Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 2 A) Warnakan kumpulan yang betul berdasarkan ayat matematik yang diberikan.

B) Isikan , “ x” atau “ =” pada petak kosong yang berkenaan.

C) Lengkapkan jawapan berikut.

D) Selesaikan pendaraban berikut.