ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 2.0 TUJUAN KAJIAN 3.0 KAEDAH KAJIAN 4.0 SEJARAH MELAYU 5.0 UNSUR-UNSUR SEJARAH 6.

0 UNSUR-UNSUR SASTERA 7.0 PERBINCANGAN 8.0 KESIMPULAN BIBLIOGRAFI

MUKA SURAT 1 2 3 3 6 17 25 29

1

1.0 PENGENALAN Sastera sejarah merupakan Kesusasteraan Melayu Lama yang mempunyai sifat – sifat tempatan dari segi isinya iaitu yang bercorak sejarah. Karya – karya yang bersifat sejarah cukup bernilai kerana ianya adalah bukti dan sumber sejarah yang berlaku pada masa dahulu. Secara amnya, karya – karya sastera sejarah banyak menceritakan kisah kegemilangan Negara – Negara Melayu lama. Sastera sejarah terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama merupakan bahagian yang bersifat mitos dan dongeng. Bahagian yang bersifat mitos dan dongeng ini menceritakan tentang keadaan pada masa itu, asal usul raja – raja bagi sesebuah Negara, asal usul negeri, dan sebagainya. Bahagian kedua merupakan bahagian yang lebih bersifat historis. Bahagian ini pengarang cuba menerangkan sesuatu peristiwa sejarah atau tentang tokoh – tokoh yang pernah hidup dalam sejarah. Kebanyakan karya sastera sejarah lebih bertumpu pada istana yang

memceritakan tentang raja sesebuah Negara. Ini kerana, hasil yang selalunya dijeniskan sebagai sastera sejarah ini dicipta di istana-istana raja – raja Melayu sejajar dengan peranan istana pada masa dahulu sebagai tempat berkumpulnya cendekiawan melayu. Sebahagian besar karya – karya sastera sejarah diberi judul ‘ hikayat’ seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Seri Kelantan Hikayat Aceh dan sebagainya. Tetapi sejauh manakah sesebuah karya sejarah itu dikatakan sebagai sastera sejarah. Kebanyakan karya sastera sejarah mempunyai unsur-unsur yang di luar pemikiran logika manusia walaupun terdapat fakta-fakta yang dianggap sebagai sumber
2

sejarah. Persoalan seperti ini sebenarnya banyak di utarakan oleh sarjana-sarjana barat yang mempertikaikan sastera sejarah melayu. Contohnya pandangan 1Prof. Hoesein Djajadiningrat, Branders Rasser dan Pigeaud umpamanya mengangap Sejarah Melayu sebagai buku dongeng kerana tidak mempunyai penanggalan. Winstedt pula menganggap Hikayat Merong Mahawangsa sebagai cerita khayal yang disadur daripada Ramayana, Khatha Sarit Sagara dan Jataka. Oleh itu, sarjana tempatan perlu mengubah pandangan sarjana barat yang hanya pandai berhujah tetapi tidak pandai memandang.

2.0 TUJUAN KAJIAN Sastera sejarah merupakan karya-karya sastera melayu lama. Karya-karya sastera sejarah mestilah mempunyai unsur-unsur sejarah dalam karya tersebut. Oleh itu, kajian ini ingin melihat unsur sejarah dan juga unsur sastera yang terdapat di dalam karya agung Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin. Setelah unsur-unsur sejarah dan unsurunsur sastera dikenalpastikan, perbincangan akan dibuat untuk melihat sejauhmanakah kebenaran karya agung Sulalatus Salatin sebuah karya sastera sejarah. Karya agung ini juga turut dibandingkan dengan karya sastera sejarah lain seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Dengan kajian ini, diharap dapat mengungkai persoalan sejarah dan sastera dalam Sejarah Melayu.

3.0 KAEDAH KAJIAN
1

Sanusi Samid, “Sejarah Melayu Sebagai Satu Sumber Sejarah”, Dewan Bahasa, Mei 1967, hlm. 204.

3

Kajian ini menumpukan kepada pendekatan kaedah keperpustakaan. Kaedah keperpustakaan bermakna merujuk kepada bahan-bahan bertulis, pita rakaman, video, dan seumpamanya yang telah dilakukan oleh orang lain. Oleh itu, kajian tersebut lebih menumpukan kepada teks Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin dan hasil kajiankajian terdahulu. Dengan kaedah keperpustakaan, kajian ini dapat dijalankan dan diselesaikan dengan terjawabnya persoalan yang dicari.

4.0 SEJARAH MELAYU @ SULALATUS SALATIN Masyarakat Melayu mempunyai sejumlah besar karya yang dipercayai dihasilkan sejak abad ke-14 lagi. Karya kesusasteraan lama iaitu Sulalatus Salatin yang lebih dikenali sekarang dengan nama Sejarah Melayu merupakan karya agung orang melayu. Tetapi adakah kita megenali siapa disebalik karya agung ini? Tun Seri Lanang atau nama sebenarnya ialah Tun Muhammad adalah penulis asal karya agung ini. Beliau adalah pembesar istana berketurunan bendahara-bendahara kerajaan Melayu Melaka dan Johor Lama yang ke-14. Ketika menjawat jawatan Bendahara, beliau memakai gelaran Paduka Raja III. Tun Seri Lanang adalah anak kepada Paduka Raja Tun Ahmad, Temenggung Johor dan ibunya bernama Tun Ganggang. Beliau juga merupakan cucu kepada Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir iaitu bendahara kerajaan Melayu Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud Syah dan cicit kepada Tun Kudu, iaitu bekas permaisuri Sultan Muzaffar syah. Sumbangan Tun Seri Lanang dalam dunia kesusasteraan melayu cukup bernilai dengan mengarang dan meyusun buku Sejarah Melayu pada tahun 1612 dengan
4

berdasarkan naskhah yang ditulis di negeri Melaka. Beliau menulis semula Sejarah Melayu setelah mendapat perintah daripada Sultan Abdullah Maayah Syah. Baginda pernah menitahkan Tun Seri Lanang demikian :
2

“Bahawa beta minta diperbuatkan hikayat pada Bendahara peri persetua dan peri

petuturan raja-raja melayu dengan istiadat sekali; supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, diingatkannya oleh mereka itu; syahadan beroleh faedahlah ia daripadanya.”

Seterusnya diterangkan tentang sinopsis Sejarah Melayu. Sejarah Melayu mengisahkan asal usul raja-raja melayu yang dikatakan berasal daripada keturunan Raja Iskandar Zul-Karnain. Diceritakan salah seorang anak cucu Raja Iskandar ZulKarnain yang bernama Raja Suran masuk ke dalam laut dan mengahwini seorang puteri yang bernama Puteri Mahtabul Bahri dari negeri Barsam. Melalui perkahwinan ini,Raja Suran dikurniakan tiga orang anak iaitu Nila Utama, Nila Pahlawan dan Kerisyna Pandita. Ketiga-tiga orang putera ini telah keluar daripada negeri bawah laut dan pergi naik ke bumi serta turun ke bukit Si Guntang Mahameru. Disini, mereka telah bertemu dengan Wan Empuk dan Wan malini dan mereka telah dikahwini dengan Nila Pahlawan dan Kerisyna Pendita. Sementara Niala Utama (sang sapurba) mengahwini anak Demang Lebar daun setelah mengadakan waad antaranya. Salah seorang putera Sang Sapurpa iaitu Sang Nila Utama menjadi raja di singapura yang asalnya dikenali sebagai Temasik. Sebagai sebuah karya sastera sejarah ia tidak dapat dielakkan daripada unsure mitos seperti asal usul pembukaan singapura. Kemudian sekaraj melayu menceritakan kisah-kisah pemerintahan raja-raja Singapura yang seramai lima orang. Berbagai-bagai cerita berlaku pada zaman
2

A.Samad Ahmad, “Sulalatus Salatin”.Kuala Lumpur, DBP. hlm 3.

5

kerajaan Melayu Singapura diceritakan daalam Sejarah Melayu. Diceritakan juga unsurunsur lagenda seperti kekuatan dan kegagahan badang. Semasa pemerintahan Raja Iskandar syah, Singapura diserang oleh angkatan perang Majapahit sehingga Raja Iskandar Syah terpaksa melarikan diri ke Melaka dan membuka kerajaan Melaka. Sebelum Melaka dibuka, Sejarah Melayu juga menceritakan tentang kisah-kisah mitos pembukaan Samudera-Pasai. Contohnyan pembukaan Samudera dikaitkan dengan peristiwa terjumpanya seekor semut sebesar kucing dan pembukaan pasai dikaitkan dengan seekor anjing yang bernama Si Pasai. Di Samudera-Pasai juga dikisahkan tentang kedatangan islam di alam melayu memalui mimpi Merah Silu bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w serta mengajarnya mengucap dua khalimah syahadat. Merah Silu memeluk islam dan menukar namanya kepada Sultan malikul Salleh. Selepas itu, diceritakan juga peristiwa melibatkan dua putera Merah Silu iaitu Malikul Mansur dan Malikul Tahir. Sejarah Melayu juga menceritakan tentang raja-raja Melaka seramai sepuluh orang yang memerintah Melaka. Tun Seri Lanang menceritakan seorang demi seorang daripada Melaka mencapai zaman kegemilangan hinggalah Melaka menuju zaman kejatuhannya. Pada cerita terakhir dikisahkan angkatan Peringgi yang diketuai oleh Alfonso d’Albuquerque menyerang Melaka. Akhirnya Melaka tewas kepada Peringgi dan menyebabkan Sultan Mahmud lari ke negeri Pahang. 5.0 UNSUR-UNSUR SEJARAH Sastera sejarah boleh dibahagikan kepada dua unsur iaitu unsur sastera dan unsur sejarah. Bagaimana sesebuah karya sastera dianggap sebagai karya sastera sejarah?
6

Karya-karya

sastera

yang

dikatakan

sebagai

sastera

sejarah

kerana

isinya

mengandungi unsur-unsur sejarah tetapi ditulis dalam bentuk sastera. Ini adalah sifat yang mutlak di dalam hasil-hasil sastera sejarah. Oleh itu, di dalam kajian ini akan diperlihatkan unsur-unsur sejarah yang terdapat di dalam karya agung masyarakat melayu iaitu Sejarah Melayu. 5.1 SALASILAH RAJA-RAJA. Sejarah melayu @ Sulalatus Salatin turut dikenali sebagai peraturan segala raja-raja. Sejarah Melayu telah dikarang oleh Tun Seri Lanang setelah menerima perintah daripada Sultan Abdullah Ma’ayah Syah. oleh itu, karya ini turut menceritakan tentang salasilah Raja-Raja Melayu Melaka. Tetapi adakah salasilah Raja-Raja Melayu Melaka dikatakan sebagai unsur-unsur sejarah? Pada pendirian pengkaji walaupun asal usul raja-raja melayu Melaka dikaitkan dengan Raja Iskandar Zulkarnain dan dianggap sebagai mitos, tetapi dari sudut fakta sejarah nama-nama raja-raja melayu Melaka seperti Raja Iskandar Syah, Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Mahmud Syah dan Sultan Ahmad Syah diperakui wujud dan diperkatakan di dalam sejarah Melaka. 3Sultan Muzaffar Syah memerintah lebih kurang tiga belas tahun. Baginda telah mangkat pada tahun 1459 dan telah digantikan oleh putera sulung baginda yang bernama Raja Ibrahim. Sebab penulis mengaitkan jurai keturunan rajaraja melayu Melaka dengan Raja Iskandar Zulkarnain kerana Raja Iskandar Zulkarnain merupakan tokoh lagenda dan sejarah serta dikaitkan dengan agama islam itu sendiri. Walau bagaimanapun, jurai keturunan raja-raja melayu Melaka adalah satu fakta sejarah walaupun disaluti dengan unsur-unsur mitos.
3

Zainal Abidin Abdul Wahid. “Malaysia Warisan dan Perkembangan”. Hlm 49.

7

RAJA ISKANDAR SYAH RAJA BESAR MUDA RAJA TENGAH RAJA KECIL BESAR (SULTAN MUHAMMAD SYAH) SULTAN ABU SYAHID (RAJA IBRAHIM) SULTAN MUZAFFAR SYAH (RAJA KASSIM) SULTAN MANSUR SYAH(RAJA ABDULLAH) SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SYAH (RAJA HUSSAIN) SULTAN AMHMUD SYAH (RAJA MAMAD@MUHAMMAD) SULTAN AHMAD SYAH (RAJA AHMAD)
1.0 RAJAH : Salasilah Raja-Raja Melaka

5.2 NAMA NEGERI. Unsur-unsur sejarah nama tempat turut terdapat di dalam karya Sejarah melayu. Nama tempat yang dikarangkan oleh Tun Seri Lanang adalah benar dan wujud hingga dewasa ini. Negeri-negeri yang menjadi pusat bicara Tun Seri Lanang itu sejajar
8

dengan kedudukan raja-raja berasal dari pahlawan dan yang berdaulat. Sejarah Melayu menceritakan tentang pembukaan tempat atau negeri seperti Melaka, Pasai dan Singapura. Di dalam cerita berhubung pembukaan Pasai, nama samudera itu dikisahkan lahir daripada kewujudan semut yang amat besar. Di dalam Sejarah Melayu juga, Temasik telah digantikan namanya menjadi Singapura berdasarkan kepada nama binatang singa yang amat gagah tubuhnya yang dilihat oleh Sanh Nila Utama. Melaka pula mengambil nama sempena kejadian pelanduk menedang anjing buruan dan kebetulan pohaon tempat Raja Iskandar berteduh bernama Melaka.
4

Titah baginda “Baik tempat ini diperbuat negeri, anjing alah pada pelanduk; jikalau orangnya

betapa lagi?” maka sembah segala Orang Besar-Besar, “benarlah seperti titah Duli Tuanku itu.” Maka disuruh baginda tebas, diperbuat negeri. Maka titah Baginda “apa nama kayu itu?” Maka sembah orang, “kayu Melaka namanya, Tuanku,” Maka titah Raja Iskandar Syah,”jika demikian, “Melakalah nama negeri ini?”

Bukan Sejarah Melayu sahaja yang menceritakan tentang kewujudan negeri, malahan di dalam Hikayat Merong Mahawangsa juga menceritakan tentang riwayat asal nama negeri Perak dan Petani. Walaupun riwayat pembukaan negeri mempunyai unsur-unsur mitos, tetapi kewujudan negeri ini adalah realiti dan wujud hingga hari ini. 5.3 TOKOH BERSEJARAH. Sejarah Melayu mempunyai watak-watak yang merupakan tokoh sejarah. Ini dapat dibuktikan dengan melihat pada asal usul keturunan raja-raja Melaka. Raja Iskandar Zulkarnain adalah watak dan tokoh bersejarah sebenar Iskandar Agung (Alexander the Great) dari negeri Makedonia (Babylon). Baginda pernah menakluk
4

Ibid.hlm 71

9

seluruh Asia Tengah dan Timur Tengah hingga menganjur ke Utara India. 5Raja sebenarnya adalah tokoh bersejarah Raja Rajendra Chola, seorang raja dari selatan India yang dibuktikan oleh sebuah batu bersurat di Tanjore, India. Beliau pernah menakluk beberapa daerah di pesisir pantai Semenanjung Tanah Melayu hingga ke selatan ke arah Genggayu ( hulu Sungai Johor sekarang) dan mengalahkan Empayar Serivijaya di sekitar abad ke-11 dan 12 Masihi. Kedua-dua tokoh politik dan penakluk agung dalam sejarah awal rantau ini jadikan satu bentuk cereka tokoh legenda dibahagian pendahuluan Sejarah Melayu, dengan tujuan untuk mengatakan bahawa raja-raja Melayu merupakan nasab keturunan dari Iskandar Zulkarnain, tokoh legenda Islam dan Raja Chola, tokoh legenda Hindu. Hal ini segaja dimasukkan sebagai alat dan cereka justeru untuk memperkenalkan siapakah raja-raja Melaka dan dari manakah asal usul mereka.

5.4 SEJARAH DAN STRUKTUR MASYARAKAT. Sebagaimana teks sastera sejarah Melayu yang lain, Sejarah Melayu juga merupakan suatu generalisasi semata-mata, Cuma kerana raja-raja Melayu Melaka dijadikan inti dan tokoh utama dalam bidang penulisannya. Sebenarnya turut dibentangkan juga interplay tokoh-tokoh golongan bangsawan Melaka dan beberapa
5

Hsu Yun Tsio, “Meninjau Sejarah Melayu dari Segi Nilaian Sejarahnya”, Dewan Bahasa, Oktober 1996, hlm. 438.

10

orang tokoh asing yang menjadi pedagang-pedagang penting tetapi sangat erat hubunganya dengan istana, dalam bidang politik, ekonomi manupun social. Namun demikian dalam jalinan interplay golongan aristocrat ini, di mana keluarga dan watak Bendaharanya sangat-sangat ditonjolkan. Terdapat juga gambaran secara umum mengenai keadaan masyarakat Melaka diperingkat bawahan yang bercorak cosmopolitan, berbagai-bagai bangsa berdagang dan menduduki Melaka seperti China, India, Arab, Parsi, Siam, jawa, Bugis, dan lain-lain. Di samping itu, Sejarah Melayu juga dapat memberikan kita gambaran tentang struktur masyarakat Melaka yang terdiri daripada pelbagai peringkat masyarakat. Di antaranya termasuklah masyarakat dari golongan pemerintah dan kerabat-kerabat diraja, kemudian diikuti oleh golongan pentadbir-pentadbir terdiri dari pembesarpembesar yang menduduki kelompok bangsawan Melayu. Golongan ini kemudian diikuti pula oleh golongan pedagang dan ramai juga orang-orang Melayu yang menjalankan perniagaan di antaranya ialah hang Isap.
6

“Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan seorang sayid hamba Allah”.

