Pengenalan Apabila dunia Eropah mula terdedah dengan aktiviti penjelajahan dan penerokaan serta kemudiannya diikuti dengan

penjajahan, maka Tanah Melayu turut menjadi tumpuan kuasakuasa barat kerena kedudukannya yang strategik dari segi ekonomi dan politik. Penjajahan Inggeris (1824 – 1957) telah meninggalkan satu kesan besar terhadap kedudukan politik, ekonmi dan sosial negera. Disamping itu pendudukan Jepun (141 -1945) dan Siam (negerinegeri utara) turut menjadi faktur penglibatan British dalam pentabiran Tanah Melayu.

2a.1. Faktor Campurtangan British 1. Campur tangan British di Tanah Melayu dipengaruhi oleh factor-faktor: (a) Dorongan ekonomi iaitu memonopoli (menguasai) hasil-hasil dagangan utama di negeri-negeri Melayu iaitu bijih timah terutamanya di Selangor dan Perak; (b) Perkembangan Revolusi Perusahan pada pertengahan kurun ke 19 di Eropah dan bermulanya aktiviti mengetin makanan memuncakkan lagi keinginan British untuk memenopoli perdagangan timah; (c) Dorongan politik iaitu adanya kuasa-kuasa lain di Eropah seperti Perancis, Itali, Jerman dan Rusia yang sedang bersaing untuk meluaskan jajajahan takluk masing-masing. Jadi, tanpa pengawalan British keatas pentadbiran tempatan, kuasa-kuasa ini boleh masuk dengan mudah melalui persahabatan dan hubungan ekonomi dengan raja-raja Melayu. Jsuteru campur tangan adalah jalan terbaik untuk mengelakkan fenomena tersebt terjadi.

2a.2. Reaksi Awal Masyarakat Tempatan 1. Penentangan Di Naning (1831 – 1832) ialah kerana Dol Said (Abdul said), iaitu Penghulu Naning tidak bersetuju dengan cadangan British untuk membayar cukai 1/10 daripada hasil ekonomi kepada Kerajaan British di Melaka yang telah mengambil alih dari pentadbiran Belanda pada 17 Mac 1824. 2. Perang Naning tercetus pada bulan Julai 1831, apabila British menghantar sepasukan tentera untuk menagkap Dol Said dan memaksa pengikutnya supaya menerima cadangan British. 3. Dalam serangan pertama, tentera British tewas. Seterusnya British melancarkan serangan kedua pada tahun 1832. Dol Said kemudiannya telah mendapat sokongan penduduk Rembau, Seri Menanti dan Sungai Ujong. 4. Akhirnya penentangan Dol Said dapat ditumpaskan oleh British dan belua menyerah diri pada bulan Februrai 1834. 5. Di Perak, setelah Perjanjian Pangkor dimeterai pada 20 Januari 1874, J.W.W.Birch telah dilantik sebagai Residen Perak. J.W.W.Birch tidak mendapat kerjasama daripada Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar melayu yang lain kerena kebanyakkannya tidak suka dengan tingkah laku beliau. 6. Ketidakpuasanhati terhadap Sistem Residen dan sifat peribadi telah menyebabkan J.W.W Birch telah menyebabkan berlakunya komplot pembunuhan J.W.W Birch di Pasir Salak, Perak. 7. Penentangan di Pahang bermula apabila British mmeperkenalkan Sistem Residen di negeri itu dengan melantik J.P.Rodger sebagai Residennya. 8. Pemberontakan di pahang telah berlaku dibawah kepimpinan Dato‟ Bahaman, Tok Gajah dan mat Kilau pada tahun 1891.

kolonialisme bermaksud penindasan. Kuasa pemerintahan Raja dan Pembesar adalah terhad Struktur politik masyarakat tradisional sebelum kedatangan British adalah berbentuk feudalisme. 12. Masyarakat tradisional tempatan mempunyai kehidupan sosioekonomi yang tersendiri sebelum kedatangan kolonialisme British.9. Di Treangganu. (d) British menggantikan penghulu-penghulu tempatan. British juga telah mengenakan cukai terhadap setiap hasil pertanian seperti padi dan kelapa. kolonialisme ialah bentuk penjajahan politik satu kuasa ke atas kuasa yang lainnya. Kejatuhan Pulau Pinang ke tangan British pada tahun 1786 hanya melalui tipu daya Kapten Francis Light merupakan titik tolak kepada permulaan kolonialisme British di Tanah Melayu. memperkenalkan system pendidikan Barat dan memperkenalkan “Pas kebenaran” bagi sesiapa yang ingin membuka tanah baru untuk bercucuk tanam. pemberontak rakyatnya pada tahun 1909 terhadap Penasihat British yang bernama James Scott Mason dipimpin oleh seorang pedagang tempatan iaitu Haji Mat Hassan Munas atau yang terkenal dengan gelaran Tok Janggut. perbahasan ini akan membincangkan kedatangan kolonialisme British telah memberi kesan kepada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Justeru. kolonialisme bermaksud imperialisme seperti dilihat daripada kaca mata penting penjajahan dan semua kolonialisme dimengertikan sebagai perkembangan imperialisme. penghinaan atau eksploitasi orang-orang peribumi. tetapi bukan semua perkembangan imperialisme bererti kolonialisme. ekonomi dan sosial masyarakat tradisional tempatan iaitu penguasaan oleh pihak British. (c) Undang-Undang dikendalikan oleh British. rakyat Kelantan tidak puas hati kerana pengenalan system tanah baru 1915 dimana rakyat terpaksa membayar sewa tanah yang tetap. Penentangan rakyat Kelantan kerana seorang pembesar tempatan di Pasir Putih yang bernama Engku Besar Jeram Tun Ahmad merasa tidak puasa hati dengan kehilangan kuasa. Di Kelantan. Rakyat tidak puas hati hati kerana British mengenakan cukai kepala. British berjaya menumpasknnya dengan Haji Abdul rahman Limbong dibuang negeri di Mekah. 11. Oleh yang demikian. Orang-orang Melayu telah menyerang balai polis dan pejabat daerah di Kuala Berang pada 21 Mei 1928. Pemberontakan Tani berlaku pada tahun 1928 iaitu dalam zaman pemerintahan Sultan Sulaiman badrul Alam Shah. Antara sebab-sebab berlakunya pemberotakan di Pahang ialah kerana: Sultan dan pembesar negeri kehilangan kuasa. penakrifan tentang kolonialisme harus dirungkaikan. Haji Abdul Rahman Limbong telah bangun menentang British. Menurut Nadel dan Curtis. Sistem ini telah memberikan kuasa mutlak kepada raja atau sultan. British akhirnya berjaya menumpaskan pemberontakan Tok janggut yang mati terbunuh pada 24 Mei 1915. (e) pembesar dan orang awam tidak berpuas hati. Masyarakat . Perbincangan seterusnya tertumpu kepada persoalan siapakah masyarakat tradisional tempatan? Golongan ini merupakan penduduk awal yang mendiami Tanah Melayu iaitu orang Melayu dan mengamalkan sistem politik bersifat feudal dan mengamalkan ekonomi sara diri. 14. Secara amnya. Selain itu. 10. Dalam membahaskan kesan kolonialisme terhadap struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Kesan kolonialisme sebenarnya telah mengubah politik. 13. (b) Undang-undang Tanah menyekat kebebasan Sultan/Pembesar.

Pengenalan sistem residen oleh kolonial memberikan kesan kepada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Setiap perkara pula perlu mendapat persetujuan gabenor Negeri-Negeri Selat (NNS) dan Pejabat Tanah Jajahan di London. kehadiran kuasa residen yang diperkenalkan oleh British telah menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosioekonomi masyarakat tradisional temapatan.W.W. Pengenalan sistem residen Struktur sosioekonomi telah berubah kesan daripada kolonialisme British. Walau apapun keadaannya. Di Perak. Selangor dan Sungai Ujong sekitar tahun 1875. British telah memperkenalkan sistem residen yang memberi tamparan kepada penguasaan ekonomi masyarakat tradisional tempatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perjanjian Pangkor 1874 menyebabkan kehilangan kuasa oleh Raja Muda Abdullah dari Perak. Hal ini dibuktikan apabila J. Hal ini rentetan daripada pengenalan dasar ekonomi yang berbentuk bebas atau lebih dikenali sebagai dasar laissez-faire. Keadaan ini sekaligus memperlihatkan kehilangan kuasa raja dan pembesar serta perubahan struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Hugh Low telah berjaya mengekalkan sistem feudal masyarakat tradisional Melayu iaitu para pembesar menjalankan hasil kutipan cukai dalam bentuk tunai namun mereka diberi gaji atau elaun walaupun terikat dengan peraturan British.feudal sangat memerlukan perlindungan dan perhubungan peribadi yang saling bergantungan antara yang kuat dengan yang lemah. mereka hanya berkuasa memungut cukai untuk British dan mereka diberikan gaji atau elaun.000 setahun daripada lombonglombong di Larut. Kehadiran residen bertujuan untuk mengkoreksi minda mereka mengikut kepakaran masing-masing dalam menjalankan dasar British. Perkembangan ini telah mendorong pemodal mendesak British supaya campur tangan di negeri-negeri Melayu seperti Perak. Perubahan ini adalah disebabkan penguasaan residen menafikan kuasa raja atau sultan yang memerintah. Kita dapat menilai bahawa semua ini telah mengubah struktur sosioekonomi. kesan daripada kolonialisme British telah menyebabkan kuasa raja menjadi terbatas kepada penasihat agama dan adat istiadat orang Melayu. Keadaan ini telah memberi faedah kepada sultan atau raja hasil daripada pungutan cukai. Perubahan struktur sosioekonomi adalah berbeza mengikut negeri dan pemerintahan residen itu sendiri. Kesan yang jelas dapat dilihat dalam aspek penguasaan ekonomi oleh raja. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sultan Abdullah di Perak menyewakan hak memungut cukai di Muara Sungai Perak sebanyak $24.Rodger telah menghapuskan sistem feudal masyarakat Melayu secara langsung dengan melantik beberapa pegawai Inggeris untuk mengutip cukai dan ini telah menlenyapkan kuasa Dato‟ Bahaman untuk mengutip cukai. Penjelasan ini jelas mengungkapkan kolonialisme British telah mengehadkan kekuasaan sultan dan pembesar dan mengubah struktur politik masyarakat tradisional tempatan kerana tampuk pemerintahan dikuasai oleh British. Namun. Hal ini disebabkan kehilangan kuasa pembesar mengutip cukai dan mereka hanya menjadi pekerja bagi British yang dibayar gaji sekaligus melenyapkan sistem serah yang diamalkan sebelum kedatangan kolonialisme. Fenomena ini menjadi tunjang kepada kehilangan kuasa pembesar dan raja dan jika terdapat kuasa.P. Ketika dahulu raja adalah pemilik tanah dan penguasa ekonomi kerana memiliki tanah dan boleh mengurniakan tanah kepada sesiapa yang dikehendakinya terutamanya pembesar. Keadaan ini telah menyebabkan kemasukan pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam sektor ekonomi yang berkembang seperti perlombongan dan perladangan bagi tujuan eksport. Birch yang menjadi residen .000 setahun dan Menteri Larut ketika zaman kemuncak pemerintahannya pada tahun 1870-1872 mendapat $180. Kehadiran kolonialisme British telah menghakis kuasa pembesar dan sultan dalam pemilikan tanah dan penguasaan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi berlainan pula dengan halnya di Pahang iaitu residennya J. dan dalam masyarakat ini setiap orang terikat dengan sistem itu.

Hal ini dibuktikan apabila Pejabat Tanah British mengeluarkan undang-undang yang membahagikan tanah diseluruh negeri kepada empat jenis dan hak milik ke atasnya mesti dituntut oleh Pejabat Tanah dan salah satu daripadanya ialah tanah rezab untuk perlombongan. Kemasukan golongan imigran yang semakin pesat telah memecahkan dominasi orang Melayu di Malaysia kerana sebelum kedatangan British masyarakat Melayu merupakan satu rumpun bangsa yang mengamalkan pertanian sara diri. Antara undang-undang tanah yang digubal ialah dan dikuatkuasakan sebagai Peraturan 19 tahun 1830 menggariskan peruntukkan kuasa kepada Inggeris untuk mengutip cukai sepersepuluh daripada hasil pertanian. Perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tetapi hanya di pasar atau kedai yang menjalankan urusan jual beli. Kedatangan imigran Cina. Di samping itu. Keadaan ini telah menyebabkan kuasa sultan semakin luntur dan hanya sebagai boneka oleh British. Kawasan perlombangan ini telah dikuasai oleh British dan mengubah struktur sosiekonomi masyarakat tradasional tempatan melalui undang-undang tanah. Keadaan ini sekaligus mengubah lanskap kehidupan sosioekonomi masyarakat Melayu untuk mengubah corak ekonomi sara kepada ekonomi kapitalis acuan British. pengenalan sistem residen merupakan kesan kolonialisme yang mengubah struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan dari aspek kekuasaan sultan dan penguasaan ekonomi oleh British. pemikiran. bahasa.bertindak sesuka hati memperkenalkan dasar-dasar British tanpa mempedulikan kuasa Sultan Abdullah yang memerintah Perak ketika itu. Raja Bot di Lukut. Raja Mahadi di Klang dan lain-lain kawasan. Cina naik sebanyak 83. Terbuktilah bahawa kolonialisme British telah mengubah struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan yang telah membentuk masyarkat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Masyarakat Peribumi meningkat sebanyak 34. Kesannya telah menyebabkan penguasaan golongan imigran Cina dan India terhadap Tanah Melayu yang dahulunya dimonopoli oleh orang Melayu. kawasan perlombongan dikuasai oleh pembesar seperti Raja Malik di Jeram. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang tinggal berkelompok mengikut kaum dalam unit politik yang sama dan setiap kelompok mengamalkan agama.S.9 peratus. kesan kolonialisme British adalah pemilikan tanah perlombongan yang dahulunya dikuasai oleh golongan pembesar Melayu kini jatuh ke tangan British. Kesan imigrasi dapat dilihat di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1898 yang menunjukkan perbezaan yang jelas dalam pertambahan penduduk. kerjaya dan cara hidup sendiri. Pada tahun 1857. British juga berhak terhadap tanah yang tidak diusahakan atau tanah hutan. Pelaksanaan ini menunjukkan perubahan ataupun kesan daripada penjajahan British iaitu masyarakat tradisional tempatan harus membayar cukai kepada kerajaan British. British memperkenalkan undang-undang tanah Kolonialisme British telah mengubah kaedah pemilikan tanah yang dipraktikan sebelum ini iaitu sistem hakmilik tanah secara adat tidak bersesuaian dengan sistem ekonomi bebas. Furnivall. Di samping itu. adat resam.4 peratus dan India peningkatannya mencecah 188. Dasar imigran British menggalakkan imigran Cina dan India berhijrah dan mencuba nasib di Tanah Melayu peluang pekerjaan yang ditawarkan.8 peratus. India dan . Oleh itu. British telah memperkenalkan beberapa undang-undang tanah untuk mengeksploitasi ekonomi secara maksimum. Pembentukan masyarakat majmuk Menurut J. Hal ini berbeza pada zaman feudal yang mengamalkan sistem serah. Pengenalan undang-undang tanah oleh Pejabat Tanah merupakan kesan daripada kolonialisme British yang telah mengubah struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan.

Hal ini dapat dibuktikan bandar Kuantan di Pahang didirikan berhampiran Sungai Kuantan. Hal ini berbeza dengan negeri Sarawak yang tidak wujud jalan kereta api kerana keadaannya muka bumi yang berbukit bukau dan hanya wujud jaringan jalan raya yang dibangunkan oleh keluarga Brooke. Penubuhan persekutuan 1895 telah memantapkan sistem perhubungan serta komunikasi setiap negeri di bawah British dengan terbinanya sambungan sistem perhubungan yang sedia ada di setiap negeri bagi meningkatkan keberkesanan eksploitasi terhadap sumber alam khususnya bijih timah dan ladang getah di negeri-negeri berkenaan kerana kos pengangkutan bijih timah akan dapat dikurangkan dan diangkut dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat untuk dieksport. Kepesatan perhubungan dapat dibuktikan dengan pendapat Amarjit Kaur yang mengemukakan bahawa sejarah pembinaan jalan kereta apa di Semenanjung terbahagi kepada tiga fasa iaitu peringkat pertamanya pembinaan jalan kereta api yang pendek-pendek pada tahun 1885 hingga 1896 dan akhirnya berkembang pesat. penyeragaman melalui Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada 1895. bandar Diraja Pekan terletak berhampiran Sungai Pahang. Frank Swettenham berjaya juga membuka jaringan jalan kereta api merangkumi seluruh Tanah Melayu iaitu menghubungkan Taiping ke Sungai Larut terus ke Port Weld yang dibina pada tahun 1885. Perkembangan infrastruktur Umum mengetahui bahawa British mempunyai matlamat tersendiri di sebalik penjajahannya di Tanah Melayu iaitu mengaut seberapa banyak secara maksimum keuntungan daripada pengeksploitasian terhadap kekayaan hasil bahan mentah khususnya bijih timah di Tanah Melayu dan objektif ini sebenarnya dapat dicapai melalui kemajuan dalam infrastruktur iaitu dengan mewujudkan beberapa jaringan perhubungan bagi memudahkan proses penghantaran sumber secara berkesan serta efisien. . pembinaan jalan kereta api bermula pada tahun 1900 apabila jalan kereta api pertama dibina menghubungkan Beaufort dengan Jesselton dan diteruskan pembinaannya sehingga Tenom pada tahun 1905 sepanjang 116 batu.imigran dari Kepulauan Melayu ke Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk serta organisasi sosial dan budaya yang berbeza daripada sebelumnya kesan daripada kolonialisme British. Kuala Kangsar berhampiran Sungai Perak. Akhirnya dengan kemajuan sistem perhubungan telah mengubah struktur sosiekonomi masyarakat tradisional tempatan kerana kewujudan sistem perhubungan tanpa sempadan. Kota Tinggi berhampiran Sungai Johor. Perkembangan infrastruktur ini adalah kesan kolianilisme British yang memberi perubahan dalam lanskap sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. kemajuan dalam bidang komunikasi juga wujud dalam Tanah Melayu yang telah wujud talian telegraf antara Kuala Lumpur dengan Melaka pada tahun 1886. Pembinaan ini secara tidak langsung telah membantu kegiatan pembukaaan ladang-ladang getah dan mengubah struktur masyarakat peribumi Sabah. diikuti jalan kereta api Kuala Lumpur ke Sungai Kelang setahun kemudian dan dilanjutkan ke Kelang melalui jambatan Connought pada tahun 1890. Di samping itu. bandar Kuching berhampiran Sungai Sarawak. Keadaan ini membolehkan para pemodal menerokai kawasan pertanian secara liberal atau bebas sekaligus mengubah corak kehidupan masyarakat tradisional tempatan. Lantaran dasar British yang inginkan penguasaan ekonomi akhirnya memberi kesan terhadap struktur sosioekonomi masyarakat tempatan. Kinabatangan berhampiran Sungai Kinabatangan dan bandar-bandar yang lain. Selain itu. Di Sabah. Perkembangan infrastruktur ini telah memberi kesan terhadap sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan kerana dahulunya mereka menggunakan pengangkutan air untuk perhubungan.

Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Namun. Universiti Sains Malaysia.Pendidikan Sebelum kedatangan British. mempelajari bahasa Arab. Kesan yang jelas dapat dilihat dalam aspek politik. Bhd. Penubuhan sekolah Melayu oleh British adalah untuk memberi kemahiran membaca. Bhd. perkembangan infrastruktur seperti kemudahan komunikasi dan pehubungan mengubah lanskap penduduk tradisional tempatan. 2001. 1984. Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur. Melayu dan Tanah. Pondok yang pertama didirikan ialah pada tahun 1820 oleh Tuan Haji Abd. kesan kolonialisme ialah pembentukan masyarakat majmuk akibat kegiatan perlombongan dan perladangan yang menghasilkan masyarakat berbilang kaum kerana wujud golongan imigran. kecuali latihan perguruan sebagai peringkat tertinggi pendidikan Melayu. Sistem pendidikan Melayu yang paling tua dan berpengaruh adalah persekolahan pondok. ekonomi dan sosial yang telah di ubah mengikut ramuan British demi kepentingan pihak kolonial tanpa memikirkan tentang nasib masyarakat tradisional tempatan. Pendidikan masyarakat pada masa itu berfokuskan kepada aspek-aspek seperti membaca dan memahami Al-Quran. Oleh yang demikian. . An Historical Study of Transport in Malaya. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British seperti sistem residen dan undang-undang tanah memperlihatkan kerakusan British dalam mengeksploitasi ekonomi dan menguasai politik memberi kesan ke atas struktur masyarakat feudal. mengira dan membaca. Aspek pendidikan turut diambil berat oleh British dengan memperkenalkan sistem pendidikan vernakular menyebabkan masyarakat tradisional tempatan mengambil bahagian dalam tranformasi pendidikan yang dilaksanakan oleh British. Di samping itu. Samad bin Abdullah. Pengenalan sistem latihan perguruan ini yang menjadi pemangkin perubahan dalam struktur masyarakat tradisional tempatan. Azmah Abdul Manaf. kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada setakat memberikan pendidikan dasar selama empat tahun. Ahmad Nazri Abdullah. kehadiran kolonialisme British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernakular. Media Intelek Sdn. Kedatangan British secara langsung atau tidak langsung telah melemahkan kekuasaan sultan dan pembesar. hukum-hukum agama serta penguasaan menulis. Amarjit Kaur. Selain itu. jelaslah perbahasan yang diutarakan telah memperlihatkan kesan kolonialisme British ke atas struktur sosiekonomi masyarakat tradisional tempatan. Penubuhan sekolah ini telah bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School membuka cawangannya di gelugor dan diikuti dengan penubuhan Sekolah Melayu di Teluk Belanga (1855) dan di Kampung Gelam (1856). Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur. Selangor. sekolah pondok dan masjid. Sememangnya. kanak-kanak Melayu hanya mendapat pendidikan di surau. 1985. Pulau Pinang. Isu-Isu Pensejarahan. Walau bagaimanapun. kesan daripada kolonialisme British telah memberi perubahan ke atas struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Berlaku perubahan drastik selepas kedatangan British terhadap masyarakat Melayu di Tanah Melayu dan Pribumi Sabah dan Sarawak. menulis dan mengira. 1995. Bibliografi Abu Talib Ahmad dan Cheah Boon Kheng.

Emily Sadka. Kuala Lumpur. Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad. Kuala Lumpur. Perak. Aziz Deraman. Universiti Malaya. Khoo Kay Kim (ed.). Journal of Sir Hugh Low. Ekonomi Revolusi Perindustrian memerlukan banyak bahan mentah bagi menjana perkembangan industri perkilangan. Sejarah Masyarakat Melayu Moden. Dewan Bahasa dan Pustaka. terutamanya di Asia Tenggara yang sememangnya mempunyai bahan-bahan mentah yang diperlukan.M. Gullick J. Kassim Thukiman. Kuala Lumpur. 1975. Kuala Lumpur. Malaysia: Economic Expansion and National Unity. Sistem Politik Bumiputra Tanah Melayu Barat. 1970. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia: Satu Analisis Perkembangan Kebudayaan di Malaysia.. Kolonialisme di Malaysia dan NegaraNegara Lain. Universiti Teknologi Malaysia Skudai. 1990. 1985. 2002. 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1954. Penerbit Fajar Bakti.. Keperluan ini menyaksikan kuasa-kuasa Barat berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru.M. Johor. Gullick J. Sejarah dan Politik. Penjajahan ke atas imperialisme Barat dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan dan tetap bagi sektor perkilangan mereka dan menjamin tempat untuk memasarkan hasil-hasil perindustrian yang dikeluarkan . JMBRAS. 1877. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia: Perspektif.A.

kepentingan British di pantai timur India. Perkembangan dan penciptaan alat komunikasi seperti telegraf membolehkan penguasaha Barat menghubungi ejen-ejen mereka di Timur dengan lebih cepat bagi mengetahui keadaan pasaran barangan mereka di Asia Tenggara di samping mendapatkan pesanan bahan-bahan mentah dari Asia Tenggara. mereka beranggapan adalah menjadi tanggungjawab sosial mereka untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara yang . khususnya di Madras sentiasa terdedah kepada serangan musuh terutama pada musim Angin Timur Laut antara bulan Oktober hingga bulan April setiap tahun. Pengenalan tarif ke atas barangan kilang Britain oleh Amerika Syarikat adalah bertujuan melindungi kepentingan industri perkilangan dalam negaranya. Penciptaan kapal ini memudahkan penghantaran barangan ke pasaran kerana dapat membawa muatan yang banyak. dan penciptaan tayar getah.oleh mereka. terutama apabila Amerika Syarikat mengenakan tarif ke atas barangan Britain yang memasuki negaranya. Britain yang mengalami revolusi perindustrian telah mengorak langkah untuk menguasai negara di Asia Tenggara atas dasar kekuatan maritim dan menjadi kuasa imperialis yang kuat. Sosial Selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara Barat. Revolusi perindustrian juga telah berjaya mempercepatkan pelayaran dan menyediakan kemudahan pengangkutan dan perhubungan dengan pengenalan kapal berkuasa wap. Menjelang tahun 1830-an. kapal berkuasa wap telah digunakan secara meluas dalam perdagangan antarabangsa. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 berjaya memendekkan jarak perjalanan antara Barat dengan Timur kerana kapal-kapal dagang tidak perlu merentasi pantai Afrika. Kelapa sawit pula diperlukan kesan daripada penciptaan mesin penghancur buah dan minyak masak. Keadaan ini memaksa Britain mencari pasaran baru untuk memasarkan barangan keluaran kilangnya ke Asia dan Afrika memandangkan barangan buatan Britain tidak lagi dapat dieksport ke Amerika Syarikat dan Eropah secara mudah seperti dulu. Pada penghujung abad ke-19. Kemajuan dalam sistem pengangkutan laut telah mempercepatkan penghantaran bahan mentah dari Asia Tenggara ke negara Eropah menyebabkan keperluan bahan mentah untuk kilang tidak akan terputus. Sungguhpun begitu. Tambahan pula kapal berkuasa wap boleh bergerak lebih laju pada bilabila masa tanpa perlu bergantung pada tiupan angin. (Fuziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin. Fenomena ini mempercepatkan penghantaran barang dan dapat menjimatkan kos di samping menjadikan barang dagangan di jual dengan lebih murah. Antara bahan-bahan mentah yang sangat dikehendaki oleh kuasa-kuasa Barat ialah bijih timah bagi menampung perkembangan perusahaan mengetin yang berkembang pesat di Eropah.:Sejarah Malaysia:2000:164). Lazimnya pada masa inilah. Penubuhan pengkalan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Madras dan di Benggala di India semakin meluas bukan sahaja terhad kepada pantai barat benua kecil malah meliputi kawasan pantai timurnya. Britain terpaksa bersaing dengan negara-negara Eropah lain dalam usaha memasarkan barangan keluaran kilangnya. Hal ini menyebabkan Syarikat Hindia Timur Inggeris berusaha mendapatkan satu tempat di Teluk Benggala sepanjang musim Angin Timur Laut. di samping menjadikan salutan dawai elektrik. Dalam keadaan inilah pihak musuh terutamanya Perancis mengambil kesempatan melancarkan serangan ke atas Madras. Kesemua usaha-usaha yang dilakukan oleh imperialisme Barat di Asia Tenggara adalah untuk menjamin kepentingan ekonomi negara mereka tidak terjejas. Bahan mentah seperti getah diperlukan akibat perkembangan industri kereta. tentera laut British belayar ke Bombay bagi mengiringi kapal dagang British yang membawa dagangan dari Timur. Bahan-bahan ini banyak ditemui di kawasan Asia Tenggara terutama di Tanah Melayu.

Mengikut orang Perancis sebagai Mission Civilisatrice dan orang Amerika sebagai The Blessing of Anglo-Saxon Protection. Misalnya. Mereka menyatakan oleh kerana tamadun mereka sudah mengalami perubahan besar dalam ekonomi dan sosial adalah menjadi kewajipan dan tugas mereka mentamadunkan bangsa lain. Masyarakat Eropah percaya mereka mestilah mengorbankan kesenangan dan kemewahan yang dimiliki supaya dapat mentamadunkan masyarakat Asia Tenggara. kuasa-kuasa raja dan sultan telah terjejas. menyebabkan mereka berlumba-lumba dan bersaing dalam penyebaran agama Kristian di Asia Tenggara. Methodist dan Jesuit. Rudyard Kipling. khususnya mereka yang dijajah yang dianggap masih mundur. Sebelum campurtangan Inggeris di Tanah Melayu. Keinginan Kristian untuk menyebarkan agama Kristian dan tamadun Eropah juga pendorong kepada dasar imperialisme Asia Tenggara. Ini adalah ekoran daripada sistem corak pentadbiran baru yang telah diperkenalkan oleh pihak Inggeris iaitu Sistem Residen. Rantau Asia Tenggara dilihat sebagai sebuah rantau yang sangat berpotensi untuk menyebarkan kebudayaan Barat kerana ketika itu masyarakat Asia Tenggara masih lagi mundur dan belum terdedah kepada kebudayaan Barat yang dianggap tinggi. Keagungan tamadun Barat yang disebarkan ke negara Asia Tenggara juga melibatkan soal agama dimana mubaligh Kristian mengambil kesempatan menyebarkan agama Kristian di kalangan penduduk Asia Tenggara. Alasan begini dilaungkan oleh kuasa Barat apabila mereka cuba mempertahankan sebab-sebab dasar imperialisme dilakukan ke atas negaranegara Asia Tenggara. pelbagai perjanjian telah dibuat antara mereka bagi menentukan kawasan pengaruh masing-masing. seperti di Filipina dan Indo-China. Tambahan pula agama Kristian telah berpecah kepada beberapa mazhab seperti Katolik. Orang Barat beranggapan kebudayaan dan tamadun mereka lebih tinggi (superior) daripada masyarakat Asia Tenggara berdasarkan pencapaian mereka dalam bidang sains dan teknologi. Tetapi setelah kedatangan Inggeris di Tanah Melayu. Mereka melaungkan konsep 'White Mens Burden' atau 'Beban Orang Putih' seperti yang dicanangkan oleh penyair Inggeris.dilihat masih mundur kerana bergantung kepada kegiatan berasaskan pertanian mereka. Keadaan ini mendorong kuasa Barat bersaing sesama sendiri bagi mendapatkan jajahan baru di Asia Tenggara. Penguasaan dan pemilikan kawasan tanah jajahan yang luas dan banyak merupakan simbol kekuatan dan keagungan sesebuah negara. sultan berkuasa mutlak untuk memerintah dan menguruskan hal-hal pentadbiran negara dan para pembesar berkuasa untuk memungut cukai daripada rakyat. perjanjian Inggeris-Belanda merupakan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak Inggeris dan Belanda untuk menentukan kawasan pengaruh mereka. Kuasa raja menjadi terhad dan raja hanya boleh menyentuh hal-hal mengenai adat istiadat melayu dan hal-hal keagamaan sahaja. Protestan. Anglican. Persaingan antara kuasa-kuasa Barat adakalanya berlaku peperangan dan untuk mengelakkannya. Mubaligh Kristian menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganut agama Kristian sama ada melalui aktiviti kebajikan atau pendidikan dengan menubuhkan sekolah yang ditakbir oleh mubaligh Kristian. Kesan yang paling ketara akibat penguasaan Inggeris di Tanah Melayu ialah dari segi politik. Sistem Residen ini telah diperkenalkan . Politik Pembentukan negara bangsa di Eropah menyebabkan negara-negara tersebut berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan jajahan baru bagi menaikkan status negara mereka. Perkembangan idea nasinalisme di Eropah juga merupakan dorongan ke arah dasar imperialisme kerana prestij menjadi faktor utama berdasarkan keluasan tanah jajahan yang dikuasai dan simbol kekuatan dikalangan negara Eropah.

Sistem ini kemudiannya diperkenalkan pula di Selangor pada tahun 1875. Sistem hamba abdi juga dihapuskan dan rakyat boleh memiliki tanah bagi menjalankan serta meningkatkan hasil pertanian tanpa menyerahkan sebahagian hasil mereka kepada Sultan atau pembesar. Pembinaan jalan raya yang merentasi daerah pedalaman telah mewujudkan kawasan baru serta mewujudkan pembukaan bandar2 baru. Perkembangan ekonomi diseimbangkan oleh kewujudan system pengangkutan darat. Akibat peristiwa yang berlaku itu. Pada Disember 1874. Melalui teknologi baru yang dibawa oleh Inggeris menjadikan hasil pengeluaran bijih timah yang diperolehi lebih banyak dan cepat serta tidak perlu menggunakan tenaga buruh yang ramai. Pada masa tersebut Sir Andrew Clarke iaitu Gabenor negeri2 selat telah mengambil kesempatan untuk campur tangan dalam hal pentadbiran di Selangor berikutan satu rompakan di Kuala Labu iaitu kira2 30 batu dari langat. Perusahaan getah diperkenalkan bagi menggantikan kopi. Birch telah membuat lawatan ke Bidor dan Birch telah membakar rumah . Sultan dan pembesar tidak mempunyai kuasa ke atas tanah jajahan dan juga adat Melayu. Kebolehan yang dimiliki oleh Swettenham telah menarik perhatian Sultan dan menyuruh Clarke melantiknya menjadi penasihat Sultan serta Sultan turut menawarkan supaya negeri selangor diletakkan dibawah naungan British. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap ekonomi .oleh Inggeris di Perak pada tahun 1874 berikutan dengan Perjanjian Pangkor. Ini kerana Inggeris lebih menumpukan kegiatan ekonomi yang berorientasikan eksport. Contohnya seperti menghapuskan sistem kerah dan serah oleh para pembesar. Perubahan sistem ekonomi di Tanah Melayu berlaku daripada 3 aspek iaitu politik. Dari aspek politik. Penggunaan kapal korek dan pam kelikir telah digunakan bagi menggantikan teknik lama iaitu mendulang yang agak merugikan . Clarke teah pergi ke Selangor pada bulan Ogos 1874 dan mengadakan rundingan bersama Sultan Abdul Samad. Clarke telah memberi cadangan untuk melantik Swettenham sebagai Residen Selangor tetapi cadangan itu tidak dipersetujui dan kemudiannya Gabenor telah melantik J.G Dawidson sebagai Residen British pertama di Selangor. Clarke telah meninggalkan seorang pegawainya iaitu Frank Swettenham bersama 20 orang sepoi untuk menjaga Sultan. Tindakan JWW Birch telah menyebabkan pembesar kehilangan kuasa dan pendapatan yang mereka perolehi daripada hasil cukai yang dipungut terjejas dan ini telah bercanggah dengan nilai2 tradisi dan adat istiadat Melayu. Teknik penorehan getah yang menggunakan teknologi yang lebih moden dan canggih tlah membawa kepesatan kepada pengeluaran hasil getah. sistem ekonomi komersil pula diperkenalkan. di Pahang 1888 dan Negeri Sembilan 1889. Sistem ekonomi komersial merujuk kepada lebihan hasil secara besar-besaran dan melibatkan banyak pihak yang memerlukan barang ekonomi yang berbeza antara satu sama lain. Oleh yang demikian. Sistem ekonomi ini bermula pada abad ke-19 dan 20 terutamanya selepas kemasukan Inggeris. Dalam sistem ekonomi komersil juga . Ini kerana. Inggeris telah menghapuskan amalan pungutan cukai yang dilakukan oleh Sultan dan pembesar. Perluasan kuasa Inggeris telah menyebabkan berlakunya perubahan sistem ekonomi di Tanah Melayu. Ianya terbukti apabila penyusunan sistem kutipan cukai dilakukan oleh JWW Birch di mana pembesar dilarang untuk memungut cukai dan segala sistem pungutan cukai perlu dipusatkan di bawah kelolaannya. Menerusi rundingan itu. Ini telah mendorong pelabur2 asing ke Tanah Melayu dan membawa teknologi serta system pengurusan ekonomi. Kuasa pentadbiran negeri sebenarnya terletak di tangan residen Inggeris tetapi mereka bertindak di atas nama sultan-sultan Melayu. Sultan terpaksa menerima seorang residen Inggeris yang dilantik bagi setiap negeri untuk menasihatinya dalam semua urusan pentabiran kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum hakam agama Islam. Sistem Residen ini adalah satu bentuk pentadbiran Inggeris yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan tidak langsung di negeri-negeri Melayu. ekonomi dan sosial. nasihat-nasihat yang diberikan oleh residen Inggeris hendaklah diterima oleh sultan-sultan Melayu contohnya sistem residen yang diperkenalkan di Selangor iaitu ia adalah disebabkan aleh kegiatan lanun dan rompakan yang sering berlaku disepanjang pantai negeri Selangor. Pada pertengahan April 1874. Sebelum campurtangan Inggeris. Ini kerana Inggeris telah menghapuskan beberapa amalan dalam adat Melayu. masyarakat Melayu mengamalkan sistem ekonomi sara diri dan apabila berlakunya perluasan kuasa Inggeris.

Dari aspek ekonomi. Ia juga berlaku akibat daripada dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris iaitu dasar „Pecah‟ dan „Perintah‟ yang bermaksud pengasingan masyarakat yang terdapat di Tanah Melayu. Sekolah ini kurang mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana mereka takut terpengaruh dengan agama Kristian oleh mubaligh. pengeluaran ekonomi T. kegiatan ekonomi dan petempatan. Masyarakat majmuk ini wujud akibat daripada kemasukan imigran pada pertengahan abad ke-19 dan telah melahirkan satu masyarakat majmuk. Masyarakat Melayu tidak mendapat pendidikan akademik yang sempurna seperti mana kaum2 laindan mereka hanya mendapat ilmu kemahiran sahaja. Ini dapat dilihat daripada orang Melayu yang hidup di kawasan luar bandar seperti kampung dan desa. sistem pendidikan di Tanah Melayu telah banyak berlaku perubahan dan ianya lebih bersifat perkauman @ vernakular kerana Inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dengan pendidikan guru dan ini membawa kepada perbezaan sukatan pelajaran antara kaum. sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Hal ini berlaku kerana mereka hidup secara individualistik serta hidup dengan cara kehidupan yang berbeza-beza samada dari segi agama. . Orang India pula tinggal di kawasan-kawasan estet dan ladang getah bagi menjalankan kegiatan perladangan. terutamanya pada pertengahan abad ke-19 .Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar yang merupakan sepupu Sultan Ismail kerana didapati telah mengutip cukai daripada pelombong di situ. Dari aspek politik masyarakatmajmuk dikuasai oleh suatu kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan tersendiri. Mereka juga masih mengamalkan sistem ekonomi sara diri seperti nelayan. Sekolah ini juga kurang mendapat tumpuan daripada pihak Inggeris kerana pihak Inggeris mahu mengekalkan kestabilan dan memastikan kaum Melayu terus tinggal di kampung sebagai petani. Kewujudan masyarakat majmuk ini adalah disebabkan oleh dasar terbuka inggeris terhadap kemasukan buruh asing bagi memenuhi kepentingan mereka. Melayu akan bertambah dan ini meningkatkan keuntungan para penjajah yang sememangnya ingin meraih keuntungan di T. kebudayaan. terdapat 2 bentuk persekolahan iaitu sekolah berbentuk keagamaan dan sekular. Manakala sekolah Melayu yang bersifat sekular pula diperkenalkan oleh Inggeris melalui mubaligh Kristian. Kewujudan masyarakat majmuk dapat dibahagikan kepada aspek politik. sekolah Cina. Cina dan India. Kewujudan masyarakat majmuk juga berlaku ketika perusahaan bijih timah di Tanah Melayu berkembang pesat dan telah menyebabkan Inggeris membawa masuk buruh-buruh Cina dan India bagi menambah tenaga buruh di lombong. Namun selepas kedatangan Inggeris. Kewujudan masyarakat majmuk telah menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi pelbagai. kewujudan masyarakat majmuk adalah bagi meraih keuntungan ekonomi pihak Inggeris iaitu apabila semakin ramai buruh2 asing datang ke Tanah Melayu. Sekolah ini mengajar tentang hal keagamaan dan mengaji. Buruh India juga digunakan dalam perusahaan getah serta projek-projek pembangunan seperti jalanraya dan keretapi. Melayu. Terdapat 4 jenis sekolah di Tanah Melayu iaitu sekolah Melayu. Sekolah berbentuk keagamaan telah lama wujud sebelum kedatangan Inggeris.kewujudan masyarakat majmuk adalah babi memenuhi tenaga buruh yang diperlukan olrh pihak British dalam ekonomi perlombongan dan perladangan iaitu buruh Cina ditempatkan dikawasan perlombongan manakala buruh2 India pula bekerja di estet2 atau di ladang2. Selain itu. adat.Dalai aspek sosial pula. Perubahan sosial yang dibuat oleh Inggeris ialah perubahan dalam sistem pendidikan. Di sekolah Melayu . perluasan Inggeris juga telah menyebabkan berlakunya kewujudan masyarakat majmuk @ masyarakat berbilang kaum . Manakala orang Cina tertumpu di kawasan bandar dan menjalankan kegiatan perdagangan dan perlombongan. organisasi sosial dan budaya yang berbeza.ekonomi dan sosial. kegiatan pertanian secara kecil-kecilan dan pegawai-pegawai rendah. pendidikan di Tanah Melayu bersifat tidak formal iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. kepercayaan. Terdapat 3 kaum utama di Tanah Melayu iaitu Bumiputera @ Melayu. bahasa. Sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu.

Sebelum tahun 1930 orang inggeris telah mendapatkan tenaga buruh tanpa sekatan kerana pada masa tersebut tenaga buruh penting bagi pembangunan ekonomi perlombongan dan perladangan selain melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. Dasar ekonomi yang dijalankan oleh pihak inggeris juga telah mewujudkan sistem ekonomi moden yang berasaskan tenaga buruh. Sistem Residen ini adalah satu bentuk pentadbiran Inggeris yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan tidak langsung di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1930. kapitalisme dan bebas. Ia juga telah membawa kesan terhadap pembukaan tanah dan ladang serta meningkatkan pengeluaran perlombongan bijih timah. Ini adalah ekoran daripada sistem corak pentadbiran baru yang telah diperkenalkan oleh pihak Inggeris iaitu Sistem Residen. nasihat-nasihat yang diberikan oleh residen Inggeris hendaklah diterima oleh sultan-sultan Melayu contohnya sistem residen yang diperkenalkan di Selangor iaitu ia adalah disebabkan aleh .cina dan india adalah berbeza dan bagi masyarakat cina dan india . Pihak inggeris juga telah melaksanakan dasar ekonomi ditanah melayu iaitu dasar ekonomi komersial. kuasa-kuasa raja dan sultan telah terjejas. Jabatan perlindungan Orang Asing telah ditubuhkan bagi melindungi para buruh imigran daripada ditindas oleh para konsi gelap atau majikan. Dasar ini tidak membawa kepada perpaduan kaum bahkan dasar tersebut telah mewujudkan jurang antara kaum kerana inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sistem Residen ini telah diperkenalkan oleh Inggeris di Perak pada tahun 1874 berikutan dengan Perjanjian Pangkor. Kuasa pentadbiran negeri sebenarnya terletak di tangan residen Inggeris tetapi mereka bertindak di atas nama sultan-sultan Melayu. Sebelum campurtangan Inggeris di Tanah Melayu. Oleh yang demikian.Dasar yang telah dijalankan oleh pihak inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dibahagikan kepada 3 iaitu dari segi politik. Tujuan Inggeris menggalakkan kemasukan orang asing di tanah melayu adalah bagi menjaga kebajikan mereka dan bagi meraih keuntungan ekonomi di tanah melayu. Sultan terpaksa menerima seorang residen Inggeris yang dilantik bagi setiap negeri untuk menasihatinya dalam semua urusan pentabiran kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum hakam agama Islam. Sistem ini kemudiannya diperkenalkan pula di Selangor pada tahun 1875. Tetapi setelah kedatangan Inggeris di Tanah Melayu. kontrak dan bebas. Dasar politik di tanah melayu adalah mengenai dasar imigrasi . Dasar ekonomi komersial telah membawa perubahan kepada sistem sara diri yang telah dijalankan secara tradisi oleh masyarakat melayu. Ini kerana. Dasar yang telah dijalankan oleh orang inggeris ini sebenarnya telah menggalakkan kemasukan orang asing di tanah melayu. Kewujudan jabatan perlindungan orang asing ini bermakna buruh2 dilindungi pemerintah inggeris dan menunjukkan bahawa kerajaan inggeris menggalakan kemasukan buruh asing di tanah melayu. Undang2 imigrasi pada tahun 1930 juga telah menghalang kemasukan orang asing ke tanah melayu. Ini bermaksud sukatan pendidikan antara sekolah2 melayu. Dasar ini merupakan tunggak utama yang menyebabkan wujudnya masyarakat melayu. Kuasa raja menjadi terhad dan raja hanya boleh menyentuh hal-hal mengenai adat istiadat melayu dan hal-hal keagamaan sahaja. sultan berkuasa mutlak untuk memerintah dan menguruskan hal-hal pentadbiran negara dan para pembesar berkuasa untuk memungut cukai daripada rakyat. Dasar sosial yang telah dijalankan oleh inggeris lebih tertumpu kepada dasar pendidikan pemerintahan inggeris. ekonomi dan sosial. guru diambil dari negara asal.Pada masa tersebut orang2 melayu tidak mendapat kemahiran dan pendidikan yang tinggitetapi orang2 melayu hanya mendapat kemahiran bagi membuat kerja2sara diri sahaja. Jabatan Perlindungan Orang Asing dan Undang-undang buruh. Kesan yang paling ketara akibat penguasaan Inggeris di Tanah Melayu ialah dari segi politik. Dasar imigrasi ialah berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing melalui sistem2 kemasukan seperti indenture . kangany . di Pahang 1888 dan Negeri Sembilan 1889. inggeris telah memperketatkan dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran ke negara asal mereka.

Dalam sistem ekonomi komersil juga . Tindakan JWW Birch telah menyebabkan pembesar kehilangan kuasa dan pendapatan yang mereka perolehi daripada hasil cukai yang dipungut terjejas dan ini telah bercanggah dengan nilai2 tradisi dan adat istiadat Melayu. Sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu. Pembinaan jalan raya yang merentasi daerah pedalaman telah mewujudkan kawasan baru serta mewujudkan pembukaan bandar2 baru. pendidikan di Tanah Melayu bersifat tidak formal iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. Sultan dan pembesar tidak mempunyai kuasa ke atas tanah jajahan dan juga adat Melayu. ekonomi dan sosial. sistem ekonomi komersil pula diperkenalkan. Sistem ekonomi ini bermula pada abad ke-19 dan 20 terutamanya selepas kemasukan Inggeris. Birch telah membuat lawatan ke Bidor dan Birch telah membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar yang merupakan sepupu Sultan Ismail kerana didapati telah mengutip cukai daripada pelombong di situ. Clarke telah meninggalkan seorang pegawainya iaitu Frank Swettenham bersama 20 orang sepoi untuk menjaga Sultan. sistem pendidikan di Tanah Melayu telah banyak berlaku perubahan dan ianya lebih bersifat perkauman @ vernakular kerana Inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dengan pendidikan guru dan ini membawa kepada perbezaan sukatan pelajaran antara kaum. Ini kerana Inggeris lebih menumpukan kegiatan ekonomi yang berorientasikan eksport. Ini kerana Inggeris telah menghapuskan beberapa amalan dalam adat Melayu. Sistem ekonomi komersial merujuk kepada lebihan hasil secara besar-besaran dan melibatkan banyak pihak yang memerlukan barang ekonomi yang berbeza antara satu sama lain. Inggeris telah menghapuskan amalan pungutan cukai yang dilakukan oleh Sultan dan pembesar. Contohnya seperti menghapuskan sistem kerah dan serah oleh para pembesar.kegiatan lanun dan rompakan yang sering berlaku disepanjang pantai negeri Selangor. Pada masa tersebut Sir Andrew Clarke iaitu Gabenor negeri2 selat telah mengambil kesempatan untuk campur tangan dalam hal pentadbiran di Selangor berikutan satu rompakan di Kuala Labu iaitu kira2 30 batu dari langat. Penggunaan kapal korek dan pam kelikir telah digunakan bagi menggantikan teknik lama iaitu mendulang yang agak merugikan . Clarke telah memberi cadangan untuk melantik Swettenham sebagai Residen Selangor tetapi cadangan itu tidak dipersetujui dan kemudiannya Gabenor telah melantik J. masyarakat Melayu mengamalkan sistem ekonomi sara diri dan apabila berlakunya perluasan kuasa Inggeris. Perluasan kuasa Inggeris telah menyebabkan berlakunya perubahan sistem ekonomi di Tanah Melayu. Perubahan sistem ekonomi di Tanah Melayu berlaku daripada 3 aspek iaitu politik. . Clarke teah pergi ke Selangor pada bulan Ogos 1874 dan mengadakan rundingan bersama Sultan Abdul Samad. Akibat peristiwa yang berlaku itu. Perusahaan getah diperkenalkan bagi menggantikan kopi. Sistem hamba abdi juga dihapuskan dan rakyat boleh memiliki tanah bagi menjalankan serta meningkatkan hasil pertanian tanpa menyerahkan sebahagian hasil mereka kepada Sultan atau pembesar.G Dawidson sebagai Residen British pertama di Selangor. Namun selepas kedatangan Inggeris. Pada pertengahan April 1874. Masyarakat Melayu tidak mendapat pendidikan akademik yang sempurna seperti mana kaum2 laindan mereka hanya mendapat ilmu kemahiran sahaja. Menerusi rundingan itu. Pada Disember 1874. Sebelum campurtangan Inggeris. Ianya terbukti apabila penyusunan sistem kutipan cukai dilakukan oleh JWW Birch di mana pembesar dilarang untuk memungut cukai dan segala sistem pungutan cukai perlu dipusatkan di bawah kelolaannya. terutamanya pada pertengahan abad ke-19 . Teknik penorehan getah yang menggunakan teknologi yang lebih moden dan canggih tlah membawa kepesatan kepada pengeluaran hasil getah. Ini telah mendorong pelabur2 asing ke Tanah Melayu dan membawa teknologi serta system pengurusan ekonomi. Kebolehan yang dimiliki oleh Swettenham telah menarik perhatian Sultan dan menyuruh Clarke melantiknya menjadi penasihat Sultan serta Sultan turut menawarkan supaya negeri selangor diletakkan dibawah naungan British. Perkembangan ekonomi diseimbangkan oleh kewujudan system pengangkutan darat. Melalui teknologi baru yang dibawa oleh Inggeris menjadikan hasil pengeluaran bijih timah yang diperolehi lebih banyak dan cepat serta tidak perlu menggunakan tenaga buruh yang ramai. Dari aspek politik. Perubahan sosial yang dibuat oleh Inggeris ialah perubahan dalam sistem pendidikan. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap ekonomi .

Orang India pula tinggal di kawasan-kawasan estet dan ladang getah bagi menjalankan kegiatan perladangan. Sekolah berbentuk keagamaan telah lama wujud sebelum kedatangan Inggeris. Jabatan Perlindungan Orang Asing dan Undang-undang buruh. Selain itu. kegiatan ekonomi dan petempatan. Melayu. pengeluaran ekonomi T. Buruh India juga digunakan dalam perusahaan getah serta projek-projek pembangunan seperti jalanraya dan keretapi. Jabatan perlindungan Orang Asing telah ditubuhkan bagi melindungi para buruh imigran daripada ditindas oleh para konsi gelap atau majikan. Sebelum tahun 1930 orang inggeris telah mendapatkan tenaga buruh tanpa sekatan kerana pada masa tersebut tenaga buruh penting bagi pembangunan ekonomi perlombongan dan perladangan selain melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. organisasi sosial dan budaya yang berbeza. Masyarakat majmuk ini wujud akibat daripada kemasukan imigran pada pertengahan abad ke-19 dan telah melahirkan satu masyarakat majmuk. ekonomi dan sosial. kegiatan pertanian secara kecil-kecilan dan pegawai-pegawai rendah. kebudayaan. Melayu akan bertambah dan ini meningkatkan keuntungan para penjajah yang sememangnya ingin meraih keuntungan di T. Sekolah ini kurang mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana mereka takut terpengaruh dengan agama Kristian oleh mubaligh. Dari aspek politik masyarakatmajmuk dikuasai oleh suatu kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan tersendiri. sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Mereka juga masih mengamalkan sistem ekonomi sara diri seperti nelayan.kewujudan masyarakat majmuk adalah babi memenuhi tenaga buruh yang diperlukan olrh pihak British dalam ekonomi perlombongan dan perladangan iaitu buruh Cina ditempatkan dikawasan perlombongan manakala buruh2 India pula bekerja di estet2 atau di ladang2. Kewujudan masyarakat majmuk dapat dibahagikan kepada aspek politik. adat. Pada tahun 1930. Kewujudan masyarakat majmuk telah menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi pelbagai. Terdapat 3 kaum utama di Tanah Melayu iaitu Bumiputera @ Melayu. Dasar politik di tanah melayu adalah mengenai dasar imigrasi . Di sekolah Melayu . Undang2 imigrasi pada tahun 1930 juga telah menghalang kemasukan orang asing ke tanah melayu. Kewujudan jabatan . Ini dapat dilihat daripada orang Melayu yang hidup di kawasan luar bandar seperti kampung dan desa. inggeris telah memperketatkan dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran ke negara asal mereka. Sekolah ini juga kurang mendapat tumpuan daripada pihak Inggeris kerana pihak Inggeris mahu mengekalkan kestabilan dan memastikan kaum Melayu terus tinggal di kampung sebagai petani. Dasar imigrasi ialah berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing melalui sistem2 kemasukan seperti indenture . kewujudan masyarakat majmuk adalah bagi meraih keuntungan ekonomi pihak Inggeris iaitu apabila semakin ramai buruh2 asing datang ke Tanah Melayu. terdapat 2 bentuk persekolahan iaitu sekolah berbentuk keagamaan dan sekular. kepercayaan.Dalai aspek sosial pula. sekolah Cina. bahasa. perluasan Inggeris juga telah menyebabkan berlakunya kewujudan masyarakat majmuk @ masyarakat berbilang kaum . kangany . Dari aspek ekonomi. Kewujudan masyarakat majmuk ini adalah disebabkan oleh dasar terbuka inggeris terhadap kemasukan buruh asing bagi memenuhi kepentingan mereka.Terdapat 4 jenis sekolah di Tanah Melayu iaitu sekolah Melayu. Cina dan India. Ia juga berlaku akibat daripada dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris iaitu dasar „Pecah‟ dan „Perintah‟ yang bermaksud pengasingan masyarakat yang terdapat di Tanah Melayu. Sekolah ini mengajar tentang hal keagamaan dan mengaji. Manakala orang Cina tertumpu di kawasan bandar dan menjalankan kegiatan perdagangan dan perlombongan. Hal ini berlaku kerana mereka hidup secara individualistik serta hidup dengan cara kehidupan yang berbeza-beza samada dari segi agama. Kewujudan masyarakat majmuk juga berlaku ketika perusahaan bijih timah di Tanah Melayu berkembang pesat dan telah menyebabkan Inggeris membawa masuk buruh-buruh Cina dan India bagi menambah tenaga buruh di lombong. kontrak dan bebas. Dasar yang telah dijalankan oleh pihak inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dibahagikan kepada 3 iaitu dari segi politik. Manakala sekolah Melayu yang bersifat sekular pula diperkenalkan oleh Inggeris melalui mubaligh Kristian.ekonomi dan sosial.

Dasar yang telah dijalankan oleh orang inggeris ini sebenarnya telah menggalakkan kemasukan orang asing di tanah melayu. .Pada masa tersebut orang2 melayu tidak mendapat kemahiran dan pendidikan yang tinggitetapi orang2 melayu hanya mendapat kemahiran bagi membuat kerja2sara diri sahaja.cina dan india adalah berbeza dan bagi masyarakat cina dan india . Dasar ini merupakan tunggak utama yang menyebabkan wujudnya masyarakat melayu. Dasar ekonomi yang dijalankan oleh pihak inggeris juga telah mewujudkan sistem ekonomi moden yang berasaskan tenaga buruh. guru diambil dari negara asal. kapitalisme dan bebas. Pihak inggeris juga telah melaksanakan dasar ekonomi ditanah melayu iaitu dasar ekonomi komersial. Dasar ini tidak membawa kepada perpaduan kaum bahkan dasar tersebut telah mewujudkan jurang antara kaum kerana inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Ini bermaksud sukatan pendidikan antara sekolah2 melayu. Dasar ekonomi komersial telah membawa perubahan kepada sistem sara diri yang telah dijalankan secara tradisi oleh masyarakat melayu. Dasar sosial yang telah dijalankan oleh inggeris lebih tertumpu kepada dasar pendidikan pemerintahan inggeris. Tujuan Inggeris menggalakkan kemasukan orang asing di tanah melayu adalah bagi menjaga kebajikan mereka dan bagi meraih keuntungan ekonomi di tanah melayu.perlindungan orang asing ini bermakna buruh2 dilindungi pemerintah inggeris dan menunjukkan bahawa kerajaan inggeris menggalakan kemasukan buruh asing di tanah melayu. Ia juga telah membawa kesan terhadap pembukaan tanah dan ladang serta meningkatkan pengeluaran perlombongan bijih timah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful