P. 1
LESTARI JAWI

LESTARI JAWI

|Views: 101|Likes:
Published by Mzaki Abu Salsabila
CONTOH KERJA KURSUS UTK PROGARAM BERKAITAN LESTARI JAWI YANG TELAH SIAP (BOLEH DIPERBAIKI MENGIKUT KREATIVITI MASING-MASING).
CONTOH KERJA KURSUS UTK PROGARAM BERKAITAN LESTARI JAWI YANG TELAH SIAP (BOLEH DIPERBAIKI MENGIKUT KREATIVITI MASING-MASING).

More info:

Published by: Mzaki Abu Salsabila on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $1.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/07/2015

$1.00

USD

pdf

text

original

PENGHARGAAN ‫بسن هللا الرحمن الرحين‬ ‫السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته‬ Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah

S.W.T dengan limpah kurnia Nya dapat saya menyempurnakan salah satu tugasan di Institut Pendidikan Guru, Kampus Dato‟ Razali Ismail (KDRI) melalui tajuk ‟Pertandingan lestari Jawi. Tujuan tugasan ini adalah untuk memenuhi syarat Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) melalui program Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS). Berdasarkan pembacaan saya, tulisan Jawi merupakan suatu instrument yang sangat penting suatu masa dahulu, kerana ia merupakan alat serta penghubung utama kepada sumber-sumber pengetahuan memandang zaman dahulu kebanyakan kitab-kitab ilmu ditulis dalam tulisan Jawi. Bukan itu sahaja, tulisan Jawi juga merupakan tulisan pengantar utama dan digunakan secara meluas pada masa dahulu samada oleh orang Islam mahupun bukan Islam,termasuk kalangan penjajah untuk berhubung sesama mereka. Semoga usaha saya yang sedikit ini dapat melatih dan mendidik murid-murid agar mencintai tulisan Jawi. Melalui kaedah ini juga diharapkan dapat menanamkan sifat menghargai serta mengenang tulisan nenek moyang kita agar ia kekal sepanjang zaman. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato‟ Razali Ismail (IPGM - KDRI), Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral (JAPIM), semua pensyarah di IPGM – KDRI terutamanya pensyarah dari jabatan JAPIM yang banyak memberi tunjuk ajar dan membantu saya sepanjang berada di IPG berkenaan terutama Ustaz Sabawi Bin Awang kerana membantu saya dalam menyelesaikan tugasan ini.. Terima kasih tidak terhingga juga saya ucapkan kepada Ustazah Nurul Huda dan Ustazah Tuan Rohaizam Tuan Mahmood selaku Panitia Agama Islam Sekolah Kebangsaan Serdang, Dungun kerana telah banyak membantu dari segi moral dan material. Tidak ketinggalan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat program KPLI j-QAF ambilan Januari 2011 dari IPGMKDRI dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak ada lagi kata yang dapat saya ungkapkan, selain ucapan semoga Allah S.W.T memberi kebahagiaan kepada mereka semua kebaikan di dunia mahupun di akhirat. Amin, Amin Ya Rabbal „Aalamiin. Sk Serdang, Dungun , 25 Mei 2011 MOHD ZAKI BIN HASSAN
1

ISI KANDUNGAN

PERKARA
PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN PRAKATA KAEDAH SUMBANGSARAN KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IQRA’ SEJARAH PERKEMBANGAN TULISAN JAWI DI MALAYSIA PENGGUNAAN TULISAN JAWI KERTAS KERJA LESTARI JAWI PELAN OPERASI “PERTANDINGAN LESTARI JAWI” LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN LESTARI JAWI

MUKA SURAT
1 2 3 5

6 8 9 10 14 15 16 22 23 24 25

DOKUMENTARI BERGAMBAR SEPANJANG PROGRAM LESTARI JAWI LAPORAN PERLAKSANAAN PROGRAM LESTARI JAWI REFLEKSI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

