Aktiviti Pengayaan Dalam Bilik Darjah Sebaik sahaja murid anda menguasai pembelajaran yang diajar, anda hendaklah

memberi latihan pengukuhan. Setelah dikukuhkan, bolehlah anda menyediakan aktiviti pengayaan agar murid anda dapat menggunakan atau mengaplikasi kemahiran yang dikuasai dalam situasi/kehidupan sebenar. Dengan memberi contoh aktiviti pengayaan dan latihan pengukuhan yang sesuai, jelaskan ciri-ciri persamaan dan perbezaan pengukuhan dan pengayaan. Nyatakan sekurang-kurang 5 ciri persamaan dan perbezaan dan 1 contoh aktiviti pengukuhan dan pengayaan Jawapan Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta dan bakat kepimpinan. Pengukuhan pula adalah latihan yang diberikan kepada murid yang kurang pandai bagi mengukuhkan sesuatu asas ilmu atau kemahiran dalam pembelajaran. Contoh aktiviti pengayaan : 1) Bacaan (membaca) 2) Tulisan (menulis) 3) Kiraan (mengira) 1) Aktiviti Pengayaan Bacaan (membaca) Sumber-sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsurkan pendidikan. Kad-kad bacaan boleh

diperoleh daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri. Biasanya kadkad bacaan mengandungi tema atau tajuk. Antara bentuk bahan bacaan yang sesuai digunakan adalah bentuk rencana, pantun, teka-teki, dialog, cerita, iklan dan berita. Teka-teki “Bau saya harum.warna saya merah, kuning atau putih. Wajah saya cantik, tapi orang takut nak dekati kerana saya berduri. Kalau tuan bijak cuba teka siapa saya…” jawapan : bunga 2) Aktiviti pengukuhan Aktiviti pengukuhan biasanya sesuatu diberikan ilmu, kepada murid akan yang kurang

menguasai

kemahiran

justeru

guru

memberikan

pengukuhan bagi membantu menguasai kemahiran tersebut. Contohnya seperti lembaran kerja. Persamaan 1) Menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti

pembelajaran dan seterusnya membolehkan mereka terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. 2) Murid akan menggunakan kemahiran-kemahiran yang dikuasai untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu. 3) Selain itu, ia dapat memperkembangkan bakat serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Ia juga dapat memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi mengikut kebolehan masingmasing. Perbezaan

1) Aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid dalam kelas samaada di peringkat sekolah rendah atau menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana atau lambat. Murid-murid di dalam sesebuah kelas kebiasaanya dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. Justeru adalah wajar guru menyediakan program pengayaan yang sesuai mengikut kumpulan tersebut bagi mengelakkan murid yang pandai merasa bosan apabila dipaksa menjalani aktiviti pembelajaran murid yang lambat. Ini tidak setimpal dengan minat dan perkembangan mental murid.

2) Aktiviti pengayaan biasanya akan diberikan kepada murid selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Murid akan menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. Melalui aktiviti pengayaan ini, murid-murid akan dapat memperluaskan pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu.