KANDUNGAN KURIKULUM
PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN GURU PRASEKOLAH SWASTA DAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN MENGHADIRI KURSUS BAGI PROGRAM LATIHAN TIGA MINGGU GURU PRASEKOLAH SWASTA DAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTERGRASI NASIONAL (JPNIN)

BAHAGIAN A : TATATERTIB

PERKARA 1: 1.1

PERATURAN AM

Seseorang peserta kursus yang mengikuti kursus yang dikelolakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) mesti berkelakuan baik semasa berada di dalam dan di luar Premis Berkursus demi menjaga nama baik profesion keguruan dan maruah diri.

1.2

Setiap peserta kursus sama ada di dalam Premis Berkursus atau di luar Premis Berkursus dilarang untuk melakukan perkara-perkara berikut:1.2.1 Dadah, Arak dan Racun Tiada seseorang peserta kursus boleh: (a) memiliki atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa jenis dadah, arak atau racun; (b) memiliki atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakas atau alat untuk digunakan bagi tujuan pengambilan apa-apa jenis dadah, arak atau racun; (c) membeli, membekal, mengadakan atau menawarkan apaapa jenis dadah, arak atau racun kepada mana-mana pihak; (d) makan atau minum atau menghisap atau menyedut atau menghidu atau memasukkan ke dalam badannya apa-apa jenis dadah, arak atau racun dengan cara suntikan atau apaapa cara lain; dan (e) minum atau ada dalam miliknya atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa minuman yang memabukkan. 2

1.2.2

Memudaratkan Diri Seseorang peserta kursus dilarang melakukan apa-apa perbuatan yang boleh memudaratkan diri.

1.2.3
a)

Merokok Peraturan ini adalah mengikut “Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993”, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pindaan-pindaannya. b) Di bawah peraturan tersebut, tempat awam adalah Zon Larangan Merokok. c) Seseorang peserta kursus dilarang merokok, menjual, mengedar Berkursus. d) Larangan merokok adalah terpakai untuk semua aktiviti rasmi yang telah ditetapkan. atau membeli rokok di kawasan Premis

1.2.4 Penggunaan Telefon Bimbit a) Seseorang peserta kursus adalah dilarang daripada

mengaktif dan menggunakan telefon selular/bimbit semasa kuliah dan aktiviti rasmi. b) Seseorang peserta kursus adalah dilarang menggunakan telefon selular/bimbit secara salah yang boleh menjatuhkan maruah serta memudaratkan diri dan orang lain. 1.2.5 Berjudi Seseorang peserta kursus dilarang terlibat dalam apa juga bentuk perjudian di dalam atau di luar Premis Berkursus. 1.2.6 Perlakuan Sumbang a) Pada sebarang keadaan atau tempat di dalam atau di luar Premis Berkursus, peserta kursus dilarang berkelakuan kurang sopan antara lelaki dengan perempuan atau antara sesama jantina, yang boleh menimbulkan anggapan kurang sopan pada nilai moral dan budaya Malaysia dan/atau

bertentangan dengan agama. 3

memiliki. 1.2. mengganggu atau menahan seseorang pegawai.8 Engkar perintah Seseorang peserta kursus tidak boleh mengengkari atau melanggar mana-mana arahan atau perintah Pengarah BPG atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa. 1. 1. menyimpan dan menggunakan sebarang bentuk senjata yang berbahaya (senjata berjadual) di dalam dan di luar premis berkursus. 1. ugut dan mendera. kewajipan atau tanggungjawab rasminya.11 Buli Peserta kursus dilarang terlibat dalam sebarang aktiviti buli. pekerja atau ejen BPG daripada menjalankan tugas.2.2. 4 .b) Seseorang peserta kursus dilarang berkelakuan menampilkan imej yang bertentangan jantina.9 Menghalang Pelaksanaan Tugas Seseorang peserta kursus tidak boleh menghalang.2. 1.10 Kebersihan dan vendalisme dalam Premis Berkursus Seseorang peserta kursus tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kebersihan dan kekemasan serta merosakkan harta benda awam dan kawasan Premis Berkursus.2. kakitangan.7 Senjata atau Peserta kursus dilarang membawa.

2.2. 2.2 Rambut hendaklah disikat rapi.1 Potongan rambut peserta kursus perlu kemas dan sesuai dengan profesion keguruan. berseluar panjang (slack) dengan bertali pinggang dan berkasut kulit warna gelap serta bersetokin. Janggut dan Jambang 2. Misai.2.2. 2.3.2.3.1.1 Peserta lelaki: (a) hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang.1.1.3.2 Peserta perempuan: (a) sebarang jenis pakaian yang tidak mendedahkan manamana bahagian anggota dari paras bawah leher hingga ke paras bawah lutut dan berkasut (court shoes). (b) seseorang peserta wanita Islam diwajibkan berpakaian yang bercirikan wanita muslimah. 5 .2.1. Lengan baju hendaklah dibutang dan tidak boleh dilipat ke atas. bertali leher.3 Seseorang peserta kursus yang beragama Sikh boleh memakai “turban”. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam seluar.1 Pakaian semasa menghadiri kuliah.2 melepasi kolar baju di bahagian belakang menutup garisan tengah dahi di bahagian hadapan menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan jambang melebihi paras hidung di tepi dan melebihi daripada 10 sentimeter di bahagian atas. 2. 2.PERKARA 2: PENAMPILAN DIRI 2.2.1 Seseorang peserta kursus perlu menunjukkan personaliti dan penampilan diri yang baik dan sesuai dengan profesion keguruan.1. 2.3 Seseorang peserta kursus lelaki dilarang berambut panjang: 2.1 2. 2.2 Potongan Rambut.2.2 2.

2.2.2. PERKARA 3: 3.4 Makan dan minum 5 kali sehari.4 Seseorang peserta kursus yang bermisai. 3.2.2 6 .2. berjanggut dan berjambang hendaklah sentiasa diurus dengan kemas. 3.2 Kemudahan dan kelengkapan tempat penginapan. 3.1 Kemudahan dan kelengkapan bilik kuliah.2.2. 3.3 Penceramah/Tenaga Pengajar.1 TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LATIHAN Setiap peserta akan diberi perkhidmatan Penyedia Latihan oleh Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) yang dilantik oleh kerajaan. mentadbir dan menanda kertas penilaian.5 Penyediaan bahan pengajaran Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Nota Kuliah.2. 3.6 Mencetak. Perkhidmatan Penyedia Latihan ini termasuk: 3. 3.

2 Menduduki peperiksaan awam. 2.4 Seseorang peserta kursus boleh diberi pengecualian kuliah dan aktiviti rasmi sekiranya mendapat arahan rasmi dahulu daripada pegawai ATAU kebenaran secara bertulis terlebih atas sebab-sebab yang bertanggungjawab munasabah. PERKARA 2: PENGECUALIAN KURSUS 2.1. oleh Kementerian Pelajaran 7 . adik beradik kandung).5 Bencana alam atau kebakaran. sesuatu 1.1. Seseorang peserta kursus bertanggungjawab menepati masa ketika menghadiri kursus dan aktiviti rasmi.1 2. 2.1.3 Menziarahi keluarga terdekat yang sakit tenat/meninggal dunia (ibubapa. Diarahkan oleh pihak mahkamah untuk menghadiri perbicaraan di mahkamah.2 Kehadiran kursus dan aktiviti rasmi adalah wajib. 2.1 1.1.BAHAGIAN B : AKADEMIK PERKARA 1: KEHADIRAN KURSUS DAN AKTIVITI RASMI 1. suami/isteri. Majlis-majlis rasmi yang diarahkan Malaysia/BPG.1 Sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan.1.3 Kelewatan LEBIH daripada 15 (lima belas minit) daripada bermulanya kuliah akan dikira tidak hadir interaksi tersebut. anak. 1.5 Peserta kursus yang tidak hadir kerana sakit hendaklah mengemukakan Surat Cuti Sakit yang sah daripada hospital/klinik kerajaan atau swasta ATAU mendapatkan kebenaran bertulis/kebenaran khas daripada pegawai bertanggungjawab.4 2. 1.

1 Sijil Kehadiran Akan diberikan kepada semua peserta oleh Penyedia Latihan apabila tamat menduduki kursus 4.PERKARA 3: PEPERIKSAAN 3.1. penilaian dan pensijilan) 1999.1. PERKARA 4: 4.1 Peserta kursus adalah tertakluk kepada peraturan peperiksaan semasa yang dikuatkuasakan atau Peraturan Maktab Pendidikan Guru (peperiksaan.2 Sijil Tamat Kursus Akan dianugerahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia apabila peserta lulus dalam ujian yang diduduki. iaitu: 4.1 SIJIL Peserta akan dianugerahi 2 sijil dalam Program Latihan Guru Prasekolah Swasta dan JPNIN. Urus Setia Program Latihan Guru Prasekolah swasta dan JPNIN Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . Disediakan oleh.

BUKU PANDUAN PROGRAM LATIHAN 3 MINGGU GURU PRASEKOLAH SWASTA JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .

iaitu daripada 67% kepada 87% pada akhir tahun 2012.1. Memandangkan kepentingan pendidikan prasekolah dan keupayaan negara meningkatkan kadar enrolmen.2 Guru-guru prasekolah perlu mengikuti satu bentuk kursus formal bagi melayakkan mereka mengajar di prasekolah . 2.1 Penglibatan pihak swasta dalam pendidikan prasekolah adalah amat penting dan bermakna serta memberi impak yang besar dalam menjayakan matlamat NKRA . pendidikan prasekolah telah dijadikan fokus utama di bawah National Key Result Areas (NKRA). pedagogi dan pengetahuan melalui penggunaan modul yang telah digubal khas oleh BPG dengan kerjasama IPG berlandaskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) .3 Kursus ini dapat meningkatkan kualiti profesionalisme guru prasekolah terutamanya dari aspek kemahiran. 10 . kadar enrolmen prasekolah dalam kalangan kanak-kanak berumur empat dan lima tahun hanyalah sekitar 67%.0 MATLAMAT Kursus 3 minggu ini untuk melatih guru prasekolah swasta.0 LATAR BELAKANG Pendidikan awal merupakan tempoh kritikal yang menjadi penentu kepada perkembangan minda dan pencapaian kanak-kanak pada masa hadapan. Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Index. KPI) Sub NKRA Prasekolah mensasarkan peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20%. Pada masa ini. Salah satu daripada strategi ini ialah memberikan latihan secara formal kepada guru prasekolah swasta dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). 2. 2. Ini adalah kerana : 2. Kerajaan juga telah melaksanakan beberapa strategi terpilih untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. dan JPNIN dilihat sebagai satu agenda yang sangat penting dalam usaha mencapai kualiti dalam pelaksanaan program pendidikan Prasekolah.

Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA).3.1 Kolaborasi dan Speksifikasi Tugas Bil 1 Jabatan Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia     Spesifikasi Tugas Mewakili KPM dalam Makmal NKRA Melaksanakan dasar untuk mencapai KPI ke arah peningkatan 20% akses ke Prasekolah Memantau pelaksanaan program Menyedia peserta kursus Membina modul latihan Memilih dan melantik Penyedia Latihan Menguruskan bayaran kepada Penyedia Latihan Menyediakan jadual perlaksanaan program Mengeluarkan sijil kepada peserta Membantu BPG membina modul latihan Menjadi jurulatih utama dan fasilitator program Menjalankan latihan kepada jurulatih utama negeri (JU) Menganggotai panel penggubalan modul latihan dan bahan kursus Melaksanakan pentaksiran dan penilaian kursus Bertindak sebagai Urusetia program latihan Menentukan peserta yang berkelayakan Menguruskan bajet pelaksanaan program 2 Bahagian Pendidikan Guru      3 Institut Pendidikan Guru      4 Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas)      5 Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pengurusan Akademik) Memilih jurulatih utama negeri yang berkelayakan untuk menghadiri kursus Training of Trainers (TOT) Mengagihkan jurulatih utama negeri sebagai tenaga pengajar Menentukan peserta berkelayakan yang sedang mengajar di prasekolah JPNIN 5 Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional  11 . Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG). Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). 3.0 PELAKSANAAN Program latihan guru prasekolah swasta dan JPNIN ini dirancang dan dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Jurulatih Utama Negeri ditentukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pengurusan Akademik). Antara kepelbagaian teknik yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Tunjuk cara Main peranan Electronic search Sumbang saran Seminar Bengkel Forum Pengajaran melalui modul Pengajaran akses kendiri Video conferencing Pengajaran mikro Pengajaran berbantukan komputer ( CAI ) Pembelajaran rakan sebaya Internet E-mel 12 . 3.3.2 Pemilihan Jurulatih Pemilihan Jurulatih Utama IPG ditentukan oleh BPG berasaskan kelayakan dan pengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.3 Sistem Penyampaian Program Latihan Sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip andragogi dengan mengambil kira keperluan pembelajaran peserta dewasa.

e) Menduduki peperiksaan program latihan.3. b) Etika berpakaian perlu dipatuhi.4 Peraturan Program Latihan a) Kehadiran 100%.0 KURIKULUM LATIHAN Kurikulum Latihan dilaksanakan melalui interaksi bersemuka dan modul latihan berdasarkan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Input-input yang disampaikan kepada guru prasekolah mengikut agihan jam seperti berikut: 13 . d) Mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak urusetia dari semasa ke semasa. c) Melaksanakan semua tugasan sepanjang tempoh program latihan. 4. Sebarang ketidakhadiran perlu mendapat kelulusan pihak urusetia.

Menghuraikan kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ). kognitif. emosi.1 1. sosial dan perkembangan kerohanian dan moral. v.0 PENGENALAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 1 KREDIT .3 2 jam 2 jam 7 jam _______ 15 jam 1. Mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. perkembangan pendidikan prasekolah termasuk hak asasi kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 dan akta yang berkaitan.4 1. iii. falsafah dan matlamat prasekolah Falsafah dan Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-kanak Hak Asasi kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak 1989 dan Akta 308 serta akta 550 Konsep dan prinsip ABP dalam perkembangan awal Kanak-kanak Aspek perkembangan kanak-kanak 2 jam 2 jam 1. ii. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini peserta dapat: i. TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 1.UNIT 1. iv.2 Perkembangan pendidikan. Unit ini juga merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak yang meliputi perkembangan fizikal. bahasa.15 JAM Sinopsis Unit ini memberi pendedahan tentang konsep asas pendidikan awal kanak-kanak yang meliputi falsafah dan matlamat prasekolah. Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Prasekolah berpandukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan Membuat refleksi kendiri untuk penembahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. falsafah serta pandangan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak.5 14 . Menjelaskan sejarah perkembangan falsafah pendidikan awal kanak-kanak.

2. fizikal dan estetika. Unit ini juga akan didedahkan dengan penyediaan rancangan pengajaran serta aspek yang berkaitan dengan pentaksiran. Tunjang Komunikasi 2. ii.2.3.5.2 Perancangan Pembinaan indikator/ item dalam instrumen 3 jam 4 jam _____ Jumlah 45 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 6 jam 5 jam 3 jam 15 . Tunjang Sains dan Teknologi 2.UNIT 2.2.1 2. iii. Sikap dan Nilai 2.4. Tunjang kemanusiaan 2. sikap dan nilai. ketrampilan diri. Menjelaskan konsep dan fokus utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Merancang dan mengaplikasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan tunjang-tunjang pembelajaran dalam KSPK Mengenal pasti dan mengaplikasi kemahiran . sains teknologi. Tunjang Fizikal dan Estetika 2. pendekatan dan teknik yang sesuai dalam pelaksanaan pengajaran mikro dan Mengenal pasti proses pelaksanaan pentaksiran dalam pendidikan awal kanakkanak. Tunjang Kerohanian. kerohanian.0 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 3 KREDIT .2.2. TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 2.4. kemanusiaan.7 Penyepaduan tunjang dalam modul bertema 2.2.2.1.4 Perancangan rancangan pengajaran Pentaksiran 2.3 2.2 Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang-tunjang KSPK 2.6.4.45 JAM Sinopsis Unit ini mendedahkan tentang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang meliputi semua tunjang seperti tunjang komunikasi.1 2.2. iv. Hasil Pembelajaran: Pada akhir unit ini peserta dapat: i. Tunjang Ketrampilan Diri– Perkembangan Sosioemosi 2.

Hasil Pembelajaran: Pada akhir unit ini peserta dapat: i.3 10 jam _______ 30 jam 16 . Unit ini juga memberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan teknik pengajaran yang boleh digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas.0 PENDEKATAN DAN TEKNIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 2 KREDIT .2 18 jam 3. dan menggunakan pendekatan dan teknik pengajaran pembelajaran terkini dalam pendidikan awal kanak-kanak. menerangkan pendekatan belajar melalui bermain. ii.30 JAM Sinopsis: Unit ini mendedahkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. bersepadu dan pendekatan projek dalam pengajaran.pembelajaran pendidikan awal kanakkanak.UNIT 3. TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 3. menghuraikan konsep dan prinsip pengajaran pendidikan awal kanak-kanak. iii.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2 jam 3. bertema.

17 .6. Kerjasama semua pihak amat diperlukan agar keselarasan dapat dibina walau pun berbeza lokasi operasinya.0 Penutup Buku panduan program latihan 3 minggu guru prasekolah swasta dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah dibina untuk dijadikan panduan kepada semua yang terlibat dengan program ini.0 Pensijilan Peserta program latihan ini akan diberikan sijil tamat kursus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut:i) ii) iii) iv) Kehadiran 100% Melengkapkan kerja kursus dengan sempurna Menduduki peperiksaan Mencapai markah lulus sekurang-kurangnya 50% 7. Semoga kita sama-sama dapat membantu negara dalam pendidikan kanak-kanak yang berkualiti. Dengan adanya panduan ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan kursus dengan berkesan dan lebih berfokus.

4th ed. & Barbour.H: Merill Pub. Rohaty Mohd. C. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. An Introduction.A.& Jenkins. N. Chesla. E.(1977) Cognition In Early Childhood Education: A Historical Perspective. K. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1976) Enhancement Of Growth and For Young Children. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. & Williams.T. Child Development (6th Ed. O. & Malic..F. K. R. (1995). Introduction to early childhood education. Prentice Hall. A. NY: Allyn & Bacon. & Diffily. Colombus: Merill Publishing. L.MA: Allyn & Bacon. B. Introduction to Early Childhood Education. NY: Thomson Delmar Learning Bergstrom. (2002).. Gordon. (2004). Early childhood education today. F. J. E. L. B. N. Toronto: Merill Pub. Pusat Perkembangan Kurikulum (2009) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. M.S. Morrison. Puckett.B (2004). In Spudek. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. J. G. M. Eliasom.). A. Ed. Kuala Lumpur: PTS. Berk.). Seefeldt. (1995). Understanding Child Development (6th ed. (2004).M. & Walberg. & Olson. Columbus. Early Childhood Education Teacher. (2002). B. NY: Thomson Delmar Learning. eds Early Childhood Education Rujukan Tambahan Brewer. (6 th ed). Margosian. NY: Thomson Delmar Learning Essa. PPK Charlesworth.J. H.RUJUKAN Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. D. (2003). Biber. C.Y : Thomson Delmar Learning 18 . NY: Thomson Delmar Learning. R. E. Tadika Berkualiti. J. Rahman (2005).. L. (1990) Early childhood education. (1989). Majzub & abu Bakar Nordin. Pendidikan prasekolah. 2nd.Inc.

TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 .

1 Pendidikan Awal KanakKanak 1.Friedrich W.Imam Al Ghazali . Akta 308 dan Akta 550 TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 1.5 Hak Asasi Kanak-Kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanakkanak 1989.Headstart  Dalam Negara  Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak dalam Negara .4 Perkembangan Pendidikan Prasekolah 1.Selepas merdeka 1.3 Falsafah dan Pandangan Tokoh-Tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak Falsafah dan Pandangan Tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Tokoh Barat . Froebel .Sebelum merdeka .2 Falsafah dan Matlamat Prasekolah Perkembangan Pendidikan Prasekolah  Luar Negara .TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan Awal Kanak-Kanak TOPIK 1  Konsep Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Konsep Pendidikan Prasekolah di Malaysia. Hak Asasi Kanak-Kanak  Konvensyen Hak Kanakkanak 1989  Pandangan Islam  Akta 308 dan Akta 550 Falsafah dan Matlamat Prasekolah  Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Falsafah Pendidikan Prasekolah  Matlamat Pendidikan Prasekolah Objektif Pendidikan Prasekolah 1.Ibnu Khaldun PETA MINDA TOPIK 1 : FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 20 .Maria Montessori  Tokoh Islam .

pendidikan awal kanak-kanak merujuk kepada segala program pendidikan yang memberi layanan.FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 1.s. home and institution kindergartens and primary school and recreational program”. Pada masa ini mereka berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan awal kanak-kanak Konsep Awal kanakkanak Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Konsep Pendidikan Prasekolah Di Malaysia Konsep Awal kanak-kanak Takrif kanak-kanak ialah seseorang yang di bawah 18 tahun. Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mengikut „ The National Association for The Education of Young Children (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial.………Early childhood program provide services for children from birth through age eight in part day and full day group programs in centers. (Morrison. 24) 21 . Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak. m. asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur lapan tahun: “The term early childhood refers to the period from birth to age eight. Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak dari masa lahir hingga ke umur lapan tahun.

2 FALSAFAH DAN MATLAMAT PRASEKOLAH Falsafah Dan Matlamat Prasekolah Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Prasekolah Matlamat Pendidikan Prasekolah Objektif Pendidikan Prasekolah FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Prasekolah Annex. Peringkat kedua Prasekolah atau Tadika untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal.Konsep Pendidikan Prasekolah Di Malaysia Konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah mengikut dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak. berakhlak mulia. 22 . Tadika adalah sebenarnya akronim untuk Taman Didikan Kanak-kanak.Projek prasekolah percubaan yg dijalankan oleh Kem. berketrampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mengikut Akta 550 . Untuk Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Perpaduan. Peringkat pertama Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska untuk kanak-kanak yang bawah 4 tahun. rohani. 1. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan Negara”. Pelajaran Malaysia di sekolah-sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dimulakan pada taun 1992. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. mereka menamakan program awal kanak-kanak mereka sebagai Taman Bimbingan Kanak-kanak atau pun Tabika secara ringkas.

OBJEKTIF KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut . v. vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan Intelek : i. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikir asas. iv. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. iv. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. kreatif dan bermakna. emosi. MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 (KSPK). ii.FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan untuk menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. rohani. Mempunyai tubuh badab yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas ( Kemahiran Motor Halus Dan Motor Kasar) Emosi : i. i. vi. vii. Jasmani . Berkomunikasi dengan baik (membaca. vi. viii. v. iii. iii. v. ii. kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid 23 . ii. iv. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. iii.

iaitu tokoh pengasas Barat dan tokoh pengasas Islam. Imam Al-Ghazali Ibnu Khaldun 1. Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya Rohani : i. Menyuarakan pandangan dan perasaan.3. Pada tahun 1837. Bekerjasama dengan orang lain. Beliau 24 FRIEDRICH FROEBEL . Berkebolehan berkomunikasi yang mantap. 1. beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan “Kindergarten”. Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan juga rakan sebaya. x.ix. Mereka yang lebih terkenal di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak adalah seperti.3 FALSAFAH DAN PANDANGAN TOKOH-TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK. Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Beliau digelar sebagai “Bapa Tadika”. ii.KANAK Terdapat pelbagai falsafah dan pandangan dari tokoh-tokoh bagi mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. iii. Sosial : i.  Tokoh-tokoh Pengasas Barat. Friedrich Froebel Maria Montessori  Tokoh-tokoh Pengasas Islam. ii. Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada 2 mazhab. iv.1 TOKOH-TOKOH BARAT a) FRIEDRICH FROEBEL (1782 – 1852) Seorang tokoh pendidikan dari Jerman.

7. 2. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. fizikal dan sosial kanak-kanak. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. 5. Ia perlu diberi kebebasan. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. saiz dan warna. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. 4. Menurut beliau. 6. Oleh itu kanakkanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah: 1. binatang dan gambar-gambar. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. 9. bunyi-bunyian dan objekobjek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. 25 . 3. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental.adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. 8. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak.

disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut beliau. minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Beliau menekankan disiplin diri adalah penting bagi kanak-kanak. i. Beliau mengutamakan dan latihan daya penglihatan. fizikal. Antaranya adalah konsep berikut. 12. pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan intelek. Pada tahun 1899. persekitaran yang terancang. 26 . emosi dan rohani. Minda yang mudah menyerap (Absorbent mind) Menurut Montessori. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain. b) MARIA MONTESSORI (1870 – 1952) terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. bagi MARIA MONTESSORI pendengaran sentuhan yang bertujuan membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanakkanak dan haknya. Oleh itu. 11.10. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. sosial. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. kemahiran hidup.

kemahiran menulis dan membaca.ii. iv. kemahiran memerhati dan meneliti. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. Mengikut Montessori. keseimbangan pergerakan. konsep Matematik. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. penumpuan perhatian. v. kemahiran bahasa. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. 27 . Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada segi. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. kebiasaan dengan seni kreatif. iii. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. pemahaman berkenaan alam semulajadi. Persekitaran yang tersedia (Prepared Environment) Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Didikan diri (Autoeducation) Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai. kesedaran berkenaan susunan dan peraturan. pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. Bahan pembelajaran (Learning materials) Guru hanya menunjuk ajar cara yang “betul” bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. Tempoh sensitive (Sensitive periods) Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal.

5. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. 10. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak-kanak. dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa.  Pentingnya disiplin diri 28 . terdapat beberapa prinsip dalam kaedah Montessori iaitu berdasarkan kepercayaan beliau terhadap pendidikan awal kanakkanak. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan “betul diri”. Antaranya ialah:  Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanakkanak. 2.Menurut falsafah Montessori.  Konsep kebebasan  Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar  Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh  Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. 1. 6. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat dan konsep tertentu. Bagi mencapai matlamat ini. 9. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri. 7. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. 4. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak. 8. 3.

Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak  Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.  Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak.3. beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah. 29 IMAM Al-GHAZALI .  Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga. adab makan minum. Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. tidak berbohong. adab sopan. merendah diri.  Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia. Pada tahun 489 hijrah. bersederhana dalam perlakuan. Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah.2 TOKOH-TOKOH ISLAM a) IMAM Al-GHAZALI Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. jangan biasakan mereka bersenang-senang. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.  Bersikap tegas dengan kanak-kanak. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. mencuci badan.  Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka. Pandangan dan idea-idea beliau:  Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.  Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. berwuduk dan bersembahyang. 1.

pengukuhan. Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar.Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak.Mengadakan latih tubi . .Berperingkat-peringkat . Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: .tidak mahu belajar .Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar. pemerhatian. .Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka.  Nasihat beliau kepada guru supaya: . IBNU KHALDUN Pendapat beliau pada peringkat permulaan:   Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.mencerca pengajaran yang diberi 30 . b) IBNU KHALDUN Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik. .Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka.Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik. Ini boleh menyebabkan mereka: . Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat: .Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar  Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.Menggunakan benda-benda maujud . . perbezaan individu dan latihan. berusaha. motivasi.

 Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir. Di Amerika Syarikat. 1. Prasekolah pertama didirikan pada tahun1850 oleh Carl Schruz dan seterusnya pada tahun 1860. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang.  Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka. Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya.   Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. hukum dan lain-lain. Mulailah dengan menulis dan membaca. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak tadika di dunia iaitu di Negeri Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud 31 . Elizabert Peabody membuka tadika di Boston.   Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. pembohong. Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Daerah Scotland dan diberi nama “The Infant School”. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas. berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar.Froebel adalah orang pertama mendirikan “Garden of Children”. kemudian kaitkan dengan makna.4 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH Perkembangan Pendidikan Prasekolah Di Luar Negara. Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan.

Manakala di Malaysia. Tahun 1972 Maktab Perguruan Ilmu Khas. Manggis dan Kg. Singapura dan Thailand sahaja. Pada tahun 1900an. KEMAS telah membuka Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) adalah selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan mendapatkan khidmat nasihat Universiti Malaya. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Kg. Perkembangan Pendidikan Prasekolah di Malaysia Zaman Sebelum Merdeka 1940 an prasekolah mula dibuka oleh missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruhkan British dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan anakanak orang berada sahaja belajar di prasekolah itu. Zaman Selepas Merdeka 1969. 18 Disember 1991. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an. Pada tahun 1972.mendapat pendidikan awal. Ceras telah melatih seramai 137 orang guru-guru sekolah rendah dan guru-guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekolah. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. 1970. Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-Pekerja Malaysia bagi mendirikan prasekolah yang mirip kepada projek “Head Start” di Amerika SYarikat. Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kampung Muniady. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. Jemaah Menteri bermesyuarat untuk membincangkani program prasekolah di Malaysia dan 32 . Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang kurang beruntung dari keturunan Melayu. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan Prasekolah dan membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976). Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Di ASEAN. Sentosa. 1981. Cina dan India. KEMAS membuka 10 prasekolah contoh di kawasan luar bandar yang dikenali Tabika untuk membantu rakyat yang miskin di luar bandar Diikuti penubuhan prasekolah FELDA. Guru-guru prasekolah pula terdiri daripada bekas guru sekolah rendah yang tidak ada latihan dan pengalaman mengajar di prasekolah.

Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah. Kesan daripada mesyuarat di atas. Senarai bilangan kelas perluasan prasekolah Kementerian Pendidikan bermula tahun 2002 hingga 2007.pada 27 Januari 1992. Kementerian Pelajaran Malaysia telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah. maka Akta Pendidikan 1996. maka pada 6 Jun 2001. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Perlis Johor Pahang Sarawak Terengganu Kelantan Sabah BILANGAN KELAS 97 46 196 171 3 20 79 60 15 196 128 146 101 67 148 Pendidikan Khas 28 33 . telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BILANGAN KELAS 1131 ( sedia ada ) 100 1500 1500 1500 1500 1600 Bilangan Kelas Prasekolah Peluasan 2004 Berdasarkan Negeri: NEGERI Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Labuan W.P.P. Kesan daripada akta pendidikan prasekolah.

1. mengikut mana-mana yang berkenaan. penjaga di sisi undang-undang. 5 HAK ASASI KANAK-KANAK Kanak-kanak mudah dipengaruhi. 2. Negara-Negara Pihak mengiktirafkan bahawa tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Negara-Negara memastikan Pihak hendaklah prinsip menggunakan bahawa usaha terbaik ibu mereka untuk pengiktirafan kedua-dua bapa mempunyai tanggungjawab bersama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. 34 . dan Negara mempunyai obligasi untuk memastikan kewujudan dan perkembangan kanak-kanak itu. kepentingan hormat kepada nilai-nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak. PERKARA 18 1. Kepentingan terbaik kanak-kanak akan menjadi perhatian asas. Berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak yang telah diterima pakai oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada 20 November 1989 mengandungi Perkara 1 hingga Perkara 54. Kewujudan dan perkembangan Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. memerlukan jagaan dan perlindungan khas terutamanya perlindungan oleh keluarga. Negara-Negara Pihak hendaklah memastikan setakat yang sebanyak mungkin boleh kewujudan dan perkembangan kanak-kanak. Merupakan satu peranan yang amat penting bagi kerjasama antarabangsa dalam menjamin hak asasi kanak-kanak. Perkara 27. Di antara perkara yang berkaitan dengan hak pendidikan perkembangan kanak-kanak terkandung dalam Perkara 6. Perkara 18. Ia juga sekali lagi mengesahkan keperluan bagi Ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir. PERKARA 6 1. perlindungan undang-undang dan perlindungan yang lain kepada kanak-kanak. mempunyai tanggungjawab utama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa atau. Perkara 28 dan Perkara 29.

Kewajipan Negara ialah untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini boleh dilaksanakan. Ibu bapa (ibu bapa-ibu bapa) atau orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu mempunyai tanggungjawab utama untuk menjamin. 2. keadaan hidup yang perlu bagi perkembangan kanakkanak itu. kemoralan dan pembangunan sosial. kemudahan dan perkhidmatan bagi jagaan kanak-kanak. kerohanian. kemoralan dan sosial kanakkanak itu. kerohanian. 3. mental. Taraf hidup Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak tiap-tiap kanak-kanak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk membesarkan kanak-kanak. PERKARA 27 1. dan Negara hendaklah menyokong mereka dalam hal ini. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa kanak-kanak mempunyai taraf hidup yang mencukupi.Tanggungjawab ibu bapa 1. Tanggungjawab Negara boleh termasuk bantuan material kepada ibu bapa dan anak-anak mereka. Negara-Negara Pihak hendaklah memberi bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dan penjaga di sisi undang-undang dalam melaksanakan tanggungjawab pembesaran anak mereka dan hendaklah memastikan perkembangan institusi. Bagi maksud menjamin dan menggalakkan hak yang dinyatakan dalam Konvensyen ini. 35 . mental. Negara hendaklah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dalam pembesaran anak. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan bahawa kanak-kanak kepada ibu bapa yang bekerja berhak mendapat faedah daripada perkhidmatan dan kemudahan jagaan anak yang mereka layak. mengikut kebolehan dan keupayaan kewangan mereka. 2.

(e) Mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan kehadiran secara tetap di sekolah dan mengurangkan kadar keciciran. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk menjamin supaya mendapat kembali nafkah untuk kanak-kanak daripada ibu bapa atau orang lain yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu. jika orang yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu tinggal dalam Negara yang berlainan daripada negara kanak-kanak itu. Negara-Negara Pihak. termasuk pendidikan am dan vokasional. baik dalam Negara Pihak dan dari luar negeri. memperuntukkan bantuan material dan program sokongan. Negara-Negara Pihak hendaklah menggalakkan kesertaan dalam perjanjian atarabangsa atau pembuatan perjanjian sedemikian. serta membuat perkiraan lain yang sewajarnya. (d) Menjadikan maklumat pendidikan dan vokasional dan bimbingan diadakan dan terbuka kepada semua kanak-kanak. mereka hendaklah. mengikut keadaan negara dan mengikut kemampuan mereka. (c) Menjadikan pendidkkan tinggi kepada semua atas dasar keupayaan melalui tiap-tiap cara yang sewajarnya. Secara khususnya. 4. PERKARA 28 1. hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk membantu ibu bapa dan orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu untuk melaksanakan hak ini dan hendaklah. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak kanak-kanak kepada pendidikan. (b) Menggalakkan perkembangan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk. dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara berperingkat-peringkat dan atas dasar peluang yang sama. dan mengambil langkah yang sewajarnya seperti memperkenalkan pendidikan percuma dan menawarkan bantuan kewangan jika diperlukan. secara khususnya: (a) Menjadikan pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua. 36 . terutamanya berhubungan dengan pemakanan.3. mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada tiap-tiap kanak-kanak. jika diperlukan. pakaian dan perumahan.

   Negara-Negara Pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada: Perkembangan personaliti. kebangsaan dan agama dan orang yang asal usulnya penduduk asli. dalam semangat persefahaman.Pendidikan Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan. keamanan. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak itu. Perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak. bakat. 3. menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan.  Penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas. dan persahabatan di kalangan semua orang. negara yang daripadanya dia berasal. bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu. 37 . bahasa dan nilainya sendiri. dan bagi prinsipprinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi. kumpulan etnik. dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. identiti kebudayaan. Dalam hal ini. dan kewajipan Negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini. khususnya dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan akses kepada pengetahuan saintifik dan teknik dan kaedah pengajaran yang moden. 2. Negara-Negara Pihak hendaklah mempromosikan dan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam perkara yang berhubungan dengan pendidikan. toleransi.  Perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi. kesamaan jantina. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa disiplin sekolah ditadbirkan mengikut cara yang selaras dengan kemuliaan kanak-kanak dan dengan menepati Konvensyen ini. PERKARA 29 1. perhatian yang khusus hendaklah diberikan kepada keperluan negara-negara membangun. dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri.

bahasa dan nilainya sendiri. Pendidikan hendaklah menyediakan kanak-kanak itu untuk kehidupan dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas dan memupuk rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak.Matlamat pendidikan Pendidikan hendaklah mempunyai matlamat untuk mengembangkan personaliti. bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. 2. identiti kebudayaan. Tiada bahagian dalam perkara ini atau perkara 28 boleh ditafsirkan sebagai mengganggu kebebasan individu dan badan untuk mewujudkan dan mengarahkan institusi pendidikan tertakluk sentiasa kepada pematuhan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam perenggan 1 perkara ini dan kepada keperluan bahawa pendidikan diberikan di institusi sedemikian hendaklah mematuhi standard minimum yang ditetapkan oleh Negara. dan bagi latar belakang kebudayaan dan nilai orang lain. 38 .

… TOPIK 2 ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .

3 Kecerdasan Pelbagai ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAKKANAK 2.1 Konsep Perkembangan Awal kanak-kanak TOPIK 2 2.TOPIK 2 ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Perkembangan Awal kanakkanak  Konsep semulajadi lawan pemupukan  Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Aspek perkembangan kanak-kanak Kecerdasan Pelbagai   Konsep Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai        Perkembangan fizikal Perkembangan Kognitif Perkembangan Bahasa Perkembangan Emosi Perkembangan social Perkembangan Kreativiti Perkembangan Moral & Kerohanian 2.2 Aspek perkembangan kanak-kanak PETA MINDA TOPIK 2 : ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 40 .

ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2.1 • • • • • KONSEP PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Pertumbuhan Merujuk kepada perubahan fizikal dan struktur badan secara kuantitatif Akan terhenti atau mengalami sedikit perubahan pada tahap kematangan Suatu proses yang lengkap dan sempurna : dapat diukur dengan nyata. Cth: hayat manusia 1 bulan – 65 tahun Mengikut corak tertentu yang berdasarkan proses kematangan yang dialami. Cth: bayi baru lahir (berbaring) ke bayi 7 bulan (duduk) Struktur mendahului fungsi – struktur sesuatu kumpulan otot menjadi lengkap sebelum digunakan sepenuhnya. Cth: bayi otot terbina dahulu sebelum berguna untuk duduk Konsep Perkembangan Proses perubahan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran secara kualitatif Berlaku secara berterusan hasil daripada pengalaman dan pembelajaran Suatu perubahan yang sistematik dan berterusan dalam diri individu sejak azali (rahim ibu) sehingga kematian Semua kanak-kanak mengikut corak perkembangan yang sama – satu peringkat ke peringkat seterusnya Prinsip perkembangan kanak-kanak berlaku secara berperingkat. Cth: bayikanak2  remajadewasa Proses Prinsip perkembangan bersifat berterusan- kadar perkembangan kanak-kanak tidak sama seperti kadar Prinsip perkembangan orang dewasa Prinsip perkembangan banyak dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran : amalan pemakanan, keluarga dll Prinsip perkembangan berlaku mengikut kadar berlainan – perkembangan intelektual kanak-kanak berkadar lebih cepat berbanding fizikal Prinsip perkembangan bahagian-bahagian anggota tubuh badan adalah organisma antara satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan organisma – berlaku secara serentak & seimbang. Cth; cubit peha kanan, peha kiri terasa sakit

• • • • • • • • •

41

Perkembangan sosial (Perubahan dalam berhubung Dengan orang lain)

Perkembangan rohani (Berkaitan Ketuhanan)

Jenis-jenis Perkembangan
Perkembangan Emosi ( perubahan personaliti individu)

Perkembangan Kognitif (perubahan Pemikiran
Perkembanga n fizikal (perubahan tubuh)

2.1.1 Konsep semulajadi lawan pemupukan (Nature vs nurture)      Ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak Ciri-ciri seperti : warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain. Diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak Boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental Menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tak pandai.

Faktor Kebakaan 1. Kromosom Bahan kimia heliks dubel bergelang panjang dan nipis Terdapat dalam nukleus setiap sel Mengandungi butir-butir halus yang menentukan kesemua sifat jasmani Sel badan manusia mengandungi 46 kromosom Ovum perempuan mengandungi kromosom XX  Sperma lelaki mengandungi kromosom XY  Jika ovum disenyawakan oleh kromosom XY, bayi lelaki akan dilahirkan  Jika ovum disenyawakan oleh kromosom XX, bayi perempuan dilahirkan 2. Gen o

-

Gen perkembangan yang membawa maklumat baka atau sifat yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi o Terdiri daripada DNA (deoksiribonuleik) o DNA mengandungi fosfat, 4 asid iaitu adenin, guanin, timina dan sitosin o Bayi yang dilahir menerima separuh gen ibu dan separuh daripada bapa Gen dominan : gen yang mempunyai sifat yang kuat Gen resesif : gen yang mempunyai sifat yang lemah

42

Faktor Pemupukan - Segala benda yang ada di sekeliling unit-unit kebakaan - Segala kuasa luar nyata yang kompleks yang boleh mempengaruhi tingkah laku individu - Antaranya:Usia ibu yang mengandung Kesihatan ibu Amalan pemakanan Ketenangan mental dan emosi Kebersihan Riadah Pengambilan ubat atau dadah Pengambilan alkohol Cara gaya hidup ibu bapa Kesan X-ray Faktor Rh darah Doa dari ibu bapa

2.1.2 Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak (ABP) • Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sesuatu domain kognitif afektif dan psikomotor. - Guru perlu merancang pengalaman pembalajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum bermakna dan bersepadu Perkembangan berlaku mengikut urutan. - Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran, pengetahuan dan kebolehan murid dari yang mudah kepada yang mencabar Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi minat, keperluan, kekuatan, personaliti, emosi, daya pembelajaran, pengalaman dan latar belakang keluarga. - Guru menerima keadaan murid ini seadanya dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka Perkembangan adalah berterusan. - Guru peka akan pengalaman sedia ada murid dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran yang bermakna Perkembangan adalah berperingkat-peringkat. - Guru perlu menyediakan aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang sebenar menggunakan pelbagai media kepada yang lebih kompleks. Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran. – Guru harus mempelajari dan memahami sosio-budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran murid dan menyediakan aktiviti yang menyuburkan potensi murid ke peringkat optimum. • Kanak-kanak adalah pelajar aktif. - Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. Konsep main penting kepada murid - Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep belajar melalui bermain sambil untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat optimum.

• •

43

2 ASPEK PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 2.2.cara menilai perkembangan .menyesuaikan kurikulum dengan kebolehan murid . . kewujudan tanda-tanda kematangan fizikal serta perubahan dalam keupayaan motor dan sebagainya Dua aspek penting – pertumbuhan dan perkembangan motor Rentak perkembangan berubah-ubah dalam 4 peringkat: – Peringkat perkembangan yang pesat (Pralahir hingga 2 tahun) – Peringkat pertumbuhan yang lambat (2 hingga 12 tahun) – Peringkat pertumbuhan yang pesat (12 hingga 18 tahun) – Pertumbuhan yang lambat atau tertentu apabila dewasa. kesihatan dan keselamatan murid.Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan meransang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajarannya. . Perkembangan fizikal merangkumi pertumbuhan anggota badan dan organ-organ. Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Ia melibatkan kuantiti dari segi berat. Perkembangan Proximodistal .Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai /dilalui. .murid yang diajar . 2. gerakbalas fisiologi.keperluan dan minat .Guru perlu mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa Untuk menggunakan ABP dalam pelaksanaan kurikulum guru perlu faham tentang : .kandungan kurikulum dan apa yang perlu diajar.Guru harus memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan.bila hendak mengajar .Perkembangan bermula daripada bahagian yang terdekat dengan tubuh badan ke perhujung anggota. .1 Perkembangan Fizikal       Perkembangan kanak-kanak dari bayi hingga prasekolah merupakan satu proses pertumbuhan fizikal yang berlaku secara berperingkat. tinggi dan pertumbuhan otot-otot motor.• • • • Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar.Perkembangan bermula daripada kepala ke paras pinggang dan kaki. Jenis Saiz Badan    44 . Perkembangan Cephalocaudal . Walaupun umur kanak-kanak sama tetapi pertumbuhan dan perkembangan berbeza. Mereka rasa selamat. Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran. . dihargai apabila keperluan dipenuhi.latar belakang dan sosio-budaya murid.

3 tahun Perkembangan . berjalan mengundur & berjengket Memegang barangan Melompat dgn bertukar2 kaki Menunggang basikal 2 roda Berkasut roda Melontar dgn agak tepat Menangkap bola dgn tangan Membuat balik kuang Bermain dgn permainan yg memerlukan kemahiran fizikal Perkembangn otot kecil meningkat Koordinasi mata & tangan berkembang Kwsn otot mula meningkat Mula kehilangan gigi Kanan @ kidal Kemahiran fizikal menjadi penting dlm konsep kendiri Tahap tenaga tinggi Kadar tumbesaran perlahan Kawasan otot kecil baik Gigi kekal tumbuh Susuk tubuh dan struktr wajah berubah 7 – 8 tahun 45 .Menggenggam & melepaskan objek 3 – 4 tahun - 5 – 6 tahun - Kemahiran fizikal meningkat Menunggang basikal roda tiga.saiz tubuh kecil kurus dan tinggi. menukar2 langkah.Duduk & merangkak. turun naik tangga. memanjat peralatan padang permainan.Kemahiran pergerakan kecil berkembang spt boleh mengumpul & mengutip objek kecil . pakaian dipakai & ditanggalkan sendiri Menangkap bola dgn tangan dikeluarkan.Menggunakan sudu & garfu utk makan .3 jenis bentuk badan: • • • Ektomorf . melompat dgn 2 kaki terangkat.belajar & mula berlari . berlari.tubuh badan pejal & berisi (penambahan otot.Kemahiran fizikal berkembang dgn pantas . kadar perkembangan fizikal agak lambat dan kadar penambahan tinggi memakan masa yang lebih panjang. berjalan sepanjang palang seimbang. Mesomorf .berak badan perkembangan fizikal yang lain turut berlaku dengan lebih cepat pada setiap peringkat umur) Endomorf –tubuh badan lebih bulat dan mengandungi lebih banyak lemak Corak Perkembangan Fizikal Kanak-kanak Umur 0 .

2. penyerapan (asimilation).    Jean Piaget Ahli psikologi Swiss & salah seorang penyelidik yang berpengaruh dalam bidang pembangunan psikologi abad ke 20. sebaliknya kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya.   kanak-kanak akan melalui peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza Persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Skema • • • Skema = pra konsep tentang sesuatu objek melalui pengalaman yg dilaluinya hari demi hari. mungkin tidak tepat Skema bermaksud satu struktur kognitif Skemata bermaksud lebih dari satu struktur kognitif 46 . melalui aktiviti penerokaan. yang melihat lebih kepada interaksi sosial (social interaction) yang merupakan sumber utama kognitif dan tingkah laku. Pandangan Piaget selalunya dibandingkan dengan Lev Vygotsky (1896-1934).2 Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif Teori-teori Asas Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif melalui bahan manipulatif Teori. dan keseimbangan.Teori Asas Perkembangan Kognitif i.2. akomodasi (accomodation). Awalnya bergiat dalam bidang biologi dan falsafah serta menggelarkan dirinya sebagai ahli epistemologi genetik. 4 konsep pemerolehan maklumat dan pengalaman baru mengikut teori piaget iaitu skema (schema).

Asimilasi berlaku sepanjang masa Kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman.• • • Kanak-kanak membina skemata hari demi hari Skemata berubah dan bertambah melalui proses adaptasi (asimilasi dan akomodasi) Contoh: Fatin melihat arnab. kecil) Asimilasi • • Asimilasi : Proses memasukkan maklumat ke dalam skemata sediaada. skema kucing dan skema utk arnab Contoh lain: bola dan belon. makan karot. saya akan mengingat yang baju itu berwarna biru gelap atau biru cair. ayam dan itik. Akomodasi • • • • • Akomodasi = mengubahsuai skema sedia ada untuk memahami maklumat baru Contoh atas: Bapa terdengar Fatin menyebut kucing apabila melihat arnab. Perimbangan • • Maklumat baru yang berjaya diserap oleh kanak-kanak menunjukkan tahap Keseimbangan tercapai. bapa membetulkannya. Sebaliknya jika ia tidak dapat diserap. Tengok dia melompat. maka maklumat Itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. merupakan proses kognitif yang menyatukan maklumat-maklumat baru atau Pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. • Contoh: Apabila saya mengatakan baju anda berwarna biru. Fatin akan membina skema: arnab = anak kucing (lembut. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Fatin mendapat maklumat baru Fatin mengubahsuai struktur kognitifnya kepada 2 skemata. 47 . tidak mengiau. anak kucing. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan.

• • • • • • • Juga dikenali sebagai deria motor Bayi banyak menggunakan deria dan kebolehan motor (pergerakan) Mula-mula tidak ada “kewujudan objek” sehingga boleh menguasai konsep kewujudan objek.Peringkat Perkembangan Mengikut Tahap Peringkat Sensorimotor (0-2 tahun). Boleh mengkelas dan menyusun Menyelesaikan masalah dalam bentuk logik sempurna. • • • • Perkembangan bahasa dan pemikiran simbolik awal Logik 1 hala: tiada konsep pemuliharaan & tidak berfikir berbalik.ingatan dan pemikiran bermula – kekekalan objek. Egosentrik: Monolog kolektif Kanak-kanak mula menggunakan keupayaan mereka berfikir secara simbolik (menggunakan perkataan semasa bertutur) tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan • Tidak mampu menguasai konsep pengekalan Peringkat Operasi Konkrit (7-11 Tahun) • • • • Memahami berfikiran berbalik (Reversibility). Memahami konsep pemuliharaan. Daripada aksi refleks kepada aktiviti berulang-ulang ke aktiviti bermatlamat Akan membina pelbagai skemata dlm usaha memahami persekitarannya Proses peniruan. Daripada tindakan reflektif kepada tindakan bertujuan. Egosentrik remaja. Pemikiran saintifik. Peringkat Praoperasi (2-7 Tahun). ii. Prihatin kepada identiti diri dan isu sosial. Peringkat Operasi Formal (12 Tahun Ke Atas) • • • • Menyelesaikan masalah abstrak dengan logik. • Vygotsky Percaya bahawa perkembangan kognitif berlaku dalam persekitaran sosiobudaya 48 .

• • • Kebanyakan daripada kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. 49 . orang dewasa lain. faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan bagaimana seseorang individu berfikir adalah berdasarkan sejarah masyarakatnya dan pengalamannya dalam masyarakat itu.  Sebenarnya terdapat dua tahap perkembangan kognitif. Konsep “scaffolding”. rakan sebaya dan guru Tema teori Vygotsky ialah perkembangan kognitif berlaku dalakm konteks sosial Kemahiran kognitif kanak-kanak diperoleh melalui bimbingan orang yang lebih dewasa yang menjadi model dan menstrukturkan pengalaman pembelajaran kanakkanak • Proses bimbingan ini dikenali sebagai scalffolding. Scaffolding : sokongan sementara pada binaan. Penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada orang yang berkebolehan Tahap Perkembangan Potensi ZPD ZON OF PROXIMAL DEVELOPMENT Tahap Perkembangan Sebenar Penyelesaian masalah secara bersendirian • ZPD menjelaskan bahawa setiap individu boleh belajar dan perlu dibantu oleh orang dewasa untuk meningkat daripada kebolehan maksimum yang boleh dicapainya secara individu. Yang pertama adalah tahap yang dicapai oleh seseorang apabila dia berfungsi secara bersendirian yang dikenali sebagai tahap perkembangan sebenar (actual development) dan tahap kedua ialah paras yang lebih tinggi yang seseorang itu berpotensi mencapainya (potential development) apabila mendapat bimbingan daripada pihak yang lebih berkebolehan. Jarak di antara kedua tahap ini dikenali sebagai ”zon of proximal development”. Pelajar beransur-ansur menerima tanggungjawab dari sedikit kepada sepenuhnya ke atas pembelajaran • Pembelajaran ini berlaku dalam zone of proximal development (ZPD) Konsep Zon Perkembangan Proksimal  Menurut beliau.

. walaupun dibantu oleh orang lain jika telah mencapai kepada zon perkembangan proksima atau tertinggi.Input deria menerima rangsangan daripada persekitaran. Pengertian Metakognitif Metakognitif adalah kesedaran berfikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.Kod yang bermakna disimpan dengan teratur. .Maklumat tidak penting dilupai manakala maklumat yang bermakna dirakamkan dalam bentuk kod Penyimpanan . Dalam konteks pembelajaran.Menerima dan mengubah maklumat input deria ke dalam kod-kod yang boleh diproses oleh ingatan untuk dirakam. . Pengkodan (Peringkat Rakaman) . .Peringkat ini merujuk kepada penyimpanan dan pemilihan maklumat oleh otak. 50 .• • Kanak-kanak akan mencapai tahap pencapaian terendah mengikut kebolehannya tanpa dibantu oleh oleh orang lain.Peringkat ini merujuk lepada maklumat penting yang telah dikodkan yang diingat kembali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. • Jarak di antara tahap perkembangan sebenar dilakukan secara bersendirian dan tahap perkembangan potensi yg dicapai dgn bimbingan orang dewasa Pengertian Ingatan Ingatan ialah kebolehan manusia unutk menerima maklumat. dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar secara lebih efektif. penyimpanan dan ingatan kembali. . Terdapat 3 peringkat ingatan iaitu pengkodkan/ingatan deria.Masuk ke ingatan jangka pendek ( untuk menyelesaikan masalah). Sebaliknya dia tidak boleh mencapai tahap pencapaian yang lebih tinggi. Ingatan Kembali . memproses dan menyimpan serta mengeluarkan segala maklumat itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. mengetahui kemampuan dan gaya belajar yang dimiliki. mengetahui bagaimana untuk belajar.Masuk ingatan jangka panjang (untuk di kekalkan untuk masa yang lama).

Perkembangan Kognitif Melalui Pengunaan Bahan Manipulatif     Bahan manipulatif ialah bahan yang konkrit Bahan yang boleh dipegang dan dimanipulasikan oleh kanak-kanak Bahan yang kanak-kanak boleh gunakan secara langsung untuk bermain. Contoh: butang. bongkah. batu.Behaviourisme . manek.Navitis .Pemerolehan Bahasa . Kegunaan bahan manipulatif  Bahan manipulatif berguna untuk kanak-kanak menguasai kemahiran kognitif seperti * pengelasan * mengenal konsep ruang. * mengenal konsep nombor. menguji.Interaksionalis Peringkat Perkembangan Bahasa mengikut Umur Perkembangan Bahasa KanakKanak 51 . membina. * melakukan proses sains dan * membuat penyelesaian masalah 2.3 Perkembangan Bahasa Perkembangan Bahasa Konsep : .Perkembangan Bahasa -Pembelajaran Bahasa Teori Pemerolehan Bahasa: .Konstruktivisme .2. penutup botol dll. meneroka. membilang.

Menerusi penerokaan dan berinteraksi. Kanak-kanak yang berumur dua tahun sudah dapat memahami maksud sesuatu perkataan (Dollaghan. Liebergott & Schultz. 1998. Semasa membesar kanak-kanak mempelajari perkataan baru dengan membandingkan perkataan yang sudah diketahui oleh mereka (Bloom. 1985). Kemahiran berkomunikasi berkait rapat dengan menggunakan bahasa (kemahiran linguistik) dan kemahiran berinteraksi. lubang. Pemerolehan Bahasa   Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di persekitarannya. Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa. 1995) Perkembangan Bahasa   Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan pengalaman yang menggembirakan. 52 . Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain. Menyuk. kanakkanak dapat membina dan mengaplikasikan konsep baru.    Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum tanda pertama bahasa muncul.  Melalui perkembangan bahasa ini.   Pengalaman menggunakan bahasa secara lisan amat penting dalam mereka mengembangkan bahasa kanak-kanak. Apabila kanak-kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan menggunakan perkataan yang mewakili objek dan peristiwa di persekitaran mereka. kanak-kanak mula mengenali dunia secara simbolik dengan perantaraan bahasa yang mudah seperti tanda-tanda. objek dan perkataan.Konsep Bahasa    Bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna. Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan mengutarakan idea serta pengalamannya. kemampuan mereka berfikir dan menggambarkan dengan perkataan meningkat dan mengatasi batasan masa dan ruang.

Watson pula berpendapat bahawa semua tingkah laku manusia merupakan gerak balas terlazim.R Guthrie. Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengari. Kemahiran mendengar dan bertutur ini ditegaskan kerana kedua-dua kemahiran ini mempunyai 53 . Teori Behavioris    Teori behavioris cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara lansung atau fizikal. maka secara tidak langsung akan menjadi penguasaan atau pemerolehan bahasa. mereka cerita khayalan daripada pengalaman sendiri. dan apabila pengulangan berlaku.  Bagi golongan aliran behavioris.Pembelajaran Bahasa  Kanak-kanak belajar bahasa melalui berbagai-bagai cara.P Pavlov dan B. Mereka mendengar pertuturan daripada orang lain dan meluahkannya dengan cara tertentu. menghafal dan menghasilkan semula perkataan tersebut.B Watson. Teori Pemerolehan Bahasa 1. I. Perkataan magic ini mula diperolehi apabila kanak-kanak mula bermain dengan bahan.L Thorndike.  Golongan ini juga mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. manakala Gurhrie menyatakan bahawa rangsangan dan gerakbalas mestilah berlaku secara bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran. kanak-kanak pada peringkat prasekolah tertarik degan permainan lagu berantai. mudah. Contohnya.  Skinner pula telah mengkaji dan memperbaiki teori behavioris dengan pandangan bahawa pengukuhan adalah asas dalam proses pembelajaran dan berlaku apabila diberi ganjaran. Ganjaran dapat mendorong pengulangan. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli-ahli psikologi seperti J. Menurut Thorndike. Selepas akan mereka mempelbagaikan dan manipulasikannya dengan pelbagai keadaan.  Bunyi perkataan adalah magic kepada kanak-kanak. membina perkataan yang lucu. penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental tetapi diperoleh melalui latihan dan pengulangan. semua pemerolehan bahasa manusia berlaku melalui proses cuba jaya.F Skinner. E. E.  Teori pembentukan biasaan ini juga menekankan kemahiran lisan.

Kanak-kanak memperoleh bahasa kerana bahasa sudah terancang untuk berkembang dalam diri kanak-kanak tersebut dari segi biologis. V. Hamboldt pendukung teori ini. sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah menjadi faktor utama dalam pengguasaan bahasa. pemerhatian.  Dalam teori ini.hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis. LAD inilah yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisa bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul. 54 . menekankan kreativiti wujud dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu.  Sejak dilahirkan lagi. E. kanak-kanak telah mempunyai alat pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device – LAD) yang membolehkan kanak-kanak itu memperolehi dan menguasai bahasa yang didedahkan. Robin. Slobin. Beliau menegaskan bahawa bahasa itu dibawa sejak kanak-kanak dilahirkan dan penutur-penutur boleh menghasilkan unit-unit lingualistik yang tidak terhad bilangannya. Lakoff. pengukuhan. Teori Pembelajaran Kod Kognitif  Teori Kod Kognitif atau mentalis menganggap pemerolehan bahasa sebagai satu proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. 2. Chomsky juga berpendapat bahawa setiap manusia yang dilahirkan sudah dibekalkan dengan kebolehan untuk berbahasa apabila sampai masanya.  Beliau mengenal pasti sistem ini sebagai LAD ( Language Acquisition device ) yang bergantung kepada sel-sel dalaman selebrum korteks. Hamboldt misalnya. Lenneberg. 3. D.  Teori ini menjelaskan bahawa bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf.H.  Jean Piaget. Teori Nativisma  Chomsky mengatakan bahawa otak manusia telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa sama seperti keupayaan berjalan. Seperti Hamboldt. Chomsky dan V.

4. Selain itu aktiviti bahasa yang bermakna dan menarik membantu kanak-kanak menguasai dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa dan seterusnya dapat menggunakannya dengan fasih dan lancar.   Oleh itu kanak-kanak perlu memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul. Menurut golongan mentalis lagi. Peranan kognitif pada otak manusia inilah yang menjadikan penghasilan bahasa itu bersifat kreatif. Teori Pembelajaran Interaksionalis   Teori ini menganggap bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan dua aspek iaitu proses mental dan interaksi bahasa.  Lenneberg berpendapat bahawa sebelum kanak-kanak boleh bertutur. 55 . menegaskan ciri-ciri kesejagatan nahu bagi setiap bahasa di dunia ini mempunyai hubungan dengan kognitif.  Aliran mentalis juga. Ini membantu mereka berkomunikasi dalam masyarakat. Menurut model ini kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk lingusitik yang jelas dan tepat. seseorang itu mempunyai kecekapan ( competence ). iaitu rumus-rumus yang ada dalam mental. kanak -kanak terlebih dahulu menguasai kebolehan memahami dan membezakan bunyi-bunyi yang berlainan. dan prestasi ( performance ) yang merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan.

Peringkat Perkembangan Bahasa Mengikut Umur Umur Baru lahir – 2 bulan Perkembangan bahasa     Menangis dan senyum Lebih suka kepada suara manusia Lebih 2 – 4 bulan Bermain dengan bunyi vokal seperti ” aa-aa-aa-aa-aa” ataupun ” oo-oo-oo-oo” Mencantum bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk menghasilkan sukukata seperti i”ma-ma-ma-ma-ma” atau ”ba-ba-ba-ba” Mula menunjukkan gerak tangan. 6 – 9 bulan   9 – 12 bulan  Mencantum pertama. 2 – 4 tahun    Menyebut gabungan 3 perkataan Gemar bercakap boleh berbual dengan ayat yang lebih panjang. Mula membaca dengan sendiri. sukukata dan menghasilkan perkataan 1 – 1 1/2 tahun  Mencantumkan beberapa perkataan mudah untuk menjadi ayat yang pendek. Menghasilkan gabungan 4 – 5 perkataan. Sebutan bertambah baik Mengulang dan dapat mengubahsuai seni kata lagu ataupun pantun yang mudah. Suka menyebut perkataan yang baru dan suka menyanyi. Mula bertanya berbagai soalan. 4 – 6 tahun      56 .

Hasil daripada interaksi dengan persekitarannya dalam pelbagai konteks.Menghasilkan bunyi. tidak kira bahasa apa yang dituturkan.     peringkat menangis peringkat rengekan peringkat ajukan satu sukukata yang bermakna ( ma. dedi. kanak-kanak mula berupaya menguasai beberapa patah perkataan. Corak perkembangan fonologi pada umumnya sama bagi semua kanak-kanak. perkataan dan ayat. tata. Kemampuan di atas berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain.baba. Ini berlaku di peringkat agahan. 1) Fonologi . tetapi kemudian ia maju kepada fonem-fonem yang lebih halus dan seni perbezaan fiturnya. terutama semasa memberi makna perkataan itu. Fonologi Fonologi adalah kebolehan melahirkan bunyi. Dalam perkembangan fonologi.Memahami maksud perkataan. Pada umumnya. ayat dan cerita 2) Semantik . kanak-kanak menghasilkan bagi secara rambang. susu) Semantik Semantik ialah kebolehan memahami percakapan yang didengari. cerita 3) Sintaksis . Kanak-kanak akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. 57 . cu. Dalam perkembangan semantik. perkataan. Kanak-kanak sering membuat kesalahan. dan melahirkan semula. kemampuan tersebut merujuk kepada 4 aspek dalam penguasaan bahasa kanak-kanak iaitu. ayat. Mula-mula ia memperoleh fonem-fonem yang kasar dan ketara perbezaan fiturnya. kanak-kanak akan memepelajari konsep-konsep daripada yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula dapat menyusun perkataan mengikut tatabahasa. Penguasaan bahasa oleh kanak-kanak akan bermula dengan mamahami percakapan yang didengar dan diikuti pula dengan kebolehan bertutur.Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. bum) peringkat ajukan dua sukukata ( mama.Pembinaan struktur ayat. bayi akan mengeluarkan perkataan pertama pada usia 9 hingga 12 bulan. Menurut pakar bahasa. memahami.

abah) dan benda maujud ( bola.Perkembangan semantik kanak-kanak adalah seperti yang berikut : Umur Kebolehan Semantik 6 -12 bulan   Dapat memahami perkataan serta menunjuk objek yang dinamakan. 58 . 4-6 tahun     Berlaku cetusan perbendaharaan bahasa (10. kata bertambah 10 hingga 20 perkataan Perbendaharaan kata terdiri merangkumi perbuatan (bye. sana) dan keadaan (habis) 2 – 3 tahun     Perkembangan perbendaharaan kata diiringi dengan menyifatkan objek. Dapat memahami perkataan yang lebih abstrak seperti perasaan seperti marah ataupun sifat nama seperti comel.bye). kasut )  1½ -2 tahun memahami arahan mudah seperti ” tepuk tangan”   Perbendaharaan seminggu. Lebih banyak perbendaharaan kata (1000 perkataan ) Dapat menamakan objek atau kejadian dan mengkategorikan. Memahami dan menghafal senikata lagu ataupun puisi.000 perkataan pada hujung peringkat prasekolah ) Memahami lawak jenaka dan metafora Memahami cerita lisan atau yang dibaca dalam buku. Perbendaharaan kata bertambah 1 hingga 3 perkataan sebulan pada usia 1 tahun. tempat (mana. 1–1½ tahun  Perbendaharaan kata terdiri daripada orang ( mama.

“Adik tak buat”. Setelah meningkat pada umur lima tahun barulah kanak-kanak itu menyamai bahasa orang dewasa. kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada satu perkataan ( one word utterance) ketika berumur satu tahun dan maju kepada ujaran dua perkataan (two word utterance) ketika menjangkau umur 2 tahun. Ayat perintah/seru (imperative): “ Don’t do that. janganlah kacau. Ayat padat dan ringkas . “Here is mama”. Ayat naïf (negative) “Daddy’s not there”. 59 . jangan kacau adik “ Pembelajaran Bahasa Kedua. “Daddy’s car”.     Kanak-kanak umur satu setengah tahun boleh melakukan dengan tepat arahan mudah seperti ambilkan selipar ibu ( Go get Mummy’s slippers” ) ”Mana botol sayang ?” ( Where’s your bottle ) Kanak-kanak pada umur awal 12 hingga 18 bulan sudah boleh guna perkataan dengan intonasi yang berbeza. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berbilang kaum. Pada umur lima tahunkanak-kanak akan berupaya menghasilkan ayat pasif atau ayat yang lebih kompleks dan dapat mengenal struktur dalaman dan hubungannya dengan struktur luar. banyak menggunakan kata inti (contains word) dan kurang atau tiada langsung menggunakan kata tugas (function words). Setiap ujaran dapat merujuk bebrapa makna mengikut susunan kata atau konteks untuk menggambarkan penafian pertanyaan dan sebagainya. Mereka dapat menguasai dua bahasa ataupun lebih melalui dua proses: i) Memperolehnya secara spontan (simultaneous acquisition). Penguasaan bahasa kedua ataupun ketiga menjadi suatu kebiasaan kepada kebanyakan kanak-kanak. “Ayah belum balik”. “ This is mama’s hat. Daddy?‟ “ Janganlah. apabila kanak-kanak sering mendengar atau menggunakannya pada awal usia zaman kanakkanaknya.” (Bloom: 1976) Pada umur 18 bulan ayat dengan dua perkataan mula digunakan seperti : Ayat penyata (declarative) “My toy. “adik punya”.Sintaksis Dalam perkembangan sintaksis.

ii) Memperolehnya secara turutan (sequential acquisition) apabila kanak-kanak mempelajari bahasa kedua selepas menguasai bahasa yang pertama. Kanak-kanak selalunya mengambil masa 1 tahun bagi menguasai bahasa kedua selepas menguasainya bahasa yang pertama ( Reich.1998)  Emosi merupakan tindakbalas atau kebangkitan yang ditonjolkan keluar terhadap sesuatu perkara atau objek.2. mereka akan berkebolehan menggunakan kedua-dua bahasa secara fasih. Apabila kanak-kanak terus menggunakan kedua-dua bahasa secara kerap untuk berkomunikasi. orang atau keadaan yang bertindak balas sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. fonologi dan sintaksis antara kedua-dua bahasa tersebut. tindakbalas fisiologi dan pernyataan emosi. gerak hati.  Ahli fisiologi bersependapat bahawa emosi melibatkan perasaan. 1986) 2.4 Perkembangan Emosi Perkembangan Emosi Konsep Jenis Emosi Kecerdasan Emosi Konsep Perkembangan Emosi   Berasal daripada perkataan Greek "emovere" yang bermaksud "utk keluar".selepas mereka mengatasi perbezaan semantik. Emosi adalah perasaan atau afek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkahlaku yang nyata seperti senyum atau menyeringai (Santrock. 60 .

bayi mula membentuk emosi sejak lahir. Perkembangan emosi yang sihat membolehkan kanak-kanak membesar sebagai individu yang sempurna.Fungsi Emosi    Sebagai satu cara bagi kanak-kanak berkomunikasi untuk memberitahu dan menyatakan keperluan mereka Melaras keperluan dan konflik social Langkah awal menyesuaikan diri dengan dunia sosial * Kanak-kanak lebih „mahir‟menunjukkan emosi dari memahami emosi Peranan Emosi   Emosi amat penting dalam kehidupan kanak-kanak Perasaan (pengalaman emosi) merupakan matlamat yang hendak dicapai. Emosi tambahkan keseronokan kepada pengalaman sehari-hari kerana ia menjadi penggerak kepada tindakan & memberi makna kepada bentuk tindakan yang diambil   Emosi juga mempengaruhi persepsi & tingkah laku seseorang terhadap orang lain & persekitaran Emosi tentukan corak penyesuaian yang akan diambil. 61 . Persekitaran dan orang di sekeliling akan mempengaruhi emosi bayi. Perkembangan awal emosi kanak-kanak akan kelihatan melalui tindak balas tangisan atau ketawa dan seterusnya berkembang sehingga kanak-kanak menguasai perkembangan emosi yang stabil serta dapat membuat penilaian apabila berada pada tahap dua pada usia 5-6 tahun. belajar melahirkan perasaan geram dalam bentuk yang bersesuaian dan mencari jalan penyelesaian. Perasaan Gembira: bantu kanak-kanak/ remaja berfikir bagaimana melahirkan rasa seronok dan menggalakkan mereka bercakap tentang sesuatu yang mereka suka tentangnya Rasa marah: bantu mencari jalan bagaimana menghadapi halangan untuk dapatkan sesuatu yang dicitakan & mengenal erti kesabaran. Jenis Emosi / Perasaan Dan Implikasi Pada Kanak-Kanak Menurut teori perkembangan psikososial Erikson.

- Takut: rasa terancam  suatu motivasi ingin memastikan keselamatan diri dari aspek fizikal dan psikologi Merangsang kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan takutnya sebagai jaminan untuk memperolehi ketenangan dan ketenteraman. bau dan pandangan  suatu yang semulajadi menjadikan seseorang kanak-kanak berhati-hati agar tidak „terkena‟ apa yang dia geli. - Cemas: Asalkan tidak keterlaluan. puas dan gembira 62 . mencurah persaan dan berfikir bagaimana mengatasi rasa sedih. belajar menahan perasaan bimbang dan bertindak proaktif untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik - Malu: menjadikan kanak-kanak menyedari kepentingan perilaku yang baik dan mengelak dari melakukan sesuatu yang dikatakan memalukan bantu mereka mengawal tingkahlaku mereka sendiri - Rasa bersalah: wujud bila kanak-kanak melakukan sesuatu yang dianggap „keluar‟ dari „standard‟ tingkahlaku yang baik  Dia akan berusaha untuk tidak dianggap bersalah dengan berakhlak sebaik mungkin dan sekiranya kesalahan tetap atau telah dilakukan. Ransang mereka untuk meluahkan perasaaan  contoh. - Rasa bangga: tercetus bila seseorang kanak-kanak terasa dihormati / dihargai oleh orang lain atau bila ia mencapai apa yang diharapkan Ransang kanak-kanak bertingkahlaku baik dan bekerjasama. - Geli: selalunya dikaitkan dengan makanan. - Sedih: kehilangan. sebenarnya ia membantu kanak-kanak berusaha mengambil langkah mengelak diri dari menghadapi masalah. kenapa mereka rasa bangga. tidak mendapat apa yang dikehendaki  menjadikan kanak-kanak berusaha lebih mendapat apa yang dicita. perasaan ini merangsang kanak-kanak meluahkan perasaan dan menyedari agar berusaha untuk tidak mengulangi pada waktu yang lain. Perasaan ini perlu dihormati dan bantu mereka mencari sebab mengapa mereka berperasaan begitu. Beri peluang berkongsi rasa bangga.

2 tahun Emosi Peringkat awal pantulan (ketawa dan menangis ) bulan . Kanak-kanak perempuan suka meniru perbuatan ibu. struktur nilai dan moral - 2 – 3 tahun Tahap 2 3 – 4 tahun 4. kebakaran dan kematian Tahap cemburu yang amat tinggi Sering merasa diketepikan Perasaan dan jiwa semakin stabil Pergantungan kepada keluargasemakin berkurangan Lebih berdikari dan bersemangat melakukan yang disuruh Semangat untuk terus hidup semakin tinggi Belajar membeza betul dan salah Label baik bagi yang seronok dan jahat bagi yang sakit Mula membentuk kata hati . Perasaan romantis hadir Kanak-kanak tertarik kepada yang berlainan jantina Takut kegelapan. jijik dan marah 12 bulan – gembira dan kasih sayang 18 bulan – cemburu mulai timbul 2 tahun – keriangan terserlah Emosi tidak tenteram Lebih banyak perasaan mahu dikasihi Mahu tumpuan yang lebih Takut kegelapan Mulai cemburu Mempunyai perasaan malu Tidak suka diarah Perasaan ingin menjadi dewasa.5 tahun 5-6 tahun 63 .takut.suka dan duka 6 bulan . Kanak-kanak lelaki suka meniru perbuatan bapa.Peringkat Perkembangan Emosi Tahap Tahap 1 Bayi .

jika seseorang lahir dengan kecerdasan intelektual (IQ) yang cukup.  Menurut beliau lagi. membuktikan bahwa tingkat emosional manusia lebih mampu memperlihatkan kejayaan seseorang. dan contoh-contoh yang didapat seseorang sejak lahir dari orang tuanya. keluarga.Kecerdasan Emosi Konsep IQ dan EQ  Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif seperti membaca. yang semakin sulit didapatkan pada manusia moden. This bios toward crystallized rather than fluid knowledge can be astounding consequences and individual can lose his entire frontal lobes. mengira dan menyelesaikan masalah. Pertumbuhan EQ dipengaruhi oleh lingkungan. sia-sia saja dia mencuba dengan segala cara untuk mendapatkan IQ yang superior (genius). Tetapi. menulis.  Kecerdasan Emosi berkaitrapat dengan banyak aspek penting. Dalam bukunya yang terkenal. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak atau neurology mendapati EMOTIONAL QUOTIENT emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ)  “Intellegence test really assess skill in assimilating new information in solving new problems. Emotional Intelligence. IQ dikaitkan dengan kejayaan . 1905.  Alfred Binnet dan Theodore Simon. in the process becoming redically different person unable to display any initiative or to solve new problem and yet may continue to exhibit an IQ close to genius level……. iaitu: empati (memahami orang lain secara mendalam) 64 .  Kecerdasan Emosional (EQ) tumbuh seiring pertumbuhan seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. seorang profesor dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa ada ukuran lain yang menentukan tingkat kejayaan seseorang.Gardner Kecerdasan Emosi (EQ)  Daniel Goleman. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. begitu pula sebaliknya.memperkenalkan ujian kecerdasan yang digunakan sehinggai kini. Emotional Quotient (EQ) dapat dikembangkan seumur hidup dengan belajar.

dan merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru. orang tua harus mengajar anaknya untuk : membina hubungan persahabatan yang hangat dan harmonis bekerja dalam kelompok secara harmonis berbicara dan mendengarkan secara efektif mencapai prestasi yang lebih tinggi sesuai aturan yang ada (sportif) mengatasi masalah dengan teman yang nakal berempati pada sesama memecahkan masalah mengatasi konflik membangkitkan rasa humor memotivasi diri bila menghadapi saat-saat yang sulit menghadapi situasi yang sulit dengan percaya diri menjalin keakraban  Jika seseorang memiliki IQ yang tinggi. orang tersebut akan lebih mampu menguasai keadaan.  Agar anak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. ditambah dengan EQ yang tinggi pula.- mengungkapkan dan memahami perasaan mengendalikan amarah kemandirian kemampuan menyesuaikan diri disukai kemampuan memecahkan masalah antara peribadi ketekunan kesetiakawanan keramahan sikap hormat  Ibu bapa adalah orang yang pertama harus mengajarkan kecerdasan emosi kepada anaknya dengan memberikan teladan dan contoh yang baik. 65 .

66 . terkejut. - Aktiviti melukis gambar muka marah di papan putih : Selepas melukis. suka. sedih.  Banyak aktiviti yang dapat dilakukan bagi menggambarkan emosi marah. suka. terkejut. gembira dan sebagainya. Berbual mesra dengan kawan-kawan berdasarkan pengalaman. Suruh kanak-kanak mencari pasangan dan lukis muka marah. reda kepada takdir dan berdoa kepada tuhan. Berlakon dengan kawan-kawan berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru. gembira di papan putih. ini bermakna mereka sudah matang menilai dirinya. - Bercerita berkenaan keluarga sendiri. suka. sedih. sedih dan gembira. terkejut.Mengenal Dan Menguruskan Emosi Sendiri  Apabila kanak-kanak mengenali emosi dirinya sendiri. tekun dan tabah serta cuba mengawal perasaan apabila menghadapi kekalahan dalam permainan. Memupuk Emosi Positif Permainan berperaturan seperti tengteng dan dam-ular akan menggalakkan kanakkanak belajar bersabar menunggu giliran. Selain daripada membina perasaan positif. - Bercerita berkenaan diri sendiri mengapa marah. - Tulis perkataan marah. guru bertanyakan apakah perasaan yang dipaparkan dalam gambar tersebut. - Lakukan aktiviti seperti : Berbual mesra dengan guru daripada buku cerita yang dibaca. kemudian tunjukkan kepada pasangan masing-masing. kanak-kanak juga digalakkan mematuhi ajaran agama seperti selain daripada berusaha.

ibu bapa mahupun rakan sebaya menjadi Role model kepada kanakkanak.2.5 Perkembangan Sosial Perkembangan Sosial Konsep Sosialisasi Teori Erickson Teori kecekapan Sosial Tingkahlaku Sosial Kepekaan terhadap kanakkanak kurang upaya 67 . pendengaran.Cara mengesan emosi kanak-kanak   Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas Mengumpul maklumat kesihatan kanak-kanak     kesihatan ibu bapa penglihatan. tingkah laku dan lain-lain Memproses maklumat / data Menganalisis maklumat / data Mengambil tindakan susulan Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical) Membina Emosi Sihat    Guru. Sikap atau tingkahlaku merekas sering dijadikan ikutan Guru perlu menerapkan tingkahklaku social yang baik melalui sktiviti berbentuk simulasi. main peranan atau kumpulan Penerapan nilai secara langsung/ tidak langsung adalah perlu. 2.

Dalam sosialisasi. Persekitaran mewujudkan rangsangan yang akan ditiru oleh kanak-kanak. bekerjasama dan mematuhi peraturan. Melalui proses peniruan ini kanak-kanak akan membentuk suatu idea bagaimana tindakan dilaksanakan dan apakah kesannya. Proses tiruan mudah iaitu meniru secara langsung Proses tiruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.  Menurut Teori Pembelajaran Peniruan Bandura. terdapat beberapa cara peniruan iaitu .  Melalui proses sosialisasi (atau penerapan nilai sosial) yang bermula sejak seseorang bayi dilahirkan. Attention ( Tumpuan/pemerhatian ) Retention (penyimpanan) Reproduction ( mengingat/mengeluarkan ) Motivation and Reinforcement ( Peneguhan ) 68 . 1997 )  Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian mereka terhadap persekitaran.Konsep Sosialisasi  Perkembangan sosial merupakan satu proses apabila kanak-kanak berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Bandura (1986) mengemukakan 4 unsur penting. perkembangan kanak-kanak berlaku secara peniruan dan modelling. Cara Perkembangan Sosial Peniruan “Social Cognitive Theory examines the processes involved as people learn from observing others and gradually acquire control over their own behaviour‟ ( Bandura 1986. diharapkan kanak-kanak ini dapat membuat penyesuaian sosial mengikut pengharapan masyarakat apabila mereka besar. Kemahiran ini melibatkan komunikasi secara lisan atau bukan lisan.   Kemahiran sosial termasuk berkongsi.  Peniruan berlaku secara langsung dan secara tak langsung. Proses tiruan melalui elisitasi apabila melihat perlakuan orang lain.

Model tingkah laku dan sikap yang diingini Jadikan rakan sebaya murid sebagai model Pastikan murid sedar tingkah laku baik menjadi peneguhan kepada orang lain Arah murid popular/pandai melakukan aktiviti sukar sebagai model kepada yang lain Guna teknik „ think aloud‟ Guna peneguhan „vicarious‟ Galakan disiplin arahan kendiri murid Teori Erik Erickson   Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson Menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik.Model/pemerhatian          Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. 2. Orang diperhatikan sebagai model. iaitu o o o  i)Faktor kendiri ii)Emosi iii)Sosial Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. menggenggam.Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). 69 . Peringkat Perkembangan Sosial Erickson 1.  Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Autonomi lawan malu/keraguan: 18 bulan-3tahun Tenaga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. Kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya.

4. Generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul.kanak ini juga dapat mempelajari tingkahlaku sesama mereka Interaksi sosial berlaku melalui perbualan. Ketekunan lwn rasa rendah diri: 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. 7. Kanak. 5. Melalui interksi ini. Kesepaduan lwn putus asa: 60 tahun-akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. 8. Kerapatan lwn pengasingan: 18-35 tahun Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. Inisiatif lwn perasaan bersalah: 3-6 tahun Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. konflik serta koperatif ketika bermain bersama-sama 70 . Perkembangan Kecekapan Sosial  Interaksi rakan sebaya Interaksi dengan rakan sebaya merupakan kecenderungan berkawan dengan rakan yang seusia dengannya. Identiti lwn kekeliruan identiti: 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. kegagalan dan tidak cekap. 6. peranan jantina.3. kaank-kanak dapat mengenalisiapakah dalam kalangan kanak-kaank yang sama identity dengannya. politik dan agama.

mereka mula memahami antara lelaki dan perempuan berbeza keupayaan. Definisi ini merujuk kepada tindakan tersebut 71 . sifat tolong menolong adalah merupakan tingkah laku yang penting bagi menjamin kehidupan bermasyarakat yang selesa dan harmoni. ms 3). Tingkah laku ini dikenali sebagai tingkah laku menolong atau tingkah laku prososial. kemahiran tertentu dam minat  Peranan guru Perlu menyemai rasa kasih sayaing dan hormat-menghormat dalam diri murid Belajar / melaksanakan aktiviti kumpulan Aktiviti tidak hanya terhad dalam bilik darjah Pendekatan berkualiti mengambilkira aspek amalan bersesuaian dengan kanak-kanak Membimbing murid agar persepsi kanak-kanak terhadap perbezaan jantina diterima sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri Tingkah Laku Prososial  Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia.  Tingkah laku prososial merujuk kepada tindakan sukarela yang bertujuan untuk menolong ataupun memberi faedah kepada individu ataupun individu yang lain (Eisenberg and Mussen 1989. Manusia bukan sahaja memberi pertolongan kepada orang orang yang tidak dikenali tetapi juga kepada orang yang tidak dikenali. Persahabatan Diperingkat ini pengaruh rakan memainkan perana utama Kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah dalam bersosial mudah diterima dan menyertai sesuatu kumpulan persahabatan Terdapat dua jenis keadaan semasa menjalinkan persahabatan. Pertama kehadirannya diterima atau kedua. tersish/terasing.  Perkembangan Peranan Jantina Kanak-kanak mulai mengenali identiti dan perbezaan jantina dan melabel mengikut jantina Walaupun kanak-kanak belum mengetahui secara jelas tentang identity jantina mereka. Tingkah laku menolong ialah tingkah laku yang memberi faedah atau keuntungan kepada orang lain.

Kanak-kanak prasekolah menghadapi kesukaran memahami emosi dan kehendak orang lain sehinggalah ia mencapai tahap operasi konkrit pada usia 6 tahun dan dapat mengatasi egosentrik mereka. Kepekaan Terhadap Kanak-Kanak Kurang Upaya • Kanak-kanak kurang upaya memerlukan persekitaran yang dibentuk khas dan diubahsuai mengikut keperluan mereka bagi meminimakan kesan akibat daripada masalah yang dialami dan untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam pelbagai kemahiran.Bronfenbrenner ( 1970 ) menyatakan kerjasama menggalakkan pemikiran “kita”.berbanding motivasi yang terhasil antara tindakan tersebut.tingkah laku yang menguntungkan orang lain bukan pihak yang melakukan tindakan. Jenis-jenis tingkah laku prososial  Menurut Sandra Anselmo . terdapat dua jenis tingkah laku prososial iaitu : a ) Kerjasama .  Shantz ( 1975 ) menyatakan sebagai kebolehan kanak-kanak memahami orang lain. Tingkah laku prososial melibatkan pelbagai aktiviti seperti berkongsi menyelesaikan masalah orang lain. 72 . Manakala persaingan menggalakkan pemikiran “saya “ b ) Pengorbanan . • Mereka juga memerlukan para profesional yang cekap dalam memenuhi keperluan asas kanak-kanak dan cekap dalam meningkatkan proses pembelajaran dan kemahiran-kemahiran spesifik yang diperlukan oleh mereka. menyelamat dan menolong. Konsep Tingkahlaku Prososial  Mengikut ahli psikologi kognitif tingkahlaku prososial bergantung kepada perkembangan kefahaman terhadap diri dan orang lain serta kebolehan untuk memahami emosi orang lain.

pakaian. keyakinan diri dan pengawalan diri. komunikasi. Mengelak bertambahnya masalah atau kebergantungan kepada perkhidmatan yang khusus Ciri-Ciri Kanak-Kanak Berkeperluan Khas          Tidak memahami dan menghayati apa yang dilihat Lupa sebahagian benda Tidak boleh mengawal otot Keliru arah Tingkahlaku yang tidak menentu Mengusik atau mencuit orang Tenaga yang berlebihan Masalah motor kasar Masalah tingkah laku 73 . motor. sosial. permainan.Kepentingan Intervensi Awal Kanak-Kanak Keperluan Khas • • Membantu para ibu bapa untuk memenuhi harapan mereka Membantu kanak-kanak berkeperluan khas belajar untuk berinteraksi dengan persekitaran mereka dan hidup secara berdikari • Meningkatkan perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas dari segi kognitif. kemahiran kendiri (tandas. makan). • • • • Membentuk kemahiran sosial yang sihat sepanjang masa Membantu kanak-kanak berkeperluan khas mengguna dan mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang diperolehi dalam situasi yang bersesuaian Guru perlu menggunakan strategi pengajaran normal dalam membantu mereka menyesuaikan diri dalam kelas biasa.

 Mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. penerokaan dan hubungan baru. Kreatif bermaksud kebolehan atau kemampuan mencipta dan menyatukan idea secara unik atau membuat sesuatu yang baru.2. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan.2.  Kreativiti boleh didefinisikan dengan melihat kepada empat jenis: Bentuk ciri-ciri individu Tingkahlaku untuk mencapai kreativiti Hasil yang diperolehi daripada proses Keadaan persekitaran yang sesuai untuk kegiatan kreatif  Individu yang kreatif adalah mereka yang mampu menjana pemikiran untuk mencipta barang atau perkhidmatan baru atau melaksanakan idea baru yang masih belum dicuba oleh orang lain.6 Perkembangan Kreativiti Perkembangan Kreativiti Konsep Kreativiti Prinsip Kreativiti Teori Kreativiti Konsep Kreativiti  Kreativiti bermaksud proses berterusan merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu yang baru dan asli dengan menggunakan imaginasi. 74 .

beliau berpendapat bahawa kecerdasan sahaja tidak 75 . Tugas guru adalah membantu murid sedar akan kepentingan kreativiti dan membekalkan bahan-bahan serta menentukan bidang-bidang kreativiti dengan jelas. tersembunyi dan tidak boleh dinyatakan dengan spesifik. Kreativiti boleh diajar kepada murid dengan syarat-syarat berikut:  Kreativiti boleh dibangunkan secara individu dan berkumpulan. boleh diajar secara langsung untuk menambah kuasa kreativiti murid. Beliau juga telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti.   Dalam model beliau yang dinamakan The Thereshold Hypothesis. beliau cuba mencari hubungan antara kreativiti dan kecerdasan. bahasa. kelompok dan berkumpulan. Kerja-kerja penyelidikannya di dalam mendalami bidang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti.  Kreativiti di dalam apa bidang sekalipun termasuklah di dalam bidang sains. Kreativiti boleh dijelaskan.  Kreativiti boleh dikerjakan secara individu. Kreativiti bukanlah sesuatu yang kabur. Ellis Paul Torrance mendapati bahawa orang yang mempunyai daya kreativiti tinggi biasanya mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi. perubatan dan bidang-bidang lain mempunyai persamaan iaitu hasilnya mempunyai sifat kreatif apabila dijelmakan. Teori Kreativiti : (Torrance)  Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. ditentukan sifatsfatnya.Prinsip Kreativiti   Kreativiti adalah aktiviti yang penting di dalam kehidupan seharian kita. matematik.    Unsur emosi dan perasaan lebih utama daripada unsur kognitif di dalam kreativiti Perkara yang tidak logik lebih penting daripada perkara yang logik di dalam proses kreativiti. Unsur perasaan yang tidak logik hendaklah diberi peluang untuk dijelaskan supaya menambah keberhasilan di dalam penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun. ekonomi.

Torrance adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti. kekurangan dari segi pengetahuan. elemen.memadai. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian.  Torrance (1989) mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. mengidentifikasikan masalah. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara yang baru dan berlainan. mencari penyelesaian. Aplikasinya seperti menceritakan dengan terperinci hari pertama anda ke Sekolah. Kefasihan (Fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. menguji semula hipotesis. ii. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. harmoni dan sebagainya. iii. Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambahkanbbutir-butir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami. Keanjalan (Flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. 76 . iv. Kaedah tersebut dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking.  Pada tahun 1976. cuba mengubahnya. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan.  Ujian kreatif Torrance meliputi empat aspek iaitu: i. Keaslian (Originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa. Sebaliknya terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi daya kreatif tersebut. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian.

ekspektasi keluarga dan nilai tradisional orang lain. dikenali Orientasi Penneguhan Kendiri (Individu menentukan dirinya betul atau tidak).  Tahap 2 dikenali sebagai Orientasi Penaakulan Moral. tabiat.  Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang melengkapinya. - Tahap 1. amalan agama atau rupa batin seseorang. terdiri peringkat 3 dan peringkat 4. perangai. - Peringkat 2. sifat semula jadi. budi. Tahap 2.2. Peringkat 1 dikenali sbg Orientasi Taati Hukuman (murid takut hukuman dan denda drp guru). - Individu adalah berdasarkan sokongan. terdiri daripada peringkat 1 dan peringkat 2. kebenaran.7 Perkembangan Moral & Kerohanian Perkembangan Kerohanian & Moral Konsep Moral Teori Perkembangan Moral Kolberg Konsep Kerohanian Konsep Moral  Moral dari segi bahasa didefinisikan sebagai akhlak. watak. Teori Tahap Perkembangan Moral Kohlberg  Tahap 1 dikenali Pra-Konvensi Penaakulan Moral. adab. maruah. 77 .2.

- Peringkat 4 ialah peringkat Orientasi Undang-undang Dan Peraturan. (standard hak individu ditetapkan secara sosial). Peringkat 4: ORIENTASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Peringkat 5: ORIENTASI KONTRAK SOSIAL TAHAP 2: KONVENSI PENAAKULAN MORAL TAHAP 3: POST-KONVENSI PENAAKULAN MORAL 78 .  Tahap 3 dikenali sbg Post-Konvensi Penaakulan Moral. Ia terdiri drp peringkat 5 yg dikenali sebagai Orientasi Kontrak Sosial. pihak autoriti mesti dihormati. Individu akan membuat sesuatu yg disenangi oleh orang lain. (undang-undang adalah mutlak. Tahap-tahap dan Peringkat-peringkat Teori Kohlberg TAHAP Tahap 1 : PRA KONVENSI PENAAKULAN MORAL PERINGKAT Periongkat 1: ORIENTASI TAATI HUKUMAN Peringkat 2: ORIENTASI PENEGUHAN KENDIRI Peringkat 3: ORIENTASI LELAKI BAIK BERTEMU DGN PEREMPUAN BAIK.- Peringkat 3 dikenali sebagai Orientasi Lelaki Baik Bertemu Perempuan Baik.

Hak Untuk Hidup   Firman Allah dalam QS Al-Isra’ ayat 31: Artinya: " Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.  Undang-undang penting dalam mengawal rohani manusia yang dijadikan bercampur baur di antara emosi positif dan emosi negatif dengan intuisi dan objektif bagi mencorakkan secara optimum manusia yang sempurna dari segi kelakuan dan personaliti. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan baharulah kebaikan individu itu sendiri.Manakala rohani yang sempurna selalu juga dikaitkan dengan aktiviti beragama individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu itu.Hak Anak Dalam Islam 1. Walaupun begitu rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaakulan strategik. merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh.  Rohani yang kacau dikaitkan juga dengan emosi negatif dari segi psikologi.“ 79 .Konsep Kerohanian  Kerohanian atau rohani. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Dalil Al-Quran & Hadis. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.  Kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Rohani setiap individu merupakan penentu moral sosial masyarakat itu dan penetapan undang-undang. Manakala dalam maksud yang lebih luas. dalam maksud terhad.

Hak Mendapatkan Nama Yang Baik  Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw: "Ya Rasulullah." (HR Abu Dawud danIbnu Hibban)  Nama anak adalah penting. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang. Islam telah mensyari‟atkan agar pelaksanaan hukuman (had) terhadap wanita hamil ditangguhkan sampai ia melahirkan. 3. ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya.  Islam menganjurkan agar orangtua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. kemudian engkau tempatkan ia di tampat yang baik. ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya jika ia sedang hamil dan sampai ia selesai merawatnya. Demikian juga untuk menjaga keselamatan janin. dan kekerabatan. 2. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. geografi. Dan bilamana seorang wanita berzina."  Sabda Rasulullah saw yang lain: "Baguskanlah namamu." (HR Ibnu Majah). jika ia memang sedang hamil. Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua perkara: 80 . Hak Penyusuan Dan Pengasuhan (Hadhonah)  "Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti. etnis. suatu identiti yang melintasi batas-batas kebangsaan. (QS Al Baqoroh 233)   Penelitian medic dan psikologi menyatakan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sihat secara fisikal. apakah hak anakku dariku?" Nabi menjawab:"Engkau baguskan nama dan pendidikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:  "Apabila ada seorang di antara wanita membunuh secara sengaja. kerana nama dapat menunjukkan identiti keluarga. bangsa. rohani dan emosi. bahkan aqidah.

ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.  Seorang ahli (Dorothy Law Nolte) berujar:"Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan. Umar berkata:"Hai anak. alangkah baiknya rupa tungganganmu itu.   Sabda Rasulullah saw:"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya. sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya. Hak Mendapatkan Perlindungan Dan Nafkah Dalam Keluarga  Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233: Artinya."… Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dangan cara yang ma‟ruf…" 81 . termasuk anak di dalamnya. dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya. sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Perasaan mesra. Hak Mendapatkan Kasih Sayang  Rasulullah saw mengajarkan kepada kita untuk menyangi keluarga. kasih sayang dan ketenteraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. 4. Betapa indah susasana penuh kasih sayang antara Rasul saw dengan cucu-cucu beliau. tetapi juga dengan perbuatan." Yang ditunggangi menjawab:"Alangkah baiknya rupa para penunggangnya". hangat.  Pada suatu hari Umar menemukan beliau saw merangkak di atas tanah. Yang kedua : anak mendapatkan dakapan kehangatan." Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya.- Yang pertama: anak mendapatkan makanan berkualiti yang tiada bandingannya. Ini berarti Beliau saw mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang. anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain.." Rasulullah mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal. 5.

tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri. Nasrani atau Majusi."(HR Muslim). Kemudian firman Allah dalam surah Ath . atau ayah telah meninggal dunia. dan sepemahaman dalam pendidikan anak.  Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya di keluarga. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi.  Apabila jalur kerabat tidak ada yang mampu mencukupkan nafkah anak. pembiasaan dan hukuman 82 . Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa contoh (teladan) dari kedua orang tuanya. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…" Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. demikian juga mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain.  Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah.Thalaq ayat 6: Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu…"  Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya. Sabdanya saw:"Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. dan datuk) diberi kewajipan memberi nafkah keluarga tersebut. Bagaimanapun keadaannya. di samping pendidikan dalam bentuk lisan. sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah. Hak Pendidikan Dalam Keluarga    QS At-Tahrim ayat 6: Artinya:"Wahai orang-orang beriman. maka wali dari anak (diantaranya bapa saudara dari ayah. saudara laki-laki. 6.  Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya.

7. derhaka dan mengikut jalan kesesatan yang berpunca dari pengaruh hawa nafsu dan syaitan Cara Membimbing Anak Enam Tahun Pertama   Kasih sayang dari pihak kedua orangtua. Keperluan asas yang disediakan secara umum oleh negara meliputi: pendidikan di sekolah. mencuri dan melihat kepada yang diharamkan      Ajarkan dan biasakan membaca Al Qur'an dengan betul Ajarkan tentang hak-hak orang tua Kenalkan tokoh-tokoh tauladan (sahabat dan lain-lain) Ajarkan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Kembangkan rasa percaya diri & tanggung jawab dalam diri anak 83 . kesihatan. terutama ibu PENTING Agar anak belajar mencintai orang lain Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya MISALNYA membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap   Jadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. Biasakan dengan adab umum yang mesti dilakukan dalam pergaulan MISALNYA berdoa sebelum makan.  Masa kecil adalah masa yang sesuai untuk membentuk keperibadian seseorang. Hak Mendapatkan Kemudahan Sebagai Warga Negara  Sebagai warga negara. berwudhu. Sekiranya kanak-kanak dibiarkan bebas tanpa bimbingan. tidak menghisap jari. dan keamanan. anak juga mendapatkan haknya akan keperluan asas yang disediakan secara umum oleh negara kepada semua warga negara. dibimbangi terjebak dengan penyakit jumunus shaba’ (kegilaan masa kecil) iaitu kecenderungan melakukan perkara buruk. shalat. tidak memakai pakaian atau seluar yang pendek dan lain-lain Usia Setelah Enam Tahun   Kenalkan Allah dengan cara yang sederhana sesuai dengan tingkat pemikirannya Jelaskan tentang hukum yang jelas dan tentang halal-haram MISALNYA tentang kewajiban menutup aurat.

KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan Pelbagai Konsep Jenis-jenis kecerdasan pelbagai Konsep  Howard Gardner (1983). Berlebihan dalam memberi hukuman dan balasan Berusaha mengekang anak secara berlebihan Mendidik anak tidak percaya diri dan merendahkan pribadinya 2. Kesalahan Dalam Pengasuhan Anak  Ucapan pendidik tidak sesuai dengan perbuatan ( "Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mengawasi dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat Carikan teman yang baik. Membiarkan anak jadi korban televisyen/internet/telefon bimbit Menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru/pembantu atau pengasuh semata-mata. seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar. memperkenalkan pelbagai kecerdasan dan percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang menyelesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja.    Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga." (Ash Shaff : 2-3).    Kedua orangtua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak.Masa Remaja   Perlakukan anak sebagai orang dewasa Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil baligh dan ceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram.3. 84 . Pendidik menampakkan kelemahannya dalam mendidik anak.

Kecerdasan Bahasa Linguistik  Kepekaan terhadap suara dan makna yang tersirat dan tersurat dalam perkataan seperti yang diperolehi oleh penulis. Aplikasi 85 . Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai 1. corak nombor. penyajak dan sasterawan.  1993-percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil karya dalam konteks budayanya. Suka menggunakan komputer dan kalkulator serta alat-alat pengiraan. Kebolehan murid menggunakan penaakulan induktif dan deduktif. Menentang pendapat yang mengatakan kecerdasan seseorang boleh dikenal pasti melalui ujian IQ. Kecerdasan Logik-Matematik     Kebolehan menggunakan logik. penaakulan Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai kebolehan untuk berfikir secara logik. Contoh Tokoh : ALBERT EINSTEIN. menganalisis komponen-komponen masalah sebelum menyelasaikannya secara sistematik. MADAM CURIE 2. mengenalpasti nombor geometrik dan numerik dengan mudah. memberi banyak latihan matematik yang mencabar. menyelesaikan masalah yang abstrak dan masalah berkaitan nombor dengan mudah.

   Kebolehan semulajadi murid dalam memperolehi. melodi dan rentak seperti yang dilakukan oleh pemuzik. Kecerdasan Muzikal        Penggunaan irama. Individu yang mempunyai kecerdasan ini boleh mengecam/peka terhadap ton dan kuasa emosi muzik dengan mudah. menceritakan apa yang difikirkan melalui peta. . Peka kepada nada. melukis. Keupayaan ini amat diperlukan bagi kerja-kerja binaan. Contoh Tokoh : P.Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti konsep ruang dan visual seperti pergerakan kreatif. 3. MOZART 4. Suka melukis. Boleh menghafal lirik dengan mudah Suka belajar dalam situasi-situasi pembelajaran yang diiringi dengan muzik. rentak dan bunyi serta bergerak balas kepada elemen-elemen yang melibatkan perasaan Aplikasi . NEIL ARMSTRONG 86 . lagu. RAMLEE. pembelajaran berasaskan eksplorasi dan eksperimentasi Contoh Tokoh . Kecerdasan Spatial/Ruang        Kebolehan memahami dan memanipulasi konsep ruang.AZHAR MANSOR. persepsi dan objek visual seperti yang dilakukan oleh pelukis dan arkitek.lirik-lirik Aplikasi lagu dan permainan bahasa. Menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui. Berkebolehan untuk mencipta atau mentafsirkan muzik. Murid-murid ini juga mempunyai kemahiran petah bercakap atau bertutur.Memperbanyakkan rangsangan-rangsangan dalam bentuk puisi. Mempunyai keupayaan menghasilkan ruang pandangan dunia yang dipindahkan ke dalam imej mental.Guru harus mendedahkan pelbagai jenis muzik. Aplikasi . Mempunyai kemahiran bermain alat muzik dan berkebolehan menggunakan elemen asas muzik. Kecerdasan ini merujuk kepada kebolehan atau keupayaan manusia untuk menggunakan operasi asas bahasa secara jelas. meneroka angkasa dan mendaki gunung. Murid dapat mempersepsikan gambar dan imej dengan mudah.membentuk dan pemprosesan bahasa. ukur bahan dan kejuruteraan. carta dan gambar rajah. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh menawan atau meneroka lautan luas.

Suka mengimbangi keharmonian fizikal dan minda dan suka bersukan dan tidak boleh duduk setempat untuk masa yang lama. mencipta sesuatu serta menyatakan idea dan juga perasaan.ANNE SULLIVAN (guru kepada Helen Keller yang buta.BABE RUTH . suka bergaul. Melibatkan kebolehan individu untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan Interpersonal       Memahami suasana. pakar bedah. Berkebolehan untuk berinteraksi. Kecerdasan Kinestatik       Kebolehan mengawal pergerakan tubuh badan seperti yang dilakukan oleh olahragawan dan penari. Dapat mengawal dan mentafsir pergerakan badan dan objek di sekeliling mereka. Melibatkan penggunaan tubuh bagi menyelesaikan masalah. Sekiranya dia adalah pemimpin ataupun ketua jabatan. Golongan : olahragawan.   Aplikasi - menggalakkan aktiviti berkumpulan Contoh Tokoh . penari dan gimnastik  Contoh Tokoh . mempunyai penglibatan yang tinggi dalam aktiviti luar sekolah.5. mampu bekerja dan berhubung secara berkesan dengan pekerjanya. TIGER WOODS 6. Suka menyertai pertandingan sukan dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang mencabar.Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti bermain yang melibatkan penggunaan koordinasi motor kasar dan halus murid. tingkah laku manusia dan bertindak dengan kesesuaian suasana seperti yang dilakukan oleh kaunselor dan jurujual. Dikenalpasti melalui mereka yang mempunyai ramai kawan. pekak dan bisu) 87 . Mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan mempunyai sifat empati dan belas kasihan kepada orang lain. berkerjasama dan memotivasi rakan sebaya untuk mencapai matlamat yang sama. Aplikasi .

Mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri dan mempunyai kebolehan memimpin. Antara sikap pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini. boleh mengenal pasti nama tumbuhan. EBBINGHAUS Kecerdasan Naturalis        Sangat peka terhadap isu-isu alam sekitar dan gemar mempelajari tentang flora dan fauna. mempunyai pegangan dan prinsip hidup sendiri serta mempunyai azam yang kuat untuk berjaya.  APLIKASI: menggalakkan aktiviti lawatan dan berkaitan alam semulajadi. Mempunyai ciri-ciri berdikari. Memahami perasaan. Mereka juga gemar meneroka hutan dan memelihara binatang. motivasi. niat dan matlamat hidup. perdebatan dan sebagainya.Kecerdasan Intrapersonal      Berkebolehan untuk mengenali diri sendiri dan menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. 88 . Dimiliki oleh mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai diri sendiri yang juga melibatkan perasaan. Dimiliki oleh mereka yang mencintai alam semula jadi.Kecerdasan ini adalah sukar untuk dinilai. kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan berkuasa mengawal mendisplinkan diri seperti yang diperolehi oleh ahli agama. Mereka mudah mengenal dan mengingati nama tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. keperluan. suka memelihara kucing dan sebagainya. Mereka juga sangat menghargai alam semulajadi.suka menyendiri. Kecerdasan Existential  Adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mereka yang lazimnya mempunyai kepekaan dan keupayaan menjawab persoalan yang berkaitan dengan kewujudan manusia dan juga kematian. suka mengumpul spesies rama-rama. Contoh tokoh : CARL JUNG.   Aplikasi : menggalakkan aktiviti penulisan. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini cenderung bekerja sebagai pengawal hutan atau di Jabatan Perhutanan.  Golongan ini turut memiliki sensitiviti yang kuat terhadap permasalahan individu di sekelilingnya.

GURU-GURU AGAMA ISLAM 89 . BILAL. Contoh tokoh : IMAM.   APLIKASI : menggalakkan aktiviti kemasyarakatan. Lazimnya mereka yang tergolong dalam kumpulan ini adalah mereka yang taat kepada ajaran agama masing-masing. keagamaan.

… TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 90 .

3 Teknik Pengajaran & Pembelajaran Prasekolah AWAL KANAKKANAK 3.TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak  Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak  Prinsip-prinsip pembelajaran kanakkanak Teknik Pengajaran & Pembelajaran Prasekolah  Teknik pengajaran / pemudahcaraan 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah PETA MINDA TOPIK 3 : PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 91 .1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanakkanak Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah      Belajar melalui bermain Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Pendekatan projek Pendekatan-pendekatan lain  Pengelolaan aktiviti TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN 3.

. . • Kepentingan belajar melalui bermain .memberi peluang untuk meneroka. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3. psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain .Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif.TOPIK 3 : PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3. .meningkatkan tumpuan dan perhatian.Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka. membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna.Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. 92 .2.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak  Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel  Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.

    93 . Main „onlooker‟ .• memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan.kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. Main „parallel‟ .kanak-kanak tersebut bermain seorang diri. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain.kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. membina kemahiran kendiri yang positif. memupuk pemikiran yang inovatif.murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun. Jenis-jenis main Main sosial (Social Play) Main kognitif (Cognitive Play) Main Bebas (informal Play) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Permainan Luar (Outdoor Play) Main sosial Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. memupuk sikap bertanggungjawab.kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. Main „solitary‟ . membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya. Main „cooperative‟ .kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan. tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi. kritis dan kreatif. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Main „associative‟ . membantu menyelesaikan masalah. Jenis-jenis main sosial:   Main “occupied” .

Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. jongkang-jongket. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. Permainan Luar Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. bekas main air. Main Sosiodrama/ Main Peranan Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. tolong menolong. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . bekerjasama. koordinasi sosial dan kreativiti.Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. . rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. - 94 .Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. motor kasar. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran.   - Main Bebas Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. bersikap sederhana dan hormat menghormati. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. Main „games and rules‟ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. buaian. ibu atau sekuntum bunga. Jenis-jenis main kognitif:  main simbolik main „games and rules‟ main konstruktif (Constructive Paly) Main simbolik memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti. terowong. sosioemosi dan kreativiti.

Ada kesinambungan. minat. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar. Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran. Kenalpasti subtopik. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. Mencipta peta minda „web‟ tema. asas matematik dan berfikir. Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. Rancang dan keluarkan idea. Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. dan latar belakang murid. Bersesuaian dengan situasi. Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. - - 95 . tempat. Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada.3. menulis. dan daripada yang umum kepada yang spesifik. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. galakkan kemahiran berfikir.2. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. - - Faktor-faktor pemilihan tema ialah Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. membaca. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. masa dan peristiwa. aktivti itu hendaklah ditamatkan. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Pemilihan tema membantu guru merancang. pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanakkanak mengikuti dengan mudah.

3. .Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.Kesepaduan antara teori dan amali . kemahiran dan nilai murni.2.4 Pendekatan projek  Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. .Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar.Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik .3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. menggembirakan dan bermakna. . . tolak ansur dan rajin.Pembelajaran lebih aktif. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsep-konsep tertentu. 3.Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.Kesepaduan kemahiran. .Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. . Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid.Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama. . Biasanya melalui kaedah ini. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran  Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM 96 . .2.Kesepaduan antara tunjang . Tujuan pendekatan bersepadu : .Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. Apa yang disepadukan? .

Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik 97 .Memahami sendiri sesuatu konsep .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid .Menggalakkan murid berdikari .Menyelesaikan masalah ingin tahu .2.Mendorong minat meneroka . Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN  Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir‟ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air -alam sekitar JENIS PROJEK -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.Membina keyakinan diri .Memberi peluang memilih bidang yang diminati .

menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri . berkesan.Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan .Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri . menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 98 .Mengumpul.Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri . Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran Inkuiri penemuan .Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam . menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . menyusun.Guru wujudkan suasana & bimbing .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi  - Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi .Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta. 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya.Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain . Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna.([Bloom. memanipulasi objek. hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) .Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan.

Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. . masyarakat dan alam pekerjaan.Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Unit Pembelajaran 2  Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. 99 .

Kepelbagaian Kecerdasan  Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) Pengenalan: Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan.Selain daripada guru di sekolah.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak . membaca. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain.persekitaran tempat tinggal .sekolah .rakan sebaya . menulis. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik.media massa - Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan Menurut Howard Gardner.permakanan . pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Menurut Howard Gardner. bertutur. 100 .keluarga . . seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan.

fikiran dan perlakuan orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. bernasyid dll. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. melukis serta mengukir. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi.6 Pengelolaan Aktiviti Pengelolaan aktiviti terbahagi kepada 3 iaitu. 3. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan.Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi.2.    Aktiviti kelas Aktiviti kumpulan Aktiviti individu 101 .Kecerdasan Ruang Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. matlamat dan citicita serta perasaannya sendiri. kepantasan dan keseimbangan. ruang. berinteraksi dan memahami kemahuan. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan.

Main pondok. Pembelajaran melalui rakan sebaya  Aktiviti yang boleh dijalankan . hormat menghormati. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun Penerokaan 102 . Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. kreatif dan inovatif 4. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN  2. Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6.Main doh . bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. Bilangan ahli yang kecil 3. Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Aktiviti kumpulan:     Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil .Aktiviti secara kelas: 1.

menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. 6. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan. Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah.- Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain  Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 103 . Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5.

yaa. melalui penceritaan. bukan sebagai pemberi arahan Sharing & Constructing       Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling - - Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar.sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak. pandai… Ulang atau perluas jawapan 104 . .membantu mengikut kadar kebolehan murid. kerjasama. baik. tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. tidak menyergah . menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending      memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. bagus. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa.3. memberi peneguhan untuk perkukuh konsep. menggalakkan berdikari Guru…. memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. memberikan motivasi & memberi dorongan. Verbal dan Non-verbal beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman.3 TEKNIK PENGAJARAN &PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH Scaffolding            Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . cuba lagi…. . umpama kerangka sebuah bangunan Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya Bentuk bantuan -Tunjuk cara.

tepuk tangan.pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui Tunjukcara  Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): .      Gerak isyarat non-verbal spt. tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. tulis jawapan di papan tulis. bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . anggukan. “Bagaimana acuan begitulah kuihnya”  Simulasi / Main Peranan - Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting          Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi)     Menggalakkan murid merenung. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali . senyum. 105 .

televisyen.nyanyian tidak kaku.menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . Nyanyian . Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan. Faktor gaya bahasa .gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata . Guna laras bahasa kanak-kanak.guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid .murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan . Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas.boleh diiringi alat muzik atau perkusi .boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran . Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula 106 . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.- Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid.pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang . kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil . Penyoalan/ Soal Jawab - Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. mendengar rakaman dan sebagainya.

kemuncak dan kesudahan cerita. puzzle. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Latihan pemahaman. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan.- Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : – – Pilih cerita yang sesuai dengan umur. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. model. Kemudian. suara. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. kecerdasan dan minat murid-murid. gerak laku dan kawalan mata. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. 107 . frasa. membaca dan menulis dikalangan pelajar. penyelesaian masalah Bercerita       Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. mencari jalan pulang. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. ”explore race”. bertutur.

elektif dan audiolingual. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watakwatak baik yang ditonjolkan dalam cerita. keratan akhbar dan keratan majalah . objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. gambar kartun. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Murid bebas meluahkan sesuatu. gerak tangan.– – – – Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. Dengan itu. • Kepentingan Teknik Bercerita – – – – – Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. Guru boleh menggunakan BBM kad gambar atau gambar bersiri. membuat penemuan. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid – – Lakonan/ Drama       Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilainilai murni. memberi dan berkongsi sesuatu. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. unsur paralinguistik (jeda. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. 108 . Sediakan kad-kad perkataan. Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Oleh itu.

                  TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN DAN PENTAKSIRAN         BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 109 .

TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGASAAN (KSPK)
4.1 PENGENALAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Latar Belakang Petunjuk Prestasi Utama (KPI} Sub-NKRA : Peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta dalam sistem pendidikan kebangsaan. Penyemakan Kurikulum 1970an – KEMAS dan Jab. Perpaduan mulakan kelas prasekolah awam 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM 1992 – KPM memulakan Prasekolah 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2008/9 – KPK disemak semula 2010 – Pelaksanan KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif Perubahan yang dilakukan: Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

  -

-

110

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia: Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelak, rohani, emosi dan jasmani berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberI sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Matlamat KSPK “Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. “

Objektif KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut:  Jasmani: Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas – kemahiran motor halus dan motor kasar  Emosi: Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan

-

-

111

  -

 Intelek: Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya Rohani: Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Sosial: Berkebolehan berkomunikasi yang mantap. Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Menyuarakan pandangan dan perasaan. Bekerjasama dengan orang lain.

Fokus
      pembelajaran berpusatkan murid Kumpulan murid berumur 4-6 tahun proses pengajararan- inkuiri penemuan pendekatan – bertema, bersepadu dan belajar melalui bermain. prinsip – Developmentaly Appropriate Practice (DAP) diutamakan Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan dalam Kurikulum Transformasi: perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, sikap dan nilai, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul ) 4 kata kekunci: Menyuburkan (Enriching) Aktif Penglibatan (Engaging) Selamat (Safe) Seronok (Fun)

Organisasi kurikulum
   Digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh kanak-kanak. Berpaksikan kepada pengetahuan,kemahiran asas serta nilai Terkandung di dalam 6 tunjang: komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusian,Literasi sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri.

112

Kurikulum berasaskan standard 2) Kurikulum berbentuk modular  2 jenis modul diwujudkan iaitu modul asas dan modul bertema  Modul asas komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Pelaksanaan Kurikulum Peruntukan masa untuk pengajaran dan pembelajaran dalam prasekolah      4 jam sehari (termasuk waktu rehat) Jika bahasa pengantar selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Malaysia hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris diajar hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu. Dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Merangkumi aspek pengetahuan.Rekabentuk kurikulum  2 ciri utama iatu kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Bahasa Cina. Permainan Luar dan Matematik. 1).Bahasa Inggeris.  Ekuiti dan kualiti  Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan.Pendidikan Islam. Waktu khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini  Modul Bertema Modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan juga unsur kreatif. Pendidikan Moral. kemahiran dan nilai. kritis dan inovatif. Jika terdapat 5 orang atau lebih murid bukan beragama Islam maka pengajaran pendidikan moral hendaklah diberikan sekurang-kurangnya 2 jam seminggu  113 . Bahasa Tamil) . Jika terdapat 5 orang atau lebih murid beragama Islam maka pengajaran agama islam hendaklah diajar oleh guru yang bertauliah sekurang-kurangnya 2 jam seminggu.  Standard pembelajaran Objektif tingkah laku.

menulis.Jadual 1: Peruntukan masa mengikut Akta Pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Lebih fleksibel. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas Prasekolah yang Bahasa Pengantarnya Bahasa Malaysia Modul Teras Asas 35% 0% (Awal tahun) Modul Bertema 50% (akhir tahun) Peruntukan waktu untuk Modul bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun secara beransur-ansur 114 . mengira dan menaakul. Modul asas diberi peruntukan waktu lebih pada awal tahun untuk penguasaan membaca. Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam Kelas Prasekolah Bil PERKARA Peruntukan masa seminggu utk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) 180 180 120 1 2 3 4   Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 180 180 120 180 Waktu pengajaran berdasarkan modul asas dan teras.

Jadual 2: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 35%) 4 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Permainan Luar Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 35%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 90 90 120 80 40 420 50 100 150 50 350 430 1200 115 .

Jadual 3: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Cina. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 340 90 90 120 80 80 40 510 50 100 150 50 350 340 1200 116 .Bahasa Tamil dan Bahasa Pengantar lain Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 40%) 4 5 6 7 8 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Pengantar lain Permainan Luar Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 30%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Jadual 4: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit) 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM 6 Bahasa Inggeris -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* 7 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 90 340 45 min x 2 hari 70 min x 5 hari 50 100 150 50 120 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari 8 9 Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu 80 40 1200 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari *elemen yang dimaksudkan termasuk bahasa. kemanusian. sains. perkembangan sosio emosi. seni visual. matematik. pendidikan moral 117 . muzik.

Jadual 5: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit) 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia (BM) -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM 6 Bahasa Inggeris (BI) -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* 7 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 50 100 150 50 120 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari 8 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/ Bahasa Pengantar Lain -modul asas -*Modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam bahasa pengantar 90 160 45 min x 2 hari 30 min x 5 hari 8 9 Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu 80 40 1200 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari 118 .

Bahasa Malaysia diajar 2 jam seminggu . kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penghayatan amalan agama. Bahasa – merangkumi kemahiran mendengar. kepercayaan.2.    Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris wajib diajar kepada semua kanakkanak prasekolah. bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Tamil diajar kepada prasekolah aliran cina dan tamil.    Fokus utama Bahasa Komunikasi –ialah mengajar kemahiran bahasa dan seni bahasa.2. Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina. kreativiti. 119 . Sikap & Nilai Insan seimbang 24 Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. Bahasa Inggeris diajar 2 jam seminggu bagi prasekolah bahasa penghantarnya Bahasa Malaysia dan 1 jam seminggu jika bahasa penghantarnya bukan Bahasa Malaysia. bertutur. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum 24 4. TUNJANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Rujuk Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan) TUNJANG KSPK Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. membaca dan menuis. Tunjang Komunikasi  Terdiri daripada Bahasa Malaysia. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. sikap dan nilai Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat.1. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.4. Bahan yang digunakan mesti sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak.

aktiviti menggunakan blok dan ICT. 4.4. Seni visual -aplikasi seni (mengenal dan memilih bahan untuk menghasilkan sesuatu karya) 120 . Tunjang Fizikal Dan Estetika Merangkumi perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta perkembangan Kreativiti. Tunjang ini juga memberi penekanan terhadap penjagaan kesihatan diri. Tunjang Kemanusiaan  Tunjang ini memberi peluang kanak-kanak mengenali diri sendiri.2. Memberi peuang kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat juga aspek keselamatan. nombor.2.   Mengajar teknik yang betul untuk melompat.awal matematik. perhubungan antara keluarga.motor kasar dan koordinasi mata dan tangan kanak-kanak.3.membaling objek dan postur yang betul semasa duduk. Tunjang Sains dan Teknologi  Merangkumi awal sains.menyambut objek.2.pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.sistematik dan teliti. Perkembangan Kreativiti  Merangkumi seni visual.rakan.komuniti dan alam sekitar. Mengenal konsep pranombor.4.operasi nombor yang mudah. Mencungkil sifat ingin tahu.   Kanak-kanak diajar tanggungjawab terhadap perhubungan ini. bentuk dan ruang.konsep waktu.2. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan  Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.     Memberi peluang kanak-kanak meneroka alam sekitar dengan deria dan peralatan mudah.wang. 4. Pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia.   Kanak-kanak diberi peluang menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dengan aktiviti kreativiti.

Dilaksanakan dalam tempoh setahun Objektif Guru dapat merancang. Pendidikan Islam dipelajari selama 2 jam seminggu. menyedia dan menyelaras secara tersusun Rancangan PengajaranTahunan/Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian untuk mencapai Hasil Pembelajaran 121 . menari dan gerakan kreatif. jawi. PERANCANGAN RANCANGAN PENGAJARAN Rancangan Pengajaran Tahunan Merupakan satu kerangka perancangan pengajaran & pembelajaran lengkap dengan komponen. merangka. 4. surah pendek dan doa pilihan. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi dan aspresiasi muzik. Tunjang Ketrampilan Diri  Merangkumi mengenali dan pengurusan emosi diri . kepercayaan kepada Tuhan 4. berwuduk. Sikap Dan Nilai    Pendidikan Islam  memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang rukun Iman. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan mengikut adab .  Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci.3. Pendidikan Moral  merangkumi nilai-nilai murni. dan Kalimah Syahadah. Kanak-kanak main peranan.  Perkembangan sosio emosi berlaku sepanjang masa. tidak dicapai melalui aktiviti spesifik.-aspresi kreatif ( proses penghasilan karya) -apresiasi seni ( proses menceritakan hasil kerja sendiri dan menunjukan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain)   Pendidikan Muzik-aktiviti menyanyi. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.5. Merangkumi Pendidikan Islam dan pendidikan Moral. berlakon. Drama dan Gerakan Kreatif – aktiviti drama dan gerakan. pencapaian emosi positif. boleh melalui aktiviti rutin. 4. Sirah Rasulullah. hasil pembelajaran & aktiviti serta bahan yang disusun mengikut kesesuaian masa yang dirancang dari minggu ke minggu.6 Tunjang Kerohanian. rehat dan semasa makan.bermain perkusi. melakukan pergerakkan solat.2.2. pembinaan konsep kendiri positif.

Prosedur menyediakan rancangan pengajaran tahunan     Memilih dan menentukan tema Membina web tema umum & web tema khusus Menyediakan senarai semak hasil pembelajaran Menulis Rancangan Pengajaran Tahunan/Mingguan 122 .

1) Mengetahui tentang latar belakang sejarah diri sendiri TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (BI 1)Listening speaking (BI 1. Teacher reads a short story. 3.1) Listen to and discriminate sounds (BI 2 Pre reading skills (BI 2. (BI 4. (BI 3. 8. 3. 2.1) Memengang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. Selamat pagi cikgu. Guru memperkenalkan diri kepada murid-murid.1.1. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Majlis suaikenal dengan muridmurid Prasekolah. 5. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. (BI 4) Writing Skills. 6. Murid-murid menyebut nama guru.1) Understand that printed materials contain meaning.6) Mendengar dan bertindak balas terhadap ucapan selamat dan bertatasusila dengan bimbingan.1) Mendengar dengan penuh perhatian dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. pembantu dan diri sendiri secara individu. Berlakon mengikut emosi -gembira . (BI 1. 7. Bercerita tentang diri sendiri. 2.1.1) Menguasai kemahiran pratulis TUNJANG KEMANUSIAAN (KM 1.1) Berinteraksi dengan mesra. (BI 4. (BM 3.1) Recognize letters of the letters of the alphabet by their shapes.1. (BM 4. (BM 2) Kemahiran Bertutur. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. The children introduce themselves to the class. 7. Permainan mimik muka 1. (BM 4) Kemahiran Menulis. (BI 2. 4. Teacher introduces each of the students to the class. (BM 2.1. hobi).1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. Standard Pembelajaran (BM 1. Selamat petang). Murid-murid menyebut nama guru.g : “My name is Ali. pembantu dan diri sendiri secara individu.1) Mengenal bentuk huruf A .1) Menyebut huruf mengikut urutan (BM 4. Bercerita tentang diri sendiri.” 6. e. Selamat pagi cikgu.Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan MINGGU Standard Kandungan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA (BM 1) Kemahiran Mendengar.1. Selamat pagi.1) Identify alphabet. 5.takut dan marah 9.sedih. (KM 1.1) Listen to and identify common sounds around them. Aktiviti 1.0) Diri saya (KM 1. (BI 3 ) Reading Skills.1. jantina. (BM2. (Melodi: Happy Birthday) 4.1) Pre-writing skills. Selamat pagi. bangsa. (BM 3. umur.1. Menyanyikan lagu ucapan selamat Contoh: Selamat pagi cikgu. (BM 3) Kemahiran Membaca. (BI 3. (BM 1 . Teacher ask questions and the 2 123 .1.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.Z.

3. Contoh Web: 2. 9. Encourage children to draw and paint and talk about what they have done. 11. 8. Say children‟s names and help them match letters with the first sound of their name – Farah – “F”. 10. Talk to children about the letters that represent the sounds they hear at the beginning of their names. Keselamatan o Alat-alat yang membahayakan diri o Cara menyimpan alatan o Peti pertolongan Cemas o Pemadam api o Cara merawat 5. Kebersihan Rumah Saya o Cara-cara membersih rumah o Peralatan yang diperlukanpongkes/penyapu/tong sampah/pewangi Persekitaran Rumah o Suasana – ampaian/pokok bunga/kolam Ikan/haiwan ternakan/pokok buahbuahan/kebun sayur 124 . Ruang Rumah Saya o Ruang – tamu/bilik air/dapur/bilik tidur o Peralatan setiap ruang Cara penggunaan alatan RUMAH SAYA 4. The children act out lines from the short story.children answer them. Bentuk dan Jenis Rumah Saya o Rumah batu o Rumah papan o Banglo o Teres o Flat/pangsa 1.

kumpulan dan individu perlu seimbang di dalam dan di luar kelas Pembelajaran hendaklah berpusatkan murid dengan pendekatan yang bersesuaian. persekitaran dan pengetahuan sedia ada serta minat murid. afektif dan psikomotor. Hasil Pembelajaran Aktiviti.Rancangan Harian • Kriteria-kriteria yang perlu ada sewaktu menulis Rancangan Harian ialah . 125 . Masa Komponen. Tarikh. Perlaksanaan pengajaran secara kelas. Pemilihan sumber hendaklah berasaskan tema. Bahan Kesepaduan Catatan Penutup Refleksi Aktiviti dalam Rancangan Harian perlu berteraskan ABP (Amalan Bersesuaian Perkembangan) yang menjana perkembangan kognitif. – – – – – – – – – • • • • Rancangan Tahunan / Rancangan Mingguan Tema Hari.

Penerapan Nilai : Kasih sayang. murid Modul : : : : : Tadika Mustika 05 Januari 2010 0800.6 Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian Kesepaduan Tunjang : BM2.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat.0830 pagi 25 orang Tema Keluarga saya Tajuk/Tema : Tunjang Utama : KM2. datuk. bapa.1 Mengetahui keluarga terdekat (datuk.0 Kemahiran bertutur Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri.0 Saya dan Keluarga Standard Kandungan : KM2. abang. nenek. ibu.2 Meransang pertuturan melalui soal jawab Standard Pembelajaran : KM2. hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga. adik.Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas Tarikh Masa Bil. bapa.1. Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu.2. Kemahiran Berfikir (KB) : Mengekategori umur dan jantina. Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik. Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak. BM2. adik beradik) BM2. nenek. Gambar Keluarga. kakak 126 .

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 5 minit )

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P 1.Guru perdengarkan lagu “Kasih Sayang Keluarga”. 2.Guru dan murid menyanyi lagu “Kasih Sayang Keluarga” sambil berpegang tangan.

CATATAN/ ABM

Kasih sayang (Tulis senikata lagu)

ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga

Langkah 1 ( 5 minit )

Ahli keluarga: datuk, nenek, ibu, bapa dll Soalan guru: “Siapakah yang kamu paling sayang ?”. “Siapakah yang paling tua dalam keluarga?” Susunan gambar mengikut: Peringkat umur; Jantina; Pasangan

1.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan. 2. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid.

ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik

Langkah 2 ( 10 minit )

1.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut umur atau jantina di papan tulis. 2.Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan.

ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori PN: hormat MI: linguistik

Langkah 3 ( 7 minit )

Penutup ( 3 minit)

1. Guru bahagikan Pokok Keluarga/ murid dalam kumpulan secara Salasilah berpasangan dan keluarga mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. 2. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan. Guru merumuskan Kasih sayang pelajaran hari itu terhadap keluarga dan bersama-sama menyanyi lagu “Kasih Sayang Keluarga”.

ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik

ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang 127

Refleksi Guru: KESIMPULAN  Penulisan perancangan tahunan dan harian merupakan asas dan panduan untuk guru mencapai hasil pembelajaran yang dirancang.    Agihan masa dan komponen akan lebih seimbang dalam P&P. Cadangan yang diberi diharap dapat memberi idea kepada guru untuk merancang dan menyedia dengan format penulisan yang lebih sistematik Guru dapat melaksanakan aktiviti P&P dengan lebih bermakna dan menarik minat murid serta akhirnya mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan.

4.4. PELAKSANAAN PROSES PENTAKSIRAN
Konsep Pentaksiran “… proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan, kekuatan, kebolehan dan pencapaian.” “… proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran, polisi dan prosedur.” (Arthur et.al.; 1996) Ia merupakan proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan pelbagai kaedah.
Definisi Pentaksiran Prasekolah: Merupakan satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian. Tujuan Pentaksiran di Prasekolah    mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mengenalpasti kecerdasan dan potensi bagi memperkukuhkan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. memberi maklumbalas kemajuan murid

Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam KSPK Merangkumi keseluruhan tunjang termasuk penerapan nilai, pembentukan sikap, penguasaan kemahiran, status kecergasan, status kesihatan dan kesediaan sosial. Penyertaan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran kerana melibatkan banyak faktor.

128

 

Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika dan hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

Ciri-Ciri Pentaksiran Di Prasekolah • • • • • Mementingkan proses untuk menghasilkan produk. Dijalankan dalam suasana semulajadi (naturalistik). Dijalankan dalam suasana tidak formal. Dijalankan secara berterusan, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Bersifat diagnostik: mengenalpasti kekuatan, kekurangan dan keperluan.

Kepentingan Pentaksiran Kepada Guru • • • • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid. Menilai keberkesanan pengajaran yang dijalankan secara berterusan. Membantu memperbaiki p&p dan merancang tindakan susulan. Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid

Kepentingan Pentaksiran Kepada Murid Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan dapat : Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka. Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka.

• •

Apakah yang ditaksir? Perkara yang ditaksir merupakan konstruk yang terkandung dalam KSPK yang mengandungi : • • • • • • Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Ketrampilan Diri Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kemanusiaan

Termasuk elemen berikut : • penerapan nilai • pembentukan sikap • penguasaan kemahiran • status kecergasan • status kesihatan • kesediaan sosial •

129

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Contoh : Tunjang Komunikasi terdapat 5 Konstruk iaitu . Standard Prestasi Merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid.Kemahiran Membaca Perkataan . kemahiran dan nilai yang hendak dibangunkan dalam diri murid yang dikenalpasti daripada Fokus.Kemahiran Bertutur . kemahiran dan nilai diukur melalui Standard Prestasi.Kemahiran Menulis Tahap penguasaan murid terhadap pengetahuan.Kemahiran Membaca Ayat . 130 .Kemahiran Mendengar .Maksud konstruk dalam pentaksiran di prasekolah adalah: Merupakan pengetahuan.Standard Prestasi digunakan semasa kita mentaksir.

Menganalisis Maklumat dan Melapor 131 .Pentaksiran di prasekolah melibatkan proses: i) Merancang ii) Membina Instrumen iii) Melaksanakan Pentaksiran iv) Merekod v) Menyimpan.

MODEL PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Senarai Semak Definisi: Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan. sikap dan kebolehan. kemahiran. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada :    sesuatu tingkahlaku/ciri dapat diperhatikan sesuatu pelakuan telah dilakukan kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan 132 .

Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkahlaku yang ingin diperhatikan Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau tingkah laku murid Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat/amalan yang lebih tepat / tekal Senarai semak boleh digunakan bagi menilai murid secara individu. kumpulan atau kelas 133 .Prosedur Perkara yang perlu diberi perhatian :         Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat. Tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas Digunakan untuk melihat/menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak.

134 .

” .Rekod Anekdot  Satu catatan ringkas tentang satu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Panduan Merekod Anekdot  Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang akan direkodkan tidak tercicir      Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat Menulis apa yang dilihat secara objektif Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid CONTOH REKOD ANEKDOT Nama: Maria Masa: 9. kata Agus. “Sayang bunga tu…” Maria menarik tangan Tina dan beredar dari situ. “Tak reti. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan. jawab Agus lagi. menerangkan apa yang berlaku.10.    Anekdot ditulis secara objektif..memiliki kecerdasan naturalis 135 . Maria menegur: “Mana boleh buat macam tu…” “Tak apa”. bila dan di mana berlaku. Dia menyepak bunga itu seolah-olah seperti bola raga. Agus datang menghampiri mereka dan menunjukkan bunga raya yang telah dipetiknya di kawasan tadika.00 pagi Pemerhatian: Maria dan Tina duduk di bawah pokok sambil bermain tepuk tangan.. Rekod anekdot tidak memerlukan setting. Tarikh: 20. .2010 Tempat: Di luar Kelas Interpretasi: .itu bukan bola” kata Maria lagi.Maria menunjukkan bahawa dia mempunyai perasaan untuk menjaga dan menyayangi lam sekitar. unik dan signifikan untuk direkodkan. borang atau masa tertentu. “Tak apalah.

tepat dan padat. 136 .Rekod Berterusan  Rekod Berterusan merupakan catatan yang dibuat ke atas individu atau kumpulan kanak-kanak semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. tidak terlalu deskriptif dan “judgemental” Pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel diletak di tempat yang strategik dan sulit. • • • Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Prosedur • Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.   Setiap pelakuan dan apa yang dikata oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 3 – 5 minit. Panduan Menulis Rekod Berterusan  Rekod perkara yang benar-benar berlaku      Guna bahasa yang mudah difahami Guna singkatan semasa mencatat Tulis secara terperinci tingkahlaku yang diperhatikan. Tulis secara objektif.

Cikgu Mohd meminta murid berdiri betul untuk mendirikan solat. tingkah laku dan aktiviti dinyatakan dengan jelas Penerangan skala dinyatakan Skala kadar boleh digunakan secara individu. Skala Kadar  Darjah kemajuan yang menggambarkan pencapaian murid. kita kena masuk di saf belakang yang masih kosong.CONTOH REKOD BERTERUSAN Nama: Asri bin Yusof Umur: 5 tahun Tarikh: 24.  Semasa merancang guru perlu menentukan : Tajuk Kemahiran . Cikgu Mohd menegur perbuatan Asri. Skala .”Tadi dia main air..” Asri mengundur masuk ke saf belakang.00 pagi Item: Peraturan Pemerhatian Ulasan Asri masih berada diruang mengambil Belum memahami tertib mendirikan solat wuduk.secara angka atau gred. cikgu. Murid lain sudah memenuhi saf berjemaah hadapan. Asri menolak dan merempuh rakan di saf hadapan untuk membolehkannya berada di saf hadapan..4.2010 Guru: Mohd Ismail Masa: 11. kalau kita lambat. “Tadi Asri lambat ambil wuduk. Lain kali kalau nak di saf depan kenalah cepat ambil wuduk” Amin menyampuk . kelas atau kumpulan 137 .

138 .

139 .

Murid belum menguasai dan masih dalam proses menguasai standard . Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran .Tindakan susulan Mempunyai 2 jenis tindakan susulan : i.Murid yang sudah menguasai . • • Ulasan perlu memenuhi kriteria kebolehan dan pencapaian sebenar murid Rumusan perkembangan murid dibuat berdasarkan tunjang dan aspek lain yang ditentukan 140 .Perlu galakan dan aktiviti bimbingan Laporan Perkembangan Dan Kemajuan Murid • Pelaporan adalah hasil rumusan dan analisis tentang perkembangan murid.Perlu latihan lebih mencabar ii. Bimbingan dan pemulihan .

141 .

142 .

Etika Pentaksiran .Hasil pemerhatian hanya boleh dibincangkan dengan pihak tertentu sahaja Rekod tidak boleh dipamerkan Mengambil gambar atau rakaman video perlu atas kebenaran ibu bapa/penjaga Rekod perlu diberi kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun - 143 .

2 Tunjang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Tunjang Komunikasi Falsafah Pendidikan Prasekolah  Tunjang Sains dan Teknologi  Tunjang Kemanusiaan  Tunjang Fizikal dan Estetika  Tunjang Ketrampilan Diri  Tunjang Kerohanian. rancangan mingguan web umum dan khusus rancangan harian dan slot pengajaran Pengajaran mikro PETA MINDA MODUL 4 : KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 152 .3 Perancangan rancangan pengajaran Perancangan rancangan pengajaran      rancangan tahunan/ semester.4 Proses Pelaksanaan Pentaksiran TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 4.1 Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Proses Pelaksanaan Pentaksiran  Perancangan  Pembinaan indikator / item dalam instrumen Tunjang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4.    Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengenalan kurikulum Fokus Kurikulum Reka bentuk Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum 4. Sikap dan Nilai 4.

TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA 93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful