Topik 10 Pergerakan

Kreatif
HASIL PEMBELAJARAN
Setelah anda mengikuti topik ini, anda akan dapat: 1. 2. 3. menyatakan dan mencirikan pergerakan kreatif; mengkategori jenis tema dalam pergerakan kreatif; dan menyatakan nilai, tujuan dalam pergerakan kreatif;

PENGENALAN
Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pergerakan Kreatif dihasilkan daripada idea, perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. Sebagai contoh, pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan mengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan.

10.1 PERGERAKAN KREATIF
Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea, perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian, berpasangan atau berkumpulan. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan, pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkan pertandingan. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri.

232

TOPIK 10

PERGERAKAN KREATIF

Terdapat empat unsur utama dalam pergerakan kreatif Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. Empat unsur tersebut itu ialah: Tubuh badan Ruang Masa dan Daya

10.2 TUJUAN
Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan. Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera. untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. Melalui pergerakan kreatif pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. Dengan kata lain tujuan utama pergerakan kreatif adalah untuk berkomunikasi melalui pergerakan. Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran, idea atau perasaan.

Gambarajah 10.1: Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan

Antara nilai-nilai yang perlu diperhati dan ditegaskan.3 NILAI YANG BOLEH DITANAMKAN DALAM PERGERAKAN KREATIF Dalam pergerakan kreatif. idea dan emosi. banyak nilai-nilai positif yang boleh diterapkan agar boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Menyedari keperluan orang lain Semangat cintakan keindahan alam sekitar Bekerjasama. . ialah: Keyakinan diri dalam melakukan pergerakan. Kesyukuran Kebebasan mencurahkan perasaan.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 233 10. baik hati berhemah tinggi kasih saying kebebasan kejujuran rasional berkerjasama berdikari keadilan keberanian kebersihan fizikal dan mental kerajinan kesedehanaan semangat bermasyarakat. Menghormati orang lain. Keseronokan dan kepuasan.

Pergerakan kreatif membentuk sifat-sifat Jay a diri dan inisiatif. berkongsi dan bekerja sama-sama dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan. Pergerakan kreatif membantu membina corak tingkah laku yang utuh. pembentukan hubungan baru dengan diri sendiri dan orang lain. koordinasi. perkembangan kemahiran pembelajaran kognitif dan afektif. daya tahan dan kekuatan. Pergerakan kreatif menolong membina keyakinan diri. kepastian dan kepuasan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubung dengan prinsip-prinsip asas mengenai corak pergerakan. Pergerakan kreatif menolong membentuk kebolehan mengkomunikasikan idea-idea dengan menggunakan tubuh badan sebagai wadah ekspresi. Pergerakan kreatif memperdalamkan pemahaman tentang manusia. Pergerakan kreatif membina kesedaran serta apresiasi terhadap bentuk yang indah dan seni dalam geraktari. . untuk membina alatan-alatan yang boleh diguna dan membantu dalam mencipta pergerakan geraktari yang signifikan dan asli serta menarik dengan nilai-nilai estetika. ketangkasan. Pergerakan kreatif menolong memberi makna kepada pelbagai aspek pergerakan melalui pengalaman dalam mengaplikasikan prinsipnya.4 FAEDAH PERGERAKAN KREATIF Antara faedah yang kita peroleh daripada pergerakan kreatif ialah: Pergerakan kreatif mempertajamkan imaginasi dan sensitiviti. penyelesaian masalah pergerakan dengan cara tersendiri. peningkatan kemahiran pergerakan. peningkatan tahap kecergasan. Pergerakan kreatif mengurangkan ketegangan emosi. Pergerakan kreatif menggalakkan perkembangan kebolehan untuk bekerja dengan memuaskan dan mahir di dalam sesuatu kelompok.234 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 10. perkembangan pelbagai bentuk pergerakan. perkembangan kesedaran badan dan konsep kendiri yang positif.

TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 235 Gambarajah 10.2 : Pergerakan kreatif mengurangkan ketegangan emosi. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. Misalnya. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan.5 TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. misalnya muzik. 10. .

siku. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. misalnya beban. Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Misalnya.2: Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. Rajah 10. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akab member! tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan melalui pergerakan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan .236 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Rajah 10. kaki dan pinggul. tapak tangan dan lutut. memindah dan menerima berat badan. pergelangan tangan. pergelangan tangan. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. (a) Beban Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. kaki dan pinggul. 2.1: Pergerakan berjalan dan buka tutup melibatkan lokomotor dan bukan loko motor (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. siku.

Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri jika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikul bende berat. Misalnya. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. Rajah 10. .TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 237 yang dilakukan.3: Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan beratkuat kepada pergerakan yang dilakukan (b) Masa Kesedaran rintanganterhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk.

ke belakang. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah udalam mentontonkan sesuatu pergerakan. Arah Arah pergerakan iailah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. Sebagai contoh. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. ke sisi. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan.238 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Rajah 10. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. ke atas dan ke bawah. 3.4: Kesedaran rintanganterhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan teratur boleh dilakukan dengan menggunakan peta (b) .

ke sisi. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. ke atas dan ke bawah. ke belakang. 4.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 239 Rajah 10. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang .5: Arah pergerakan iailah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan.

contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus.240 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Gambar 10.4: Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tentang cara menggunakan ruang untuk melakukan pelbagai pergerakan. Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang di gunakan secara tidak langsung di gunakan dalam gerakan pelbagai aras. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan di oertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. 5. Ruang terus ialah ruang yang di gunakan secara langsung dengan berada dalam lingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. melengkung dan zig-zag. Penyesuaian terhadap Rakan Penyesuaian terhadap Rakan adalah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Contoh aktiviti dalam kemahiran ini ialah: .

6: Contoh pergerakan meniru . Aktiviti 1 Kerja Berpasangan Kerja berpasangan membolehkan hubungan dengan rakan dapat dilakukan bersama-sama berdasarkan peralihan tempat meniru sama ada selari atau pergerakan meniru bertentangan. Meniru selari Meniru bertentangan Rajah 10.6: Penyesuaian terhadap Rakan adalah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Daya kreatif dapat dipupuk dan di pertontonkan secara unik Arahan tugasan Anda dan rakan anda telah ditugaskan untuk membersihkan kelas Lakukan tiga tugasan aksi pergerakan meniru selari dan tiga pergerakan meniru bertentangan. Gunakan tamborin atau tepukan tangan semasa melaksanakan tugasan sebagai ritma.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 241 Gambar 10.

Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Pertukaran tempat. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain.242 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Contoh Aktiviti Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan oleh pelaku. lurus (seperti panah). Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). (a) Lompatan Asas Terdapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: Ketua dengan pengikut. 6. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru) (b) . pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesan yang berbeza. Kumpulan bekerjasama Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan. Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang.

. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan di sokong oleh kedua belah kaki.7: Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 243 Gambar 10.

Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan. lengkung dan bulatan. Pergerakan tangan seperti melambai-lambai atau ayunan tangan ketika berkawad menghasilkan bentuk di awangan. Kesedaran Bentuk-bentuk Pergerakan Dalam kemahiran ini bentuk-bentuk pergerakan dibina daripada pergerakan tubuh badan dalam sesuatu ruang. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. Bentuk pergerakan di lantai boleh dilakukan dengan pergerakan kaki secara melompat atau merangkak.244 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.Alat gendang dan alat muzik lain seperti tamborin boleh di gunakan untuk menimbulkan suasana pergerakan. . Bentuk pergerakan ini boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Peralihan antara dua pergerakan. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang agak terkenal dalam pergerakan kreatif ialah rithma yang berkaitan dengan perkerjaan. perkhidmatan atau perindustrian mempunyai ritma tertentu. 7. Terdapat pelbagai bentuk-bentuk pergerakan seperti garisan lurus. Antara ciri untuk mengenal pasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut: Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat. Setiap pelbagai bidang pekerjaan sama ada dalam industri pertanian. Bentuk-bentuk ini boleh dihasilkan atau di lihat sama ada di lantai atau di awangan.

Kemahiran ini melambangkan perasaan kebebasan. Perbincang lebih mengutamakan arah bahagian tubuh badan yang boleh digerakkan dan perkaitannya dengan beberapa arah yang lain. ruangan umum dan persekitaran. Orientasi ruang ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu dimensi ruang. orientasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan.7: Bentuk-bentuk ini boleh dihasilkan atau di lihat sama ada di lantai atau di awangan Orientasi Ruang Ruang boleh dibahagikan kepada ruang diri.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 245 Gambar 10. PENAIKAN DARI LANTAI Dalam melakukan penaikan dari lantai perlaku perlu mengerakan tubuh badan dari lantai beransur-ansur hingga keseluruhannya lepas ke udara. l Kemahiran penaikan dari lantai dibahagikan kepada beberapa peringkat. . iaitu: Penaikan dari lantai Lepas dari lantai ke ruang udara Membina pelbagai bentuk di ruang Melakukan pelbagai lakuan daya asas di ruang Kesedaran Kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama sekumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Dalam membincangkan tema orientasi ruang.

Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua.246 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Gambar 10.9: Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama sekumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama .

Pergerakan kreatif menolong membentuk kebolehan mengkomunikasikan idea-idea dengan menggunakan tubuh badan sebagai wadah ekspresi. Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi menyampaikan pemikiran. kebebasan dan pengucapan. .1 Berikan tafsiran pergerakan kraetif Nyakan kepentingan pergerakan kreatif untuk golongan pelajar Huraikan nilai-nilai yang boleh di terapka dalam pendidikan Huraikan secara terperinci tema-tema dalam pergerakan kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. diri yang unik untuk Dalam pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. Pergerakan kreatif mempertajamkan imaginasi dan sensitiviti. perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan . Pergerakan kreatif memperdalamkan pemahaman tentang manusia.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 247 SEMAK KENDIRI 10. banyak nilai-nilai positif yang boleh diterapkan agar boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Pergerakan kreatif membentuk sifat-sifat Jay a diri dan inisiatif. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. Pergerakan kreatif mengurangkan ketegangan emosi. idea atau perasaan. berpasangan atau berkumpulan. kreativiti. Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. Pergerakan kreatif membantu membina corak tingkah laku yang utuh.

misalnya beban. Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. Pergerakan kreatif menolong memberi makna kepada pelbagai aspek pergerakan melalui pengalaman dalam mengaplikasikan prinsipnya. pergelangan tangan. Pergerakan kreatif membina kesedaran serta apresiasi terhadap bentuk yang indah dan seni dalam geraktari. penyelesaian masalah pergerakan dengan cara tersendiri. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. kaki dan pinggul. . peningkatan kemahiran pergerakan. dan untuk membina alatan-alatan yang boleh diguna dan membantu dalam mencipta pergerakan geraktari yang signifikan dan asli serta menarik dengan nilai-nilai estetika perkembangan pelbagai bentuk pergerakan. perkembangan kesedaran badan dan konsep kendiri yang positif. koordinasi. daya tahan dan kekuatan. berkongsi dan bekerja sama-sama dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan. Pergerakan kreatif menggalakkan perkembangan kebolehan untuk bekerja dengan memuaskan dan mahir di dalam sesuatu kelompok. Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. ketangkasan. siku.248 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif menolong membina keyakinan diri. pembentukan hubungan baru dengan diri sendiri dan orang lain. perkembangan kemahiran pembelajaran kognitif dan afektif. memindah dan menerima berat badan. peningkatan tahap kecergasan. kepastian dan kepuasan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubung dengan prinsip-prinsip asas mengenai corak pergerakan. Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan.

& French. IL: Human Kinetics. Jasma.A. G. Sports and Recreation. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. (1996).). Jersey: Prentice Hall. IL: Brown & Benchmark. . C. Teaching For Outcomes In Elementary Physical Education: A Guide For Curriculum And Assessment. R. (1995).J. Halus ringan Berat kuat Buschner. Hopple. Teaching Children Movement Concepts and Skills. Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (1998). D. Dalam melakukan penaikan dari lantai perlaku perlu mengerakan tubuh badan dari lantai beransur-ansur hingga keseluruhannya lepas ke udara Salah satu ritma yang agak terkenal dalam pergerakan kreatif ialah rithma yang berkaitan dengan perkerjaan. (1994). Champaign. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani. Special Physical Education: Physical Activity. Ruang. Developmental Physical Education For TodayÊs Children (3rd ed. Graham. K. Masa dan Daya.TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF 249 Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama sekumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. IL : Human Kinetic. (1992). (1994).L. Gallahue. Tubuh badan. IL: Human Kinetics. Dubuque. N. Champaign. Champaign. Teaching Physical Education : Becoming A Master Teacher. P. C.

Pergerakan Kreatif dan Pendidikan. Howell. Buku Panduan Pendidikan Pergerakan : Gimnastik Artistik. Merill Pub. Teaching Physical Education. Kuala Lumpur: Flo Enterprise. . Co. K.Y. N.P. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah K. Pangrazi. A.(1981). Randall (1992). Shah Alam: Fajar Bakti.E. Macmillan. Gimnastik.P. (1994). & Dauer. _____________________________ (2001). Mosston.Lumpur: DBP. L. Dynamic Physical Education For Elementary School Children (10th ed. Handbook For Physical Salmah Ayub. V.250 TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF _____________________________ (1997).Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. (1992). R.London Sydney: Charles E. Yusof Ismail. Bell. (1992).M.Champaign IL: Human Kinetics.). The Student TeacherÊs Education.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful