02

PELAJAR – PELAJAR MESTI BOLEH: 1. Terangkan definisi kikir 2. Nyatakan pengelasan kikir 3. Jelaskan jenis potongan gigi kikir

03

Pelajar – pelajar dapat mengetahui dan membezakan jenis – jenis kikir dan jenis – jenis gigi kikir.

04

Alat tangan yang diperbuat daripada besi keluli dan digunakan di dalam kerja-kerja mekanikal untuk 3M iaitu : memotong, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu komponen atau benda kerja.

05

Kikir berbeza dari segi panjang, bentuk, jenis potongan gigi dan kasar atau halusnya gigi kikir.

06

1. Panjang kikir diukur dari hujung hingga ke bahunya.

Hujung

Panjang

Bahu

2. Panjang kikir antara 100 mm hingga 400 mm dengan kadar tambahan 50 mm.
07

Terdapat 5 jenis bentuk kikir : i. Segi empat sama ii. Segi empat tepat iii. Separuh bulat iv. Segi tiga tirus v. Bulat
08

JENIS PETONGAN GIGI KEGUNAAN Selari Kerja-kerja penyudahan Gigi bersilang Kerja-kerja am Gigi lengkung Mengikir logam yang lembut (Aluminium dan kuprum Gigi parut Membuang bahan-bahan yang lembut dengan cepat.
09

5 jenis gred kehalusan gigi kikir : i. Sangat halus ii. Halus iii. Sederhana iv. Kasar v. Sangat kasar
10

Terdapat 8 jenis kikir yang biasa digunakan dalam bengkel kejuruteraan : 1. 2. 3. 4. Kikir pipih tirus Kikir pipih kasar Kikir pipih nipis Kikir belah rotan
12

Sambungan …

5. 6. 7. 8.

Kikir bulat Kikir segiempat sama Kikir segi tiga Kikir bentuk pisau

12

1. Digunakan dalam kerja-kerja am. 2. Gigi dikelaskan kepada kelas kasar, sederhana halus dan sangat halus. 3. Gigi dipotong bersilang intan dan terdapat gigi lurus pada kedua-dua belah tepi. 4. 2/3 panjangnya dari pangkal berbentuk selari dan 1/3 panjangnya ke hujung bentuk tirus.
13

1. Digunakan untuk kerja-kerja penyudahan rata. 2. Salah satu tepi kikir ini tiada gigi dan tepi ini digelar tepi selamat. (tepi selamat digunakan untuk mengikir tepi penjuru dalam) 3. Gred gigi kikir ini terdiri daripada gred kasar hingga sangat halus.
14

1. Digunakan untuk mengikir celah-celah yang nipis seperti untuk memotong celah kunci. 2. Gigi bersilang. 3. Gred gigi dari kasar hingga sangat halus

15

1. Digunakan untuk menyudahkan bahagianbahagian yang telah siap. 2. Gigi pada permukaannya rata yang berbentuk wajik 3. Gigi pada permukaannya melengkung berbentuk silang. 4. Gred gigi kasar, halus dan sangat halus.
16

1. Dipanggil juga sebagai kikir bentuk ekor tikus. 2. Untuk membesarkan lubang yang berbentuk bulat dan lubang yang melengkung. 3. Gred gigi halus hingga sangat halus.
17

1. Digunakan untuk membesarkan lubang yang berbentuk segiempat sama secara kasar. 2. Boleh digunakan untuk mengikir lurah atau alur berbentuk segiempat sama dan juga berbagai bentuk sudut pada sesendal. 3. Gred gigi kasar hingga sangat halus.
18

1. Digunakan untuk mengikir sudut-sudut yang dalam. 2. Membersihkan penjuruh yang bersudut. 3. Gigi bersilang. 4. Gred gigi kasar hingga sangat halus.

19

1. Digunakan untuk menajamkan gigi atau mata pada gergaji atau alat-alat pemotong. 2. Bentuk sama seperti pisau. 3. Gred gigi kasar sehingga sangat halus.

20

kikir dapat membantu dalam kerja-kerja am, menyudahkan kerja-kerja yang hampir siap dan penting dalam mendapatkan ukuran yang jitu (ketepatan ukuran), justeru sekaligus dapat membantu dalam kerjakerja yang melibatkan ukuran tepat bagi membentuk suatu produk atau benda kerja.
21

22

1. Terangkan definisi kikir

Alat tangan yang diperbuat daripada besi keluli dan digunakan di dalam kerja-kerja mekanikal untuk 3M iaitu : memotong, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu komponen atau benda kerja.
23

Sambungan …

2. Nyatakan pengelasan kikir

Kikir berbeza dari segi panjang, bentuk, jenis potongan gigi dan kasar atau halusnya gigi kikir.

24

Sambungan …

3.

Jelaskan jenis potongan gigi kikir
KEGUNAAN Kerja-kerja penyudahan Kerja-kerja am Mengikir logam yang lembut (Aluminium dan kuprum Membuang bahan-bahan yang lembut dengan cepat.
25

JENIS PETONGAN GIGI Selari Gigi bersilang Gigi lengkung Gigi parut

26