A.

Asmaa’ul Husna

1. Konsep Dasar/Pengertian Asmaul Husna

Asmaul Husna (bahasa Arab: ‫ )اسماء ال الحسنى‬adalah sembilan puluh sembilan (99) asma (nama) Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Sejak dahulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan Asmaul Husna ini. Meskipun timbul perbezaan pendapat tentang jumlah nama itu, ada yang menyebut 132, 200, bahkan 1000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus difahami oleh orang-orang yang beriman.

Dalam agama Islam, Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma'ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah.

Asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Karena dari sudut maknanya, dalam nama-nama tersebut tersembunyi sejumlah sifat yang mencerminkan kualitas kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan Allah.

Asmaul Husna dari segi bahasa ialah nama-nama Allah yang baik, mulia dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah, sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya.

A: Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama yang bagus.” (Shahih. (Sahih Bukhari). HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Barang siapa yang mampu menghafalnya. seratus kurang satu. seratus kurang satu. Dalil naqli: Artinya: ”Dialah Allah. maka ia akan masuk surga. b. Tak heran bila Nabi lalu memberikan motivasi kepada umat ini untuk mempelajari tentang Asma` (nama) dan Sifat Allah dengan menyebut fadhilah (keutamaan) dari mempelajarinya.Ha : 8). Dalil yang berkaitan dengan Asmaa’ul Husna a. Dalil ‘aqli: Dari Abu Hurairah R. serta sifat-sifat-Nya. (QS. nama. Sabda beliau : “Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia mempunyai Asmaa’ul Husna (nama-nama yang baik)”. Thaa. 3. tentang hak.2. Makna Asmaa’ul Husna Yang Terkandung dalam Tatanan Kehidupan Manusia Para ulama mengatakan bahwa kemuliaan sebuah ilmu dinilai dari kemuliaan yang dipelajari. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Sesungguhnya Allah itu ganjil (Esa) dan Dia menyukai (bilangan) yang ganjil”. Barang siapa melakukan ihsha` padanya maka ia akan masuk ke dalam Al-Jannah. Berarti ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mempelajari tentang Dzat Yang Maha Mulia yaitu Allah. .

bila kita terjemahkan berarti ‘menghafal/menyebut’. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu. 188-189 dengan ringkas). menghidupkan dan mematikan. yang memiliki hak atas seluruh makhluk-Nya untuk dibadahi. hal. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ihsha` memiliki tiga tingkatan: a. Hal itu karena sifat uluhiyyah (diibadahi) yang Ia miliki. karena memang setiap nama itu akan melahirkan sikap ibadah tertentu pada diri seorang hamba ketika ia mengetahui maknanya dan memahaminya.Makna ihsha`. bahwa seorang hamba (misalnya) ketika mengetahui bahwa Allah sendirilah yang memberikan manfaat dan mudharat. memberi rizki. b.” . Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di mengatakan: “ artinya yang diibadahi. yang merupakan konsekuensi dari kandungan sifat tersebut dan kemestian dari ilmu tentangnya…” Penjelasannya. Ibnul Qayyim menjelaskan: “…Maka setiap sifat Allah memiliki pengaruh ibadah tertentu. memberikan karunia atau menghalanginya. Memahami makna dan kandungan-nya. dan itu adalah sifat kesempur-naan. tapi apakah sekedar itu maksudnya? Tentu tidak demikian. Demikianlah. dan akan menimbulkan konsekuensi dari tawakkal serta buahnya secara lahiriah. c. Dengan ini maka seluruh ibadah kembalinya kepada konsekuensi kandungan Asma` dan Sifat. (Miftah Daris Sa’adah. menciptakan. yakni memuji-Nya dengan nama-nama itu dan memohon kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu. Menyebut lafadz-lafadz-Nya dari jumlah yang ada. maka itu akan membuahkan sikap ibadah kepada-Nya dengan tawakkal kepada-Nya dalam batinnya. dinukil dari Ziyadatul Iman wa Nuqsha-nuhu.

28) Wallahu a’lam. baik di langit maupun di bumi. Konsep Dasar/Pengertian Al. keindahan. kebesaran.Di antara yang menunjukkan makna demikian adalah firman-Nya: “Dan Dialah Allah (Yang diibadahi). Nama Allah SWT Al. tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan-Nya. Nama Allah Al. Segala kemuliaan hanya milik Allah. . ketinggian.” (Al-An’am: 3) Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin mengatakan: “yakni yang diibadahi di langit dan di bumi. dan yang berlimpah-ruah pemberian dan karunia-Nya. hal. 4.Maajid (Maha Mulia) Dzat yang maha mulia.Maajid ini menunjukkan dzat Allah berada di segala puncak kemuliaan. Dialah sesembahan yang hanya satu (Esa). dan kesempurnaan.Shobuur • Al. yaitu kemuliaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan hamba-hambaNya. Dia yang mulia zat-Nya yang indah tindakan-Nya.Maajid (Maha Mulia) a. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” (Syarh Al-Wasithiyyah.Maajid dan Ash. keagungan.

c. Makna Nama Allah SWT Al. Al. 1744). Ia membenci akhlak yang buruk”. seperti firman Allah. dan yang berlimpah-ruah pemberian dan karunia-Nya. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya”. Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. dan mulia. (QS. Sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali). “Mulia” dalam ayat ini digunakan sebagai sifat ‘Arsy yang luas.Albani dalam Shahihu Jami’. banyak. Kata ini merujuk pada sesuatu yang luas. Dia yang mulia zat-Nya yang indah tindakan-Nya. Dalil yang berkaitan dengan Nama Allah SWT Al. Dzat yang maha mulia.Maajid ( Maha Mulia) dalam Tatanan Kehidupan Al-Majid ( Yang Mahamulia ). yaitu kemuliaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan hamba-hambaNya. ii.Maajid (Maha Mulia) i. b.Baihaqi.Maha Mulia (al-Majîd) merupakan sifat yang diperuntukkan bagi Dzat yang dalam dirinya terhimpun segala sifat kesempurnaan. AlBuruuj: 12-16). Dalil aqli : “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi. . “Tuhan ‘Arsy yang mulia”. agung. Yang mempunyai arasy lagi Maha Mulia. Dalil naqli : “Sesungguhnya azab Rabbmu sangat dahsyat. dan berlimpah. (HR. dishahihkan oleh Al. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia.

insyaAllah ia akan memperoleh kemuliaan. d. Allah memberikan kita lebih banyak dari yang kita butuhkan dan juga karunia sifat baik. kepada orang orang yang dekat kepada-Nya. ketenteraman. . insyaAllah ia akan sembuh dari penyakit kidalnya tersebut dengan atau tanpa sebab. 14 dan 15 tanggal bulan Islam (3 hari dalam satu bulan) dan berzikir dengan menyebut ‘Ya Majiid’ ketika hendak berbuka puasa sebanyak 100 kali atau lebih.Maajid (Maha Mulia) dalam Tatanan Kehidupan Dalam Setiap Asmaa’ul Husna terdapat fadhilah-fadhilah yang terkandung di dalamnya apabila diamalkan dalam berdoa dan berdzikir. yaitu pada tanggal 13. dan kasih sayang ditengah-tengah keluarganya. yang membuat kita mampu mengerjakan perbuatan perbuatan baik. meringankan kesulitan kesulitan kita. lalu ditiupkan kepada kedua tangannya dan disapukan ke mukanya.Maajid ini. Allah menerima tobat kita. kebahagiaan dan keselamatan kita. Allah akan mencintai dan memuliakan kita atas sifat yang telah Dia berikan dan memberikan imbalan kepada kita dengan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nilai-nilai Hikmah yang dapat di ambil dari Nama Allah SWT Al. menyediakan jalan bagi kedamaian. termasuk pada nama Allah Al. dengan kehendak Allah SWT juga. Dia memperlihatkan kedermawanan dan kemurahan-Nya.ALLAH maha Mulia. melindungi hak hak kita. Diantaranya adalah: i. Apabila orang yang berpenyakit kidal puasa pada hari biidh. ii. Barang siapa berzikir dengan Nama ini seperti menyebutkan ‘Ya Majiid’ setiap hari dan seusai shalat subuh 99 kali. Dia menyembunyikan dosa dan kesalahan kita dari orang lain dan bahkan dari diri kita sendiri.

insyaAllah. Barang siapa yang menyebut ‘Ya Majiid’ berulang kali. Sandingan kata Hamid Majid menunjukkan bahwa keluhuran Allah secara bersamaan juga mengandung pujian yang layak disanjung pada-Nya. Dia-lah yang memiliki kemuliaan dalam dzat-Nya. hendaklah kita meyakini sepenuhnya bahwa hanya Dia-lah Yang Maha Mulia. keindahan dalam perbuatan-Nya. Hud: 73). Dia yang mulia dzat-Nya. Di dalam Al. (QS.Maajid).iii. . Sifat Al. f.Maajid (Maha Mulia) yang Berkaitan dengan Kehidupan Manusia Allah Maha Mulia (Al. yang indah tindakan-Nya.Maajid yang disandarkan pada Allah juga memiliki arti bahwa kemulian-Nya juga memberi efek positif bagi makhluk-makhluk-Nya. dicurahkan atas kamu.Qur’an disebutkan. Allah SWT akan menerangi hati dan jiwanya. Allah SWT memiliki kesempurnaan dalam kemuliaan atau keluhuran.Maajid (Maha Mulia) Sebagaimana hamba Allah yang patuh dan taat kepada-Nya. e. wahai Ahlulbaith! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”. “Para Malaikat itu berkata: “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (itu adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya. Bagaimana Seharusnya Manusia Bersikap Terhadap Nama Allah Al. Wujud Nyata Nama Allah Al.seluruh kemuliaan dalam sifat. dan yang berlimpah-ruah pemberian-Nya serta karunia-Nya. dan banyak memberikan anugerah bagi makhluk-Nya.

Siapa yang membacanya (dengan disertai pemahaman dan pengamalan terhadapnya) pasti ia masuk sorga". dan. dan senantiasa dilimpahkan cahaya kemulian-Nya. Konsep Dasar/Pengertian Ash. berzikir dengan mengharap sesuatu diperbolehkan selama harapan dan tujuannya itu tidak bertentangan dengan syariat.Maajid dan Dia-lah Maha Penolong dan Maha Membantu. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. sendiri bersabda. karena Dia-lah Al. Barang siapa senantiasa menyebut “Ya Maajid” dalam do’a dan dzikirnya.dzat. "Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Senantiasa bersyukur atas segala kemuliaan yang Dia anugerahkan kepada kita yaitu makhluk-makhluk ciptaan-Nya serta selalu mengharapkan cahaya kemuliaan-Nya.Lalu. agar Dia menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada-Nya. g. Rasul saw. Hanya saja khasiat tersebut harus disertai dalil yang valid yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. serta diberikan kemuliaan dan kasih sayang diantara keluarganya. Balasan Bagi Manusia yang Taat dan yang Ingkar Terhadap Nama Allah Al- Maajid (Maha Mulia) Memang benar bahwa zikir asmaul husna memiliki keutamaan yang sangat besar.Shobuur (Maha Sabar) .Shobuur (Maha Sabar) a. perbuatan adalah milik-Nya. Pasrah hanya kepada-Nya dan meyakini keseluruhan-Nya. insyaallah Allah akan menerangi hati dan jiwanya. • Ash.

