KANDUNGAN KURIKULUM
PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN GURU PRASEKOLAH SWASTA DAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN MENGHADIRI KURSUS BAGI PROGRAM LATIHAN TIGA MINGGU GURU PRASEKOLAH SWASTA DAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTERGRASI NASIONAL (JPNIN)

BAHAGIAN A : TATATERTIB

PERKARA 1: 1.1

PERATURAN AM

Seseorang peserta kursus yang mengikuti kursus yang dikelolakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) mesti berkelakuan baik semasa berada di dalam dan di luar Premis Berkursus demi menjaga nama baik profesion keguruan dan maruah diri.

1.2

Setiap peserta kursus sama ada di dalam Premis Berkursus atau di luar Premis Berkursus dilarang untuk melakukan perkara-perkara berikut:1.2.1 Dadah, Arak dan Racun Tiada seseorang peserta kursus boleh: (a) memiliki atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa jenis dadah, arak atau racun; (b) memiliki atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa perkakas atau alat untuk digunakan bagi tujuan pengambilan apa-apa jenis dadah, arak atau racun; (c) membeli, membekal, mengadakan atau menawarkan apaapa jenis dadah, arak atau racun kepada mana-mana pihak; (d) makan atau minum atau menghisap atau menyedut atau menghidu atau memasukkan ke dalam badannya apa-apa jenis dadah, arak atau racun dengan cara suntikan atau apaapa cara lain; dan (e) minum atau ada dalam miliknya atau di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa minuman yang memabukkan. 2

1.2.2

Memudaratkan Diri Seseorang peserta kursus dilarang melakukan apa-apa perbuatan yang boleh memudaratkan diri.

1.2.3
a)

Merokok Peraturan ini adalah mengikut “Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993”, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pindaan-pindaannya. b) Di bawah peraturan tersebut, tempat awam adalah Zon Larangan Merokok. c) Seseorang peserta kursus dilarang merokok, menjual, mengedar Berkursus. d) Larangan merokok adalah terpakai untuk semua aktiviti rasmi yang telah ditetapkan. atau membeli rokok di kawasan Premis

1.2.4 Penggunaan Telefon Bimbit a) Seseorang peserta kursus adalah dilarang daripada

mengaktif dan menggunakan telefon selular/bimbit semasa kuliah dan aktiviti rasmi. b) Seseorang peserta kursus adalah dilarang menggunakan telefon selular/bimbit secara salah yang boleh menjatuhkan maruah serta memudaratkan diri dan orang lain. 1.2.5 Berjudi Seseorang peserta kursus dilarang terlibat dalam apa juga bentuk perjudian di dalam atau di luar Premis Berkursus. 1.2.6 Perlakuan Sumbang a) Pada sebarang keadaan atau tempat di dalam atau di luar Premis Berkursus, peserta kursus dilarang berkelakuan kurang sopan antara lelaki dengan perempuan atau antara sesama jantina, yang boleh menimbulkan anggapan kurang sopan pada nilai moral dan budaya Malaysia dan/atau

bertentangan dengan agama. 3

1. 1.10 Kebersihan dan vendalisme dalam Premis Berkursus Seseorang peserta kursus tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kebersihan dan kekemasan serta merosakkan harta benda awam dan kawasan Premis Berkursus.2.2. mengganggu atau menahan seseorang pegawai. menyimpan dan menggunakan sebarang bentuk senjata yang berbahaya (senjata berjadual) di dalam dan di luar premis berkursus. kewajipan atau tanggungjawab rasminya.2. pekerja atau ejen BPG daripada menjalankan tugas.b) Seseorang peserta kursus dilarang berkelakuan menampilkan imej yang bertentangan jantina.11 Buli Peserta kursus dilarang terlibat dalam sebarang aktiviti buli. 4 .8 Engkar perintah Seseorang peserta kursus tidak boleh mengengkari atau melanggar mana-mana arahan atau perintah Pengarah BPG atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa. ugut dan mendera. memiliki. 1.9 Menghalang Pelaksanaan Tugas Seseorang peserta kursus tidak boleh menghalang. 1. 1.2. kakitangan.7 Senjata atau Peserta kursus dilarang membawa.2.

2 Potongan Rambut.3 Seseorang peserta kursus yang beragama Sikh boleh memakai “turban”.1.1. Janggut dan Jambang 2. 2. (b) seseorang peserta wanita Islam diwajibkan berpakaian yang bercirikan wanita muslimah.1. 2.1. 2.1 Potongan rambut peserta kursus perlu kemas dan sesuai dengan profesion keguruan. bertali leher.2 2.1.1 2.1 Seseorang peserta kursus perlu menunjukkan personaliti dan penampilan diri yang baik dan sesuai dengan profesion keguruan.3. 2. Lengan baju hendaklah dibutang dan tidak boleh dilipat ke atas.3. 2.2 Rambut hendaklah disikat rapi.3.2.2 melepasi kolar baju di bahagian belakang menutup garisan tengah dahi di bahagian hadapan menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan jambang melebihi paras hidung di tepi dan melebihi daripada 10 sentimeter di bahagian atas.2 Peserta perempuan: (a) sebarang jenis pakaian yang tidak mendedahkan manamana bahagian anggota dari paras bawah leher hingga ke paras bawah lutut dan berkasut (court shoes).1 Pakaian semasa menghadiri kuliah. berseluar panjang (slack) dengan bertali pinggang dan berkasut kulit warna gelap serta bersetokin. 5 . Baju hendaklah dimasukkan ke dalam seluar. 2.2. Misai.2.2.1 Peserta lelaki: (a) hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang. 2.2.2.PERKARA 2: PENAMPILAN DIRI 2.2.3 Seseorang peserta kursus lelaki dilarang berambut panjang: 2.

2. 3.4 Makan dan minum 5 kali sehari.5 Penyediaan bahan pengajaran Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Nota Kuliah. berjanggut dan berjambang hendaklah sentiasa diurus dengan kemas.1 Kemudahan dan kelengkapan bilik kuliah.2.1 TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LATIHAN Setiap peserta akan diberi perkhidmatan Penyedia Latihan oleh Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) yang dilantik oleh kerajaan.2.2. 3.2.2 Kemudahan dan kelengkapan tempat penginapan.6 Mencetak. mentadbir dan menanda kertas penilaian.2.2.3 Penceramah/Tenaga Pengajar. 3.4 Seseorang peserta kursus yang bermisai. 3.2. PERKARA 3: 3. Perkhidmatan Penyedia Latihan ini termasuk: 3. 3. 3.2 6 .

suami/isteri.5 Peserta kursus yang tidak hadir kerana sakit hendaklah mengemukakan Surat Cuti Sakit yang sah daripada hospital/klinik kerajaan atau swasta ATAU mendapatkan kebenaran bertulis/kebenaran khas daripada pegawai bertanggungjawab.4 Seseorang peserta kursus boleh diberi pengecualian kuliah dan aktiviti rasmi sekiranya mendapat arahan rasmi dahulu daripada pegawai ATAU kebenaran secara bertulis terlebih atas sebab-sebab yang bertanggungjawab munasabah. 2. 2.1. adik beradik kandung). 2.1. oleh Kementerian Pelajaran 7 . 1.1 Sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan. Seseorang peserta kursus bertanggungjawab menepati masa ketika menghadiri kursus dan aktiviti rasmi.1.BAHAGIAN B : AKADEMIK PERKARA 1: KEHADIRAN KURSUS DAN AKTIVITI RASMI 1.4 2.1. 1.3 Kelewatan LEBIH daripada 15 (lima belas minit) daripada bermulanya kuliah akan dikira tidak hadir interaksi tersebut. PERKARA 2: PENGECUALIAN KURSUS 2.2 Kehadiran kursus dan aktiviti rasmi adalah wajib. Diarahkan oleh pihak mahkamah untuk menghadiri perbicaraan di mahkamah.1.2 Menduduki peperiksaan awam. Majlis-majlis rasmi yang diarahkan Malaysia/BPG.1 1.5 Bencana alam atau kebakaran.1 2. anak.3 Menziarahi keluarga terdekat yang sakit tenat/meninggal dunia (ibubapa. sesuatu 1.

Disediakan oleh. Urus Setia Program Latihan Guru Prasekolah swasta dan JPNIN Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . PERKARA 4: 4.1.1 Peserta kursus adalah tertakluk kepada peraturan peperiksaan semasa yang dikuatkuasakan atau Peraturan Maktab Pendidikan Guru (peperiksaan.2 Sijil Tamat Kursus Akan dianugerahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia apabila peserta lulus dalam ujian yang diduduki.1 Sijil Kehadiran Akan diberikan kepada semua peserta oleh Penyedia Latihan apabila tamat menduduki kursus 4.1 SIJIL Peserta akan dianugerahi 2 sijil dalam Program Latihan Guru Prasekolah Swasta dan JPNIN. iaitu: 4. penilaian dan pensijilan) 1999.PERKARA 3: PEPERIKSAAN 3.1.

BUKU PANDUAN PROGRAM LATIHAN 3 MINGGU GURU PRASEKOLAH SWASTA JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .

iaitu daripada 67% kepada 87% pada akhir tahun 2012. 2. pendidikan prasekolah telah dijadikan fokus utama di bawah National Key Result Areas (NKRA). Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Index.2 Guru-guru prasekolah perlu mengikuti satu bentuk kursus formal bagi melayakkan mereka mengajar di prasekolah . KPI) Sub NKRA Prasekolah mensasarkan peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20%. kadar enrolmen prasekolah dalam kalangan kanak-kanak berumur empat dan lima tahun hanyalah sekitar 67%. Memandangkan kepentingan pendidikan prasekolah dan keupayaan negara meningkatkan kadar enrolmen. Salah satu daripada strategi ini ialah memberikan latihan secara formal kepada guru prasekolah swasta dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN).0 LATAR BELAKANG Pendidikan awal merupakan tempoh kritikal yang menjadi penentu kepada perkembangan minda dan pencapaian kanak-kanak pada masa hadapan. Kerajaan juga telah melaksanakan beberapa strategi terpilih untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 2.0 MATLAMAT Kursus 3 minggu ini untuk melatih guru prasekolah swasta.1. pedagogi dan pengetahuan melalui penggunaan modul yang telah digubal khas oleh BPG dengan kerjasama IPG berlandaskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) . 10 .3 Kursus ini dapat meningkatkan kualiti profesionalisme guru prasekolah terutamanya dari aspek kemahiran. Ini adalah kerana : 2.1 Penglibatan pihak swasta dalam pendidikan prasekolah adalah amat penting dan bermakna serta memberi impak yang besar dalam menjayakan matlamat NKRA . Pada masa ini. dan JPNIN dilihat sebagai satu agenda yang sangat penting dalam usaha mencapai kualiti dalam pelaksanaan program pendidikan Prasekolah. 2.

0 PELAKSANAAN Program latihan guru prasekolah swasta dan JPNIN ini dirancang dan dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). 3. Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA).1 Kolaborasi dan Speksifikasi Tugas Bil 1 Jabatan Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia     Spesifikasi Tugas Mewakili KPM dalam Makmal NKRA Melaksanakan dasar untuk mencapai KPI ke arah peningkatan 20% akses ke Prasekolah Memantau pelaksanaan program Menyedia peserta kursus Membina modul latihan Memilih dan melantik Penyedia Latihan Menguruskan bayaran kepada Penyedia Latihan Menyediakan jadual perlaksanaan program Mengeluarkan sijil kepada peserta Membantu BPG membina modul latihan Menjadi jurulatih utama dan fasilitator program Menjalankan latihan kepada jurulatih utama negeri (JU) Menganggotai panel penggubalan modul latihan dan bahan kursus Melaksanakan pentaksiran dan penilaian kursus Bertindak sebagai Urusetia program latihan Menentukan peserta yang berkelayakan Menguruskan bajet pelaksanaan program 2 Bahagian Pendidikan Guru      3 Institut Pendidikan Guru      4 Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas)      5 Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pengurusan Akademik) Memilih jurulatih utama negeri yang berkelayakan untuk menghadiri kursus Training of Trainers (TOT) Mengagihkan jurulatih utama negeri sebagai tenaga pengajar Menentukan peserta berkelayakan yang sedang mengajar di prasekolah JPNIN 5 Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional  11 . Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG).3.

3 Sistem Penyampaian Program Latihan Sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip andragogi dengan mengambil kira keperluan pembelajaran peserta dewasa. 3.2 Pemilihan Jurulatih Pemilihan Jurulatih Utama IPG ditentukan oleh BPG berasaskan kelayakan dan pengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.3. Antara kepelbagaian teknik yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Tunjuk cara Main peranan Electronic search Sumbang saran Seminar Bengkel Forum Pengajaran melalui modul Pengajaran akses kendiri Video conferencing Pengajaran mikro Pengajaran berbantukan komputer ( CAI ) Pembelajaran rakan sebaya Internet E-mel 12 . Jurulatih Utama Negeri ditentukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri (Sektor Pengurusan Akademik).

4 Peraturan Program Latihan a) Kehadiran 100%. Sebarang ketidakhadiran perlu mendapat kelulusan pihak urusetia. e) Menduduki peperiksaan program latihan. 4.3.0 KURIKULUM LATIHAN Kurikulum Latihan dilaksanakan melalui interaksi bersemuka dan modul latihan berdasarkan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Input-input yang disampaikan kepada guru prasekolah mengikut agihan jam seperti berikut: 13 . b) Etika berpakaian perlu dipatuhi. d) Mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak urusetia dari semasa ke semasa. c) Melaksanakan semua tugasan sepanjang tempoh program latihan.

4 1.UNIT 1.3 2 jam 2 jam 7 jam _______ 15 jam 1. Unit ini juga merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak yang meliputi perkembangan fizikal. perkembangan pendidikan prasekolah termasuk hak asasi kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 dan akta yang berkaitan. ii. v.15 JAM Sinopsis Unit ini memberi pendedahan tentang konsep asas pendidikan awal kanak-kanak yang meliputi falsafah dan matlamat prasekolah. sosial dan perkembangan kerohanian dan moral. iv.5 14 . Mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Menjelaskan sejarah perkembangan falsafah pendidikan awal kanak-kanak. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini peserta dapat: i.0 PENGENALAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 1 KREDIT . falsafah serta pandangan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak.2 Perkembangan pendidikan. Menghuraikan kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK ). TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 1. bahasa. falsafah dan matlamat prasekolah Falsafah dan Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-kanak Hak Asasi kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak 1989 dan Akta 308 serta akta 550 Konsep dan prinsip ABP dalam perkembangan awal Kanak-kanak Aspek perkembangan kanak-kanak 2 jam 2 jam 1. Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Prasekolah berpandukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan Membuat refleksi kendiri untuk penembahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. iii. kognitif.1 1. emosi.

4. pendekatan dan teknik yang sesuai dalam pelaksanaan pengajaran mikro dan Mengenal pasti proses pelaksanaan pentaksiran dalam pendidikan awal kanakkanak. iii.2.1. Tunjang Ketrampilan Diri– Perkembangan Sosioemosi 2. Hasil Pembelajaran: Pada akhir unit ini peserta dapat: i. Tunjang Fizikal dan Estetika 2.2 Perancangan Pembinaan indikator/ item dalam instrumen 3 jam 4 jam _____ Jumlah 45 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 6 jam 5 jam 3 jam 15 . ketrampilan diri. Menjelaskan konsep dan fokus utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Merancang dan mengaplikasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan tunjang-tunjang pembelajaran dalam KSPK Mengenal pasti dan mengaplikasi kemahiran . Unit ini juga akan didedahkan dengan penyediaan rancangan pengajaran serta aspek yang berkaitan dengan pentaksiran.2. Tunjang Sains dan Teknologi 2.3.2.2. Tunjang Komunikasi 2. TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 2. ii.4.2. Tunjang Kerohanian. fizikal dan estetika.4. kerohanian.5.45 JAM Sinopsis Unit ini mendedahkan tentang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang meliputi semua tunjang seperti tunjang komunikasi. Sikap dan Nilai 2. sains teknologi.UNIT 2.1 2. kemanusiaan. iv.7 Penyepaduan tunjang dalam modul bertema 2.1 2.2.2 Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Tunjang-tunjang KSPK 2.0 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 3 KREDIT .3 2.4 Perancangan rancangan pengajaran Pentaksiran 2. Tunjang kemanusiaan 2.2.6. sikap dan nilai.2.

bertema.pembelajaran pendidikan awal kanakkanak. dan menggunakan pendekatan dan teknik pengajaran pembelajaran terkini dalam pendidikan awal kanak-kanak.UNIT 3. iii. menghuraikan konsep dan prinsip pengajaran pendidikan awal kanak-kanak.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2 jam 3. bersepadu dan pendekatan projek dalam pengajaran. Hasil Pembelajaran: Pada akhir unit ini peserta dapat: i. Unit ini juga memberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan teknik pengajaran yang boleh digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas.2 18 jam 3. ii.0 PENDEKATAN DAN TEKNIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 2 KREDIT .30 JAM Sinopsis: Unit ini mendedahkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak.3 10 jam _______ 30 jam 16 . TAJUK DAN PERUNTUKAN MASA 3. menerangkan pendekatan belajar melalui bermain.

17 . Kerjasama semua pihak amat diperlukan agar keselarasan dapat dibina walau pun berbeza lokasi operasinya. Dengan adanya panduan ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan kursus dengan berkesan dan lebih berfokus.6.0 Penutup Buku panduan program latihan 3 minggu guru prasekolah swasta dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah dibina untuk dijadikan panduan kepada semua yang terlibat dengan program ini.0 Pensijilan Peserta program latihan ini akan diberikan sijil tamat kursus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut:i) ii) iii) iv) Kehadiran 100% Melengkapkan kerja kursus dengan sempurna Menduduki peperiksaan Mencapai markah lulus sekurang-kurangnya 50% 7. Semoga kita sama-sama dapat membantu negara dalam pendidikan kanak-kanak yang berkualiti.

C. (2004). B. L. An Introduction. M. NY: Thomson Delmar Learning Essa. E. Prentice Hall. Berk. J. B. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition.M. J. Early childhood education today.S. Biber. Majzub & abu Bakar Nordin. K.H: Merill Pub.MA: Allyn & Bacon. Morrison.T.& Jenkins. & Malic. Understanding Child Development (6th ed. Tadika Berkualiti. NY: Thomson Delmar Learning Bergstrom. Rahman (2005). Introduction to Early Childhood Education.). Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education.Inc..Y : Thomson Delmar Learning 18 . & Diffily. D. Toronto: Merill Pub. (1995). Early Childhood Education Teacher. B. G. Rohaty Mohd. A. Pendidikan prasekolah. & Olson. Puckett. F. Introduction to early childhood education.. NY: Thomson Delmar Learning. eds Early Childhood Education Rujukan Tambahan Brewer. M. Ed. Margosian. Columbus. & Williams. (2003). Seefeldt. R. Chesla.(1977) Cognition In Early Childhood Education: A Historical Perspective. N. (1990) Early childhood education. In Spudek. PPK Charlesworth. (6 th ed). & Walberg. NY: Thomson Delmar Learning. L.F. & Barbour. (1976) Enhancement Of Growth and For Young Children. E. O. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. J. C.J. (2004). Petaling Jaya: Fajar Bakti.RUJUKAN Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A.). Eliasom. NY: Allyn & Bacon. H.A. 4th ed. (1989). Gordon. Pusat Perkembangan Kurikulum (2009) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. (1995).. Child Development (6th Ed. (2002). L. A. R. N.B (2004). Kuala Lumpur: PTS. (2002). E. 2nd. K. Colombus: Merill Publishing.

TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 .

5 Hak Asasi Kanak-Kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanakkanak 1989.Sebelum merdeka .Friedrich W.Headstart  Dalam Negara  Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak dalam Negara .Ibnu Khaldun PETA MINDA TOPIK 1 : FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 20 .Imam Al Ghazali . Akta 308 dan Akta 550 TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 1.Selepas merdeka 1.2 Falsafah dan Matlamat Prasekolah Perkembangan Pendidikan Prasekolah  Luar Negara .4 Perkembangan Pendidikan Prasekolah 1.3 Falsafah dan Pandangan Tokoh-Tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak Falsafah dan Pandangan Tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Tokoh Barat .Maria Montessori  Tokoh Islam . Hak Asasi Kanak-Kanak  Konvensyen Hak Kanakkanak 1989  Pandangan Islam  Akta 308 dan Akta 550 Falsafah dan Matlamat Prasekolah  Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Falsafah Pendidikan Prasekolah  Matlamat Pendidikan Prasekolah Objektif Pendidikan Prasekolah 1.TOPIK 1 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan Awal Kanak-Kanak TOPIK 1  Konsep Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak  Konsep Pendidikan Prasekolah di Malaysia. Froebel .1 Pendidikan Awal KanakKanak 1.

FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 1. 24) 21 .………Early childhood program provide services for children from birth through age eight in part day and full day group programs in centers. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial. pendidikan awal kanak-kanak merujuk kepada segala program pendidikan yang memberi layanan. home and institution kindergartens and primary school and recreational program”.s. asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur lapan tahun: “The term early childhood refers to the period from birth to age eight.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pendidikan awal kanak-kanak Konsep Awal kanakkanak Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Konsep Pendidikan Prasekolah Di Malaysia Konsep Awal kanak-kanak Takrif kanak-kanak ialah seseorang yang di bawah 18 tahun. Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak dari masa lahir hingga ke umur lapan tahun. m. (Morrison. Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak. Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mengikut „ The National Association for The Education of Young Children (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda. Pada masa ini mereka berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini.

mereka menamakan program awal kanak-kanak mereka sebagai Taman Bimbingan Kanak-kanak atau pun Tabika secara ringkas. berakhlak mulia. masyarakat dan Negara”. Peringkat kedua Prasekolah atau Tadika untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. 22 . Mengikut Akta 550 . rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Peringkat pertama Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska untuk kanak-kanak yang bawah 4 tahun. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Projek prasekolah percubaan yg dijalankan oleh Kem. berketrampilan. 1.Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pelajaran Malaysia di sekolah-sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dimulakan pada taun 1992. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Prasekolah Annex. Untuk Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Perpaduan.2 FALSAFAH DAN MATLAMAT PRASEKOLAH Falsafah Dan Matlamat Prasekolah Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Prasekolah Matlamat Pendidikan Prasekolah Objektif Pendidikan Prasekolah FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Tadika adalah sebenarnya akronim untuk Taman Didikan Kanak-kanak.Konsep Pendidikan Prasekolah Di Malaysia Konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah mengikut dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak.

Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikir asas. Mempunyai tubuh badab yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas ( Kemahiran Motor Halus Dan Motor Kasar) Emosi : i. Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. iv. iv. MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 (KSPK). ii. iv. Jasmani . v. emosi. vi. rohani. v. ii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. kreatif dan bermakna. iii. Berkomunikasi dengan baik (membaca. iii. OBJEKTIF KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut . vii. iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan Intelek : i. kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid 23 . intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan untuk menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. v. ii. viii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. i. vii. vi.

beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan “Kindergarten”. iaitu tokoh pengasas Barat dan tokoh pengasas Islam. x. Menyuarakan pandangan dan perasaan. Mereka yang lebih terkenal di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak adalah seperti.ix.KANAK Terdapat pelbagai falsafah dan pandangan dari tokoh-tokoh bagi mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. ii. Friedrich Froebel Maria Montessori  Tokoh-tokoh Pengasas Islam.3. ii. Imam Al-Ghazali Ibnu Khaldun 1.3 FALSAFAH DAN PANDANGAN TOKOH-TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK. Sosial : i. Beliau 24 FRIEDRICH FROEBEL . Berkebolehan berkomunikasi yang mantap. Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya Rohani : i.1 TOKOH-TOKOH BARAT a) FRIEDRICH FROEBEL (1782 – 1852) Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan juga rakan sebaya. Bekerjasama dengan orang lain. 1. Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada 2 mazhab. Pada tahun 1837. iii.  Tokoh-tokoh Pengasas Barat. iv. Beliau digelar sebagai “Bapa Tadika”.

fizikal dan sosial kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. 5. Ia perlu diberi kebebasan. Menurut beliau. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Oleh itu kanakkanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah: 1. 8.adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. 3. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. 25 . 7. 9. bunyi-bunyian dan objekobjek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. 4. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. 2. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. binatang dan gambar-gambar. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. saiz dan warna. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. 6. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih.

minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Antaranya adalah konsep berikut. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. 11. b) MARIA MONTESSORI (1870 – 1952) terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. Minda yang mudah menyerap (Absorbent mind) Menurut Montessori. emosi dan rohani. Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. kemahiran hidup. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain. fizikal. Beliau menekankan disiplin diri adalah penting bagi kanak-kanak. bagi MARIA MONTESSORI pendengaran sentuhan yang bertujuan membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. 12. 26 . pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan intelek. Pada tahun 1899. Oleh itu. persekitaran yang terancang. Menurut beliau. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. i.10. Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanakkanak dan haknya. Beliau mengutamakan dan latihan daya penglihatan. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. sosial.

Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada segi. kebiasaan dengan seni kreatif. penumpuan perhatian. kemahiran menulis dan membaca. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. kemahiran memerhati dan meneliti. Didikan diri (Autoeducation) Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Bahan pembelajaran (Learning materials) Guru hanya menunjuk ajar cara yang “betul” bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. Persekitaran yang tersedia (Prepared Environment) Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. 27 . v. kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. iii. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. kemahiran bahasa. Tempoh sensitive (Sensitive periods) Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Mengikut Montessori. konsep Matematik. kesedaran berkenaan susunan dan peraturan.ii. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. pemahaman berkenaan alam semulajadi. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. keseimbangan pergerakan. iv.

3. 7. Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. 1. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. 6.Menurut falsafah Montessori. 4. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat dan konsep tertentu. 8. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa. 10. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanakkanak. 9. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak. Antaranya ialah:  Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan “betul diri”. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. 5.  Pentingnya disiplin diri 28 . Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak-kanak.  Konsep kebebasan  Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar  Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh  Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. 2. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri. Bagi mencapai matlamat ini. terdapat beberapa prinsip dalam kaedah Montessori iaitu berdasarkan kepercayaan beliau terhadap pendidikan awal kanakkanak.

 Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Pada tahun 489 hijrah.  Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri. jangan biasakan mereka bersenang-senang. 1. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. adab makan minum. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak  Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. 29 IMAM Al-GHAZALI . Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. merendah diri. Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah.  Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia.  Bersikap tegas dengan kanak-kanak. adab sopan. bersederhana dalam perlakuan. Pandangan dan idea-idea beliau:  Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga.  Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. berwuduk dan bersembahyang. tidak berbohong.  Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama. mencuci badan. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka.3.2 TOKOH-TOKOH ISLAM a) IMAM Al-GHAZALI Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi.

pengukuhan. perbezaan individu dan latihan. .tidak mahu belajar .  Nasihat beliau kepada guru supaya: . . IBNU KHALDUN Pendapat beliau pada peringkat permulaan:   Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. . Ini boleh menyebabkan mereka: .Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar  Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka.mencerca pengajaran yang diberi 30 .Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka. Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat: . Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: .Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. berusaha.Menggunakan benda-benda maujud .Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar. Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar. b) IBNU KHALDUN Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik. pemerhatian. .Mengadakan latih tubi . motivasi.Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka.Berperingkat-peringkat .Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik.

membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan. Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi.Froebel adalah orang pertama mendirikan “Garden of Children”. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir. kemudian kaitkan dengan makna.4 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH Perkembangan Pendidikan Prasekolah Di Luar Negara. Prasekolah pertama didirikan pada tahun1850 oleh Carl Schruz dan seterusnya pada tahun 1860.  Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas. berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar. Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya.   Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. hukum dan lain-lain. Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Daerah Scotland dan diberi nama “The Infant School”.  Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak tadika di dunia iaitu di Negeri Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud 31 . 1. Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja.   Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. Di Amerika Syarikat. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston. Mulailah dengan menulis dan membaca. pembohong.

Manggis dan Kg. Cina dan India. Sentosa. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976). 1970. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an. Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kampung Muniady. Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak dan mendapatkan khidmat nasihat Universiti Malaya. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan Prasekolah dan membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia. Kg. prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. Tahun 1972 Maktab Perguruan Ilmu Khas. Di ASEAN. Zaman Selepas Merdeka 1969. Perkembangan Pendidikan Prasekolah di Malaysia Zaman Sebelum Merdeka 1940 an prasekolah mula dibuka oleh missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruhkan British dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan anakanak orang berada sahaja belajar di prasekolah itu.mendapat pendidikan awal. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. 1981. Pada tahun 1900an. Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang kurang beruntung dari keturunan Melayu. Pada tahun 1972. KEMAS membuka 10 prasekolah contoh di kawasan luar bandar yang dikenali Tabika untuk membantu rakyat yang miskin di luar bandar Diikuti penubuhan prasekolah FELDA. Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-Pekerja Malaysia bagi mendirikan prasekolah yang mirip kepada projek “Head Start” di Amerika SYarikat. 18 Disember 1991. KEMAS telah membuka Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) adalah selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Ceras telah melatih seramai 137 orang guru-guru sekolah rendah dan guru-guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekolah. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Guru-guru prasekolah pula terdiri daripada bekas guru sekolah rendah yang tidak ada latihan dan pengalaman mengajar di prasekolah. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Singapura dan Thailand sahaja. Manakala di Malaysia. Jemaah Menteri bermesyuarat untuk membincangkani program prasekolah di Malaysia dan 32 .

P. Kesan daripada akta pendidikan prasekolah. Senarai bilangan kelas perluasan prasekolah Kementerian Pendidikan bermula tahun 2002 hingga 2007. Labuan W. Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah.P. Kesan daripada mesyuarat di atas. telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Perlis Johor Pahang Sarawak Terengganu Kelantan Sabah BILANGAN KELAS 97 46 196 171 3 20 79 60 15 196 128 146 101 67 148 Pendidikan Khas 28 33 . maka pada 6 Jun 2001. Kementerian Pelajaran Malaysia telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah.pada 27 Januari 1992. TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 BILANGAN KELAS 1131 ( sedia ada ) 100 1500 1500 1500 1500 1600 Bilangan Kelas Prasekolah Peluasan 2004 Berdasarkan Negeri: NEGERI Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. maka Akta Pendidikan 1996.

mengikut mana-mana yang berkenaan. 2. Kewujudan dan perkembangan Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Perkara 27. Di antara perkara yang berkaitan dengan hak pendidikan perkembangan kanak-kanak terkandung dalam Perkara 6. Berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak yang telah diterima pakai oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada 20 November 1989 mengandungi Perkara 1 hingga Perkara 54. Merupakan satu peranan yang amat penting bagi kerjasama antarabangsa dalam menjamin hak asasi kanak-kanak. dan Negara mempunyai obligasi untuk memastikan kewujudan dan perkembangan kanak-kanak itu. Negara-Negara Pihak mengiktirafkan bahawa tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. 34 . penjaga di sisi undang-undang. Negara-Negara Pihak hendaklah memastikan setakat yang sebanyak mungkin boleh kewujudan dan perkembangan kanak-kanak. mempunyai tanggungjawab utama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. PERKARA 6 1. Negara-Negara memastikan Pihak hendaklah prinsip menggunakan bahawa usaha terbaik ibu mereka untuk pengiktirafan kedua-dua bapa mempunyai tanggungjawab bersama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. Perkara 18. Kepentingan terbaik kanak-kanak akan menjadi perhatian asas. PERKARA 18 1. 5 HAK ASASI KANAK-KANAK Kanak-kanak mudah dipengaruhi. Perkara 28 dan Perkara 29. Ia juga sekali lagi mengesahkan keperluan bagi Ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir.1. kepentingan hormat kepada nilai-nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak. Ibu bapa atau. perlindungan undang-undang dan perlindungan yang lain kepada kanak-kanak. memerlukan jagaan dan perlindungan khas terutamanya perlindungan oleh keluarga.

Tanggungjawab ibu bapa 1. keadaan hidup yang perlu bagi perkembangan kanakkanak itu. 3. kemoralan dan sosial kanakkanak itu. Negara hendaklah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dalam pembesaran anak. Tanggungjawab Negara boleh termasuk bantuan material kepada ibu bapa dan anak-anak mereka. mengikut kebolehan dan keupayaan kewangan mereka. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan bahawa kanak-kanak kepada ibu bapa yang bekerja berhak mendapat faedah daripada perkhidmatan dan kemudahan jagaan anak yang mereka layak. mental. 2. kemudahan dan perkhidmatan bagi jagaan kanak-kanak. Negara-Negara Pihak hendaklah memberi bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dan penjaga di sisi undang-undang dalam melaksanakan tanggungjawab pembesaran anak mereka dan hendaklah memastikan perkembangan institusi. kemoralan dan pembangunan sosial. dan Negara hendaklah menyokong mereka dalam hal ini. Ibu bapa (ibu bapa-ibu bapa) atau orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu mempunyai tanggungjawab utama untuk menjamin. mental. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak tiap-tiap kanak-kanak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. 2. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk membesarkan kanak-kanak. kerohanian. PERKARA 27 1. Taraf hidup Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal. kerohanian. Bagi maksud menjamin dan menggalakkan hak yang dinyatakan dalam Konvensyen ini. Kewajipan Negara ialah untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini boleh dilaksanakan. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa kanak-kanak mempunyai taraf hidup yang mencukupi. 35 .

mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada tiap-tiap kanak-kanak. Negara-Negara Pihak hendaklah menggalakkan kesertaan dalam perjanjian atarabangsa atau pembuatan perjanjian sedemikian. pakaian dan perumahan. memperuntukkan bantuan material dan program sokongan. Secara khususnya. (b) Menggalakkan perkembangan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk. termasuk pendidikan am dan vokasional. baik dalam Negara Pihak dan dari luar negeri. (c) Menjadikan pendidkkan tinggi kepada semua atas dasar keupayaan melalui tiap-tiap cara yang sewajarnya. 4. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk menjamin supaya mendapat kembali nafkah untuk kanak-kanak daripada ibu bapa atau orang lain yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu. Negara-Negara Pihak. dan mengambil langkah yang sewajarnya seperti memperkenalkan pendidikan percuma dan menawarkan bantuan kewangan jika diperlukan.3. secara khususnya: (a) Menjadikan pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua. jika orang yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu tinggal dalam Negara yang berlainan daripada negara kanak-kanak itu. mengikut keadaan negara dan mengikut kemampuan mereka. dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara berperingkat-peringkat dan atas dasar peluang yang sama. (d) Menjadikan maklumat pendidikan dan vokasional dan bimbingan diadakan dan terbuka kepada semua kanak-kanak. PERKARA 28 1. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak kanak-kanak kepada pendidikan. serta membuat perkiraan lain yang sewajarnya. hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk membantu ibu bapa dan orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu untuk melaksanakan hak ini dan hendaklah. mereka hendaklah. 36 . terutamanya berhubungan dengan pemakanan. (e) Mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan kehadiran secara tetap di sekolah dan mengurangkan kadar keciciran. jika diperlukan.

toleransi. menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan. negara yang daripadanya dia berasal. kebangsaan dan agama dan orang yang asal usulnya penduduk asli. dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri. dan kewajipan Negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini. identiti kebudayaan.  Penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas. dalam semangat persefahaman. kesamaan jantina. keamanan. Dalam hal ini.    Negara-Negara Pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada: Perkembangan personaliti. perhatian yang khusus hendaklah diberikan kepada keperluan negara-negara membangun. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak itu. kumpulan etnik. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa disiplin sekolah ditadbirkan mengikut cara yang selaras dengan kemuliaan kanak-kanak dan dengan menepati Konvensyen ini. PERKARA 29 1.  Perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi.Pendidikan Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan. Perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak. 3. khususnya dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan akses kepada pengetahuan saintifik dan teknik dan kaedah pengajaran yang moden. bahasa dan nilainya sendiri. dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Negara-Negara Pihak hendaklah mempromosikan dan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam perkara yang berhubungan dengan pendidikan. dan persahabatan di kalangan semua orang. bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu. 37 . dan bagi prinsipprinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi. bakat. 2.

Matlamat pendidikan Pendidikan hendaklah mempunyai matlamat untuk mengembangkan personaliti. Pendidikan hendaklah menyediakan kanak-kanak itu untuk kehidupan dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas dan memupuk rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak. dan bagi latar belakang kebudayaan dan nilai orang lain. identiti kebudayaan. bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. 38 . 2. Tiada bahagian dalam perkara ini atau perkara 28 boleh ditafsirkan sebagai mengganggu kebebasan individu dan badan untuk mewujudkan dan mengarahkan institusi pendidikan tertakluk sentiasa kepada pematuhan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam perenggan 1 perkara ini dan kepada keperluan bahawa pendidikan diberikan di institusi sedemikian hendaklah mematuhi standard minimum yang ditetapkan oleh Negara. bahasa dan nilainya sendiri.

… TOPIK 2 ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .

1 Konsep Perkembangan Awal kanak-kanak TOPIK 2 2.TOPIK 2 ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Perkembangan Awal kanakkanak  Konsep semulajadi lawan pemupukan  Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak.2 Aspek perkembangan kanak-kanak PETA MINDA TOPIK 2 : ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 40 .3 Kecerdasan Pelbagai ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAKKANAK 2. Aspek perkembangan kanak-kanak Kecerdasan Pelbagai   Konsep Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai        Perkembangan fizikal Perkembangan Kognitif Perkembangan Bahasa Perkembangan Emosi Perkembangan social Perkembangan Kreativiti Perkembangan Moral & Kerohanian 2.

ASAS PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2.1 • • • • • KONSEP PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Konsep Pertumbuhan Merujuk kepada perubahan fizikal dan struktur badan secara kuantitatif Akan terhenti atau mengalami sedikit perubahan pada tahap kematangan Suatu proses yang lengkap dan sempurna : dapat diukur dengan nyata. Cth: hayat manusia 1 bulan – 65 tahun Mengikut corak tertentu yang berdasarkan proses kematangan yang dialami. Cth: bayi baru lahir (berbaring) ke bayi 7 bulan (duduk) Struktur mendahului fungsi – struktur sesuatu kumpulan otot menjadi lengkap sebelum digunakan sepenuhnya. Cth: bayi otot terbina dahulu sebelum berguna untuk duduk Konsep Perkembangan Proses perubahan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran secara kualitatif Berlaku secara berterusan hasil daripada pengalaman dan pembelajaran Suatu perubahan yang sistematik dan berterusan dalam diri individu sejak azali (rahim ibu) sehingga kematian Semua kanak-kanak mengikut corak perkembangan yang sama – satu peringkat ke peringkat seterusnya Prinsip perkembangan kanak-kanak berlaku secara berperingkat. Cth: bayikanak2  remajadewasa Proses Prinsip perkembangan bersifat berterusan- kadar perkembangan kanak-kanak tidak sama seperti kadar Prinsip perkembangan orang dewasa Prinsip perkembangan banyak dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran : amalan pemakanan, keluarga dll Prinsip perkembangan berlaku mengikut kadar berlainan – perkembangan intelektual kanak-kanak berkadar lebih cepat berbanding fizikal Prinsip perkembangan bahagian-bahagian anggota tubuh badan adalah organisma antara satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan organisma – berlaku secara serentak & seimbang. Cth; cubit peha kanan, peha kiri terasa sakit

• • • • • • • • •

41

Perkembangan sosial (Perubahan dalam berhubung Dengan orang lain)

Perkembangan rohani (Berkaitan Ketuhanan)

Jenis-jenis Perkembangan
Perkembangan Emosi ( perubahan personaliti individu)

Perkembangan Kognitif (perubahan Pemikiran
Perkembanga n fizikal (perubahan tubuh)

2.1.1 Konsep semulajadi lawan pemupukan (Nature vs nurture)      Ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak Ciri-ciri seperti : warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain. Diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak Boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental Menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tak pandai.

Faktor Kebakaan 1. Kromosom Bahan kimia heliks dubel bergelang panjang dan nipis Terdapat dalam nukleus setiap sel Mengandungi butir-butir halus yang menentukan kesemua sifat jasmani Sel badan manusia mengandungi 46 kromosom Ovum perempuan mengandungi kromosom XX  Sperma lelaki mengandungi kromosom XY  Jika ovum disenyawakan oleh kromosom XY, bayi lelaki akan dilahirkan  Jika ovum disenyawakan oleh kromosom XX, bayi perempuan dilahirkan 2. Gen o

-

Gen perkembangan yang membawa maklumat baka atau sifat yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi o Terdiri daripada DNA (deoksiribonuleik) o DNA mengandungi fosfat, 4 asid iaitu adenin, guanin, timina dan sitosin o Bayi yang dilahir menerima separuh gen ibu dan separuh daripada bapa Gen dominan : gen yang mempunyai sifat yang kuat Gen resesif : gen yang mempunyai sifat yang lemah

42

Faktor Pemupukan - Segala benda yang ada di sekeliling unit-unit kebakaan - Segala kuasa luar nyata yang kompleks yang boleh mempengaruhi tingkah laku individu - Antaranya:Usia ibu yang mengandung Kesihatan ibu Amalan pemakanan Ketenangan mental dan emosi Kebersihan Riadah Pengambilan ubat atau dadah Pengambilan alkohol Cara gaya hidup ibu bapa Kesan X-ray Faktor Rh darah Doa dari ibu bapa

2.1.2 Amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak (ABP) • Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sesuatu domain kognitif afektif dan psikomotor. - Guru perlu merancang pengalaman pembalajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum bermakna dan bersepadu Perkembangan berlaku mengikut urutan. - Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran, pengetahuan dan kebolehan murid dari yang mudah kepada yang mencabar Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi minat, keperluan, kekuatan, personaliti, emosi, daya pembelajaran, pengalaman dan latar belakang keluarga. - Guru menerima keadaan murid ini seadanya dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka Perkembangan adalah berterusan. - Guru peka akan pengalaman sedia ada murid dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran yang bermakna Perkembangan adalah berperingkat-peringkat. - Guru perlu menyediakan aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang sebenar menggunakan pelbagai media kepada yang lebih kompleks. Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran. – Guru harus mempelajari dan memahami sosio-budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran murid dan menyediakan aktiviti yang menyuburkan potensi murid ke peringkat optimum. • Kanak-kanak adalah pelajar aktif. - Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. Konsep main penting kepada murid - Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep belajar melalui bermain sambil untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat optimum.

• •

43

kewujudan tanda-tanda kematangan fizikal serta perubahan dalam keupayaan motor dan sebagainya Dua aspek penting – pertumbuhan dan perkembangan motor Rentak perkembangan berubah-ubah dalam 4 peringkat: – Peringkat perkembangan yang pesat (Pralahir hingga 2 tahun) – Peringkat pertumbuhan yang lambat (2 hingga 12 tahun) – Peringkat pertumbuhan yang pesat (12 hingga 18 tahun) – Pertumbuhan yang lambat atau tertentu apabila dewasa. dihargai apabila keperluan dipenuhi. 2. Walaupun umur kanak-kanak sama tetapi pertumbuhan dan perkembangan berbeza. Jenis Saiz Badan    44 . gerakbalas fisiologi.latar belakang dan sosio-budaya murid.Guru perlu mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa Untuk menggunakan ABP dalam pelaksanaan kurikulum guru perlu faham tentang : . .cara menilai perkembangan .bila hendak mengajar .Perkembangan bermula daripada bahagian yang terdekat dengan tubuh badan ke perhujung anggota. Mereka rasa selamat. Perkembangan Proximodistal . tinggi dan pertumbuhan otot-otot motor.Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan meransang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajarannya.• • • • Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar. Perkembangan fizikal merangkumi pertumbuhan anggota badan dan organ-organ.1 Perkembangan Fizikal       Perkembangan kanak-kanak dari bayi hingga prasekolah merupakan satu proses pertumbuhan fizikal yang berlaku secara berperingkat. Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran.keperluan dan minat . . .Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai /dilalui. . .murid yang diajar . Ia melibatkan kuantiti dari segi berat. Perkembangan Cephalocaudal .kandungan kurikulum dan apa yang perlu diajar. Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak.Perkembangan bermula daripada kepala ke paras pinggang dan kaki.2 ASPEK PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 2.menyesuaikan kurikulum dengan kebolehan murid . kesihatan dan keselamatan murid.Guru harus memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan.2.

memanjat peralatan padang permainan.saiz tubuh kecil kurus dan tinggi.Duduk & merangkak.Menggunakan sudu & garfu utk makan .belajar & mula berlari . menukar2 langkah.Menggenggam & melepaskan objek 3 – 4 tahun - 5 – 6 tahun - Kemahiran fizikal meningkat Menunggang basikal roda tiga. melompat dgn 2 kaki terangkat.Kemahiran fizikal berkembang dgn pantas .3 tahun Perkembangan . pakaian dipakai & ditanggalkan sendiri Menangkap bola dgn tangan dikeluarkan. Mesomorf . berjalan mengundur & berjengket Memegang barangan Melompat dgn bertukar2 kaki Menunggang basikal 2 roda Berkasut roda Melontar dgn agak tepat Menangkap bola dgn tangan Membuat balik kuang Bermain dgn permainan yg memerlukan kemahiran fizikal Perkembangn otot kecil meningkat Koordinasi mata & tangan berkembang Kwsn otot mula meningkat Mula kehilangan gigi Kanan @ kidal Kemahiran fizikal menjadi penting dlm konsep kendiri Tahap tenaga tinggi Kadar tumbesaran perlahan Kawasan otot kecil baik Gigi kekal tumbuh Susuk tubuh dan struktr wajah berubah 7 – 8 tahun 45 . kadar perkembangan fizikal agak lambat dan kadar penambahan tinggi memakan masa yang lebih panjang. berjalan sepanjang palang seimbang.3 jenis bentuk badan: • • • Ektomorf . turun naik tangga.berak badan perkembangan fizikal yang lain turut berlaku dengan lebih cepat pada setiap peringkat umur) Endomorf –tubuh badan lebih bulat dan mengandungi lebih banyak lemak Corak Perkembangan Fizikal Kanak-kanak Umur 0 .tubuh badan pejal & berisi (penambahan otot. berlari.Kemahiran pergerakan kecil berkembang spt boleh mengumpul & mengutip objek kecil .

penyerapan (asimilation).Teori Asas Perkembangan Kognitif i.2.   kanak-kanak akan melalui peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza Persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. dan keseimbangan. Pandangan Piaget selalunya dibandingkan dengan Lev Vygotsky (1896-1934). sebaliknya kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Skema • • • Skema = pra konsep tentang sesuatu objek melalui pengalaman yg dilaluinya hari demi hari.2. melalui aktiviti penerokaan.    Jean Piaget Ahli psikologi Swiss & salah seorang penyelidik yang berpengaruh dalam bidang pembangunan psikologi abad ke 20. mungkin tidak tepat Skema bermaksud satu struktur kognitif Skemata bermaksud lebih dari satu struktur kognitif 46 . akomodasi (accomodation). Awalnya bergiat dalam bidang biologi dan falsafah serta menggelarkan dirinya sebagai ahli epistemologi genetik. 4 konsep pemerolehan maklumat dan pengalaman baru mengikut teori piaget iaitu skema (schema). yang melihat lebih kepada interaksi sosial (social interaction) yang merupakan sumber utama kognitif dan tingkah laku.2 Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif Teori-teori Asas Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif melalui bahan manipulatif Teori.

iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. saya akan mengingat yang baju itu berwarna biru gelap atau biru cair. Tengok dia melompat. 47 . Akomodasi • • • • • Akomodasi = mengubahsuai skema sedia ada untuk memahami maklumat baru Contoh atas: Bapa terdengar Fatin menyebut kucing apabila melihat arnab. tidak mengiau. merupakan proses kognitif yang menyatukan maklumat-maklumat baru atau Pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Perimbangan • • Maklumat baru yang berjaya diserap oleh kanak-kanak menunjukkan tahap Keseimbangan tercapai. maka tahap keseimbangan akan tercapai. anak kucing. ayam dan itik. Asimilasi berlaku sepanjang masa Kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. maka maklumat Itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. kecil) Asimilasi • • Asimilasi : Proses memasukkan maklumat ke dalam skemata sediaada. Fatin mendapat maklumat baru Fatin mengubahsuai struktur kognitifnya kepada 2 skemata. Sebaliknya jika ia tidak dapat diserap. makan karot. bapa membetulkannya.• • • Kanak-kanak membina skemata hari demi hari Skemata berubah dan bertambah melalui proses adaptasi (asimilasi dan akomodasi) Contoh: Fatin melihat arnab. • Contoh: Apabila saya mengatakan baju anda berwarna biru. skema kucing dan skema utk arnab Contoh lain: bola dan belon. Fatin akan membina skema: arnab = anak kucing (lembut.

ii. Memahami konsep pemuliharaan. • • • • Perkembangan bahasa dan pemikiran simbolik awal Logik 1 hala: tiada konsep pemuliharaan & tidak berfikir berbalik. • • • • • • • Juga dikenali sebagai deria motor Bayi banyak menggunakan deria dan kebolehan motor (pergerakan) Mula-mula tidak ada “kewujudan objek” sehingga boleh menguasai konsep kewujudan objek. • Vygotsky Percaya bahawa perkembangan kognitif berlaku dalam persekitaran sosiobudaya 48 . Boleh mengkelas dan menyusun Menyelesaikan masalah dalam bentuk logik sempurna. Peringkat Operasi Formal (12 Tahun Ke Atas) • • • • Menyelesaikan masalah abstrak dengan logik. Daripada tindakan reflektif kepada tindakan bertujuan.Peringkat Perkembangan Mengikut Tahap Peringkat Sensorimotor (0-2 tahun). Egosentrik: Monolog kolektif Kanak-kanak mula menggunakan keupayaan mereka berfikir secara simbolik (menggunakan perkataan semasa bertutur) tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan • Tidak mampu menguasai konsep pengekalan Peringkat Operasi Konkrit (7-11 Tahun) • • • • Memahami berfikiran berbalik (Reversibility). Prihatin kepada identiti diri dan isu sosial.ingatan dan pemikiran bermula – kekekalan objek. Daripada aksi refleks kepada aktiviti berulang-ulang ke aktiviti bermatlamat Akan membina pelbagai skemata dlm usaha memahami persekitarannya Proses peniruan. Egosentrik remaja. Pemikiran saintifik. Peringkat Praoperasi (2-7 Tahun).

faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan bagaimana seseorang individu berfikir adalah berdasarkan sejarah masyarakatnya dan pengalamannya dalam masyarakat itu.  Sebenarnya terdapat dua tahap perkembangan kognitif. rakan sebaya dan guru Tema teori Vygotsky ialah perkembangan kognitif berlaku dalakm konteks sosial Kemahiran kognitif kanak-kanak diperoleh melalui bimbingan orang yang lebih dewasa yang menjadi model dan menstrukturkan pengalaman pembelajaran kanakkanak • Proses bimbingan ini dikenali sebagai scalffolding. Penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada orang yang berkebolehan Tahap Perkembangan Potensi ZPD ZON OF PROXIMAL DEVELOPMENT Tahap Perkembangan Sebenar Penyelesaian masalah secara bersendirian • ZPD menjelaskan bahawa setiap individu boleh belajar dan perlu dibantu oleh orang dewasa untuk meningkat daripada kebolehan maksimum yang boleh dicapainya secara individu. 49 . orang dewasa lain. Jarak di antara kedua tahap ini dikenali sebagai ”zon of proximal development”. Pelajar beransur-ansur menerima tanggungjawab dari sedikit kepada sepenuhnya ke atas pembelajaran • Pembelajaran ini berlaku dalam zone of proximal development (ZPD) Konsep Zon Perkembangan Proksimal  Menurut beliau. Konsep “scaffolding”. Yang pertama adalah tahap yang dicapai oleh seseorang apabila dia berfungsi secara bersendirian yang dikenali sebagai tahap perkembangan sebenar (actual development) dan tahap kedua ialah paras yang lebih tinggi yang seseorang itu berpotensi mencapainya (potential development) apabila mendapat bimbingan daripada pihak yang lebih berkebolehan.• • • Kebanyakan daripada kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa. Scaffolding : sokongan sementara pada binaan.

50 . . Terdapat 3 peringkat ingatan iaitu pengkodkan/ingatan deria.Kod yang bermakna disimpan dengan teratur. . dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar secara lebih efektif.Menerima dan mengubah maklumat input deria ke dalam kod-kod yang boleh diproses oleh ingatan untuk dirakam. memproses dan menyimpan serta mengeluarkan segala maklumat itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. mengetahui bagaimana untuk belajar. mengetahui kemampuan dan gaya belajar yang dimiliki.Peringkat ini merujuk lepada maklumat penting yang telah dikodkan yang diingat kembali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.Masuk ingatan jangka panjang (untuk di kekalkan untuk masa yang lama).Maklumat tidak penting dilupai manakala maklumat yang bermakna dirakamkan dalam bentuk kod Penyimpanan . Pengertian Metakognitif Metakognitif adalah kesedaran berfikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Ingatan Kembali .Masuk ke ingatan jangka pendek ( untuk menyelesaikan masalah).Peringkat ini merujuk kepada penyimpanan dan pemilihan maklumat oleh otak. . Pengkodan (Peringkat Rakaman) . . penyimpanan dan ingatan kembali.• • Kanak-kanak akan mencapai tahap pencapaian terendah mengikut kebolehannya tanpa dibantu oleh oleh orang lain. Sebaliknya dia tidak boleh mencapai tahap pencapaian yang lebih tinggi.Input deria menerima rangsangan daripada persekitaran. Dalam konteks pembelajaran. . walaupun dibantu oleh orang lain jika telah mencapai kepada zon perkembangan proksima atau tertinggi. • Jarak di antara tahap perkembangan sebenar dilakukan secara bersendirian dan tahap perkembangan potensi yg dicapai dgn bimbingan orang dewasa Pengertian Ingatan Ingatan ialah kebolehan manusia unutk menerima maklumat.

* melakukan proses sains dan * membuat penyelesaian masalah 2. bongkah. manek. meneroka.2.Interaksionalis Peringkat Perkembangan Bahasa mengikut Umur Perkembangan Bahasa KanakKanak 51 . batu.Navitis . penutup botol dll.Behaviourisme .3 Perkembangan Bahasa Perkembangan Bahasa Konsep : . membilang. menguji. * mengenal konsep nombor. membina.Perkembangan Bahasa -Pembelajaran Bahasa Teori Pemerolehan Bahasa: .Pemerolehan Bahasa .Perkembangan Kognitif Melalui Pengunaan Bahan Manipulatif     Bahan manipulatif ialah bahan yang konkrit Bahan yang boleh dipegang dan dimanipulasikan oleh kanak-kanak Bahan yang kanak-kanak boleh gunakan secara langsung untuk bermain.Konstruktivisme . Kegunaan bahan manipulatif  Bahan manipulatif berguna untuk kanak-kanak menguasai kemahiran kognitif seperti * pengelasan * mengenal konsep ruang. Contoh: butang.

objek dan perkataan.Konsep Bahasa    Bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna.   Pengalaman menggunakan bahasa secara lisan amat penting dalam mereka mengembangkan bahasa kanak-kanak. Apabila kanak-kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan menggunakan perkataan yang mewakili objek dan peristiwa di persekitaran mereka. Semasa membesar kanak-kanak mempelajari perkataan baru dengan membandingkan perkataan yang sudah diketahui oleh mereka (Bloom. Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan mengutarakan idea serta pengalamannya. lubang. 52 .  Melalui perkembangan bahasa ini. Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa. Menyuk. malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di persekitarannya. Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain. Menerusi penerokaan dan berinteraksi. Kanak-kanak yang berumur dua tahun sudah dapat memahami maksud sesuatu perkataan (Dollaghan. Pemerolehan Bahasa   Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. 1985). kanakkanak dapat membina dan mengaplikasikan konsep baru. Liebergott & Schultz.    Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum tanda pertama bahasa muncul. 1995) Perkembangan Bahasa   Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan pengalaman yang menggembirakan. Kemahiran berkomunikasi berkait rapat dengan menggunakan bahasa (kemahiran linguistik) dan kemahiran berinteraksi. 1998. kanak-kanak mula mengenali dunia secara simbolik dengan perantaraan bahasa yang mudah seperti tanda-tanda. kemampuan mereka berfikir dan menggambarkan dengan perkataan meningkat dan mengatasi batasan masa dan ruang.

L Thorndike.  Bunyi perkataan adalah magic kepada kanak-kanak. Ganjaran dapat mendorong pengulangan. Teori Pemerolehan Bahasa 1. dan apabila pengulangan berlaku. E. maka secara tidak langsung akan menjadi penguasaan atau pemerolehan bahasa.R Guthrie. menghafal dan menghasilkan semula perkataan tersebut. kanak-kanak pada peringkat prasekolah tertarik degan permainan lagu berantai.  Bagi golongan aliran behavioris.  Golongan ini juga mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran.F Skinner. Contohnya. Teori Behavioris    Teori behavioris cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara lansung atau fizikal. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli-ahli psikologi seperti J. Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengari.P Pavlov dan B. penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental tetapi diperoleh melalui latihan dan pengulangan. I.Pembelajaran Bahasa  Kanak-kanak belajar bahasa melalui berbagai-bagai cara. manakala Gurhrie menyatakan bahawa rangsangan dan gerakbalas mestilah berlaku secara bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran. Menurut Thorndike. Selepas akan mereka mempelbagaikan dan manipulasikannya dengan pelbagai keadaan.  Teori pembentukan biasaan ini juga menekankan kemahiran lisan. Watson pula berpendapat bahawa semua tingkah laku manusia merupakan gerak balas terlazim. Kemahiran mendengar dan bertutur ini ditegaskan kerana kedua-dua kemahiran ini mempunyai 53 .  Skinner pula telah mengkaji dan memperbaiki teori behavioris dengan pandangan bahawa pengukuhan adalah asas dalam proses pembelajaran dan berlaku apabila diberi ganjaran.B Watson. E. membina perkataan yang lucu. Perkataan magic ini mula diperolehi apabila kanak-kanak mula bermain dengan bahan. semua pemerolehan bahasa manusia berlaku melalui proses cuba jaya. mudah. mereka cerita khayalan daripada pengalaman sendiri. Mereka mendengar pertuturan daripada orang lain dan meluahkannya dengan cara tertentu.

sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah menjadi faktor utama dalam pengguasaan bahasa.  Teori ini menjelaskan bahawa bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf. Seperti Hamboldt. LAD inilah yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisa bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul. Lenneberg. Hamboldt misalnya.  Dalam teori ini. E. 2. D. 54 .hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis.  Beliau mengenal pasti sistem ini sebagai LAD ( Language Acquisition device ) yang bergantung kepada sel-sel dalaman selebrum korteks. Teori Nativisma  Chomsky mengatakan bahawa otak manusia telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa sama seperti keupayaan berjalan. Lakoff. Kanak-kanak memperoleh bahasa kerana bahasa sudah terancang untuk berkembang dalam diri kanak-kanak tersebut dari segi biologis. kanak-kanak telah mempunyai alat pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device – LAD) yang membolehkan kanak-kanak itu memperolehi dan menguasai bahasa yang didedahkan. Chomsky dan V.  Jean Piaget. Slobin. pemerhatian.  Sejak dilahirkan lagi. Hamboldt pendukung teori ini. menekankan kreativiti wujud dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu. Chomsky juga berpendapat bahawa setiap manusia yang dilahirkan sudah dibekalkan dengan kebolehan untuk berbahasa apabila sampai masanya. Beliau menegaskan bahawa bahasa itu dibawa sejak kanak-kanak dilahirkan dan penutur-penutur boleh menghasilkan unit-unit lingualistik yang tidak terhad bilangannya. Robin. 3. Teori Pembelajaran Kod Kognitif  Teori Kod Kognitif atau mentalis menganggap pemerolehan bahasa sebagai satu proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. pengukuhan.H. V.

4. Peranan kognitif pada otak manusia inilah yang menjadikan penghasilan bahasa itu bersifat kreatif. seseorang itu mempunyai kecekapan ( competence ).   Oleh itu kanak-kanak perlu memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul. Teori Pembelajaran Interaksionalis   Teori ini menganggap bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan dua aspek iaitu proses mental dan interaksi bahasa. dan prestasi ( performance ) yang merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan. Menurut model ini kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk lingusitik yang jelas dan tepat. Menurut golongan mentalis lagi. kanak -kanak terlebih dahulu menguasai kebolehan memahami dan membezakan bunyi-bunyi yang berlainan. iaitu rumus-rumus yang ada dalam mental.  Lenneberg berpendapat bahawa sebelum kanak-kanak boleh bertutur. Selain itu aktiviti bahasa yang bermakna dan menarik membantu kanak-kanak menguasai dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa dan seterusnya dapat menggunakannya dengan fasih dan lancar. menegaskan ciri-ciri kesejagatan nahu bagi setiap bahasa di dunia ini mempunyai hubungan dengan kognitif. 55 . Ini membantu mereka berkomunikasi dalam masyarakat.  Aliran mentalis juga.

Sebutan bertambah baik Mengulang dan dapat mengubahsuai seni kata lagu ataupun pantun yang mudah. Menghasilkan gabungan 4 – 5 perkataan. 6 – 9 bulan   9 – 12 bulan  Mencantum pertama. 2 – 4 tahun    Menyebut gabungan 3 perkataan Gemar bercakap boleh berbual dengan ayat yang lebih panjang. 4 – 6 tahun      56 . sukukata dan menghasilkan perkataan 1 – 1 1/2 tahun  Mencantumkan beberapa perkataan mudah untuk menjadi ayat yang pendek. Mula bertanya berbagai soalan. Suka menyebut perkataan yang baru dan suka menyanyi. Mula membaca dengan sendiri.Peringkat Perkembangan Bahasa Mengikut Umur Umur Baru lahir – 2 bulan Perkembangan bahasa     Menangis dan senyum Lebih suka kepada suara manusia Lebih 2 – 4 bulan Bermain dengan bunyi vokal seperti ” aa-aa-aa-aa-aa” ataupun ” oo-oo-oo-oo” Mencantum bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk menghasilkan sukukata seperti i”ma-ma-ma-ma-ma” atau ”ba-ba-ba-ba” Mula menunjukkan gerak tangan.

cu. Hasil daripada interaksi dengan persekitarannya dalam pelbagai konteks. bayi akan mengeluarkan perkataan pertama pada usia 9 hingga 12 bulan. Kanak-kanak sering membuat kesalahan. 57 . kanak-kanak mula berupaya menguasai beberapa patah perkataan.     peringkat menangis peringkat rengekan peringkat ajukan satu sukukata yang bermakna ( ma. susu) Semantik Semantik ialah kebolehan memahami percakapan yang didengari. Menurut pakar bahasa.Memahami maksud perkataan. ayat. tidak kira bahasa apa yang dituturkan. kanak-kanak akan memepelajari konsep-konsep daripada yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula dapat menyusun perkataan mengikut tatabahasa. perkataan dan ayat. Penguasaan bahasa oleh kanak-kanak akan bermula dengan mamahami percakapan yang didengar dan diikuti pula dengan kebolehan bertutur. 1) Fonologi . Dalam perkembangan semantik. cerita 3) Sintaksis . Kanak-kanak akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Corak perkembangan fonologi pada umumnya sama bagi semua kanak-kanak. Kemampuan di atas berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. memahami. kanak-kanak menghasilkan bagi secara rambang. Dalam perkembangan fonologi.Menghasilkan bunyi. dedi. bum) peringkat ajukan dua sukukata ( mama.baba. Pada umumnya. Ini berlaku di peringkat agahan.Pembinaan struktur ayat. tata. dan melahirkan semula. Mula-mula ia memperoleh fonem-fonem yang kasar dan ketara perbezaan fiturnya.Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima. Fonologi Fonologi adalah kebolehan melahirkan bunyi. terutama semasa memberi makna perkataan itu. perkataan. ayat dan cerita 2) Semantik . tetapi kemudian ia maju kepada fonem-fonem yang lebih halus dan seni perbezaan fiturnya. kemampuan tersebut merujuk kepada 4 aspek dalam penguasaan bahasa kanak-kanak iaitu.

abah) dan benda maujud ( bola.Perkembangan semantik kanak-kanak adalah seperti yang berikut : Umur Kebolehan Semantik 6 -12 bulan   Dapat memahami perkataan serta menunjuk objek yang dinamakan. 4-6 tahun     Berlaku cetusan perbendaharaan bahasa (10. Lebih banyak perbendaharaan kata (1000 perkataan ) Dapat menamakan objek atau kejadian dan mengkategorikan.000 perkataan pada hujung peringkat prasekolah ) Memahami lawak jenaka dan metafora Memahami cerita lisan atau yang dibaca dalam buku. Perbendaharaan kata bertambah 1 hingga 3 perkataan sebulan pada usia 1 tahun. sana) dan keadaan (habis) 2 – 3 tahun     Perkembangan perbendaharaan kata diiringi dengan menyifatkan objek. kasut )  1½ -2 tahun memahami arahan mudah seperti ” tepuk tangan”   Perbendaharaan seminggu. kata bertambah 10 hingga 20 perkataan Perbendaharaan kata terdiri merangkumi perbuatan (bye. tempat (mana. Dapat memahami perkataan yang lebih abstrak seperti perasaan seperti marah ataupun sifat nama seperti comel. 1–1½ tahun  Perbendaharaan kata terdiri daripada orang ( mama. 58 .bye). Memahami dan menghafal senikata lagu ataupun puisi.

“Adik tak buat”. Ayat padat dan ringkas . Pada umur lima tahunkanak-kanak akan berupaya menghasilkan ayat pasif atau ayat yang lebih kompleks dan dapat mengenal struktur dalaman dan hubungannya dengan struktur luar. Setelah meningkat pada umur lima tahun barulah kanak-kanak itu menyamai bahasa orang dewasa.” (Bloom: 1976) Pada umur 18 bulan ayat dengan dua perkataan mula digunakan seperti : Ayat penyata (declarative) “My toy.     Kanak-kanak umur satu setengah tahun boleh melakukan dengan tepat arahan mudah seperti ambilkan selipar ibu ( Go get Mummy’s slippers” ) ”Mana botol sayang ?” ( Where’s your bottle ) Kanak-kanak pada umur awal 12 hingga 18 bulan sudah boleh guna perkataan dengan intonasi yang berbeza. Penguasaan bahasa kedua ataupun ketiga menjadi suatu kebiasaan kepada kebanyakan kanak-kanak. “adik punya”. janganlah kacau. “ This is mama’s hat. Mereka dapat menguasai dua bahasa ataupun lebih melalui dua proses: i) Memperolehnya secara spontan (simultaneous acquisition). Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berbilang kaum.Sintaksis Dalam perkembangan sintaksis. jangan kacau adik “ Pembelajaran Bahasa Kedua. Setiap ujaran dapat merujuk bebrapa makna mengikut susunan kata atau konteks untuk menggambarkan penafian pertanyaan dan sebagainya. Ayat naïf (negative) “Daddy’s not there”. “Here is mama”. Ayat perintah/seru (imperative): “ Don’t do that. 59 . kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada satu perkataan ( one word utterance) ketika berumur satu tahun dan maju kepada ujaran dua perkataan (two word utterance) ketika menjangkau umur 2 tahun. apabila kanak-kanak sering mendengar atau menggunakannya pada awal usia zaman kanakkanaknya. banyak menggunakan kata inti (contains word) dan kurang atau tiada langsung menggunakan kata tugas (function words). “Ayah belum balik”. “Daddy’s car”. Daddy?‟ “ Janganlah.

60 . Kanak-kanak selalunya mengambil masa 1 tahun bagi menguasai bahasa kedua selepas menguasainya bahasa yang pertama ( Reich.  Ahli fisiologi bersependapat bahawa emosi melibatkan perasaan.1998)  Emosi merupakan tindakbalas atau kebangkitan yang ditonjolkan keluar terhadap sesuatu perkara atau objek. Emosi adalah perasaan atau afek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkahlaku yang nyata seperti senyum atau menyeringai (Santrock.selepas mereka mengatasi perbezaan semantik. gerak hati. tindakbalas fisiologi dan pernyataan emosi. 1986) 2. fonologi dan sintaksis antara kedua-dua bahasa tersebut.ii) Memperolehnya secara turutan (sequential acquisition) apabila kanak-kanak mempelajari bahasa kedua selepas menguasai bahasa yang pertama. orang atau keadaan yang bertindak balas sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Apabila kanak-kanak terus menggunakan kedua-dua bahasa secara kerap untuk berkomunikasi.2. mereka akan berkebolehan menggunakan kedua-dua bahasa secara fasih.4 Perkembangan Emosi Perkembangan Emosi Konsep Jenis Emosi Kecerdasan Emosi Konsep Perkembangan Emosi   Berasal daripada perkataan Greek "emovere" yang bermaksud "utk keluar".

bayi mula membentuk emosi sejak lahir. belajar melahirkan perasaan geram dalam bentuk yang bersesuaian dan mencari jalan penyelesaian. Emosi tambahkan keseronokan kepada pengalaman sehari-hari kerana ia menjadi penggerak kepada tindakan & memberi makna kepada bentuk tindakan yang diambil   Emosi juga mempengaruhi persepsi & tingkah laku seseorang terhadap orang lain & persekitaran Emosi tentukan corak penyesuaian yang akan diambil. Perkembangan emosi yang sihat membolehkan kanak-kanak membesar sebagai individu yang sempurna.Fungsi Emosi    Sebagai satu cara bagi kanak-kanak berkomunikasi untuk memberitahu dan menyatakan keperluan mereka Melaras keperluan dan konflik social Langkah awal menyesuaikan diri dengan dunia sosial * Kanak-kanak lebih „mahir‟menunjukkan emosi dari memahami emosi Peranan Emosi   Emosi amat penting dalam kehidupan kanak-kanak Perasaan (pengalaman emosi) merupakan matlamat yang hendak dicapai. Perkembangan awal emosi kanak-kanak akan kelihatan melalui tindak balas tangisan atau ketawa dan seterusnya berkembang sehingga kanak-kanak menguasai perkembangan emosi yang stabil serta dapat membuat penilaian apabila berada pada tahap dua pada usia 5-6 tahun. Persekitaran dan orang di sekeliling akan mempengaruhi emosi bayi. Jenis Emosi / Perasaan Dan Implikasi Pada Kanak-Kanak Menurut teori perkembangan psikososial Erikson. Perasaan Gembira: bantu kanak-kanak/ remaja berfikir bagaimana melahirkan rasa seronok dan menggalakkan mereka bercakap tentang sesuatu yang mereka suka tentangnya Rasa marah: bantu mencari jalan bagaimana menghadapi halangan untuk dapatkan sesuatu yang dicitakan & mengenal erti kesabaran. 61 .

perasaan ini merangsang kanak-kanak meluahkan perasaan dan menyedari agar berusaha untuk tidak mengulangi pada waktu yang lain. kenapa mereka rasa bangga. tidak mendapat apa yang dikehendaki  menjadikan kanak-kanak berusaha lebih mendapat apa yang dicita. - Geli: selalunya dikaitkan dengan makanan. Beri peluang berkongsi rasa bangga. - Cemas: Asalkan tidak keterlaluan. puas dan gembira 62 . - Sedih: kehilangan. Ransang mereka untuk meluahkan perasaaan  contoh. Perasaan ini perlu dihormati dan bantu mereka mencari sebab mengapa mereka berperasaan begitu.- Takut: rasa terancam  suatu motivasi ingin memastikan keselamatan diri dari aspek fizikal dan psikologi Merangsang kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan takutnya sebagai jaminan untuk memperolehi ketenangan dan ketenteraman. - Rasa bangga: tercetus bila seseorang kanak-kanak terasa dihormati / dihargai oleh orang lain atau bila ia mencapai apa yang diharapkan Ransang kanak-kanak bertingkahlaku baik dan bekerjasama. sebenarnya ia membantu kanak-kanak berusaha mengambil langkah mengelak diri dari menghadapi masalah. mencurah persaan dan berfikir bagaimana mengatasi rasa sedih. belajar menahan perasaan bimbang dan bertindak proaktif untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik - Malu: menjadikan kanak-kanak menyedari kepentingan perilaku yang baik dan mengelak dari melakukan sesuatu yang dikatakan memalukan bantu mereka mengawal tingkahlaku mereka sendiri - Rasa bersalah: wujud bila kanak-kanak melakukan sesuatu yang dianggap „keluar‟ dari „standard‟ tingkahlaku yang baik  Dia akan berusaha untuk tidak dianggap bersalah dengan berakhlak sebaik mungkin dan sekiranya kesalahan tetap atau telah dilakukan. bau dan pandangan  suatu yang semulajadi menjadikan seseorang kanak-kanak berhati-hati agar tidak „terkena‟ apa yang dia geli.

Perasaan romantis hadir Kanak-kanak tertarik kepada yang berlainan jantina Takut kegelapan.takut.Peringkat Perkembangan Emosi Tahap Tahap 1 Bayi .suka dan duka 6 bulan .5 tahun 5-6 tahun 63 . struktur nilai dan moral - 2 – 3 tahun Tahap 2 3 – 4 tahun 4. jijik dan marah 12 bulan – gembira dan kasih sayang 18 bulan – cemburu mulai timbul 2 tahun – keriangan terserlah Emosi tidak tenteram Lebih banyak perasaan mahu dikasihi Mahu tumpuan yang lebih Takut kegelapan Mulai cemburu Mempunyai perasaan malu Tidak suka diarah Perasaan ingin menjadi dewasa. Kanak-kanak perempuan suka meniru perbuatan ibu.2 tahun Emosi Peringkat awal pantulan (ketawa dan menangis ) bulan . Kanak-kanak lelaki suka meniru perbuatan bapa. kebakaran dan kematian Tahap cemburu yang amat tinggi Sering merasa diketepikan Perasaan dan jiwa semakin stabil Pergantungan kepada keluargasemakin berkurangan Lebih berdikari dan bersemangat melakukan yang disuruh Semangat untuk terus hidup semakin tinggi Belajar membeza betul dan salah Label baik bagi yang seronok dan jahat bagi yang sakit Mula membentuk kata hati .

 Kecerdasan Emosional (EQ) tumbuh seiring pertumbuhan seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia.Kecerdasan Emosi Konsep IQ dan EQ  Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif seperti membaca. keluarga. begitu pula sebaliknya. yang semakin sulit didapatkan pada manusia moden. Tetapi.  Menurut beliau lagi. seorang profesor dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa ada ukuran lain yang menentukan tingkat kejayaan seseorang. menulis. jika seseorang lahir dengan kecerdasan intelektual (IQ) yang cukup. IQ dikaitkan dengan kejayaan . membuktikan bahwa tingkat emosional manusia lebih mampu memperlihatkan kejayaan seseorang. sia-sia saja dia mencuba dengan segala cara untuk mendapatkan IQ yang superior (genius).  Kecerdasan Emosi berkaitrapat dengan banyak aspek penting.  Alfred Binnet dan Theodore Simon. Emotional Quotient (EQ) dapat dikembangkan seumur hidup dengan belajar.Gardner Kecerdasan Emosi (EQ)  Daniel Goleman.memperkenalkan ujian kecerdasan yang digunakan sehinggai kini. mengira dan menyelesaikan masalah. This bios toward crystallized rather than fluid knowledge can be astounding consequences and individual can lose his entire frontal lobes. Dalam bukunya yang terkenal. Pertumbuhan EQ dipengaruhi oleh lingkungan. in the process becoming redically different person unable to display any initiative or to solve new problem and yet may continue to exhibit an IQ close to genius level……. namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak atau neurology mendapati EMOTIONAL QUOTIENT emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ)  “Intellegence test really assess skill in assimilating new information in solving new problems. 1905. iaitu: empati (memahami orang lain secara mendalam) 64 . Emotional Intelligence. dan contoh-contoh yang didapat seseorang sejak lahir dari orang tuanya.

ditambah dengan EQ yang tinggi pula. 65 .  Agar anak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. dan merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru. orang tersebut akan lebih mampu menguasai keadaan.- mengungkapkan dan memahami perasaan mengendalikan amarah kemandirian kemampuan menyesuaikan diri disukai kemampuan memecahkan masalah antara peribadi ketekunan kesetiakawanan keramahan sikap hormat  Ibu bapa adalah orang yang pertama harus mengajarkan kecerdasan emosi kepada anaknya dengan memberikan teladan dan contoh yang baik. orang tua harus mengajar anaknya untuk : membina hubungan persahabatan yang hangat dan harmonis bekerja dalam kelompok secara harmonis berbicara dan mendengarkan secara efektif mencapai prestasi yang lebih tinggi sesuai aturan yang ada (sportif) mengatasi masalah dengan teman yang nakal berempati pada sesama memecahkan masalah mengatasi konflik membangkitkan rasa humor memotivasi diri bila menghadapi saat-saat yang sulit menghadapi situasi yang sulit dengan percaya diri menjalin keakraban  Jika seseorang memiliki IQ yang tinggi.

- Bercerita berkenaan keluarga sendiri. gembira di papan putih. terkejut. - Lakukan aktiviti seperti : Berbual mesra dengan guru daripada buku cerita yang dibaca. - Bercerita berkenaan diri sendiri mengapa marah. Selain daripada membina perasaan positif. ini bermakna mereka sudah matang menilai dirinya. tekun dan tabah serta cuba mengawal perasaan apabila menghadapi kekalahan dalam permainan. Suruh kanak-kanak mencari pasangan dan lukis muka marah. 66 . gembira dan sebagainya.Mengenal Dan Menguruskan Emosi Sendiri  Apabila kanak-kanak mengenali emosi dirinya sendiri. sedih dan gembira. guru bertanyakan apakah perasaan yang dipaparkan dalam gambar tersebut. kanak-kanak juga digalakkan mematuhi ajaran agama seperti selain daripada berusaha. kemudian tunjukkan kepada pasangan masing-masing. suka. - Tulis perkataan marah. terkejut. suka. sedih. Memupuk Emosi Positif Permainan berperaturan seperti tengteng dan dam-ular akan menggalakkan kanakkanak belajar bersabar menunggu giliran. sedih. suka. Berbual mesra dengan kawan-kawan berdasarkan pengalaman. reda kepada takdir dan berdoa kepada tuhan. Berlakon dengan kawan-kawan berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru.  Banyak aktiviti yang dapat dilakukan bagi menggambarkan emosi marah. - Aktiviti melukis gambar muka marah di papan putih : Selepas melukis. terkejut.

main peranan atau kumpulan Penerapan nilai secara langsung/ tidak langsung adalah perlu. tingkah laku dan lain-lain Memproses maklumat / data Menganalisis maklumat / data Mengambil tindakan susulan Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical) Membina Emosi Sihat    Guru. ibu bapa mahupun rakan sebaya menjadi Role model kepada kanakkanak.2.Cara mengesan emosi kanak-kanak   Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas Mengumpul maklumat kesihatan kanak-kanak     kesihatan ibu bapa penglihatan. Sikap atau tingkahlaku merekas sering dijadikan ikutan Guru perlu menerapkan tingkahklaku social yang baik melalui sktiviti berbentuk simulasi. 2.5 Perkembangan Sosial Perkembangan Sosial Konsep Sosialisasi Teori Erickson Teori kecekapan Sosial Tingkahlaku Sosial Kepekaan terhadap kanakkanak kurang upaya 67 . pendengaran.

  Kemahiran sosial termasuk berkongsi. Bandura (1986) mengemukakan 4 unsur penting. Persekitaran mewujudkan rangsangan yang akan ditiru oleh kanak-kanak. Kemahiran ini melibatkan komunikasi secara lisan atau bukan lisan.Konsep Sosialisasi  Perkembangan sosial merupakan satu proses apabila kanak-kanak berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya.  Melalui proses sosialisasi (atau penerapan nilai sosial) yang bermula sejak seseorang bayi dilahirkan. Proses tiruan mudah iaitu meniru secara langsung Proses tiruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. bekerjasama dan mematuhi peraturan. Attention ( Tumpuan/pemerhatian ) Retention (penyimpanan) Reproduction ( mengingat/mengeluarkan ) Motivation and Reinforcement ( Peneguhan ) 68 .  Menurut Teori Pembelajaran Peniruan Bandura.  Peniruan berlaku secara langsung dan secara tak langsung. Proses tiruan melalui elisitasi apabila melihat perlakuan orang lain. Melalui proses peniruan ini kanak-kanak akan membentuk suatu idea bagaimana tindakan dilaksanakan dan apakah kesannya. perkembangan kanak-kanak berlaku secara peniruan dan modelling. terdapat beberapa cara peniruan iaitu . Dalam sosialisasi. Cara Perkembangan Sosial Peniruan “Social Cognitive Theory examines the processes involved as people learn from observing others and gradually acquire control over their own behaviour‟ ( Bandura 1986. diharapkan kanak-kanak ini dapat membuat penyesuaian sosial mengikut pengharapan masyarakat apabila mereka besar. 1997 )  Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian mereka terhadap persekitaran.

Orang diperhatikan sebagai model. iaitu o o o  i)Faktor kendiri ii)Emosi iii)Sosial Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. menggenggam. Peringkat Perkembangan Sosial Erickson 1. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Model tingkah laku dan sikap yang diingini Jadikan rakan sebaya murid sebagai model Pastikan murid sedar tingkah laku baik menjadi peneguhan kepada orang lain Arah murid popular/pandai melakukan aktiviti sukar sebagai model kepada yang lain Guna teknik „ think aloud‟ Guna peneguhan „vicarious‟ Galakan disiplin arahan kendiri murid Teori Erik Erickson   Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson Menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu.Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). Kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya.  Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu.Model/pemerhatian          Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Autonomi lawan malu/keraguan: 18 bulan-3tahun Tenaga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. 69 . 2.

Kesepaduan lwn putus asa: 60 tahun-akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. peranan jantina. Inisiatif lwn perasaan bersalah: 3-6 tahun Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Melalui interksi ini. kaank-kanak dapat mengenalisiapakah dalam kalangan kanak-kaank yang sama identity dengannya. kegagalan dan tidak cekap. 6. Generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. konflik serta koperatif ketika bermain bersama-sama 70 . politik dan agama. 8. Kerapatan lwn pengasingan: 18-35 tahun Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. 5. Perkembangan Kecekapan Sosial  Interaksi rakan sebaya Interaksi dengan rakan sebaya merupakan kecenderungan berkawan dengan rakan yang seusia dengannya. Ketekunan lwn rasa rendah diri: 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri.3. 7. 4.kanak ini juga dapat mempelajari tingkahlaku sesama mereka Interaksi sosial berlaku melalui perbualan. Identiti lwn kekeliruan identiti: 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. Kanak.

ms 3). Tingkah laku menolong ialah tingkah laku yang memberi faedah atau keuntungan kepada orang lain.  Perkembangan Peranan Jantina Kanak-kanak mulai mengenali identiti dan perbezaan jantina dan melabel mengikut jantina Walaupun kanak-kanak belum mengetahui secara jelas tentang identity jantina mereka.  Tingkah laku prososial merujuk kepada tindakan sukarela yang bertujuan untuk menolong ataupun memberi faedah kepada individu ataupun individu yang lain (Eisenberg and Mussen 1989. mereka mula memahami antara lelaki dan perempuan berbeza keupayaan. kemahiran tertentu dam minat  Peranan guru Perlu menyemai rasa kasih sayaing dan hormat-menghormat dalam diri murid Belajar / melaksanakan aktiviti kumpulan Aktiviti tidak hanya terhad dalam bilik darjah Pendekatan berkualiti mengambilkira aspek amalan bersesuaian dengan kanak-kanak Membimbing murid agar persepsi kanak-kanak terhadap perbezaan jantina diterima sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri Tingkah Laku Prososial  Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia. Tingkah laku ini dikenali sebagai tingkah laku menolong atau tingkah laku prososial. Pertama kehadirannya diterima atau kedua. sifat tolong menolong adalah merupakan tingkah laku yang penting bagi menjamin kehidupan bermasyarakat yang selesa dan harmoni. Persahabatan Diperingkat ini pengaruh rakan memainkan perana utama Kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah dalam bersosial mudah diterima dan menyertai sesuatu kumpulan persahabatan Terdapat dua jenis keadaan semasa menjalinkan persahabatan. Definisi ini merujuk kepada tindakan tersebut 71 . tersish/terasing. Manusia bukan sahaja memberi pertolongan kepada orang orang yang tidak dikenali tetapi juga kepada orang yang tidak dikenali.

Tingkah laku prososial melibatkan pelbagai aktiviti seperti berkongsi menyelesaikan masalah orang lain. Konsep Tingkahlaku Prososial  Mengikut ahli psikologi kognitif tingkahlaku prososial bergantung kepada perkembangan kefahaman terhadap diri dan orang lain serta kebolehan untuk memahami emosi orang lain. Kepekaan Terhadap Kanak-Kanak Kurang Upaya • Kanak-kanak kurang upaya memerlukan persekitaran yang dibentuk khas dan diubahsuai mengikut keperluan mereka bagi meminimakan kesan akibat daripada masalah yang dialami dan untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam pelbagai kemahiran.Bronfenbrenner ( 1970 ) menyatakan kerjasama menggalakkan pemikiran “kita”. 72 .berbanding motivasi yang terhasil antara tindakan tersebut. • Mereka juga memerlukan para profesional yang cekap dalam memenuhi keperluan asas kanak-kanak dan cekap dalam meningkatkan proses pembelajaran dan kemahiran-kemahiran spesifik yang diperlukan oleh mereka. Jenis-jenis tingkah laku prososial  Menurut Sandra Anselmo . menyelamat dan menolong. Manakala persaingan menggalakkan pemikiran “saya “ b ) Pengorbanan .tingkah laku yang menguntungkan orang lain bukan pihak yang melakukan tindakan. terdapat dua jenis tingkah laku prososial iaitu : a ) Kerjasama . Kanak-kanak prasekolah menghadapi kesukaran memahami emosi dan kehendak orang lain sehinggalah ia mencapai tahap operasi konkrit pada usia 6 tahun dan dapat mengatasi egosentrik mereka.  Shantz ( 1975 ) menyatakan sebagai kebolehan kanak-kanak memahami orang lain.

pakaian. keyakinan diri dan pengawalan diri.Kepentingan Intervensi Awal Kanak-Kanak Keperluan Khas • • Membantu para ibu bapa untuk memenuhi harapan mereka Membantu kanak-kanak berkeperluan khas belajar untuk berinteraksi dengan persekitaran mereka dan hidup secara berdikari • Meningkatkan perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas dari segi kognitif. komunikasi. • • • • Membentuk kemahiran sosial yang sihat sepanjang masa Membantu kanak-kanak berkeperluan khas mengguna dan mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang diperolehi dalam situasi yang bersesuaian Guru perlu menggunakan strategi pengajaran normal dalam membantu mereka menyesuaikan diri dalam kelas biasa. motor. kemahiran kendiri (tandas. makan). permainan. sosial. Mengelak bertambahnya masalah atau kebergantungan kepada perkhidmatan yang khusus Ciri-Ciri Kanak-Kanak Berkeperluan Khas          Tidak memahami dan menghayati apa yang dilihat Lupa sebahagian benda Tidak boleh mengawal otot Keliru arah Tingkahlaku yang tidak menentu Mengusik atau mencuit orang Tenaga yang berlebihan Masalah motor kasar Masalah tingkah laku 73 .

2. penerokaan dan hubungan baru.  Mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. Kreatif bermaksud kebolehan atau kemampuan mencipta dan menyatukan idea secara unik atau membuat sesuatu yang baru. 74 .6 Perkembangan Kreativiti Perkembangan Kreativiti Konsep Kreativiti Prinsip Kreativiti Teori Kreativiti Konsep Kreativiti  Kreativiti bermaksud proses berterusan merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu yang baru dan asli dengan menggunakan imaginasi.  Kreativiti boleh didefinisikan dengan melihat kepada empat jenis: Bentuk ciri-ciri individu Tingkahlaku untuk mencapai kreativiti Hasil yang diperolehi daripada proses Keadaan persekitaran yang sesuai untuk kegiatan kreatif  Individu yang kreatif adalah mereka yang mampu menjana pemikiran untuk mencipta barang atau perkhidmatan baru atau melaksanakan idea baru yang masih belum dicuba oleh orang lain.2.

ditentukan sifatsfatnya. beliau berpendapat bahawa kecerdasan sahaja tidak 75 . bahasa. Kreativiti bukanlah sesuatu yang kabur.    Unsur emosi dan perasaan lebih utama daripada unsur kognitif di dalam kreativiti Perkara yang tidak logik lebih penting daripada perkara yang logik di dalam proses kreativiti. ekonomi.  Kreativiti di dalam apa bidang sekalipun termasuklah di dalam bidang sains. Tugas guru adalah membantu murid sedar akan kepentingan kreativiti dan membekalkan bahan-bahan serta menentukan bidang-bidang kreativiti dengan jelas. Kerja-kerja penyelidikannya di dalam mendalami bidang ini telah berjaya mengembangkan bidang kreativiti.  Kreativiti boleh dikerjakan secara individu. beliau cuba mencari hubungan antara kreativiti dan kecerdasan. Ellis Paul Torrance mendapati bahawa orang yang mempunyai daya kreativiti tinggi biasanya mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi.Prinsip Kreativiti   Kreativiti adalah aktiviti yang penting di dalam kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun. boleh diajar secara langsung untuk menambah kuasa kreativiti murid. tersembunyi dan tidak boleh dinyatakan dengan spesifik. perubatan dan bidang-bidang lain mempunyai persamaan iaitu hasilnya mempunyai sifat kreatif apabila dijelmakan. Kreativiti boleh dijelaskan. Kreativiti boleh diajar kepada murid dengan syarat-syarat berikut:  Kreativiti boleh dibangunkan secara individu dan berkumpulan.   Dalam model beliau yang dinamakan The Thereshold Hypothesis. Teori Kreativiti : (Torrance)  Ellis Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance merupakan penyelidik dan ahli akademik yang tersohor dalam bidang kreativiti. kelompok dan berkumpulan. Beliau juga telah diiktiraf dengan gelaran Bapa Kreativiti. matematik. Unsur perasaan yang tidak logik hendaklah diberi peluang untuk dijelaskan supaya menambah keberhasilan di dalam penyelesaian masalah.

 Pada tahun 1976. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari. mencari penyelesaian. Keaslian (Originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa. kekurangan dari segi pengetahuan. Kaedah tersebut dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking. 76 . iv. mengidentifikasikan masalah.memadai. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. Sebaliknya terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi daya kreatif tersebut. elemen. harmoni dan sebagainya. Torrance adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti. Aplikasinya seperti menceritakan dengan terperinci hari pertama anda ke Sekolah. ii. cuba mengubahnya.  Torrance (1989) mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral.  Ujian kreatif Torrance meliputi empat aspek iaitu: i. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara yang baru dan berlainan. iii. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambahkanbbutir-butir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami. Keanjalan (Flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. menguji semula hipotesis. Kefasihan (Fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

watak. maruah. tabiat. kebenaran. Tahap 2. Peringkat 1 dikenali sbg Orientasi Taati Hukuman (murid takut hukuman dan denda drp guru). - Peringkat 2. amalan agama atau rupa batin seseorang. budi. Teori Tahap Perkembangan Moral Kohlberg  Tahap 1 dikenali Pra-Konvensi Penaakulan Moral. terdiri peringkat 3 dan peringkat 4.2. terdiri daripada peringkat 1 dan peringkat 2. 77 .  Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang melengkapinya. perangai. - Tahap 1.2.7 Perkembangan Moral & Kerohanian Perkembangan Kerohanian & Moral Konsep Moral Teori Perkembangan Moral Kolberg Konsep Kerohanian Konsep Moral  Moral dari segi bahasa didefinisikan sebagai akhlak. - Individu adalah berdasarkan sokongan.  Tahap 2 dikenali sebagai Orientasi Penaakulan Moral. sifat semula jadi. dikenali Orientasi Penneguhan Kendiri (Individu menentukan dirinya betul atau tidak). adab.ekspektasi keluarga dan nilai tradisional orang lain.

pihak autoriti mesti dihormati. (standard hak individu ditetapkan secara sosial). Peringkat 4: ORIENTASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Peringkat 5: ORIENTASI KONTRAK SOSIAL TAHAP 2: KONVENSI PENAAKULAN MORAL TAHAP 3: POST-KONVENSI PENAAKULAN MORAL 78 . - Peringkat 4 ialah peringkat Orientasi Undang-undang Dan Peraturan.- Peringkat 3 dikenali sebagai Orientasi Lelaki Baik Bertemu Perempuan Baik. Ia terdiri drp peringkat 5 yg dikenali sebagai Orientasi Kontrak Sosial. Individu akan membuat sesuatu yg disenangi oleh orang lain. (undang-undang adalah mutlak.  Tahap 3 dikenali sbg Post-Konvensi Penaakulan Moral. Tahap-tahap dan Peringkat-peringkat Teori Kohlberg TAHAP Tahap 1 : PRA KONVENSI PENAAKULAN MORAL PERINGKAT Periongkat 1: ORIENTASI TAATI HUKUMAN Peringkat 2: ORIENTASI PENEGUHAN KENDIRI Peringkat 3: ORIENTASI LELAKI BAIK BERTEMU DGN PEREMPUAN BAIK.

Hak Anak Dalam Islam 1.  Kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh.  Undang-undang penting dalam mengawal rohani manusia yang dijadikan bercampur baur di antara emosi positif dan emosi negatif dengan intuisi dan objektif bagi mencorakkan secara optimum manusia yang sempurna dari segi kelakuan dan personaliti. Hak Untuk Hidup   Firman Allah dalam QS Al-Isra’ ayat 31: Artinya: " Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.“ 79 . Rohani setiap individu merupakan penentu moral sosial masyarakat itu dan penetapan undang-undang.Konsep Kerohanian  Kerohanian atau rohani. Dalil Al-Quran & Hadis. Walaupun begitu rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaakulan strategik. membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia.Manakala rohani yang sempurna selalu juga dikaitkan dengan aktiviti beragama individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu itu. dalam maksud terhad. Manakala dalam maksud yang lebih luas. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.  Rohani yang kacau dikaitkan juga dengan emosi negatif dari segi psikologi. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan baharulah kebaikan individu itu sendiri. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

apakah hak anakku dariku?" Nabi menjawab:"Engkau baguskan nama dan pendidikannya. Hak Penyusuan Dan Pengasuhan (Hadhonah)  "Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua perkara: 80 . bahkan aqidah. geografi. kerana nama dapat menunjukkan identiti keluarga. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik  Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw: "Ya Rasulullah. suatu identiti yang melintasi batas-batas kebangsaan. dan kekerabatan. bangsa. etnis. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:  "Apabila ada seorang di antara wanita membunuh secara sengaja." (HR Ibnu Majah). rohani dan emosi. Dan bilamana seorang wanita berzina." (HR Abu Dawud danIbnu Hibban)  Nama anak adalah penting. Demikian juga untuk menjaga keselamatan janin. karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Islam telah mensyari‟atkan agar pelaksanaan hukuman (had) terhadap wanita hamil ditangguhkan sampai ia melahirkan. 3. (QS Al Baqoroh 233)   Penelitian medic dan psikologi menyatakan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sihat secara fisikal.  Islam menganjurkan agar orangtua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya jika ia sedang hamil dan sampai ia selesai merawatnya. kemudian engkau tempatkan ia di tampat yang baik."  Sabda Rasulullah saw yang lain: "Baguskanlah namamu. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya. jika ia memang sedang hamil. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang. 2.

  Sabda Rasulullah saw:"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya. anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain. dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya." Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya. tetapi juga dengan perbuatan. Ini berarti Beliau saw mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang." Yang ditunggangi menjawab:"Alangkah baiknya rupa para penunggangnya". alangkah baiknya rupa tungganganmu itu. sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya.- Yang pertama: anak mendapatkan makanan berkualiti yang tiada bandingannya. Hak Mendapatkan Kasih Sayang  Rasulullah saw mengajarkan kepada kita untuk menyangi keluarga. Betapa indah susasana penuh kasih sayang antara Rasul saw dengan cucu-cucu beliau. kasih sayang dan ketenteraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. Umar berkata:"Hai anak." Rasulullah mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal.  Pada suatu hari Umar menemukan beliau saw merangkak di atas tanah. 4.. sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Yang kedua : anak mendapatkan dakapan kehangatan."… Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dangan cara yang ma‟ruf…" 81 .  Seorang ahli (Dorothy Law Nolte) berujar:"Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan. termasuk anak di dalamnya. hangat. 5. Hak Mendapatkan Perlindungan Dan Nafkah Dalam Keluarga  Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233: Artinya. Perasaan mesra.

Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah. Hak Pendidikan Dalam Keluarga    QS At-Tahrim ayat 6: Artinya:"Wahai orang-orang beriman. maka wali dari anak (diantaranya bapa saudara dari ayah.  Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah.Thalaq ayat 6: Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu…"  Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya. tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri.  Apabila jalur kerabat tidak ada yang mampu mencukupkan nafkah anak. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa contoh (teladan) dari kedua orang tuanya. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. atau ayah telah meninggal dunia. dan sepemahaman dalam pendidikan anak. saudara laki-laki. Bagaimanapun keadaannya. di samping pendidikan dalam bentuk lisan. Sabdanya saw:"Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kemudian firman Allah dalam surah Ath .  Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…" Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. pembiasaan dan hukuman 82 .  Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya di keluarga. dan datuk) diberi kewajipan memberi nafkah keluarga tersebut."(HR Muslim). sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah. demikian juga mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain. 6. Nasrani atau Majusi.

derhaka dan mengikut jalan kesesatan yang berpunca dari pengaruh hawa nafsu dan syaitan Cara Membimbing Anak Enam Tahun Pertama   Kasih sayang dari pihak kedua orangtua. kesihatan. mencuri dan melihat kepada yang diharamkan      Ajarkan dan biasakan membaca Al Qur'an dengan betul Ajarkan tentang hak-hak orang tua Kenalkan tokoh-tokoh tauladan (sahabat dan lain-lain) Ajarkan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Kembangkan rasa percaya diri & tanggung jawab dalam diri anak 83 . dan keamanan. anak juga mendapatkan haknya akan keperluan asas yang disediakan secara umum oleh negara kepada semua warga negara. Keperluan asas yang disediakan secara umum oleh negara meliputi: pendidikan di sekolah. Biasakan dengan adab umum yang mesti dilakukan dalam pergaulan MISALNYA berdoa sebelum makan. Sekiranya kanak-kanak dibiarkan bebas tanpa bimbingan. berwudhu.  Masa kecil adalah masa yang sesuai untuk membentuk keperibadian seseorang.7. Hak Mendapatkan Kemudahan Sebagai Warga Negara  Sebagai warga negara. shalat. tidak memakai pakaian atau seluar yang pendek dan lain-lain Usia Setelah Enam Tahun   Kenalkan Allah dengan cara yang sederhana sesuai dengan tingkat pemikirannya Jelaskan tentang hukum yang jelas dan tentang halal-haram MISALNYA tentang kewajiban menutup aurat. terutama ibu PENTING Agar anak belajar mencintai orang lain Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya MISALNYA membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap   Jadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. tidak menghisap jari. dibimbangi terjebak dengan penyakit jumunus shaba’ (kegilaan masa kecil) iaitu kecenderungan melakukan perkara buruk.

   Kedua orangtua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak. memperkenalkan pelbagai kecerdasan dan percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang menyelesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja." (Ash Shaff : 2-3). Membiarkan anak jadi korban televisyen/internet/telefon bimbit Menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru/pembantu atau pengasuh semata-mata. 84 . Mengawasi dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat Carikan teman yang baik.Masa Remaja   Perlakukan anak sebagai orang dewasa Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil baligh dan ceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram. Pendidik menampakkan kelemahannya dalam mendidik anak. Kesalahan Dalam Pengasuhan Anak  Ucapan pendidik tidak sesuai dengan perbuatan ( "Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.    Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Berlebihan dalam memberi hukuman dan balasan Berusaha mengekang anak secara berlebihan Mendidik anak tidak percaya diri dan merendahkan pribadinya 2.3. seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar. KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan Pelbagai Konsep Jenis-jenis kecerdasan pelbagai Konsep  Howard Gardner (1983).

Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai 1. Suka menggunakan komputer dan kalkulator serta alat-alat pengiraan. Kebolehan murid menggunakan penaakulan induktif dan deduktif. menyelesaikan masalah yang abstrak dan masalah berkaitan nombor dengan mudah. memberi banyak latihan matematik yang mencabar. Kecerdasan Logik-Matematik     Kebolehan menggunakan logik. penaakulan Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai kebolehan untuk berfikir secara logik. mengenalpasti nombor geometrik dan numerik dengan mudah. MADAM CURIE 2. Menentang pendapat yang mengatakan kecerdasan seseorang boleh dikenal pasti melalui ujian IQ. Kecerdasan Bahasa Linguistik  Kepekaan terhadap suara dan makna yang tersirat dan tersurat dalam perkataan seperti yang diperolehi oleh penulis. Contoh Tokoh : ALBERT EINSTEIN. penyajak dan sasterawan. menganalisis komponen-komponen masalah sebelum menyelasaikannya secara sistematik.  1993-percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil karya dalam konteks budayanya. corak nombor. Aplikasi 85 .

Boleh menghafal lirik dengan mudah Suka belajar dalam situasi-situasi pembelajaran yang diiringi dengan muzik.Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti konsep ruang dan visual seperti pergerakan kreatif. menceritakan apa yang difikirkan melalui peta.Memperbanyakkan rangsangan-rangsangan dalam bentuk puisi. meneroka angkasa dan mendaki gunung. RAMLEE. ukur bahan dan kejuruteraan. Murid-murid ini juga mempunyai kemahiran petah bercakap atau bertutur. Mempunyai keupayaan menghasilkan ruang pandangan dunia yang dipindahkan ke dalam imej mental. persepsi dan objek visual seperti yang dilakukan oleh pelukis dan arkitek. pembelajaran berasaskan eksplorasi dan eksperimentasi Contoh Tokoh . Berkebolehan untuk mencipta atau mentafsirkan muzik. Murid dapat mempersepsikan gambar dan imej dengan mudah. melodi dan rentak seperti yang dilakukan oleh pemuzik. Keupayaan ini amat diperlukan bagi kerja-kerja binaan. NEIL ARMSTRONG 86 . Aplikasi . Menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui. rentak dan bunyi serta bergerak balas kepada elemen-elemen yang melibatkan perasaan Aplikasi .   Kebolehan semulajadi murid dalam memperolehi. Contoh Tokoh : P. Mempunyai kemahiran bermain alat muzik dan berkebolehan menggunakan elemen asas muzik. Kecerdasan Spatial/Ruang        Kebolehan memahami dan memanipulasi konsep ruang. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh menawan atau meneroka lautan luas. .AZHAR MANSOR. lagu. MOZART 4. Suka melukis. Individu yang mempunyai kecerdasan ini boleh mengecam/peka terhadap ton dan kuasa emosi muzik dengan mudah.lirik-lirik Aplikasi lagu dan permainan bahasa. melukis. carta dan gambar rajah. Kecerdasan Muzikal        Penggunaan irama. Kecerdasan ini merujuk kepada kebolehan atau keupayaan manusia untuk menggunakan operasi asas bahasa secara jelas.membentuk dan pemprosesan bahasa. 3. Peka kepada nada.Guru harus mendedahkan pelbagai jenis muzik.

Kecerdasan Interpersonal       Memahami suasana. Aplikasi . Melibatkan kebolehan individu untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. berkerjasama dan memotivasi rakan sebaya untuk mencapai matlamat yang sama. TIGER WOODS 6. mencipta sesuatu serta menyatakan idea dan juga perasaan.   Aplikasi - menggalakkan aktiviti berkumpulan Contoh Tokoh . Berkebolehan untuk berinteraksi. suka bergaul. mempunyai penglibatan yang tinggi dalam aktiviti luar sekolah. Mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan mempunyai sifat empati dan belas kasihan kepada orang lain.Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti bermain yang melibatkan penggunaan koordinasi motor kasar dan halus murid. Sekiranya dia adalah pemimpin ataupun ketua jabatan.ANNE SULLIVAN (guru kepada Helen Keller yang buta. Suka menyertai pertandingan sukan dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang mencabar. Suka mengimbangi keharmonian fizikal dan minda dan suka bersukan dan tidak boleh duduk setempat untuk masa yang lama. mampu bekerja dan berhubung secara berkesan dengan pekerjanya. pakar bedah. Golongan : olahragawan. tingkah laku manusia dan bertindak dengan kesesuaian suasana seperti yang dilakukan oleh kaunselor dan jurujual. Dapat mengawal dan mentafsir pergerakan badan dan objek di sekeliling mereka.BABE RUTH . Melibatkan penggunaan tubuh bagi menyelesaikan masalah. Kecerdasan Kinestatik       Kebolehan mengawal pergerakan tubuh badan seperti yang dilakukan oleh olahragawan dan penari. pekak dan bisu) 87 . penari dan gimnastik  Contoh Tokoh .5. Dikenalpasti melalui mereka yang mempunyai ramai kawan.

Contoh tokoh : CARL JUNG. boleh mengenal pasti nama tumbuhan. mempunyai pegangan dan prinsip hidup sendiri serta mempunyai azam yang kuat untuk berjaya. Dimiliki oleh mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai diri sendiri yang juga melibatkan perasaan. niat dan matlamat hidup. Mempunyai ciri-ciri berdikari. suka memelihara kucing dan sebagainya. kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan berkuasa mengawal mendisplinkan diri seperti yang diperolehi oleh ahli agama. suka mengumpul spesies rama-rama.  Golongan ini turut memiliki sensitiviti yang kuat terhadap permasalahan individu di sekelilingnya.   Aplikasi : menggalakkan aktiviti penulisan. Kecerdasan Existential  Adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mereka yang lazimnya mempunyai kepekaan dan keupayaan menjawab persoalan yang berkaitan dengan kewujudan manusia dan juga kematian. Memahami perasaan. EBBINGHAUS Kecerdasan Naturalis        Sangat peka terhadap isu-isu alam sekitar dan gemar mempelajari tentang flora dan fauna. Antara sikap pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini. Mereka juga gemar meneroka hutan dan memelihara binatang. perdebatan dan sebagainya.Kecerdasan ini adalah sukar untuk dinilai. Mereka mudah mengenal dan mengingati nama tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Mereka juga sangat menghargai alam semulajadi. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini cenderung bekerja sebagai pengawal hutan atau di Jabatan Perhutanan. 88 .suka menyendiri. Dimiliki oleh mereka yang mencintai alam semula jadi. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri dan mempunyai kebolehan memimpin.  APLIKASI: menggalakkan aktiviti lawatan dan berkaitan alam semulajadi. motivasi.Kecerdasan Intrapersonal      Berkebolehan untuk mengenali diri sendiri dan menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. keperluan.

Contoh tokoh : IMAM. keagamaan.   APLIKASI : menggalakkan aktiviti kemasyarakatan. BILAL. Lazimnya mereka yang tergolong dalam kumpulan ini adalah mereka yang taat kepada ajaran agama masing-masing. GURU-GURU AGAMA ISLAM 89 .

… TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 90 .

TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak  Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak  Prinsip-prinsip pembelajaran kanakkanak Teknik Pengajaran & Pembelajaran Prasekolah  Teknik pengajaran / pemudahcaraan 3.3 Teknik Pengajaran & Pembelajaran Prasekolah AWAL KANAKKANAK 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah PETA MINDA TOPIK 3 : PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 91 .1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanakkanak Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah      Belajar melalui bermain Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Pendekatan projek Pendekatan-pendekatan lain  Pengelolaan aktiviti TOPIK 3 PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN 3.

Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. psikomotor dan afektif. membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran.2. • Tujuan belajar melalui bermain . . .TOPIK 3 : PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 3. . • Kepentingan belajar melalui bermain .meningkatkan tumpuan dan perhatian.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak  Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel  Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3. 92 .memberi peluang untuk meneroka.Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif.

memupuk sikap bertanggungjawab. Jenis-jenis main sosial:   Main “occupied” .kanak-kanak tersebut bermain seorang diri. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain. tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya. membina kemahiran kendiri yang positif. Main „solitary‟ . Main „onlooker‟ . Main „parallel‟ . kritis dan kreatif.kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar. membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi.kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Main „associative‟ .• memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. Jenis-jenis main Main sosial (Social Play) Main kognitif (Cognitive Play) Main Bebas (informal Play) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Permainan Luar (Outdoor Play) Main sosial Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan.kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. memupuk pemikiran yang inovatif.kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan.     93 . Main „cooperative‟ .murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun.

Jenis-jenis main kognitif:  main simbolik main „games and rules‟ main konstruktif (Constructive Paly) Main simbolik memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti.   - Main Bebas Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka.Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. ibu atau sekuntum bunga. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. Permainan Luar Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. terowong. . Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. tolong menolong. motor kasar. bekerjasama.Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. sosioemosi dan kreativiti. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . buaian. - 94 . bersikap sederhana dan hormat menghormati. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran. koordinasi sosial dan kreativiti. rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . jongkang-jongket. Main Sosiodrama/ Main Peranan Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. bekas main air. Main „games and rules‟ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan.

dan latar belakang murid. Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. asas matematik dan berfikir.3. - - Faktor-faktor pemilihan tema ialah Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. - - 95 . dan daripada yang umum kepada yang spesifik. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. menulis. Bersesuaian dengan situasi. Rancang dan keluarkan idea. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanakkanak mengikuti dengan mudah. tempat. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. galakkan kemahiran berfikir. Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada. Kenalpasti subtopik. Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. masa dan peristiwa. Mencipta peta minda „web‟ tema. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih.2. Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid. membaca. aktivti itu hendaklah ditamatkan. Pemilihan tema membantu guru merancang. minat. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat. Ada kesinambungan.

Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik . .Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas. Biasanya melalui kaedah ini.Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. . . 3. .4 Pendekatan projek  Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. . tolak ansur dan rajin. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran  Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM 96 . . .Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. Apa yang disepadukan? .3.Pembelajaran lebih aktif.Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. kemahiran dan nilai murni. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsep-konsep tertentu.Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. .Kesepaduan antara tunjang . Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. menggembirakan dan bermakna.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Tujuan pendekatan bersepadu : .Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama.Kesepaduan kemahiran.2.Kesepaduan antara teori dan amali .2.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.

 Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir‟ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air -alam sekitar JENIS PROJEK -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.Menggalakkan murid berdikari .2.Membina keyakinan diri .Mendorong minat meneroka . Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing.Menyelesaikan masalah ingin tahu .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya . Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Memahami sendiri sesuatu konsep . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid .Memberi peluang memilih bidang yang diminati . Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN  Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik 97 .

Guru wujudkan suasana & bimbing . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri .Mengumpul.Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi  - Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi . menyusun. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 98 .Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan.Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta.Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan .([Bloom. berkesan. memanipulasi objek.Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam .Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain .Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri . 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) . Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran Inkuiri penemuan . menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna.Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri . menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru.

Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Unit Pembelajaran 2  Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. masyarakat dan alam pekerjaan. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. . 99 .

100 .media massa - Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan Menurut Howard Gardner. bertutur. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik. membaca.Kepelbagaian Kecerdasan  Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) Pengenalan: Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya.permakanan . pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. Menurut Howard Gardner.keluarga . memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain. setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak .sekolah .rakan sebaya . Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. menulis. seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan.Selain daripada guru di sekolah. . ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan.persekitaran tempat tinggal .

mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan.6 Pengelolaan Aktiviti Pengelolaan aktiviti terbahagi kepada 3 iaitu. 3. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. bernasyid dll. kepantasan dan keseimbangan. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. melukis serta mengukir.2. berinteraksi dan memahami kemahuan.Kecerdasan Ruang Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah.Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. ruang. matlamat dan citicita serta perasaannya sendiri. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. fikiran dan perlakuan orang lain.    Aktiviti kelas Aktiviti kumpulan Aktiviti individu 101 . Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan.

Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5.Main doh .Aktiviti secara kelas: 1. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Aktiviti kumpulan:     Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Main pondok. Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun Penerokaan 102 . hormat menghormati. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. kreatif dan inovatif 4. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN  2. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3. Bilangan ahli yang kecil 3. Pembelajaran melalui rakan sebaya  Aktiviti yang boleh dijalankan . Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2.

menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai.- Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. 6. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain  Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 103 . Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5.

bukan sebagai pemberi arahan Sharing & Constructing       Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling - - Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar.sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak.3. melalui penceritaan. menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending      memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. bagus. memberi peneguhan untuk perkukuh konsep. . tidak menyergah . . umpama kerangka sebuah bangunan Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya Bentuk bantuan -Tunjuk cara. memberikan motivasi & memberi dorongan. pandai… Ulang atau perluas jawapan 104 .membantu mengikut kadar kebolehan murid. tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa.3 TEKNIK PENGAJARAN &PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH Scaffolding            Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . menggalakkan berdikari Guru…. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. kerjasama. yaa. baik. Verbal dan Non-verbal beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. cuba lagi…. memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan.

melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali . senyum.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . 105 . bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. tulis jawapan di papan tulis. imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui Tunjukcara  Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): . tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. “Bagaimana acuan begitulah kuihnya”  Simulasi / Main Peranan - Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.      Gerak isyarat non-verbal spt. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. anggukan.pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting          Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi)     Menggalakkan murid merenung. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. tepuk tangan.

mendengar rakaman dan sebagainya. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula 106 . Guna laras bahasa kanak-kanak. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . Penyoalan/ Soal Jawab - Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Nyanyian . sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil .nyanyian tidak kaku.murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan .boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. televisyen. Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan. Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. Faktor gaya bahasa .boleh diiringi alat muzik atau perkusi .menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid .gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata .guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka.pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang . kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid.- Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai.

Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. model. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : – – Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. bertutur. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. kemuncak dan kesudahan cerita. 107 . frasa. membaca dan menulis dikalangan pelajar. mencari jalan pulang. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Kemudian.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . kecerdasan dan minat murid-murid. suara. gerak laku dan kawalan mata.- Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. puzzle. penyelesaian masalah Bercerita       Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman. ”explore race”. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. Guru boleh menggunakan BBM kad gambar atau gambar bersiri. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut. Dengan itu. gambar kartun. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Oleh itu.– – – – Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. 108 . Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Murid bebas meluahkan sesuatu. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. elektif dan audiolingual. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. • Kepentingan Teknik Bercerita – – – – – Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watakwatak baik yang ditonjolkan dalam cerita. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. membuat penemuan. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. memberi dan berkongsi sesuatu. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilainilai murni. Sediakan kad-kad perkataan. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. gerak tangan. keratan akhbar dan keratan majalah . unsur paralinguistik (jeda. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid – – Lakonan/ Drama       Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus.

                  TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN DAN PENTAKSIRAN         BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 109 .

TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGASAAN (KSPK)
4.1 PENGENALAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Latar Belakang Petunjuk Prestasi Utama (KPI} Sub-NKRA : Peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta dalam sistem pendidikan kebangsaan. Penyemakan Kurikulum 1970an – KEMAS dan Jab. Perpaduan mulakan kelas prasekolah awam 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM 1992 – KPM memulakan Prasekolah 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2008/9 – KPK disemak semula 2010 – Pelaksanan KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif Perubahan yang dilakukan: Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

  -

-

110

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia: Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelak, rohani, emosi dan jasmani berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberI sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Matlamat KSPK “Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. “

Objektif KSPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut:  Jasmani: Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas – kemahiran motor halus dan motor kasar  Emosi: Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan

-

-

111

  -

 Intelek: Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya Rohani: Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Sosial: Berkebolehan berkomunikasi yang mantap. Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Menyuarakan pandangan dan perasaan. Bekerjasama dengan orang lain.

Fokus
      pembelajaran berpusatkan murid Kumpulan murid berumur 4-6 tahun proses pengajararan- inkuiri penemuan pendekatan – bertema, bersepadu dan belajar melalui bermain. prinsip – Developmentaly Appropriate Practice (DAP) diutamakan Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan dalam Kurikulum Transformasi: perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, sikap dan nilai, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul ) 4 kata kekunci: Menyuburkan (Enriching) Aktif Penglibatan (Engaging) Selamat (Safe) Seronok (Fun)

Organisasi kurikulum
   Digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh kanak-kanak. Berpaksikan kepada pengetahuan,kemahiran asas serta nilai Terkandung di dalam 6 tunjang: komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusian,Literasi sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri.

112

Permainan Luar dan Matematik. Jika terdapat 5 orang atau lebih murid bukan beragama Islam maka pengajaran pendidikan moral hendaklah diberikan sekurang-kurangnya 2 jam seminggu  113 . Jika terdapat 5 orang atau lebih murid beragama Islam maka pengajaran agama islam hendaklah diajar oleh guru yang bertauliah sekurang-kurangnya 2 jam seminggu. Bahasa Tamil) . Merangkumi aspek pengetahuan. Bahasa Cina.Bahasa Inggeris.  Ekuiti dan kualiti  Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan.  Standard pembelajaran Objektif tingkah laku. Pendidikan Moral. 1). Waktu khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini  Modul Bertema Modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan juga unsur kreatif. kemahiran dan nilai.Pendidikan Islam. Dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Kurikulum berasaskan standard 2) Kurikulum berbentuk modular  2 jenis modul diwujudkan iaitu modul asas dan modul bertema  Modul asas komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. kritis dan inovatif.Rekabentuk kurikulum  2 ciri utama iatu kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Pelaksanaan Kurikulum Peruntukan masa untuk pengajaran dan pembelajaran dalam prasekolah      4 jam sehari (termasuk waktu rehat) Jika bahasa pengantar selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Malaysia hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris diajar hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu.

Lebih fleksibel. Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam Kelas Prasekolah Bil PERKARA Peruntukan masa seminggu utk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) 180 180 120 1 2 3 4   Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 180 180 120 180 Waktu pengajaran berdasarkan modul asas dan teras. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas Prasekolah yang Bahasa Pengantarnya Bahasa Malaysia Modul Teras Asas 35% 0% (Awal tahun) Modul Bertema 50% (akhir tahun) Peruntukan waktu untuk Modul bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun secara beransur-ansur 114 .Jadual 1: Peruntukan masa mengikut Akta Pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. menulis. mengira dan menaakul. Modul asas diberi peruntukan waktu lebih pada awal tahun untuk penguasaan membaca.

Jadual 2: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 35%) 4 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Permainan Luar Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 35%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 90 90 120 80 40 420 50 100 150 50 350 430 1200 115 .

Bahasa Tamil dan Bahasa Pengantar lain Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 40%) 4 5 6 7 8 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Pengantar lain Permainan Luar Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 30%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.Jadual 3: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Cina. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 340 90 90 120 80 80 40 510 50 100 150 50 350 340 1200 116 .

matematik. pendidikan moral 117 .Jadual 4: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit) 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM 6 Bahasa Inggeris -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* 7 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 90 340 45 min x 2 hari 70 min x 5 hari 50 100 150 50 120 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari 8 9 Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu 80 40 1200 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari *elemen yang dimaksudkan termasuk bahasa. seni visual. kemanusian. perkembangan sosio emosi. muzik. sains.

Jadual 5: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit) 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia (BM) -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM 6 Bahasa Inggeris (BI) -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* 7 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 90 90 45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 50 100 150 50 120 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari 8 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/ Bahasa Pengantar Lain -modul asas -*Modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam bahasa pengantar 90 160 45 min x 2 hari 30 min x 5 hari 8 9 Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu 80 40 1200 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari 118 .

   Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris wajib diajar kepada semua kanakkanak prasekolah. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.2.4.    Fokus utama Bahasa Komunikasi –ialah mengajar kemahiran bahasa dan seni bahasa. membaca dan menuis. kreativiti.1. TUNJANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Rujuk Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan) TUNJANG KSPK Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. 119 . Bahasa – merangkumi kemahiran mendengar. sikap dan nilai Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum 24 4. bertutur. Tunjang Komunikasi  Terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. Bahasa Malaysia diajar 2 jam seminggu . kepercayaan. Bahasa Cina dan Tamil diajar kepada prasekolah aliran cina dan tamil.2. Bahasa Inggeris diajar 2 jam seminggu bagi prasekolah bahasa penghantarnya Bahasa Malaysia dan 1 jam seminggu jika bahasa penghantarnya bukan Bahasa Malaysia. bahasa Inggeris. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penghayatan amalan agama. Bahan yang digunakan mesti sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak. Sikap & Nilai Insan seimbang 24 Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains.

Pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia.kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat juga aspek keselamatan.   Kanak-kanak diajar tanggungjawab terhadap perhubungan ini.operasi nombor yang mudah.2.rakan.pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.sistematik dan teliti.     Memberi peluang kanak-kanak meneroka alam sekitar dengan deria dan peralatan mudah. Tunjang Fizikal Dan Estetika Merangkumi perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta perkembangan Kreativiti.3. Tunjang ini juga memberi penekanan terhadap penjagaan kesihatan diri. nombor.motor kasar dan koordinasi mata dan tangan kanak-kanak.2.   Kanak-kanak diberi peluang menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dengan aktiviti kreativiti.   Mengajar teknik yang betul untuk melompat.menyambut objek. Tunjang Sains dan Teknologi  Merangkumi awal sains.awal matematik. perhubungan antara keluarga. Mencungkil sifat ingin tahu. Mengenal konsep pranombor.membaling objek dan postur yang betul semasa duduk.4.wang.2. 4. Tunjang Kemanusiaan  Tunjang ini memberi peluang kanak-kanak mengenali diri sendiri. Memberi peuang kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Perkembangan Kreativiti  Merangkumi seni visual.komuniti dan alam sekitar. Seni visual -aplikasi seni (mengenal dan memilih bahan untuk menghasilkan sesuatu karya) 120 . bentuk dan ruang.konsep waktu.2. 4.aktiviti menggunakan blok dan ICT. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan  Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.4.

dan Kalimah Syahadah. PERANCANGAN RANCANGAN PENGAJARAN Rancangan Pengajaran Tahunan Merupakan satu kerangka perancangan pengajaran & pembelajaran lengkap dengan komponen. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi dan aspresiasi muzik. Dilaksanakan dalam tempoh setahun Objektif Guru dapat merancang. boleh melalui aktiviti rutin.2. jawi. 4. Drama dan Gerakan Kreatif – aktiviti drama dan gerakan. pencapaian emosi positif. hasil pembelajaran & aktiviti serta bahan yang disusun mengikut kesesuaian masa yang dirancang dari minggu ke minggu. surah pendek dan doa pilihan. menyedia dan menyelaras secara tersusun Rancangan PengajaranTahunan/Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian untuk mencapai Hasil Pembelajaran 121 . Merangkumi Pendidikan Islam dan pendidikan Moral. berlakon. melakukan pergerakkan solat. Tunjang Ketrampilan Diri  Merangkumi mengenali dan pengurusan emosi diri .3. Pendidikan Moral  merangkumi nilai-nilai murni.6 Tunjang Kerohanian.5. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan mengikut adab . kepercayaan kepada Tuhan 4. Sirah Rasulullah.bermain perkusi. rehat dan semasa makan.  Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. pembinaan konsep kendiri positif. Sikap Dan Nilai    Pendidikan Islam  memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang rukun Iman. Kanak-kanak main peranan.2. tidak dicapai melalui aktiviti spesifik. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.-aspresi kreatif ( proses penghasilan karya) -apresiasi seni ( proses menceritakan hasil kerja sendiri dan menunjukan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain)   Pendidikan Muzik-aktiviti menyanyi. menari dan gerakan kreatif. 4.  Perkembangan sosio emosi berlaku sepanjang masa. berwuduk. Pendidikan Islam dipelajari selama 2 jam seminggu. merangka.

Prosedur menyediakan rancangan pengajaran tahunan     Memilih dan menentukan tema Membina web tema umum & web tema khusus Menyediakan senarai semak hasil pembelajaran Menulis Rancangan Pengajaran Tahunan/Mingguan 122 .

1) Listen to and discriminate sounds (BI 2 Pre reading skills (BI 2. bangsa.1.1) Mendengar dengan penuh perhatian dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi. 2. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Permainan mimik muka 1.1. (BI 4. 8.takut dan marah 9.1. 6. The children introduce themselves to the class. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. e.1) Berinteraksi dengan mesra. 2. (Melodi: Happy Birthday) 4.1. Murid-murid menyebut nama guru. (BI 3 ) Reading Skills. Teacher reads a short story. Teacher introduces each of the students to the class. (BM 2) Kemahiran Bertutur. (BI 3.1) Identify alphabet.g : “My name is Ali. Murid-murid menyebut nama guru. (BM 1 .” 6.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Standard Pembelajaran (BM 1.1) Menyebut huruf mengikut urutan (BM 4. Aktiviti 1. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination.1) Mengetahui tentang latar belakang sejarah diri sendiri TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (BI 1)Listening speaking (BI 1. (BM 3. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. Bercerita tentang diri sendiri. Bercerita tentang diri sendiri.1) Recognize letters of the letters of the alphabet by their shapes. (BM2.1) Mengenal bentuk huruf A .Z. umur. Selamat pagi. hobi). 5. Guru memperkenalkan diri kepada murid-murid.1. (BM 4) Kemahiran Menulis. (BI 3. 3. 7. (BM 2.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. 3.1. (BI 2.Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan MINGGU Standard Kandungan TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA (BM 1) Kemahiran Mendengar. Selamat petang). Teacher ask questions and the 2 123 .0) Diri saya (KM 1. (BI 4. (BI 4) Writing Skills.sedih. 7. (BM 3) Kemahiran Membaca. (BM 4. pembantu dan diri sendiri secara individu. (KM 1. Berlakon mengikut emosi -gembira . pembantu dan diri sendiri secara individu.1) Pre-writing skills. (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. 4.1) Memengang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.6) Mendengar dan bertindak balas terhadap ucapan selamat dan bertatasusila dengan bimbingan. Menyanyikan lagu ucapan selamat Contoh: Selamat pagi cikgu. jantina. (BM 3.1.1) Menguasai kemahiran pratulis TUNJANG KEMANUSIAAN (KM 1. 5. Majlis suaikenal dengan muridmurid Prasekolah.1) Understand that printed materials contain meaning. Selamat pagi.1.

Ruang Rumah Saya o Ruang – tamu/bilik air/dapur/bilik tidur o Peralatan setiap ruang Cara penggunaan alatan RUMAH SAYA 4. 9. 8. 10. Contoh Web: 2. Say children‟s names and help them match letters with the first sound of their name – Farah – “F”. Kebersihan Rumah Saya o Cara-cara membersih rumah o Peralatan yang diperlukanpongkes/penyapu/tong sampah/pewangi Persekitaran Rumah o Suasana – ampaian/pokok bunga/kolam Ikan/haiwan ternakan/pokok buahbuahan/kebun sayur 124 .children answer them. Bentuk dan Jenis Rumah Saya o Rumah batu o Rumah papan o Banglo o Teres o Flat/pangsa 1. The children act out lines from the short story. 3. 11. Talk to children about the letters that represent the sounds they hear at the beginning of their names. Encourage children to draw and paint and talk about what they have done. Keselamatan o Alat-alat yang membahayakan diri o Cara menyimpan alatan o Peti pertolongan Cemas o Pemadam api o Cara merawat 5.

Masa Komponen. Pemilihan sumber hendaklah berasaskan tema. persekitaran dan pengetahuan sedia ada serta minat murid.Rancangan Harian • Kriteria-kriteria yang perlu ada sewaktu menulis Rancangan Harian ialah . 125 . – – – – – – – – – • • • • Rancangan Tahunan / Rancangan Mingguan Tema Hari. afektif dan psikomotor. Hasil Pembelajaran Aktiviti. Bahan Kesepaduan Catatan Penutup Refleksi Aktiviti dalam Rancangan Harian perlu berteraskan ABP (Amalan Bersesuaian Perkembangan) yang menjana perkembangan kognitif. kumpulan dan individu perlu seimbang di dalam dan di luar kelas Pembelajaran hendaklah berpusatkan murid dengan pendekatan yang bersesuaian. Perlaksanaan pengajaran secara kelas. Tarikh.

2. Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak. adik beradik) BM2. nenek. datuk.6 Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian Kesepaduan Tunjang : BM2. kakak 126 . hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga. nenek.2 Meransang pertuturan melalui soal jawab Standard Pembelajaran : KM2.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. adik.0830 pagi 25 orang Tema Keluarga saya Tajuk/Tema : Tunjang Utama : KM2. BM2.1. ibu.0 Kemahiran bertutur Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri. bapa.1 Mengetahui keluarga terdekat (datuk. Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu. abang. Kemahiran Berfikir (KB) : Mengekategori umur dan jantina. Penerapan Nilai : Kasih sayang.Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas Tarikh Masa Bil. Gambar Keluarga. murid Modul : : : : : Tadika Mustika 05 Januari 2010 0800.0 Saya dan Keluarga Standard Kandungan : KM2. bapa. Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik.

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 5 minit )

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P 1.Guru perdengarkan lagu “Kasih Sayang Keluarga”. 2.Guru dan murid menyanyi lagu “Kasih Sayang Keluarga” sambil berpegang tangan.

CATATAN/ ABM

Kasih sayang (Tulis senikata lagu)

ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga

Langkah 1 ( 5 minit )

Ahli keluarga: datuk, nenek, ibu, bapa dll Soalan guru: “Siapakah yang kamu paling sayang ?”. “Siapakah yang paling tua dalam keluarga?” Susunan gambar mengikut: Peringkat umur; Jantina; Pasangan

1.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan. 2. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid.

ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik

Langkah 2 ( 10 minit )

1.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut umur atau jantina di papan tulis. 2.Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan.

ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori PN: hormat MI: linguistik

Langkah 3 ( 7 minit )

Penutup ( 3 minit)

1. Guru bahagikan Pokok Keluarga/ murid dalam kumpulan secara Salasilah berpasangan dan keluarga mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. 2. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan. Guru merumuskan Kasih sayang pelajaran hari itu terhadap keluarga dan bersama-sama menyanyi lagu “Kasih Sayang Keluarga”.

ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik

ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang 127

Refleksi Guru: KESIMPULAN  Penulisan perancangan tahunan dan harian merupakan asas dan panduan untuk guru mencapai hasil pembelajaran yang dirancang.    Agihan masa dan komponen akan lebih seimbang dalam P&P. Cadangan yang diberi diharap dapat memberi idea kepada guru untuk merancang dan menyedia dengan format penulisan yang lebih sistematik Guru dapat melaksanakan aktiviti P&P dengan lebih bermakna dan menarik minat murid serta akhirnya mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan.

4.4. PELAKSANAAN PROSES PENTAKSIRAN
Konsep Pentaksiran “… proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan, kekuatan, kebolehan dan pencapaian.” “… proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran, polisi dan prosedur.” (Arthur et.al.; 1996) Ia merupakan proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan pelbagai kaedah.
Definisi Pentaksiran Prasekolah: Merupakan satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian. Tujuan Pentaksiran di Prasekolah    mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mengenalpasti kecerdasan dan potensi bagi memperkukuhkan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. memberi maklumbalas kemajuan murid

Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam KSPK Merangkumi keseluruhan tunjang termasuk penerapan nilai, pembentukan sikap, penguasaan kemahiran, status kecergasan, status kesihatan dan kesediaan sosial. Penyertaan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran kerana melibatkan banyak faktor.

128

 

Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika dan hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

Ciri-Ciri Pentaksiran Di Prasekolah • • • • • Mementingkan proses untuk menghasilkan produk. Dijalankan dalam suasana semulajadi (naturalistik). Dijalankan dalam suasana tidak formal. Dijalankan secara berterusan, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Bersifat diagnostik: mengenalpasti kekuatan, kekurangan dan keperluan.

Kepentingan Pentaksiran Kepada Guru • • • • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid. Menilai keberkesanan pengajaran yang dijalankan secara berterusan. Membantu memperbaiki p&p dan merancang tindakan susulan. Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid

Kepentingan Pentaksiran Kepada Murid Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan dapat : Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka. Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka.

• •

Apakah yang ditaksir? Perkara yang ditaksir merupakan konstruk yang terkandung dalam KSPK yang mengandungi : • • • • • • Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Ketrampilan Diri Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kemanusiaan

Termasuk elemen berikut : • penerapan nilai • pembentukan sikap • penguasaan kemahiran • status kecergasan • status kesihatan • kesediaan sosial •

129

kemahiran dan nilai diukur melalui Standard Prestasi.Kemahiran Mendengar . Contoh : Tunjang Komunikasi terdapat 5 Konstruk iaitu .Kemahiran Menulis Tahap penguasaan murid terhadap pengetahuan.Maksud konstruk dalam pentaksiran di prasekolah adalah: Merupakan pengetahuan.Standard Prestasi digunakan semasa kita mentaksir.Kemahiran Bertutur . Standard Prestasi Merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. kemahiran dan nilai yang hendak dibangunkan dalam diri murid yang dikenalpasti daripada Fokus.Kemahiran Membaca Perkataan .Kemahiran Membaca Ayat . 130 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

Menganalisis Maklumat dan Melapor 131 .Pentaksiran di prasekolah melibatkan proses: i) Merancang ii) Membina Instrumen iii) Melaksanakan Pentaksiran iv) Merekod v) Menyimpan.

MODEL PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Senarai Semak Definisi: Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada :    sesuatu tingkahlaku/ciri dapat diperhatikan sesuatu pelakuan telah dilakukan kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan 132 . kemahiran. sikap dan kebolehan.

Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkahlaku yang ingin diperhatikan Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau tingkah laku murid Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat/amalan yang lebih tepat / tekal Senarai semak boleh digunakan bagi menilai murid secara individu.Prosedur Perkara yang perlu diberi perhatian :         Disediakan lebih awal sebelum pemerhatian dibuat. Tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas Digunakan untuk melihat/menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. kumpulan atau kelas 133 .

134 .

Maria menunjukkan bahawa dia mempunyai perasaan untuk menjaga dan menyayangi lam sekitar. Tarikh: 20.memiliki kecerdasan naturalis 135 .” . kata Agus. jawab Agus lagi. “Tak apalah. “Tak reti. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan. bila dan di mana berlaku. Rekod anekdot tidak memerlukan setting. Dia menyepak bunga itu seolah-olah seperti bola raga.10. . “Sayang bunga tu…” Maria menarik tangan Tina dan beredar dari situ. Maria menegur: “Mana boleh buat macam tu…” “Tak apa”. menerangkan apa yang berlaku.. borang atau masa tertentu. unik dan signifikan untuk direkodkan. Panduan Merekod Anekdot  Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang akan direkodkan tidak tercicir      Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat Menulis apa yang dilihat secara objektif Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid CONTOH REKOD ANEKDOT Nama: Maria Masa: 9.2010 Tempat: Di luar Kelas Interpretasi: .00 pagi Pemerhatian: Maria dan Tina duduk di bawah pokok sambil bermain tepuk tangan.    Anekdot ditulis secara objektif. Agus datang menghampiri mereka dan menunjukkan bunga raya yang telah dipetiknya di kawasan tadika..Rekod Anekdot  Satu catatan ringkas tentang satu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting.itu bukan bola” kata Maria lagi.

136 . tepat dan padat. Prosedur • Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Panduan Menulis Rekod Berterusan  Rekod perkara yang benar-benar berlaku      Guna bahasa yang mudah difahami Guna singkatan semasa mencatat Tulis secara terperinci tingkahlaku yang diperhatikan. • • • Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian.Rekod Berterusan  Rekod Berterusan merupakan catatan yang dibuat ke atas individu atau kumpulan kanak-kanak semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Tulis secara objektif. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci.   Setiap pelakuan dan apa yang dikata oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 3 – 5 minit. tidak terlalu deskriptif dan “judgemental” Pastikan buku nota atau kertas catatan atau pensel diletak di tempat yang strategik dan sulit.

cikgu.00 pagi Item: Peraturan Pemerhatian Ulasan Asri masih berada diruang mengambil Belum memahami tertib mendirikan solat wuduk.” Asri mengundur masuk ke saf belakang.. Cikgu Mohd menegur perbuatan Asri. Murid lain sudah memenuhi saf berjemaah hadapan. Skala Kadar  Darjah kemajuan yang menggambarkan pencapaian murid.CONTOH REKOD BERTERUSAN Nama: Asri bin Yusof Umur: 5 tahun Tarikh: 24. kelas atau kumpulan 137 .2010 Guru: Mohd Ismail Masa: 11.4. tingkah laku dan aktiviti dinyatakan dengan jelas Penerangan skala dinyatakan Skala kadar boleh digunakan secara individu.secara angka atau gred. Lain kali kalau nak di saf depan kenalah cepat ambil wuduk” Amin menyampuk .  Semasa merancang guru perlu menentukan : Tajuk Kemahiran . kalau kita lambat. “Tadi Asri lambat ambil wuduk.. kita kena masuk di saf belakang yang masih kosong. Cikgu Mohd meminta murid berdiri betul untuk mendirikan solat. Skala . Asri menolak dan merempuh rakan di saf hadapan untuk membolehkannya berada di saf hadapan.”Tadi dia main air.

138 .

139 .

Perlu latihan lebih mencabar ii.Tindakan susulan Mempunyai 2 jenis tindakan susulan : i.Perlu galakan dan aktiviti bimbingan Laporan Perkembangan Dan Kemajuan Murid • Pelaporan adalah hasil rumusan dan analisis tentang perkembangan murid. Bimbingan dan pemulihan .Murid yang sudah menguasai . • • Ulasan perlu memenuhi kriteria kebolehan dan pencapaian sebenar murid Rumusan perkembangan murid dibuat berdasarkan tunjang dan aspek lain yang ditentukan 140 . Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran .Murid belum menguasai dan masih dalam proses menguasai standard .

141 .

142 .

Etika Pentaksiran .Hasil pemerhatian hanya boleh dibincangkan dengan pihak tertentu sahaja Rekod tidak boleh dipamerkan Mengambil gambar atau rakaman video perlu atas kebenaran ibu bapa/penjaga Rekod perlu diberi kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun - 143 .

Sikap dan Nilai 4.3 Perancangan rancangan pengajaran Perancangan rancangan pengajaran      rancangan tahunan/ semester.2 Tunjang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan  Tunjang Komunikasi Falsafah Pendidikan Prasekolah  Tunjang Sains dan Teknologi  Tunjang Kemanusiaan  Tunjang Fizikal dan Estetika  Tunjang Ketrampilan Diri  Tunjang Kerohanian.4 Proses Pelaksanaan Pentaksiran TOPIK 4 KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 4.    Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pengenalan kurikulum Fokus Kurikulum Reka bentuk Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum 4. rancangan mingguan web umum dan khusus rancangan harian dan slot pengajaran Pengajaran mikro PETA MINDA MODUL 4 : KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 152 .1 Pengenalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Proses Pelaksanaan Pentaksiran  Perancangan  Pembinaan indikator / item dalam instrumen Tunjang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 4.

TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA 93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful