P. 1
Assignment Falsafah

Assignment Falsafah

|Views: 89|Likes:
Published by oszahari

More info:

Published by: oszahari on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

MUKASURAT

Prakata Isi Kandungan Soalan Bahagian A Falsafah Pendidikan Saya 1

Soalan Bahagian B Biodata Al Farabi Matlamat Pendidikan Al Farabi Kurikulum Menurut Al Farabi Guru dan Kaedah Mengajar Biodata Plato Matlamat Pendidikan Plato Kurikulum Menurut Plato Guru dan Kaedah Belajar Perbandingan Kesimpulan Rujukan 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19

Ilmu tidak berguna jika tidak diaplikasikan dengan sebaiknya. masyarakat dan negara. memiliki moral dan sifat yang seimbang serta menyeluruh dan mempunyai sikap bersatu padu dan tidak goyah.” Sebenarnya jika diamati dan diteliti secara amnya matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa dipenuhi dengan nilai-nila positif. Setiap individu mempunyai pandangan dan pendapat sendiri berkaitan FPK ini. kehendak pelajar dan kehendak guru. rohani. baik dari segi akhlak. saya mempunyai pendapat dan falsafah pendidikan yang tersendiri. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ini 2 . patuh serta taat kepada tuhan. berakhlak mulia. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Mok Song Sang (2009:177) yang menyatakan matlamat FPK adalah untuk melahirkan warganegara yang baik. mempunyai ilmu yang tinggi. kehendak masyarakat. Sebagai seorang guru. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Falsafah pendidikan saya selaras dengan FPK yang merngkumi tujuan pendidikan. Bagi saya tujuan pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan malah melibatkan pengaplikasian ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. bertanggungjawab. Begitulah juga dengan saya. emosi dan jasmani. bertanggungjawab kepada diri sendiri dan orang lain.FALSAFAH PENDIDIKAN SAYA Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara dibentuk pada 1988 adalah seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Ilmu yang dipelajari bukan untuk diri sendiri tetapi disebarkan kepada orang lain dengan cara menyampaikan kepada mereka secara hikmah dan dapat menjawab persoalan yang membelenggu diri mereka. Secara amnya nilai-nilai baik yang ingin kerajaan lahirkan dalam setiap individu yang percaya.

Penggunaan alat bantu mengajar dan set induksi yang menarik dapat menarik amat diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.lain dapat membantu mereka meningkatkan taraf ekonomi dan mempunyai kerjaya yang terjamin. saya akan berusaha menggabungkan segala pengalaman dan pengetahuan yang ada untuk mencapai tujuan atau objektif falsafah ini. Oleh yang demikian. Masyarakat berkehendakkan pendidikan yang mampu membela nasib mereka atau dengan kata . Apabila individu itu menjadi manusia yang berguna barulah dia dapat menyumbang kepada kemajuan dan ketamadunan masyarakat serta negara dari pelbagai aspek kehidupan. masyarakat dan negara. pelajar-pelajar berkehendakkan pendidikan atau proses pengajaran dan pembelajaran yang memberikan mereka pengetahuan yang baru dan dapat digunakan. Selain itu. Kerjaya seorang guru bukanlah sesuatu kerjaya yang mudah kerana kerjaya ini melibatkan masa depan anak bangsa. pendidikan haruslah menepati kehendak masyarakat. saya akan melibatkan diri dengan masyarakat dan dalam masa yang sama saya akan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pendidikan itu sendiri. Oleh yang demikian. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai panduan ke arah menjadi guru yang cemerlang kepada pelajar-pelajar yang menjadi harapan negara. Manusia hidup berkeluarga dan bermasyarakat. saya akan sentiasa memperbaiki diri dari semasa ke semasa agar dapat menjadi seorang guru bitara dan seorang guru yang bertanggungjawab serta sentiasa menjadikan Falsafah Pendidikan Guru. produk bagi seorang guru adalah pelajarnya.bermakna objektif pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melahirkan individu yang berguna untuk diri sendiri. Jadi sebagai seorang guru. Guru juga merupakan sebahagian masyarakat. keluarga. sebagai seorang guru proses mendidik haruslah dilakukan dengan kreatif dan kritis supaya ianya menarik dan lebih berkesan. Sebagai seorang guru. Pendidikan yang diperlukan bukan sekadar meliputi pengetahuan dalam sesuatu kerja malah turut melibatkan pendidikan akhlak dan sosial supaya mereka dapat menjalankan kerja yang melibatkan masyarakat atau orang lain. Di sekolah umpamanya. Penguasaan 3 . Peranan guru kepada masyarakat juga dianggap penting. mereka juga tidak gemarkan pendidikan yang membosankan. Dalam konteks pendidikan. Justeru. Maka falsafah pendidikan saya juga memntingkan kehendak pelajar.

Sebagai seorang guru. sebagai seorang guru saya akan sentiasa menambahakan ilmu pengetahuan dengan pelbagai maklumat bukan sahaja tentang subjek yang saya ajar malahan mengenai pengetahuan am yang berkaitan. saya akan menjadi seorang guru yang tegas kepada pelajar-pelajar. Saya juga akan mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu apabila masuk ke dalam kelas agar apabila pelajar menyoal sesuatu saya dapat menjawabnya dengan baik dan tidak gelabah. Oleh itu kehendak guru tidak dapat diketepikan dalam merealisasikan tujuan dan objektif pendidikan. Apabila kita menjawab sesuatu perkara itu dengan yakin . Pengurusan masa sangat penting bagi seorang pelajar kerana apabila mereka dapat menguruskan masa dengan baik bererti mereka dapat menguruskan pelajaran mereka dengan sebaik mungkin. Guru merupakan kerjaya yang paling rapat dengan pendidikan. Ini bertepatan dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Guruguru perlulah diberikan pendididkan yang menyeluruh supaya mereka mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bidang kehidupan di samping mempunyai akhlak dan disiplin yang baik. 4 .teknologi maklumat dan komunikasi juga amat penting dalam menjalankan tanggung jawab mendidik di era globalisasi kini. Saya akan memastikan mereka menggunakan masa dengan sebaik mungkin kerana masa itu emas. Di samping itu juga. Di samping itu juga. saya percaya pelajar akan lebih menghormati kita dan yakin dengan kerjaya kita sebagai seorang guru tanpa mempersoalkannya. Hal ini kerana pelajar zaman sekarang lebih berfikiran jauh malah ada juga yang lebih bijak daripada gurunya. sebagai seorang guru saya akan cuba menerapkan disiplin yang baik kepada pelajar-pelajar terutamanya berkaitan dengan masa. Tegas di sini bukanlah bermaksud garang dan sentiasa memarahi pelajar-pelajar tetapi tegas sewaktu mengajar dan dalam masa yang sama menggunakan gaya pengajaran yang mudah diterima oleh pelajar agar pelajar tidak main-main ketika di dalam kelas dan dapat menerima apa yang diajar dengan mudah kerana tiada tekanan diberikan. Akhlak serta keserba bolehan yang terdapat pada guru amat penting kerana mereka berperanan sebagai medium pendidikan di samping menjadi contoh ikutan (role model) kepada pelajar-pelajar.

Ini bermaksud seseorang guru atau pendidik itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mencabar.Selain itu juga. Kesimpulannya. Oleh sebab itulah pendidikan amat penting bagi setiap individu terutamanya insan pendidik itu sendiri kerana mengajar dan memdidik melibatkan banyak perkara. bukannya sekadar menyebarkan maklumat kepada pelajar dan lulus peperiksaan. pendidikan bagi saya adalah segala usaha yang mampu melahirkan individu yang berguna bukan sekadar pada diri sendiri tetapi turut kepada keluarga. Guru adalah pendidik. penyalah gunaan dadah. penggerak dan penasihat kepada pelajar-pelajarnya. kecerdasan emosi dan kebijaksanaan dalam bersosial supaya pendidikan yang mereka berikan dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat. Contohnya apabila hati kita ikhlas dalam menjalankan tugas seharian sebagai pendidik. mu’allim. masyarakt. kepentingan peranan guru itu tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan setiap ahli masyarakat pada zaman ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. iltizam. mursyid dan murabbi jika dapat direalisasikan dalam pendidikannya maka kedudukannya sungguh mulia dan terpuji. Tidak dapat dinafikan peranan guru amatlah luas. Oleh itu sebagai seorang guru. tidak amanah dan ingkar perintah. Contohnya jika menghadapi masalah sesuatu masalah tentu ada jalan penyelesaiannya. terlibat dengan rasuah. dedikasi dan kesabaran. kecurian dan jenayah syariah tidak akan berlaku kerana kita akan sentiasa mengawal tingkah laku dan sentiasa menggunakan akal dan iman dalam membuat sesuatu keputusan. tanggung jawab. agama dan negara selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam FPK. Ianya melibatkan kasih sayang. guru perlu diterapkan dengan keimanan. maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan sempurna. ketahanan fizikal. Sebagai seorang Islam saya percaya jika kita mendapat keredhaan daripada Allah maka jalan yang kita lalui akan dipermudahkan. Sebagai seorang guru yang beriman dan bertaqwa serta mempunyai cirriciri seperti mudarris. Untuk 5 . Dari sudut pandangan Islam meletakkan tugas guru sebagai guru yang melaksanakan tugas tarbiyyah adalah di tempat yang mulia jika menyampaikan ilmu secara hikmah semata-mata kerana Allah merupakan jihad yang tinggi pada pandangan Islam seperti mana yang dituntut dalam syariat Islam. salah laku guru seperti tidak hadiri bertugas. pembimbing dan pendorong. cabul dan gangguan seksual. Guru juga penyampai ilmu. kita haruslah berpegang teguh kepada agama kerana agamalah yang dapat memandu kita ke jalan yang benar. Apabila kita bekerja ikhlas kerana Allah.

guru perlu menjadi ‘role model’ yang terbaik kepada pelajarpelajarnya dan masyarakat supaya profesion perguruannya sentiasa dipandang tinggi dan mulia. 6 .mengajar guru perlu mempunyai keyakinan yang utuh dan menghormati keupayaan pelajarnya. Selain itu juga.

Abu Nasr Muhammad Ibnu Ibnu Muhammad Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. al-Farabi telah mengklasifikasikan berbagai-bagai cabng ilmu kepada lapan kumpulan utama. Selepas beberapa lama di sana beliau telah berpindah ke Damsyik dan seterusnya ke Halab. Di sebabkan penulisan tokoh ini meluas mencakupi bidang yang berbagai. maka ramai sarjana moden yang cuba mengenal pasti bentuk serta pola penulisannya serta titik asas kemiripan intelektualnya dengan mengklafikasikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu.AL FARABI Al Farabi atau nama sebenarnya. Al-Farabi menulis kesemuanya karyanya di dalam Bahasa Arab. malah beliau merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam pelbagai pelbagai bidang seperti perubatan. Beliau telah kembali ke rahmatullah semasa berumur 80 tahun. Beliau telah berpindah ke Baghdad dan telah mempelajari Bahasa Arab di sana di bawah pimpinan Ali Abu Bakar Muhammad Ibn al–Sariy. muzik dan juga sejarah. Al Farabi di sandarkan sempena nama tempat tersebut iaitu Farab. ilmu fikah dan ilmu kalam. matematik. Kemampuan Al Farabi bukan sekadar itu sahaja. Beliau merupakan seorang ilmuan yang cukup terkenal pada zamannya dan mampu menguasai pelbagai bahasa. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu. Kehebatannya dalam bidang falsafah mengatasi ahli falsafah islam yang lain seperti alKindi dan Ibnu Rushd. Semasa hidupnya beliau amat bersederhana. Di dalam Ihsa’ al-‘ulum. ilmu logik. Bapanya merupakan seorang komanden tentera Turki. pada tahun 950 masihi. Beliau dilahirkan di Wasij dalam daerah Farab di Turkestan pada tahun 872 Masihi bersamaan tahun 260 Hijrah. ilmu metafizik. ilmu nahu dan linguistik. sains. ilmu politik. Pembahagian penulisannya lebih bermakna jika pembahagian itu menuruti pembahagian ilmu yang dikemukakan sendiri oleh al-Farabi di dalam kitab ihsa al-‘ulum. Namun begitu keterampilannya lebih menonjol dan terkenal dalam bidang falsafah. Bidang fikah mendapat catatan yang paling pendek di dalam perbincangan al-Farabi tentang cabang-cabang ilmu di dalam kita\ 7 . tidak gilakan harta dan tidak cintakan dunia.. ilmu matematik. daripada mencari kekayaan dunia. ilmu fizik.

Sekiranya pendidikannya sempurna maka ia akan melahirkan insan yang sempurna. Baginya pendidikan merupakan suatu yang wajib dipelajari. Beliau menegaskan bahawa. Beliau telah memperkenalkannya metod pendidikannya dengan bertujuan untuk membawa keluar bangsanya dari pandangan sempit dan berjaya untuk hidup dalam keadaan realiti yang sebenar. pendidikan merupakan suatu yang mesti diperjuangkan. tahyul dan sebagainya yang tidak dapat diterima akalnya. Al Farabi berpendapat untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan bermoral tinggi. Semasa hidup dizamannya didapati masih lagi terdapat kaumnya yang masih lagi berpegang pada mitos. Beliau berpendapat pendidikan memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan seseorang. Dengan wujudnya disiplin seseorang itu akan dapat melatih diri mereka untuk hidup dengan landas-landas yang telah ditetapkan. pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai anggota yang bersiap sedia untuk terjun kedalam masyarakat. Bagi mencapai tujuan ini. Ini kerana hidup tanpa disiplin akan membuatkan seseorang atau sesebuah masyarakat akan hidup tanpa had sempada dan menyebabkan mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa batasan. Baginya tanpa pendidikan perkara ini tidak akan tercapai. 8 . Menurut beliau pendidikan semacam ini amat penting untuk membentuk jiwa manusia seterusnya dapat melahirkan manusia yang berjiwa kental. Bermula dari itulah beliau telah melahirkan satu idea tentang pendidikan dengan berpandukan dari ahli falsafah yang lepas iaitu Plato dan juga Aristotle. Tujuan utama pendidikan baginya adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan mempunyai nilai moral yang tinggi berlandaskan Islam.Matlamat Pendidikan Menurut Al Farabi Bagi Al Farabi. seseorang mestilah mempunyai sikap keberanian dan keterbukaan untuk menerima perubahan. maka pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sahiah individu. mempunyai kesempurnaan yang tinggi. Iannya haruslah bermula semenjak dari kecil sehinggalah ke dewasa.

Pendidikan juga bertujuan untuk melatih diri seseorang atau sesebuah masyarakat. Lebih tegas lagi. Kurikulum Mengikut Al Farabi Pendidikan. harus menggabungkan antara kemampuan pembelajaran dari segi teori yang mampu diaplikasikan dengan tindakan yang yang dipraktikkan dengan betul. Dalam mentafsir. Al Farabi menekankan akan kepentingan Pendidikan Islam dengan tumpuan kepada Fiqh ( Jurisprudence). Tanpa pendidikan seseorang itu akan sesat dialam nyata dan juga akan kegelapan di dalam kehidupan. ini kerana tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu mencapai kebahagian dan kesempurnaan yang diidam-idamkan. terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang difahaminya. dalam mengharungi kehidupan di dunia ini untuk mencapai kesempurnaan hidup. Beliau berpendapat. manusia di asuh untuk agar dapat menjadi insan yang sempurna. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. 9 . Begitu juga denga asuhan. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. kesempurnaan manusia. melainkan ianya mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari orang lain. tanpa ilmu dan pendidikan manusia tidak akan dapat menafsir sesuatu dengan betul. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Pendidikan juga bertujuan untuk membimbing dan juga mengajar seseorang dalam mengenal hakikat kehidupan yang sebenar. Menurut pendapatnya seseorang itu tidak akan dapat berdiri dengan sendiri. Qanun (undang-undang Islam) dan juga ilmu kalam atau teologi. Menurut Al Farabi pendidikan amat penting untuk semua manusia tanpa mengira bangsa. Selain itu Al Farabi juga menekankan bahawa pendidikan juga bermatlamat untuk menaksir dan juga mengasuh individu. menurut Al-Farabi. Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban.

yang dimulai dengan nombor dan diikuti dengan pengukuran. Beliau menegaskan bahawa pembelajaran mestilah bermula dengan susunan dan struktur bahasa itu sendiri seperti tatabahasa dan seterusnya. diharapkan anak didik mampu berkembang dengan penuh kesempurnaan imannya. Selain dari itu. sains. Menurut beliau sesiapa yang ingin mempelajari seni yang berasaskan teori mesti menguasai ilmu matematik terlebih dahulu. Menurut Al Farabi. matematik. hukum. Ilmu mantik atau logic amat penting untuk menguasai ilmu sains dan matematik. Selepas bahasa Al Farabi menekankan pula pada ilmu mantiq ataupun ilmu logik sebelum kepada ilmu-ilmu yang lain seperti matematik. Ini kerana tidak dapat dinafikan lagi bahawa penguasaan bahasa adalah asas untuk semua jenis ilmu pengetahuan yang lain. ilmu alam. Dengan urutan kurikulum yang semacam ini. tetapi ilmu logic atau mantic adalah satu jalan atau kaedah untuk menguasai bahasa. Menurutnya bahasa wajib dikuasai sebelum penguasaan ilmu-ilmu lain. Seseorang akan dapat menjelaskan perasaan. maka dia tidak akan dapat memahami akan sesuatu dan mereka tidak akan dapat memajukan diri mereka. dasar kurikulum Al Farabi juga menyelitkan pendidikan muzik dan juga seni. Menyedari akan kepentingan ini. Ia akan menguasai ilmu yang ada di dunia ini namun ia tidak akan lupa kepada pencipta ilmu tersebut. kemudian dilanjutkan dengan logika. tentang matematik dan juga sains. Kurikulum seterusnya menurut Al Farabi. beliau telah menitik beratkan akan pendidikan bahasa.Kurikulum dalam pendidikan al-Farabi disusun sedemikian rupa dan dari yang senang kepada yang rumit atau dari yang umum kepada yang abstrak. Menurut beliau kedua-dua ilmu ini amat penting untuk seseorang. orang yang bijak adalah mereka yang mahir dalam bidang seni dan muzik. Bahasa merupakan bahagian yang amat penting dalam kurikulum menurut al Farabi. dan teologi (kalam) . 10 . Kurikulum awal pendidikan tersebut adalah bahasa. Ini kerana jika seseorang yang tidak dapat menguasai bahasa. ilmu politik. pandangan dan juga kritikan melalui muzik dan juga seni. fiqh. musik dan juga seni. Setiap orang wajib mempelajari matematik sebelum dapat menguasai ilmu sains.

Seorang guru juga menurutnya mestilah menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang ilmu yang hendak disampaikan atau yang hendak diajar. membimbing ialah untuk mendidik pelajar ke arah mencapai kebahagiaan dan (bermoral tinggi) kerana manusia dicipta untuk tujuan ini. Menurut Al Farabi lagi. Tugas guru Menurutnya guru bukanlah orang yang sembarangan. Padanya tugas seorang guru amat rumit. dan menaksir (taqwim). Guru juga mesti bijak memainkan peranan dalam apa jua situasi sekalipun agar apa yang diajarkan dan disampaikan mudah difahami dan di kuasai oleh muridnya. Beliau menyarankan agar guru mestilah menilai hasil pembelajaran dengan bertujuan untuk menilai kebolehan pelajar dan juga tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang yang dipelajari olehnya. mengasuh (tarbiya). Seorang guru juga mestilah ikhlas dan secara sukarela untuk menyampaikan ilmu. guru mestilah orang yang mempunyai akhlak dan moral yang tinggi dan tidak mementingkan akan harta dunia semata-mata. keseumpurnaan (tasdid). Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mendisiplin (ta‟dib).Peranan Guru dan Kaedah Pengajaran Menurut Al Farabi Al-Farabi menggunakan pelbagai istilah untuk menerangkan konsep “pendidikan‟ yang secara tak langsung merupakan peranan seorang guru. Oleh itu beliau menekankan agar guru bersederhana dalam semua aspek sama ada dalam memberi hukuman dan juga tegas semasa mengajar. menurutnya akan membuatkan pelajar kurang memberi tumpuan dan pemerhatian kepada pelajaran. Seterusnya kepentingan menilai hasil pembelajaran. Seorang guru mestilah penuh dengan sifat qanaah dan sentiasa ingin mencari kebenaran. melatih (tahdhib). Jika terlalu berlembut pula. Ini kerana perihal tersebut akan menimbulkan rasa benci dikalangan pelajar. mengajar (ta‟lim). Sebaliknya guru sepatutnya pandai menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan pelajarnya. namun ianya merupakan tugas yang amat besar dalam membentuk dan mendisiplinkan seseorang yang berguna kepada masyarakat dan seterusnya manpu menjadi pemimpin untuk memajukan Negara. seorang guru tidak boleh terlalu berkeras dalam memberi hukuman kepada pelajar. 11 .

membimbing ialah untuk mendidik pelajar ke arah mencapai kebahagiaan dan (bermoral tinggi) kerana manusia dicipta untuk tujuan ini. Al Farabi menekankan pada kebiasaan dan pengulangan. Ini kerana jika seorang pelajar sentiasa mengulang-ulang sesuatu perkara. Pada pendapatnya untuk mengubah orang yang degil atau “keras kepala”. melatih (tahdhib). mengajar (ta‟lim). Menurutnya melalui kaedah ini pelajar akan dapat memperolehi pemahaman yang sebenar tentang sesuatu perkara. Walaupun terdapat kaedah yang diutarakannya diambil dari pendapat Plato namun ianya telah disuaikan dengan kehendak masa dan juga kehendak Agama Islam. Kaedah ini tidak memerlukan kepastian tentang pengetahuan yang ada pada seseorang. Untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan kaedah-kaedah yang telah diutarakan. mengasuh (tarbiya). Pertama metod atau kaedah demontrasi dan satu lagi kaedah memujuk. Kaedah demontrasi menurutnya memerlukan guru bercakap dan mengutarakan persoalan untuk menyampaikan pengetahuan. perkaitan dengan sesuatu. inkuiri penemuan dan sebagainya. perbandingan atau banding beza. Kaedah ini memerlukan penjelasan dari guru sebelum meminta pelajar memberikan pendapat melalui perbincangan berdailog dan sebagainya. Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mendisiplin (ta‟dib). Manakala bagi kaedah memujuk pula guru perlu mempengaruhi pelajar untuk memujuk mereka. Selain dari dua kaedah ini terdapat beberapa kaedah lain yang ditekankan oleh Al Farabi seperti kaedah huraian. dan menaksir (taqwim). Tugas guru 12 . kesimpulan pemilihan penyelesaian masalah. Al-Farabi menggunakan pelbagai istilah untuk menerangkan konsep “pendidikan‟ yang secara tak langsung merupakan peranan seorang guru. kaedah pengulangan dan kebiasaan ini amat di perlukan. dengan mengajak mereka membiasakan diri dengan berfikir dan betingkah laku yang baik akan dapat memujuk mereka kembali ke jalan yang sebenarnya. Manakala pelajar pula digalakkan untuk mengeluarkan pendapat dan berdailog dalam situasi-situasi yang tertentu. akan menjadi kebiasaan baginya dan membolehkan pelajar memahami kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru. kesempurnaan (tasdid).Metod atau kaedah pengajaran pula Al Farabi menekankan pada dua metod atau kaedah utama.

Beliau dilahirkan pada tahun 428 sebelum masihi di Athens Greek. dimana politik banyak mempengaruhi falsafahnya. akan tetapi gurunya telah memberikannya nama Plato yang berkaitan dengan bahunya yang lebar. Setelah mencapai umur 20 tahun beliau mula mengikuti pelajaran yang di sampaikan oleh Socrates dan telah menjadi muridnya yang setia sehinggalah pada saat kematian gurunya. Ini kerana beliau berpendapat bahawa pena dan dakwat membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. retorik. Melalui gurunya beliau telah mempelajari berbagai-bagai ilmu dan telah mampu untuk mengeluarkan hujah dan pendapat. Menurut catatan. kesucian. Kebanyakan hujah-hujahnya adalah dari pendapat gurunya Socrates. Setelah kematian gurunya beliau telah meninggalkan Athens dan telah mengembara ke beberapa buah Negara seperti Mesir. Selepas kematian gurunya Socrates beliau mula menyampaikan hujah-hujah dan idea-ideanya. Beliau juga banyak menulis tentang politik. Menurutnya jika sesuatu pemikiran hendak ditulis.PLATO Plato merupakan salah seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Yunani. keberanian. 13 . Libya dan juga Itali. Walaupun lahir dalam keluarga yang mendominasi bidang politik di negaranya menyebabkannya juga berhasrat untuk menceburi politik pada asalnya. nama asalnya adalah Aristokles. Hujahnya mengandungi pelbagai isu seperti keadilan. Karyanya yang terkenal ialah “ Repbulic of Plato” yang membentangkan idea-idea tentang pentadbiran kerajaan demokrasi. maka yang paling sesuai adalah tulisan yang berbentuk dialog. Boleh dikatakan hampir kesemua karyanya adalah dalam bentuk dialog. kecantikan dan lain-lain lagi. Akibat dari perkembangan politik yang tidak menentu pada masanya menyebabkan beliau tidak berkesempatan untuk menceburi bidang tersebut. undang-undang. Plato telah meninggal dunia pada tahun 438 sebelum masihi di Athens.

golongan Nehr pula menjadi pekerja sementara golongan Wehr pula bertindak sesbagai tentera. Tujuan utama pendidikan menurut Plato adalah untuk membebaskan masyarakat daripada belenggu kejahilan yang kuno dan palsu. segala inovasi atau perubahan tidak digalakkan. Beliau amat bersetuju dengan pendapat gurunya Scorates yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. Pada pendapat beliau. Ini kerana tanpa pendidikan manusia akan terus hidup dalam kejahilan dan tidak akan maju. 14 . Menurut beliau manusia dijadikan Tuhan dengan kebolehan tertentu utnuk mempelajari sesuatu.MATLAMAT PENDIDIKAN Menurut Plato pendidian ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. maka tiga golongan manusia tadi akan memainkan peranan masingmasing dalam membentuk sebuah Negara yang sejahtera. Menurutnya manusia dari golongan Lehr akan menjadi pemimpin. untuk mendidik kanak-kanak haruslah disediakan alam sekeliling atau persekitaran yang sesuai. Apabila seseorang itu telah tamat pengajiannya. Ini adalah bertentangan dengan kebanyakan pendapat lain tentang falsafah. aman makmur dan masyhur. Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mengeklkan status quo. Pembahagian ini berdasarkan kepada pembawaan bakat yang terdapat pada seseorang. Plato berpendapat demikian kerana beliau menginginkan agar tiap-tiap golongan membuat sesuatu yang sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Baginya juga pendidikan harus mengajar kanak-kanak bagaimana membezakan di antara yang benar dan yang salah. serta pendidikan adalah jalan untuk mencari kebenaran. Ini kerana proses pendidikan dapat membentuk warganegara yang baik serta setia dan mematuhi undang-undang. Nehr dan Wehr. kerana melaluinya kebaikan boleh diperolehi. Baginya matlamat pendidikan bukan perkembangan individu tetapi sumbangan individu kepada Negara yang menjamin kebahagiaan rakyat berasaskan keadilan. Baginya alam sekeliling amat penting untuk pendidikan. Plato berpendapat bahawa pendidikan haruslah memainkan peranannya dalam melahirkan tiga golongan manusia iaitu Lehr.

muzik dan juga latihan jasmani. Geometri. mengira dan sebagainya. Padanya ia adalah tanggungjawab ibu bapa yang mesti dilaksanakan ke atas anak-anak mereka. Muzik dan Kesusasteraan. Seterusnya Plato menekankan pada pendidikan Pra Sekolah. Beliau menyarankan agar wanita yang hamil berjalan-jalan dan bergerak-gerak agar bayi dalam kandungan menjadi lebih sihat dan cergas. Bermula dari umur 6-13 tahun. Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. Pada peringkat ini kesemua pelajar dikehendaki menumpukan secara eksklusif untuk tempoh dua hingga tiga tahun dengan latihan fizikal dan ketenteraan. menengah serta tinggi. Dengan sebab itulah beliau mencadangkan pendidikan jasmani dan juga muzik bermula di peringkat rendah. Bagi peringkat rendah beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan. Bagi peringkat menengah. Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik. Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat. Manakala sistem persekolah bermula menurut beliau bermula dizama pra lagi iaitu semasa umur 3-6 tahun beliau menyaranka agar pada peringkat ini ia diperkenalkan dengan cara permainan dibawah pengawasan. kurang berdikari. Bagi peringkat tinggi yang merupakan lanjutan peringkat menengah.KURIKULUM Dari segi sistem kurikulum pendidikan Plato telah membahagikan kepada tiga peringkat iaitu rendah. takut dan mudah kecewa. Baginya pendidikan hendaklah dimulakan sebelum kanakkanak itu lahir lagi. kanak-kanak terlalu dimanjakan akan menjadikan mereka cepat marah. Pada usia 18 tahun merupakan peringkat penghujung tempoh pendidikan asas. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan kanak-kanak agar tidak terlalu dimanjakan. mereka mula diajar membaca. Astronomi. Plato amat mengutamakan kesihatan dan kecantikan tubuh badan serta kecerdasan minda. menulis. kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul. 15 . mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. Pada pemndapat beliau lagi.

Melalui proses ini akan dapat mencetuskan minda individu untuk merangsangkan pemikiran yang kritis seterusnya dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan mampu untuk memimpin masyarakat. Menurutnya. pada zamannya tiada jawatan guru khas yang dibayar gaji oleh pemerintah. yang mempunyai pendapat yang berbeza. maka tugas gurulah untuk membawa mereka ke jalan kebenaran.Walaupun demikian cerita yang disampaikan mestilah sesuai dengan peringkat umur dan golongan. Pelajar juga tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. perdebatan dan juga perbincangan di antara pelajar dengan pelajar dan juga antara pelajar dengan guru. kaedah ini melibatakan dialog. Beliau menyarankan agar jawatan guru diwujudkan. Pada pendapatnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan hendaklah mengajar membantu serta mendidik mereka yang memerlukannya.PERANAN GURU DAN KAEDAH PENGAJARAN Mengikut Plato. sesuatu hujah dibentangkan dan diikuti dengan perbincangan yang mendalam. Guru tidak boleh terlalu keras dalam mendisiplinkan kanak-kanak. Antara kaedah pembelajaran yang disarankan oleh Plato ialah kaedah permainan. Ini kerana sifat semulajadi kanak-kanak yang tidak lepas dari bermain. Melalui kaedah ini. Namun begitu saranannya tidak diendahkan. 16 . Sekiranya dibiarkan tanpa disiplin menjadikan mereka mudah marah dan tidak menghormati guru. Menurutnya lagi guru mesti pandai memainkan peranan semasa mendidik. guru memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan pendidikan untuk membebaskan masyarakat dari kejahilan. Melalui kaedah ini akan membuatkan kanak-kanak memberi tumpuan kepada satu-satu ilmu ynag dipelajarinya. lemah semangat. Selain itu Plato juga menekankan kaedah bercerita dalam pendidikan. Satu lagi kaedah yang dititik beratkan oleh plato ialah kaedah penyoalan dan perbincangan. Menurutnya semua manusia memilki keupayaan dan keinginan untuk belajar.Ini kerana dengan kekerasan yang keterlaluan membuatkan murid tidak bermaya. Dengan kaedah ini akan dapat mempengaruhi minda pelajar untuk belajar. putus asa dan tidak dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. yang ada hanya adalah ahli falsafah.

perubatan.PERBANDINGAN Sebagaimana yang telah dinyatakan. Beliau menegaskan bahawa. Nehr dan Wehr. matematik dan muzik. Sekiranya pendidikannya sempurna maka ia akan melahirkan insan yang sempurna. aman makmur dan masyhur 17 . Menurut beliau pendidikan semacam ini amat penting untuk membentuk jiwa manusia seterusnya dapat melahirkan manusia yang berjiwa kental. pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai anggota yang bersiap sedia untuk terjun kedalam masyarakat. Berbanding dengan Plato yang berpendapat pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. mempunyai kesempurnaan yang tinggi. Iannya haruslah bermula semenjak dari kecil sehinggalah ke dewasa. Pendidkan asas beliau ialah agama dan linguistik. maka tiga golongan manusia tadi akan memainkan peranan masing-masing dalam membentuk sebuah Negara yang sejahtera. Bagi mencapai tujuan ini. Al Farabi telah menggariskan bahawa tujuan utama pendidikan baginya adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan mempunyai nilai moral yang tinggi berlandaskan Islam. Ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau tidak terhad hanya kepada tiga bidang sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain seperti sains. seseorang mestilah mempunyai sikap keberanian dan keterbukaan untuk menerima perubahan. Menurutnya pendidikan haruslah memainkan peranannya dalam melahirkan tiga golongan manusia iaitu Lehr. Apabila seseorang itu telah tamat pengajiannya.

mengasuh dan juga sebagai irtiyad. Al Farabi telah mentakrifkan pendidikan sebagai mendisplin. menafsir. mengajar. Seorang guru mestilah penuh dengan sifat qanaah dan sentiasa ingin mencari kebenaran. tetapi kedua-duanya menggunakan mekanisme yang berbeza-beza. Dari segi kaedah dan metod pula Al Farabi menekan pada dua kaedah utamanya iaitu demontrasi dan juga memujuk. di sesuaikan dengan agama Islam. guru mestilah orang yang mempunyai akhlak dan moral yang tinggi dan tidak mementingkan akan harta dunia semata-mata. Berkenaan dengan guru pula Al Farabi mengungkapkan guru bukanlah orang yang sembarangan. Persamaan ini mungkin berlaku kerana sumber rujukan dan panduan utama Al Farabi adalah daripada falsafah Plato dan Aristotle. Metodnya mungkin berbeza kerana al Farabi berlandaskan Islam. kedua-duanya bertujuan untuk memberi pendidikan dan ilmu yang membezakannya adalah cara dan juga pelaksanaannya. beliau banyak mengambil pandangan dari kedua ahli falsafah ini. Seorang guru juga mestilah ikhlas dan secara sukarela untuk menyampaikan ilmu. melatih. membimbing. Walaupun terdapat banyak persamaan pemikiran falsafah berkaitan pendidikan kedua-dua tokoh ini. Manakala Plato pula lebih menekankan pada kaedah permainan.KESIMPULAN Kesimpulannya konsep pendidikan menurut Al-Farabi dan Plato merupakan perbicaraan dunia peradaban besar dunia iaitu peradaban islam yang bertunjangkan wahyu dan peradaban Barat hasil pencarian dan jumpaaan manusia sendiri berasaskan kekuatan daya akal fikiran. Walaupun dilihat kedua-dua tujuan pendidikan adalah sama iaitu untuk melahirkan insan yang sempurna untuk kesejahteraan hidup dan seterusnya untuk membina Negara bangsa yang masyhur dan berjaya. Jika diperhatikan kedua –dua tokoh ini telah menghujahkan pandangan masing-masing. penyoalan dan juga perbincangan. Jika hendak disifatkan adanya keseragaman antara pemikiran dan metod Al-Farabi dengan pemikiran dan metod Plato terutama sekali mengenai pendidikan ini adalah agak sukar. 18 . mengasuh.

(1991). Metafika.com/2007/04/filsafat-pendidikan-al-farabi. (1992). Teori Pengetahuan. Gramedia. Jakarta: PT.pdf 7 julai 2012 19 .Sudiarja et.html http://id.al). Al-Farabi: Kehidupan.um. Nicolaus Drikayar.com/society-and-news/environment/2233778-kosep-dasar-pendidikanmenurut-al/#ixzz20KiRi8tU http://digitaleprints. Hasil Karyanya dan peri penting tokoh. Teori Nilai.edu.my/1745/4/BAB_1. Esai-Esai Filsafat Pemikir Dalam Perjuangan Bangsa (Suntingan A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Dan Kementerian Pelajaran Malaysia. http://amazingfilsafat.RUJUKAN Drs. Osman Bakar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu Berhad Idris Zakaria. (2006) Karya Lengkap Driiyarkara.blogspot. Sistematienarka Filsafat: Pengantar Kepada Dunia Filsfat.shvoong. Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.1974. Sidi Gazalba.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->