2

rohani. jasmani. Tidak dinafikan kejayaan P&P Pendidikan Islam berkait rapat dengan kemahiran dan peranan guru yang berkesan. merupakan model terbaik yang mengajak umat Islam mengamalkan ajaran Islam dan akhlak Islamiyyah. Dalam arus pendidikan di Malaysia pada masa kini. penerapan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK).PRAKATA Islam tidak pernah meminggirkan teknologi dan perkembangan terkini untuk menghasilkan kaedah pendidikan yang terbaik. Penguasaan dan penghayatan keseluruhan aspek ini mampu membentuk pelajar menjadi insan soleh. seseorang guru itu tidak dapat tidak mestilah terlebih dahulu mempersiapkan diri dan membuat perancangan yang teliti sebelum menyampaikan sesuatu pelajaran. fizikal dan roh untuk melahirkan insan yang berperikemanusiaan.a. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai agen perubah bagi masyarakat dalam sesebuah negara. khususnya sebagai garis panduan dan juru pandu masyarakat ke arah kehidupan yang lebih bertamadun. mengendalikan set induksi. dan hafazan ayat al–Quran. termasuklah pendidikan akal. tokoh dan tamadun Islam. kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diamalkan oleh Rasulullah s. Al-Qaradhawi pula menjelaskan bahawa pendidikan dalam Islam ialah pendidikan yang menumpukan kepada segala aspek kehidupan manusia. pemahaman. Walau bagaimanapun.w. setiap guru perlu menyediakan rancangan kerja untuk tempoh mengajar selama setahun. Jika dilihat kepada maksud pendidikan menurut perspektif Islam. sirah. akhlak Islamiyyah.w. Guru yang berpengalaman mahupun yang tidak berpengalaman tetap perlu membuat perancangan. Khurshid Ahmad menyatakan bahawa ia adalah satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif. Keadaan ini adalah bagi memastikan para pelajar dapat menerima pengajaran guru dengan baik dan berkesan serta ketiga-tiga aspek kognitif. akhlak dan perilaku Oleh yang demikian. Pada permulaan tahun. akidah. Ia merupakan suatu rancangan yang disediakan oleh guru sebagai 3 . Kemahiran asas P&P yang perlu dikuasai meliputi penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBM). Di sinilah sesuatu Rancangan Pengajaran memainkan peranan yang penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.a. Pendidikan merupakan kayu pengukur kedudukan seseorang dalam masyarakat. kemahiran menyoal dan pengendalian kelas untuk pengayaan dan pemulihan. psikomotor dan afektif berjaya diterapkan ke dalam diri pelajar. menentukan tahap keilmuan yang dimiliki. Ini kerana Baginda s. hati. ibadat. serta berperanan dalam banyak perkara. Perancangan yang berkesan akan menjamin pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Kepentingan Pendidikan Islam merangkumi aspek pembacaan. perlu dijadikan asas dan rujukan.

Hal ini adalah kerana kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi dan memberi kesan terhadap penerimaan pelajaran yang diajar dalam kalangan pelajar. Justeru.panduan bagi pelaksanaan pengajaran-pembelajaran. Ia disediakan berdasarkan sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar. bertujuan mencapai pembelajaran yang maksimum. Merupakan suatu panduan kepada guru dalam mengajar topik-topik yang akan disampaikan. Rancangan ini mengandungi topik-topik pelajaran dan aktiviti-aktiviti pelajar yang akan dijalankan. penyediaan Rancangan Pengajaran memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijayakan. vi. Pengajaran dapat dipermudahkan kerana bahan dan alat bantu mengajar telah pun dirancang. jelaslah bagi kita bahawa penyediaan Rancangan Pengajaran adalah penting kerana: i. ii. Pemesongan topik dan objektif pembelajaran dapat dielakkan. Membolehkan guru pengganti mengambil alih tugas dengan mudah. 4 . Di sini. Membantu guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama dalam bilik darjah yang berlainan membuat penyelarasan dengan tujuan mengadakan ujian yang sama. Penyampaian topik-topik yang telah lepas dan yang akan datang boleh disemak dengan adanya rancangan kerja. Susunan topik-topik pelajaran adalah teratur dan mengikut prinsip pengajaran yang sebenar. iv. iii. vii. v.

kertas mahjong. melalui kaedah ini kita sebagai guru memberikan ruang dan peluang kepada pelajar menggunakan kemahiran yang mereka ada untuk memahami suatu topic atau tajuk. Sebagai contoh. semua idea diterima walaupun nampak pelik. b) nyatakan masalah kepada kumpulan. Proses pengajran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika ada perancangan teliti dan kemahiran memimpin dari guru. bilangan idea yang banyak diperlukan kerana lebih banyak idea yang dikemukakan. 5 . Melalui kaedah ini. papan hitam/putih. ahli kumpulan diminta mengemukakan idea yang dicatat oleh pencatat atas kertas. Seorang pencatat akan menyenaraikan kesemua idea. lebih banyak peluang untuk memperoleh idea yang baik. Iaitu. guru memainkan peranan yang penting dengan menerangkan makna sumbangsaran dan peraturan yang perlu sebelum memulakan teknik ini: a) pada bahagian awal semasa percambahan idea. guru akan memberikan kad perkataan yang mengandungi hurufhuruf tertentu seperti huruf ‫ . penilaian kritis tidak dibenarkan. Kemudian. Antara tujuan atau faedah yang murid dapat perolehi melalui kaedah ini ialah ia dapat : a) Menggalakkan murid menggunakan pemikiran imaginatif secara kreatif dalam memahami suatu skop pendidikan. malah ahli dibenarkan menggunakan idea orang lain untuk menghasilkan idea yang lebih baik. Untuk mendapat idea baru sebanyak mungkin dalam sesuatu perkara. ia merupakan satu teknik pemikiran kreatif yang melibatkan ahli-ahli kumpulan memikirkan tentang sesuatu masalah atau topik dan seterusnya mengemukakan idea-idea mereka tentangnya. Secara ringkasnya. Beri peluang untuk berfikir secara senyap dan boleh juga idea dinyatakan di atas kertas. س‬dan murid diberi kebebasan untuk murid melakukan apa sahaja dalam menyampaikan kefahaman mereka berkait apa yang mereka lihat dan tahu. helaian lutsinar dan sebagainya untuk dilihat oleh semua ahli Kaedah ini sangat praktikal dilaksanakan dalam kelas pemulihan j-QAF kerana bilangan ahli kumpulanya yang dianggotai sekitar 10 orang.KAEDAH SUMBANGSARAN Sumbangsaran ialah satu teknik yang dikenali juga sebagai teknik percambahan fikiran (Brainstorming) yang dijalankan dalam bentuk perbincangan yang membolehkan sesuatu kumpulan mengadakan pemikiran secara berkelompok.

Demikian juga kemahiran pergerakan otot. 2) Kaedah Tikrar (Latih Tubi) Contohnya guru meminta murid mendengar rakaman tentang perkataan / ayat dan meminta murid menyebutnya semula serta menulis perkataan / ayat tersebut. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran bentuk-bentuk huruf atau perkataan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Antara kaedah yang boleh digunakankan untuk mengajar ialah:- 1) MURID DIBAHAGIKAN MENGIKUT KUMPULAN a) CEMERLANG . Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam kaedah latih tubi. Ia adalah corak pengajaran bagi memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Manakala latih tubi secara Talaqqi Musyafahah pula adalah guru akan memberi membaca terus kepada semua pelajar di dalam kelas. c) POSITIF PENGUASAAN AL-QURAN – Masih berada (belum menguasai) buku Iqra‟ 3 dan kebawah. Di akhir pengajaran. 6 .KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IQRA‟. guru juga boleh memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah sebagai pengukuhan atau sekiranya pelajar tersebut massih belum mampu menguasai kaedah tersebut. Contohnya membaca alQuran diajar dengan kaedah latih tubi ini.Lancar membaca Al-Quran b) SEDERHANA . Ia adalah kaedah latihan yang bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. Kemudian pelajar dikehendaki menyebutnya semula bacaan yang dibacakankan oleh guru.Menguasai Iqra‟ 4 ke atas. Kaedah latih tubi dapat dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis ataupun secara Talaqqi Musyafahah kepada pelajar semasa proses pengajaran.

Lalu meminta murid tersebut membacakan apa yang telah disediakan oleh guru manakala murid lain mengulang bacaan murid tersebut. Tayangan Video 2. Buku Rujukan 8. 7 . Kertas A4 Tujuan penggunaan alat bantu mengajar ini adalah bagi membolehkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah dan guru juga dapat menyampaikannya dalam bentuk yang lebih berkesan dan menarik. terutamanya alat-alat teknologi seperti slaid projektor. Kad Manila 5. Oleh itu kemahiran menggunakan alat-alat yang disediakan perlu dikuasai oleh guru bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sewaktu mengendalikan kelas-kelas tertentu. video. MP4 3. Kertas Mahjong 9. Tanpa alat-alat ini ia mungkin akan mengurangkan keberkesanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. televisyen.3) Rakan Pembimbing / Pelajar Turus Contohnya guru memilih seorang pada pengetahuannya murid tersebut sangat ke depan berbanding murid-murid lain. ALAT BANTU MENGAJAR YANG DIGUNAKAN Antara alat bantu mengajar yang telah dinyatakan dalam RPH berkaitan khutbah Jumaat ialah:1. Tayangan slide 4. Perkara utama yang perlu diberi perhatian sewaktu menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah penggunaannya dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar. Komputer 6. Buku Teks 7. atau alatan multimedia yang lain..

J. Mengikut Omar Awang. The Terengganu Inscription As The Earliest Known Evidence Of The Finalisation of The Alphabet dlm. tulisan dan huruf Arab yang digunakan sebagai alat bagi “ bahasa Jawi” disebut tulisan Jawi. turun ke Jawi. 189. Wilkilson2. 1 2 Hashim Haji Musa. 1985. kitab Jawi. namun berdasarkan petikan beliau dalam kamus R. 3 Omar Awang. istilah Jawi adalah nama bagi seluruh bangsa di Kepulauan Melayu dan bahasa yang digunakan disebut “ bahasa Jawi”.J. Skrip Arab pula tergolong dalam keluarga Semitik daripada cabangan Semitik Utara yang menurunkan keluarga kecil Aramik dan seterusnya kepada Nabataen dan kepada Skrip Arab. orang Jawi. hlm. 1999. skrip Arab mulai diadaptasikan sebagai skrip untuk mengeja Bahasa Melayu sesudah abad ke-7 Hijrah/ ke-13 Masihi. 8 . Bukti pertama yang jelas menunjukkan perkara tersebut menurut pengkaji ialah penggunaanskrip Arab untuk mengeja teks berbahasa Melayu ialah sebagaimana yang terdapat pada Batu Bersurat Terengganu yang masyhur itu sendiri iaitu yang bertarikh 702 Hijrah/1303 Masihi.. masuk Jawi dan sebagainya. Oleh itu. 492.1 Mengikut pendapat kebanyakan pengkaji. Skrip Arab yang diadaptasikan oleh Bahsa Melayu untuk pengejaannya seprti yang kita maklum terkenal dengan nama Skrip Jawi. Islamika 111. dari mana tulisan jawi mendapat nama? Menurut Pendeta Za‟aba. 1 Wilkilson R. dating dari Jawi. dan juga dengan makna lembu atau kerbau dalam bahasa Minangkabau3 Jelas sekali nama jawi demikian tidak ada kaitan dengan tulisan. Tulisan Melayu Huruf Arab itu disebut sebagai tulisan Jawi di Malaya kerana ia mengambil nama bersempena makna perkataan jawi itu sendiri dalam rangkai kata seperti Tanah Jawi.SEJARAH PERKEMBANGAN TULISAN JAWI DI MALAYSIA Tulisan atau skrip Jawi berasal daripada skrip Arab yang sampai ke Kepulauan Melayu bersama-sama dengan kedatangan Agama Islam. hlm. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Begitu juga kalau dikatakan jawi "‫ " جاوي‬ialah perkataan Arab dari kelas kata adjektif terbitan kata nama Jawa. Secara kesimpulannya. perkataan Jawi dalam Bahasa Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jawi yang berbeza dengan beras pulut. 1959. dengan maksud “(tulisan) yang berkait dengan Pulau Jawa”. tidak diketahui siapakah yang bertanggung jawab memberikan nama Jawi kepada skrip penulisan ini. Jabatan Pengajian Islam. Universiti Malaya hlm. Oleh itu. tentu juga tidak logic kerana tulisan jawi sudah wujud dan digunakan di Sumatera dan tanah Semenanjung sebelum Jawa jatuh ke tangan orang Islam pada 883 Hijrah/1468 masihi. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. ulama‟ Jawi.

Mansur Syah dan lain-lain. hlm. Begitu juga antara raja Melayu dengan wakil-wakil raja asing atau pembesar asing yang ada atau dating ke negeri Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. c) Batu nisan. 4 Amat Juhari Moain. Dalam sejarah yang lalu tulisan Jawi telah digunakan untuk perkara yang berikut : a) Prasasti atau Batu Bersurat. f) Kitab dan buku. Negeri Sembilan. dinding dalam masjid. Perkataan ‫(هللا‬Allah) cukup jelas dipahat pada batu itu. Pada mata wang ini diukir nama raja Melayu yang memerintah dengan menggunakan tulisan Jawi seperti nama sultan Muzaffar syah. Ini banyak dibuat bukan sahaja antara raja Melayu tetapi juga dengan raja-raja di tempat lain seperti raja Melayu dengan raja Portugal atau raja Inggeris atau raja-raja lain. terutama wang emas dan perak. Contohnya prasasti Terengganu yang telah ditemui di Sungai Tersat. Dalam buku karangan William Marsden yang berjudul A Grammar and Dictionary of the Malayan Language banyak terdapat contoh surat seumpama ini. Bahkan untuk kesenian juga tulisan ini digunakan. 9 . batu nisan dan seumpamyanya 4. Manuskrip Melayu yang tertua yang dapat dikesan hingga ke saat ini ialah kitab Aqa’id Al-Nasafi yang bertarikh 998 Hijrah. Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi. e) Surat kiriman antara raja. b) Baru hidup. Kuala Lumpur. Jenis ini yang paling banyak terdapat samda dalam bentuk manuskrip (bertulisan tangan) atau cap batu. d) Mata wang. 1996. Pada prasasti ini terukir peraturan-peraturan dan hokumhukum terhadap sesuatu pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan di negeri itu. Ini terdapat pada batu hidup yang ditemui di Pangkalan Kempas. 20. iaitu pada seni khat bagi menghiasi mihrab. Prasasti ini merupakan prasasti bertulisan Jawi tertua yang pernah ditemui setakat ini.PENGGUNAAN TULISAN JAWI Tulisan Jawi telah digunakan oleh orang Melayu dalam berbagai-bagai jenis lapangan dan kegiatan penulisan. hulu Terengganu bertarikh pada tahun 702 Hijrah bersamaan 303 Masihi. Terdapat di berbagai-bagai tempat di Asia Tenggara terutama di tempat di mana bekas berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada zaman silam. Kuala Berang.

perjanjian perdagangan. j) Piagam atau teks pemasyhuran. 5 Muhani Hj. Petaling Jaya. Abdul Ghani. Jawi Peranakan (Singapura1876) dan Al-Imam (Singapura 1906). Bustan Arifin (Melaka 1236 Hijrah/ 1821 Masihi). Fajar Bakti Sdn. perjanjian penggunaan pelabuhan. Daripada senarai keterangan dan bukti yang dipaparkan ini jelas menunjukkan bahawa tulisan Jawi menduduki tempat kukuh dan teguh serta mengambil peranan yang penting dalam membangunkan dan mendukung kebudayaan Melayu yang tinggi dan unggul serta berteraskan Islam. h) Catatan-catatan 5pemilikan dan perdagangan terutama di pelabuhan dan kapal-kapal perdagangan. Teman Pelajar Jawi. Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj. dan lain-lain. Berhad.T.g) Surat-surat perjanjian antara raja dan Negara di Alam Melayu. Surat-surat perjanjian mengenai hubungan antara raja atau antara Negara. 10 . Contohnya seperti tulisan pada teks cirri yang dibacakan ketika melantik seseorang menjadi pembesar sebagaimana yang dilakukan di Negara Brunei Darussalam. i) Surat khabar atau majalah seperti surat khabar Alamat Lankapuri (Colombo 1969).M.4. hlm. 1988. Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 juga mempunyai teks dalam tulisan Jawi yang ditandatangani oleh Almarhum Y.

2.diharap akan dapat membantu pelajar meningkatkan mutu kaedah penulisan Jawi yang lebih kemas dan betul selain meningkatkan kemahiran mereka menguasai tulisan Jawi dengan mudah. 3. 11 .0 OBJEKTIF 3.Tel. Fax : 09 8422632) Khamis.4 Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri sendiri.2 Melahirkan murid yang berupaya untuk mengeluarkan idea dalam menghasilkan kerja tulis Jawi yang kreatif dan Cantik. 3.3 Meningkatkan keyakinan diri serta menanam dalam minda murid bahawa tulisan Jawi merupakan pelajaran yang menyeronokkan. 09 8422630 No.1 Melatih murid agar lebih berfikiran positif dan mempunyai keyakinan diri terhadap pelajaran Jawi. 3.2 Memupuk minat murid terhadap tulisan Jawi serta kesungguhan untuk menguasai tulisan tersebut. Tulisan Jawi perlu dikembangkan seiring dengan langkah Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan pelajaran Jawi antara komponen dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).0 PENDAHULUAN Pelajaran Jawi adalah sebahagian daripada mata pelajaran pendidikan Islam. bukan membebankan.0 MATLAMAT Tujuan Pertandingan Tulisan Cantik Jawi ini dijalankan adalah untuk: 2 . 3. Selain itu. 2. Hasil daripada program yang diadakan ini.1 Melahirkan murid yang cintakan tulisan Jawi 2.3 Untuk meningkatkan kecintaan murid terhadap pelajaran Jawi dan tulisannya. Selain mencapai objektif Kementerian Pelajaran Malaysia agar generasi masa depan dapat menguasai tulisan Jawi dan ilmu Pendidikan Islam dengan baik. pelajaran Jawi merupakan salah satu objektif dalam sukatan pelajaran pendidikan Islam yang menyasarkan murid dapat membaca dan menulis Jawi serta menjadikan Jawi sebagai warisan budaya bangsa.Panitia Pendidikan Islam SK Serdang Dungun 23000 Dungun Terengganu (No. 16 Jun 2011 Kertas Kerja Lestari Jawi PERTANDINGAN TULISAN JAWI CANTIK 1.

Pendapatan Jumlah 1.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Di antara aktiviti yang diadakan ialah : 6.00 (guna mesin fotostat sekolah) Jumlah Keseluruhan RM 36.0 KUMPULAN SASARAN Program ini melibatkan semua murid Tahun 1.3. Photostat RM0. Hadiah Pertandingan 1. Sekolah Kebangsaan Serdang Dungun.0 BUTIRAN PROGRAM Program ini akan diadakan pada ketentuan berikut : Tarikh :16 Jun 2011 Hari : Khamis Masa :11. JUMLAH RM 36.1 RM 03. Razulddin b.5 dan 6. Amiruddin) *Pengerusi : Penolong Kanan (En. 5.2.1 Pertandingan Tulisan Cantik 7.2 RM 02.45 Pagi – 01. 6. Perbelanjaan Kuantiti Harga Jumlah 3.4.0 JAWATAN KUASA PELAKSANA Jawatan kuasa Induk dan AJK Pelaksana *Penasihat : Guru Besar (Pn.00 x 6 (Tempat Pertama) 1. Hjh Mazidah bt.00 Berikut merupakan wang perbelanjaan yang diperlukan untuk program ini: Bil.3 RM 01. Muda) *PK HEM (En.00 x 6 (Tempat Ketiga) 2.00 x 6 (Tempat Kedua) 1. Wahab b.15 Petang Tempat :Bilik darjah masing-masing. Wang Panitia Pendidikan Islam. Mustaffa) 12 .00 8.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: Bil.4.

AMIRUDDIN) Guru Besar SK. (MOHD ZAKI BIN HASSAN) Setiausaha Program Pertandingan Lestari Jawi Disemak oleh: …………………….55 pagi : Taklimat ringkas format pertandingan oleh AJK Pelaksana 12. 6.0 PENUTUP Pertandingan ini diharap dapat 13ember kesan yang mendalam kepada murid-murid dalam menanam minat terhadap tulisan Jawi serta minat yang bertambah terhadap mata pelajaran Jawi. Serdang 13 . 11. Harun) *AJK Pelaksana : Guru j-QAF. (PN. Disediakan oleh: ………………………….45 pagi : Peserta pertandingan mula berkumpul di bilik j-QAF.* Setiausaha : Ketua Panitia Pendidikan Islam ( Tuan Rohaizam bt.15 Tengahari : Pertandingan Tulisan Jawi Cantik dimulakan 01. HJH MAZIDAH BT. guru Pendidikan Islam dan semua guru lain. Tuan Mahmood) * Bendahari : Guru Pendidikan Islam ( Nurulhuda bt. Tentatif 11. (EN. Insya Allah.. WAHAB BIN MUDA) Penolong Kanan Pengerusi Program Disahkan oleh: …………………….15 : Pertandingan selesai 9.

Meningkatkan keyakinan diri serta menanam dalam minda murid bahawa tulisan Jawi merupakan pelajaran yang menyeronokkan. bukan membebankan. Objektif : Antara objektif utama pelaksanaan pertandingan ini ialah : 1. Tempoh / masa : 12.00-1. Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri sendiri. Melahirkan murid yang berupaya untuk mengeluarkan idea dalam menghasilkan kerja tulisan Jawi yang kreatif dan Cantik.PELAN OPERASI “PERTANDINGAN LESTARI JAWI” Nama Program : Tulisan Jawi Cantik Matlamat : Program ini dilaksanakan supaya murid : 1 Melahirkan murid yang cintakan tulisan Jawi 2. 3. 3. Untuk meningkatkan kecintaan murid terhadap pelajaran Jawi dan tulisannya. Melatih murid agar lebih berfikiran positif dan mempunyai keyakinan diri terhadap pelajaran Jawi.00 tengahari (16 Jun 2011) Tempat Sasaran Kos : Bilik darjah masing-masing : Semua murid tahap 1 dan 2 (seramai 118 orang) : Rm 36. Memupuk minat murid terhadap tulisan Jawi serta kesungguhan untuk menguasai tulisan tersebut.00 14 . 4. 2.

PAGE NI SELITKAN LANGKAH2…. 15 .

DOKUMENTARI BERGAMBAR SEPANJANG PROGRAM LESTARI JAWI PELBAGAI AKSI MURID KETIKA MENDENGAR TAKLIMAT PERTANDINGAN JAWI 16 .

SUASANA MURID TAHUN 1 DAN 2 KETIKA PROGRAM LESTARI JAWI “ TULISAN CANTIK” BERJALAN 17 .

MURID-MURID TAHUN 3 DAN 4 KETIKA PROGRAM LESTARI JAWI “ TULISAN CANTIK” BERLANGSUNG 18 .

MURID-MURID TAHUN 5 DAN 6 SEDANG TEKUN MENYIAPKAN KERJA ‘LESTARI JAWI 19 .

PARA PEMENANG TAHUN 1 INTAN PEMENANG TAHUN 2 DELIMA 20 .

PEMENANG TAHUN 3 ZAMRUD PEMENANG TAHUN 4 BAIDURI PEMENANG TAHUN 5 NILAM PEMENANG TAHUN 6 KRISTAL 21 .

SEKOLAH KEBANGSAAN SERDANG 23000 DUNGUN.45–12.FAX : 09-8422632 LAPORAN PROGRAM LESTARI JAWI PADA : 16 JUN 2011 HARI : KHAMIS BIL WAKTU AGENDA LAPORAN 1 11. Semua guru kelas yang dilantik mengawal kelas masing-masing. 2 12.00-1. maka pemilihan pemenang dilakukan pada hari yang sama 22 .00-2. TERENGGANU NO.00 TENGAHARI PERTANDINGAN LESTARI JAWI BERMULA - - Murid-murid menyiapkan kerja Lestari Jawi di dalam kelas masing-masing dengan pemantauan guru Murid-murid diberi masa 1jam untuk menyiapkan kerja mereka 3 1.00 PETANG PERTANDINGAN TAMAT & PROSES PEMILIHAN PEMENANG - - Guru-guru bertugas mengumpulkan hasil kerja murid dan menyerahkannya kepada Setiausaha Program untuk diadili.TEL : 09-8422630 NO.00 TENGAHARI TAKLIMAT PERTANDINGAN - Berjalan lancar dan dikendalikan oleh GURU KELAS yang telah dilantik. Oleh kerana pmurid tidak ramai.

Walaubagaimanapun.... Disediakan oleh.........REFLEKSI Hasil daripada pertandingan ini. Dilaksanakan pada hari tidak bersekolah seperti hari Sabtu serta memanjangkan lagi tempoh masa pertandingan sehingga 1jam 30 minit. ibubapa dan PIBG.. 4.. dapat la dibuat kesimpulan bahawa kekuatan program ini adalah kerana : 1... Mendapat kerjasama yang baik daripada semua guru terutama daripada pihak pengurusan sekolah . masih terdapat juga kelemahan yang perlu ditangani segera.. Pertandingan Lestari Jawi 23 ...... CADANGAN: 1...... Terdapat hanya sebahagian kecil yang masih tidak mahir menulis jawi serta memerlukan bimbingan berterusan dari guru terutama dari kalangan murid pemulihan... Akan melibatkan lebih banyak aktiviti lain supaya pertandingan lebih seronok dan mencabar.... ( PN NURUL HUDA BT HA RUN) Ketua Panitia PAI ........ 3..... Semua murid dapat menulis jawi dengan betul dan cantik... Disahkan oleh...... 2... Iaitu : 1.. (CIK NORHAFIZAH BT MAT KHALIB) Setiausaha ..... Semua murid dapat memberi kerjasama dan menunjukkan perubahan samaada dari minat terhadap tulisan jawi mahupun mutu tulisan......... kelemahan ini dikesan sepanjang tempoh perlaksanaan Program ini berlangsung... Guru memerhati dan membantu murid dengan memegang tangan mereka ketika proses penuilisan jawi dilakukan agar dapat membantu murid yang bermasalah dalam penulisan jawi dapat menulis dengan baik. .. 2.....

Kuala Lumpur. hlm. Islamika 111. Omar Awang. Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi. Abdul Ghani.BIBLIOGRAFI 1. Hashim Haji Musa. 1988. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 3. 4. Petaling Jaya.J. 1959. hlm. 492. Universiti Malaya hlm. 1996. 1985. Fajar Bakti Sdn. Amat Juhari Moain. Jabatan Pengajian Islam. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Teman Pelajar Jawi. Berhad. Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhani Hj. hlm. 1999. 24 . 189.4. hlm. Wilkilson R. 20 5. Kuala Lumpur. 1 2. The Terengganu Inscription As The Earliest Known Evidence Of The Finalisation of The Alphabet dlm..

LAMPIRAN 25 .

26 .

BORANG KOLABORASI PERTANDINGAN LESTARI JAWI SK SERDANG. 23000 DUNGUN BIL TARIKH PERKARA T/T 27 .

28 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->