Kepimpinan Melalui Teladan

Kepimpinan Melalui Teladan Salah satu amalan terbaik dalam mendidik anak anak ialah untuk memimpin mereka menerusi teladan dan penglibatan mereka bersama dengan ibubapa.Teladan adalah sangat penting bagi semua pemimpin, samada pemimpin negara atau pemimpin keluarga kerana ini menjadi ikutan kepada anak anak dan lain lain ahli keluarga ataupun rakyat jelata bagi mengikuti pemimpin negara.Oleh itu salah satu ciri terpenting bagi pemimpin ialah akhlak yang baik, peribadi yang baik, kelakuan yang baik, percakapan atau pertuturan yang lunak dan juga mempunyai prinsip atau etika dalam kehidupan serta mempunyai sifat sifat kasih sayang dan juga seorang yang pemaaf. Contoh baik Anak anak kita biasa melihat atau mengikut jejak langkah ibubapa mereka dalam banyak perkara samada cara mereka berkelakuan ataupun percakapan mereka, budi bahasa mereka dan juga dari segi amalan dan budaya mereka.Kalau ibubapa tidak sembahyang misalnya tentulah sukar untuk kita hendak mengajar atau menyuruh anak anak kita bersembahyang.Jika ibubapa misalnya seorang pemabuk atau suka main judi, macam mana kita hendak mencegah anak anak kita daripada kemungkaran tersebut.Seorang bapa yang tidak berpuasa sukar untuk menyuruh anaknya berpuasa.Oleh itu sebagai seorang ibubapa, kita mesti lihat atau nilai diri sendirisamada kita kurang mencukupi sifat atau ciri-ciri akhlak yang baik.Cuba perbaikki diri sendiri dahulu sebelum kita dapat memupuk nilai nilai yang baik, akhlak yang baik dan tabiat yang baik terhadap anak anak.Saya dapati setakat menyuruh anak sahaja untuk membuat sesuatu, tidak mencukupi.Apa yang penting ialah untuk melibatkan mereka dalam apa sahaja aktiviti yang mana kita fikirkan sesuai untuk anak anak.

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan ditubuhkan untuk menyemak proses dan prosedur untuk mengurangkan birokrasi dan menutup ruang kemungkinan berlakunya rasuah dan membuat tapisan terhadap kenaikan pangkat. Pemimpin mempunyai tanggungjawab dan peranan besar dalam memperkukuh integriti dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatan. Kepimpinan melalui teladan Sebagai pemimpin. ketelusan. JK mengurang kerenah birokrasi dan sebagainya. Antaranya: i. . dan program hukuman (punitive) seperti tindakan tatatertib telah dilaksanakan untuk meningkatkan integriti dikalangan kakitangan. motivasi dan sebagainya dan program pencegahan (preventive) seperti audit dalam. mengagihkan kuasa secara berkesan dan membatasi situasi yang boleh mencetuskan konflik kepentingan dan menjejaskan manfaat bersama. pembawaan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin perlu mencerminkan sifat integritinya. Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di peringkat Bahagian.Pengenalan “Sistem integriti akan menangani konflik kepentingan dalam sektor awam. segala tindakan. Walaupun tiada program khas untuk agenda ini. Pemimpin yang berjaya memancarkan sinar integriti dari dirinya pasti akan dapat mempengaruhi orang bawahnya untuk turut berbuat demikian. pencegahan dan hukuman” (Abdullah bin Haji Ahmad Badawi 2005). Program pengukuhan integriti boleh dikategorikan sebgai program pra-PIN dan pasca-PIN a) Program berterusan yang telah dilaksana sebelum PIN Pelbagai program/kaedah berbentuk pendidikan (educative) seperti ceramah. tetapi segala tindakan. ii. dan kelakuannya akan diperhatikan oleh anak buahnya. Perkara ini melibatkan akauntabiliti. mesyuarat Pengurusan. iii. Maka pemimpin perlu menjadi seorang yang berintegriti dahulu sebelum mengharapkan kaki tangannya menjadi penjawat awam awam yang berintegriti. Membudayakan integriti dapat dilihat melalui program pencegahan (preventive)/pendidikan (educative) dan program hukuman (punitive). Melaksanakan arahan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan (PKPA) dan Arahan Perbendaharaan. galakan. keputusan.

Penandarasan kualiti kerja dengan standard yang ditetapkan. Budaya Kerja Cemerlang. iv. Peti Cadangan. Kempen. iii. . dan Tonggak Dua Belas di semua peringkat kaki tangan jabatan. Penstrukturan semula untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan birokrasi di peringkat Bahagian dan juga negeri. b) program pasca PIN Membudayakan integriti bukan sahaja meningkat kualiti kerja tetapi juga sebagai usaha mencapai objektif PIN 2008. kursus. Penambahbaikan kompetensi pelbagai bahasa dan budaya viii. Kefahaman dan penghayatan polisi dan inisiatif ini di kalangan semua peringkat kaki tangan amat penting.Pelbagai arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan seperti Piagam Pelanggan. Keperluan peningkatan kemahiran yang bersesuaian dengan tugas dibuat melalui analisis keperluan. Kaedah latihan dan jenis kursus juga ditambah baik secara berterusan. Penerapan Nilai Islam. Pemupukan budaya ilmu dan inovasi melalui slot reviu buku dalam mesyuarat pengurusan. ii. Hari Bertemu Pelanggan. terutamanya sektor yang mempunyai risiko terdedah kepada peluang salah guna kuasa dan rasuah. iv. Hari kualiti. Peningkatan kompetensi dan kemahiran. pemantauan dan maklum balik yang berkaitan dengan arahan berkenaan sentiasa dilaksanakan. Polisi pertukaran/pusingan pegawai di sektor yang berisiko tinggi. vi. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Perhimpunan Bulanan. Pegawai ditukar ke sektor lain selepas tiga tahun di sektor yang sama. dan sebagainya dilaksanakan secara berterusan. Antara program yang dijalankan ialah: i. ceramah. Melaksanakan polisi dan inisiatif kerajaan seperti Etika Kerja. Perisytiharan Harta. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai satu bentuk sasaran Sasaran Kerja Tahunan (SKT) vii. Kakitangan diberi kursus peningkatan ilmu dan kemahiran berdasarkan analisis keperluan. Polisi pintu terbuka untuk meningkatkan ketelusan dan komunikasi. v.

pelbagai saluran penyampaian maklumat sentiasa terbuka dan saluran pembuatan keputusan yang betul. keadilan dan ketelusan dalam membuat keputusan. Penambahbaikan tadbir urus (governance) untuk peningkatan sistem penyampaian. akauntabiliti. ix. Pemimpin dalam perkhidmatan perlu mengemudi usaha peningkatan integriti melalui dirinya sendiri dengan komitmen yang tinggi dan istiqamah. Walaupun peningkatan integriti adalah subjektif dan sukar diukur tetapi dengan program yang diatur adalah tidak mustahil Malaysia mencapai suasana seperti yang diimpikan oleh Michael Heng . Penutup Pelan Integriti Nasional (PIN) adalah manifestasi hasrat rakyat Malaysia untuk memastikan semua anggota masyarakat tertutamanya perkhidmatan awam bergerak di atas landasan kompetensi. xi. Penambahbaikan tadbir urus melibatkan keterlibatan. ketelusan dan berkualiti.Selain sebagai pencegah salah guna kuasa. Kaitan antara integriti dengan kualiti kerja memang diketahui umum dan peningkatan integriti akan membawa kepada peningkatan kualiti kerja. Pewujudan kaunseling rakan sekerja (PERASA) sebagai satu saluran untuk membimbing kakitangan yang bermasalah. Peningkatan sistem dan prosedur melalui pemerolehan persijilan ISO 9000. kemahiran dan ilmu serta menjadikan pegawai lebih all-rounder. polisi ini juga sebagai langkah peningkatan pengalaman. Unit kawalan kualiti ditubuhkan untuk mengemaskan peraturan dan prosedur untuk pematuhan sijil ISO 9000. x. Hal ini sejajar dengan polisi pintu terbuka pihak pengurusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful