Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.
3 /11

R KATEGORI ARCA –asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. –ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan –Menjelang abad ke dua puluh, apabila seni menemui dimensi baru, arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca R ARCA ESTETIK • Bahan peragaan/tatapan • Sebagai hiasan dalam/luar bangunan • Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual R ARCA BERFUNGSI • Boleh diguna pakai sebagai alat permainan, tempat permainan kanak dan lanskap • Sebagai alat ritual, penyembahan dan keagamaan • Keperluan domestik R MEDIA PENGHASILAN ARCA TANAH LIAT • Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) • Asal kajian sebelum batu • digunakan untuk arca GANGSA • Gabungan tembaga, zink dan timah • Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi • Gunakan acuan untuk membentuk arca BATU • Jenis batu lembut spt. pualam atau alabaster, batu kapur dan batu sabun. • Batu keras spt. granit, marmar dan batu pasir • Sering kali batu digabung dengan logam http://oumclub.blogspot.com/

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN – Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. – Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. – Asli, unik dan berketerampilan. R Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: – Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. – Membuat „tumbnail-print‰ bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. – Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. – Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. – Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat. R Apresiasi Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut: – Tajuk dan tema yang sesuai – Alat dan bahan yang sesuai – Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan –.Kesesuaian Secara keseluruhan Topik3 Origmi – Seni melipat kertas ini dipanggil origami. – bertemakan haiwan, tumbuhan, permainan atau barang permainan. – berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. R SEJARAH ORIGAMI – kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkanpada abad pertama di China iaitu TsÊai Lun. – Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. – orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. R ORIGAMI DI BARAT – mula dikenali pada tahun 1920 apabila „kertas ajaib‰ oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku – 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin, haiwan, burung dan objek lain. R JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI – TUMBUHTUMBUHAN terdiri dari bentuk bunga, daun dan pokok pain bunga dahlia, bunga dandelion dan bunga tulip. – PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN direka bentuk untuk difungsikan di atas meja, pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. – HAIWAN Bentuk yang popular terdiri daripada ikan, rama-rama, gajah dan burung juga dinosaur, serangga dan singa laut – PERMAINAN sampan, kereta, bangunan dan perabot kecil (miniature). R ALAT DAN MEDIA – segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah – Saiz kertas 15sentimeter. http://oumclub.blogspot.com/

OUMClub – Media lain - fabrik, kepingan logam, plastik, kertas tisu, kertas keras, gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. R Prosedur untuk Pemilihan Kertas – Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat – Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar, tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. – Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. – Kertas taip, kertas tulis, kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. – Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: • Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis • Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik – Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti „Easter Egg Basket, gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas „water colour yang sebenar. – teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Dalam hal yang lazim, kertas jenis water colour digunakan. – Dalam situasi yang lain, kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas, lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. RJENIS-JENIS KERTAS 1. KERTAS WASHI • Berkualiti tinggi daripada Jepun • Buatan tangan dengan teknik yang istimewa • Corak elegan seperti fabric broked • Lebih mengekalkan keindahan model yang telah 2. KERTAS KERAJANG • Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain • Kadangkala bercorak timbulan dan licin • Permukaannya berkilau dan berkilat 3. KERTAS SEPASANG • Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik • Spray „adhesive untuk melekat pasangan kertas • Origami dibentuk Gunting – tidak digalakkan ketika membentuk origami. Pisau Kraf –Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. Sebelum mula memotong kertas, pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.

R PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN – MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 1. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan 2. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga 4. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 5. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 6. Segi empat tepat siap Topik4 Asemblaj R PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 1. Playar
4 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - Playar pemotong - Playar muncung - Playar pengapit 2. Gunting dawai/zing - gergaji besi 3. Ragum - ragum apit - ragum meja 4. Alat pengimpal termasuk bahan pematri, kepingan logam, besi dan bar besi 5. Pemotong besi - gergaji besi elektrik 6. Tujuk besi -Tukul kayu - Ganden kayu - Tukul kepala muncung 7. Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi R Bahan/Media –Aluminium –Plaster of Paris –Besi –Timah –Besi waja –Bongkah Kayu –Tanah liat R Proses Asemblaj Dilakukan – Kimpalan – Gam plastic – Tanggam – Ikatan – Jahitan –Menggunakan skru, bol dan nat R Penyediaan Lakaran Idea 1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alatalatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut. 2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. 3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar. 4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik. Proses Membentuk Asemblaj – Membuat model kecil atau prototaip – Membuat kerangka atau struktur – Membuat asemblaj yang sebenar – Kemasan dan persembahan R PERSEMBAHAN HASIL KERJA – Ekspresi Diri 1. Menepati Tema dan Tajuk – tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca – berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. 2. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan – asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media 3.Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat – terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. – disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. 4. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik – mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. – Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik 5. Mengaplikasi Asas Seni Reka, Estetika dan Etika Pengkaryaan – digubah berdasarkan asas seni reka. – terkandung unsur seni, prinsip seni dan struktur seni. 6. Asli, Unik dan Berketerampilan – tiada Ciplakan atau plagiat – suatu kelemahan, kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. http://oumclub.blogspot.com/

OUMClub Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat, bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Kesesuaian Tajuk, Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan • Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. • Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. • Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. • Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. 2. Membuat „Thumbnail-print Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik • Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. • Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. • Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni, prinsip seni dan struktur seni. • Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. • Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat, bahan dan teknik yang akan dikaryakan. • Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada „in-door‰ atau „out-door‰ 3. Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan • Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil, tema dan tajuk. • Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. • Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel, studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. • Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. 4. Kemasan dan Peragaan • Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. • Tapak asemblaj perlu mantap, stabil dan kukuh. • Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. • Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak, pergerakan, kontra, keseimbangan, kadar banding dan kesatuan imej atau objek. • Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. Topik5 Stabil – Stabil berasal dari perkataan „stabile yang bermakna statik, kukuh dan mantap. – Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan, menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. – Tapak arca (pedestal) kukuh, berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. – Alexander Calder- Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. membuat arca daripada besi. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. – Jean Tinguely. Lahir pada 1922- pengarca relief atau arca timbulkarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi, brek kereta api, enjin kenderaan dan enjin kilang.
5 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN OUMClub – Constantin Brancusi yang berasal daripada RomaniaTopik6 Mobail merupakan pengarca stabil yang lebih kepada „free standing form–Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898- 1976) iaitu karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. cara mempermudahkan satah satah bentuk. – menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan R ALAT DAN MEDIA canggih. PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN – kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen ARCA STABIL geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan –Playar pemotong disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang –Gunting dawai terancang dan teraputik –Gergaji besi Gergaji kayu R PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN –Bahan pelekat - Masking tape- gam - bahan pematri MOBAIL –Pisau pemotong – Playar - playar pemotong - playar muncung - playar pengapit –Gerudi elektrik – Gunting dawai/zin - gergaji besi RPENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN – Ragum - ragum apit - ragum meja – Alat pengimpal termasuk bahan pematri, kepingan logam,besi dan ARCA STABIL bar besi –Kayu - Tunggul kayu - Kayu keras - Bongkah kayu – Pemotong besi -gergaji besi elektrik – Batu marmar - Batu granit –Tukul besi -Tukul kayu - Ganden kayu -Tukul kepala muncung – Logam - Besi - Timah - Tembaga - Aluminium – Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi – Plastik - Kepingan plastic - Bongkah plastik – Plaster of Paris R Media Mobail – Aluminiam/ kepingan aluminium, loyang - simen - simen putih – Cermin/ kepingan kaca – Bahan-bahan daripada spare-part kereta – Kertas tebal/ Straw board. – Kepingan tembaga Kepingan timah, zink – Dawai -Tali tangsi R Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil – Kepingan plastik/perspek – Fiber glass – Tanah liat/kepingan tembikar R Proses Mobail Dihasilkan? –Menggunakanskru, bol dannat –Kimpalan –Gam plastik –Tanggam –Ikatan –Jahitan R Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail – Menentukan subjek dan tema - berkaitan dengan isu-isu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca – Menentukan alat dan media-mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan R Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar Menghasilkan Arca Stabil diaplikasikan – Mengenal pasti bahagian-bahagian – Membuat tumbnail-print - melobi gagasan-gasasan dan pengideaan – Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan – Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan tema – Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka – Memilih salah satu lakaran yang terbaik -Pilih lakaran atau sketsa bentuk arca stabil. yang Baik- Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang – Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. sebenar juga menjadi kriteria penting –. Melengkapkan bentuk rekaan . – Memperinci lakaran -memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia –Membandingkan hasil arca stabil mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep –. Memahami dan menghargai proses keseluruhan termasuk estetika dan etika –Menilai – Membuat karya/mobail - Buat kerangka dalam dan luar.- ruang, –. Menentukan cara untuk memperagakan saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan.–. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil - membuat apresiasi diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan mengikut fungsinya. masa R Proses Membentuk Mobail R PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL – Membuat model kecil atau prototaip Penentuan Hal Subjek – Membuat kerangka atau struktur – Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. – Membuat mobail yang sebenar – Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur – Kemasan dan peragaan/ persembahan – Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah R PERSEMBAHAN HASIL KERJA Menjadi Stabil – Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk – Menstruktur persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan – Menstrukur dan Menghasilkan Rentak gelagat politik semasa. – Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) – Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan – Stabil Telah Siap untuk Diperagakan http://oumclub.blogspot.com/
6 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN OUMClub sifat bahan menentukan ketahanan dan bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak. kesesuaian mobail yang akan dihasilkan R DEFINISI – pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas R KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL memahaminya DALAM DAN TERTUTUP • Plastik • Kayu • Kertas • Tembikar • Aluminium • Bahan terbuang – Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih LUAR DAN TERDEDAH • Keluli • Besi • Timah • Tembikar • Aloi • Marmar mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. Pastikan ia Kuat, Kukuh dan Selamat R Alat dan Media – mempunyai jangka hayat yang panjang. • Mountinbord • Polystrin • Gam serbaguna • Pisau • Gunting • – kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Warna • Kertas warna • Span bunga • Simen harder • Kertas pasir – selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. R Teknik • Cantuman • Luakkan • Gam • Kimpalan • Acuan – Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik, Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik R APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK – Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan Lakaran Idea mobail. – proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan – Adunan rentak, pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai R Pemilihan Alat dan Bahan – penampilan karya yang simple tetapi menarik. – bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan R Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang R Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak, Digunakan Pergerakan, Kontra, Warna, Imbangan, Harmoni dan Kesatuan – Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza yang Menarik –Rentak –Pergerakan– Kontra–Warna–Harmoni–Imbangan semasa membuatnya – Asli, Unik dan Berketrampilan R PERSEMBAHAN HASIL KERJA – Keaslian, keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses Ekspresif Diri kreativiti yang tinggi. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. – Model menepati tema dan tajuk. • Suatu penampilan yang baru - penemuan melalui percubaan – Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa • Inovasi atau improvisiasi yang positif dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. • Pemerhatian, penelitian dan rumusan pro-aktif – Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. • Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. – Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membentuk • Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang R Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan tepat. – Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai Teknik sifat ketulenan dari segi penghasilan. – Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan – Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan, kontra, warna, dengan tajuk, tema dan hal benda (subject-matter). imbangan dan kesatuan yang menarik. – Daripada beberapa „tumbnail-print yang dihasilkan, rancangkan R Apresiasi pemilihan alat dan bahan penghasilan mobail –Pilih satu thumbnail– Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. print yang baik, fikirkan kaedah, teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail – Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. – Fikirkan soal kemasan. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan – Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan berkesan, bahan penyudah seperti syelek, varnish, minyak kayu, cat keadaan semasa. – Pilihan reka bentuk, warna dan padanan imej mengikut tema dan alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik boleh diaplikasikan pada kesesuaian semasa. mobail. Namun, lazimnya mobail tidak terlalu „fancy – Kesesuaian secara keseluruhan. –Bagi tujuan peragaan yang menarik, kaedah menggantung, ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. Konsep R Topik 8 Boneka ambient perlu dipetimbangkan R Apresiasi Mobail – sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. – Tajuk dan tema yang sesuai – punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak kanak, – Alat dan bahan yang sesuai dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. – menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda – Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej lain. – Kesesuaian secara keseluruhan – Boneka tangan - jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. Topik7 Model – digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada R DEFINISI pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat – Boneka adalah sejenis permainan anak-anak ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek – dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. – dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk dapat di lihat menghasilkan objek boneka. – Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang – memberi kesedaran imbangan, harmoni dan kadar banding dalam menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang proses binaan dan membentuk. sederhana. – Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak APPLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK bolah berubah. Jenis-jenis Boneka – Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian R Boneka Piring Kertas http://oumclub.blogspot.com/
7 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN – diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai, sesuai untuk kanak-kanak peringkat rendah. Alat dan Bahan – Piring kertas – Dawai halus – Pelekat – Gunting – Kayu atau buluh – Kain reja (perca) – Tali – Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.Kemudian dengan menggunakan pita litup, lekatkan bilah kayu di belakang piring. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. Untuk membuat rambut kerinting, potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. R Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. RAlat dan Bahan – Polistirena, – Kayu buluh/rot kayu – Pensil – Gam – Kertas pasir – Gunting – Pita litup – Pisau – Berus gam – Warna tempera R Cara Membuatnya Korek mata, hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan R Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. R Bahan-bahan dan Alat – Gunting, – Kertas berwarna – Gam kanji – Cat air atau krayon. – Dawai kokot – Dua beg kertas – Pita litup – Rot kayu – Kertas tisu lembut R Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. R Boneka Silinder – Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. R Alatan dan Bahan-bahan – Kertas warna – Pollistirena – Penutup botol – Gabus – Pisau – Tali – Gunting – Gam R Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27.5 cm atau 25 cm x 40.50 cm. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Ini ialah asas kepala boneka. Setelah membuat bentuk asasnya, kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.. Untuk menyediakan boneka itu, kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu, kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. R Boneka Wayang Kulit http://oumclub.blogspot.com/

OUMClub Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati, maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran X yang terpakai, kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar, hidung yang besar, perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. R Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan – Kertas pasir – Tukul – Seketul kayu – Newsprint – Gunting – Pemotong NT – Penebuk mata bulat – Gam yang kuat – Cat tempera atau cat minyak R Boneka Sarung Tangan – merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat, ia mempunyai bahagian kepala, bahagian pakaian, sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. – Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting, R Alat dan Bahan – Kain belacu/sarung tangan – Pensil – Gunting – Jarum – Benang jahit dan benang bulu – Berus cat R Cara Membuatnya 1. Lipat kain belacu sekali. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi ini garisan jahitan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu, ini garisan pengguntingan. 2. Gunting mengikut garisan pengguntingan. 3. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 4. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 5. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 6. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 7. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK R Lakaran Idea – proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. – Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton R Pemilihan Alat dan Bahan – Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka, ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan boneka tersebut. R Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan – . Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. R PERSEMBAHAN HASIL KERJA – Ekspresif Diri
8 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Watak menepati tema dan tajuk. 2. Bahan - sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 3. Boneka yang dihasilkan- tahan dan selamat. 4. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membentuk suatu gubahan yang menarik. 5. Mempunyai daya tarikan - sifat ketulenan dari segi penghasilan. 6. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. R APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka – Tajuk dan tema yang sesuai. – Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. – Proses stailisasi , menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. – Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. – Kesesuaian secara keseluruhan.

Topik 9 Topeng – suatu alat yang menutupi muka, topeng juga digunakan di dalam persembahan drama, tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. – dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. – dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. R DEFINISI – berasal dari kata „tup yang bererti tutup, kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata „tup ditambah dengan kata „eng yang kemudian menjadi „tupeng Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. – Bali istilah topeng diertikan sebagai „Partapukan yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Misalnya seorang yang menderita kerana luka, apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. R Fungsi Topeng – sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan „Ratu Gede Pancering Jaga atau „Hyang Datonda penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. – simbol dewa-dewi Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel, Kecamatan, Sukawati dan Gianyar. – pelengkap upacara Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca Yadya. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. – sebagai penyingkap sejarah bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu, memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan, daerah, bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. – sebagai Media Pendidikan Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya, begitu juga dapat mengenal tokohtokoh, agama, seni dan budaya masyarakat setempat. – sebagai hiburan berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. R Alat dan Media http://oumclub.blogspot.com/

OUMClub alat – Gergaji, pensil, pahat pelbagai jenis, Pengetuk kayu, tukul, kapak, gerudi pelbagai jenis, pisau, berus lukisan pelbagai jenis. Rmedia – Kayu, kulit lembu, kulit kambing, kulit kerbau, kertas tebal, tanah liat, warna batik, warna-warna tradisional, permata untuk hiasan, benang bulu, perada. R Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. – Teknik luakan dan ukiran sesuai menggunakan media kayu dan tanahliat. – Teknik tampalan sesuai mengunakan media kertas. – Teknik tebuk sesuai menggunakan media kulit haiwan. Jenis-jenis Topeng – Topeng mata – Topeng muka – Topeng serkup R APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea – proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. – Pembentukan watak watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi. Pemilihan Alat dan Bahan – perlu di dalam proses membuat topeng, ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan – Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. R Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan – penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk nbahagian jenis-jenis topeng). Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. RrProses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe – Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. – Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. – Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh. – Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya. – Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. – Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon, tampal hanya separuh bahagian
9 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN sahaja, pastikan ketebalannya. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. – Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. – Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenisjenis topeng yang dikehendaki.
R PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri

– persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: – Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. – Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. – kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. – Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. – Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. R Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. – Tajuk dan tema yang sesuai. – Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. – Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. – Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan, bergantung kepada watak. – Kesesuaian secara keseluruhan. Topik 10 Diorama – Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. – Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. – terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut, figura haiwan, fiksyen, pensejarahan dan cerita rakyat. Tujuannya jelas, diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama.
– Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan – Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya

OUMClub – aluminium/kepingan loyang – cermin/keeping kaca – kertas tebal/straw board/plywood – kepinga tembaga/timah/zing – dawai/gam/gam PVA/tali tangsi – kepingan plastic/fiber glass – karangan laut/tulang ikan/tulang binatang – Tanah liat/Plasterin/kepingan tembikar/batu/pasir – bahan buangan dari ciptaan manusia R Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan – Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama. – pemilihan alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka R Menentukan Subjek dan Tema – Alam Semulajadi dan Persekitaran – Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Pelukis – Aliran dan Tema Sejagat – Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian R Menentukan Alat dan Media – pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Konsep artistic diorama ditampilkan melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) – pentingnya thumbnail-print • Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. • Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema • Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. R Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. R Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. R Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Dalam konteks ini, perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan; • Bahan dan alatan, • Kos pembinaan/buatan • Masa yang diperlukan. • Kesesuaian latar belakang, hal subjek dan latar hadapan. R Proses Membentuk Diorama –Hal subjek ditentukan –Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang –Hal subjek, latar belakang dan kotak diorama –Diorama yang lengkap untuk peragaan R PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresi Diri

R CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA – Playar- playar pemotong- playar muncung - playar pengapit – Gunting dawai/ zing - gergaji 3. Ragum i besi – Ragum i besi - ragum apit - ragum meja – Pisau NT, gunting, sesiku L, Pembaris keluli – Acuan untuk memodel – Tukul besi -Tukul kayu -Ganden kayu – Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi R Bahan Menghasil Diorama http://oumclub.blogspot.com/

10 /11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN – Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur rekaan seni. – diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. – Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk • Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. • Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. • Namun begitu, ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. • Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism.

OUMClub – Pilih satu thumbnail-print yang baik, fikirkan kaedah,

teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. – Fikirkan soal kemasan. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. – Bagi tujuan peragaan yang menarik, kaedah menggantung, ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. Konsep ambient perlu dipetimbangkan
R Apresiasi Diorama –Tajuk dan tema yang sesuai –Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama –Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai –Kesesuaian secara keseluruhan

R Bahan
Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan • Ketahanan dan kesesuaian • Mudah diaplikasi, selari dengan tema dan tajuk. • Menarik, sedondon dan saling lengkap melengkapi. – Pastikan ia Kuat, Kukuh dan Selamat • Soal kekuatan, keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. • mempunyai jangka hayat yang panjang. • kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. • Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik, Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik • Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. • Adunan rentak, pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkali-kali. Tujuannya jelas, untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. • Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. R Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak, Pergerakan, Kontra, – Warna, Imbangan, Harmoni dan Kesatuan yang Menarik R APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA – Rentak – Imbangan – Harmoni – Warna– Kontra – Kesatuan – Pergerakan

Asli, Unik dan Berketrampilan • Melalui proses kreativiti yang tinggi. • Jauhi plagiarism dan hasilan klise. • penampilan yang baru • Inovasi atau improvisiasi • Pemerhatian, penelitian dan pro-aktif • Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. • Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. R Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik – Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat

yang dikaitkan dengan tajuk, tema dan hal benda (subject-matter). – Daripada beberapa „thumbnail-print‰ yang dihasilkan, rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik.
http://oumclub.blogspot.com/
11 /11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.