P. 1
Assignment Falsafah

Assignment Falsafah

|Views: 95|Likes:
Published by oszahari

More info:

Published by: oszahari on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

MUKASURAT

Prakata Isi Kandungan Soalan Bahagian A Falsafah Pendidikan Saya 1

Soalan Bahagian B Biodata Al Farabi Matlamat Pendidikan Al Farabi Kurikulum Menurut Al Farabi Guru dan Kaedah Mengajar Biodata Plato Matlamat Pendidikan Plato Kurikulum Menurut Plato Guru dan Kaedah Belajar Perbandingan Kesimpulan Rujukan 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19

Secara amnya nilai-nilai baik yang ingin kerajaan lahirkan dalam setiap individu yang percaya.” Sebenarnya jika diamati dan diteliti secara amnya matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa dipenuhi dengan nilai-nila positif. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. kehendak masyarakat. memiliki moral dan sifat yang seimbang serta menyeluruh dan mempunyai sikap bersatu padu dan tidak goyah.FALSAFAH PENDIDIKAN SAYA Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara dibentuk pada 1988 adalah seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Falsafah pendidikan saya selaras dengan FPK yang merngkumi tujuan pendidikan. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Mok Song Sang (2009:177) yang menyatakan matlamat FPK adalah untuk melahirkan warganegara yang baik. bertanggungjawab kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai seorang guru. saya mempunyai pendapat dan falsafah pendidikan yang tersendiri. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bertanggungjawab. Begitulah juga dengan saya. Ilmu tidak berguna jika tidak diaplikasikan dengan sebaiknya. rohani. baik dari segi akhlak. Ilmu yang dipelajari bukan untuk diri sendiri tetapi disebarkan kepada orang lain dengan cara menyampaikan kepada mereka secara hikmah dan dapat menjawab persoalan yang membelenggu diri mereka. Bagi saya tujuan pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan malah melibatkan pengaplikasian ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. mempunyai ilmu yang tinggi. emosi dan jasmani. berakhlak mulia. Setiap individu mempunyai pandangan dan pendapat sendiri berkaitan FPK ini. Ini 2 . kehendak pelajar dan kehendak guru. patuh serta taat kepada tuhan.

Penguasaan 3 . Manusia hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagai seorang guru.bermakna objektif pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melahirkan individu yang berguna untuk diri sendiri. Jadi sebagai seorang guru. Guru juga merupakan sebahagian masyarakat. Penggunaan alat bantu mengajar dan set induksi yang menarik dapat menarik amat diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. saya akan melibatkan diri dengan masyarakat dan dalam masa yang sama saya akan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pendidikan itu sendiri. sebagai seorang guru proses mendidik haruslah dilakukan dengan kreatif dan kritis supaya ianya menarik dan lebih berkesan. pelajar-pelajar berkehendakkan pendidikan atau proses pengajaran dan pembelajaran yang memberikan mereka pengetahuan yang baru dan dapat digunakan. Oleh yang demikian.lain dapat membantu mereka meningkatkan taraf ekonomi dan mempunyai kerjaya yang terjamin. pendidikan haruslah menepati kehendak masyarakat. Oleh yang demikian. Di sekolah umpamanya. Apabila individu itu menjadi manusia yang berguna barulah dia dapat menyumbang kepada kemajuan dan ketamadunan masyarakat serta negara dari pelbagai aspek kehidupan. keluarga. Maka falsafah pendidikan saya juga memntingkan kehendak pelajar. mereka juga tidak gemarkan pendidikan yang membosankan. saya akan sentiasa memperbaiki diri dari semasa ke semasa agar dapat menjadi seorang guru bitara dan seorang guru yang bertanggungjawab serta sentiasa menjadikan Falsafah Pendidikan Guru. Masyarakat berkehendakkan pendidikan yang mampu membela nasib mereka atau dengan kata . saya akan berusaha menggabungkan segala pengalaman dan pengetahuan yang ada untuk mencapai tujuan atau objektif falsafah ini. Selain itu. Justeru. Kerjaya seorang guru bukanlah sesuatu kerjaya yang mudah kerana kerjaya ini melibatkan masa depan anak bangsa. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai panduan ke arah menjadi guru yang cemerlang kepada pelajar-pelajar yang menjadi harapan negara. Pendidikan yang diperlukan bukan sekadar meliputi pengetahuan dalam sesuatu kerja malah turut melibatkan pendidikan akhlak dan sosial supaya mereka dapat menjalankan kerja yang melibatkan masyarakat atau orang lain. Dalam konteks pendidikan. masyarakat dan negara. Peranan guru kepada masyarakat juga dianggap penting. produk bagi seorang guru adalah pelajarnya.

