Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SAINS TINGKATAN 1
2013
Diubahsuai oleh: Pn Lee Soon Ching

Sekolah Sukan Wilayah Persekutuan Seri Titiwangsa Jalan Temerloh 53200 Kuala Lumpur.

1

Tema: MEMPERKENALKAN SAINS Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Band Standard Diskriptor Bil Evidens Instrumen

Minggu Minggu 1 2/1 – 4/1 Minggu 2 7/1 – 11/1

Pelajar akan lapor diri pada 3/1/2013

Minggu Orientasi dan taklimat PBS 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh:  menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D1 Menyatakan fenomena alam sains B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains 1 B2D1E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja)

Minggu 3 14/1 – 18/1

1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian

menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B1 Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains

B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

2

B4D1E1 Artikel pendek Petikan ringkas

1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.

menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar

B1D1 Menyatakan kerjaya dalam sains

B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains

3

B1D1E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis

2

Minggu

Objektif pembelajaran 1.2 Memahami langkah- langkah dalam penyiasatan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti asalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis), c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah, menentukan radas dan bahan yang diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen, e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data), f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data), g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan), h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor). Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik/ eksperimen, menjalankan satu penyiasatan saintifik.

Band B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

Standard B3D1 Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik B4D2 Menjalankan satu penyiasatan saintifik

Diskriptor - B3D1E1 Menyusun langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan - B4D2E1 (Pendulum) Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik

Bil Evidens 4

Instrumen B3D1E1 Lembaran kerja B4D2E1 Menulis laporan aktiviti

5

Minggu 4 21/1 – 25/1

3

Minggu Minggu 5 28/1 – 1/2 (28/1 Cuti ganti Tahipusam 1/2 Hari Wilayah)

Objektif pembelajaran 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

Bil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,  menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, Band B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian Standard B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik Diskriptor  B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik 6 Instrumen B3D2E1 Lembaran kerja

1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-,

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik

 B3D2E2 Menulis unit S.I. dan simbolnya  B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang

7

B3D2E2 B3D2E3 Lembaran kerja

8

1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. 1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup.

mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang, B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran  B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang 9 B3D3E1 Lembaran kerja

Minggu 6 4/2 – 8/2

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf,

B4D3 Menentukan luas permukaan

 B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata  B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

10

B4D3E1 Lembaran krerja B4D3E2 Lembaran kerja

11

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat,pipet dan buret.

memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

 B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

12

B3D3E2 Lembaran kerja

4

Minggu

Objektif pembelajaran

Bil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Band Standard Diskriptor Instrumen

Minggu 7 11/2 – 15/2 (11/2 Tahun Baru Cina, 12/2 Cuti Ganti TBC, 13/2 Cuti Peristiwa 1) 1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran Minggu 8 18/2 – 22/2 Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur suhu badan dan suhu air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.   Cuti Tahun Baru Cina

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair,

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

 B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan  B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair  B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air

13

B3D3E3 B3D3E4 Lembaran kerja

14

1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D3 Menentukan luas permukaan

15

B4D4E1 Laporan aktiviti

5

Minggu

Objektif pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim

Bil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek,  menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek,  menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,  Band B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah Standard B4D5 Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat Diskriptor  B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti 16 Instrumen B4D5E1 Petikan ringkas/ Rencana

Minggu 9 25/2 – 1/3

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. 1.5 Memahami konsep jisim Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam kontek

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

 B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas  B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

17

B3D3E5 Lembaran kerja

1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Minggu 10 4/3 – 8/3

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama

18

B6D1E1 Perbahasan/ Pidato (jika kurang dari 2 orang pelajar)

6

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan Objektif pembelajaran 1.1 Memahami sel Minggu 11 11/3 – 15/3  B4D6E1 Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang mengikut prosedur yang betul 

Minggu

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,

Band B1 Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains

Standard B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan

Diskriptor  B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

Bil 19

Instrumen B1D2E1 Menyatakan secara lisan atau bertulis (Melengkapkan/ menulis pernyataan) B4D6E1 Laporan aktiviti

1.1 Memahami sel

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul,

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D6 Menghasilkan slaid dan penggunaan mikroskop

20

1.1 Memahami sel

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

menggunakan mikroskop dengan betul,

B4D6 Menghasilkan slaid dan penggunaan mikroskop

 B4D6E2 Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang mengikut prosedur yang betul

21

B4D6E2 Laporan aktiviti

7

Minggu

Objektif pembelajaran 1.1 Memahami sel

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. 

Hasil Pembelajaran mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,  menyatakan fungsi setiap struktur sel,  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel

Band B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

Standard B5D1 Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan

Diskriptor  B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel 

Bil 22

Instrumen B5D1E1 Lukisan dan label. (berada di Band 5 kerana gabungan eviden)

Minggu 12 18/3 – 22/3

1.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi

B2D2 Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel

 B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel

23

B2D2E1 Memberi maksud secara lisan/ Melengkapkan maksud/ menulis maksud B3D5E1 Lembaran kerja

1.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Memerhati contoh organism unisel dan multisel di bawah mikroskop.

memberi contoh organism unisel dan multisel.

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D5 Mengenal pasti organisma unisel dan organisma multisel

 B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel

24

8

Minggu

Objektif pembelajaran 1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia. 1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia,

Band B1 Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

Standard B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan

Diskriptor  B1D2E2 Menamakan pelbagai jenis sel manusia  B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi  sel epitelium,  sel tulang,  sel pembiaka n  sel saraf,  sel darah merah,  sel darah putih dan  sel otot  B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah :  sel,  tisu,  organ,  sistem dan  organisma

Bil 25

Instrumen B1D2E2 Menamakan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja) B3D4E1 Lembaran kerja

Minggu 12 18/3 – 22/3

b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.

menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia,

B3D4 Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya

26

1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.

Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu organ sistem organisma

menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D6 Mengenal pasti organisasi sel

27

B3D6E1 Lembaran kerja

23/3 -31/3 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Cuti Pertengahan Penggal 1 Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organism yang kompleks. B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks  B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan 28 B6D2E1 Pelbagai bentuk persembahan (Perbentangan / ucapan umum/ peta minda yang boleh dipertontonkan kepada umum)

Minggu 13 1/4 – 5/4

9

TEMA: JIRIM DALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 1. Jirim Objektif pembelajaran 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Minggu

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan emenuhi ruang melalui aktiviti.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang,

Band B1 Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains

Standard B1D3 Menyatakan tentang bendabenda di sekeliling

Diskriptor  B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang  B2D3E2 Memberi maksud jirim

Bil 29

Instrumen B1D3E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja)

Minggu 14 8/4 – 12/4

1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim.

menerangkan maksud jirim,

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B2D3 Memerihalkan tentang jirim

30

B2D3E2 Menyebut / Melengkapkan pernyataan / Menulis maksud jirim B3D7E1 Lembaran kerja

1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

menghubungkaitkan benda dan jirim,

B3D7 Menghubung kait antara benda-benda dengan jirim

 B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim

31

10

Minggu

Objektif pembelajaran 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Cadangan Aktiviti Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

Band B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

Standard

Diskriptor

Bil 32

Instrumen B4D7E1 Laporan aktiviti

Minggu 15 15/4 – 19/4

B4D7  B4D7E1 Menerangkan Menunjukkan udara, benda-benda air, tanah dan benda mempunyai hidup mempunyai jisim dan jisim dan memenuhi memenuhi ruang ruang melalui aktiviti

1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim,

Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarahzarah,

1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

b) tiga keadaan jirim.

menyatakan tiga keadaan jirim,

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B2D3 Memerihalkan tentang jirim

 B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim

33

B2D3E1 Menyebut secara lisan atau menulis tiga keadaan jirim

1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarahzarah, b) pergerakan zarahzarah. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.

 

menyatakan susunan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim, menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

B4D8  B4D8E1 Memerihalkan Menjelaskan tentang susunan perbezaan susunan dan pergerakan dan pergerakan zarah-zarah zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim

34

B4D8E1 Rencana ringkas/ Petikan ringkas/ Lembaran kerja

11

Minggu

Objektif pembelajaran 1.3 Memahami konsep ketumpatan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengingat kembali definisi ketumpatan.

Hasil Pembelajaran

Band

Standard

Diskriptor

Bil

Instrumen

Minggu 16 22/4 – 26/4 (22/4 Cuti Peristiwa 2)

Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan,

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B3D8 Menyatakan maklsud ketumpatan

 B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan

35

B3D8E1 Lembaran kerja

1.3 Memahami konsep ketumpatan

1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Minggu 17 29/4 – 3/5 (22/4 Cuti Peristiwa 2)

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata, b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

  

menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul, menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan, menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

B5D2 Mengenal pasti ketumpatan pelbagai objek dan cecair

B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan  B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip

36

B5D2E1 Penyelesaian masalah/ Rekacipta

Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B6D3 Memerihalkan tentang aplikasi konsep jirim dan ketumpatan

37

B6D3E1 Rekacipta (penyelesaian masalah dan dapat di terangkan kepada umum)

12

Bidang Pembelajaran: 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi Objektif pembelajaran 2.1 Mengetahui Kepelbagaian sumber di Bumi Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

Minggu

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,

Band B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi

Standard B2D4 Memerihalkan tentang sumber Bumi

Diskriptor  B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup  B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumbersumber Bumi dalam kehidupan harian  B2D5E1 Memberi maksud unsur  B2D5E2 Memberi maksud sebatian  B2D5E3 Memberi maksud campuran

Bil 38

Instrumen B2D4E1 Menyenaraikan secara lisan dan bertulis

Minggu 18 6/5– 10/5

menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi

B2D4 Memerihalkan tentang sumber Bumi

39

B2D4E2 Menyenaraikan kegunaan secara lisan atau bertulis

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur, sebatian dan campuran, b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam.

Murid boleh:  menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran,  memberi contoh unsur, sebatian dan campuran,

B2D5 Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran

40

41

B2D5E1/ B2D5E2/ B2D5E3 Memberi maksud secara lisan/ bertulis

42

Minggu 19 13/5 – 17/5

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran,

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B4D9 Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

 B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

43

B4D9E1 Rencana ringkas/ Petikan ringkas/ Lembaran kerja

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.

  

membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya, memberi contoh logam dan bukan logam,

B5D3 Memerihalkan logam dan bukan logam

 B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.

44

B5D3E1 Aktiviti eksprimen

13

Minggu

Objektif pembelajaran 2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Band

Standard

Diskriptor

Bil

Instrumen

Minggu 20 20/5 – 24/5 (24/5 Hari Wesak)

Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur, b) campuran pasir dan garam.

mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D4 Mengenal pasti komponen dalam campuran

 B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran :  besi dan sulfur,  pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut  B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  amalan guna semula dan kitar semula bahan(projek)

45

Laporan eksperimen

2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah,  mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.  Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada  keperluan asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. 

Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B6D4 Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

46

B6D4E1 Pelbagai bentuk pembentangan Untuk amalan pelajar perlu membuat projek tentang kitar semula. Bukan sekadar menerangkan sahaja

25/5 – 9/6

Cuti Pertengahan Tahun

14

Bidang pembelajaran: 3. Udara di sekeliling kita Objektif pembelajaran 3.1 Memahami komponen dalam udara Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Standard Diskriptor Evidens Instrumen

Minggu

Minggu 21 10/6 – 14/6

Murid boleh:  menyatakan komponen dalam udara,

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B2D6 Menyatakan komponen udara

 B2D6E1 Menyenaraikan komponenkomponen dalam udara  B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran

47

B2D6E1 Menyenaraikan secara lisan/ bertulis

3.1 Memahami komponen dalam udara

menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,

B3D9 Menerangkan komposisi udara

48

B3D9E1 Lembaran kerja

3.1 Memahami komponen dalam udara

Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara, b) peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara.

menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara,

B3D9 Menerangkan komposisi udara

 B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera  B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air  B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk 

49

B3D9E2 Lembaran kerja

Minggu 22 17/6 – 21/6

3.1 Memahami komponen dalam udara

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk

B4D10 Memerihalkan tentang kandungan udara 

50

B4D10E2 B4D10E3 Laporan aktiviti

51

3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Murid boleh:  menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, 

mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

15

Minggu

Objektif pembelajaran 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Standard

Diskriptor

Evidens

Instrumen

Minggu 23 24/6 – 28/6 (29/6 Kejohanan Olahraga Tahunan)

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air, b) tindak balas dengan natrium hidroksida, c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat.

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D11 Memerihalk an ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

 B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciricirinya melalui aktiviti  B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciricirinya melalui aktiviti

52

B4D11E1/ B4D11E2 Laporan aktiviti

53

Minggu 24 1/7 – 5/7 (1/7 Cuti Peristiwa 3)

3.3 Memahami bahawa Oksigen diperlukan untuk respirasi

Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup: (a) menggunakan oksigen, (b) membebaskan karbon dioksida.

Murid boleh:  menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,  menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi,

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D5 Menghuraikan proses respirasi

 B5D5E1 Membuktikan benda hidup mengunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen  B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen  B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen

54

B5D5E1 Laporan eksperimen

3.3 Memahami bahawa Oksigen diperlukan untuk respirasi

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D5 Menghuraikan proses respirasi

55

B5D5E2 Laporan eksperimen

Minggu 25 8/7 – 12/7

3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran

Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran, b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.

Murid boleh:  menyatakan maksud pembakaran,  menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,  menyenaraikan hasil pembakaran,  menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D6 Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran

56

B5D6E1 Laporan eksperimen

16

Minggu

Objektif pembelajaran 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Standard

Diskriptor

Evidens

Instrumen

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara, c) sumber bahan cemar udara, d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar, e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah, b) kesan pencemaran udara.

Minggu 26 15/7 – 19/7

Murid boleh:  menerangkan maksud pencemaran udara,  menyenaraikan contoh bahan cemar udara,  menyenaraikan sumber bahan cemar udara,  memerihalkan kesan pencemaran udara,  menerangkan langkahlangkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B6D5 Memerihalkan tentang pencemaran udara

 B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  pencemaran udara  contoh bahan cemar udara dan sumber.  kesan pencemaran udara  langkahlangkah untuk menghalang dan mengawal.  cara mengekalkan udara supaya bersih dan  mempraktikka n amalan yang mengekalkan udara yang bersih

57

B6D5E1 Pelbagai bentuk pembentangan Mempraktikkan amalan hanya menerangkan melalui poster, power point atau risalah.

3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

Mengumpul maklumat dan Murid boleh: membincangkan:  memerihalkan bagaimana a) bagaimana keadaan kehidupan kehidupan jika tiada udara tanpa udara yang bersih, bersih, b) cara mengekalkan udara  mencadangkan cara supaya bersih mengekalkan udara supaya c) amalan yang boleh bersih, mengekalkan udara yang bersih.  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang Menjalankan aktiviti untuk bersih menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok

17

TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: 1. Sumber Tenaga Minggu Objektif pembelajaran 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan pelbagai jenis tenaga, Standard B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi Diskriptor B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya Evidens  B2D7E1 Menamakan jenisjenis tenaga 58 Instrumen B2D7E1 Menamakan secara lisan/ bertulis

Minggu 27 22/7 – 26/7

1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga

B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya

 B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga

59

B2D7E2 Menyenaraikan secara lisan/ bertulis

1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

mengenal pasti perubahan tenaga, B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya  B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga  B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik melalui aktiviti  B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu  B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B2D7E3 Menyatakan secara lisan/ Melengkapkan pernyataan/ Menulis pernyataan B4D12E1 / B4D12E2 Laporan aktiviti

Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama,

60

Minggu 28 29/7 – 2/8

1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun), dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

D12 Menerangkan tentang perubahan tenaga

61

62

1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

63

B3D10E2 Lembaran kerja

18

Minggu

Minggu 28 29/7 – 2/8

Objektif pembelajaran 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Standard B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

Diskriptor B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui

Evidens  B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui 64

Instrumen B3D10E1 Lembaran kerja

Menjalankan projek berikut:  a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, b) penggunaan tenaga solar, c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

Minggu 29 5/8 – 6/8 7/8 – 18/8 1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

(5/8 , 6/8 Cuti Berganti 1 dan 2)

Cuti Pertengahan Penggal 2 Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga, Membincangkan penggunaan dan  menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang pengurusan sumber tenaga cekap. yang cekap.  B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. B6D6 Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga dan pemuliharaannya  B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :  mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,  cadangan tentang caracara penggunaan tenaga secara cekap,  kepentingan memulihara sumber tenaga  penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap 65 B6D6E1 Pelbagai bentuk penulisan kreatif Sajak Syair Cerpen Artikel dimajalah sekolah, surat khabar , majalah atau newletter yang disebarkan ke semua kelas.

Minggu 30 19/8 – 23/8

19

Bidang pembelajaran : 2. Haba Minggu Objektif pembelajaran 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba, c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan a) haba ialah suatu bentuk tenaga, 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga : b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian,  memberi contoh elbagai kegunaan haba, B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu  B4D13E2 Menyatakan maksud suhu 67 B4D13E2 Petikan ringkas /karangan pendek Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan matahari membebaskan haba,  menyatakan sumber lain bagi haba,  menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,  Standard B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah Diskriptor B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu Evidens  B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba 66 Instrumen B4D13E1 Petikan ringkas/ karangan pendek

Minggu 31 26/8 – 30/8 (31/8 Hari Kebangsaan )

2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

c) maksud suhu, d) perbezaan antara suhu dengan haba.

menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu

 B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu

68

B4D13E3 Petikan ringkas/ karangan pendek

20

Minggu

Objektif pembelajaran 2.2 Memahami Pengaliran haba dan kesannya

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat).

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas,

Standard B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

Diskriptor B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian

Evidens  B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti  B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti 69

Instrumen B4D14E1 Laporan aktiviti Lembaran kerja

Minggu 32 2/9 – 6/9

2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran.

menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran),

B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian

70

B4D14E2 Laporan aktiviti Lembaran kerja

Minggu 33 9/9 – 13/9

2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya 2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian  B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi 71 B4D14E3 Laporan aktiviti Lembaran kerja

Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari, b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk,

2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

c) maksud konduktor haba, d) maksud penebat haba,

 

menyatakan maksud konduktor haba, menyatakan maksud penebat haba,

B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian

 B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba

72

B4D14E4 Lembaran kerja

Minggu 34 16/9 – 20/9 (16/9 Hari Malaysia)

2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian,

B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian

 B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian

73

B4D14E5 Lembaran kerja

2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

B5D7 Memerihalkan bahan yang berbeza sebagai konduktor dan penebat haba

 B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen

74

B5D7E1 Laporan Aktiviti

21

Minggu

Objektif pembelajaran 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,

Standard B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Diskriptor B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim

Evidens  B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal 75

Instrumen B4D15E1 Lembaran kerja/ Karangan pendek/ petikan ringkas

Minggu 35 23/9 – 27/9

2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim

Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim,

menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba,

B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim

 B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti  B4D15E3 Memberi contohcontoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim  B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

76

B4D15E2 Lembaran kerja/ Karangan pendek/ petikan ringkas

2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim

(ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim

77

B4D15E3 Lembaran kerja/ Karangan pendek/ petikan ringkas

2.4 Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim

Minggu 36 30/9 – 4/10

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer, b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran, c) ruang pada landasan keretapi, d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

Murid boleh:  menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,  mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.

B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba

78

B6D7E1 Penyelesaian masalah. Guru boleh memberi stimulasi untuk membantu pelajar mengembangka n pengetahuan dalam sains berkaitan tajuk. Penyelesaian mestilah sesuai dan mudah serta akur peluang untuk semua palajar mempraktikkan. Pelbagai bentuk persembahan

22

Minggu

Objektif pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik 2.6 Menghargai faedah pengaliran haba

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Standard

Diskriptor

Evidens

Instrumen

Minggu 37 7/10 – 11/10

Murid boleh:  menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba

 B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui ksperimen  B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen  B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

79

B5D8E1 Laporan eksperimen

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba

80

B5D6E2 Laporan eksperimen

Minggu 38 14/10 – 18/10 (14/10 Cuti berganti 3, 15/10 Cuti Raya Qurban, 16/10 Cuti Peristiwa 4) Minggu 39

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. 

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba

81

B5D8E1 Laporan eksperimen

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Penyelarasan PBS 21/10 – 25/10 Minggu 40 28/10 – 1/11 Minggu 41 4/11 – 8/11 (4/11 Cuti Ganti Deepavali) Minggu 42 11/11 – 15/11 16/11 – 1/1/2014

Penyelarasan PBS

Penyelarasan PBS

Penyelarasan PBS

Cuti Akhir Tahun

23