Dikatakan juga kebanyakan orang-orang Melayu ini hidup mewah belaka sebab…
7

“kerana pada masa itu orang Melaka ratalah berkapal belaka”

Terdapat juga sebilangan Hulubalang yang sangat handal pada zamannya, diantaranya termasuklah Hang Tuah dan rakan-rakanya, Tun Mai Ulat Bulu, Tun Jamal Unta dan lain-lainnya.
6

A.Samad Ahmad, “Sulalatus Salatin”.Kuala Lumpur, DBP. hlm 221. Ibid, hlm 220.

7

11

Golongan pada ulama juga menduduki taraf yang istimewa dalan kerajaan Melaka. Ramai para ulama ini, walaupun bukan menjadi keluarga istana, tetapi mempunyai hubungan yang rapat dengan raja-raja Melaka. Golongan masyarakat yang dianggap paling rendah sekali ialah hamba abdi. Disamping itu, orang-orang asing juga digambarkan oleh Tun Seri Lanang berdamping rapat dengan istana Melaka. Di antara mereka ialah saudagar-saudagar Keling seperti Nila Sura Dewana, Kitul, Aki Manu Nayan yang menjadi seorang pedagang dan seorang saudagar Keling yang paling kaya, juga menjadi Syahbandar, iaitu Raja Mendaliar. Terdapat juga orang jawa yang mempunyai kedudukan yang sama ialah Patih Adam iaitu seorang pangeran dari Surabaya. 5.5 SEJARAH KEBUDAYAAN. Kebudayaan masyarakat Melayu turut digambarkan oleh pengarang Sejarah Melayu sebagai pemgetahuan kita. Gambaran tentang adat istiadat istana dan masyarakat Melayu purba di Melaka seperti pantang larang di istana, adat memakai pakaian kuning, adat menyambut bulan Ramadhan dan lain-lain.
8

Syahadan bagindalah yang pertama-tama meletakkan “kekuningan larangan”; tidak dapat

dipakai orang keluaran, dan diambil akan saru tangan; dan tiada dapat dibuat tepi tabir dan ulasan bantal besar dan tilam; Dan larangan berbuat rumah bertiang terus dari atap dan peranginan;dan jikalau perahu,bertingkap berpenghadapan,dan tidak dapat orang memakai penduk dan teterapan keris.

8

Ibid.hlm 74 & 75.

12

Adapun apabila raja dihadap orang dibalairung, maka bendahara dan penghulu Bendahari dan Temenggung, dan segala menteri dan Orang Besar-besar, segala sida-sida duduk di seri balai, dan segala anak raja-raja itu duduk dikelek-kelekan balai kiri kanan…..

Terdapat juga gambaran adat perkahwinan di raja Johor-Pahang.
9

“ maka Raja Omar dan Raja Fatimah pun dihiasi oranglah dengan pakaian kerajaan yang

bertatahkan ratna mutu intan baiduri. Setelah itu maka Raja Omar pun naikkan orang ke atas gajah, Tun Nara Wangsa di kepala, dan Tun Mat Ali, anak Laksamana Hang Nadim di buntut; maka diaraklah dengan selengkap alat kerajaan dan dengan segala bunyibunyian,gendang,serunai, nafiri, nagara, madeli, terlalu azimat bunyinya, bercampur dengan bunyi bedil pegawai istinggar,”……

Hubungan individu dikalangan masyarakat turut digambarkan oleh pengarang. Rasa hormat-menghormati terdapat dikalangan mereka. Seorang rakyat biasa umpamanya tetap mematuhi perintah ketua atau pembesar di atasnya. Umpamanya apakala mengetahui yang Bendahara Tun Mutahir akan dibunuh oleh Sultan Mahmud Syah, pengikut-pengikut beliau cuba menentang pembunuhan ini. Tetapi penentangan ini dilarang oleh Tun Mutahir kerana menderhaka namanya. Pengikut-pengikut ini kemudiannya tidak jadi menentang. Selain itu, seorang ulama juga sangat dihormati sehingga sultan Melaka sendiri menghormatinya. Hal ini berlaku apabila guru baginda Sultan Mahmud Syah iaitu Maulana Yusoff enggan membenarkan baginda mengadap guru tersebut dengan menunggang gajah, dan akhirnya baginda mematuhi kehendaknya.

9

Ibid.hlm 300.

13

Masyarakat Melayu begitu kaya dengan budaya dan budi bahasanya. Ini digambarkan oleh Tun Seri Lanang di dalam Sejarah Melayu. Adat Istiadat diraja juga dikarang oleh Tun Seri Lanang bagi memperlihatkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Oleh itu, Sejarah kebudayaan masyarakat Melayu turut dipaparkan di dalam Sejarah Melayu bagi tatapan masyarakat dewasa ini. 5.6 HUBUNGAN DIPLOMATIK Melaka merupakan pusat tumpuan pedagang-pedagang yang melalui Selat Melaka. Melaka adalah pusat perdagangan utama pada ketika itu dan barang dagangan yang paling utama adalah rempah ratus. Antara pedagang-pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka adalah seperti pedagang Arab, China, Siam, Jawa, dan lain-lain. Oleh itu, untuk mengukuhkan Melaka sebagai pelabuhan utama di Selat Melaka, kerajaan Melaka ketika itu turut menjalinkan hubungan diplomatic dengan Negara-negara ini. Selain itu, Melaka turut menjalinkan hubungan diplomatic dengan negeri-negeri lain seperti Terengganu, Kelang, Beruas, Pahang, Sulawesi dan Kampar. Kebanyakan Negara-negara ini menghantar ufti sebagai tanda mengakui kedaulatan kerajaan Melaka. Ada juga Negeri yang menghantar ufti sebagai tanda negeri tersebut di bawah jajahan takluk kerajaan Melaka. Contohnya kerajaan Siam telah

menganugerahkan seorang puteri yang bernama Onang Minang Lang kepada Tun Telanai yang dihantar oleh Sultan Mansor Syah sebagai utusan untuk menjalinkan hubungan diplomatic dengan Siam. Penganugerahan ini diberi kerana Tun Telanai dan rombongannya telah Berjaya menolong Raja Siam mengalahkan negeri jirannya. Sebagai balasan kepada kerajaan Melaka, Raja Siam membalas utusan Melaka dengan mengirim surat dan hadiah tanda persahabatan.
14

Jalinan hubungan diplomatic kerajaan Melaka dengan Negara China merupakan hubungan diplomatic yang paling penting. Hubungan ini kekal hingga ke hari ini. Hubungan kerajaan Melaka dengan kerajaan China bermula setelah kerajaan China menghantar utusan ke Melaka dengan membawa bingkisan jarum sarat sebuah pilau (kapal) untuk menunjukkan bilangan penduduk China yang ramai. Selain itu dikirimkan juga beberapa barang berharga yang luar biasa. Hubungan diplomatic kerajaan Melaka dengan Negara-negara tersebut adalah untuk kepentingan kedudukan dan kedaulatan kerajaan Melaka. Oleh kerana itulah mereka perlu menghantar ufti sebagai tanda kedaulatan kerajaan Melaka. Ada sesetengah negeri ini adalah jajahan takluk kerajaan Melaka seperti Pahang. Dengan hubungan diplomatic ini juga dapat mewujudkan hubungan perdagangan seperti China yang sehingga hari ini adalah rakan dagangan Malaysia yang penting.

15

Empayar kerajaan Melaka pada tahun 1511

5.7 PORTUGIS MENYERANG MELAKA Kejatuhan Melaka yang dikarang dalam Sejarah Melayu adalah fakta sejarah yang penting. Kemakmuran dan kemajuan pelabuhan Melaka menarik minat Peringgi untuk menjajah Melaka. Serangan pertama orang Peringgi diketuai oleh Gonsalo Periera. Pertempuran pertama ini dimenangi oleh tentera Melaka yang diketuai Tun Hassan Temenggung. Kekalahan Peringgi ke atas Melaka menumbulkan kemarahan

16

Alfonso

de Albuquerque

yang

suka

menjajah.

Kekalahan

pertama

Peringgi

membuatkan beliau merancang untuk menyerang Melaka lagi. Alfonso de Albuquerque, bekas wizurai Portugis di Goa telah menyediakan kelengkapan yang paling besar untuk menjerang Melaka. Pembesar-pembesar Melaka yang tua dan muda pula berada dalam keadaan tidak bersatu. Tambahan pula Melaka kehilangan 3 pembesar terutama Tun Hassan Temenggung yang menjadi wira mengalahkan Peringgi bahulu. Sultan Ahmad dengan beraninya mengetuai angkatan Melaka mempertahankan Kota Melaka. Hulubalang Melaka telah meminta daripada baginda Hikayat Muhammad Hanafiah untuk dibacakan bagi menaikkan semangat para Hulubalang. Tun Sallehuddin yang cuba membantu Sultan Ahmad telah mati dibunuh Peringgi. Angkatan tentera Melaka gagal mempertahankan Melaka walaupun Sultan Ahmad sendiri mengetuainya. Setelah Melaka tewas di tangan Peringgi, Sultan Ahmad berundur ke Hulu Muar di Pagoh. Serangan Peringgi ke atas Melaka adalah unsur sejarah yang benar-benar berlaku. Kejatuhan Melaka ditangan Peringgi adalah detik permulaan penjajahan di Tanah Melayu. Kemenangan Peringgi memaksakan Sultan Ahmad lari ke Hulu Muar di Pagoh.

6.0 UNSUR-UNSUR SASTERA.
17

6.1 MITOS Mitos secara umumnya dapat dijelaskan sebagai cerita-cerita yang mengandungi unsur-unsur luar biasa (supernatural) iaitu kuasa luar biasa yang ada pada manusia atau mahkluk-mahkluk lain. Mitos selalunya berhubungan dengan soal agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Mitos di dalam sastera sejarah dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu: a) mitos berhubungan dengan asal usul raja, b) mitos berhubungan dengan pembukaan negeri, c) mitos berhubungan dengan kedatangan islam, d) mitos umum.

Dalam teks Sejarah Melayu unsur mitos jelas sekali terdapat dalam bahagian awal pra Melaka. Tetapi banyak juga unsur mitos yang terdapat semasa zaman Melaka. Contohnya mitos yang paling diketahui orang ialah pertistiwa peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Sultan Mahmud Syah.

Mitos berhubungan dengan asal usul raja yang memerintah kerap mempunyai unsur keajaiban. Di dalam Sejarah Melayu memang banyak tertumpu tentang asal usul raja-raja Melaka dan keturunannya. Asal usul dan salasilah raja-raja Melaka dikaitkan dengan tokoh sejarah islam yang terbesar dan menjadi tokoh legenda dalam kesusasteraan Melayu Islam iaitu Iskandar Zulkarnain. asal usul bermula apabila beliau dari Makedonia menjelajah dan menakluk negeri Hindi dan berkahwin dengan puteri negeri itu iaitu Shahru’l-Bahriah. Daripada perkahwinan ini lahirlah keturunannya seperti
18

Raja Suran, Nila Pahlawan, Nila Utama, dan Raja Iskandar iaitu tokoh diraja pertama berasal dari Palembang yang merajai Melaka. Selain daripada itu terdapat mitos asal usul mengenai sesuatu tempat. Negerinegeri yang menjadi pusat bicara pengarang sastera sejarah itu perlu sejajar dengan kedudukan raja-raja berasal dari pahlawan dan yang berdaulat. Di dalam cerita berhubung dengan pembukaan Pasai, nama Samudera itu dikisahkan lahir daripada kewujudan semut yang amat besar. Di dalam Sejarah Melayu, Temasik telah digantikan namanya menjadi Singapura berdasarkan kepada nama binatang singa yang amat gagah tubuhnya yang dilihat oleh sang Nila Utama. Melaka pula mengambil nama sempena kejadian pelanduk menendang anjing buruan dan kebetulan pohon tempat Raja Iskandar berteduh bernama Melaka. Mitos juga dituliskan sebagai mempunyai hubungan yang rapat dengan sejarah kemasukan agama islam ke Melaka dan Pasai. Sejarah Melayu dikatakan bahawa orang yang pertama sekali memeluk agama islam ialah raja yang memerintah. Pengislaman Merah Silu yang dilakukan oleh Faqir Muhammad yang berlayar ke Pasai bersama-sama Syeikh Ismail adalah berlaku secara langsung setelah penyebarpenyebar islam ini mengislamkan Fansuri, Lamiri, Haru dan Perlak. Setelah Merah Silu diajarkan mengucap dua kalimah syahadat dan diislamkan oleh Faqir Muhammad, baginda pun bermimpi dalam tidurnya baahwa baginda bertemu dengan Rasulullah. Baginda kemudian diludahi mulutnya oleh Rasulullah dan apabila bangkit dari tidur badannya berbau wangi. Baginda kemudian secara spontan tahu membaca al-Quran. Nama baginda Merah Silu lalu ditukar kepada Malikus Salleh. Unsur mitos yang sama juga berlaku di Melaka. Raja Kecil Besar telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah
19

yang mengajar baginda mengucap dua kalimah syahadat. Nabi Muhammad menukarkan nama Raja Kecil Besar kepada Sultan Muhammad Syah. Dalam mimpi tersebut, Nabi juga memberitahu baginda bahawa sebuah kapal dari Jeddah akan singgah di Melaka keesokan harinya untuk mengislamkan orang-orang Melaka. Apabila terjaga dari tidur,badan baginda berbau wangi dan sudah pun berkhatan. Baginda terus mengucap syahadah. Selain daripada tiga mitos yang kebanyakan berkaitan dengan raja dan negeri yang diperintahnya, wujud juga mitos lain. Di dalam Sejarah Melayu terdapat mitos mengenai keramat orang-orang alim seperti Tun Jana Khatib dari pasai yang menjadikan sebatang pinang yang dilihatnya terbelah dua. Unsur-unsur mitos ini adalah salah satu unsur sastera yang diterapkan oleh pengarang Sejarah Melayu. 6.2 LAGENDA Lagenda merupakan salah satu jenis sastera rakyat Melayu. Legenda kurang memperlihatkan unsur-unsur keajaiban daripada aspek rohani, tetapi lebih menekankan keistimewaan-keistimewaan luaran seperti ketangkasan, kepahlawanan, kebal,

kekuatan dan sebagainya. Secara ringkasnya legenda ialah kisah-kisah mengenai keperibadian dan keunggulan dalam peribadi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh manusia tertentu. Di bahagian awal Sejarah Melayu legenda yang tidak asing lagi digunakan ialah ‘ Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain dikatakan berasal dari Mekadonia telah menjajah lalu menakluk negeri Hindi dan berkahwin dengan Puteri Raja Kida Hindi.

20

Jurai keturunan dari iskandar dan Raja Hindi inilah dikatakan menjadi tali-temali salasilah raja-raja Melaka.Begitu juga dengan lagenda tentang Raja Suran. Legenda yang digambarkan dengan kekuatan yang dimiliki ialah Badang. Kekuatan aneh yang diperolehi olehnya setelah memakan muntah hantu menyebabkan ia dilantik oleh raja Singapura sebagai Raden dan berikutnya menjadi Hulubalang. Kemasyhuran Singapura hingga dikenali di benua India dan Perlak dibina dari kegagahan Badang, dapat dicapai apakala jaguh kuat dari Singapura ini Berjaya mengalahkan kekuatan legenda benua Keling Nadi Bijaya Pikrama dan Benderang dari Perlak. Di Melaka, kemuncak dari penonjolan tokoh legenda ini dapat apakala munculnya watak Hang Tuah. Hang tuah dilambangkan sebagai lambang kegagahan orang-orang Melaka seluruhnya. Hang Tuah dapat mengalahkan orang jawa yang mengamuk, kemudiannya di Melaka dilantik menjadi Laksamana. Kejayaan Hang Tuah membunuh penderhaka Raja Melaka iaitu sahabatnya Hang Jebat mengambarkan ketaat setiaanya kepada raja. Perihebatnya tokoh ini di mata masayrkat digambarkan oleh Sejarah Melayu. Daripada penjelasan di atas, legenda dihubungkan dengan anggota-anggota daripada golongan raja, bangsawan dan rakyat biasa. Selain itu, kewujudan lagenda ini adalah sebagai unsur sastera untuk menarikkan lagi karya ini. 6.3 TEMA SEJARAH MELAYU Tema Sejarah Melayu kalau dilihat dari awal hingga ke akhir ceritanya, Melakalah yang menjadi pusat perhatian pengarang. Ini kerana Melaka bukan sebuah Negara kota
21

semata-mata tetapi merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai pengaruh dan kekuatan pada satu masa yang panjang. Sejarah Melayu lebih menumpukan pada istana dan raja-raja serta golongan aristocrat Melaka. Oleh itu Sejarah Melayu adalah sebuah penulisan sastera sejarah yang bercorak istana. Kebanyakan cerita lebih menumpukan kepada kehidupan rajaraja dan juga para pembesar serta golongan istana. Raja-raja digambar dengan istimewa sekali dengan asal usul, kebijaksanaan, kekuatan, dan sebagainya. Disebaliknya terdapat juga sindiran sinis yang dilemparkan kepada golongan ini. Walaupun Sejarah Melayu mengambarkan kerajaan Melaka, terdapat juga gambaran kerajaan lain seperti Pasai, Singapura, dan Majapahit. Tema Sejarah Melayu yang dilahirkan oleh pengarang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan raja penaungnya di dalam menegakkan kedudukan Melaka berdasarkan falsafah hormat dan penghambaan diri. Di dalam mengetengahkan tema ini pengarang Sejarah Melayu menjadi begitu taksub terhadap pendangan pentingnya Melaka di dalam kewujudan daerah-daerah sekitar dan jauh dari Melaka. segala yang berlaku di daerah-daerah sekitar dan jauh dari Melaka adalah berkaitan dan banyak dipengaruhi oleh ketinggian dan kesucian raja-raja Melaka serta kebijaksanaan bendahara-bendaharanya. Oleh itu, jelaslah Sejarah Melayu adalah karya yang mengambarkan kedaulatan dan kehidupan golongan raja dan golongan pembesarnya. 6.4 BENTUK PUISI

22

Terdapat beberapa sisipan bentuk puisi di dalam Sejarah Melayu. Ini kerana masyarakat Melayu begitu kaya dengan keindahan bahasa yang diungkap dalam bentuk puisi. Bentuk puisi yang dikarang adalah seperti pantun, syair dan seloka serta terdapat juga nyanyian. Puisi yang terdapat di dalam Sejarah Melayu mempunyai unsur-unsur tersirat yang bertujuan memuji atau sebaliknya menyindir. Puisi yang dihasilkan sebenarnya idea dari rakyat. Kalau dilihat dalam Sejarah Melayu, pengarang akan menulis “ maka diperbuat orang pantun”. Ini menjelaskan puisi tersebut sebenarnya dihasilkan oleh rakyat. Ada Puisi-puisi yang dicipta masyarakat tersebut adalah berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku. Contohnya: Teluk itik dari senggora, Pandan terletak dilangkahi, Darahnya titik di Singapura, Badannya terhantar di Langkawi.10

Pantun ini dihasilkan berdasarkan cerita hukuman bunuh terhadap Tuan Jana Khatib kerana Paduka Seri Maharaja irihati dengan beliau yang dituduh cuba mengoda Raja Perempuan dengan memperlihatkan kemahirannya menilik pohon pinang sehingga terbelah dua. Anehnya semasa dibunuh, darahnya menitik setitik manakala badannya ghaib. Terdapat juga puisi yang dibuat masyarakat untuk memuji golongan pembesar dan golongan raja. Tetapi ianya dinyanyikan. Contohnya:

10

A.Samad Ahmad, “Sulalatus Salatin”.Kuala Lumpur, DBP. hlm 68.

23

11

Pada suatu hari raja Maluku meninjam kuda pada Maulana Yusuf, itulah dibuat orang

nyanyian: Raja Maluku meninjam kuda, Meninjam kuda pad Maulana, Tuanku nyawa orang muda, Arif bertambah bijaksana.

Disebalik pujian, terdapat juga sindiran yang dihalakan kepada golongan pemerintah. Contohnya pantun dan seloka ini:

12

“ Asa-asaan gigi si Mambang,hendak makan ikan;

Dalam telaga lagi bertelur, sisiknya gilang gemilang.”

Maka di sahut oleh bunga tanjung, katanya: “Dang Nila memangku puan, Berembang buah pedada, Adakah gila bagimu tuan, Burung terbang dipipiskan lada.”

Maka dijawab oleh bunga telipuk: “kuning Ledang bagai dikarang, Riang-riang disambar wakab, Hairan memandang dunia sekarang,
11

Ibid.hlm 180. Ibid.hlm 214..

12

24

Baying-bayang hendak ditangkap.”

Seloka dan pantun ini sebenarnya mempunyai sindiran terhadap Sultan Mahmud yang ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Jelaslah, puisi-puisi yang dihasilkan ini sebenarnya mempunyai tujuan tersirat yang mengambarkan pujian atau sindiran kepada golongan pemerintah dan juga mengambarkan peristiwa yang berlaku.

7.0 PERBINCANGAN. Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang cukup bernilai dari segi sejarahnya. Sejarah Melayu memperihalkan tentang pemerintahan kerajaan Melaka dan keagungan raja-raja Melayu. Oleh itu, Sejarah Melayu telah diklfikasikan sebagai karya yang berbentuk Historiografi. Disini Sejarah Melayu bukan sahaja sebuah karya yang

25

berunsur sastera malahan turut berunsurkan sejarah. Tetapi sejauhmanakah unsurunsur ini dimiliki dalam karya Sejarah Melayu? Pengkaji akan melihat dahulu unsur Sejarah dalam karya ini. Sejarah membawa pengertian cacatan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang benarbenar berlaku, sesuatu yang tidak boleh disangsikan kebenarannya. Ada sesetengah sarjana berpendapat sastera sejarah tidak dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang lengkap, kerana terdapat perbezaan antara sastera sejarah dengan penulisan sejarah yang sebenar. Apa yang dilukiskan dalam sastera sejarah belum tentu merupakan suatu kebenaran. Terdapat campur aduk fakta dengan khalayan meskipun banyak peristiwa yang dicatatkan itu benar-benar berlaku. Memang benar sastera sejarah memcampur adukkan fakta dengan khayalan. Tetapi khayalan ini hanya sebagai saduran dan dari sudut sastera khayalan ini dianggap mitos atau dogengan yang bertujuan menarikkan cerita tersebut. Jelaslah, Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang mempunyai unsur-unsur sastera dan juga unsur-unsur sejarah walaupun unsur-unsur sastera jelaslah kelihatan dan disebaliknya terselit unsur-unsur sejarah yang sebenarnya perlu dikaji dengan terperinci. Contohnya dalam Sejarah Melayu, kalau dilihat salasilah asal usul raja-raja Melayu Melaka, walaupun dikaitkan keturunan raja-raja Melayu dengan Iskandar Zulkarnain dan Raja Suran, ianya hanyalah sebagai mitos kerana pengaruh islam yang menganggap Iskandar Zukarnain sebagai pemerintah agung islam. Saduran ini hanyalah untuk mengagungkan raja-raja Melayu. Tetapi dari sudut sejarah, kewujudan pemerintah-pemerintah Melaka yang diterangkan sebelum ini adalah bebar-benar wujud dalam sejarah Malaysia.
26

Selain itu, bukti kebenaran sejarah Melayu adalah sastera sejarah dan mempunyai unsur sejarah, kita boleh ambil peristiwa Melaka diserang oleh Feringgi yang dilukiskan dalam sejarah adalah benar-benar berlaku dan ini adalah fakta yang tidak boleh disangsikan lagi. Melaka telah diserang oleh Feringgi yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Penyerangan ini merupakan titik mula kejatuhan Melaka dan penjajahan kuasa barat ke atas Tanah Melayu. Kejatuhan Melaka yang dilakar oleh pengarang adalah benar-benar berlaku dan bagaimana pengarang hendak hendak berimaginasikan berkara seperti ini. Faktor lain pula, pengarang Sejarah Melayu adalah seorang Bendahara dan dengan demikian mustahil untuknya mencatatkan sesuatu yang tidak benar, berkaitan dengan keturunan raja-raja, adat istiadat, kebudayaan, dan kehidupan di istana kerana seorang pegawai pastilah ia memahami hal-hal istana. Hal ini tidak dapat dinafikan sebab dalam masyarakat feudal istanalah yang menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan kesusasteraan.

Seterusnya kita akan membincangkan unsur sastera yang terdapat dalam karya Sejarah Melayu. Sejarah Melayu adalah sebuah karya sastera yang agung dan memiliki nilai sastera yang tinggi. Karya sastera sejarah boleh dirumuskan penulis banyak memperkatakan tentang golongan pemerintah dan golongan-golongan yang tinggal diistana. Ini boleh dianggap sebagai tema utama karya sastera sejarah. Begitu juga Sejarah Melayu yang mengisahkan tentang golongan pemerintah dan kehidupan istana. Teks sastera sejarah biasanya dimulakan dengan mengemukakan asal usul
27

raja-raja dan negeri. Kisah-kisah ini akan dikaitkan dengan unsur-unsur mitos dan lagenda bagi memperkukuhkan ceritanya. Dalam Sejarah Melayu, raja-raja Melayu Melaka dikaitkan dengan jurai keturunan Raja Iskandar Zulkarnain iaitu seorang pemerintah agung. Dapat diperhatikan disini, peranan unsur-unsur mitos dan lagenda didalam cerita amat penting. Boleh dikatakan setiap cerita yang dikarang mempunyai unsur-unsur mitos dan sastera. Mitos pada dasarnya merupakan cerita tentang asal usul tempat, asal usul manusia, asal usul kejadian dan sebagainya. Sedangkan lagenda adalah kisah-kisah mengenai keperibadian dan keunggulan dalam peribadi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tertentu. Kedua-dua unsur ini adalah sifat-sifat sastera yang dihasilkan oleh pengarang Sejarah Melayu. Oleh itu, kedua-dua unsur sejarah dan sastera ada pada Sejarah Melayu. Tetapi dari sudut unsur sejarah, kita boleh menyimpulkan bahawa Sejarah Melayu tidak dapat dijadikan suatu sumber sejarah yang tepat sebaliknya boleh dijadikan suatu sumber yang bernilai yang seharusnya dikaji sedalam-dalamnya. 8.0 KESIMPULAN Sejarah Melayu disusun oleh Tun Seri Lanang pada tahun 1612. Ini bermakna isi-isi bersejarah atau bukan bersejarah berkenaan raja-raja Melaka melingkupi masa hampir 101 tahun selepas Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511. Bahan-bahan selama 101 tahun ini dimasukkan oleh Tun Seri Lanang kepada “Hikayat Melayu” yang lebih pendek yang didapatinya itu.

28

Oleh itu, apabila mengkaji Sejarah Melayu sebagai hasil sastera lama yang bercorak sastera sejarah, patut dilihat dari dua segi @ sudut. Pertama, Sejarah Melayu dengan unsur sejarahnya dan kedua Sejarah Melayu dengan unsur bukan sejarah iaitu unsur sastera. Boleh dikatakan bahawa Sejarah Melayu tidak dapat dijadikan suatu sumber sejarah yang tepat, tetapi ia menjadikan satu sumber yang bernilai kiranya isi kandungannya dikaji. Walaupun sejarah melayu secara keseluruhannya merupakan sebuah buku mitos dan lagenda, tetapi disebalik mitos dan lagenda ini terdapat unsurunsur sejarah. Disebalik unsur-unsur sejarah, secara keseluruhan boleh dikatakan Sejarah Melayu adalah sebuah karya sastera lama yang dikategorikan dibawah karya sastera sejarah. Semestinya Sejarah Melayu turut mempunyai unsur-unsur sastera. Kalau dihayati, pengarang telah mencuba melihat Sejarah Melayu dari perspektif

kesusasteraan. Dari segi tujuan pengarang menulis Sejarah Melayu yang bertemakan kemegahan dan kesultanan melayu, dan secara keseluruhan ceritanya berpusat kepada golongan raja-raja serta pembesar-pembesar yang berlatar berlakangkan istana dan kawasan pemerintahan. Pengarang juga menyelitkan kisah-kisah bercorak mitos, lagenda, cerita rakyat dan kisah-kisah sejarah yang dikatakan adalah unsur-unsur sastera walaupun ada yang bercorak sejarah.

29

BIBLIOGRAFI A.Samad Ahmad, 2000. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Ahmad, 1940. Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hsu Yun Tsio, 1996. “Meninjau Sejarah Melayu dari Segi Nilaian Sejarahnya”. Dewan

30

Bahasa, Oktober. Ismail Ahmad, 1978. Ulasan Buku Sejarah Melayu untuk HSC. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Sanusi Samid, 1967. “Sejarah Melayu Sebagai Satu Sumber Sejarah”. Dewan Bahasa, Mei. Zahrah Ibrahim, 1986. Sastera Sejarah Interpretasi dan Penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Abdul Wahid, 1996. Malaysia: Warisan Dan Perkembangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

31