Tegas di sini bukanlah bermaksud garang dan sentiasa memarahi pelajar-pelajar tetapi tegas sewaktu mengajar dan dalam masa yang sama menggunakan gaya pengajaran yang mudah diterima oleh pelajar agar pelajar tidak main-main ketika di dalam kelas dan dapat menerima apa yang diajar dengan mudah kerana tiada tekanan diberikan. Pengurusan masa sangat penting bagi seorang pelajar kerana apabila mereka dapat menguruskan masa dengan baik bererti mereka dapat menguruskan pelajaran mereka dengan sebaik mungkin. 4 . sebagai seorang guru saya akan sentiasa menambahakan ilmu pengetahuan dengan pelbagai maklumat bukan sahaja tentang subjek yang saya ajar malahan mengenai pengetahuan am yang berkaitan. saya akan menjadi seorang guru yang tegas kepada pelajar-pelajar. Guru merupakan kerjaya yang paling rapat dengan pendidikan. Oleh itu kehendak guru tidak dapat diketepikan dalam merealisasikan tujuan dan objektif pendidikan. Hal ini kerana pelajar zaman sekarang lebih berfikiran jauh malah ada juga yang lebih bijak daripada gurunya.teknologi maklumat dan komunikasi juga amat penting dalam menjalankan tanggung jawab mendidik di era globalisasi kini. Akhlak serta keserba bolehan yang terdapat pada guru amat penting kerana mereka berperanan sebagai medium pendidikan di samping menjadi contoh ikutan (role model) kepada pelajar-pelajar. Di samping itu juga. Ini bertepatan dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. saya percaya pelajar akan lebih menghormati kita dan yakin dengan kerjaya kita sebagai seorang guru tanpa mempersoalkannya. Di samping itu juga. Guruguru perlulah diberikan pendididkan yang menyeluruh supaya mereka mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bidang kehidupan di samping mempunyai akhlak dan disiplin yang baik. Apabila kita menjawab sesuatu perkara itu dengan yakin . Saya akan memastikan mereka menggunakan masa dengan sebaik mungkin kerana masa itu emas. sebagai seorang guru saya akan cuba menerapkan disiplin yang baik kepada pelajar-pelajar terutamanya berkaitan dengan masa. Saya juga akan mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu apabila masuk ke dalam kelas agar apabila pelajar menyoal sesuatu saya dapat menjawabnya dengan baik dan tidak gelabah. Sebagai seorang guru.

Selain itu juga. mursyid dan murabbi jika dapat direalisasikan dalam pendidikannya maka kedudukannya sungguh mulia dan terpuji. Oleh sebab itulah pendidikan amat penting bagi setiap individu terutamanya insan pendidik itu sendiri kerana mengajar dan memdidik melibatkan banyak perkara. mu’allim. Kesimpulannya. penggerak dan penasihat kepada pelajar-pelajarnya. maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan sempurna. Contohnya apabila hati kita ikhlas dalam menjalankan tugas seharian sebagai pendidik. dedikasi dan kesabaran. penyalah gunaan dadah. cabul dan gangguan seksual. Guru juga penyampai ilmu. kepentingan peranan guru itu tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan setiap ahli masyarakat pada zaman ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. kecerdasan emosi dan kebijaksanaan dalam bersosial supaya pendidikan yang mereka berikan dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat. guru perlu diterapkan dengan keimanan. tanggung jawab. pembimbing dan pendorong. tidak amanah dan ingkar perintah. Apabila kita bekerja ikhlas kerana Allah. Oleh itu sebagai seorang guru. ketahanan fizikal. agama dan negara selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam FPK. Guru adalah pendidik. Tidak dapat dinafikan peranan guru amatlah luas. pendidikan bagi saya adalah segala usaha yang mampu melahirkan individu yang berguna bukan sekadar pada diri sendiri tetapi turut kepada keluarga. kecurian dan jenayah syariah tidak akan berlaku kerana kita akan sentiasa mengawal tingkah laku dan sentiasa menggunakan akal dan iman dalam membuat sesuatu keputusan. terlibat dengan rasuah. bukannya sekadar menyebarkan maklumat kepada pelajar dan lulus peperiksaan. Contohnya jika menghadapi masalah sesuatu masalah tentu ada jalan penyelesaiannya. Sebagai seorang Islam saya percaya jika kita mendapat keredhaan daripada Allah maka jalan yang kita lalui akan dipermudahkan. kita haruslah berpegang teguh kepada agama kerana agamalah yang dapat memandu kita ke jalan yang benar. salah laku guru seperti tidak hadiri bertugas. masyarakt. Ini bermaksud seseorang guru atau pendidik itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mencabar. Ianya melibatkan kasih sayang. Dari sudut pandangan Islam meletakkan tugas guru sebagai guru yang melaksanakan tugas tarbiyyah adalah di tempat yang mulia jika menyampaikan ilmu secara hikmah semata-mata kerana Allah merupakan jihad yang tinggi pada pandangan Islam seperti mana yang dituntut dalam syariat Islam. iltizam. Untuk 5 . Sebagai seorang guru yang beriman dan bertaqwa serta mempunyai cirriciri seperti mudarris.

Selain itu juga. guru perlu menjadi ‘role model’ yang terbaik kepada pelajarpelajarnya dan masyarakat supaya profesion perguruannya sentiasa dipandang tinggi dan mulia. 6 .mengajar guru perlu mempunyai keyakinan yang utuh dan menghormati keupayaan pelajarnya.

Beliau dilahirkan di Wasij dalam daerah Farab di Turkestan pada tahun 872 Masihi bersamaan tahun 260 Hijrah. al-Farabi telah mengklasifikasikan berbagai-bagai cabng ilmu kepada lapan kumpulan utama. Bidang fikah mendapat catatan yang paling pendek di dalam perbincangan al-Farabi tentang cabang-cabang ilmu di dalam kita\ 7 . muzik dan juga sejarah. Kehebatannya dalam bidang falsafah mengatasi ahli falsafah islam yang lain seperti alKindi dan Ibnu Rushd. Selepas beberapa lama di sana beliau telah berpindah ke Damsyik dan seterusnya ke Halab. maka ramai sarjana moden yang cuba mengenal pasti bentuk serta pola penulisannya serta titik asas kemiripan intelektualnya dengan mengklafikasikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu.AL FARABI Al Farabi atau nama sebenarnya. daripada mencari kekayaan dunia. Abu Nasr Muhammad Ibnu Ibnu Muhammad Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Pembahagian penulisannya lebih bermakna jika pembahagian itu menuruti pembahagian ilmu yang dikemukakan sendiri oleh al-Farabi di dalam kitab ihsa al-‘ulum. Beliau telah kembali ke rahmatullah semasa berumur 80 tahun. Al-Farabi menulis kesemuanya karyanya di dalam Bahasa Arab. matematik. ilmu logik. sains. Beliau telah berpindah ke Baghdad dan telah mempelajari Bahasa Arab di sana di bawah pimpinan Ali Abu Bakar Muhammad Ibn al–Sariy. Kemampuan Al Farabi bukan sekadar itu sahaja. Bapanya merupakan seorang komanden tentera Turki. Semasa hidupnya beliau amat bersederhana. malah beliau merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam pelbagai pelbagai bidang seperti perubatan.. Namun begitu keterampilannya lebih menonjol dan terkenal dalam bidang falsafah. ilmu fikah dan ilmu kalam. ilmu matematik. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu. ilmu metafizik. ilmu politik. Di dalam Ihsa’ al-‘ulum. ilmu nahu dan linguistik. Beliau merupakan seorang ilmuan yang cukup terkenal pada zamannya dan mampu menguasai pelbagai bahasa. pada tahun 950 masihi. tidak gilakan harta dan tidak cintakan dunia. Al Farabi di sandarkan sempena nama tempat tersebut iaitu Farab. ilmu fizik. Di sebabkan penulisan tokoh ini meluas mencakupi bidang yang berbagai.

Beliau menegaskan bahawa. Menurut beliau pendidikan semacam ini amat penting untuk membentuk jiwa manusia seterusnya dapat melahirkan manusia yang berjiwa kental. Baginya pendidikan merupakan suatu yang wajib dipelajari. pendidikan merupakan suatu yang mesti diperjuangkan. Bagi mencapai tujuan ini. Bermula dari itulah beliau telah melahirkan satu idea tentang pendidikan dengan berpandukan dari ahli falsafah yang lepas iaitu Plato dan juga Aristotle. Beliau berpendapat pendidikan memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan seseorang. Sekiranya pendidikannya sempurna maka ia akan melahirkan insan yang sempurna. 8 . Tujuan utama pendidikan baginya adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan mempunyai nilai moral yang tinggi berlandaskan Islam. Ini kerana hidup tanpa disiplin akan membuatkan seseorang atau sesebuah masyarakat akan hidup tanpa had sempada dan menyebabkan mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa batasan. Dengan wujudnya disiplin seseorang itu akan dapat melatih diri mereka untuk hidup dengan landas-landas yang telah ditetapkan. Beliau telah memperkenalkannya metod pendidikannya dengan bertujuan untuk membawa keluar bangsanya dari pandangan sempit dan berjaya untuk hidup dalam keadaan realiti yang sebenar. Iannya haruslah bermula semenjak dari kecil sehinggalah ke dewasa. mempunyai kesempurnaan yang tinggi. tahyul dan sebagainya yang tidak dapat diterima akalnya.Matlamat Pendidikan Menurut Al Farabi Bagi Al Farabi. Baginya tanpa pendidikan perkara ini tidak akan tercapai. Semasa hidup dizamannya didapati masih lagi terdapat kaumnya yang masih lagi berpegang pada mitos. pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai anggota yang bersiap sedia untuk terjun kedalam masyarakat. seseorang mestilah mempunyai sikap keberanian dan keterbukaan untuk menerima perubahan. Al Farabi berpendapat untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan bermoral tinggi. maka pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sahiah individu.

kesempurnaan manusia. 9 . Lebih tegas lagi. Al Farabi menekankan akan kepentingan Pendidikan Islam dengan tumpuan kepada Fiqh ( Jurisprudence). Begitu juga denga asuhan. melainkan ianya mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari orang lain. harus menggabungkan antara kemampuan pembelajaran dari segi teori yang mampu diaplikasikan dengan tindakan yang yang dipraktikkan dengan betul. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Menurut Al Farabi pendidikan amat penting untuk semua manusia tanpa mengira bangsa. Menurut pendapatnya seseorang itu tidak akan dapat berdiri dengan sendiri. Qanun (undang-undang Islam) dan juga ilmu kalam atau teologi. dalam mengharungi kehidupan di dunia ini untuk mencapai kesempurnaan hidup. Selain itu Al Farabi juga menekankan bahawa pendidikan juga bermatlamat untuk menaksir dan juga mengasuh individu. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. manusia di asuh untuk agar dapat menjadi insan yang sempurna. ini kerana tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu mencapai kebahagian dan kesempurnaan yang diidam-idamkan. tanpa ilmu dan pendidikan manusia tidak akan dapat menafsir sesuatu dengan betul. Beliau berpendapat. Dalam mentafsir. terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang difahaminya. Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. Tanpa pendidikan seseorang itu akan sesat dialam nyata dan juga akan kegelapan di dalam kehidupan. Kurikulum Mengikut Al Farabi Pendidikan.Pendidikan juga bertujuan untuk melatih diri seseorang atau sesebuah masyarakat. menurut Al-Farabi. Pendidikan juga bertujuan untuk membimbing dan juga mengajar seseorang dalam mengenal hakikat kehidupan yang sebenar.

tetapi ilmu logic atau mantic adalah satu jalan atau kaedah untuk menguasai bahasa. dan teologi (kalam) . Ilmu mantik atau logic amat penting untuk menguasai ilmu sains dan matematik. Kurikulum awal pendidikan tersebut adalah bahasa. tentang matematik dan juga sains. pandangan dan juga kritikan melalui muzik dan juga seni. musik dan juga seni. yang dimulai dengan nombor dan diikuti dengan pengukuran. matematik. Ia akan menguasai ilmu yang ada di dunia ini namun ia tidak akan lupa kepada pencipta ilmu tersebut. dasar kurikulum Al Farabi juga menyelitkan pendidikan muzik dan juga seni. hukum. Dengan urutan kurikulum yang semacam ini. maka dia tidak akan dapat memahami akan sesuatu dan mereka tidak akan dapat memajukan diri mereka. orang yang bijak adalah mereka yang mahir dalam bidang seni dan muzik. Beliau menegaskan bahawa pembelajaran mestilah bermula dengan susunan dan struktur bahasa itu sendiri seperti tatabahasa dan seterusnya. Ini kerana tidak dapat dinafikan lagi bahawa penguasaan bahasa adalah asas untuk semua jenis ilmu pengetahuan yang lain. Menyedari akan kepentingan ini. Kurikulum seterusnya menurut Al Farabi. Menurutnya bahasa wajib dikuasai sebelum penguasaan ilmu-ilmu lain. Ini kerana jika seseorang yang tidak dapat menguasai bahasa. Menurut beliau sesiapa yang ingin mempelajari seni yang berasaskan teori mesti menguasai ilmu matematik terlebih dahulu. diharapkan anak didik mampu berkembang dengan penuh kesempurnaan imannya. ilmu alam. Selain dari itu. Selepas bahasa Al Farabi menekankan pula pada ilmu mantiq ataupun ilmu logik sebelum kepada ilmu-ilmu yang lain seperti matematik. Menurut beliau kedua-dua ilmu ini amat penting untuk seseorang. Seseorang akan dapat menjelaskan perasaan. Bahasa merupakan bahagian yang amat penting dalam kurikulum menurut al Farabi. Menurut Al Farabi. kemudian dilanjutkan dengan logika. sains.Kurikulum dalam pendidikan al-Farabi disusun sedemikian rupa dan dari yang senang kepada yang rumit atau dari yang umum kepada yang abstrak. beliau telah menitik beratkan akan pendidikan bahasa. ilmu politik. 10 . Setiap orang wajib mempelajari matematik sebelum dapat menguasai ilmu sains. fiqh.

Padanya tugas seorang guru amat rumit. keseumpurnaan (tasdid). Seorang guru juga menurutnya mestilah menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang ilmu yang hendak disampaikan atau yang hendak diajar. guru mestilah orang yang mempunyai akhlak dan moral yang tinggi dan tidak mementingkan akan harta dunia semata-mata. Jika terlalu berlembut pula.Peranan Guru dan Kaedah Pengajaran Menurut Al Farabi Al-Farabi menggunakan pelbagai istilah untuk menerangkan konsep “pendidikan‟ yang secara tak langsung merupakan peranan seorang guru. membimbing ialah untuk mendidik pelajar ke arah mencapai kebahagiaan dan (bermoral tinggi) kerana manusia dicipta untuk tujuan ini. seorang guru tidak boleh terlalu berkeras dalam memberi hukuman kepada pelajar. Beliau menyarankan agar guru mestilah menilai hasil pembelajaran dengan bertujuan untuk menilai kebolehan pelajar dan juga tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang yang dipelajari olehnya. Oleh itu beliau menekankan agar guru bersederhana dalam semua aspek sama ada dalam memberi hukuman dan juga tegas semasa mengajar. dan menaksir (taqwim). Sebaliknya guru sepatutnya pandai menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan pelajarnya. mengajar (ta‟lim). mengasuh (tarbiya). namun ianya merupakan tugas yang amat besar dalam membentuk dan mendisiplinkan seseorang yang berguna kepada masyarakat dan seterusnya manpu menjadi pemimpin untuk memajukan Negara. 11 . Seorang guru juga mestilah ikhlas dan secara sukarela untuk menyampaikan ilmu. Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mendisiplin (ta‟dib). Tugas guru Menurutnya guru bukanlah orang yang sembarangan. Seterusnya kepentingan menilai hasil pembelajaran. Seorang guru mestilah penuh dengan sifat qanaah dan sentiasa ingin mencari kebenaran. melatih (tahdhib). Guru juga mesti bijak memainkan peranan dalam apa jua situasi sekalipun agar apa yang diajarkan dan disampaikan mudah difahami dan di kuasai oleh muridnya. Menurut Al Farabi lagi. menurutnya akan membuatkan pelajar kurang memberi tumpuan dan pemerhatian kepada pelajaran. Ini kerana perihal tersebut akan menimbulkan rasa benci dikalangan pelajar.

Kaedah ini memerlukan penjelasan dari guru sebelum meminta pelajar memberikan pendapat melalui perbincangan berdailog dan sebagainya. Kaedah demontrasi menurutnya memerlukan guru bercakap dan mengutarakan persoalan untuk menyampaikan pengetahuan. mengajar (ta‟lim). inkuiri penemuan dan sebagainya. kesimpulan pemilihan penyelesaian masalah. Walaupun terdapat kaedah yang diutarakannya diambil dari pendapat Plato namun ianya telah disuaikan dengan kehendak masa dan juga kehendak Agama Islam. Menurutnya melalui kaedah ini pelajar akan dapat memperolehi pemahaman yang sebenar tentang sesuatu perkara. Manakala bagi kaedah memujuk pula guru perlu mempengaruhi pelajar untuk memujuk mereka. melatih (tahdhib). Tugas guru 12 . Kaedah ini tidak memerlukan kepastian tentang pengetahuan yang ada pada seseorang. perbandingan atau banding beza. Pertama metod atau kaedah demontrasi dan satu lagi kaedah memujuk. Al Farabi menekankan pada kebiasaan dan pengulangan. dengan mengajak mereka membiasakan diri dengan berfikir dan betingkah laku yang baik akan dapat memujuk mereka kembali ke jalan yang sebenarnya.Metod atau kaedah pengajaran pula Al Farabi menekankan pada dua metod atau kaedah utama. mengasuh (tarbiya). kaedah pengulangan dan kebiasaan ini amat di perlukan. akan menjadi kebiasaan baginya dan membolehkan pelajar memahami kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Al-Farabi menggunakan pelbagai istilah untuk menerangkan konsep “pendidikan‟ yang secara tak langsung merupakan peranan seorang guru. perkaitan dengan sesuatu. dan menaksir (taqwim). Selain dari dua kaedah ini terdapat beberapa kaedah lain yang ditekankan oleh Al Farabi seperti kaedah huraian. Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mendisiplin (ta‟dib). membimbing ialah untuk mendidik pelajar ke arah mencapai kebahagiaan dan (bermoral tinggi) kerana manusia dicipta untuk tujuan ini. Untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan kaedah-kaedah yang telah diutarakan. kesempurnaan (tasdid). Manakala pelajar pula digalakkan untuk mengeluarkan pendapat dan berdailog dalam situasi-situasi yang tertentu. Ini kerana jika seorang pelajar sentiasa mengulang-ulang sesuatu perkara. Pada pendapatnya untuk mengubah orang yang degil atau “keras kepala”.

Selepas kematian gurunya Socrates beliau mula menyampaikan hujah-hujah dan idea-ideanya. Plato telah meninggal dunia pada tahun 438 sebelum masihi di Athens. undang-undang. retorik. Beliau dilahirkan pada tahun 428 sebelum masihi di Athens Greek. Kebanyakan hujah-hujahnya adalah dari pendapat gurunya Socrates. Menurutnya jika sesuatu pemikiran hendak ditulis. Akibat dari perkembangan politik yang tidak menentu pada masanya menyebabkan beliau tidak berkesempatan untuk menceburi bidang tersebut. Ini kerana beliau berpendapat bahawa pena dan dakwat membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. nama asalnya adalah Aristokles. maka yang paling sesuai adalah tulisan yang berbentuk dialog. Setelah mencapai umur 20 tahun beliau mula mengikuti pelajaran yang di sampaikan oleh Socrates dan telah menjadi muridnya yang setia sehinggalah pada saat kematian gurunya. kesucian. Setelah kematian gurunya beliau telah meninggalkan Athens dan telah mengembara ke beberapa buah Negara seperti Mesir. akan tetapi gurunya telah memberikannya nama Plato yang berkaitan dengan bahunya yang lebar. Menurut catatan. Melalui gurunya beliau telah mempelajari berbagai-bagai ilmu dan telah mampu untuk mengeluarkan hujah dan pendapat. 13 . Beliau juga banyak menulis tentang politik. kecantikan dan lain-lain lagi. Walaupun lahir dalam keluarga yang mendominasi bidang politik di negaranya menyebabkannya juga berhasrat untuk menceburi politik pada asalnya. Hujahnya mengandungi pelbagai isu seperti keadilan. keberanian. Libya dan juga Itali. Boleh dikatakan hampir kesemua karyanya adalah dalam bentuk dialog. Karyanya yang terkenal ialah “ Repbulic of Plato” yang membentangkan idea-idea tentang pentadbiran kerajaan demokrasi. dimana politik banyak mempengaruhi falsafahnya.PLATO Plato merupakan salah seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Yunani.

serta pendidikan adalah jalan untuk mencari kebenaran. Plato berpendapat demikian kerana beliau menginginkan agar tiap-tiap golongan membuat sesuatu yang sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Baginya alam sekeliling amat penting untuk pendidikan. maka tiga golongan manusia tadi akan memainkan peranan masingmasing dalam membentuk sebuah Negara yang sejahtera. Pembahagian ini berdasarkan kepada pembawaan bakat yang terdapat pada seseorang. aman makmur dan masyhur. Nehr dan Wehr. Menurut beliau manusia dijadikan Tuhan dengan kebolehan tertentu utnuk mempelajari sesuatu. Beliau amat bersetuju dengan pendapat gurunya Scorates yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. Tujuan utama pendidikan menurut Plato adalah untuk membebaskan masyarakat daripada belenggu kejahilan yang kuno dan palsu. Baginya juga pendidikan harus mengajar kanak-kanak bagaimana membezakan di antara yang benar dan yang salah. 14 . Baginya matlamat pendidikan bukan perkembangan individu tetapi sumbangan individu kepada Negara yang menjamin kebahagiaan rakyat berasaskan keadilan. Baginya tujuan pendidikan ialah untuk mengeklkan status quo. untuk mendidik kanak-kanak haruslah disediakan alam sekeliling atau persekitaran yang sesuai.MATLAMAT PENDIDIKAN Menurut Plato pendidian ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Ini kerana tanpa pendidikan manusia akan terus hidup dalam kejahilan dan tidak akan maju. kerana melaluinya kebaikan boleh diperolehi. Pada pendapat beliau. Plato berpendapat bahawa pendidikan haruslah memainkan peranannya dalam melahirkan tiga golongan manusia iaitu Lehr. Ini kerana proses pendidikan dapat membentuk warganegara yang baik serta setia dan mematuhi undang-undang. segala inovasi atau perubahan tidak digalakkan. Ini adalah bertentangan dengan kebanyakan pendapat lain tentang falsafah. golongan Nehr pula menjadi pekerja sementara golongan Wehr pula bertindak sesbagai tentera. Apabila seseorang itu telah tamat pengajiannya. Menurutnya manusia dari golongan Lehr akan menjadi pemimpin.

mengira dan sebagainya. kurang berdikari. Dengan sebab itulah beliau mencadangkan pendidikan jasmani dan juga muzik bermula di peringkat rendah. takut dan mudah kecewa. Beliau menyarankan agar wanita yang hamil berjalan-jalan dan bergerak-gerak agar bayi dalam kandungan menjadi lebih sihat dan cergas. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan kanak-kanak agar tidak terlalu dimanjakan. kanak-kanak terlalu dimanjakan akan menjadikan mereka cepat marah. menengah serta tinggi. Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik. kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. Muzik dan Kesusasteraan. Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. Pada pemndapat beliau lagi. mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. Plato amat mengutamakan kesihatan dan kecantikan tubuh badan serta kecerdasan minda. mereka mula diajar membaca. Manakala sistem persekolah bermula menurut beliau bermula dizama pra lagi iaitu semasa umur 3-6 tahun beliau menyaranka agar pada peringkat ini ia diperkenalkan dengan cara permainan dibawah pengawasan. muzik dan juga latihan jasmani. Baginya pendidikan hendaklah dimulakan sebelum kanakkanak itu lahir lagi. Seterusnya Plato menekankan pada pendidikan Pra Sekolah.KURIKULUM Dari segi sistem kurikulum pendidikan Plato telah membahagikan kepada tiga peringkat iaitu rendah. Bermula dari umur 6-13 tahun. Pada usia 18 tahun merupakan peringkat penghujung tempoh pendidikan asas. Bagi peringkat rendah beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan. Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat. Geometri. Bagi peringkat menengah. pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul. Padanya ia adalah tanggungjawab ibu bapa yang mesti dilaksanakan ke atas anak-anak mereka. Astronomi. Pada peringkat ini kesemua pelajar dikehendaki menumpukan secara eksklusif untuk tempoh dua hingga tiga tahun dengan latihan fizikal dan ketenteraan. menulis. Bagi peringkat tinggi yang merupakan lanjutan peringkat menengah. 15 .

Menurutnya lagi guru mesti pandai memainkan peranan semasa mendidik.Walaupun demikian cerita yang disampaikan mestilah sesuai dengan peringkat umur dan golongan. putus asa dan tidak dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. perdebatan dan juga perbincangan di antara pelajar dengan pelajar dan juga antara pelajar dengan guru. Selain itu Plato juga menekankan kaedah bercerita dalam pendidikan. guru memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan pendidikan untuk membebaskan masyarakat dari kejahilan. yang mempunyai pendapat yang berbeza. Antara kaedah pembelajaran yang disarankan oleh Plato ialah kaedah permainan. Dengan kaedah ini akan dapat mempengaruhi minda pelajar untuk belajar. Pada pendapatnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan hendaklah mengajar membantu serta mendidik mereka yang memerlukannya. Namun begitu saranannya tidak diendahkan. pada zamannya tiada jawatan guru khas yang dibayar gaji oleh pemerintah. lemah semangat. Melalui kaedah ini akan membuatkan kanak-kanak memberi tumpuan kepada satu-satu ilmu ynag dipelajarinya. Melalui kaedah ini. Menurutnya semua manusia memilki keupayaan dan keinginan untuk belajar. Pelajar juga tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Sekiranya dibiarkan tanpa disiplin menjadikan mereka mudah marah dan tidak menghormati guru. yang ada hanya adalah ahli falsafah. Guru tidak boleh terlalu keras dalam mendisiplinkan kanak-kanak. Beliau menyarankan agar jawatan guru diwujudkan. Ini kerana sifat semulajadi kanak-kanak yang tidak lepas dari bermain. Melalui proses ini akan dapat mencetuskan minda individu untuk merangsangkan pemikiran yang kritis seterusnya dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan mampu untuk memimpin masyarakat. maka tugas gurulah untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. 16 . sesuatu hujah dibentangkan dan diikuti dengan perbincangan yang mendalam. Menurutnya. Satu lagi kaedah yang dititik beratkan oleh plato ialah kaedah penyoalan dan perbincangan. kaedah ini melibatakan dialog.PERANAN GURU DAN KAEDAH PENGAJARAN Mengikut Plato.Ini kerana dengan kekerasan yang keterlaluan membuatkan murid tidak bermaya.

mempunyai kesempurnaan yang tinggi. Apabila seseorang itu telah tamat pengajiannya. Menurut beliau pendidikan semacam ini amat penting untuk membentuk jiwa manusia seterusnya dapat melahirkan manusia yang berjiwa kental. Bagi mencapai tujuan ini. Pendidkan asas beliau ialah agama dan linguistik. Berbanding dengan Plato yang berpendapat pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. seseorang mestilah mempunyai sikap keberanian dan keterbukaan untuk menerima perubahan. pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai anggota yang bersiap sedia untuk terjun kedalam masyarakat. maka tiga golongan manusia tadi akan memainkan peranan masing-masing dalam membentuk sebuah Negara yang sejahtera.PERBANDINGAN Sebagaimana yang telah dinyatakan. matematik dan muzik. Beliau menegaskan bahawa. Al Farabi telah menggariskan bahawa tujuan utama pendidikan baginya adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan gaya hidup yang sempurna dan mempunyai nilai moral yang tinggi berlandaskan Islam. Ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau tidak terhad hanya kepada tiga bidang sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain seperti sains. Nehr dan Wehr. Sekiranya pendidikannya sempurna maka ia akan melahirkan insan yang sempurna. Iannya haruslah bermula semenjak dari kecil sehinggalah ke dewasa. Menurutnya pendidikan haruslah memainkan peranannya dalam melahirkan tiga golongan manusia iaitu Lehr. aman makmur dan masyhur 17 . perubatan.

Dari segi kaedah dan metod pula Al Farabi menekan pada dua kaedah utamanya iaitu demontrasi dan juga memujuk. Walaupun terdapat banyak persamaan pemikiran falsafah berkaitan pendidikan kedua-dua tokoh ini. Al Farabi telah mentakrifkan pendidikan sebagai mendisplin. mengasuh. menafsir.KESIMPULAN Kesimpulannya konsep pendidikan menurut Al-Farabi dan Plato merupakan perbicaraan dunia peradaban besar dunia iaitu peradaban islam yang bertunjangkan wahyu dan peradaban Barat hasil pencarian dan jumpaaan manusia sendiri berasaskan kekuatan daya akal fikiran. di sesuaikan dengan agama Islam. mengajar. 18 . Jika diperhatikan kedua –dua tokoh ini telah menghujahkan pandangan masing-masing. membimbing. guru mestilah orang yang mempunyai akhlak dan moral yang tinggi dan tidak mementingkan akan harta dunia semata-mata. Seorang guru juga mestilah ikhlas dan secara sukarela untuk menyampaikan ilmu. Metodnya mungkin berbeza kerana al Farabi berlandaskan Islam. Jika hendak disifatkan adanya keseragaman antara pemikiran dan metod Al-Farabi dengan pemikiran dan metod Plato terutama sekali mengenai pendidikan ini adalah agak sukar. Berkenaan dengan guru pula Al Farabi mengungkapkan guru bukanlah orang yang sembarangan. Manakala Plato pula lebih menekankan pada kaedah permainan. tetapi kedua-duanya menggunakan mekanisme yang berbeza-beza. Walaupun dilihat kedua-dua tujuan pendidikan adalah sama iaitu untuk melahirkan insan yang sempurna untuk kesejahteraan hidup dan seterusnya untuk membina Negara bangsa yang masyhur dan berjaya. penyoalan dan juga perbincangan. kedua-duanya bertujuan untuk memberi pendidikan dan ilmu yang membezakannya adalah cara dan juga pelaksanaannya. beliau banyak mengambil pandangan dari kedua ahli falsafah ini. melatih. Seorang guru mestilah penuh dengan sifat qanaah dan sentiasa ingin mencari kebenaran. mengasuh dan juga sebagai irtiyad. Persamaan ini mungkin berlaku kerana sumber rujukan dan panduan utama Al Farabi adalah daripada falsafah Plato dan Aristotle.

1974.al). Jakarta: PT.Sudiarja et. Sistematienarka Filsafat: Pengantar Kepada Dunia Filsfat. (1991).my/1745/4/BAB_1. Nicolaus Drikayar. Osman Bakar. Teori Nilai.shvoong. Gramedia. (1992). Sidi Gazalba. Hasil Karyanya dan peri penting tokoh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Dan Kementerian Pelajaran Malaysia.pdf 7 julai 2012 19 . Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.com/society-and-news/environment/2233778-kosep-dasar-pendidikanmenurut-al/#ixzz20KiRi8tU http://digitaleprints. Teori Pengetahuan. Al-Farabi: Kehidupan.um. Esai-Esai Filsafat Pemikir Dalam Perjuangan Bangsa (Suntingan A.blogspot. Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu Berhad Idris Zakaria.com/2007/04/filsafat-pendidikan-al-farabi. Metafika.html http://id. (2006) Karya Lengkap Driiyarkara.RUJUKAN Drs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. http://amazingfilsafat.edu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->