AlAnfal[8]:46) ii. Dalil Naqli: "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantahbantahan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Q. 7378) .Ash-Shobuur artinya Maha Sabar. ia berkata. Allah SWT Maha Sabar ketika menghadapi makhluk-Nya yang selalu berbuat dosa. yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Akhirnya. tidak memajukan pekerjaannya seperti orang yang tergesagesa tetapi menempatkan setiap sesuatu pada waktunya yang tepat. dan tidak menunda-nundanya seperti seorang pemalas. Allah memiliki nama AshShobuur. Semua itu tanpa adanya kuasa yang bertentangandengan kehendak-Nya. Oleh karena itu. Bukhari no. Dalil Aqli: Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu ‘anhu.Shobuur ( Maha Sabar) h.” (HR. b. Allah memaafkan dan masih memberi rizki pada mereka. pada saat diperlukannya dan sesuai dengan kebutuhannya. ASH SHABUUR (yang Maha Penyabar) adalah Allah yang tidak tergesa-gesa dalam bertindak melainkan memutuskan segala persoalan menurut rencana yang pasti dan mewujudkannya dengan cara-cara yang luar biasa. “Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang ia dengar daripada Allah. “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.S. Dalil yang Berkaitan dengan Nama Allah Ash. Manusia menyatakan Allah memiliki anak. Allah sangat sabar untuk tidak tergesa-gesa menghukum makhluk-Nya yang berdosa.

Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan perbaikan dan mengadakan perubahan. insyaAllah tiada mengena akan dia oleh bala pada harinya itu. dengan izin Allah. Jika Yaa Shobuur dibaca sebanyak seribu kali. Mawardi Labay EL-Sulthani dam bukunya Zikir dan Doa dalam Kesibukan menyebutkan : sabar mengandung T-7 yaitu. Allah akan memberinya jalan keluar.Shobuur (Maha Sabar) Ash-shabuur adalah nama Allah. d. Makna Nama Allah Ash. Ash. Allah menyatakan : “jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong”. Allah percikkan sifat sabar kepada manusia.Shobuur (Maha Sabar) juga memiliki fadhilah apabila diamalkan dalam do’a dan dzikir kita. Terkandung didalamnya kekuatan yang sangat luar biasa.c. tanggulangi dan tawakkal. (S. teliti. tekun. tahan. Barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ‘Ya Sabuur’ sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari dahulu daripada timbul matahari. pasti saudara akan jadi pemenang. Allah akan memberinya ilham berupa . Sabar yang disebutkan adalah menahan diri. diantaranya: i. KH. tenang. Maka optimalkanlah kesabaran. AlBaqarah:45). Nilai-nilai Hikmah dari Nama Allah Ash. bacalah Yaa Shobuur sebanyak tiga ribu kali. Allah tidak menimpakan siksa atau mencabut nikmat bagi orang yang durhaka dan melakukan kesalahan dengan sengaja. Ketika seseorang dalam kesulitan atau berduka. Dan inilah sesungguhnya kekuatan manusia yang paling utama dan dasar dari seluruh kecerdasan manusia.Shobuur (Maha Sabar) dalam Kehidupan Sebagaimana nama-nama Allah lainnya yang mempunyai makna dan arti dari yang terkandung di dalamnya. ii. Dengan Ash-shabuur. tabah.

namun memutuskan segala persoalan menurut rencana yang pasti. insyaAllah diberi akan dia tingkat kebesaran yang elok. Dia yang tidak terburu-buru bertindak sebelum waktunya. Sehingga Allah menyatakan dirinya bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman. Persepsi Manusia Terhadap Nama Allah Ash. dan mewujudkannya dengan cara-cara yang terlukiskan. Wallaahu’alam. As-shobuur yang artinya Maha penyabar. Sejauh menyangkut terburu-buru. Allah SWT banyak memerintahkan kesabaran kepada manusia.Shobuur). sebagaimana ayat-ayat yang banyak terkandung didalam Kitab Suci Al-Qur'an.Shobuur (Maha Sabar) Ash. Begitu tinggi penilaian Allah terhadap orang-orang yang sabar. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) Shalat.kesabaran atas segala kesusahan dan bala bencana yang menimpanya. Dia sangat jauh dari terburu-buru dibanding siapapun yang memiliki kecenderungan itu. Al. tidak ada kecenderungan untuk bertindak gegabah atau terburu-buru.Baqarah: 153). e. Pentingkah berperilaku sabar? Sebuah ungkapan menyatakan tidak ada kesuksesan.Shobuur merupakan salah satu dari Asmaul husna. ‘Hai orang-orang yang beriman. Karena para Nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki hidup manusia adalah orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Barang siapa memperbanyak berzikir dengan “Ya Shobuur”. Wujud Nyata Nama Allah Ash. . keberhasilan tanpa kesabaran. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. Adapun bagi Allah Azza wa Jalla. f.Shobuur (Maha Sabar) yang Berkaitan dengan Kehidupan Manusia Allah Yang Maha Sabar (Ash. (qs. iii.

sabar dalam musibah.g. Bagaimana Seharusnya Manusia Bersikap Terhadap Nama Allah Ash. Dan seungguhnya sabar karena mengerjakan taat akan ditulis 600 derajat bagi seorang hamba. Dan sesungguhnya sabar karena meninggalkan maksiat akan dituliskan 900 derajat bagi seorang hamba”.Zumar: 10). Sabar yang paling utama adalah sabar yang berdasarkan hadits Abud Dunya: “Sesungguhnya sabar karena ditimpa musibah akan dituliskan 300 derajat bagi seorang hamba. Yusuf: 89) Maka. (QS. karena makna sabar meliputi penguatan ketetapan hati untuk menentang dorongan nafsu dan amarah. Jika dua alasan yang berlawanan bertarung didalam dirinya dan dia menolak dorongan yang menyebabkannya terburu-buru dan bertindak gegabah tetapi condong pada dorongan yang menyebabkannya menunda. Balasan Bagi Manusia yang Taat Terhadap Nama Allah Ash.Shobuur (Maha Sabar) Firman Allah SWT: “`Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. (QS. Sabar adalah menahan nafsu dalam mengerjakan ibadah. . Sejauh menyangkut kesabaran manusia. keinginan nafsu dan kenikmatannya.Shobuur (Maha Sabar) Sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Az. hal itu memerlukan ketahanan. dia dinamakan sabar karena dapat mengatasi dorongan untuk bertindak gegabah. maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”. h. serta sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang.

Astronomi: Ath-Thoriq : 1-3 . an-Naml : 60. d. Geography : al-Ghasiyah : 20 . al-Hajj : 5 . al-Hijr : 19 dan 22 . 22 . c. alBalad : 4-9 . f. al-Qur'an menyeru manusia untuk meneliti dan merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya. ar-Ro'du : 3-4 . yaitu yang senantiasa mendapat penerangan dengan cahaya kebenaran-Nya. Mengenal Allah dengan mengenal ciptaan-ciptaan-Nya Untuk lebih meyakini akan kebesaran Allah. Antropologia : al-Baqarah : 28 . Botani : al-An'am : 95 . Seperti dalil-dalil : a. tetap teguh walau dalam kesempitan sekalipun karena dalam diri orang yang sabar terdapat makrifat dan kebenaran. Ali ? Imran : 192-193 . Sumbangsih Pemikiran Agar Manusia Meyakini Asmaa’ul Husna a. 5. al-Baqarah : 29. g. Zoology : al-Baqarah : 164 . al-Ankabut : 60 . yang seharusnya menjadi salah satu dalil dan bukti bagi kebesaran Dzat Yang Maha Pencipta. adz-Dzari'at : 47-49. Meteorology : ar-Rum : 46 . arti dan kandungan dari setiap nama-nama Asmaa’ul Husna. an-Nahl : 78. Hud : 6 . ath-Thoriq : 5-7 . asy-Syura : 29 . al-Hajj : 5 . al-Ghasiyah : 5. Mempelajari tentang makna. . Kosmologi: Al-Baqarah : 164.Sabar adalah sinar. Yunus : 34 . serta senantiasa membiasakan diri untuk mengamalkannya dalam do’a dan dzikir kita. ar-Rum : 20. agar kita dapat lebih mengenal dan merasa dekat dengan-Nya. an-Nahl : 79. b. e. al-Buruj : 1. al-Hijr : 19 . b. alMu'minun : 86 . Pengenalan atas ciptaan-ciptaanNya itulah yang melahirkan berbagai disiplin ilmu kealaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful