PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 3

KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU

1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus, pembimbing, pemudah cara, motivator dan inisiator. Pada peringkat ini, anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh menjelaskan, menghayati, mengaplikasi, melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku, Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru.

1.2 Hasil Pembelajaran 1.2.1 1.2.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus, pembimbing, pemudahcara, motivator dan inisiator. 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

1

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

1.4 Kandungan

PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGURUS

PEMBIMBING

PEMUDAHCARA

MOTIVATOR

INISIATOR

2

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu, kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Hari ini, Devi, salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci terjaga dalam keadaan terkejut, lalu memarahi Devi. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan, Saci spontan keluar dari bilik darjah. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa.

Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Aktiviti 1

Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:

3

Choong 2009. Menurut Mc Ewan (2001). Proaktif. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. 2009). ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. mentelaah. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah.bersemangat untuk mengajar. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. sederhana. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. berunsurkan pengajaran. dan cekap mengajar. budaya dan subbudaya. mengikut jantina yang sama.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR • Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. tingkahlaku dan masa. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. lemah. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. dan murid-murid). Berunsurkan pengajaran. Oleh demikian. Intelektual. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Pencegahan. Selain itu. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. ibu bapa. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. dan intelektual. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Sebaliknya. iaitu: Positif. • Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. serasi dengan norma masyarakat. dan sebagainya. meneroka sesuatu. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. • • • Peribadi. Merujuk contoh tadi. • Positif. Dengan kata lain. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. rakan sejawat. kebolehan memotivasi murid. ruang dinding dan lantai). Mencegah lebih 4 • • .

luwes. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. berempati. Untuk tujuan itu. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. dan melayan murid-murid sebagai individu. bersikap positif. Untuk itu. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. mudah didampingi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. fasih. bersifat kecindan. persepsi. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. mempunyai kesedaran. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Berani menghadapi cabaran. • Kualiti Peribadi. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. bermotivasi. terurus. 2009). adil. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti 5 • • .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR baik daripada merawat. dan sebagainya. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. ceria. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. rasa rendah diri. Dalam konteks guru-guru di negara ini. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Untuk tujuan itu. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap.1993). Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. bersemangat. berilmu. Dengan kata lain. jelas. peka. bersistematik. pemindahan pembelajaran. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Penghayatan Dan Amalan Nilai. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. berupaya menyesuaikan diri. pemikiran reflektif. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. tegas. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai.

Atas hakikat ini. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam. (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah 6 . rakan dan jurulatih. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing? • Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Di samping itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR pengurusan murid.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Keterampilan. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas. Bagi memudahkan penghayatan. 2. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Tonggak Dua Belas. kewibawaan dan komitmen guru merancang. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. melaksana. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. mengurus.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengurus Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. Menyedari hakikat ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. Dengan demikian. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8 . mari kita selesaikan masalah di bawah ini. saling membantu dan berkongsi fikiran. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Seterusnya. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah • E-melkan dapatan. pandangan. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. 9 . hujahan. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 2. 2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.2. 2. penyimpanan dan rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.2. 2. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 0 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.2. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.

com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: 1 1 . http://images.4 KANDUNGAN Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. melibatkan murid secara aktif Menggerakkan murid untuk berfikir. membina suasana belajar. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.ask. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. A B http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. menyediakan environment belajar. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.memudahkan pemahaman. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 1 2 .

Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan Menentukan bahan dan teknik Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Persembahan menarik dan kemas.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. i) Prosedur penyediaan bahan bantu. 1 3 . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Menghasilkan bahan bantu. relevan serta mudah difahami.

Jenis pertama adalah alat dan 1 4 . berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengambil langkah-langkah keselamatan Mengambil kira bilangan yang mencukupi Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. disandarkan atau diedarkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR - Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Cuba lakukan latihan ini. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. dilekatkan.

bata.beg.….batu. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.botol. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Bincang bersama rakan anda.bakul sampah.rambutan.gula-gula.kek harijadi. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. kertas kartrij……..baju.cermin.rumpu.kotak tisu.kotak ubat gigi.bunga. 1 5 .tiket. bekas air.penyapu.daun.kerusi. Bahan: warna air atau warna poster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bahan yang digunakan untuk penghasilan. kain lap. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.tiang.kasut..kacang.almari raket. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….meja.roda.cawan.sikat. Contohnya : Bola. Peralatan lain: palet. jam. kertas surat khabar sebagai alas meja…….

penyusunan grafik.papan flannel.kad separuh bulatan.papan tulis.papan gulung.kad huruf dan angka. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 1 6 .carta.kad sisipan.kad perkataan dank ad ayat.petikan rencana………….PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid. Contohnya: Jadual.senarai. gambar rajah.

A http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.ask.com/pictures B C http://images.ask.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 1 7 .

1 8 . 3. 4. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. berdasarkan gambar di atas. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 2. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.

Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.ask. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 1 9 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 5. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. 6. 7. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.

ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan 2 0 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask.

kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Sebagai contoh. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Dengan demikian. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Jika terdapat penambahan 2 1 . pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. alat seperti berus. Sebarang kerosakan.

kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) 2 2 Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 2. Umpamanya . Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus .

2. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Jelaskan. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Bil Kenyataan Huraian sebab dan akibat 2 3 . Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1 Guru perlu membaca label bahan 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. 2 4 .

Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Cuba anda membuat analisis. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Aktiviti 2. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan 2 5 prosedur mengguna dan menyimpan alat penyimpanan dan rekod stok . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.

2 6 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bahan Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara dan bahan Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.

etika dan tanggungjawab. anda seharusnya boleh memahami 2 7 .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. inventori dan penyimpanan. panduan keselamatan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Susun Atur Bilik PSV 3. panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.2 Hasil Pembelajaran 3. inventori dan penyimpanan. 3.2.4 Kandungan 2 8 .etika dan tanggungjawab. PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2 9 .

Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.ia merupakan persekitaran murid. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. 3 0 . mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. pengorganisasi prosedur dan sumber. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. menghadapi tingkahlaku pembelajaran yang efektif.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan murid serta menarik perhatian murid strategi guru untuk mengekalkan bagi memastikan pengajaran dan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Kebakaran Sudut Pameran HasilKecemasan Sinki Peti Kerja Murid Kabinet Berpintu Peralatan PSV Dapur Gas Pintu 2 Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Tingkap Meja 4 Meja 3 Pusat Akses Meja 2 LCD Meja 1 Sudut ICT Pintu 1 Meja Gambar 2 : RajahGuru /bawah adalah contoh pelan bilik seni visual di Dekstop Stor Papan Putih Sudut Pameran skrin Hasil Kraf Tangan Papan Info 3 1 Tingkap .

4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 3 2 . Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.

biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Oleh itu. bahan pameran khas. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. papan bulletin. pencahayaan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. 3 3 . 2001). guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. zon kerja dan stor penyimpanan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Justeru. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya.

Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 3 4 . Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3 5 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Ekoran itu. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.” Jali bentangkan idea kedua. satu undian pun berlangsung. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.5 Situasi Pada awal tahun. 3 6 . Hari ini. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.

penyempurnaan tugas. Misalnya. • • • • • Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Pertumbuhan dan perkembangan. melayari internet atau alat multi-media yang lain. kegemaran. Keseronokan. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Penyempurnaan tugas. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Namun. dan latar belakang mereka. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan murid-murid anda. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. 3 7 . cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Oleh itu. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Identifikasi simbolik. Kontek Sosial. bahan manipulatif. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. dan kebisingan yang keterlaluan. • Keselamatan dan perlindungan. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. mengkaji. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. interaktif dan sebagainya. kamus dan buku istilah. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. memerhati. puzzle. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). sediakan buku-buku bacaan yang biasa. pencapaian. aktiviti mengikut stesen atau litar. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. menguji dan menemui sesuatu yang baru. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. identifikasi simbolik. kontek sosial. buku kerja. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid.

3 8 . (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. • Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

3 2 11. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Jemaah Nazir 0 8 9 21 11 6 8 1 2 1 1 4 6 5 1 0 1 1 7 16 1 Skor 3 4 % 2 4 3 5 4 1 1 5. 3 9 .74 2 11. No. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.35 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.55 0 2.55 4 24. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. (2004).1 Pur 0.5 0.1 1. Sekolah: Pernyataan standard.66 1 25.9 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.5 1.92 1. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Sekolah. • E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Item Item 109 110 111 112 113 114 Bilik Seni Kondusif Stor PSV diuruskan dengan baik Mempunyai prosedur senggara BBM Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif Penggunaan bengkel secara optimum Standard kualiti pendidikan Malaysia.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful